[ACTUALIZARE 2] Reguli suplimentare aplicabile în orașul Nădlac aflat în carantină. Acestea completează Ordinul de instituire a carantinei semnat de Raed Arafat [VEZI REGULILE]

nadlac carantina
Distribuie:

 

[ACTUALIZARE 2]: Reguli suplimentare aplicabile în orașul Nădlac aflat în carantină. Acestea completează Ordinul de instituire a carantinei semnat de Raed Arafat

Prin  HOTĂRÂREA nr. 22 din 15.02.2021 privind măsurile adoptate în cadrul şedinţei extraordinare a C.J.S.U. Arad din data de 15.02.2021 COMITETUL JUDEŢEAN PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ AL JUDEŢULUI ARAD a stabilit câteva reguli suplimentare aplicabile în orașul Nădlac aflat în carantină. Aceste reguli completează Ordinul de instituire a carantinei semnat de Raed Arafat

Extras din HOTĂRÂREA nr. 22 din 15.02.2021 cu ceea ce este în plus față de Ordinul de instituire a carantinei 

Art. 11 Asigurarea continuității actului medical, prin medicii de familie din orașul Nădlac și întocmirea listelor cu diferitele categorii de persoane cu risc medical cum sunt: bolnavi cronici, femei gravide, persoane dializate, pacienți oncologici etc.; un exemplar al listei va fi pus la dispoziția structurilor de ordine publică aflate în dispozitiv, prin Centrul Județean de Coordonare și Conducere a Intervenției Arad.

Art. 12 Asigurarea de către autoritățile publice locale a colectării deșeurilor și funcționării continue a serviciilor de utilități publice.

Art. 13 Asigurarea de către autoritățile publice locale a continuității aprovizionării cu alimente și bunuri de strictă necesitate pentru persoanele fără susținători sau fără posibilități de asigurare a subzistenței.

Art. 14 Asigurarea continuității aprovizionării cu medicamente necesare tratamentului uzual al cetățenilor, prin unitățile farmaceutice existente pe raza orașului Nădlac.

Art. 15 Punerea la dispoziția tuturor cetățenilor a informațiilor detaliate referitoare la măsurile de igienă individuală, ce trebuie respectate în contextul epidemiologic existent.

Art. 16 Dezinfectarea spațiilor identificate și comunicate de către Direcția de Sănătate Publică a Județului Arad.

Hotărârea nr. 22 din 15.02.2021:

hot22 pag1

hot22 pag2

hot22pag3

hot22 pag4

hot22 pag5

hot22 pag6

hot22 pag7

hot22 pag8

hot22 pag9

***

 

[ACTUALIZARE](14 februarie 2021):Raed Arafat a semnat Ordinul de instituire a carantinei pentru orașul Nădlac

Măsura este aplicată în perioada 14.02.2021, ora 22.00 și până la 28.02.2021, ora 22.00, ceea ce înseamnă că circulația și staționarea în spații publice a persoanelor este interzisă, cu excepția motivelor bine justificate, pe baza Declarației pe proprie răspundere, legitimației de serviciu sau a adeverinței eliberată de angajator.

Locuitorii orașului Nădlac vor trebui să aibă asupra lor adeverința semnată de angajator sau declarația pe propria răspundere completată, după caz, când vor părăsi locuința.

Cei care vor tranzita localitatea (inclusiv cei care vor intra în țară prin Vama Nădlac) trebuie să aibă asupra lor declarație pe propria răspundere pentru tranzitarea zonei carantinate.

Declarațiile pe propria răspundere pot fi scrise și de mână, conform modelului.

1. Modelul orientativ de adeverință de la angajator, este disponibil aici
2. Declarația pe propria răspundere pentru tranzitarea unei localități pentru care a fost impusă carantina, este disponibilă aici
3. Declarația pe propria răspundere pentru ieșirea din locuință în localitățile carantinate, este disponibilă aici

 

 

carantinanadlac1

cararntinanadlac2

carantinanadlac3

carantinanadlac4

carantinanadlac5

carantinanadlac6

***

[TITLUL INIȚIAL] ( 13.02.2021):Se solicită instituirea măsurii de carantină zonală, începând cu data de 14.02.2021 ora 22:00, pe o perioadă de 14 zile, pentru Orașul Nădlac

HOTĂRÂREA  nr. 21 din 13.02.2021 privind măsurile adoptate în cadrul şedinţei extraordinare a C.J.S.U. Arad din data de 13.02.2021

Comitetul Judeţean Pentru Situaţii de Urgenţă Arad, în urma şedinţei extraordinare a desfăşurată în data de 13 februarie 2021, în vederea prevenirii transmiterii virusului SARS-CoV-2, adoptă următoarea HOTĂRÂRE:

Art. 1 (1) Se solicită Centrului Național de Coordonare și Conducere a Intervenției emiterea Ordinului Șefului Departamentului pentru Situații de Urgență instituirea măsurii de carantină zonală, începând cu data de 14.02.2021 ora 22:00, pentru o perioadă de 14 zile, pentru Orașul Nădlac, județul Arad.
(2) Perimetrul vizat de măsura prevăzută la alin. (1) este delimitat de următoarele coordonate geografice:
Orașul Nădlac:
Latitudine 46°11'31.3"N Longitudine 20°44'03.7"E
Latitudine 46°11'32.3"N Longitudine 20°47'56.9"E
Latitudine 46°08'43.6"N Longitudine 20°47'02.1"E
Latitudine 46°09'09.8"N Longitudine 20°43'19.3"E

Art. 2 Circulația și staționarea în spații publice a persoanelor este interzisă, cu excepția motivelor bine justificate, pe baza Declarației pe proprie răspundere (Anexa nr.2), legitimației de serviciu sau a adeverinței eliberată de angajator (Anexa nr.1).

Art. 3 Se propune instituirea următoarelor măsuri obligatorii pentru toate persoanele care se află permanent sau tranzitează zona menționată la art. 1:
1. Identificarea tuturor persoanelor cu domiciliul, reședința ori adresa declarată în zona menționată la art. 1 și introducerea acestora în bazele de date întocmite în acest scop;
2. Limitarea la maximum a deplasării persoanelor și monitorizarea permanentă a respectării acestei măsuri. Ieșirea persoanelor din locuință este permisă doar pe baza Declarației pe proprie răspundere (Anexa nr.2),
legitimației de serviciu sau adeverinței eliberată de angajator (Anexa nr.1), după caz.
3. În intervalul orar 06.00-22.00, în interiorul zonei menționată la art. 1, se interzice circulația tuturor persoanelor în afara locuinței/gospodăriei, cu următoarele excepții:
a) deplasarea în interes profesional, inclusiv între locuință/gospodărie și locul/locurile de desfășurare a activității profesionale și retur;
b) deplasarea pentru asigurarea de bunuri care acoperă necesitățile de bază ale persoanelor și animalelor de companie/domestice, precum și bunuri necesare desfășurării activității profesionale, pentru persoanele cu vârsta de peste 65 de ani în intervalul 10:00-13:00, iar pentru persoanele cu vârsta sub 65 de ani în intervalele orare 06:00-10:00, respectiv 13:00-20:00;
c) deplasarea pentru asistență medicală care nu poate fi amânată și nici realizată de la distanță;
d) deplasările scurte, în apropierea locuinței/gospodăriei, legate de activitatea fizică individuală a persoanelor (cu excluderea oricăror activități sportive de echipă), cât și pentru nevoile animalelor de companie/domestice;
e) deplasarea în scopul donării de sânge, la centrele de transfuzie sanguină;
f) deplasarea în scop umanitar sau de voluntariat;
g) deplasarea pentru realizarea de activități agricole;

h) deplasarea producătorilor agricoli pentru comercializarea de produse agroalimentare;
i) îngrijirea sau administrarea unei proprietăți din altă localitate;
j) eliberarea de documente necesare pentru obținerea unor drepturi;
k) participarea la programe sau proceduri în centrele de tratament;
l) pentru achiziția de piese de schimb, service-ul, efectuarea ITP sau alte operațiuni de întreținere a vehiculelor;
m) deplasarea pentru participarea la slujbele religioase;
n) deplasarea către instituțiile publice și financiare;
o) alte motive justificate precum: îngrijirea/însoțirea copiilor/membrilor de familie; îngrijirea unei rude/afin sau persoană aflată în întreținere, asistența persoanelor vârstnice, bolnave sau cu dizabilități ori deces al unui membru de familie.
4. În intervalul orar 22.00-6.00, circulația persoanelor în afara locuinței/gospodăriei este permisă numai pentru motivele prevăzute la punctul 3 lit. a), c) și d).
5. În/din zona menționată la art. 1 este permisă intrarea/ieșirea pentru:
a) transportul de marfă indiferent de natura acestuia, al materiilor prime și resurselor necesare desfășurării activităților economice în localitatea carantinată, precum și aprovizionarea populației;
b) persoanele care nu locuiesc în zona carantinată, dar care desfășoară activități economice sau în domeniul apărării, ordinii publice, securității naționale, sanitare, veterinare, situațiilor de urgență, administrației publice
locale, a asistenței și protecției sociale, judiciare, serviciilor de utilitate publică, agriculturii, alimentației publice, comunicațiilor și transporturilor;
c) persoanele care locuiesc în zona carantinată și desfășoară activitate profesională în afara zonei carantinate;
d) persoanele care realizează activități agricole sau pentru comercializarea de produse agroalimentare;
e) deplasarea din alte motive justificate, precum îngrijirea/însoțirea copiilor/membrilor de familie, îngrijirea unei/unui rude/afin sau a unei persoane aflate în întreținere, asistența persoanelor vârstnice, bolnave sau cu dizabilități, decesul unui membru de familie;
f) deplasarea pentru asistență medicală care nu poate fi amânată și nici realizată de la distanță;
g) urgențe medicale;
h) pentru achiziția de piese de schimb, service-ul, efectuarea ITP sau alte operațiuni de întreținere a vehiculelor, activități care nu pot fi efectuate în localitatea de domiciliu.
6. Pentru verificarea motivului deplasării în interes profesional, persoanele sunt obligate să prezinte, la cererea personalului autorităților abilitate, legitimația de serviciu, adeverința eliberată de angajator sau o declarație pe
propria răspundere (Anexa nr.1).
7. Pentru verificarea motivului deplasării în interes personal, persoanele sunt obligate să prezinte, la cererea personalului autorităților abilitate, o declarație pe propria răspundere, completată în prealabil (Anexa nr.2).
8. Declarația pe propria răspundere trebuie să cuprindă numele și prenumele, data nașterii, adresa locuinței/gospodăriei/locului activității profesionale, motivul deplasării, data completării și semnătura.

9. În interiorul localității se interzice circulația persoanelor în grupuri pietonale mai mari de 6 persoane care nu aparțin aceleiași familii, precum și formarea unor asemenea grupuri;
10. Se permite tranzitarea Orașului Nădlac de către persoanele care nu audomiciliul pe raza acestuia, fiind interzisă oprirea în această unitate administrativ-teritorială, în baza declarației pe propria răspundere (Anexa nr.3).
11. Prin grija autorităților administrației publice locale și ale Inspectoratului de Poliție Județean Arad se vor stabili căile de circulație care tranzitează orașul Nădlac și aducerea la cunoștința cetățenilor prin mijloacele
mass-media a acestei măsuri;
12. Se permite oficierea slujbelor religioase doar în exteriorul clădirilor, cu excepția celor la care participă doar personalul bisericesc. Pentru evenimentele organizate în exterior se va asigura o suprafață de minim 4 mp/persoană, cu luarea măsurilor de respectare a regulilor de protecție sanitară, stabilite prin Ordinul comun al ministrului sănătății și al ministrului afacerilor interne, emis în temeiul art. 45 și al art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020, cu modificările și completările ulterioare;
13. Se permite oficierea slujbelor de înmormântare, doar în exteriorul clădirilor, cu participarea a maxim 20 de persoane;
14. Se permite oficierea căsătoriilor civile cu prezența a maxim 20 de persoane în spații deschise, respectiv cu 8 persoane în spații închise, cu respectarea regulilor de protecție sanitară, stabilite prin Ordinul comun al
ministrului sănătății și al ministrului afacerilor interne, emis în temeiul art. 45 și al art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020, cu modificările și completările ulterioare;
15. Se instituie obligativitatea purtării măștii de protecție, astfel încât să acopere nasul și gura, pentru toate persoanele care au împlinit vârsta de 5 ani, prezente în spații publice închise și deschise, aglomerate sau neaglomerate.
16. Controlul măsurilor privind limitarea deplasării persoanelor în/din Orașul Nădlac, județul Arad și asigurarea ordinii publice se va realiza de către Inspectoratul de Poliție Județean Arad, Inspectoratul Județean de Jandarmi Arad, efective de jandarmi venite în sprijin de la alte unități de jandarmi și poliția locală, după caz.
17. Este strict interzisă intrarea/ieșirea din zona carantinată prin alte zone și căi de acces decât cele deschise circulației publice de pe drumurile de interes național, județean sau local.

Art. 4 În zona prevăzută la art. 1, se interzic următoarele:
1. organizarea de evenimente private (nunți, botezuri, mese festive, parastase etc) în spații închise și deschise;
2. organizarea de evenimente și/sau activități private pentru copii în spații închise cum ar fi evenimente aniversare, jocuri și competiții sportive;
3. activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfășoară activități de preparare, comercializare și consum al produselor alimentare și/sau băuturilor alcoolice și nealcoolice, de tipul restaurantelor și cafenelelor, inclusiv al teraselor, în interiorul și exteriorul clădirilor;
4. activitatea cu publicul a operatorilor economici licențiați în domeniul jocurilor de noroc;
5. desfășurarea adunărilor publice organizate în baza Legii nr. 60/1991;
6. organizarea și desfășurarea activităților de tipul spectacolelor și/sau concertelor;

7. activități culturale, științifice, artistice, sau de divertisment în spații închise sau deschise;
8. toate activitățile și competițiile sportive, individuale sau colective care se desfășoară în spatii închise sau deschise, cu excepția celor profesioniste organizate de federațiile de profil;
9. activitatea târgurilor, bâlciurilor, pieţelor mixte şi volante şi a talciocurilor, definite potrivit art. 7 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 348/2004 privind exercitarea comerţului cu produse şi servicii de piaţă în unele zone publice, cu modificările şi completările ulterioare, atât în spații închise, cât și în spații deschise. Este permisă activitatea piețelor agroalimentare organizate în zone publice închise și deschise, cu repsectarea normelor de
protective sanitară.

Art. 5 (1) Se limitează programul de lucru cu publicul al operatorilor economici din domeniul comercializării de bunuri alimentare și nealimentare până la ora 20.00, cu excepția farmaciilor și a stațiilor de distribuție carburanți, care pot avea inclusiv program non-stop.
(2) Se limitează numărul de persoane în incinta magazinelor/supermagazinelor/hipermagazinelor la maximum 30% din capacitate, cu respectarea normelor de distanțare fizică și de igienă sanitară;
(3) În cazul centrelor comerciale/parcurilor comerciale se limitează accesul persoanelor astfel încât să se asigure 8 mp/persoană cu respectarea normelor de distanțare fizică și de igienă sanitară;

Art. 6 Operatorii economici care desfășoară activități de transport persoane și care tranzitează zona carantinată vor putea efectua opriri în stațiile proprii pentru urcarea sau coborârea călătorilor. Operatorii vor lua măsurile necesare pentru limitarea accesului în mijloacele de transport, astfel încât să fie
respectate măsurile de distanțare fizică.

Art. 7 Începând cu 20.02.2021, în zilele de sâmbătă și duminică centrele comerciale își vor suspenda temporar activitatea până la expirarea prevederilor prezentei hotărâri, cu posibilitate de prelungire a acestei perioade, în funcție de evoluția situației epidemiologice, cu excepția agenților economici care comercializează produse alimentare, a farmaciilor, curățătoriilor și a magazinelor care comercializează hrană pentru animalele de companie. Se poate comercializa, în zilele de sâmbătă și duminică, produse alimentare, băuturi alcoolice și nealcoolice, în sistem de livrare la domiciliu, de către agenții economici din centrele comerciale (zona de fast food).

Art. 8 Direcția de Sănătate Publică a Județului Arad va evalua și prioritiza oportunitatea de testare a persoanelor și va transmite solicitările de sprijin cu materiale sanitare și personal de specialitate către Institutul Național de Sănătate Publică/Ministerul Sănătății.

Art. 9 Se deleagă Centrul Județean de Coordonare și Conducere a Intervenției Arad pentru transmitere la Centrul Național de Coordonare și Conducere a Intervenției a documentelor necesare, în vederea emiterii Ordinului Șefului Departamentului pentru Situații de Urgență pentru instituirea pe o perioadă de 14 zile, a măsurii de carantinare zonală, pentru Orașul Nădlac, județul Arad.

Art. 10 (1) După emiterea Ordinului Șefului Departamentului pentru Situații de Urgență privind instituirea carantinei zonale pe o perioadă de 14 zile, pentru Orașul Nădlac, județul Arad, Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Arad va adopta o hotărâre cu măsurile care se vor impune pentru zona
carantinată.
(2) Comitetul Local pentru Situații de Urgență va analiza setul de hotărâri pentru carantinare și vor particulariza măsurile la specificul local. Reprezentantul legal (Președintele CLSU) va promova aceste măsuri celor responsabili cu aplicarea acestora.

Art. 11 Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Vasile Goldiș”; al județului Arad asigură transmiterea mesajelor de avertizare prin sistemul RO-ALERT către populația din unitatea administrativ-teritorială carantinată, cu măsurile ce trebuie respectate pe timpul instituirii carantinei, adoptate prin prezenta hotărâre.

Art. 12 Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Vasile Goldiș" al Județului Arad va comunica prezenta hotărâre tuturor membrilor Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Arad și către Comitetul Local pentru Situații de Urgență Nădlac, pentru punere în aplicare.

Art.13 Prezenta hotărâre se publică pe site-ul Instituției Prefectului – Județul Arad.

Preşedintele Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Arad – Gheorghe STOIAN

Declarațiile pe proprie răspundere pentru deplasarea în Nădlac:

 

adeverinta angajator

 

declaratie pe proprie raspundere

 

Categorie: Știri
Etichete: carantinare Nadlac, coronavirus, nadlac
Distribuie:
Articolul anterior
Vezi cele patru centre de vaccinare din municipiu unde se administrează vaccinul AstraZeneca
Articolul următor
Pistolarii, la primele medalii pe 2021: Luca JOLDEA – triplu campion naţional şi ÎNCĂ UN RECORD!

1 comentariu. Leave new

  • Ba, c-am multe! Dar să vă zic, una? Acu, vre-o 4 zile, a intrat fraudulos în țara, familia Dănilă, nu știu exact numele ,,Soferului de Tir, dar este Flavius, încărcat, cu soția, fata, și cu mătușa!
    Cum vă puteți documenta, cum au intrat în Țară, fără aviz, epimio?

    Răspunde

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Fill out this field
Fill out this field
Te rog să introduci o adresă de email validă.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Din aceeași categorie