[ACTUALIZARE] Consiliul Județean Arad susține că a îndeplinit măsurile dispuse de Curtea de Conturi ca urmare a ,,Controlului modului de gestionare a resurselor publice pe perioada stării de urgență”

cja
Distribuie:

 

[ACTUALIZARE] Consiliul Județean Arad susține că a îndeplinit măsurile dispuse de Curtea de Conturi ca urmare a „Controlului modului de gestionare a resurselor publice pe perioada stării de urgență”

Curtea de Conturi a desfășurat în cursul anului 2020 o acțiune de control la Unitatea Administrativ Teritoriala a Județului Arad ( CJA) cu privire la ,, modul de gestionare a resurselor publice pe perioada stării de urgență”. În baza Raportului de control nr. 1147 /29.06.2020 (14.221 / 26.06.2020) și a Deciziei nr. 40 din 17.07.2020 au fost constatate și dispuse unele măsuri pentru stabilirea întinderii prejudiciilor și recuperarea acestora, acordând și un termen de îndeplinire a acestora, termenul fiind stabilit 17.10.2020.

În cursul lunii decembrie 2020 am adresat Consiliului Județean o solicitare în baza Legii 544 prin care am solicitat informații cu privire la îndeplinirea măsurilor dispuse de Curtea de Conturi și anume:

1.Dacă măsurile dispuse de Curtea de Conturi prin DECIZIA nr. 40 din 17.07.2020 cu raportare la conținutul RAPORTULUI DE CONTROL au fost remediate până la termenul fixat și anume 17.10.2020. Vă rugăm a ne răspunde punctual, astfel cum sunt enunțate mai jos, extras din Decizia Curții de Conturi.

2.Ce măsuri s-au luat pentru recuperarea sumelor, după caz?

3.Dacă nu s-au îndeplinit până la termenul fixat care sunt motivele?

Solicitarea se referă la constatările și măsurile dispuse de Curtea de Conturi prin DECIZIA nr. 40 din 17.07.2020 cu raportare la conținutul RAPORTULUI DE CONTROL respectiv:

1.Înlăturarea conform prevederilor art. 43 lit. c din Legea nr. 94 / 1992, republicată, a neregulilor în activitatea financiar – contabilă  și/sau fiscală controlate, astfel:

a) Luarea măsurilor de completare a Programului anual al achizițiilor publice cu toate informațiile obligatorii prevăzute de Normele metodologice aprobate prin H.G. nr.39512016. Termen de realizare: 17.10.2020

b) Dispunerea de măsuri care să asigure publicarea anunțurilor de atribuire în conformitate cu regulile de publicitate și transparență prevăzute de Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice. Termen de realizare: 17.10.2020

c) Întreprinderea demersurilor care se impun, în vederea încasării penalităților de întârziere calculate pentru neîndeplinirea la termen a obligațiilor asumate de furnizori prin contractele de achiziție publică în valoare de 22.960 lei.

Valorificarea de către entitatea controlată a clauzelor penalizatoare până la îndeplinirea în totalitate a obligațiilor asumate de furnizori prin contracte și încasarea penalităților de întârziere calculate. Termen de realizare: 17.10.2020

Aplicarea următoarelor măsuri pentru stabilirea întinderii prejudiciilor și recuperarea acestora:

a) Prejudiciul cert în sumă 23.776 lei generat de plata nelegală a unor servicii hoteliere neprestate și a beneficiilor nerealizate calculate până la data de 26.06.2020 în sumă de 420 lei. De asemenea, se vor lua măsuri de virare pe destinațiile legale și de înregistrare în evidența contabilă a operațiunilor ce decurg din calculul/recuperarea prejudiciului și a beneficiilor nerealizate aferente . Termen de realizare: 17 .10.2020

b) Prejudiciul cert în sumă de 11.717 lei generat de achitarea unor tarife mai mari decât baremurile impuse de legislație și a beneficiilor nerealizate calculate până la data de 26.06.2020 în sumă de 165 lei. De asemenea, se vor lua măsuri de virare pe destinațiile legale și de înregistrare în evidența contabilă a operațiunilor ce decurg din calculul/recuperarea prejudiciului și a beneficiilor nerealizate aferente. Termen de realizare: 17.10.2020

c) Prejudiciul constatat la data controlului în sumă de 770.151 lei, reprezentând cuantumul brut al sporurilor acordate cu depășirea procentului de 30% calculat la nivelul ordonatorului principal, se va recupera prin încadrarea în procentul de 30%, la nivelul ordonatorului principal pentru întregul buget aferent exercițiului financiar al anului 2020, a sporurilor limitate conform art. 25 din Legea cadru nr. 153 din 28 iunie 2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice.

Prin răspunsul Nr.29.210/13.01.2020, Consiliul Județean Arad susține că a îndeplinit măsurile dispuse de Curtea de Conturi ca urmare a ,,Controlului modului de gestionare a resurselor publice pe perioada stării de urgență”, pe alocuri inserând și justificări sau anume critici cu privire la cele constatate dar și la adresa unor cadre medicale ale Spitalului Județean Arad ( cu privire la faptul că, deși aveau camere rezervate la hoteluri, nu le-au folosit, dar nu au anunțat pe nimeni despre acest fapt, rezervările fiind plătite). În ceea ce ne privește, ne rezumăm la a publica răspunsul, fără a-l interpreta:

„ Răspundem prin prezenta solicitării dumneavoastră înregistrată la Consiliul Județean Arad cu nr.29′.210 14.12.2020, prin care ne solicitați informații de interes public referitoare la constatările și măsurile dispuse de Curtea de Conturi prin Decizia nr. 40 din 17 .07 .2020.

Referitor la punctul I lit.a):

Programul anual al achizițiilor publice a fost întocmit cu includerea informațiilor obligatorii-prevăzute de Normele metodologice aprobate prin HG nr.395/ 2016, art. 12, ali. 3, lit. i.  În fișele de post ale tuturor persoanelor din cadrul Serviciului Achiziții Publice se regăsesc atribuții privind includerea informațiilor obligatorii în Programul anual al achizițiilor publice, prevăzute de Normele metodologice prin HG m.395/ 2016.

Referitor la punctul I lit.b):

Anunțurile de atribuire au fost publicate în SEAP în conformitate cu regulile de publicitate și transparență prevăzute de Legea nr-.98/2016 privind achizițiile publice. În fișele de post ale tuturor persoanelor din cadrul Serviciului Achiziții Publice se regăsesc atribuții privind publicarea anunțurilor de atribuire în conformitate cu regulile de publicitate și transparență prevăzute de Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice.

Referitor la Punctul I lit. c):

Sumele reprezentând penalitățile de întârziere au fost încasate în totalitate, prevederile privind penalitățile pentru livrarea cu întârziere fiind prevăzute de consiliul Județean Arad în contractele întocmite.

Referitor la punctul II lit. a) si b):

Vă facem cunoscut că sumele au fost recuperate în totalitate. Menționăm încă o dată că, din punctul de vedere al Consiliului Județean Arad, nu s-au plătit bani ilegal și toate principiile de transparență au fost respectate! La momentul respectiv au fost cerute ofertele de prețuri de la hoteluri, iar comunicarea privind atribuirea a fost trimisă către toți ofertanții. Situația a fost generată de cadre medicale care au solicitat camere de hotel în perioada pandemiei și nu le-au mai folosit. Doar că nu au anunțat pe nimeni că își anulează rezervarea, iar acele camere au trebuit plătite. Au dat și declarații scrise în acest sens, la Curtea de Conturi. Dacă oamenii nu s-au cazat, nu este vina Consiliului Județean. Am discutat cu hotelurile, am recuperat Sumele, dar în continuare considerăm că cei care au rezervat camerele, dar nu le-au folosit ar trebui să plătească pentru ele.

Referitor la punctul II lit. c):

La momentul actual, potrivit adresei nr.757/ 12.01.2021 emisă de Spitalul Clinic Județean de Urgență Arad, a adresei nr.29054 / 11.12.2020 emisă de spitalul de Psihiatrie Căpâlnaș, a adresei nr.29.056 / 11.12.2020 emisă de Spitalul de Psihiatrie Mocrea, sporurile limitate conform art.25 alin. (2) din Legea Cadru nr. 153 / 2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice cu modificările și completările ulterioare acordate de Județul Arad s-au încadrat în procentul de 30%. 

Președinte –  Iustin Cionca

Director Executiv – Andrei Ando”

raspunscja 544 curteadeconturi

***

[TITLUL INIȚIAL (31 iulie 2020)]: Curtea de Conturi: „Pe perioada stării de urgență, Consiliul Județean Arad nu a respectat (…) principiile de legalitate și regularitate, fiind constatate unele abateri de la legalitate” [RAPORTUL INTEGRAL]

 

De când a fost „plasată” Claudia Boghicevici la Curtea de Conturi am tot spus că nu calitățile ei de „Albă ca Zăpada”  proaspăt ieșită dintr-o mină de huilă o recomandă. Rostul ei acolo a fost gândit în cel mai mic detaliu și singurul scop a fost tot de a proteja gașca. Nu mai insistăm pe trecutul politic al acestui personaj, care este imaginea ingenuă a corupției: blonda care face pe proasta mută, dar leagă și dezleagă ce brațe de caracatiță vrea ea, când vrea ea. Claudia Boghicevici, despre care de când s-a instalat la Curtea de Conturi nimeni n-a mai auzit sau vorbit, am aflat că, acum vreo două săptămâni, a fost la Sântana unde, coincidență pentru naivi, participa la ceva sărbătoare electorală, în prezența mai multor persoane, și președintele CJ Arad, Iustin Cionca. Tot dintr-o coincidență pentru naivi, subiectul a fost în legătură cu raportul Curții de Conturi instituție care în perioada 22-26 iunie 2020 a verificat modul în care Consiliul Județean Arad a gestionat cheltuielile ocazionate de pandemie. Curtea a verificat, a constatat și a sancționat  unele „abateri” de la lege, dar această întâlnire informală nu credem că e nici legală, nici deontologică cel puțin din perspectiva doamnei Claudia Boghicevici, auditor extern public la această instituție de control în ultimii doi ani și actualmente consilier al Curții de Conturi pentru o perioadă de 9 ani (până în 2029) primind avizul de la Parlament la începutul lunii iulie. Și, din această postură se întâlnește întâmplător cu un fost coleg de partid și de funcții, actualmente conducătorul unei entități controlate în timp real de Curtea de Conturi și cu un Raport în curs de finalizare? Minunată întâmplare, ce să mai spunem… doar că e plină de infracțiuni pentru cine are curiozitatea.

Trecând peste aspectele de culise, entitatea controlată, respectiv Consiliul Județean Arad, avea obligația să aducă la cunoștința consilierilor județeni atât conținutul Raportului în integralitatea sa cât și a Deciziei nr. 40 din 17.07.2020. Această obligație s-a îndeplinit formal, dar deocamdată nu a avut loc nicio dezbatere în cadrul unei ședințe cu participarea tuturor consilierilor județeni. Ba mai mult, deși în sala de ședințe a CJA și-n starea de urgență au fost organizate ședințe și conferințe de presă cu prezență fizică, de această dată ședința ( care trebuia să fie întrunită vineri 31 iulie, a fost reprogramată pentru luni, 03 august) cu punct pe ordinea de zi și Raportul Curții de Conturi va avea loc în format online, fără explicații din partea președintelui Iustin Cionca.

Făcând o sinteză aflăm că: 1) anunțurile de atribuire a contractelor de achiziție publică în urma finalizării procedurilor de atribuire a 23 contracte având ca obiect achiziția de echipamente medicale nu au fost publicate de autoritatea contractantă – adică s-a fentat procedura și denotă, dincolo de orice suspiciuni de corupție, și o incompetență crasă a responsabililor cu achizițiile, angajați ai Consiliului Județean. Pentru neregulile constatate cu privire la procedurile de achiziție a fost aplicată și o amendă contravențională în sumă de 10.000 lei ; 2) s-au constatat plăți nelegale rezultate ca urmare a achitării unor servicii hoteliere neprestate, s-a creat un prejudiciu cert în bugetul local al județului Arad în valoare de 24.195,81 lei, din care 23.776,2 lei plăți nelegale și 419,61 lei beneficii nerealizate calculate până la data de 26 iunie 2020; adică prietenii cu hotel au trecut ce au vrut pe anexa la factură și Consiliul Județean a achitat 3) cu privire la cazarea personalului medical în regim hotelier, s-au constatat plăți nelegale rezultate ca urmare a achitării unor tarife mai mari decât baremurile impuse de legislație, s-a creat un prejudiciu cert în bugetul local al județului Arad în valoare de 11. 881, 81 lei, din care 11.716,5 lei plăți nelegale și 165,31 lei beneficii nerealizate calculate până la data de 26.06.2020 – adică mici ciupeli la mica înțelegere 4) S-a constatat un prejudiciu, la data controlului, în sumă de 770.151 lei, reprezentând cuantumul brut al sporurilor acordate cadrelor medicale – abatere pentru care a mai fost aplicată o amendă contravențională în sumă de 5000 lei ; și 5) prin raportul Curții de Conturi au fost identificate și persoanele responsabile de aceste nereguli, aspect care ar presupune și niște sancțiuni disciplinare pentru incompetența de care au dat dovadă. Printre alte mențiuni, Curtea de Conturi a precizat și că „ pe perioada stării de urgență, UTAJ ( adică Consiliul Județean Arad) nu a respectat sub toate aspectele semnificative, principiile de legalitate și regularitate, fiind constatate unele abateri de la legalitate”. Totuși, în conținutul Raportului nu am observat nicio mențiune cu privire la cheltuielile efectuate cu Spitalul Suport Covid de la Expo.

Conform procedurii, Curtea de Conturi constată, și dispune aplicarea unor măsuri pentru stabilirea întinderii prejudiciilor și recuperarea acestora, acordând și un termen de îndeplinire, în acest caz termenul fiind stabilit 17.10.2020.

Ce a constatat și ce măsuri a dispus Curtea de conturi se poate citi pe larg mai jos, în DECIZIA nr. 40 din 17.07.2020 pe care o redăm integral împreună cu întreg conținutul RAPORTULUI DE CONTROL 

DECIZIA nr. 40 din 17.07.2020

Având în vedere prevederile Legii nr. 94/ 1992, privind organizarea și funcționarea Curții de Conturi, republicată, și ale Regulamentului privind organizarea și desfășurarea activităților specifice Curții de Conturi, precum și valorificarea actelor rezultate din aceste activității, aprobat prin Hotărârea Plenului Curții de Conturi nr. 155/2014, examinând deficiențele consemnate în Raportul de control nr. 1147 /29.06.2020 (14.221 / 26.06.2020) încheiat în urma acțiunii cu tema ,,Controlul modului de gestionare a resurselor publice pe perioada stării de urgență” efectuat la UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ JUDEȚUL ARAD,

SE CONSTATĂ:

1) Programul anual al achizițiilor publice pe anul 2020 al entității controlate nu cuprinde informații referitoare la codul unic de identificare a fiecărui obiect de contract, contrar prevederilor art. 12 alin. (5) din Normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din legea nr.98/2016 privind achizițiile publice, aprobate prin H.G. nr. 395/2016, completate de articolul V din HG nr. 4 19 din 8 iunie 2018. Deficiența a fost consemnată la pct. 11.1.1 din Raportul de control, pag. 15;

2) Din verificarea modului de desfășurare a procedurilor de atribuire a contratelor de achiziție publică s-au constatat abateri de la legalitate privind alegerea criteriului de atribuire utilizat pentru atribuirea acordului-cadru având ca obiect asigurarea serviciilor de cazare în spații hoteliere destinate repausului între ture sau gărzi a personalului medical. Criteriul de atribuire utilizat a fost prețul cel mai scăzut deci, conform art. I I l, alin. (4) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, entitatea auditată trebuia să utilizeze criteriile de atribuire cel mai bun raport calitate-preț sau cel mai bun raport calitate-cost.
Totodată, anunțurile de atribuire a contractelor de achiziție publică în urma finalizării procedurilor de atribuire a 23 contracte având ca obiect achiziția publică de echipamente medicale nu au fost publicate de autoritatea contractantă, fiind astfel încălcate regulile de publicitate și transparență prevăzute la art. 142,145 alin (l) litera a), art. 146 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice și art. 54 din Normele metodologice aprobate prin H.G. nr’ 395/2016′. Deficiențele mai sus prezentate au fost consemnate la pct. II.l.2 din Raportul de control, pag’ l6- l9;

3) Entitatea controlată nu a aplicat clauzele contractuale privind daunele și penalitățile de întârziere în cazul contractanților care nu și-au îndeplinit la termen obligațiile stabilite prin contracte, veniturile bugetului local al județului Arad fiind astfel diminuate cu suma de 22.960 lei. Deficiența a fost consemnată la pct. II.l.3 din Raportul de control, pag. 19 -21;

4) Din verificarea cheltuielilor efectuate cu asigurarea, la cerere, de spații hoteliere destinate repausului între ture sau gărzi personalului din sistemul public sanitar, în vederea prevenirii răspândirii virusului COVID-19 în rândul cadrelor medicale sau al familiilor acestora, s-au constatat plăți nelegale rezultate ca urmare a achitării unor servicii hoteliere neprestate.
Prin efectuarea acestor cheltuieli, cu încălcarea prevederilor art. 54(5) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, pct. 2 Lichidarea cheltuielilor din Anexa nr. I la Normele metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor instituțiilor publice, precum și organizarea, evidența și raportarea angajamentelor bugetare și legale, aprobate prin
O.M.F.P. nr. 1792/2002, s-a creat un prejudiciu cert în bugetul local al județului Arad în valoare de 24.195,81 lei, din care 23.776,2 lei plăți nelegale și 419,61 lei beneficii nerealizate calculate până la data de 26 .06 .2020 .
Deficiența mai sus prezentat a fost consemnată la pct. II.l.4 din Raportul de control, pag.21 -22;

5) Din verificarea cheltuielilor efectuate cu asigurarea, la cerere, de spații hoteliere destinate repausului între ture sau gărzi personalului din sistemul public sanitar, în vederea prevenirii răspândirii virusului COVID- l 9 în rândul cadrelor medicale sau al familiilor acestora, s-au constatat plăți nelegale rezultate ca urmare a achitării unor tarife mai mari decât baremurile impuse de legislație. Prin efectuarea acestor cheltuieli, cu încălcarea prevederilor art..2 lit. a din HG nr. 201/2020 privind aprobarea normelor metodologice pentru stabilirea cheltuielilor pentru carantină și luarea unor măsuri în domeniul sănătății, precum și pentru alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2020, pentru suplimentarea bugetului Ministerului Sănătătii, modificate de HG nr. 269/3.04.2020, art.23 din Legea nr. 273 din
29 iunie 2006 privind finanțele publice locale și art. 5 din OG nr. 119 din 31 august 1999 privind controlul intern și controlul financiar preventiv, republicată, s-a creat un prejudiciu cert în bugetul local al județului Arad în valoare de 11.881,81 lei, din care 11.716,5 lei plăți nelegale și 165,31 lei beneficii nerealizate calculate până la data de 26.06.2020.
Deficiența mai sus prezentată a fost consemnată la pct. II.l.5 din Raportul de control, pag.22 -24;

6) La nivelul UATJ Arad, valoarea sporurilor limitate acordate în perioada 1.01.-3 1.05.2020 au depășit procentul de 30% din suma salariilor de bază, fiind astfel încălcate prevederile art.25 din Legea cadru nr. 153 din 28 iunie 2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice.
Deficiența mai sus prezentată a fost consemnată la pct. II.l.6 din Raportul de control, pag. 24 – 26;

Pentru înlăturarea deficiențelor de mai sus, în baza prevederilor Legii nr.94/ 1992 republicată și ale Regulamentului privind organizarea și desfășurarea activităților specifice Curții de Conturi  precum și valorificarea actelor rezultate din aceste activități, aprobat prin Hotărârea Plenului Curții de Conturi nr. 155/ 2014, directorul Camerei de Conturi,

I. Potrivit prevederilor art. 43 din Legea nr. 94/ 1992, republicată și ale pct. 174 din regulamentul sus-menționat, DECIDE:

Aplicarea următoarelor măsuri:
Înlăturarea conform prevederilor art. 43 lit. c din Legea nr. 94 / 1992, republicată, a neregulilor în activitatea financiar – contabilă  și/sau fiscală controlate, astfel:
a) Luarea măsurilor de completare a Programului anual al achizițiilor publice cu toate informațiile obligatorii prevăzute de Normele metodologice aprobate prin H.G. nr.39512016. Termen de realizare: 17.10.2020 b) Dispunerea de măsuri care să asigure publicarea anunțurilor de atribuire în conformitate cu regulile de publicitate și transparență prevăzute de Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice. Termen de realizare: 17.10.2020
c) intreprinderea demersurilor care se impun, în vederea încasării penalităților de întârziere calculate pentru neîndeplinirea la termen a obligațiilor asumate de furnizori prin contractele de achiziție publică în valoare de 22.960 lei.
Valorificarea de către entitatea controlată a clauzelor penalizatoare până la îndeplinirea în totalitate a obligațiilor asumate de furnizori prin contracte și încasarea penalităților de întârziere calculate. Termen de realizare: 17.10.2020

II. Potrivit prevederilor art. 33 alin. (3) din Legea nr.94/1992, republicată și ale pct. 174 din regulamentul sus-menționat, DECIDE:

Aplicarea următoarelor măsuri pentru stabilirea întinderii prejudiciilor și recuperarea acestora:
a) Prejudiciul cert în sumă 23.776 lei generat de plata nelegală a unor servicii hoteliere neprestate și a beneficiilor nerealizate calculate până la data de 26.06.2020 în sumă de 420 lei. De asemenea, se vor lua măsuri de virare pe destinațiile legale și de înregistrare în evidența contabilă a operațiunilor ce decurg din calculul/recuperarea prejudiciului și a beneficiilor nerealizate
aferente . Termen de realizare: 17 .10.2020
b) Prejudiciul cert în sumă de 11.717 lei generat de achitarea unor tarife mai mari decât baremurile impuse de legislație și a beneficiilor nerealizate calculate până la data de 26.06.2020 în sumă de 165 lei. De asemenea, se vor lua măsuri de virare pe destinațiile legale și de înregistrare în evidența contabilă a operațiunilor ce decurg din calculul/recuperarea prejudiciului și a beneficiilor nerealizate aferente. Termen de realizare: 17.10.2020
c) Prejudiciul constatat la data controlului în sumă de 770.151 lei, reprezentând cuantumul brut al sporurilor acordate cu depășirea procentului de 30% calculat la nivelul ordonatorului principal, se va recupera prin încadrarea în procentul de 30%, la nivelul ordonatorului principal pentru întregul buget aferent exercițiului financiar al anului 2020, a sporurilor limitate conform art. 25 din Legea cadru nr. 153 din 28 iunie 2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice.

Nerecuperarea prejudiciilor, ca urmare a nedispunerii și a neurmăririi de către conducere a măsurilor transmise de Curtea de Conturi, constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la 1 an sau cu amendă.
Dacă fapta prevăzute la alin. (l) a fost săvârșită din culpă, pedeapsa este amenda conform prevederilor art. 64 din Legea nr. 94/ 1992, privind organizarea și funcționarea Curții de Conturi republicată.

Pe lângă măsurile prezentate mai sus, vă rugăm să dispuneți și orice alte măsuri pe care le considerați necesare pentru remedierea deficiențelor constatate de Curtea de Conturi în urma acțiunii de verificare, inclusiv implicarea compartimentului de audit intern în urmărirea modului de implementare a măsurilor dispuse prin decizie de Curtea de Conturi.

Despre măsurile luate și rezultatele obținute ne veți comunica la termenele prevăzute pentru realizarea acestor măsuri.
în termen de 10 zile calendaristice de la data primirii deciziei, aveți obligativitatea de a prezenta consiliului local o copie de pe raportul de audit și o copie de pe prezenta decizie. După prezentarea/transmiterea acestora, ne veți informa în scris cu privire la îndeplinirea acestei obligații.

La expirarea termenelor stabilite prin decizie pentru ducerea la îndeplinire a măsurilor dispuse, structura de specialitate poate efectua verificarea, fără o notificare prealabilă în termen de 15 zile calendaristice de la comunicarea deciziei, conducătorul entității verificate poate depune/transmite contestație împotriva unor măsuri din decizie sau a termenelor stabilite pentru realizarea acestora la Camera de Conturi Arad, Bd. Gen. Dragalina nr. 10.

Contestația suspendă obligația executării măsurilor dispuse prin prezenta decizie până la soluționarea acesteia de către Comisia de soluționare a contestațiilor, conform prevederilor pct. 210 din regulamentul mai sus menționat.
Analiza eventualei contestații se face de către Comisia de soluționare a contestațiilor constituite la nivelul Curții de Conturi a României, în conformitate cu prevederile pct. 213 din Regulamentul menționat mai sus.

RAPORTUL DE CONTROL 

 

Raportul nr. 14221 din 2020… by Lucian Valeriu on Scribd

Categorie: Știri
Etichete: cazare, cheltuieli, Curtea de Conturi, Iustin Cionca, pandemie, raport de control, sancțiuni
Distribuie:
Articolul anterior
Victorie la ultima fază a meciului – trei puncte de aur pentru UTA!
Articolul următor
Ce bonusuri oferă casinourile de pe internet

1 comentariu. Leave new

  • In sfarsit puncteaza cineva problema: gasca de parveniti care se protejeaza pentru orice abuzuri, furtisaguri, de la tepe mari, personale si de partid, pana la hartia igienica din institutiile subordonate. Numiri in functii, directori cica selectati prin concurs de proiecte (hai sictir!), doctorate peste noapte. Achizitii ilegale, firme „agreate”, infiintari si desfiintari de posturi/functii, concursuri mascate, afaceri dincolo de limita legii etc. Banul public plateste regi si regine, nu reprezentanti si administratori, cu aerele de rigoare si supusii care nu pun intrebari, „protejati” local si de la Bucuresti. E penibil! Demn de electoratul coruptibil, santajabil si usor de prostit pe care l-au creat. Caragiale sa traiasca! Dar fara aplauze. Ironia asta ne costa pe toti.

    Răspunde

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Fill out this field
Fill out this field
Te rog să introduci o adresă de email validă.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Din aceeași categorie

ceitrei moise nicoara pr

Rock la „Moise” în pauza mare

Azi, la Colegiul Național „Moise Nicoară”, pauza mare a fost o surpriză plăcută. Pe holul festiv al liceului, trupa CEITREI a cântat un rock de cea mai bună calitate și…
72b2f818 0aae 46f7 8bb6 c9be6b036ea6

Arădenii de la LUPUS DACUS cântă la ATENEUL ROMÂN

  Ivită din „debandada minunată a rockului”, trecând prin conservatoarele obligatorii ale clasicismului cu aplicare pe muzica medievală, formația de muzică veche (actualmente, conform autoprezentării) LUPUS DACUS a ajuns la…
incendiu

Incendiu izbucnit la o casă din Sânmartin

O situație de urgență a mobilizat pompierii militari ai Detașamentului Arad în localitatea Sânmartin, unde un incendiu a izbucnit la o casă. Echipajele de intervenție au acționat rapid pentru a…