[ANUNȚ] Direcţia de Asistenţă Socială Arad scoate posturi vacante la concurs

das arad 2
Distribuie:

 

[COMUNICAT DE PRESĂ – Consiliul Local al Municipiului Arad]

Direcţia de Asistenţă Socială Arad organizează concurs de recrutare, pentru ocuparea  pe perioadă nedeterminată a unor posturi contractuale de execuţie vacante, în data de 12.12.2017  ora  10:00 proba scrisă şi în data de 14.12.2017 ora  10:00 interviul, la sediul instuției (Arad, calea Radnei, nr. 250) după cum urmează:

1 post  de asistent medical

10 posturi de infirmieră

1 post de psihopedagog

1 post de muncitor calificat I

Cerinţele generale necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării posturilor contractuale sunt prevăzute de art. 3 din Hotărârea nr. nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice.

– are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;

– cunoaşte limba română scris şi vorbit;

– are vârsta de minimum 18 ani împliniţi;

– are capacitate deplină de exerciţiu;

– are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

– îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;

– nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei contractuale sunt:

Creşa nr.1

2 posturi infirmiere – pe durată nedeterminată

– nivelul studiilor:  studii generale

– vechime în muncă: 1 an

Creşa nr.14

3 posturi infirmiere – pe durată nedeterminată

– nivelul studiilor : studii generale

– vechime în muncă: 1 an

Creșa nr. 16

1 post asistent medical – pe durată nedeterminată

– nivelul studiilor : studii postliceale

– vechime în muncă: 1 an în domeniul medical

– certificat de membru eliberat de Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali

4 posturi infirmiere – pe durată nedeterminată

– nivelul studiilor : studii generale

– vechime în muncă: 1 an

Creșa nr. 19

1 post infirmieră – pe durată nedeterminată

– nivelul studiilor : studii generale

– vechime în muncă: 1 an

Complex Curcubeu

1 post psihopedagog- pe durată nedeterminată

– nivelul studiilor : studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, specializarea psihopedagogie

– fără vechime în muncă

Serviciul Protecție persoane adulte

1 post muncitor calificat I – pe durată nedeterminată

– nivelul studiilor : studii generale și certificat de calificare profesională

– vechime în muncă: 6 ani

Dosarele candidaţilor vor fi preluate de secretarul comisiei de concurs la sediul instituţiei.  Data limită până la care se pot depune  actele pentru dosarul de concurs este  04.12.2017 ora 12,00.

Acestea vor conţine în mod obligatoriu documentele prevăzute la art. 6 din Hotărârea nr. nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, precum și aviz psihologic.

Candidaţii care participă la concurs pentru ocuparea unui post vacant de asistent medical vor depune la dosar o copie a  certificatului de membru eliberat de Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali.

Detalii suplimentare se obţin la sediul instituţiei (Calea Radnei, nr. 250) – Compartimentul Resurse umane, telefon 0257/220212 și pe site-ul instituției www.dasarad.ro

DIRECTOR  GENERAL D.A.S. Arad,  Oana  PÂRVULESCU

Categorie: Știri
Etichete: asistent medical, cerinte generale, concurs, Directia e Asistenta Sociala Arad, dosare, posturi vacante, psihopedagog
Distribuie:
Articolul anterior
[ACTUALIZARE] Vizita delegației arădene, în provincia Fujian, s-a încheiat cu semnarea unei înțelegeri bilaterale în domeniile sănătății, investițiilor și culturii
Articolul următor
Au început înscrierile pentru „Happy Race”, unul dintre cele mai populare evenimente ale iernii

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Fill out this field
Fill out this field
Te rog să introduci o adresă de email validă.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Din aceeași categorie