Incidența cazurilor COVID-19 a depășit pragul de 3/1000 de locuitori în Municipiul Arad. Noi măsuri restrictive impuse de CNSU

masca strad
Distribuie:

 

[COMUNICAT DE PRESĂ]           

Incidența cazurilor COVID-19 a depășit, în Municipiul Arad, pragul de 3/1000 de locuitori

Conform raportării Direcției de Sănătate Publică a Județului Arad, în Municipiul Arad a fost depășită incidența de 3 cazuri COVID-19 la 1000 de locuitori. Drept urmare, în ședința Comitetului Județean pentru Situații de Urgență de astăzi a fost adoptată o hotărâre în baza căreia în Municipiul Arad se vor aplica, pentru următoarele 14 zile, începând de mâine, în intervalul 13.01.2022-26.01.2022, măsurile aferente depășirii incidenței 3/1000 de locuitori, cuprinse în Hotărârea Guvernului României cu nr. 34 din 2022 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 8 ianuarie 2022, precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19. Acestea se adaugă măsurilor stabilite în același act normativ pentru depășirea incidenței 1/1000 de locuitori, deja aplicabile în Municipiu, și sunt (cele cu caractere îngroșate):

– activitatea cu publiculaoperatorilor economici care desfășoarăactivități de preparare, comercializareșiconsum al produseloralimentareși/saubăuturiloralcooliceșinealcoolice, de tipulrestaurantelorșicafenelelor, îninteriorulclădirilor, precum și la teraseestepermisăpână la 30% din capacitateamaximă a spațiuluiînintervalulorar 5,00-22,00 înjudețele/localitățileîn care rata de incidențăcumulată la 14 zileestemai mare de 3/1.000 de locuitori.Participareaestepermisădoarpentrupersoanele care sunt vaccinate împotrivavirusului SARS-CoV-2 șipentru care au trecut 10 zile de la finalizareaschemei complete de vaccinare, persoanele care prezintărezultatulnegativ al unui test RT-PCR pentruinfecția cu virusul SARS-CoV-2 nu maivechi de 72 de ore saurezultatulnegativcertificat al unui test antigen rapid pentruinfecția cu virusul SARS-CoV-2 nu maivechi de 48 de ore, respectivpersoanele care se aflăînperioadacuprinsăîntre a 15-a zi și a 180-a zi ulterioarăconfirmăriiinfectării cu virusul SARS-CoV-2;

– activitatea restaurantelor și a cafenelelor din interiorul hotelurilor, pensiunilor sau altor unități de cazare, precum și la terasele acestora este permisă până la 30% din capacitatea maximă a spațiului în intervalul orar 5,00-22,00 în județele/localitățile în care rata de incidență cumulată la 14 zile este mai mare de 3/1.000 de locuitori. Participarea este permisă doar pentru persoanele care sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 și pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, persoanele care prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 72 de ore sau rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 48 de ore, respectiv persoanele care se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi și a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu virusul SARS-CoV-2.

Pentru vizualizarea întregului set de măsuri aplicabile în contextul stării de alertă, în funcție de rata incidenței, recomandăm consultarea H.G. 34/2022 și a Ordinului comun al ministrului sănătății și ministrului afacerilor interne cu nr. 30/1/2022 privind instituirea obligativității purtării măștii de protecție, a triajului epidemiologic și dezinfectarea obligatorie a mâinilor pentru prevenirea contaminării cu virusul SARS-CoV-2 pe durata stării de alertă. Amintim că indiferent de rata incidenței, pe întreg teritoriul României este obligatorie purtarea măștii de protecție doar de tip medical cu 3 pliuri sau FFP2 (N95), astfel încât să acopere gura și nasul, în toate spațiile publice închise și deschise.

Tot în ședința CJSU Arad de astăzi s-a constatat depășirea incidenței 1/1000 de locuitori în: Bata, Seleuș, Șeitin, Curtici, Birchiș și Craiva, localități unde se vor aplica, începând de mâine, măsurile aferente acestei situații, cuprinse în H.G. 34/2022.

Biroul de presă  

***

ROMÂNIA / INSTITUŢIA PREFECTULUI – JUDEȚUL ARAD / COMITETUL JUDEŢEAN PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ AL JUDEŢULUI ARAD

HOTĂRÂREA nr. 7 din 12.01.2022 privind măsurile adoptate în cadrul şedinţei extraordinare a C.J.S.U. Arad din data de 12.01.2022

Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Arad, având în vedere:

Legea nr.136/2020 privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătății publice în situații de risc epidemiologic și biologic, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Legea nr.55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19;

Ordonanța de Urgență nr. 68 din 29.06.2021 privind adoptarea unor măsuri pentru punerea în aplicare a cadrului european pentru eliberarea, verificarea și acceptarea certificatului digital al Uniunii Europene privind COVID pentru a facilita libera circulație pe durata pandemiei de COVID-19;

Ordonanța de Urgență nr. 129/2021 privind implementarea formularului digital de intrare în România;

Hotărârea Guvernului nr.34/2022 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 8 ianuarie 2022, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19;

Dispoziţiile art. 22 din O.U.G. nr. 21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă, aprobată cu modificări prin Legea 15/2005, cu modificările şi completările ulterioare;

1 pct. 9 din O.U.G. nr. 1/2014 privind unele măsuri în domeniul managementul situațiilor de urgență, precum și pentru modificarea și completarea O.U.G. nr. 21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă;

prevederile art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 1491/2004 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind structura organizatorică, atribuţiile, funcţionarea şi dotarea comitetelor şi centrelor operative pentru situaţii de urgenţă, cu modificările şi completările ulterioare;

Ordinul comun al ministrului sănătății și ministrului afacerilor interne cu nr. 30/1/2022 privind instituirea obligativității purtării măștii de protecție, a triajului epidemiologic și dezinfectarea obligatorie a mâinilor pentru prevenirea contaminării cu virusul SARS-CoV-2 pe durata stării de alertă;

Regulamentul de organizare şi funcţionare al Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Arad, aprobat prin Ordinul Prefectului Judeţului Arad 67 din 03.02.2021;

Hotărârea Comitetului Național pentru Situații de Urgență nr. 1/2022 privind propunerea prelungirii stării de alertă și a măsurilor necesar a fi aplicate pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de  COVID-19;

Hotărârea Comitetului Național pentru Situații de Urgență nr. 2/2022 privind procedura de aprobare a listei cu încadrarea țărilor/teritoriilor în zonele de risc epidemiologic, criteriile pe baza cărora se stabilește încadrarea acestora, regulilor de aplicare a măsurii carantinei asupra persoanelor precum și aprobarea a listei cu încadrarea țărilor/teritoriilor în zonele de risc epidemiologic

Adresa Direcției de Sănătate Publică a Județului Arad cu nr. 368/12.01.2022, înregistrată la Instituția Prefectului – Județul Arad cu nr. 289/12.01.2022

în vederea prevenirii transmiterii virusului SARS-CoV-2, adoptă următoarea

HOTĂRÂRE:

Art.  1. (1) În baza comunicării Direcției de Sănătate Publică a Județului Arad conținând rata incidenței COVID-19 la 1000 de locuitori din fiecare unitate administrativ-teritorială din Județul Arad, conform art. 13, alin. (2) din Anexa 3 a H.G. 34/2022, în unitățile administrativ-teritoriale evidențiate în coloana V a tabelului din Anexa 1 la prezenta Hotărâre, se aplică în perioada specificată toate măsurile cuprinse în H.G. 34/2022 aferente depășirii incidenței COVID-19 de 3/1000 de locuitori, suplimentar față de măsurile prevăzute pentru depășirea incidenței cazurilor COVID-19 de 1/1000 de locuitori;

(2) În baza comunicării Direcției de Sănătate Publică a Județului Arad conținând rata incidenței COVID-19 la 1000 de locuitori din fiecare unitate administrativ-teritorială din Județul Arad, conform art. 13, alin. (2) din Anexa 3 a H.G. 34/2022, în unitățile administrativ-teritoriale evidențiate în coloana IV a tabelului din Anexa 1 la prezenta Hotărâre, se aplică în perioada specificată toate măsurile cuprinse în H.G. 34/2022 aferente depășirii incidenței COVID-19 de 1/1000 de locuitori;

(3) În baza comunicării Direcției de Sănătate Publică a Județului Arad conținând rata incidenței COVID-19 la 1000 de locuitori din fiecare unitate administrativ-teritorială din Județul Arad, conform art. 13, alin. (2) din Anexa 3 a H.G. 34/2022, în unitățile administrativ-teritoriale evidențiate în coloana III  a tabelului din Anexa 1 la prezenta Hotărâre, se aplică în perioada specificată toate măsurile cuprinse în H.G. 34/2022 aferente unei incidenței a cazurilor COVID-19 mai mică sau egală cu 1/1000 de locuitori.

Art. 2   Valorile de referință ale incidenței COVID-19 la 1000 de locuitori, utilizate pentru încadrarea unităților administrativ-teritoriale în coloanele tabelului de la Anexa 1 a prezentei Hotărâri, sunt prezentate în Anexa 2;

Art. 3 (1) Prezenta hotărâre modifică în parte Hotărârea Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Arad nr. 5/2021 și se completează cu celelalte acte normative aflate în vigoare;

(2) Dacă prin prezenta Hotărâre perioada de aplicare nu este modificată, pentru o anumită unitate administrativ-teritorială, aplicarea măsurilor corespunzătoare, cuprinse în H.G. 34/2022, se menține în continuare, în perioada specificată în hotărârile anterioare, preluată ca atare în anexa la prezenta Hotărâre.

Art. 4. Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Vasile Goldiş” al Judeţului Arad va transmite prezenta hotărâre membrilor C.J.S.U. Arad, instituțiilor și autorităților publice cu responsabilități în această materie, precum și unităților administrativ-teritoriale.

Preşedintele Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Arad, TOTH Csaba

Anexa 1 la Hotărârea C.J.S.U. Arad nr. 7/12.01.2022

Nr. Unitatea administrativ teritorială Incidență sub 1 la 1.000 de locuitori. Perioada restricțiilor aplicate Incidență între 1 și 3 la 1.000 de locuitori. Perioada restricțiilor aplicate Incidență peste 3 la 1.000 de locuitori. Perioada restricțiilor aplicate
I II III IV V
A. Municipii :
1. Arad 13.01.2022-26.01.2022
B. Oraşe :
2. Chişineu Criş 08.01.2022-21.01.2022
3. Curtici 13.01.2022-26.01.2022
4. Ineu 08.01.2022-21.01.2022
5. Lipova 08.01.2022-21.01.2022
6. Nădlac 11.01.2022-24.11.2022
7. Pecica 11.01.2022-24.11.2022
8. Pâncota 08.01.2022-21.01.2022
9. Sântana 11.01.2022-24.11.2022
10. Sebiş 11.01.2022-24.11.2022
C. Comune :
11. Almaş 11.01.2022-24.11.2022
12. Apateu 08.01.2022-21.01.2022
13. Archiş 11.01.2022-24.11.2022
14. Bata 13.01.2022-26.01.2022
15. Beliu 11.01.2022-24.11.2022
16. Birchiş 13.01.2022-26.01.2022
17. Bârsa 08.01.2022-21.01.2022
18. Bârzava 11.01.2022-24.11.2022
19. Bocsig 08.01.2022-21.01.2022
20. Brazii 08.01.2022-21.01.2022
21. Buteni 08.01.2022-21.01.2022
22. Cărand 08.01.2022-21.01.2022
23. Cermei 08.01.2022-21.01.2022
24. Chisindia 08.01.2022-21.01.2022
25. Conop 08.01.2022-21.01.2022
26. Covăsînţ 08.01.2022-21.01.2022
27. Craiva 13.01.2022-26.01.2022
28. Dezna 08.01.2022-21.01.2022
29. Dieci 08.01.2022-21.01.2022
30. Dorobanţi 08.01.2022-21.01.2022
31. Felnac 08.01.2022-21.01.2022
32. Fântânele 08.01.2022-21.01.2022
33. Frumuşeni 08.01.2022-21.01.2022
34. Ghioroc 08.01.2022-21.01.2022
35. Grăniceri 08.01.2022-21.01.2022
36. Gurahonţ 08.01.2022-21.01.2022
37. Hălmagiu 11.01.2022-24.11.2022
38. Hălmăgel 11.01.2022-24.11.2022
39. Hăşmaş 08.01.2022-21.01.2022
40. Igneşti 08.01.2022-21.01.2022
41. Iratoşu 08.01.2022-21.01.2022
42. Livada 08.01.2022-21.01.2022
43. Macea 11.01.2022-24.11.2022
44. Mişca 08.01.2022-21.01.2022
45. Moneasa 08.01.2022-21.01.2022
46. Olari 08.01.2022-21.01.2022
47. Păuliş 11.01.2022-24.11.2022
48. Peregu Mare 08.01.2022-21.01.2022
49. Petriş 11.01.2022-24.11.2022
50. Pilu 08.01.2022-21.01.2022
51. Pleşcuţa 08.01.2022-21.01.2022
52. Săvârşin 08.01.2022-21.01.2022
53. Secusigiu 08.01.2022-21.01.2022
54. Seleuş 13.01.2022-26.12.2022
55. Semlac 08.01.2022-21.01.2022
56. Sintea Mare 08.01.2022-21.01.2022
57. Socodor 11.01.2022-24.11.2022
58. Şagu 08.01.2022-21.01.2022
59. Şeitin 13.01.2022-26.12.2022
60. Şepreuş 08.01.2022-21.01.2022
61. Şicula 11.01.2022-24.11.2022
62. Şilindia 08.01.2022-21.01.2022
63. Şimand 08.01.2022-21.01.2022
64. Şiria 08.01.2022-21.01.2022
65. Şiştarovăţ 08.01.2022-21.01.2022
66. Şofronea 08.01.2022-21.01.2022
67. Tauţ 08.01.2022-21.01.2022
68. Târnova 08.01.2022-21.01.2022
69. Ususău 08.01.2022-21.01.2022
70. Vărădia

de Mureş

08.01.2022-21.01.2022
71. Vinga 08.01.2022-21.01.2022
72. Vârfurile 08.01.2022-21.01.2022
73. Vladimirescu 08.01.2022-21.01.2022
74. Zăbrani 08.01.2022-21.01.2022
75. Zădăreni 08.01.2022-21.01.2022
76. Zărand 11.01.2022-24.11.2022
77. Zerind 08.01.2022-21.01.2022
78. Zimandu Nou 08.01.2022-21.01.2022

 

Anexa 2 la Hotărârea C.J.S.U. Arad nr. 7/12.01.2022

Rata incidenței COVID-19 la 1000 de locuitori, măsurată de Direcția de Sănătate Publică a Județului Arad la data de  12.01.2022 și comunicată Instituției Prefectului – Județul Arad

Nr. U.A.T. POPULAȚIE NR. CAZURI FOLOSITE PENTRU CALCULUL INCIDENȚEI INCIDENȚA LA 1000 DE LOCUITORI PE 14 ZILE
1 ŞILINDIA 868 8 9.22
2 GHIOROC 4106 28 6.82
3 LIVADA 4288 28 6.53
4 BELIU 2967 16 5.39
5 PĂULIŞ 4486 24 5.35
6 ORAŞ PÂNCOTA 8314 44 5.29
7 HĂLMĂGEL 1062 4 3.77
8 VĂRĂDIA DE MUREŞ 1646 6 3.65
9 ARCHIŞ 1455 5 3.44
10 MUNICIPIUL ARAD 175909 532 3.02
11 ŞIŞTAROVĂŢ 370 1 2.7
12 TÂRNOVA 6300 16 2.54
13 HĂŞMAŞ 1189 3 2.52
14 VLADIMIRESCU 14767 36 2.44
15 ZĂRAND 2911 7 2.4
16 ORAŞ SEBIŞ 6290 14 2.23
17 ORAŞ LIPOVA 11162 24 2.15
18 ŞOFRONEA 3002 6 2
19 TAUŢ 1518 3 1.98
20 ORAŞ PECICA 14283 27 1.89
21 BATA 1063 2 1.88
22 SEMLAC 4280 8 1.87
23 CONOP 2189 4 1.83
24 ŞIRIA 9204 16 1.74
25 HĂLMAGIU 2354 4 1.7
26 SELEUŞ 2999 5 1.67
27 BÂRZAVA 2407 4 1.66
28 ŞEPREUŞ 3014 5 1.66
29 ŞICULA 4209 7 1.66
30 FÂNTÂNELE 3735 6 1.61
31 ZIMANDU NOU 5130 8 1.56
32 PETRIŞ 1334 2 1.5
33 ORAŞ SÂNTANA 15651 22 1.41
34 DIECI 1461 2 1.37
35 SOCODOR 2327 3 1.29
36 MIŞCA 3900 5 1.28
37 ŞEITIN 3152 4 1.27
38 MACEA 7230 9 1.24
39 ORAŞ CURTICI 8969 11 1.23
40 ALMAŞ 2474 3 1.21
41 IRATOŞU 2590 3 1.16
42 ORAŞ INEU 9483 11 1.16
43 BIRCHIŞ 1793 2 1.12
44 COVĂSINŢ 2748 3 1.09
45 CRAIVA 2873 3 1.04
46 SINTEA MARE 3849 4 1.04
47 ORAŞ NĂDLAC 7735 8 1.03
48 SĂVÂRŞIN 2901 3 1.03
49 OLARI 2000 2 1
50 ZĂDĂRENI 3052 3 0.98
51 ZĂBRANI 4457 4 0.9
52 APATEU 3406 3 0.88
53 ORAŞ CHIŞINEU-CRIŞ 8139 7 0.86
54 VÂRFURILE 2444 2 0.82
55 ŞAGU 4186 3 0.72
56 USUSĂU 1429 1 0.7
57 VINGA 7232 5 0.69
58 ZERIND 1487 1 0.67
59 BUTENI 3309 2 0.6
60 SECUSIGIU 6169 3 0.49
61 CERMEI 2682 1 0.37
62 FRUMUŞENI 2796 1 0.36
63 BOCSIG 3244 1 0.31
64 BÂRSA 1797 0 0
65 BRAZII 1182 0 0
66 CĂRAND 1070 0 0
67 CHISINDIA 1179 0 0
68 DEZNA 1095 0 0
69 DOROBANŢI 1574 0 0
70 FELNAC 3204 0 0
71 GRĂNICERI 2495 0 0
72 GURAHONŢ 3708 0 0
73 IGNEŞTI 684 0 0
74 MONEASA 812 0 0
75 PEREGU MARE 1777 0 0
76 PILU 2161 0 0
77 PLEŞCUŢA 1045 0 0
78 ŞIMAND 4468 0 0

 

 

 

 

Categorie: Comunicate de presă
Etichete: Incidența cazurilor COVID-19, municipiul Arad, prefect arad, Tóth Csaba
Distribuie:
Articolul anterior
Stadionul Gloria figurează drept gazdă a doar două competiţii în 2022, conform calendarului Federaţiei Române de Atletism
Articolul următor
Pe www.mybac.ro, elevii care se pregătesc de BACALAUREAT găsesc materia de studiu la disciplinele examenelor conform curriculei, în format PDF, video și audio

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Fill out this field
Fill out this field
Te rog să introduci o adresă de email validă.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Din aceeași categorie