[ACTUALIZARE] MĂSURI privind prevenirea răspândirii CORONAVIRUSULUI luate de INSTITUȚIILE arădene

telefon info coronavirus romania foto fb min sanatatii
Distribuie:

 

 

[COMUNICAT DE PRESĂ – DGASPC Arad]

 

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Arad informează publicul că, având în vedere contextul epidemiologic de la nivelul României, precum și actele emise de către Comitetul Național pentru Situații Speciale de Urgență și Autoritatea Națională pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilități, Copii și Adopție până la finalul lunii martie, cu posibilitatea de prelungire, activitatea cu publicul la nivelul serviciilor funcționale ale DGASPC Arad sunt restricționate, iar relațiile cu publicul se efectuează doar telefonic.

Începând de luni 16.03.2020 DGASPC Arad anunță toți beneficiarii de facilități că se modifică și modalitatea de acordare a biletelor de călătorie și transport pentru persoanele încadrate în grad de handicap. Activitatea cu publicul se restricționează la
ghișeele pentru eliberarea biletelor gratuite de călătorie interurbană, a legitimațiilor de călătorie urbană, a cardurilor europene pentru dizabilitate, a voucherelor pentru dispozitivele asistive, a rovinietelor, a acordurilor pentru indemnizație sau asistent personal. Persoanele interesate să obțină aceste facilități sunt rugate să apeleze telefonic instituția DGASPC Arad la numărul de Tel./Fax. 0257-210055, 0745-534965, 0735- 203423, interior 117, Serviciul Evidență și Plată Prestații Sociale sau prin e-mail [email protected] pentru a specifica tipul de beneficii pe care doresc să îl obțină, urmând ca acestea să fie transmise prin mandat poștal, cu confirmare de primire.

Facem mențiunea că, în afara intervalului de luni-vineri între orele 10-12, iar joi și între orele 14-16, accesul în instituție va fi permis doar persoanelor programate în vederea furnizării unor servicii sociale. Beneficiarii DGASPC Arad sunt rugați ca, în
această perioadă, să folosească mijloacele de comunicare la distanță: email, telefon sau poștă.

Director general
Erika Stark

 

*****

 

[COMUNICAT DE PRESĂ – PRIMĂRIA ARAD]

Program de lucru revizuit la Relații cu Publicul

Pentru limitarea riscului de răspândire a infecției cu Coronavirus, primarul Călin Bibarț a dispus decalarea programului de lucru al angajaților Primăriei Municipiului Arad, la recomandarea Comitetului Local pentru Situații de Urgență.
În acest context, a fost revizuit și programul de desfășurare a activității de relații cu publicul.

În perioada 13.03.2020–31.03.2020 acesta va fi următorul:
Direcția Serviciul Programul cu publicul
Direcția Comunicare: Serviciul Relații cu Publicul

Luni – Joi: 8.30 – 12.00
15.00 – 17.00
Vineri: 8.30 – 12.00

Serviciul Informare Cetățeni

Marți și Joi: 9.00 –12.00

Direcția Edilitară: Serviciul Transport Local, Autorizare Activităţi Economice

Luni – Joi: 8.30 – 12.00
15.00 – 17.00
Vineri: 8.30 – 12.00

Direcția Venituri

Luni – Joi: 8.00 – 17.00
Vineri: 8.00 – 14.00

Direcția Patrimoniu Serviciul Evidență și Administrare Domeniul Privat

Marți: 8.00 – 11.00
Joi: 14.00 – 16.00
Serviciul Fond Locativ

Marți: 8.00 – 11.00
Joi: 8.00 – 11.00

Biroul Cadastru Intravilan și Carte Funciară

Marți: 8.00 – 11.00
Joi: 14.00 – 16.00

Direcția Arhitect-șef Serviciul Date Urbane și Spațiale, Evidenţă Construcţii

Luni – Joi: 8.30 – 12.00

15.00 – 17.00
Vineri: 8.30 – 12.00

Secretar general al municipiului

Serviciul Agricol

Luni – Joi: 8.30 – 12.00
15.00 –17.00
Vineri: 8.30 – 12.00

Biroul Cadastru Extravilan, Fond Funciar

Luni – Joi: 8.30 – 12.00
15.00 –17.00
Vineri: 8.30 –12.00

Serviciul Public Local Comunitar de Evidența Persoanelor

Luni – Miercuri: 8.30 – 16.30
Joi: 8.30 – 18.30
Vineri: 8.00 – 14.00

Deși activitatea de Relații cu publicul în cadrul Primăriei Municipiului Arad continuă, avem rugămintea să evitați pe cât posibil prezența la ghișeele noastre, atunci când se pot folosi și alte mijoace de comunicare, respectiv: poșta electronică ([email protected]) sau corespondență (310130 ARAD, Bulevardul Revoluţiei nr. 75, jud. Arad).

Informații suplimentare se pot obține și telefonic, apelând 0040-257-281850 sau numerele de fax: 0040-257-284744 și 0040-257-253842.

Eventualele sesizări pot fi făcute prin intermediul aplicației MyArad sau via email la adresa [email protected]
Vă reamintim de asemenea că pe pagina de internet a Primăriei Municipiului Arad, www.primariaarad.ro, aveți la dispoziție Platforma Online de Comunicare, prin intermediul căreia veți putea:
– Depune online declarațiile de impunere pentru clădiri, terenuri, mijloace de
transport și panouri publicitare;
– Consulta documentele emise de organul fiscal local;
– Obține în format electronic certificatul de atestare fiscală;

– Efectua plăți online pentru obținerea autorizației de acces în oraș a
mijloacelor de transport de tonaj greu;
– Plăti impozite, taxe și amenzi datorate organului fiscal local;
– Consulta stadiul cererilor depuse;
– Depune petiții online.

Nu uitați nici de Forumul de discuții, pe care îl găsiți tot pe pagina de internet a instituției, www.primariaarad.ro.
Acum, mai mult ca oricând, apelați la mijloacele alternative de comunicare cu noi. Vă mulțumim pentru înțelegere.

 

******

[COMUNICAT DE PRESĂ –  GARDA NAȚIONALĂ DE MEDIU ARAD]

ANUNȚ PRIVIND LIMITAREA ACCESULUI ÎN INCINTA GĂRZII NAŢIONALE DE MEDIU

În scopul prevenirii răspândirii infecțiilor respiratorii cauzate de COVID-19, conducerea instituției a hotărât LIMITAREA ACCESULUI ÎN SEDIILE COMISARIATELOR JUDEȚENE, A PERSOANELOR CARE NU SUNT ANGAJATE.
Persoanele care doresc să depună documente (petiții, scrisori, comunicări, adrese, note, memorii etc.) sau solicită accesul la anumite informații/documente din dosare ce fac obiectul activităţii instituţiei se vor adresa, în acest sens, EXCLUSIV telefonic sau prin corespondență poștală ori electronică, fără a li se permite accesul fizic în sediile Gărzii Naţionale de Mediu.

INFORMAȚII UTILE:
GARDA NAŢIONALĂ DE MEDIU – COMISARIATUL JUDEȚEAN ARAD
Adresă poștală: – Arad, Str. Desseanu, nr. 2, Ap. 2
Adresă electronică (e-mail): – [email protected]
Telefoane: +40257280815, Fax: +40257257042

PROGRAM DE FUNCȚIONARE:
LUNI – JOI: 8:00 – 16:30
VINERI: 8:00 – 14:00

 

******

 

[COMUNICAT DE PRESĂ – COMPANIA DE APĂ ARAD]

Compania de Apă Arad anunță că în perioada 13.03.2020 – 20.03.2020 încasarea facturilor emise de Compania de Apă Arad în locația din cadrul Primăriei Ineu se suspendă. În această perioadă, încasarea facturilor se va face în teren prin
încasatorii companiei.

Plata facturilor se mai poate face:
– la Agentiile băncilor: BCR, Banca Transilvania, Banca Cooperatistă
Mureșul
– prin Internet Banking
– la automatele de plată: PAYPOINT, PAYZONE, Unu Doi centru de plăți
– prin ordin de plată în conturile Companiei de la: BCR, Banca Transilvania,
Banca Cooperatistă Mureșul, Raiffeisen Bank, CEC Bank.

Noua locație a casieriei Companiei de Apă Arad în Ineu va fi anunțată ulterior.

Vă mulțumim pentru înțelegere!

 

******

 

[COMUNICAT DE PRESĂ – IPJ ARAD]

Programul de lucru cu publicul la ghișeul de eliberare a cazierului judiciar

 

STIMAȚI CETĂȚENI,

Începând cu data de 12 martie 2020, programul de lucru cu publicul la ghișeul de eliberare a cazierului judiciar este următorul:
LUNI, MARȚI, JOI : 08,30 – 10,00 și 14,30 – 15,30
MIERCURI : 08,30 – 10,00 și 14,30 – 17,00
VINERI : 08,30 – 10,00 și de la 13,00 – 14,00

 

*****

[COMUNICAT DE PRESĂ – IPJ ARAD]

Începând cu data de 11 martie a.c., programul de audiență se suspendă

Începând cu data de 11 martie a.c., programul de audiență in cadrul IPJ Arad se suspendă. Înscrierile în audiență vor fi reluate din data de 1 aprilie 2020.
Măsura se aplică atât la sediul I.P.J. Arad (municipiu și județ) cât și la sediile polițiilor orășenești.
Pentru a depune o cerere, reclamație sau sesizare vă rugăm să folosiți serviciul poștal sau poșta electronică, utilizând adresele de email [email protected] , [email protected] sau accesând linkul https://ar.politiaromana.ro/ro/contact .

 

*****

[COMUNICAT DE PRESĂ – Parchetul de pe lângă Tribunalul Arad]

Biroul de Informare şi Relaţii Publice din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Arad este împuternicit
să aducă la cunoştinţa opiniei publice următoarele:

Urmare a Ordinului Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie nr.54/10.03.2020 privind prevenirea răspândirii sindromului respirator acut cu COVID-19, activitatea de relaţii cu publicul şi audienţe în cadrul parchetelor se suspendă până la data de 30.03.2020, cu posibilitatea prelungirii suspendării.
Activitatea menţionată mai sus va fi suplinită de primirea sesizărilor, cererilor şi memoriilor prin corespondenţă, folosind
mijloacele de comunicare electronice sau trimiterile poştale. Comunicarea actelor procedurale se va realiza
preponderent prin intermediul poştei electronice, cu acordul prealabil al destinatarului.
Intrarea persoanelor în sediile parchetelor, cu excepţia personalului propriu şi a celui din instituţiile sistemului judiciar, de
ordine publică şi siguranţă naţională, se va face numai după completarea unei declaraţii pe proprie răspundere. În cazurile în
care din conţinutul declaraţiei pe proprie răspundere rezultă vreuna din situaţiile de risc indicate de răspunsul afirmativ la întrebări, conducerea parchetului sau persoanele desemnate de aceasta vor interzice accesul declarantului, notificând totodată cazul direcţiei de sănătate publică.

 

*****

[COMUNICAT DE PRESĂ – DGASPC Arad]

În contextul măsurilor de prevenire a răspândirii COVID-19 și ca o măsură de protecție față de copiii și adulții vulnerabili, DGASPC Arad anunță suspendarea activității serviciilor de zi, de recuperare și reabilitare puse la dispoziție în comunitate
până la data de 31 martie 2020.

Astfel:
1. se interzice accesul persoanelor străine în centrele din subordinea DGASPC Arad;
2. se interzic vizitele de orice natură în centrele din subordinea DGASPC Arad;
3. nu se mai acordă bilete de voie beneficiarilor centrelor și caselor de tip familial;
4. se suspendă activitatea Centrului de terapie și recuperare pentru copii Ghiocelul;
5. se suspendă activitatea Centrului de recuperare pentru copii Lipova;
6. se suspendă activitatea Centrului de asistență și consiliere pentru persoane TSA;
7. se suspendă activitatea Centrului multifuncțional de consiliere și educație;
Angajații centrelor care își suspendă activitatea vor desfășura activități de igienizare, dezinfectare spații și alte sarcini administrative. Aceste măsuri se impun până la data de 31.03.2020, cu posibilitate de prelungire.
De asemenea, informăm beneficiarii că la nivelul DGASPC Arad s-a luat decizia ca pentru evitarea deplasării acestora la cele două sedii din municipiul Arad, preluarea dosarelor să va realiza de serviciile locale de asistență socială din localitățile de
domiciliu, adică la primăriile din fiecare comună sau oraș. Documentele urgente vor fi transmise prin poșta electronică sau prin fax, iar dosarele preluate vor fi aduse la DGASPC Arad de asistentul social în baza unei programări prealabile pentru ca acesta să fie direcționat spre serviciile de specialitate.

Precizăm că Relațiile cu publicul se efectuează doar telefonic, iar programul Registraturii este restricționat, astfel: zilnic între orele 10-12, iar joi și între orele 14-16.

În vederea obţinerii unei încadrări în grad de handicap/ reevaluare se pot depune cererile tip, însoţite de toate documentele necesare și în format electronic, astfel: la adresa de e-mail: [email protected] (Serviciul de Evaluare
Complexă a Copilului) la adresa de e-mail [email protected] (Serviciul de Evaluare Complexă a Persoanelor Adulte cu Handicap).

În această perioadă eventualele petiții/reclamații pot fi transmise prin intermediul Poștei Române sau prin e-mail la [email protected] DGASPC Arad mulțumește tuturor beneficiarilor pentru înțelegere și dă asigurări că va reveni la programul obișnuit de lucru imediat ce contextul va permite.

*****

[COMUNICAT DE PRESĂ – COMPANIA DE APĂ ARAD]

Compania de Apă Arad anunță că a luat măsuri în vederea prevenirii contactării și răspândirii virusului COVID-19. În condițiile alertei naționale, contactul direct între angajații companiei si clienți a fost limitat. Astfel, în incinta sediului Companiei de Apă Arad este permis doar accesul angajaților.

Birourile si serviciile care au activitate de relații cu publicul se vor ocupa în continuare cu promptitudine de solicitările clienților, însă accesul este restricționat la câte o singură persoană. Compania de Apă recomandă abonaților să se adreseze pe cât posibil cu solicitări prin intermediul e-mailului sau telefonic.

La Uzina de Apă dar și la Stația de Epurare, accesul era oricum limitat doar la angajați și în plus față de măsurile de protecție obișnuite și obligatorii în aceste incinte, s-au suplimentat produsele de igienă și dezinfecție.
În incinta Companiei de Apă, în special în locurile unde există contact direct cu persoane din exterior, toate suprafetele sunt dezinfectate periodic și sunt puse la dispoziția clienților dar și a angajaților, solutii de dezinfecție.
Clienții sunt încurajați să apeleze la plata facturilor de apă și de canalizare și prin alte mijloace decât prezența la casierii.
Plata facturii se poate face:
– La toate magazinele partenere PAY POINT, PAYZONE și Un Doi Centru de plăți
– Numerar și card : BCR și Banca Cooperatistă Mureșul
– ATM – BCR
– La aparatele bancare multifuncționale: BCR și Banca Transilvania
– Internet Banking : BCR și Banca Transilvania, Raiffeisen Bank
– Direct debit: pentru clienții care au cont bancar deschis la CEC Bank
– Ordin de plată: în conturile deschise la BCR, Banca Transilvania, CEC Bank, Raiffeisen Bank, Banca Cooperatistă Mureșul, Trezorerie

Abonații care doresc, pot să primească factura la apă și canalizare și pe e-mail.
Trimiteți pe adresa [email protected] un e-mail care să conțină:
– numele abonatului
– codul de abonat

– adresa de e-mail a abonatului (o dată cu trimiterea acestui e-mail, abonații își
exprimă acordul ca adresa lor de e-mail să poată fi folosită de Compania de Apă Arad
pentru a le transmite în format electronic factura)

Vă puteti adresa Serviciului Relații Publice :

– la numarul de telefon: 0257/270843 interior 5 sau 6
– în scris, la adresa de email: [email protected]
De asemenea, angajații CAA sunt la dispoziție si la numerele de telefon de la Dispecerate:
– 0257/ 234883 Dispecerat Apă, muncipiul Arad
– 0372/782686 Dispecerat Apă, județul Arad
– 0257/ 281373 Dispecerat Canal, municipiu și județ

*****

[COMUNICAT DE PRESĂ – PREFECTURA ARAD]

Modificări ale programului de eliberarea a cărților de identitate, pașapoartelor, permiselor de conducere și certificatelor de înmatriculare, precum și a programului de lucru cu publicul la Ministerul Afacerilor Interne.

Vă reamintim că la nivelul Ministerului Afacerilor Interne a fost aprobat un set de măsuri ce presupun schimbarea modului de lucru cu publicul, pentru prevenirea răspândirii infectării cu noul tip de coronavirus.

Astfel, în perioada 11-31 martie a.c. cererile privind activitățile specifice din domeniul înmatriculări și permise de conducere adresate Serviciilor Publice Comunitare Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor județene și al municipiului București, se depun exclusiv în baza unei programări online.

Programările online vor fi făcute pe site-ul oficial al instituției www.drpciv.ro , secțiunea Programări online.

Pentru operațiunile care nu se regăsesc la secțiunea online al DRPCIV, vă rugăm să consultați site-ul Instituției Prefectului din județul de care sunteți interesați și să respectați cu strictețe indicațiile personalului de la ghișee.

Accesul în incinta sediilor serviciilor publice comunitare va fi permis doar titularilor, după caz persoanelor mandatate/delegate, în baza programărilor online și a actului de identitate – în original.

Solicităm tuturor persoanelor care sunt programate să respecte ora de programare și să evite așteptarea suplimentară în spațiile destinate publicului.

În funcție de evoluția situației la nivel național, măsurile pot fi prelungite pentru o perioadă ce va fi stabilită ulterior.

Totodată, începând de mâine activitatea de relații cu publicul la nivelul Aparatului Central al Ministerului Afacerilor Interne se va desfășura fără interacțiunea directă a angajaților MAI cu persoanele din afara instituției.

Cetățenii care vor să solicite informații sau să desfășoare alte activități de relații cu publicul pot apela, începând de mâine, linia telefonică TELVERDE 0800.800.624.

De asemenea, informații pot fi solicitate și primite și prin poșta electronică la adresa de e-mail [email protected] sau prin corespondență.

Aceste măsuri vor fi extinse și la nivelul structurilor teritoriale, în funcție de specificul activității fiecărei unități.

De asemenea, în perioada 11-31.03.2020, cererile de eliberare a pașapoartelor simple electronice/pașapoartelor simple temporare se depun la serviciile publice comunitare de pașapoarte, exclusiv în baza unor programări on-line.

Programările online vor fi efectuate pe platforma www.epasapoarte.ro.

Solicităm tuturor persoanelor care sunt programate să respecte ora de programare și să evite așteptarea suplimentară în spațiile destinate publicului.

Accesul în locații în vederea depunerii cererilor de eliberare a pașapoartelor va fi permis doar solicitanților și, după caz, reprezentanților legali ai acestora, în baza programărilor online și a documentului de identitate, în original.

În ceea ce privește ridicarea pașapoartelor simple electronice/pașapoartelor simple temporare, accesul în locații se va face în baza tichetului eliberat la depunerea cererii și a documentului de identitate, în original.

Recomandăm cetățenilor să opteze pentru ridicarea pașapoartelor simple electronice prin serviciile de curierat – cheltuieli de expediţie 8 lei + TVA.

Totofată, începând cu data de 12.03.2020, Direcția Generală de Pașapoarte va operaționaliza și va pune la dispoziția persoanelor care solicită furnizarea datelor din Registrul Național de Evidență a Pașapoartelor Simple posibilitatea programării on-line pe platforma epasapoarte.ro.

Având în vedere contextul epidemiologic actual, în scopul prevenirii aglomerației și evitării contactului direct între cetățenii care se prezintă la sediul Direcției Generale de Pașapoarte, în perioada 11- 31.03.2020, cererile de furnizare de date din Registrul Național de Evidență a Pașapoartelor Simple, însoțite de documentele aferente, pot fi depuse atât personal, cât și prin reprezentant legal sau convențional, la ghișeul de Relații cu publicul din cadrul Direcției Generale de Pașapoarte numai pe baza unei programări on-line valabile.

De asemenea, acest tip de solicitări pot fi transmise Direcției Generale de Pașapoarte și prin servicii de curierat.

Accesul în locație în vederea depunerii cererilor va fi permis doar solicitanților și, după caz, reprezentanților legali sau convenționali ai acestora, în baza programărilor on-line și a documentului de identitate, în original.

Solicităm tuturor persoanelor care sunt programate să respecte ora de programare și să evite așteptarea suplimentară în spațiile destinate publicului.

În ceea ce privește ridicarea documentelor, accesul în locație se va face în baza tichetului eliberat la depunerea cererii și a documentului de identitate, în original.

În funcție de evoluția situației la nivel național, măsurile pot fi prelungite pentru o perioadă ce va fi stabilită ulterior.

Se suspendă depunerea la sediul Direcţiei pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date  a cererilor privind eliberarea următoarelor documente:
⮚ Certificat privind domiciliul înregistrat în Registrul naţional de evidenţă a persoanelor, document eliberat cetăţenilor români în vederea apărării drepturilor şi valorificării intereselor acestora în străinătate, însoţit, după caz, de Formularul standard multilingv eliberat în baza Regulamentului (UE) 2016/1191 (a se menţiona ţara şi limba în care se doreşte a fi completat);
⮚ Fotocopii ale deciziilor privind schimbarea numelui persoanelor fizice pe cale administrativă, eliberate de către Direcţia pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date până la data de 31.03.2005.

Cererile formulate în sensul celor de mai sus, însoţite de documentele justificative, se vor transmite exclusiv on-line pe adresa de e-mail a instituţiei [email protected].

Ridicarea documentelor solicitate se va face numai ca urmare a programării efectuate la numărul de telefon 021.413.54.42 interior 25130.

De asemenea, solicitările de clarificări a unor aspecte pe linie de stare civilă, însoţite de documentele în susţinere, vor fi transmise exclusiv on-line pe adresa de e-mail a instituţiei [email protected], răspunsul urmând a fi transmis la adresa poştală/e-mail indicată de solicitant.

La sediul Direcţiei pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date nu vor mai putea fi depuse cereri privind eliberarea actelor de identitate și de înscriere a mențiunii privind stabilirea reședinței, cu excepția cazurilor deosebite, potrivit dispozițiilor art.14 alin. (6) din O.U.G. nr. 97/2005, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Situaţia deosebită în care se poate afla solicitantul are în vedere: motive medicale, deplasare urgentă în alta localitate sau în alt stat, susţinerea unor concursuri de admitere sau examene, efectuarea unor operaţiuni notariale/bancare.

Cererea de eliberare a actului de identitate sau, după caz, a înscrierii menţiunii privind stabilirea reşedinţei se depune exclusiv prin programare prealabilă la telefon nr. 021/413.53.17.

Astfel, depunerea actelor pentru obținerea cărții de identitate, pentru situațiile deosebite menționate mai sus, se va face, în intervalul orar 08.30-13.30, în zilele de luni, miercuri, joi, vineri, respectiv 13.30- 18.30 în zilele de marți.

În ceea ce privește ridicarea cărții de identitate, accesul în sediul DEPABD se va face urmare a programării comunicate la depunerea cererii, în intervalul orar 13.30-15.30 în zilele de luni, miercuri, joi, vineri, respectiv 11.00-13.00 în zilele de marți.

Solicităm tuturor persoanelor care sunt programate să respecte ora de programare și să evite așteptarea suplimentară în spațiul destinat lucrului cu publicul.

De asemenea, Ministerul Afacerilor Interne a recomandat autorităților locale să adapteze aceste măsuri la nivelul structurilor teritoriale, în funcție de specificul activității fiecărei unități.

 

******

[COMUNICAT DE PRESĂ – Primăria Arad – BAZE SPORTIVE]

Activitatea Bazinului de Polo și cea a Sălii de Sport “Voinicilor” se suspendă

Având în vedere deciziile Comitetului Local pentru Situații de Urgență în vederea stabilirii măsurilor de prevenție privind problemele create de virusul COVID-19 la nivelul municipiului Arad, vă informăm asupra faptului că se suspendă activitatea Bazinului de Polo din cartierul Subcetate și a Sălii de Sport “Voinicilor”, în perioada 11-22.03.2020, cu posibilitatea de prelungire, în funcție de evoluția situației la nivel național.

În consecință, valabilitatea abonamentelor la Bazinul de Polo se prelungește corespunzător cu perioada în care activitatea acestuia este suspendată, iar programările la Sala de Sport “Voinicilor” vor fi reprogramate.

Pentru informații suplimentare vă rugăm să contactați Serviciul Baze
Sportive din cadrul Primăriei Municipiului Arad, la nr. tel 0257281850.

 

******

Articol asociat:

CORONAVIRUS: Ce trebuie să știți. Elemente comportamentale recomandate de Ministerul Sănătății și MĂSURI luate de AUTORITĂȚI

Categorie: Știri
Etichete: audiență, buletine, Compania de Apa Arad, coronavirus, DGASPC Arad, garda nationala de mediu, IPJ Arad, MASURI coronavirus, parchetul de pe langa tribunalul arad, permise, Prefectura Arad, serviciul pasapoarte
Distribuie:
Articolul anterior
Marele rapidist Daniel Pancu o amestecă pe UTA în cearta sa cu conducerea care l-a dat afară de pe banca tehnică
Articolul următor
UTA poate permite accesul a MAXIM 200 de participanți la meciul cu U. Cluj de pe „Motorul”

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Fill out this field
Fill out this field
Te rog să introduci o adresă de email validă.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Din aceeași categorie