Rapoartele de activitate ale Judecătoriei și Tribunalului Arad pe anul 2016 [STATISTICI, TABELE, CONCLUZII]

tribunal arad
Distribuie:


În Sala de consiliu a Tribunalului Arad au fost prezentate astăzi, în cadrul unei conferințe de presă, Rapoartele de activitate ale Tribunalului și Judecătoriei Arad. Bilanțul a fost prezentat de judecătorii Silvia Nădăban, președintele Tribunalui Arad și  George Bogdan, vicepreședintele Judecătoriei Arad.

Vă prezentăm datele transmise prin biroul de presă al instituției.

 

RAPORT DE ACTIVITATE – JUDECĂTORIA ARAD – EXTRAS         

Judecătoria Arad este situată în municipiul Arad, str. Vasile Milea nr. 2-4, funcţionând în incinta Palatului de Justiţie din Arad, alături de Tribunalul Arad, într-o clădire care face parte din patrimoniul cultural naţional, fiind în proprietatea Statului Român şi în administrarea Ministerului.   

Judecătoria Arad, este organizată şi funcţionează alături de judecătoriile din Lipova, Ineu, Chişineu-Criş şi Gurahonţ, în circumscripţia Tribunalului Arad, care la rândul său, împreună cu tribunalele Timiş şi Caraş-Severin, funcţionează în circumscripţia Curţii de Apel Timişoara.

Judecătoria Arad, la fel ca toate judecătoriile, nu are personalitate juridică, iar atribuţiile, organizarea şi funcţionarea acesteia sunt reglementate în principal de Legea 304/2004 privind organizarea judiciară, cu modificările ulterioare şi de Regulamentul de ordine interioară al instanţelor judecătoreşti, aprobat prin Hotărârea nr. 1375/17.12.2015 a Consiliului Superior al Magistraturii.

Analizată prin prisma volumului de activitate şi a organigramei, Judecătoria Arad, este cea mai mare şi importantă judecătorie din judeţul Arad şi a doua dintre instanţele similare din circumscripţia Curţii de Apel Timişoara.

Din punct de vedere teritorial, Judecătoria Arad, are în circumscripţia sa municipiul Arad, un număr de trei oraşe: Curtici, Nădlac şi Pecica, precum şi un număr de cincisprezece comune cu satele aparţinătoare, respectiv: Fîntînele, Felnac, Iratoşu, Livada, Macea, Peregu Mare, Dorobanţi, Frumuşeni, Secusigiu, Semlac, Şagu, Şeitin, Şiria, Şofronea, Vinga, Vladimirescu şi Zimandu Nou, însumând aproximativ jumătate din populaţia judeţului.

În circumscripţia Judecătoriei Arad funcţionează un penitenciar de maximă siguranţă ce deserveşte şi celelalte instanţe din judeţ, dar cauzele specifice reglementate de Legea 254/2013 privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal,  revin spre soluţionare acestei instanţe.

Date statistice privind activitatea instanței judecătorești

Volumul de activitate

În anul 2016 pe rolul instanței au fost înregistrate 21463 de cauze noi, cu  4882 mai multe cauze decât cele înregistrate în cursul anul 2015 când s-au înregistrat doar 16581 de cauze noi, având o complexitate cumulată de 93390 puncte.

Dacă la numărul cauzelor nou intrate adăugăm stocul de dosare provenit din cauzele înregistrate în anii anteriori şi rămase nesoluţionate până la data de 31 decembrie 2015 (conform aplicaţiei STATIS actualizate) şi anume 3501 dosar (3118 civile şi 383 penale), rezultă că volumul total de activitate aferent anului 2016 a fost de 24964 de cauze.

La data de 31 decembrie 2016 din totalul de 24964 de cauze, 21477 au fost soluţionate, 462 cauze se aflau suspendate din diverse motive (2 în materie penală şi 460 fiind în materie civilă), iar 3025 de dosare reprezintă cauzele cu care s-a intrat în 2017 fiind amânate în vederea judecării sau aflate în procedura prealabilă, stocul fiind aşadar de 3487 de dosare (3025+462).

Datele statistice prezentate mai sus au fost obţinute din rapoartele predefinite existente în aplicaţia STATIS, conform instrucţiunilor de utilizare a datelor transmise de CSM în vederea uniformizării la nivel naţional a prezentării informaţiilor statistice. De precizat că în rapoartele predefinite din aplicaţia STATIS un dosar este considerat ca fiind soluţionat în momentul în care hotărârea este încărcată în aplicaţie şi câmpul respectiv este închis. Aşadar nu intră în categoria dosarelor soluţionate dosarele în care s-a pronunţat soluţia dar sunt în curs de motivare a hotărârii. Întrucât în anii anteriori datele au fost obţinute din propriile evidenţe informatice, un dosar fiind considerat soluţionat la data pronunţării soluţiei şi nu la data redactării hotărârii, există o diferenţă între stocul calculat la data de 31 decembrie 2015 conform aplicaţiei STATIS şi a datelor din bilanţul anterior, diferenţa fiind însă nesemnificativă, de sub 0,41% din volumul total de activitate.

Volumul de activitate privit distinct prin prisma repartizării dosarelor pe secţii şi complete specializate, comparativ şi cu anii anterior, reiese cu claritate din tabelul de mai jos.

Materia Cauze

intrate

2014

Cauze

intrate

2015

Cauze

intrate

2016

Pe rol  la data: 31.12.2016 Suspendate Soluţionate
Penal 3334 3504 4295 566 2 4112
Non penal total 18628 13077 17168 2921 460 17365
Minori şi familie 1453 1571 1500 470 59 1485
Total 21962 16581 21463 3487 462 21477

 

 

Se poate observa cu uşurinţă o creştere semnificativă a volumului de activitate faţă de anul precedent care în plus a fost însoţită şi de o creştere substanţială a complexităţii cauzelor nou intrate atât în materie civilă cât şi penală.

 

Complexitatea cauzelor

 

  Complexitate cauze noi Complexitate volum total activitate Complexitate cauze noi dosare non penale Complexitate cauze noi dosare penale
2016

 

93390 117460 65975 27415
2015

 

88435 112891 63959 24476
2014

 

89694 111973 65129 24565

 

Încărcătura pe judecător și pe schemă

Numărul de judecători care şi-au desfăşurat, pe parcursul anului 2016, activitatea la Judecătoria Arad,  a fost fluctuant.

Faţă de această fluctuaţie de personal putem concluziona că în anul 2016 activitatea Judecătoriei Arad a fost asigurată în medie de 27 de judecători (28 estimat pentru 2012, 28 estimat pentru 2013, 29 estimat pentru 2014 şi 29 estimat pentru 2015), astfel că raportat la volumul de activitate de 24964 de dosare, reiese o încărcătură medie de dosare per judecător de 925 de dosare, mai mare decât cea din anul 2015 care a fost estimată la 700 de dosare/ judecător.

Estimând că, în cadrul Secţiei civile au activat pe parcursul anului 2016 un număr mediu de 20 de judecători, rezultă că încărcătură medie de dosare per judecător  în materie civilă a fost de 1014 dosare (911 dosare/judecător în 2012, 886 dosare/judecător în 2013şi 986dosare/judecător în 2014 şi 745 în 2015).

În cadrul Secţiei penale, unde pe parcursul anului 2016 au activat în medie 7 judecători, încărcătură medie de dosare per judecător  în materie penală a fost de 668 dosare (667 dosare per judecător în 2011, 624 dosare /judecător în 2012, 656 dosare/judecător în 2013 şi 534 dosare/judecător în 2014 şi 560 dosar/judecător în 2015).

Încărcătura pe judecători/scheme

 

Nr. dosare/complexitate 2014 Nr. dosare/complexitate 2015 Nr. dosare/complexitate 2016
Încărcătura medie totală/judecător 877/3861 700/3893 925/4350
Încărcătura medie totală/penal 534/3880 560/3949 668/4333
Încărcătura medie totală/non penal 986/3855 745/3875 1014/4356
Încărcătura medie totală/minori şi familie 607/3641 661/4071 652/3982

 

Încărcătura medie cauze noi/judecător 757/3092 571/3049 795/3458
Încărcătura medie cauze noi/penal 476/3509 500/3496 614/3916
Încărcătura medie cauze noi/non penal 846/2960 594/2907 858/3299
Încărcătura medie cauze noi/minori şi familie 484/2878 524/3152 500/2970
Încărcătura medie cauze noi fără investiri și încuvințări /judecător  

461/2797

 

488/2966

 

524/3189

Încărcătura medie cauze noi fără investiri și încuvințări /non penal  

456/2570

 

484/2797

 

494/2934

Se poate observă din nou o creştere a încărcăturii pe judecător după anul 2015 care a marcat o scădere faţă de anul 2014. În anul 2016 nivelul încărcăturii pe judecător ajunge însă să depăşească nivelul anului 2014 la toţi indicatorii relevanţi.

Creşterea cea mai semnificativă este din nou în materie penală dacă ţinem cont de ponderea cererilor de investire cu formulă executorie şi de încuviinţare a executării silite, însă în opinia noastră şi această creştere este consecinţa evidenţierii distincte ca dosare asociate a dosarelor aflate în competenţa judecătorului de cameră preliminară, care anterior modificărilor introduse prin Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 1375/17.12.2015 privind Regulamentul de ordine interioară al instanţelor judecătoreşti nu erau luate în  calcul la elaborarea acestor statistici.

Operativitatea soluționării cauzelor

Pentru calculul operativității s-a folosit formula prezentată în „Ghidul de evaluare a activităţii profesionale a  magistraţilor”, anexă la Hotărârea CSM nr. 10 din 17.01.2008. Astfel, operativitatea reprezintă raportul dintre dosarele soluţionate şi dosarele intrate cumulate cu dosarele aflate în stoc din care se scad dosarele suspendate.

La calculul operativităţii fiecărui complet de judecată au fost utilizate două formule de calcul. Diferenţa dintre cele două variante de calcul constă în aceea că în varianta întâi un dosar este considerat soluționat în momentul pronunțării hotărârii, iar în cea de a doua variantă un dosar nu este considerat soluţionat decât în momentul în care hotărârea este încărcată în aplicaţia ECRIS, fără a se lua în calcul data pronunţării hotărârii.

În tabelul în care este prezentată a doua variantă de calcul a operativităţii, pentru fiecare judecător a fost calculat și indicatorul  de eficiență dat de rata de soluționare o dosarelor.

Încărcătura şi operativitatea pe instanță/scheme

   

Stoc la 31 dec.

2015

 

Stoc la 31.12

2016

 

Cauze

Soluţiona-te

 

Nr. dosare suspenda-te

 

 

Cauze noi intrate

 

Complexita-te cauze noi intrate

Operativitate (varianta I şi II

%)

 

Instanță 3449 3581 21542 390 21445 93464 87,91

 

Instanță 3501 3487 21477 462 21463 93390 87,65

 

Penale 366 569 4078 2 4261 27431 88,17

 

Penale 382 462 4074 2 4261 27431 87,78

 

Non penale 3083 3012 17464 388 17184 66033 87,85
Non penale 3119 3025 17403 460 17202 65959 87,62

 

Analizând aceste date statistice se poate observa că în ambele formule de calcul rezultatele sunt sensibil egale, Judecătoria Arad înregistrând un indice de operativitate de 87,91% conform primei variante de calcul şi respectiv 87,65% conform celei de a doua variante. Se poate constata o creştere a operativităţii generale faţă de anul 2015 când s-a înregistrat un indice general de operativitate de 85.01%,  conform primei variante de calcul, sau de 101,88% conform celei de a doua.

Având în vedere că şi în anul 2015 operativitatea a fost calculată conform ambelor variante, se poate face o comparaţie şi cu acest an, când conform primei variante a rezultat o operativitate de  88,59%, iar în cazul celei de-a doua variantă aceasta a fost de  87,25 %.

Indicatori de eficiență

Prin Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 1305/2014 modificată prin Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 149/2015 şi prin  Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr.  625/2015 au fost introduse cinci criterii  unice la nivel naţional în funcţie de care se  stabileşte nivelul de eficienţă al fiecărei instanţe.

Raportat la aceste criterii Judecătoria Arad se prezintă în ca fiind o instanţă foarte eficientă, situându-se la nivelul anului 2016, pe locul 1 la nivel naţional  luând în calcul instanţele situate în reşedinţă de judeţ:

 Rata de solutionare.

Perioada analizata: {01.01.2014 – 31.12.2016}

Anul Instanță Stoc inițial Soluționate Grad de eficiență
Total Raportat la intrate Intrate Total Din care din intrate Valoare indicator
2016 Judecătoria Arad 3501 16,3% 21463 21477 85,2% 101,1% Eficient
2015 Judecătoria Arad 3734 22,5% 16580 16813 81,0% 101,4% Eficient
2014 Judecătoria Arad 3471 15,8% 21959 21696 84,4% 98,8% Satisfăcător

Raportat la acest indicator se cuvine a menţiona că valoarea acestuia a rămas ridicată, peste 100% chiar în condiţiile unei creşteri semnificative a volumului de activitate, consecinţă a unui număr sporit de dosare nou-intrate.

Indicatori Eficienta, analiza centralizata.

Perioada analizata: {01.01.2014 – 31.12.2016}

Anul Instanța Grad de eficiență

 

2016 Judecătoria Arad Foarte eficient

 

2015 Judecătoria Arad Foarte eficient

 

2014 Judecătoria Arad Foarte eficient

 

 

Judecătoria Arad se înscrie şi în acest an în aceeaşi tendinţă constatată şi în anii anteriori, menţinând un standard înalt de performanţă, din coroborarea tuturor indicatorilor precedenţi rezultând o activitate foarte eficientă atât din punct de vedere cantitativ cât şi calitativ, după cum se poate observa şi din analiza de mai jos:

Indicatorii de atacabilitate a hotărârilor judecătorești. Indicatorii de desființare a hotărârilor judecătorești

Pentru determinarea valorii indicatorilor ce vor fi prezentaţi mai jos, au fost utilizate, la fel ca şi în anul precedent  datele statistice  extrase din aplicaţia Ecris.

În tabelul de mai jos redăm defalcat, pe secţii, materii, hotărârile pronunţate, cele atacate, cele desfiinţate precum şi procentual, ponderea hotărârilor atacate şi indicele de desfiinţare:

Mate-ria Hotă-râri pronun-

ţate

Hotărâri

 atacate

Hotărâri

 desfiinţate

Ponde-

rea

atacabi-lităţii

Indicele

de  des-

fiinţare/

atacate

Indicele

de des-

fiinţare/

total

Modifi-

cate

Casate cu rejudeca-re
apel recurs +cont.
Penală 4112 666 149 16,19% 22,37% 3,62%
250 416 147 2
 Non penală 17365 2172 560 12,50% 25,78% 3,22%
2089 83 531 29
Instanţă 21477 2838 709 13,21% 24,98% 3,30%
2339 499 678 31

Pentru calculul indicatorilor de pe ultimele trei coloane au fost folosite următoarele formule:

Ponderea atacabilităţii = hotărâri atacate*100/ hotărâri pronunţate;

Indicele de desfiinţare total=hotărâri desfiinţate*100/ hotărâri pronunţate;

Indicele de desfiinţare atacate = hotărâri desfiinţate*100/hotărâri atacate;

Comparativ cu anii precedenţi evoluţia indicatorilor ante-menţionaţi reiese din tabelul de mai jos:

  Ponderea

atacabilităţii/ instanță

Indicele

de  desfiinţare/

atacate/instanță

Indicele

de desfiinţare/

total/instanță

2016 13,21% 24,98% 3,30%
2015 18,12% 22,15% 4,01%
2014 12,31% 15,76% 1,94%

 

DATE STATISTICE REFERITOARE LA RESURSELE UMANE LA NIVELUL INSTANȚEI

Statul de funcţii al Judecătoriei Arad, la data de 1 ianuarie 2016, cuprindea 31 posturi de judecători, 47 posturi de grefieri din care 36 cu studii superioare şi 11 cu studii medii, 5 posturi de grefier arhivar, 3 posturi de aprod, 1 post de agent procedural şi 1 post de şofer. Conducerea instanţei este asigurată de un preşedinte ajutat de un vicepreşedinte, doi preşedinţi de secţii şi de un colegiu de conducere format din patru membri aleşi, ajutaţi de un grefier-şef şi doi grefieri şefi de secţie.

Pe parcursul anului 2016, deşi schema de personal, atât în privinţa judecătorilor cât şi a grefierilor, a fost aproape completă, s-au înregistrat fluctuaţii de personal care au influenţat activitatea instanţei,

În privinţa judecătorilor, media celor care şi-au desfăşurat efectiv activitatea pe parcursul anului în cadrul instanţei a fost de 27, iar fluctuaţiile de personal nu au avut un impact  semnificativ asupra performanţelor instanţei.

La sfârşitul anului în cadrul Secţiei civile îşi desfăşurau  efectiv activitatea 18 judecători, iar în cadrul Secţiei penale 7 judecători.

Faţă de aceste fluctuaţii de personal şi de numărul efectiv de judecători care au activat în cadrul instanţei pe parcursul anului, putem concluziona că în cursul anului 2016 activitatea instanţei a fost asigurată, în medie de 27 de judecători.

În privinţa grefierilor, în anul 2016 au existat de asemenea fluctuaţii de personal.

În cadrul Secţiei civile, la sfârşitul anului îşi desfăşurau activitatea 22 de grefieri,  iar în cadrul Secţiei penale funcţionau 7.

La arhiva judecătoriei şi-au desfăşurat activitatea un număr de 3 grefieri şi 2 grefieri-arhivar, iar în sectorul „Registratură” funcţionează un număr de 7 grefieri, 2 grefieri-arhivari şi 1 agent procedural. Din cei 7 grefieri, 1 a fost repartizat la compartimentul de primire cereri, înlocuind astfel judecătorul de serviciu, 1 grefier şi 1 grefier-arhivar, sub directa coordonare şi supraveghere a preşedinţilor de secţii, desfăşoară activităţi specifice de înregistrare în sistemul ECRIS a cauzelor şi de repartizare aleatorie a acestora, 2 grefieri se ocupă exclusiv de activitatea de scanare a dosarelor noi intrate şi a documentelor depuse la dosar, iar ceilalţi 2 grefieri se ocupă de activitatea propriu-zisă din Registratură.  De asemenea, un grefier se ocupă exclusiv de activitatea de expediere a corespondenţei.

Activitatea de punere în executare a hotărârilor judecătoreşti este asigurată prin sectoarele „executări penale” şi „executări civile şi contravenţionale ” în cadrul cărora îşi desfăşoară activitatea câte 2 grefieri.

Coordonarea activităţii personalului auxiliar este realizată de grefierul şef al instanţei, ajutat  de cei doi grefieri şefi de secţii. Dintre aceştia, doar grefierul şef nu participă în şedinţele de judecată.

De asemenea, unui grefier i-au fost delegate atribuţii în legătură cu înregistrarea persoanelor juridice, atribuţii statistice şi întocmirea actelor necesare realizării cooperării judiciare internaţionale.

Deoarece compartimentul administrativ al instanţei este încadrat doar cu un post de şofer, activitatea de curăţenie în spaţiile de activitate ale instanţei este desfăşurată de persoanele angajate pe cele 3 posturi de aprod, acestea asigurând în prezent, prin rotaţie, şi funcţionarea centralei telefonice.

Concluzionând putem spune că anul 2016 nu a ridicat probleme dificile de management a resurselor umane, având în vedere nivelul de ocupare a schemei de personal, eforturile conducerii instanţei fiind îndreptate spre alocarea echilibrată a sarcinilor şi identificarea unei compatibilităţi cât mai mari între persoană şi cerinţele postului ocupat.

Anul 2016 a reprezentat pentru Judecătoria Arad un an de excepție sub aspectul eficienței activității desfășurate, putând concluziona acest lucru prin comparație cu celelalte instanțe de pe același palier judiciar.

Rezultatele obținute nu ar fi fost posibile fără sprijinul permanent și deschiderea manifestată de conducerea Tribunalului Arad a Curții de Apel Timișoara în realizarea unei practici unitare și rezolvarea problemelor  administrative cu care s-a confruntat instanța pe parcursul anului 2016.

***

RAPORT DE ACTIVITATE AL TRIBUNALULUI ARAD PE ANUL 2016

Tribunalul Arad se situează în raza de competență a Curții de Apel Timișoara, împreună cu Tribunalul Timiș și Tribunalul Caraș Severin, fiind al doilea ca mărime sub aspectul volumului de activitate.

Tribunalul Arad își are sediul în Palatul de Justiție, situat în Arad, Bd. Vasile Milea  nr.2-4, jud. Arad.

Monument istoric de mari dimensiuni, Palatul de Justiție din Arad a fost realizat în 2 etape: prima în perioada 1892-1895, când s-a construit o clădire cu 3 nivele, și a doua în perioada 1940-1943, când edificiul a fost completat cu aripile laterale și ridicat la 5 nivele . Ridicat în stil neoclasic cu influenţe baroce, Palatul găzduiește în prezent Tribunalul şi Judecătoria Arad, Parchetele de pe lângă acestea, Centrul de perfecționare a cadrelor Direcţiei Generale a Penitenciarelor, Baroul Arad și Serviciul de probațiune. Din octombrie 1996 până în anul 2002 s-au desfășurat ample lucrări de reparații capitale și refuncţionalizare a imobilului care dispune de 13 săli de judecată,  3 sălii de consiliu, 92 de birouri şi alte spaţii anexă, totalizând 21.344 mp.

De asemenea, la parter a fost alocată o încăpere pentru activitatea de colectare a taxei judiciare de timbru, respectiv pentru funcţionarea unui oficiu poştal. Tot la parter este alocată o încăpere pentru consilierii juridici.

Tribunalul Arad, ca primă instanţă, instanţă de apel şi de recurs, a funcţionat în anul 2016 cu patru secţii: Secția I-a Civilă, Secția a II-a Civilă, Secția Penală și Secția a III a de contencios administrativ şi fiscal, litigii de muncă și asigurări sociale.

Conducerea managerială a tribunalului a fost asigurată în anul 2016 de doamna Silvia Nădăban ce a ocupat funcția de președinte și de domnul Otto Sandor Szep în calitate de vicepreședinte. În activitatea managerială au fost ajutați de președinții celor 4 secții și de colegiul de conducere, alcătuit din 7 membri.

În cadrul Tribunalului Arad activează compartimentele de grefă, registratură, arhivă, bibliotecă şi informatică, precum şi biroul de statistică, biroul de executări penale, biroul de informare şi relaţii publice, precum şi departamentul economic – administrativ condus de managerul economic al tribunalului.

În circumscripția Tribunalului Arad funcţionează Penitenciarul Arad ce deserveşte toate instanţele din judeţ dar care, prin amplasarea sa în municipiul Arad, influenţează volumul de activitate de la nivelul Judecătoriei Arad şi al Tribunalului Arad, raportat la cererile formulate de persoanele aflate în detenţie, ce atrag competenţa instanţei în a cărei rază teritorială se află locul de deţinere.

Fiind preocupat constant pentru apropierea actului de justiție de cetățeni, profitând de corpul de excepție al specialiștilor IT angajaţi la toate instanţele din Arad, Tribunalul a fost instanță pilot în implementarea și dezvoltarea dosarului electronic, aducând astfel posibilitate studierii propriului dosar de judecată de oriunde, a dezvoltat o aplicație proprie ce permite comunicarea electronică securizată a citațiilor  și actelor  de procedură de la instanțe și către instanțe, fiind în curs de dezvoltare o altă aplicație ce dă posibilitatea urmăririi electronice a cursului ședinței de judecată, inclusiv audierea dezbaterilor. În cursul anului 2016 Tribunalul Arad și judecătoriile din circumscripția sa teritorială au fost desemnate de Ministerul Justiției drept instanțe pilot pentru implementarea protocolului încheiat cu Administrația Națională a Penitenciarelor privind comunicarea în format electronic a actelor de procedură și a hotărârilor cu persoanele deținute, precum și audierea acestora prin videoconferință.

În luna octombrie a anului 2016, a avut loc  în Arad întâlnirea cu tema „Bune practici administrative și aplicații informatice dezvoltate de instanțe”, întâlnire organizată de Judecătoria Arad cu sprijinul Tribunalului Arad și al Curții de Apel Timișoara în parteneriat cu Consiliul Superior al Magistraturii, la care au participat membrii acestuia, președinții judecătoriilor situate în reședințele de județ și municipiul București, reprezentanți ai Ministerului Justiției, ai Direcției tehnologiei Informației și ai Serviciului de Telecomunicații Speciale. Concluzia acestei întâlniri a fost aceea că practicile administrative, manageriale și aplicațiile informatice dezvoltate la nivelul Tribunalului Arad trebuie extinse la nivel național.

În raza de competență teritorială a Tribunalului Arad își desfășoară activitatea Judecătoria Arad, Judecătoria Ineu, Judecătoria Chişineu-Criş, Judecătoria Lipova şi Judecătoria Gurahonţ.

Tribunalul Arad şi judecătoriile amintite deservesc o populație de aproximativ 410.000 de locuitori, ţinând cont de datele preliminare ale ultimului recensământ realizat în 2010, dintre care jumătate locuiesc în mediul urban, iar jumătate în mediul rural, în condiţiile în care în judeţ identificăm Municipiul Arad (aproximativ 175.000 locuitori), 9 oraşe, 68 de comune şi 270 de sate.

Pe rolul Tribunalului și al judecătoriilor din județul Arad au fost înregistrate în cursul anului 2016 un număr de aproape 50.000 (49.686) de cauze nou intrate, a căror soluționare a fost asigurată de 82 de judecători și 190 de grefieri, asistenți judiciari, agenți procedurali, aprozi, funcționari publici, şi personalul contractual angajat al instanțelor.

 1. VOLUMUL TOTAL DE ACTIVITATE AL INSTANŢELOR DIN JUDEŢUL ARAD
Instanța Cauze nou

intrate

2014

Volum total 2014 Cauze nou

intrate

2015

Volum total 2015 Cauze nou

intrate

2016

Volum total 2016
Arad 21.959 25.430 16.580 20.314 21.463 24.964
Ineu 2.640 2.992 1.599 2.143 2.195 2.666
Lipova 1.760 2.248 1.848 2.353 2.451 3.017
Gurahonț 1.308 1.521 1.442 1.798 1.549 1.808
Criș 2.022 2.385 1.721 2.048 2.221 2.611
Total Jud. 29.689

 

34.576 23.190 28.656 29.879 35.066
Tribunal 9.041 13.848 9.079 11.313 12.307 14.620
Total 38.730 48.424 32.269 39.969 42.186 49.686


1. VOLUMUL DE ACTIVITATE AL TRIBUNALULUI ARAD

La Tribunal, în anul 2016 au fost pe rol 14.620 dosare din care 2.313 dosare preluate din anul 2015 ca stoc şi 12.307 dosare nou intrate. Comparativ cu anul 2015 se constată creştere a volumului de activitate cu 3.307 dosare.

Din care în materia insolvenţei cu proceduri specifice de rezolvare:

Stadiu procesual Cauze nou

intrate

2014  

Volum total 2014 Cauze nou

intrate

2015

Volum total 2015 Cauze nou

intrate

2016

Volum total 2016
Fond 918 2.019 760 1.445 534 1.063

 

Din care litigii de muncă şi asigurări sociale:

Stadiu procesual Cauze nou

intrate

2014  

Volum total 2014 Cauze nou

intrate

2015

Volum total 2015 Cauze nou

intrate

2016

Volum total 2016
Fond 744 1135 560 850 495 689

Din care acţiuni pentru restituirea timbrului de mediu şi cele conexe acestora:

Stadiu procesual Cauze nou

intrate

2014  

Volum total 2014 Cauze nou

intrate

2015

Volum total 2015 Cauze nou

intrate

2016

Volum total 2016
Fond 1.917 2.720 1.171 1.330 5.290 5.589

Performanţa instanţelor arădene constă în ritmul foarte bun de soluţionare a dosarelor şi diminuarea progresivă a stocului care echivalează cu încadrarea soluţionării dosarelor în termen rezonabil şi implicit în ridicarea gradului de satisfacere a aşteptărilor justiţiabililor şi a celorlalţi participanţi la procedurile judiciare.

Anul 2016 a fost unul în care s-au resimţit din plin în volumul de activitate efectele legislaţiei naţionale şi europene în materia timbrului de mediu

Prin hotărâre a colegiului de conducere al Tribunalului Arad au fost constituite completuri speciale la Secția a II – a civilă și la Secția I civilă la completurile de fond, care au soluţionat cauze având ca  obiect taxe de mediu

Ponderea cauzelor având ca obiect timbru de mediu  din totalul cauzelor intrate

  2014 2015 2016

 

Total cauze nou intrate la Tribunalul Arad 9.041 9.079 12.307
Timbru de mediu 1.917 1.171 5.290
Timbru de mediu din total (%) 27,23 12,90 49,99
Total fonduri 6.442 4.919 8.889
Timbru de mediu din fond (%) 29,76 23,81 59,51

 

Măsurile organizatorice luate începând chiar cu luna ianuarie a anului 2016 la nivelul secţiei în a cărei competenţă intră această categorie de cauze (Contencios Administrativ şi Fiscal) au permis soluţionarea acestora într-un ritm foarte bun, stocul dosarelor preluate în această materie în anul 2017 fiind compus exclusiv din dosare înregistrate în ultimele două săptămâni ale anului 2016.

 La nivelul celor patru secţii ale Tribunalului situaţia este următoarea:

 1. Secţia I Civilă

Începând cu data de 1 iulie 2016, au fost reorganizate Secţia I Civilă şi Secţia  Contencios administrativ şi fiscal din cadrul Tribunalului Arad, prin preluarea din cadrul Secţiei I Civilă a completelor de litigii de muncă şi trecerea acestora la Secţia Contencios administrativ şi fiscal, această secţie fiind redenumită, din secţia Contencios administrativ şi fiscal  în Secţia a III-a de Contencios Administrativ şi fiscal, litigii de muncă şi asigurări sociale.

Volum de activitate

Secţia a I a civilă – cu litigii de muncă, însă fără cauze privind taxe de mediu :

Stadiu procesual Cauze nou

intrate

2014  

Volum total 2014 Cauze nou

intrate

2015

Volum total 2015 Cauze nou

intrate

2016

Volum total 2016
Fond 1.381 1.937 1.098 1.541 817 1.085
Apel 1.159 1.476 1.457 1.748 1.139 1.421
Recurs 238 352 136 194 78 111
Total 2.778 3.765 2.691 3.483 2.034 2.617

 

Secţia I  civilă fără litigii de muncă şi fără taxe mediu:

Stadiu procesual Cauze nou

intrate

2014  

Volum total 2014 Cauze nou

intrate

2015

Volum total 2015 Cauze nou

intrate

2016

Volum total 2016
Fond 637 802 538 691 600 700
Apel 1.159 1.476 1.457 1.748 1.139 1.421
Recurs 238 352 136 194 78 111
Total 2.034 2.630 2.131 2.633 1.817 2.232

 

Secţia I civilă cu litigii de muncă inclusiv taxe de mediu cauze privind taxe de mediu:

Stadiu procesual Cauze nou

intrate

2014

Volum total 2014 Cauze nou

intrate

2015

Volum total 2015 Cauze nou

intrate

2016

Volum total 2016
Fond 637 802 538 691 1.238 1.338
Apel 1.159 1.476 1.457 1.748 1.139 1.421
Recurs 238 352 136 194 78 111
Total 2.034 2.630 2.131 2.633 2.455 2.870

Taxe auto 638

 

În anul 2016, pe rolul secţiei a I-a civilă au fost înregistrate în total (cu litigii de muncă şi taxe de mediu) 2.455 cauze noi, cu 324 cauze mai multe decât in anul 2015, când s-au înregistrat 2.131 cauze noi.

Dacă nu ţinem seama de litigii de muncă şi taxele de mediu, rezultă că în anul 2016 au fost înregistrate 1.117 cauze noi, cu 3144 cauze mai puţin decât in anul precedent.

Este de menţionat că în anul 2016, secţia I-a civilă a soluţionat un număr total de 638 cauze privind taxa de mediu, fapt care reprezintă un  procent de 12% din totalul de 5290 cauze intrate la secţia a III-a de Contencios administrativ şi fiscal.

Daca la numărul cauzelor nou intrate adăugăm stocul de dosare provenit din cauzele înregistrate in anii anteriori si rămase nesoluţionate până la 31 decembrie 2015, si anume 589 cauze, rezultă că volumul total de activitate aferent anului 2016 a fost de 2.870 cauze.

La 31 decembrie 2016 din totalul de cauze menţionat mai sus (2.870) au fost soluţionate 2.518 cauze, au fost suspendate 92 cauze din diverse motive, iar 262 cauze cu care s-a intrat in anul 2017 fiind amânate in vederea judecării sau aflate in procedură prealabilă.

Aşadar, volumul total de activitate al Secţiei a I-a civilă (fără a lua in calcul litigiile privind taxele de mediu) a fost în cursul anului 2016 de 2.617 dosare, în scădere faţă de anii anteriori cu 24,86% – faţă de anul 2015, când s-a înregistrat un volum de activitate de 3.483 cauze, respectiv cu 30,49% – faţă de 2014, când s-a înregistrat un volum de activitate de 3.765 cauze.

Dacă luăm însă în considerare faptul că pe rolul secţiei a I-a civila s-au înregistrat si litigii privind taxele de mediu preluate de la secţia de contencios administrativ si fiscal situaţia se prezintă puţin diferit, în sensul că în cursul anului 2016 volumul total de activitate a foste de 2.870 cauze, ceea ce reprezintă o uşoară creştere faţă de anii precedenţi când au fost înregistrate 2.633 cauze în anul 2015, respectiv 2.630 cauze în anul 2014.

La fel se prezintă situaţia şi în ceea ce priveşte cauzele nou intrate în sensul că în cursul anului 2016 au fost înregistrate 2.455 cauze noi cu 13,19% mai mult decât în anul 2015 când au fost înregistrate 2.131 cauze noi, respectiv cu 17,14% mai mult decât în anul 2014 când au fost înregistrate 2.034 cauze noi; în aceasta din urmă statistică au fost avute în vedere si cauzele privind taxele de mediu.

Pe grade procesuale, se poate constata menţinerea tendinţei din anii precedenţi, în sensul creşterii cauzelor nou intrate in prima instanţă corelativ cu creşterea cauzelor noi respectiv apel, recurs.

Evoluția stocului

 

  Dosare pe rol la 31.12.

 

Suspendate

 

Stoc efectiv
  Fond Apel Recurs Total Fond Apel Recurs Total Fond Apel Recurs Total
2016

 

65 101 4 170 46 35 11 92 111 136 15 262
2015

 

236 260 18 514 41 22 12 75 277 828 30 589
2014

 

275 254 43 572 168 37 15 220 443 291 58 792

 

În ceea ce priveşte evoluţia stocului, după cum se poate remarca din tabelul de mai sus, în cursul anului 2016, la sfârşitul anului, s-a înregistrat un stoc efectiv de 262 dosare, în scădere semnificativă faţă de anul anterior, când la sfârşitul anului a fost înregistrat un stoc de 589 de dosare, respectiv faţă de anul 2014 când a fost înregistrat un stoc de 792 dosare.

Procentual, scăderea stocului faţă de anii precedenţi este de 55,5% ceea ce reprezintă o diminuare semnificativă a stocului care este rezultatul efortului întregului colectiv de soluţionare a cauzelor într-un termen cât mai scurt.

Ponderea cauzelor având ca obiect timbru de mediu din totalul cauzelor intrate – Secţia a I-a Civilă

 

  2014 2015 2016

 

Total cauze 2778 2691 2455
Timbru de mediu 0 0 638
Timbru de mediu din total (%) 0 0 25,99
Total fonduri 0 0 1238
Timbru de mediu din fond (%) 0 0 51,53

 

Analizându-se ponderea cauzelor având ca obiect timbru de mediu/taxa de poluare, se poate remarca faptul că în anul 2016 numărul total al cauzelor nou intrate a fost de 2.455, din care 638 au fost taxe de mediu, ceea ce reprezintă un  procent de 25,99%.

Dacă raportăm numărul cauzelor reprezentând taxe de mediu la totalul cauzelor de primă instanţă înregistrate la nivelul secţiei a I-a civilă, respectiv (600 cauze) se poate remarca că acestea reprezintă un procent de 51,53%.

 

 1. Secţia a II – a Civilă

 

Volum de activitate

 

Stadiu procesual Cauze nou

intrate

2014  

Volum total 2014 Cauze nou

intrate

2015

Volum total 2015 Cauze nou

intrate

2016

Volum total 2016
Fond 1.431 2.628 1.181 1.958 943 1.566
Apel 293 334 465 521 430 535
Recurs 38 60 12 17 27 30
Total 1.762 3.022 1.658 2.496 1.400 2.131

 

În materia insolvenţei:

Stadiu procesual Cauze nou

intrate

2014  

Volum total 2014 Cauze nou

intrate

2015

Volum total 2015 Cauze nou

intrate

2016

Volum total 2016
Fond 918 2.019 760 1.445 534 1.063

 

În materia litigiilor cu profesioniştii:

Stadiu procesual Cauze nou

intrate

2014  

Volum total 2014 Cauze nou

intrate

2015

Volum total 2015 Cauze nou

intrate

2016

Volum total 2016
Fond 513 609 421 513 409 503
Apel 293 334 465 521 430 535
Recurs 38 60 12 17 27 30
Total 844        1.003 898 1.051 866 1.068

 

Cu taxe auto în 2016:

Stadiu procesual Cauze nou

intrate

2014  

Volum total 2014 Cauze nou

intrate

2015

Volum total 2015 Cauze nou

intrate

2016

Volum total 2016
Fond 1.431 2.628 1.181 1.958 1.595 2.218
Apel 293 334 465 521 430 535
Recurs 38 60 12 17 27 30
Total 1.762 3.022 1.658 2496 2.052 2.783

Taxe auto intrate 652

 

În anul 2016 pe rolul Secţiei a II-a Civilă au fost înregistrate 1.400 de cauze noi, (din care: 866 dosare în materia litigii cu profesioniştii – toate gradele de jurisdicţie – iar 534 de dosare în materia insolvenţei), cu  258 de cauze mai puţine decât cele înregistrate în cursul anul 2015, când s-au înregistrat doar 1658 de cauze noi, scăderea fiind de 15,57%.

 

La data de 31 decembrie 2016 din totalul de 2.131 dosare, 1.534 au fost soluţionate, 103 cauze se aflau suspendate din diverse motive, iar 526 de dosare reprezintă cauzele cu care s-a intrat în 2017 fiind amânate în vederea judecării sau aflate în procedura prealabilă.

Există o diferenţă de dosare ce reprezintă dosarele transpuse de la Secţia I-a Civilă la secţia a II-a Civilă, precum şi litigiile de muncă.

Luându-se în calcul şi dosarele având ca obiect timbru de mediu soluţionate de Secţia a II-a Civilă în anul 2016, volumul total de activitate al acestei secţii a fost de 2.783 cauze, din care un număr de 652 dosare având ca obiect timbru de mediu/ taxă de poluare.

Trebuie menţionat că din totalul dosarelor având ca obiect timbru de mediu/ taxă de poluare intrate la Tribunalul Arad – Secţia a III-a de contencios administrativ şi fiscal, respectiv de 5.290 dosare, un procent de 12,33% din totalul acestor dosare a fost soluţionat de Secţia a II-a Civilă.

Datele statistice prezentate mai sus au fost obţinute din rapoartele existente în aplicaţia STATIS, conform instrucţiunilor de utilizare a datelor transmise de CSM în vederea uniformizării la nivel naţional a prezentării informaţiilor statistice.

         Volumul de activitate privit distinct prin prisma repartizării dosarelor, pe materii şi stadii procesuale, comparativ cu anii anteriori 2014 – 2015, reiese cu claritate din tabelele de mai sus.

Menţionăm că din numărul total de 1.534 cauze soluţionate în 2016, 1.021 au fost soluţionate în fond (atât în materia litigii cu profesioniştii, cât şi în materia insolvenţei), 473 dosare în apel şi 25 de cauze în recurs, iar diferenţa de 15 dosare soluţionate fiind dosarele transpuse de la Secţia I-a Civilă la secţia a II-a Civilă.

Analizându-se numărul de dosare de insolvenţă nou intrate în anul 2016, se observă că se menţine, în continuare trendul descendent al acestor dosare.

Astfel, dacă în anul 2015 faţă de anul 2014, a scăzut numărul acestor cauze de la 918 dosare, la 760 de dosare în anul 2015, respectiv cu  20,78 % , în anul 2016 faţă de anul 2015 se constată o scădere de la 760 dosare, la 534 de dosare în anul 2016, respectiv de 29,74 %.

Dacă s-ar compara numărul dosarelor de insolvenţă înregistrate în anul 2014 faţă de anul 2016 se constată o scădere de 41,84%.

O justificare a scăderii numărului de dosare de insolvenţă constă în:

– valoarea prag prevăzută de art.5 pct.72 din Legea nr.85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, în cuantum de 40.000 lei, aplicabilă atât creditorilor, cât şi debitorilor, inclusiv cererilor formulate de lichidatorul numit în procedura de lichidare prevăzută de Legea nr.31/1990, republicată cu modificările şi completările ulterioare;

– măsurile de precauţie luate de profesionişti (instituţii bancare, firme de leasing, etc.) ca urmare a numeroaselor cazuri de insolvenţă din anii anteriori, căutându-se limitarea pe cat posibil a riscului insolvenţei;

– profesionalism crescut în managementul de business faţă de anii anteriori, un administrator de business care intra in insolvenţă, dincolo de pierderea financiara realizând că există o pierdere la nivel de imagine;

Analizându-se numărul de dosare privind litigiile cu profesioniştii – fond se observă si aici o scădere nesemnificativă a numărului de dosare de la 421 dosare în anul 2015, la  409 în anul 2016, respectiv cu 2,85% .

De asemenea numărul de dosare privind litigiile cu profesioniştii – apel, remarcăm şi aici o scădere a numărului de dosare de la 465 dosare în anul 2015, la  430 în anul 2016, respectiv cu 7,53% .

Cu privire la numărul de dosare în aceeaşi materie – recurs se observă o creştere a numărului de dosare de la 12 dosare intrate în anul 2015, la 27 în anul 2016, respectiv cu 125% .

 

Evoluția stocului

 

  Dosare pe rol la 31.12.

Fond /Apel/Recurs

Suspendate

Fond /Apel/Recurs

Stoc efectiv Fond/Apel/Recurs
Fond Apel Recurs Total Fond Apel Recurs Total Fond Apel Recurs Total
2016

 

470 54 2 526 89 11 3 103 559 65 5 629
2015

 

522 100 1 623 73 5 1 79 595 105 2 702
2014

 

688 52 3 743 89 4 2 95 777 56 5 838

 

Analizând evoluţia stocului, comparativ cu anii precedenţi, un lucru bun care trebuie evidenţiat este că, de la 702 stoc de dosare la sfârşitul anului 2015, acest stoc a scăzut la 629 de dosare în anul 2016, adică cu 10,40%, iar comparativ cu anul 2014, se constată că acest stoc a scăzut cu 33,23%.

 

Ponderea cauzelor având ca obiect timbru de mediu din totalul cauzelor intrate – Secția a II-a Civilă

 

  2014 2015 2016

 

Total cauze 1762 1658 2052
Timbru de mediu 0 0 652
Timbru de mediu din total (%) 0 0 31,77
Total fonduri 0 0 1595
Timbru de mediu din fond (%) 0 0 40,88

 

Analizându-se ponderea cauzelor de fond având ca obiect timbru de mediu/ taxă de poluare din totalul cauzelor intrate la Secția a II-a Civilă în anul 2016 se constată că, totalul cauzelor noi este de 2.052 din care 652 sunt timbru de mediu/ taxă de poluare, ceea ce reprezintă din totalul cauzelor 31,77%, iar din totalul dosarelor de fond 40,88%, astfel cum rezultă din tabelul de mai sus.

 

 1. Secţia a III – a Contencios administrativ şi fiscal, litigii de muncă şi asigurări sociale

 

În anul 2016 pe rolul Secţiei a III-a de contencios administrativ fiscal, litigii de muncă şi asigurări sociale la stocul de 895 de dosare au fost înregistrate un număr de 7.365 de dosare, rezultând astfel un volum total de 8.254 de dosare.

Din totalul de 8.254 de dosare au fost soluţionate un număr de 7.329 de dosare, rămânând în stoc la sfârşitul anului un număr de 895 de dosare.

Stocul de 895 de dosare se compune din 139 de dosare suspendate, 585 de dosare aflate în procedura de regularizare, 115 dosar efectiv amânate pe anul 2017 şi 56 dosare soluţionate în luna decembrie 2016 şi redactate în luna ianuarie 2017, în termenul legal de redactare.

Volumul de activitate privit distinct prin prisma repartizării dosarelor comparativ şi cu anii anteriori, reiese din tabelul de mai jos:

 

Contencios administrativ şi fiscal

Stadiu procesual Cauze nou

intrate

2014  

Volum total 2014 Cauze nou

intrate

2015

Volum total 2015 Cauze nou

intrate

2016

Volum total 2016
Fond 2.438 3.499 1.845 2.199 6.183 6.756
Apel 1.170 1.456 1.483 1.613 1.180 1.496
Recurs 38 59 12 15 2 2
Total 3.646 5.013 3.340 3.827 7.365 8.254

Litigii de muncă

Stadiu procesual Cauze nou

intrate

2014  

Volum total 2014 Cauze nou

intrate

2015

Volum total 2015 Cauze nou

intrate

2016

Volum total 2016
Fond 744 1.135 560 850 495 689

Taxe poluare

Stadiu procesual Cauze nou

Intrate

2014

 

Volum total 2014 Cauze nou

intrate

2015

Volum total 2015 Cauze nou

intrate

2016

Volum total 2016
Fond 1.917 2.720 1.171 1.330 5.290 5.589

 

Fără litigii de muncă (numai pt anul 2016) și taxe de poluare

 

Stadiu procesual Cauze nou

intrate

2014  

Volum total 2014 Cauze nou

intrate

2015

Volum total 2015 Cauze nou

intrate

2016-lm

Volum total 2016
Fond 521 779 674 869 615 879
Apel 1.170 1.456 1.483 1.613 1.180 1.496
Recurs 38 59 12 15 2 2
Total 1.728 2.294 2.169 2.497 1.797 2.377

 

Urmărind evoluţia parametrilor ce caracterizează volumul de activitate se poate observa că, în anul 2016, instanţa specializată de contencios administrativ din cadrul Tribunalului Arad a fost sesizată cu judecarea a  7.365 dosare, în creştere faţă de anii anteriori când numărul dosarelor nou intrate a avut următoarele valori: 3.340 dosare în anul 2015, 5.013 dosare în anul 2014.

Anul 2016 s-a încheiat cu un stoc de 895 dosare nesoluţionate din care 755 dosare în primă instanţă, 140 dosare în apel contravenţional, numărul cauzelor soluţionate fiind de 7.329 dosare, în creştere faţă de anul 2015 când judecătorii au hotărât 3.827 dosare.

Comparativ cu anul 2015 se constată că la nivelul Secţiei a III- a contencios administrativ fiscal litigii de muncă şi asigurări sociale s-a  înregistrat o creştere a volumului de activitate cu 4.427 dosare în procent de 115,68% şi faţă de anul 2014 o creştere a volumului de activitate cu 3.241 de dosare în procent de 64,65 %.

Evoluția stocului

  Dosare pe rol la 31.12.

Fond /Apel/Recurs

Suspendate

Fond /Apel/Recurs

Stoc efectiv Fond/Apel/Recurs
Fond Apel Recurs Total Fond Apel Recurs Total Fond Apel Recurs Total
2016

 

624 132 0 756 131 8 0 139 755 140 0 895
2015

 

437 314 0 751 87 2 0 89 524 316 0 840
2014

 

270 126 1 397 84 4 2 90 354 130 3 487

 

În ceea ce priveşte cele 840 de dosare existente în stoc la finele anului 2015 comparativ cu cele 895 de dosare rămase în stoc la finele anului 2016, se poate observa o creştere a stocului.

Referitor la stocul de dosare suspendate se poate observa o uşoară creştere în comparativ cu anul 2015, datorită faptul că la data de 01.07.2016 au fost transferate dosarele suspendate de la completele de litigii de muncă.

Analizând stocul de dosare pe rol la 31.12.2016 se constată că la cele 840 de dosare existente în stoc la finele anului 2015 s-au adăugat 7365 dosare noi, volumul total al cauzelor de soluţionat ajungând la 8.254 dosare.

Volumul de activitate al secţiei pe materii se prezintă astfel:

În materia contenciosului administrativ şi fiscal la stocul de 573 de dosare au fost înregistrate un număr de 6.183 de dosare, rezultând un volum total de 6.756 de dosare.

În materia litigiilor de muncă şi asigurărilor sociale la stocul de 194 de dosare au fost înregistrate un număr de 495 dosare, rezultând un volum total de 689 de dosare.

Stocul de 755 de dosare se compune din 131 dosare suspendate, 469 dosare înregistrate în cursul lunii decembrie 2016 şi aflate în procedura de regularizare, 99 de dosare amânate efectiv de către cele 8 complete şi 56 de dosare soluţionate în luna decembrie 2016 şi redactate în luna ianuarie 2017 în termenul legal de redactare.

Din totalul de 6.015 de dosare soluţionate este de remarcat faptul că numai în lunile noiembrie şi decembrie s-au soluţionat un număr de 2.156 de dosare în primă instanţă.

În ceea ce priveşte stocul de 755 de dosare se poate observa că numai 99 de dosare au fost amânate efectiv pentru anul 2017, astfel că raportat la volumul total de activitate de 6756 de dosare, rata de soluţionare a cauzelor este în procent de 105,1 %.

În  materie contravenţională în apel, la stocul de 316 dosare in apel s-au înregistrat un număr de 1.180 de dosare, rezultând un volum total de 1.496 dosare, din care au fost soluţionate un număr de 1.314 de dosare, au rămas în stoc la sfârşitul anului 140 dosare care se compune din 8 dosare suspendate, 16 dosare efectiv amânate pe anul 2017 şi 116 de dosare aflate în procedura de regularizare la sfârşitul anului 2016.

Din stocul de 140 dosare evidenţiem faptul că doar 16 dosare au fost efectiv amânate,  ceea ce denotă numărul redus de dosare amânate din totalul 1.180 dosare, ceea ce relevă o rată de soluţionare a cauzelor în procent de 121,69 %.

Susţinem concluzia conform căreia în actualul context legislativ volumul de activitate al  judecătorilor Secţiei a III-a de contencios administrativ fiscal, litigii de muncă şi asigurări sociale  nu poate fi redus într-un mod simplu, la volumul de dosare alocat anual, el se impune a fi analizat din perspectiva exigenţelor noilor coduri de procedură şi a legilor speciale în materia contenciosului administrativ, care prin modificarea normelor de competenţă materială au contribuit la naşterea complexităţii activităţii judiciare la nivelul contenciosului administrativ fiscal, iar procedurile judiciare impuse de judecătorul de fond şi de apel devin mult mai complexe, prin durata şi conţinutul lor.

Ponderea cauzelor având ca obiect timbru de mediu  din totalul cauzelor intrate

  2014 2015 2016

 

Total cauze( fără cele înreg la secția I și II) 3646 3340 6075
Timbru de mediu 1917 1171 4000
Timbru de mediu din total (%) 52,58 35,06 65,84
Total fonduri 2438 1845 4893
Timbru de mediu din fond (%) 78,63 63,47 81,75

Din totalul de 6.075 dosare în materia contenciosului administrativ şi fiscal cea mai mare pondere a avut-o cauzele având ca obiect timbrul de mediu, respectiv 4.000 de dosare, rezultând astfel un procent de 65,84 %.

Din cele 4.893 de dosare care reprezintă totalul de dosare în materia contenciosului administrativ şi fiscal 81,75 % reprezintă cauzele având ca obiect timbrul de mediu.

Numărul cauzelor de soluţionat şi al celor soluţionate continuă să înregistreze valori mari la nivelul Secţiei a III-a de contencios administrativ şi fiscal, litigii de muncă şi asigurări sociale.

În concluzie, analiza indicatorului volumului de activitate evidenţiază efortul susţinut al judecătorilor de a soluţiona cauzele intrate, creşterea exponenţială a stocului de dosare rămase la sfârşitul anului 2016 de 895 de dosare înregistrate la finele anului fiind o cauză obiectivă care nu poate fi imputabilă judecătorilor.

 1. Secţia Penală

Volumul de activitate privit distinct prin prisma repartizării dosarelor comparativ şi cu anii anterior, reiese  din tabelul de mai jos.

 

Stadiu procesual Cauze nou

intrate

2014

Volum total 2014 Cauze nou

intrate

2015

Volum total 2015 Cauze nou

intrate

2016

Volum total 2016
Fond 1.192 1.284 795 876 946 1.017
Apel 32 34 0 0 0 0
Recurs 29 74 0 0 0 0
Contestații 655 655 595 631 562 601
Total 1.908 2.047 1.390 1.507 1.508 1.619

 

Evoluția stocului

 

  Dosare pe rol la 31.12. Suspendate Stoc efectiv
Fond Apel Recurs Contest. Total Fond Apel Recurs Contest. Total Fond Apel Recurs Contest. Total
2016

 

95 0 0 47 142

 

0 0 0 1 1 95 0 0 48 143
2015

 

71 0 0 40 111 0 0 0 0 0 71 0 0 40 111
2014

 

81 0 0 36 117 0 0 0 0 0 81 0 0 36 117

 

În cursul anului 2016 s-au înregistrat 1.508 cauze penale noi care, cumulate cu cele 111 aflate în stoc la începutul anului, la secţia penală rezultă un volum total de activitate de 1.619 cauze, cu 119 de dosare mai mult, faţă de anul 2015, ceea ce reprezintă o creştere cu 8,56%.

Din cauzele aflate pe rolul secţiei penale, în anul 2016 au fost soluţionate 1.476, astfel că, la data de 1 ianuarie 2017 exista un stoc de 143 dosare, cu 32 cauze mai mult decât la finele anului 2015, ceea ce reprezintă o creştere de 28,83%.

Din cele 143 dosare aflate în stoc la finele anului 2016, din care 18 dosare în camera preliminară şi 72 dosare au avut prim termen de judecată în anul 2017.

Numărul mai mare de dosare aflate în stoc la sfârşitul anului 2016, comparativ cu anii precedenţi se datorează reducerii numărului de judecători în secţie la 4, coroborat cu faptul că în cursul anului 2016 au fost desfiinţate şi redistribuite dosarele a 3 complete, ultima operaţiune de acest gen având loc pe parcursul lunii decembrie.

În ce priveşte cauzele de corupţie, în cursul anului 2016 la nivelul secţiei penale a tribunalului au fost înregistrate 11 de cauze, din care 3 cauze au avut ca obiect luare de mită, 3 trafic de influenţă, 3 dare de mită şi 2 cauze  infracţiuni la Legea nr. 78/2000.

În materia infracţiunilor de criminalitate organizată şi terorism, au fost înregistrate 34 de cauze, din care 2 au avut ca obiect şi infracţiunea de iniţierea sau constituirea unui grup infracţional organizat, aderarea sau sprijinirea, sub orice formă, a unui astfel de grup potrivit art. 367 Cod penal 2015, pe lângă trafic sau consum de droguri în 28 cauze şi trafic de persoane în 4 cauze.

De asemenea, în cursul anului 2016 au fost înregistrate 10 dosare care au avut ca obiect infracţiuni de omor, 20 cauze care având ca obiect infracţiuni de evaziune fiscală, 1 cauză având ca obiect abuz în serviciu.

În cursul anului 2015, în ce priveşte cauzele de corupţie, la nivelul secţiei penale a tribunalului au fost înregistrate 22 de cauze, din care 10 cauze au avut ca obiect luare de mită, 9 trafic de influenţă şi 3 cauze  infracţiuni la Legea nr. 78/2000.

În materia infracţiunilor de criminalitate organizată şi terorism, au fost înregistrate 66 de cauze, din care 30 au avut ca obiect şi infracţiunea de iniţierea sau constituirea unui grup infracţional organizat, aderarea sau sprijinirea, sub orice formă, a unui astfel de grup potrivit art. 367 Cod penal 2015, pe lângă trafic sau consum de droguri în 29 cauze şi trafic de persoane în 7 cauze;

De asemenea, în cursul anului 2015 au fost înregistrate 24 dosare având ca obiect infracţiuni de omor, 26 cauze care au avut ca obiect infracţiuni de evaziune fiscală, 6 cauze având ca obiect abuz în serviciu.

În camera de consiliu, în anul 2016, judecătorul de drepturi şi libertăţi de la Tribunalul Arad a soluţionat 88 propuneri de arestare şi de prelungire a arestului preventiv şi 51 contestaţii împotriva încheierilor de arestare şi de prelungire a arestului preventiv, fiind emise 42 mandate de arestare, 33 de cereri pentru autorizări de percheziţii domiciliare şi asupra sistemelor informatice şi a suporturilor de stocare a datelor informatice, fiind emise 110  mandate de efectuare a percheziţiei.

Potrivit registrului de evidenţă a sesizărilor privind supravegherea tehnică şi a celor privind reţinerea, predarea şi percheziţionarea trimiterilor poştale, în cursul anului 2016 au fost formulate un număr de 133 cereri de autorizare, de confirmare a interceptărilor şi înregistrărilor pe bandă magnetică ori de prelungire a mandatelor de supraveghere tehnică, în cadrul cărora judecătorul de drepturi şi libertăţi a emis un număr total de 84 mandate de supraveghere tehnică.

În anul 2015, în camera de consiliu, judecătorul de drepturi şi libertăţi de la Tribunalul Arad a soluţionat 82 propuneri de arestare şi de prelungire a arestului preventiv şi 58 contestaţii împotriva încheierilor de arestare şi de prelungire a arestului preventiv, fiind emise 45 mandate de arestare, 33 de cereri pentru autorizări de percheziţii domiciliare şi asupra sistemelor informatice şi a suporturilor de stocare a datelor informatice, fiind emise 89  mandate de efectuare a percheziţiei.

Potrivit registrului de evidenţă a sesizărilor privind supravegherea tehnică şi a celor privind reţinerea, predarea şi percheziţionarea trimiterilor poştale, în cursul anului 2015 au fost formulate un număr de 119 cereri de autorizare, de confirmare a interceptărilor şi înregistrărilor pe bandă magnetică ori de prelungire a mandatelor de supraveghere tehnică, în cadrul cărora judecătorul de drepturi şi libertăţi a emis un număr total de 69 mandate de supraveghere tehnică

Sectorul „Executări penale”

Pe lângă activitatea de judecată, în cadrul secţiei penale, trebuie evidenţiată şi activitatea complexă desfăşurată în cadrul sectorului de executări penale, iar o privire de ansamblu asupra acesteia relevă următoarele aspecte:

Activitatea derulată în cadrul acestui sector a urmărit în principal înscrierea cu exactitate a datelor în registrele de evidenţă şi întocmirea mandatelor de executare a pedepselor.

În paralel cu aceste activităţi s-au întocmit formele de înaintare a dosarelor în apel şi în contestaţii. În total au fost înaintate în această perioadă 245 hotărâri la Curtea de Apel Timişoara; pentru soluţionarea căilor de atac a contestaţiei şi/sau a apelului.

În perioada analizată s-au emis un număr de 101 mandate de  executare a pedepsei cu închisoarea. 29 mandate europene de arestare şi 27 mandate de urmărire internaţională în număr.

Pentru recuperarea debitelor s-au emis în număr de 603 de titluri executorii, privind încasarea cheltuielile judiciare şi 74 de titluri executorii privind confiscarea unor sume sau obiecte.

În cadrul activităţilor derulate se regăsesc şi cele privitoare la verificarea mandatelor nepuse în executare ori a eventualelor situaţii de prescripţie.

 

 • INCĂRCĂTURA PE JUDECĂTOR

 

Încărcătura pe judecător la Tribunalul Arad

Nr. dosare
2014

 

2015 2016
Fond Apel Recurs Contestații Total Fond Apel Recurs Contestații Total Fond Apel Recurs Contestații Total
Încărcătura medie totală/judecător 302 213 53 21 588 205 24 21 20 489 336 223 14 19 592
Încărcătura medie cauze noi/judecător

 

208 171 33 21 433 154 213 15 19 400 287 177 10 18 493
Încărcătura medie cauze noi fără timbru de mediu /judecător 146 171 33 21 372 117 213 15 19 364 116 177 10 18 322

 

Număr judecători la Tribunalul Arad  2014 –           31

2015-            32

2016-            31

 

 1. INDICATORI DE EFICIENŢĂ

Prin Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 1305/2014, modificată prin Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 149/2015 şi prin Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 625/2015 au fost introduşi cinci parametrii unici la nivel naţional în funcţie de care se stabileşte nivelul de eficienţă al fiecărei instanţe. Aceşti parametrii sunt: rata de soluţionare, vechimea dosarelor în stoc, ponderea dosarelor închise într-un an, durata medie de soluţionare a cauzelor şi documente redactate peste termen.

E01  Rata de soluţionare. Centralizat

Perioada analizata: {01.01.2013 – 31.12.2016}

Anul Stoc inițial Soluționate Grad de eficiență
Total Raportat la intrate Intrate Total Din care din intrate Valoare indicator
2016 2302 18,7% 12307 12678 87,5% 103,0 Eficient
2015 2254 25,0 9020 8972 78,8 99,5 Satisfăcător
2014 3758 3705 10016 11520 82,3 115,0 Foarte eficient

 

E02  Vechime dosare in stoc. Centralizat

Stoc la data: {31.12.2016}

Secția Stoc dosare Valoare indicator Grad de eficiență
Total Din care mai vechi de 1,5 ani
2016 1931 188 9,7 Eficient
2015 2302 219 9,5 Eficient
2014 2254 265 11,5 Satisfăcător

 

E03  Pondere dosare inchise intr-un an. Centralizat

 

Perioada analizata: {01.01.2013 – 31.12.2016}

Anul Secția Dosare soluționate Valoare indicator Grad de eficiență
Total Din care într-un an
2016 12678 12453 98,2 Foarte eficient
2015 8972 8650 96,4 Foarte eficient
2014 11520 11161 96,9 Foarte eficient

 

E04  Durata medie de soluţionare. Centralizat

 

Perioada analizata: {01.01.2013 – 31.12.2016}

Anul Secția Dosare soluționate Durata soluționării Grad de eficiență
Total Din care Penal Non penal
Penal Non penal
2016 12678 1475 11203 1,2 3,0 Foarte eficient
2015 8972 1396 7576 1,2 3,9 Foarte eficient
2014 11520 1931 9589 1,2 3,6 Foarte eficient

 

Anul Secția Dosare soluționate Durata soluționării

 

Grad de eficiență
2016 12678 2,1 Foarte eficient
2015 8972 2,6 Foarte eficient
2014 11520 2,4 Foarte eficient

 

E05  Documente redactate peste Termen. Centralizat

Perioada analizata: {01.01.2013 – 31.12.2016}

Anul Secția Dosare soluționate Termen mediu redactare Medie zile redactare Grad de eficiență
Total Din care redactate peste termenul legal
Număr dosare Pondere Medie zile depășire
2016 11997 474 4,0 6,0 30,4 15,4 Foarte eficient
2015 8347 1044 12,5 9,9 29,7 18,00 Foarte eficient
2014 10777 1309 12,1 16,6 29,9 18,9 Foarte eficient

 

E06  Indicatori Eficienta, analiza centralizata.

Perioada analizata: {01.01.2013 – 31.12.2016}

Anul Secția Grad de eficiență

 

2016 Foarte eficient
2015 Eficient
2014 Foarte eficient

E06  Indicatori Eficienta, analiza centralizata.

Perioada analizata: {01.01.2013 – 31.12.2016}

Anul Instanta Grad de eficiență

 

2016 J. Arad Foarte eficient
2015 Foarte eficient
2014 Foarte eficient
2016 J.Ineu Foarte eficient
2015 Foarte eficient
2014 Eficient
2016 J. Lipova Foarte eficient
2015 Foarte eficient
2014 Foarte eficient
2016 J. Gurahonț Foarte eficient
2015 Foarte eficient
2014 Eficient
2016 Jud. Criș Foarte eficient
2015 Foarte eficient
2014 Foarte eficient
2016 Total Jud. Foarte eficient
2015   Foarte eficient
2014   Foarte eficient
2016 Tribunal Arad Foarte eficient
2015 Eficient
2014 Foarte eficient
2016 Total Foarte eficient
2015   Foarte eficient
2014   Foarte eficient
 1. PONDEREA HOTĂRÂRILOR ATACATE ŞI INDICELE DE DESFIINŢARE
Materia Hotărâri pronunţate Hotărâri

 atacate

Hotărâri

 desfiinţate

Ponderea

atacabilităţii

Indicele

de  desfiinţare/

atacate

Indicele

de desfiinţare/

total

Modificate Casate cu rejudecare
apel recurs +cont.
Penală 922 173 15 18,76 8,67 1,02
78 95
 Non penală 7966 3532 136 44,33 3,85 1,71
687 2845 103 33
Instanţă 8888 3805 151 41,69 4,08 1,70

Comparativ cu anii precedenţi evoluţia indicatorilor ante-menţionaţi reiese din tabelul de mai jos:

  Ponderea

Atacabilităţii/ instanță

Indicele

de  desfiinţare/

atacate/instanță

Indicele

de desfiinţare/

total/instanță

2016 41,69 4,08 1,70
2015 30,45 7,27 2,22
2014 29,37 13,98 4,11

 

 1. DURATA DE SOLUŢIONARE A CAUZELOR1. Secţia I Civilă

Evoluția duratei de soluționare a cauzelor pe materii şi grade de jurisdicţie (nr. zile):

Secţia civilă I Materia Anul Timpi medii de finalizare a cauzelor- zile
 

 

 

 

 

Fond

Civil 2014 180,46
2015 181,1
2016 115,07
Minori si familie 2014 47,00
2015 48,44
2016 40,38
Proprietate intelectuală 2014 133,00
2015 44,33
2016 0
 

 

Apel

Civil

 

2014 97,55
2015 96,32
2016 95,35
Minori si familie 2014 129,24
2015 104,12
2016 102,08
 

 

Recurs

Civil 2014 132,66
2015 131,29
2016 131,78
Minori si familie 2014 91,00
2015 86,64
2016 91,42

În anul 2016, durata medie de soluţionare a unei cauze a fost de aproximativ 2,9 luni, în scădere faţă de anul 2015, când, când durata medie a fost de  3,3 luni, (respectiv 3,6 luni în anul 2014).

 1. Secţia a II- a Civilă

Evoluția duratei de soluționare a cauzelor pe materii şi grade de jurisdicţie (nr. zile):

Secţia civilă II Materia Anul Timpi medii de finalizare a cauzelor – zile
 

Fond

Litigii cu profesioniști 2014 92,99
2015 102,39
2016 103,95
Faliment 2014 252,62
2015 304,18
2016 308,98
 

Apel

Litigii cu profesioniști 2014 86,49
2015 108,57
2016 102,99
 

Recurs

Litigii cu profesioniști 2014 122,43
2015 117,08
2016 57,65

În anul 2016, durata medie de soluţionare a unei cauze a fost de aproximativ 5,6 luni, în scădere faţă de anul 2015, când durata medie a fost de 6,5 luni, Secţia a II-a Civilă înregistrând o îmbunătăţire a activităţii în acest sens.

În materia litigiilor cu profesionişti, remarcăm o îmbunătăţire a acestui indicator, durata de soluţionare a cauzelor variind între 58 şi 103 zile pentru toate cele trei grade de jurisdicţie, comparativ cu anul 2015 când în această materie durata de soluţionarea varia între 3 şi 4 luni pentru toate cele trei grade de jurisdicţie.

În materia insolvenţei, durata de soluţionare a cauzelor durează în medie 9,5 luni.

Este important să precizăm că, în materia insolvenţei, noţiunea de „termen rezonabil” este una dinamică, la aprecierea ei trebuind să se ţină cont atât de procedura în sine care presupune mult timp (ex.: 1 an perioada de observaţie conform art. 112 al. 3 din Legea nr. 85/2014 ,,Durata maximă a perioadei de observaţie este de 12 luni, calculate de la data deschiderii procedurii”, planul de reorganizare, care potrivit art 139 al. (5) din Legea nr. 85/2014  prevede „Modificarea planului de reorganizare, inclusiv prelungirea acestuia se poate face oricând pe parcursul procedurii de reorganizare, fără a se putea depăşi o durată totală maximă a derulării planului de 4 ani de la confirmarea iniţială”), care se desfăşoară anevoios, de complexitatea concretă a cauzei şi nu în ultimul rând, de conduita creditorilor din aceste litigii.

 1. Secţia a III – a Contencios Administrativ, Litigii de Muncă şi Asigurări Sociale

 

Contencios

Administrativ

Materia Anul Timpi medii de finalizare a cauzelor- zile
 

Fond

Contencios

Administrativ

2014 99,88
2015 104,37
2016 73,83
Litigii de muncă 2014 150,46
2015 213,54
2016 136,13
Asigurări sociale 2014 220,42
2015 135,27
2016 110,98
 

Apel

Contencios

Administrativ

2014 87,14
2015 98,16
2016 92,33
 

Recurs

Contencios

Administrativ

2014 136,02
2015 246,29
2016 58,5

 

Termenul de soluţionare a unei cauze este cuprins între momentul înregistrării la instanţa de fond şi cel al rămânerii definitive şi irevocabile a hotărârii judecătoreşti la instanţa de control judiciar.

Considerat ca unul din indicatorii de calitate a actului de justiţie soluţionarea cauzelor într-un termen rezonabil a constituit în anul 2016 – la fel ca şi în anii anteriori – o preocupare a judecătorilor secţiei.

În anul 2016 durata de soluţionare a cauzelor la nivelul Secţiei a III-a de contencios administrativ fiscal, litigii de muncă şi asigurări sociale  şi fiscal a fost de 3 luni şi jumătate la fond şi 2 luni în apel, în scădere faţă de 2015 şi anul 2014.

Comparativ cu anul 2015 durata medie de soluţionare a cauzelor pe materii a scăzut la 73,83 zile în cauzele de contencios administrativ şi fiscal faţă de 104,37 zile, iar în apel de la 98,16 zile la 92,33 zile, explicaţia constând în faptul că ponderea litigiilor în contencios administrativ şi contencios fiscal în anul 2016 comparativ cu anul 2015, a constat în cauze având ca obiect restituire timbru de mediu care s-au putut soluţiona mai rapid.

Urmare a analizei datelor statistice privind durata termenului de recomandare şi a intervalului de timp la care este stabilit primul termen de judecată în dosarele înregistrate după intrarea în vigoare a Noului Cod de procedură civilă, se constată că intervalul de timp la care judecătorii Secţiei a III-a de contencios administrativ fiscal, litigii de muncă şi asigurări sociale  au stabilit primul termen de judecată este apreciat ca fiind rezonabil, cât şi în privinţa modalităţii de stabilire a duratei procedurii de regularizare a cererii de chemare în judecată.

 1. Secţia Penală

– zile –

Secţia penală Materia   Anul Timpi medii de finalizare a cauzelor
 

Fond

Penal 2014 40,83
2015 45,89
2016 45,99
 

Apel

Penal 2014 34,5
2015 0
2016 0
 

Recurs

Penal 2014 32,9
2015 0
2016 0
 

Contestații

Penal 2014 0
2015 24,77
2016 25,69

 

Din analiza indicatorilor statistici privind durata de soluţionare a cauzelor, rezultă că activitatea secţiei penale poate fi încadrată din punct de vedere al parametrilor, la categoria „Foarte eficient”. Activitatea poate fi apreciată astfel în ansamblul său, chiar dacă în cazul unor infracţiuni complexe cum sunt cele de abuz în serviciu, grup infracţional organizat ori traficul de persoane sau minori durata de soluţionare este mai lungă.

Aceste infracţiuni, de regulă, nu se regăsesc ca infracţiuni singulare, ele fiind de cele mai multe ori în concurs cu multe alte infracţiuni şi sunt comise de un număr mai mare de persoane, toate acestea impunând un timp mai lung pentru administrarea probelor şi pronunţarea unei soluţii.


VII.
RESURSELE UMANE AFLATE LA DISPOZIŢIA INSTANŢEI ÎN ANUL 2016   

 Statul de funcţii de la instanţele din circumscripţia teritorială a Tribunalului Arad la data de 31 decembrie 2016 cuprinde 272 posturi şi se prezintă astfel:

 • 82 posturi de judecători,
 • 4  posturi de asistenţi judiciari,
 • 152 posturi de personal auxiliar de specialitate
 • 23 posturi de personal conex,
 • 7  posturi de funcţionar public
 • 4 posturi de personal contractual.

 VIII.  INFRASTRUCTURA INSTANŢEI PE ANUL 2016

Tribunalul Arad împreună cu Judecătoria Arad, funcţionează în aceeaşi clădire, respectiv Palatul de Justiţie, spaţiu care nu satisface în totalitate nevoile funcţionării în parametri normali a actului de justiţie.

Cu modificările aduse codurilor civile şi penale, precum şi a procedurilor civile şi penale, conducerea tribunalului și a judecătoriei a realizat şase camere de consiliu noi, prin transformarea birourilor în care era repartizat personalul auxiliar, în camera de consiliu.

Prin transformarea birourilor în camere de consiliu a fost necesară aglomerarea celorlalte birouri ajungându-se ca într-un singur birou să lucreze 5 grefiere de şedinţă.

Conducerea instituţiei a făcut demersurile necesare pentru includerea Tribunalului Arad în Programul naţional de consolidare a infrastructurii instanţelor de judecată aflate în municipiile reşedinţă de judeţ încheiat între Ministerul de Justiţie şi Ministerul Dezvoltării Regionale si Administraţiei Publice prin Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.” S.A,  fiind aprobata în acest sens investiţia  de „Mansardare si reabilitare termică pod Tribunalul Arad”.

Prin reabilitarea termică a Tribunalului Arad se preconizează o reducere a costurilor privind energia termică, iar prin realizarea mansardării Tribunalului Arad rezultă un număr de 15 birouri si  2 săli arhiva,  care ar rezolva problema disfuncţionalității spaţiilor pentru Tribunalul Arad si Judecătoria Arad.

În prezent investiția este aprobată şi se află în stadiul de derularea a lucrărilor prin Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.” S.A, pe o perioada de 24 de luni.

RESURSELE MATERIALE AFLATE LA DISPOZIŢIA INSTANŢEI ÎN ANUL 2016

 În anul 2016, departamentul economico-financiar şi administrativ a avut alocate  credite bugetare  de la ordonatorul secundar de credite – Curtea de Apel Timişoara în valoare de 27.321.378 lei, credite ce reprezintă  81,82% fata de bugetul aprobat in anul 2015, acestea fiind în sumă de 33.390.718 lei.

Conform ultimei file de buget aprobată de Ministerul Justiţiei nr. 2089.1/16.12.2016 var. MJ nr.4/102504/15.12.2016, Bugetul Tribunalului Arad a fost structurat pe  capitole  după cum urmează:

 

Capitolul 61.01,,Ordine publica si siguranţa naţionala”-total 27.321.378  lei

– titlul I     ,,Cheltuielile de personal”

– credite bugetare                                                  24.356.661 lei

– plaţi nete de casă                                                 24.350.382 lei

– execuţie bugetară                                                        99,98%

 

– titlul II    ,,Cheltuieli cu bunurile şi serviciile”

– credite bugetare                                                      1.271.939 lei

– plăţi nete de casă                                                    1.266.611 lei

– execuţie bugetară                                                          99,58%

– titlul  X  ,,Alte cheltuieli ”despăgubiri  civile

– credite bugetare                                                        860.102 lei

– plăţi nete de casă                                                      860.102  lei

– execuţie bugetară                                                              100%

– titlul  XII  ,,Cheltuieli de capital”

– credite bugetare                                                        117.600  lei

– plăţi nete de casă                                                      116.370  lei

– execuţie bugetară                                                           98,95%

Capitolul 54.01 „Alte servicii publice generale”  – onorarii  –      

                    – credite bugetare                                                         709.076 lei

– plăţi nete de casă                                                       707.388 lei

– execuţie bugetară                                                           99,76 %

 

Capitolul 68.01 „Asigurări şi asistenţă socială      

– credite bugetare                                                            6.000 lei

– plăţi nete de casă                                                           6.000 lei

– execuţie bugetară                                                               100%

 

Structura plăţilor nete de casa aferente Tribunalului  Arad în anul 2016 se prezintă astfel:

 

Plăţi nete de casă  2016 – bugetul de stat Suma

-lei-

Plăţi nete de casă  2016 – bugetul de stat 27.306.853
Cheltuielile de personal, din care : 24.350.382
Cheltuieli salariale în bani (salarii, transport lunar, chirii,calatorii,) 19.936.644
Cheltuieli cu diferenţe salariale 0
Cheltuieli salariale în natură( medicamente) 35.396
Contribuţii la salarii 4.378.342
Cheltuieli cu bunurile şi serviciile din care 1.266.611
Bunuri şi servicii 1.034.921
Reparaţii curente – fatada Tribunalului Arad 105.824
Obiecte de inventar- rafturi metalice arhiva, tv Sali de judecata 58.484
Deplasari 24.796
Pregatire profesională – funcţionari publici 4.110
Protectia muncii si medicina muncii 2.700
Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii- publicitate, prime asigurare, traduceri, expertize medico-legale etc. 35.776
Alte cheltuieli despagubiri civile 860.102
Cheltuieli de capital 116.370
Alte servicii publice generale (onorarii avocaţi,ajutor publ.jud.) 707.388
Asigurări şi asistenţă socială 6.000

Datoriile către furnizori  ale Tribunalului Arad la finele anului 2016 se ridică la nivelul sumei de  58.767  lei reprezentând facturi furnizori utilităţi aferente lunii decembrie 2016.

Analizând comparativ plăţile nete  în anul 2016 faţă de anul 2015 :

Plăţi nete de casă – bugetul de stat 2016 2015 Diferente
0 1 2 3=1-2
Cheltuielile de personal 24.350.382 31.109.210 -6.758.828
Cheltuieli cu bunurile şi serviciile 1.266.611 1.238.192 28.419
Alte cheltuieli despagubiri civile 860.102 187.641 672.461
Cheltuieli de capital 116.370 184.473 -68.103
Alte servicii publice generale (onorarii avocaţi,ajutor publ.jud.)  

707.388

 

561.247

 

146.141

Asigurări şi asistenţă socială 6.000 6.000 0

 

Se poate constata o scădere a plăților la capitolul cheltuieli de personal de 6.758.828 lei datorată achitării in anul 2015 a diferenţelor salariale stabilite prin sentinţe judecătoreşti  ramase de achitat.

La capitolul cheltuieli materiale se înregistrează o creștere  de 28.419 lei în anul 2016 faţă de anul 2015 acest lucru datorându-se lucrărilor de reparații curente efectuate pentru Judecătoria Gurahonţ si Tribunalul Arad precum si majorării bugetului alocat la obiecte de inventar prin achiziționarea  de rafturi necesare în spatiile destinate arhivelor.

La capitolul alte cheltuieli – despăgubiri civile se înregistrează o creştere  de 672.641 lei în anul 2016 faţă de anul 2015  reprezentând sume prevăzute în hotărâri judecătoreşti având ca obiect acordarea unor drepturi de natura salarială stabilite în favoarea personalului din sectorul bugetar, devenite executorii până la data de 31.12.2016, a căror plată se efectuează  potrivit prevederilor Ordonanţei de urgentă nr.71/2009 .

La capitolul cheltuieli de capital s-au efectuat achiziţii conform listei de investiţii aprobate pentru anul 2016 în valoare de 116.370 lei  după cum urmează:

 • Centrala termica –Judecatoria Gurahonţ -1 buc            584 lei
 • Staţii de lucru – 17 buc 280 lei
 • Network 32 canale -1 buc 880 lei
 • Licenţe MS Office -17 buc          626 lei

La capitolul Alte servicii publice generale diferenţa la nivelul plăţilor nete dintre anul 2016 si anul 2015 a fost datorată creşterii onorariile de avocaţi, ajutor public judiciar.

Din analiza evidenţelor de comunicare a actelor de procedură efectuate la nivelul Tribunalului Arad şi a instanţelor arondate rezultă următoarele:

2016
Instanta Nr. total comunicari expediate
posta+email
Nr. total comunicari expediate
posta
Nr experieri
electronic
% trimiteri
email din total
Costuri
expediere posta
Diminuare expediere
electronica
0 1=2+3 2 3 4=3/1 5=2*2,58lei/trimitere 6=3*2,58 lei
Tribunalul Arad 87.732 67.324 20.408 23,26 173.695,92 52.652,64
Judecătoria Arad 92.374 81.915 10.459 11,32 211.340,70 26.984,22
Judecătoria Chișineu Criș 10.526 9.976 550 5,23 25.738,08 1.419,00
Judecătorioa Ineu 13.028 12.146 882 6,77 31.336,68 2.275,56
Judecătoria Lipova 12.901 12.817 84 0,65 33.067,86 216,72
Judecătoria Gurahonț 10.559 10.217 342 3,24 26.359,86 882,36
TOTAL 227.120 194.395 32.725 14,41 501.539,10 84.430,50

În ceea ce privește folosirea aplicației INFO DOSAR este de observat că de la implementarea acesteia prezența la compartimentul arhivă în cursul anului 2016 este mai redusă comparativ cu anii precedenți, accesările informatice ajungând la peste 4 milioane.

Începând cu acest an s-a realizat un calcul pentru determinarea costurilor necesare soluționării unui dosar.

Tribunalul Arad Judecătoria Arad Judecătoria Chișineu Criș Judecătoria Ineu Judecătoria Lipova Judecătoria Gurahonț
Nr. angajati 111 87 13 20 18 14
Dosare intrate +stoc 14.609,00 24.964,00 2.611,00 2.666,00 3.017,00 1.808,00
Cheltuieli personal 10.559.576,26 8.689.504,97 1.307.623,74 1.693.828,98 1.686.677,99 1.351.622,85
Materile consumabile 131.618,92 158.594,60 19.382,04 18.344,26 22.577,43 21.089,75
Cheltuieli  materiale 700.829,92 898.019,70 132.440,08 126.620,68 127.674,86 100.633,86
Total che mat+pers 11.260.406,18 9.587.524,67 1.440.063,82 1.820.449,66 1.814.352,85 1.452.256,71
Taxe încasate 837119,76 1901729,75 91900,29 194831,4 240707 71629,91
Cost/ dosar 2016 770,79 384,05 551,54 682,84 601,38 803,24

 

CONCLUZII

Se remarcă, în anul de referinţă, o creştere a volumului de activitate cu aproape 36% faţă de anul precedent, concomitent cu reducerea în procent de 14% a stocului de dosare, cu reducerea duratei de soluţionare a cauzelor atât în materie penală cât şi în materiile non-penale, reducerea întârzierilor în redactarea hotărârilor judecătoreşti şi reducerea indicelui de desfiinţare a hotărârilor judecătoreşti, Un punct forte pentru Tribunalul Arad este acela că reuşeşte să menţină, comparativ cu statistica naţională, un ritm foarte bun de soluţionare a dosarelor, inclusiv în materia insolvenţei, ca rezultat al preocupărilor constante din partea întregului personal pentru încadrarea soluţionării cauzelor (ce include şi componenta de motivare a hotărârii) în termenele recomandate de dispoziţiile procedurale şi regulamentare. Şi în anul 2016 pentru judecătorii Tribunalului Arad încărcătura s-a menţinut la un nivel ridicat, de 592 dosare/judecător, fiecăruia revenindu-i spre soluţionare cu 103 dosare mai mult decât în anul precedent.

Cu toate că volumul de activitate a crescut, calitatea actului de justiţie concretizată în numărul hotărârilor desfiinţate în căile de atac a scăzut în toate materiile.

Toate acestea au fost posibile datorită eforturilor conjugate ale judecătorilor ce funcţionează la nivelul Tribunalului Arad şi al judecătoriilor arondate, sprijinite de munca personalului auxiliar din instanţe şi spre satisfacţia noastră au condus la situarea în parametri de maximă eficienţă a indicatorilor privind operativitatea, durata medie de soluţionare şi reducerea numărului de dosare cu vechime mai mare de 6 luni/un an din stoc. Potrivit evidenţei din programul STATIS (de monitorizare a indicatorilor de performanţă) condus de către Consiliul Superior al Magistraturii, Tribunalul Arad ocupă prima poziţie la nivel naţional, evident între tribunalele de drept comun.

Ocuparea primei poziţii în ierarhia menţionată constituie o provocare pentru anul 2017, motiv pentru care evaluând punctele tari, dar şi punctele vulnerabile identificate în activitatea noastră, vom orienta obiectivele anului 2017 în sensul luării de măsuri care să conducă la fluidizarea procedurilor de lucru interne cu scopul reducerii termenelor prealabile procedurii publice a procesului, în paralel cu o continuare a eforturilor legate de transparentizarea activităţii instanţelor îndeosebi prin acţiuni la nivelul managementului general menite să sprijine promovarea imaginii pozitive a instanţelor arădene şi evident cu menţinerea aceluiaşi ritm al demersurilor pentru adecvarea schemelor de personal la nevoile reale, generate de volumul de dosare deduse judecăţii, care s-a dovedit a fi, pe lângă pregătirea profesională şi organizarea secţiilor, o componentă importantă pentru încadrarea activităţii într-una de maximă eficienţă.

Preşedintele Tribunalului Arad, Judecător Silvia Nădăban

 

Categorie: Știri
Etichete: bilant, concluzii, judecatoria arad, silvia nadaban, statistici, tabele, Tribunalul Arad
Distribuie:
Articolul anterior
Claudia Boghicevici: „Propun susținerea Ghiorocului ca stațiune de interes local!”
Articolul următor
România nu mai există pe plan extern. Refuză cursa: nu-i convine viteza!

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Fill out this field
Fill out this field
Te rog să introduci o adresă de email validă.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Din aceeași categorie