Raportul de activitate pe anul 2022 al Tribunalului Arad și al judecătoriilor arondate

raport_tribunalularad2022
Distribuie:

În prezența Președintelui Consiliului Superior al Magistraturii, judecător Daniel Grădinaru, și a  președintelui Curții de Apel Timișoara, judecător Mircea Crețu, conducerea Tribunalului (judecător Virgiliu Flavius Bradin) și a Judecătoriei Arad (judecător George-Ionuț Bogdan) au prezentat raportul de activitate pe anul 2022 a instanțelor arădene.

Deficitul de personal – una dintre cele mai importante probleme cu care s-a confruntat instituția.și în 2022

„În 2022, datorită pensionărilor, am avut o medie de minus șapte judecători, ceea ce înseamnă un sfert din schema de personal”, a declarat judecătorul Flavius Bradin, președintele Tribunalului Arad.

În ceea ce privește Judecătoriile arondate, și acestea au funcționat în 2022 cu deficit de personal în ceea ce privește numărul de judecători

„La Judecătoria Chișineu Criș, din patru judecători în schemă, instanța nu a beneficiat decât de doi. Judecătoria Gurahonț a funcționat cu minus 2 judecători, iar Judecătoriile Ineu și Lipova au funcționat cu minus 1 judecător”.- a precizat judecătorul Flavius Bradin, președintele Tribunalului Arad.

Un motiv de îngrijorare

La nivelul Tribunalului Arad, din numărul total de judecători, doar 7 nu îndeplinesc condițiile de pensionare în acest moment. Un număr considerabil, dacă și-ar exprima această opțiune, ar putea părăsi sistemul imediat.

Ca motiv de satisfacție,

Flavius Bradin a nominalizat „creșterea încrederii justițiabililor în actele de justiție” și „scăderea indicelui de desființare”. Per ansamblu, activitatea Tribunalului Arad a fost notată cu „Foarte bine” de către președintele CSM, Daniel Grădinaru, acesta neuitând să o numească „instanță pionier” în privința implementării dosarului electronic. În același timp, președintele CSM și-a exprimat satisfacția pentru că vor fi reluate concursurile pentru intrarea în magistratură, acestea fiind blocate doi ani de zile.

Președintele Judecătoriei Arad, George-Ionuț Bogdan,

a explicat că în anul 2022, deși numărul de dosare înregistrate a scăzut, a crescut complexitatea cauzelor. „Însă, la Judecătoria Arad, raportul coeficient/indicator a fost foarte bun” , a conchis acesta.

Judecătorul Mircea Crețu, președintele Curții de Apel Timișoara, s-a declarat foarte mulțumit pentru că în cadrul instituției pe care o conduce, „sunt foarte puține sentințe ale instanțelor arădene atacate și desființate de Curtea de Apel Timișoara”.

Pentru a rezolva oarecum problema deficitului de judecători (la nivelul tuturor instanțelor din țară), se ia în calcul posibilitatea reîncadrărilor 

Astfel, începând din luna martie sau, cel târziu aprilie, instanțele vor putea reîncadra  judecători pensionari.

RAPORT DE ACTIVITATE PE ANUL 2022 AL TRIBUNALULUI ARAD ŞI AL JUDECĂTORIILOR AFLATE ÎN CIRCUMSCRIPŢIA TERITORIALĂ A ACESTUIA

Pe rolul Tribunalului și al judecătoriilor din județul Arad au fost înregistrate în cursul anului
2022 un număr de 47.244 de cauze nou intrate, a căror soluționare a fost asigurată de 82 de judecători și 190 de grefieri, asistenți judiciari, agenți procedurali, aprozi, funcționari publici şi personalul contractual angajat al instanțelor.

I. VOLUMUL TOTAL DE ACTIVITATE AL INSTANŢELOR DIN JUDEŢUL ARAD

În anul 2022, pe rolul Tribunalului Arad și al celor 5 judecătorii arondate a fost înregistrat
un număr total de 47244 dosare – cauze noi și stoc, din care 38422 dosare la cele 5 judecătorii și 8822 dosare la tribunal.

Din acestea, un număr de 39467 dosare reprezintă cauze noi înregistrate în anul 2022, din
care 32595 dosare la cele 5 judecătorii și 6872 dosare la tribunal, diferența de 7777 dosare reprezentând stocul preluat din anii anteriori.

Pe instanțe situația se prezintă astfel:

– Judecătoria Arad – 24.855 dosare din care 20.801 cauze noi, 4.054 stoc;
– Judecătoria Chișineu-Criș – 4.115 dosare din care 3.662 cauze noi, 453 stoc;
– Judecătoria Gurahonț – 2.352 dosare din care 2.055 cauze noi, 297 stoc;
– Judecătoria Ineu – 3.740 dosare din care 3.358 cauze noi, 382 stoc;
– Judecătoria Lipova – 3.360 dosare din care 2.719 cauze noi, 641 stoc;
– Tribunalul Arad – 8.822 dosare din care 6.872 cauze noi din care 4.991 dosare de fond iar din acestea 3.635 nou intrate, 2.539 dosare în apel din care 2.036 nou intrate, 714
dosare în recurs din care 661 nou intrate și 578 contestații în materie penală din care 540 nou intrate, 1.950 dosare reprezentând stoc preluat.

În anul 2021 volumul de activitate al Tribunalului Arad a crescut față de anul precedent cu
procent de 18,51 %, în ceea ce privește cauzele nou intrate, fiind înregistrate un număr de 7.452 dosare noi.

În anul 2022 volumul de activitate al Tribunalului Arad a scăzut față de anul precedent cu
procent de 7,78 %, în ceea ce privește cauzele nou intrate, fiind înregistrate un număr de 6.872 dosare noi.

În medie, fiecărui judecător i-a revenit pentru soluționare un număr de 826,9 dosare,

cea mai mare încărcătură fiind înregistrată la Judecătoria Chişineu Criș – 1.714,6 dosare/ judecător și cea mai scăzută la Tribunalul Arad – 566,1 dosare/judecător.

Din totalul cauzelor rulate au fost soluționate 38.523 dosare,

din care 31.599 la cele 5 judecătorii și 6924 dosare la tribunal, ceea ce reprezintă o soluționare a cauzelor cu care instanțele au fost sesizate în procent de 97,60 %.

Din numărul total al dosarelor înregistrate la tribunal și la cele 5 judecătorii, 47.244 de
dosare, la data de 31.12.2021 au rămas pe rol un număr de 8.721 dosare, adică 18,45% din cele cu care au fost sesizate, din care 6.823 dosare la cele 5 judecătorii și 1.898 dosare la tribunal, iar din acestea din urmă 435 de dosare sunt în materia falimentului.

Din stocul prezentat au acumulat vechime de peste 1 an și 6 luni pe rol un număr de 340 dosare, din care 157 dosare la cele 5 judecătorii și 183 dosare la tribunal.

În ce privește cele 183 de dosare (vechi) de pe rolul tribunalului, un număr de 139 dosare
sunt în materia falimentului, ceea ce reprezintă un procent de 75,95 % din totalul cauzelor vechi, 38 dosare în materii non-penale şi 6 dosare în material penală.

Marea majoritate a acestor dosare (139) se găsesc pe rolul Secție a II-a civilă și reprezintă
dosare de insolvență deschise în perioada vechilor proceduri care nu puneau la dispoziția
judecătorului mijloace adecvate în vederea urgentării soluționării cauzelor. De altfel doar această secție a obținut calificativul „ineficient” la acest indicator, celelalte secții fiind cotate ca fiind „foarte eficiente”.

La ceilalți indicatori de eficiență calificativul obținut a fost de „foarte eficient” atât la nivel
de instanță cât și la nivel de secții.

Pentru soluționarea dosarelor au fost necesare, în materie penală în medie 1,2 luni de la
înregistrare, iar în materiile non-penale în medie 4,5 luni de la înregistrare, iar pentru motivarea hotărârilor pronunțate, în medie în toate materiile un număr de 29,9 zile, ceea ce corespunde termenului procedural recomandat de 30 de zile.

II. VOLUMUL DE ACTIVITATE AL TRIBUNALULUI ARAD

În anul 2022 volumul de activitate al Tribunalului Arad a scăzut faţă de anul precedent cu
procent de 7,78 %, în ceea ce privește cauzele nou intrate, fiind înregistrate un număr de 6.872 dosare noi.

II. 2 Volum de activitate pe secţii
II.2.1 Secția I civilă

În anul 2022, pe rolul Secției a I-a civilă au fost înregistrate 2.017 cauze noi cu o
complexitate cumulată de 24.139 puncte, cu 227 cauze mai puțin decât în anul 2021, când s-au înregistrat 2.244 cauze noi, având o complexitate cumulată de 22.285 puncte, scăderea sub aspect procentual fiind de 10,11%.

Cu toate acestea, faţă de anul 2020 (1.949 dosare noi intrate cu o complexitatea de 16.585) în 2022 s-a înregistrat o majorare în acest sens cu 68 dosare, creştere exprimată procentual prin 3,48%.

Dacă la numărul cauzelor nou intrate adăugăm stocul de dosare provenit din cauzele înregistrate în anul anterior şi rămase nesoluţionate până la 31 decembrie 2021, si anume 457 cauze, rezultă că volumul total de activitate aferent anului 2022 a fost de 2.481 cauze, în creştere cu 326 cauze faţă de anul anterior, respectiv cu 40 mai mult decât în anul 2020.

La 31 decembrie 2022, din totalul de cauze menţionat mai sus, au fost soluţionate 2.121
cauze, au fost suspendate 97 cauze din diverse motive, iar 361 cauze reprezintă stocul cu care s-a intrat în anul 2023, fiind vorba despre cauze amânate în vederea judecării sau aflate în procedura regularizării.

Aşadar, volumul total de activitate al Secţiei a I-a civilă a fost în cursul anului 2022 de 2.481 dosare, în creştere cu 11,61% faţă de anul 2021,

când s-a înregistrat un volum de activitate de 2.807 cauze. În acelaşi timp, s-a înregistrat o majorare de 1,63% a volumului de activitate faţă de anul 2020 (2.441 cauze).

Tot la fel se prezintă situaţia şi în ceea ce priveşte cauzele nou intrate, în sensul că în cursul
anului 2022 au fost înregistrate 2.017 cauze noi, cu 10,11% mai puţin decât în anul 2021 când au fost înregistrate 2.244 cauze noi, respectiv, cu 3,48% mai mult faţă de anul 2020.

Pe stadii procesuale, se poate constata menţinerea tendinţei din anii precedenţi privind
creşterea cauzelor nou intrate în faza procesuală a primei instanţe, respectiv o creştere a cauzelor nou intrate în apel şi recurs.

Analizând evoluţia stocului comparativ cu anul precedent, trebuie evidenţiat faptul că acesta a avut o scădere de la 457 dosare în anul 2021, la 361 în anul 2022.

II.2.2 Secția a II-a civilă – Volum de activitate

În anul 2022 pe rolul Secţiei a II-a Civilă au fost înregistrate 1.258 de cauze noi, (din care:
718 dosare în materia litigii cu profesioniştii – toate gradele de jurisdicţie – iar 540 de dosare în materia insolvenţei), cu 28 de cauze mai puţin decât cele înregistrate în cursul anul 2021, când s-au înregistrat 1286 de cauze noi şi cu 69 de cauze mai mult decât cele înregistrate în cursul anul 2020, când s-au înregistrat 1189 de cauze noi. Complexitatea cumulată a cauzelor noi este de 12117 puncte.

Dacă la numărul cauzelor nou înregistrate adăugăm stocul de dosare provenit din cauzele
înregistrate în anii anteriori şi rămase nesoluţionate până la data de 31 decembrie 2021 (conform aplicaţiei STATIS actualizate) şi anume 710 dosare, rezultă că volumul total de activitate aferent anului 2022 a fost de 1.963 de dosare, cu o complexitate de 23282 puncte.

La data de 31 decembrie 2022 din totalul de 1.963 dosare,

1.314 au fost soluţionate, 89 cauze se aflau suspendate din diverse motive, iar 560 de dosare reprezintă cauzele cu care s-a intrat în 2023 fiind amânate în vederea judecării sau aflate în procedura prealabilă.
Menţionăm că din numărul total de 1.314 cauze soluţionate în 2022, 751 dosare au fost
soluţionate în materia litigii cu profesionişti în toate cele trei stadii procesuale şi 563 de cauze în materia insolvenţei.

Faţă de anul 2021, se constată o scădere a dosarelor soluţionate de în materia litigii cu
profesionişti cu un număr de 55 cauze şi o creştere a dosarelor soluţionate în materia insolvenţei cu 26 cauze.

În materia insolvenţei dacă în la data de 31.12.2022 a fost un stoc de dosare în număr de
435, la data de 31.12.2021 exista un stoc de 422 dosare, rezultând stoc ascendent.
De asemenea, se poate observa o scădere considerabilă a dosarelor mai vechi de 1,5 ani în materia insolvenţei, respectiv la data de 31.12.2020 acest stoc era de 199 dosare, la data de 31.12.2021 stocul era de 422 dosare, iar la data de 31.12.2022 era de 139 dosare.

Analizându-se stocul dosarelor în materia litigii cu profesioniştii pe toate stadiile procesuale,
se observă că acesta a scăzut în comparaţie cu stocul de la sfârşitul anului 2021, respectiv la sfârşitul acestui din urmă an exista un stoc de 237, iar la sfârşitul anului 2022 exista un stoc de 214 dosare.

II.2.3 Secția a III-a de contencios administrativ și fiscal, litigii de muncă și asigurări sociale – Volumul de activitate

În anul 2022 pe rolul Secţiei a III-a Contencios Administrativ şi Fiscal, Litigii de Muncă şi
Asigurări Sociale au fost înregistrate 1.908 cauze noi, (din care: 1235 dosare în stadiul procesual fond, 658 dosare în stadiul procesual apel şi 15 dosare în stadiul procesual recurs), cu 387 de cauze mai puţin decât cele înregistrate în cursul anul 2021, când s-au înregistrat 2.295 de cauze noi şi cu 238 de cauze mai mult decât cele înregistrate în cursul anul 2020, când s-au înregistrat 1.670 de cauze noi.

Complexitatea cumulată a cauzelor noi este de 18281 puncte.

Dacă la numărul cauzelor nou înregistrate adăugăm stocul de dosare provenit din cauzele
înregistrate în anii anteriori şi rămase nesoluţionate până la data de 31 decembrie 2022 (conform aplicaţiei STATIS actualizate) şi anume 650 dosare, rezultă că volumul total de activitate aferent anului 2022 a fost de 2.538 de dosare, cu o complexitate de 24320 puncte.

La data de 31 decembrie 2022 din totalul de 2.538 dosare, 1.795 au fost soluţionate, 92 cauze se aflau suspendate din diverse motive, iar 650 de dosare reprezintă cauzele cu care s-a intrat în 2023 fiind amânate în vederea judecării sau aflate în procedura prealabilă.

Analizând evoluţia stocului, comparativ cu anii precedenţi, un lucru care trebuie evidenţiat
este că, de la 473 stoc de dosare la sfârşitul anului 2020, acest stoc a crescut la 490 de dosare în anul 2021, şi la 650 dosare în anul 2022.

II.2.4 Secția penală – Volum de activitate

În cursul anului 2022 s-au înregistrat 1.689 de cauze penale noi care, cumulate cu cele 151 aflate în stoc la începutul anului, rezultă un volum total de activitate la secţia penală de 1840 de cauze. Din acest punct de vedere, activitatea la secţia penală este mai mare cu 76 de dosare în anul 2022, faţă de activitatea din anul 2021.

Comparativ cu anii precedenţi, la finele anului 2022, stocul de dosare este cu 9 dosare mai
mare decât la finele anului 2021 şi cu 21 dosare mai mare decât stocul de la finele anului 2020.

Sectorul „Executări penale”

Pe lângă activitatea de judecată, fiecare judecător din cadrul secţiei penale îndeplineşte,
conform planificării, şi atribuţiile judecătorului delegat cu executarea hotărârilor penale, unde desfăşoară activitatea 2 grefieri delegaţi cu executarea hotărârilor penale. Trebuie evidenţiată activitatea complexă desfăşurată în cadrul sectorului de executări penale.

O privire de ansamblu asupra acesteia relevă că, în anul 2022, au fost puse în executare 633 hotărâri în fond şi 543 hotărâri soluţionate de Tribunal în calea de atac.

În cadrul activităţilor derulate la sectorul de executări penale, menţionăm şi cele privitoare la verificarea mandatelor nepuse în executare ori a eventualelor situaţii de prescripţie, fiind întocmite 58 referate de sesizare a instanţei de către judecătorul delegat cu executarea hotărârilor penale pentru punere pe rol a dosarelor în care s-au ivit nelămuriri cu privire la punerea în executare a hotărârilor penale.

În perioada analizată

s-au emis un număr de 57 de mandate de executare a pedepsei cu închisoarea, s-au întocmit formele de executare pentru 102 persoane condamnate cu suspendarea executării pedepsei sub supraveghere, 10 persoane condamnate pentru care s-a dispus amânarea aplicării pedepsei, 8 persoane condamnate la pedeapsa amenzii penale, au fost înregistrate 3 poziţii în Registru privind evidenţa măsurilor educative neprivative de libertate aplicate minorilor.

Pentru recuperarea debitelor, în anul 2022, s-au emis 671 titluri executorii, privind
confirmarea şi preluarea debitelor pentru încasarea cheltuielile judiciare, 154 de titluri executorii, privind confirmarea şi preluarea confiscării sumelor sau obiectelor, 3 titluri pentru executarea amenzilor judiciare.

În cauzele având ca obiect amânarea ori întreruperea executării pedepsei, prevăzute de art. 589 şi 591 Cod procedură penală, judecătorul delegat la compartimentul executări penale din cadrul Tribunalului Arad a pronunţat un număr de 38 de încheieri.

În ce priveşte activitatea de cooperarea internațională, în anul 2022 au fost emise 10 mandate europene de arestare şi 10 mandate de urmărire internaţională, 4 certificate referitoare la cheltuieli judiciare, 2 referate prin Ministerul de Justiţie pentru recunoaştere executare pedeapsa cu închisoare, 3 certificate privind suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei şi 2 referate prin Ministerul de Justiţie pentru recunoaştere executare pedeapsa cu suspendarea sub supraveghere.

Concluzii

Cu toate că situațiile statistice nu spun totul despre realitatea existentă în cadrul unei instanțe de judecată, analizarea indicatorilor de activitate stabiliți la nivel național, este necesară pentru a putea avea un punct de reper în a compara unitar eforturilor depuse de judecători pe parcursul unui an de zile, fie prin raportare la alte instanțe, fie la propria activitate din anul precedent.

Din această perspectivă comparatistă, se constată o scădere cu aprox. 6,79 % a volumului de activitate al Tribunalului Arad față de anul precedent, în sensul că în anul 2022 s-au înregistrat un număr de 6.872 de cauze noi, cu 580 de dosare mai puţine decât în anul 2021 când au fost înregistrate un număr de 7.452 dosare noi. Per ansamblu, la nivelul tuturor instanțelor din județ, numărul cauzelor nou înregistrate a scăzut cu 1468 dosare, la 39.467 dosare în 2022 față de 40.935 dosare în 2021. Scădere se datorează diminuării volumului de activitate de la Judecătoria Arad și de la Tribunalul Arad întrucât celelalte judecătorii din județ au înregistrat o creștere a volumului de activitate.

Din perspectiva indicatorilor de eficiență care analizează unitar, la nivel național, activitatea instanțelor judecătorești evaluând-o sub aspectul ratei de soluționare a dosarelor, a vechimii dosarelor în stoc, a ponderii dosarelor închise într-un an, a duratei medii de soluționare și a hotărârilor redactate peste termen, Tribunalul Arad se situează și în acest an, ca și în anul precedent, în categoria instanțelor foarte eficiente.

Indicatorii la care calificativul obținut nu a fost de „foarte eficient” sunt „rata de soluţionare” și „vechimea dosarelor în stoc” unde calificativul obținut a fost de „eficient”.

Cu privire la indicatorul „rata de soluționare”, apreciem ca fiind meritorie obținerea
calificativului de instanță „eficientă” în condițiile în care acest indicator urmărește stimularea
diminuării dosarelor aflate în stoc, iar Tribunalul Arad a înregistrat în ultimii ani un număr mic de dosare în stoc, astfel că, în mod obiectiv, instanța nu putea spera la obținerea calificativului „foarte eficient” care ar fi presupus ca numărul dosarelor soluționate să reprezinte 105% comparativ cu numărul dosarelor intrate.

În privința indicatorului „vechimea dosarelor în stoc” acesta s-a menținut la aproximativ același nivel ca cel din anul precedent existând la finalul anului 2022 un număr de 183 de dosare mai vechi de 1,5 ani, comparativ cu 187 de dosare la finele anului 2021.

La ceilalți indicatori de eficiență calificativul obținut a fost de „foarte eficient” atât la nivel
de instanță cât și la nivel de secții.

Aproape toate judecătoriile aflate în raza de competență a Tribunalului Arad s-au situat între instanțele foarte eficiente cu excepția judecătoriei Chișineu Criș care a fost doar eficientă.

Faptul că unele dintre judecătorii nu a obținut calificativul de „foarte eficient” la indicatorul vizând „rata de soluționare” are aceeași explicație cu cea prezentată mai sus pentru tribunal, și anume faptul că niciuna dintre instanțe nu a înregistrat stocuri mari de dosare provenite din anii precedenți.

În privința judecătoriei Chișineu Criș calificativul obținut se poate explica și prin aceea că volumul de activitate a crescut în condițiile în care numărul judecătorilor a scăzut astfel că încărcătura/judecător a crescut de la 1163 în 2021 la 1715 în 2022.

„Indicele de desființare”

Pe lângă această analiză cantitativă, activitatea unei instanțe poate fi evaluată și din
perspectiva calității activității reflectată de indicatorul vizând „indicele de desființare” care
stabilește, procentual, câte din hotărârile atacate au fost modificate în cadrul căilor de atac.

În anul 2022 acest indicator s-a menținut la aproape același nivel ca și în anul precedent
fiind de 6,07%comparativ cu cel din 2021 care a fost de 5,94%.

De asemenea a scăzut și indicatorul ce reflectă „ponderea atacabilității” hotărârilor de la
40,83% la 31,22%, fapt ce poate fi interpretat ca o creștere a încrederii justițiabililor în calitate actului de justiție.

RAPORTUL DE ACTIVITATE INTEGRAL:

Raport de Activitate Al Tribunalului Arad Şi Al Judecătoriilor Arondate Pe Anul 2022 by www.criticarad.ro on Scribd

Categorie: Știri
Etichete: judecător Daniel Grădinaru, judecător Flavius Bradin, judecător George Ionuț Bogdan, judecător Mircea Crețu, judecatoria arad, Judecătoria Chișineu Criș, Judecătoria Gurahonț, Judecătoria Ineu, judecatoria lipova, raport de activitate 2022, Tribunalul Arad
Distribuie:
Articolul anterior
Măsuri de ordine și siguranță publică la meciul de fotbal din cadrul  SuperLigii României, dintre AFC UTA Arad – FC Botoșani
Articolul următor
EVALUAREA ACTIVITĂȚII I.P.J. ARAD ÎN 2022

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Fill out this field
Fill out this field
Te rog să introduci o adresă de email validă.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Din aceeași categorie

whatsapp image 2024 06 20 at 14.05.29 large

Incendiu la o casă din Tauț

În această dimineață, în jurul orei 10:00, pompierii militari arădeni au fost solicitați să intervină pentru localizarea și lichidarea unui incendiu izbucnit la o casă din localitatea Tauț. Pentru misiune,…