Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană a Municipiului Arad 2021-2027 și post 2027

sidu arad
Distribuie:

Primăria Municipiului Arad, anunţă deschiderea procedurii de transparenţă decizională a procesului de elaborare a proiectului următorului act normativ: Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării documentului strategic „Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană a Municipiului Arad 2021-2027 și post 2027. Revizia 1” sub denumirea de: „Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană a Municipiului Arad 2021-2027 și post 2027. Revizia 2”.


Strategia pornește de la un set de probleme, nevoi și elemente de potențial identificate la nivelul municipiului, pentru a actualiza cadrul strategic de dezvoltare pentru următorii ani. În acest context, analiza situației existente a vizat o serie de domenii-cheie care sunt corelate cu domeniile de interes pentru dezvoltarea municipiului din perioada anterioară de programare. Pentru a asigura coerența procesului de planificare, provocărilor identificate în etapa de analiză le este asociat un sistem integrat de obiective strategice și specifice, detaliate prin programe și proiecte ce conduc la atingerea viziunii de dezvoltare.

Ce probleme au fost identificate
  1. Pistele de biciclete – proiectate prost

Una dintre problemele cu care se confruntă infrastructura velo din Arad este legată de calitatea infrastructurii, fiind evidente probleme de proiectare ale pistelor de biciclete, rezultând într-o siguranță scăzută a bicicliștilor. Spre exemplu, benzile velo sunt marcate cu altă culoare doar în intersecții, fiind astfel dificil pentru conducătorii auto să observe spațiul dedicat acestora pe carosabil pe toată lungime unei străzi. Un alt aspect relevant este poziționarea pistelor, acestea fiind în cele mai multe dintre cazuri amplasate între mașinile parcate la stradă și traficul rutier, putând astfel contribui la producerea unor accidente severe. Planeitatea deficitară a pistelor face ca acestea să fie dificil de utilizat de către cei care se deplasează cu trotineta electrică.


2.  Există încă probleme în ceea ce privește conectarea infrastructurii locale la rețeaua majoră de căi rutiere, mai ales în ceea ce privește traficul de marfă.

Cartierul Gai este traversat de drumul E68 / DN7 care este în continuare folosit ca rută de trafic greu deservind Zona Industrială Vest (cea mai mare concentrare de locuri de muncă). În lipsa variantei ocolitoare sud-est și cartierul Sânnicolau Mic este traversat de traficul greu. Acest aspect are un impact profund negativ asupra calitătii locuirii în aceste zone (siguranță rutieră precară, poluare fonică, cu particule în suspensie și noxe alături de trepidații și o degradare rapidă a carosabilului).

Deși municipiul Arad dispune de o rețea de circulații bine dimensionată și cu o conectivitate ridicată, zona Insula Mureș aflată în vecinătatea pădurii Ceala rămâne în continuare deconectată de la restul orașului. Cartierul poate fi accesat printr-un drum sezonal care face legătura cu DJ 682 sau printr-un pod pietonal conectat la un drum local (locuitorii tind să parcheze autoturismele la capătul podului continuând pe jos către locuință.


3. Rețeaua de tramvaie

Principala problemă a rețelei de tramvaie este vechimea infrastructurii (înclusiv a materialului rulant) alături de timpul pierdut în intersecții din cauza semaforizării și amplasarea deficitară a stațiilor. Deși s-a investit constant în modernizarea liniilor de tramvai, următoarele tronsoane au în continuare nevoie de intervenții de modernizare (cale de rulare și rețea de contact):

• Str. Făt-Frumos – Bucla Făt-Frumos
• P-ța Podgoria – Pasaj Micălaca – Micălaca zona III
• Calea Radnei (de la Pasaj Micălaca la str. Renașterii)
• Arad Ghioroc (cel mai lung și dificil tronson)
• Legătura cu zona industrială (inclusiv extins la linie dublu sens sau buclă)

Linia de tramvai care formează coridorul secundar pe direcția nord-sud (Condurașilor / Pădurii) se află în curs de modernizare, fiind finanțată din Programul Operațional Regional 2014-2020 (PI 4.1).

În ceea ce privește starea materialului rulant, se remarcă faptul că cea mai mare parte (52%) din tramvaiele operate au o vechime de peste 50 de ani, acestea fiind urmate de tramvaie cu o vechime de 30-50 de ani (43%), astfel că vechimea medie a materialului rulant din municipiul Arad este de 47 de ani. Vechimea flotei dar și o semaforizare deficitară face ca tramvaiul să parcurgă același traseu de 2 sau chiar 3 ori mai încet decât un autoturism personal (luând în considerare și faptul că tramvaiul are în cea mai mare parte calea de rulare separată de traficul rutier).

Viteza comercială redusă (sub 17 km/h – când 20-22 km/h ar fi o medie bună) reprezintă principalul motiv pentru care acest mijloc de transport în comun nu reușește să atragă mai mulți pasageri, iar arădenii preferă autoturismul personal pentru deplasările cotidiene.


4. Flota de autobuze

Flota de autobuze se află într-o situație mai favorabilă, cu 16% dintre autobuze având o vechime cuprinsă între 0 și 5 ani și 27% o vechime de 6-10 ani. Cu toate acestea, majoritatea autobuzelor au o vechime mai mare de 10 ani (57%) și niciunul dintre autobuze nu este electric.


5. Stațiile de transport public local (tramvaie și autobuze)

În ceea ce privește stațiile de transport public local, cele aferente liniilor de tramvai sunt funcționale, majoritatea fiind amenajate cu loc de odihnă, protecție împotriva intemperiilor și chiar cu automate pentru bilete. Totuși, există și câteva linii unde se evidențiază stații în stare avansată de degradare (ex. stațiile aferente liniilor 11 și 12 către Ghioroc), acestea fiind fie subdimensionate și fără elemente de protecție, sau dispun de mobilier degradat, greu de utilizat. Stațiile de autobuz din municipiu nu sunt amenajate, fiind de cele mai multe ori doar evidențiate prin marcaje rutiere specifice


6.  Locurile de parcare

O problemă semnificativă în ceea ce privește parcarea este zona centrală a municipiului, în special din prisma parcărilor neregulamentare evidențiate pe străzile adiacente Bulevardului Revoluției54, din zona Biserica Roșie – Tribunal sau zona instituțiilor publice (Primăria Municipiului Arad) și malul Mureșului. Zona centrală, în special partea aferentă zonei A de parcare, trebuie conturată cu scopul de a proteja și valorifica spațiul public și patrimoniul construit. Pentru acest lucru sunt necesare măsuri mai stricte de taxare a parcării la stradă, susținute de măsuri de limitare a timpului de parcare permis.

De asemenea, pentru a satisface cererea de parcare în urma unor măsuri mai restrictive în zonă, trebuie avută în vedere amenajarea unei parcări non-stradale (subterane) în zona periferică a centrului, într-o locație precum Piața Avram Iancu sau Piața Catedralei. Luând în considerare faptul că, în urma sondajelor realizate pentru elaborarea politicii de parcare a municipiului, peste 50% dintre respondenți au declarat că sunt dispuși să se deplaseze într-un interval de 15 minute de la mașină până la destinație, cele două locații menționate ar fi oportune, întrucât timpul de deplasare între acestea și zonele de interes sunt de 10-12 minute.

Totodată, zona centrală beneficiază de o accesibilitate ridicată, fiind deservită de multiple mijloace de transport precum transport public local, piste pentru biciclete și trotuare generoase în lungul principalelor artere. Creșterea atractivității acestora poate susține descurajarea parcării în zona centrală și, implicit, diminuarea problemelor cauzate de parcările neregulamentare. În prezent, 1 oră de parcare în zona centrală (2.5 lei) are un cost mai scăzut decât o călătorie cu transportul public (3 lei), diminuându-se astfel atractivitatea celui din urmă care ar trebui să reprezinte opțiunea optimă.

În ceea ce privește parcările rezidențiale, la nivelul municipiului se remarcă un număr total de 8938 locuri de parcare cu încă 3550 de locuri care vor intra în circuit în următoarele luni. Acestea se atribuie în urma licitațiilor și sunt localizate în cartierele Ion G. Duca, Șega, Confecții, Alfa, Micălaca, Grădiște, 6 Vânători, Funcționarilor sau Aradul Nou. Tariful pentru locurile de parcare rezidențială este de 15 lei / lună.

Totuși, în cartierele rezidențiale există o cerere mult mai ridicată pentru locuri de parcare, locurile existente nefiind amenajate pe toate străzile din cartiere. Acest lucru conduce la existența unei multitudini de zone cu parcări neregulamentare fie pe trotuar, fie pe partea carosabilă, scăzând astfel nivelul de siguranță pentru ceilalți participanți la trafic, în special pe cea a pietonilor. Totodată, parcările din zonele rezidențiale ocupă și multe dintre spațiile publice dintre blocuri, proiectate inițial în scopul amenajării unor dotări comunitare.

Pentru remedierea acestor probleme există deja demersuri din partea autorităților publice locale, astfel că în prezent, se află în implementare proiectul de Regenerare urbană a spațiilor din zona blocurilor din cartierele Alfa, Faleza Mureș, Confecții, Micălaca, zona Aurel Vlaicu (Șega și Ion G. Duca) și Centru, inclusiv zona protejată din municipiul Arad, finanțat prin fonduri de creditare ale Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare. Proiectul vizează și implementare a 8 parcări supraetajate – Fast Park – care să îmbunătățească situația locurilor de parcare pentru rezidenți. Acestea se află în curs de realizare, fiind amplasate în cartierele Alfa (2 parcări) și Micălaca (6 parcări), urmând să fie finalizate în 2021. Noile parcări vor cuprinde 1,171 locuri de parcare rezidențială noi și vor contribui în mod direct la diminuarea presiunilor create de necesitatea de parcare din zonele rezidențiale. Atribuirea locurilor de parcare în cadrul parcărilor Fast Park se va realiza tot pe bază de licitație.

Cu toate acestea, aceste presiuni vor rămâne în cartiere precum Grădiște sau Șega unde nu sunt prevăzute amenajarea unor parcări multietajate și unde problemele de parcare persistă. Astfel, sunt necesare intervenții de organizare și gestiune a parcărilor și în cadrul acestora, care să susțină aceeași abordare integrată prevăzută și în cadrul proiectului anterior menționat. Buna funcționare a parcărilor Fast Park va contura un exemplu de bună practică la nivel local, lucru ce ar putea conduce la scalarea acestuia la nivelul întregului municipiu.

O altă presiune identificată la nivelul municipiului în ceea ce privește parcarea, este cea cauzată de zonele de locuire individuală din cartiere precum Bujac sau Gai, unde rezidenții își parchează mașinile în fața curților, ocupând astfel fie zona carosabilă, fie spațiul pietonal sau cel verde. Acest lucru reprezintă un impediment major pentru restul participanților la trafic, în special pentru pietoni.

O altă disfuncționalitate a parcărilor este marcată și de parcelarea din anumite cartiere ale municipiului. Astfel, există zone unde se remarcă îmbinări ale parcelarului de locuire individuală cu parcelarul specific perioadei comuniste de blocuri de locuințe colective, această îmbinare ridicând probleme în privința amenajărilor locurilor de parcare rezidențiale. Cauza principală este lipsa spațiului, în cele mai multe dintre cazuri fiind vorba despre un front de locuințe colective orientate către bulevardul/strada principală, urmat de case în zona din spate a acestora. Astfel de zone se regăsesc la îmbinarea cartierelor Bujac și Șega (ex. str. Constantin Brâncuși, str. Prof. Dr. Ilarion Felea etc.), sau în partea de nord a zonei centrale.

Pentru rezolvarea acestei probleme este necesară o abordare integrată care să contorizeze cererea de parcare din aceste zone și care să propună locații alternative, din vecinătatea acestora, care ar permite amenajarea unor parcări multietajate/subterane pentru locuitori.

Nu în ultimul rând, așa cum s-a menționat și anterior, compania Recons se ocupă și de ridicarea vehiculelor parcate neregulamentar, fără stăpân sau abandonate. Pentru realizarea acestei activități, compania colaborează cu Direcția Generală Poliția Locală Arad și cu Serviciul Rutier al IPJ Arad, acestea fiind entitățile care emit dispoziția de ridicare întocmită de agenții constatatori. Tarifele pentru ridicarea vehiculelor sunt: 160 de lei pentru ridicare, 190 de lei pentru transport și 20 lei / zi sau fracțiune de zi pentru depozitare.

Concluzionând, pentru a putea gestiona durabil parcarea la nivelul municipiului sunt necesare măsuri suplimentare de management al parcării, precum și suplimentarea parcărilor rezidențiale într-un mod eficient, care să nu aibă un impact puternic asupra resurselor de spațiu public. Totodată, trebuie corelate măsurile de gestiune a parcării cu cele destinate altor mijloace de transport (transport public, bicicletă, mers pe jos), astfel încât să existe o serie de alternative viabile pentru staționarea în zonele de presiune, precum zona centrală.

Citește integral AICI – „Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană a Municipiului Arad 2021-2027 și post 2027. Revizia 2”.


Proiectul de hotărâre se referă la aprobarea actualizării documentului strategic „Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană a Municipiului Arad 2021-2027 și post 2027. Revizia 1” (cf. HCLM Nr. 194 din 30 martie 2023), sub denumirea de: „Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană a Municipiului Arad 2021-2027 și post 2027. Revizia 2”, conform documentației anexate, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Documentaţia aferentă proiectului de hotărâre cuprinde:

Proiectul de hotărâre al Consiliului Local Municipal Arad nr. 589/8.11.2023, Raportul de specialitate cu privire la aprobarea actualizării documentului strategic ”Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană a Municipiului Arad 2021-2027 și post 2027. Revizia 1” (cf. HCLM Nr. 194 din 30 martie 2023), sub denumirea de: Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană a Municipiului Arad 2021-2027 și post 2027. Revizia 2, al Direcţiei Tehnice, Direcţiei Comunicare, Serviciul Programe Europene de Dezvoltare, Serviciul Monitorizare Strategii. Managementul Calităţii. Control Intern nr. 90241/06.11.2023, Referatul  de aprobare al Primarului nr. 90237/06.11.2023 şi Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană Municipiul Arad 2021 – 2027 şi post 2027, Revizia 2.


Documentaţia poate fi consultată:

pe pagina de internet a instituţiei, accesând acest link, la sediul instituţiei, la Serviciul Relaţii cu Publicul, camera 5, luni, marți, miercuri între orele  08:30 – 16:00, joi între orele 08:30 – 17:30, vineri între orele 08:30 – 13:30. Proiectul de act normativ se poate obţine în copie, pe bază de cerere depusă la Serviciul Relaţii cu Publicul al instituţiei.

Propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus procedurii de transparenţă decizională se pot depune până la data de 19 11 2023 prin formularul online disponibil pe pagina de internet a instituţiei, la acest link, ca mesaj în format electronic pe adresa de email: [email protected] sau prin poştă, pe adresa Primăriei Municipiului Arad, Bulevardul Revoluţiei, nr. 75.

Materialele transmise vor purta menţiunea: „Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării documentului strategic „Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană a Municipiului Arad 2021-2027 și post 2027. Revizia 1” sub denumirea de: „Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană a Municipiului Arad 2021-2027 și post 2027. Revizia 2” – iniţiativa primarului”.

Propunerile, sugestiile, opiniile cu valoare de recomandare vor fi publicate pe pagina de internet a instituţiei. Nepreluarea recomandărilor formulate şi înaintate în scris va fi justificată în scris.

Pentru cei interesaţi există şi posibilitatea organizării unei întâlniri în care să se dezbată public proiectul de act normativ, în cazul în care acest lucru este cerut în scris de către o asociaţie legal constituită sau de către o altă autoritate sau instituţie publică până la data de 19 11 2023.

Pentru informaţii suplimentare, vă stăm la dispoziţie la următoarele date de contact:

Persoane de contact: 
Director Executiv – Direcţia Comunicare – Macra Claudia, telefon: 0257/281850, int. 704
E-mail: [email protected]
Consilier Serviciul Relaţii Externe şi Protocol Instituţional – Mitrofan Mihai, telefon: 0257/281850, int 278
E-mail: [email protected]


 

Categorie: Administrație
Etichete: Dezvoltare Urbană, primaria arad, transparență decizională, „Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană a Municipiului Arad 2021-2027 și post 2027”
Distribuie:
Articolul anterior
Marți 12 decembrie se suspendă circulația tramvaielor pe linia UTA – Făt Frumos- Gai
Articolul următor
Femeie lovită pe trecerea de pietoni în „Boul Roșu”

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Fill out this field
Fill out this field
Te rog să introduci o adresă de email validă.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Din aceeași categorie