Ce DEMISIE visezi?! Adrian Țolea și-a mai găsit un job: dă foc gunoiului făcut de arădeni pe facebook și de presă în ziare, certându-ne pentru cât suntem de mizerabili… plus că ADI SIGD n-are nici mașini, nici șoferi câți le trebuie!

adi deseuri
Distribuie:

 

Gunoaiele pe care le tot contemplăm, inhalăm, fotografiem și filmăm de trei săptămâni încoace să știți că, de fapt, sunt o iluzie! Un produs al urii noastre față de aproapele gunoier care-și face bine treaba… și și-ar face-o și mai bine dacă noi nu l-am încurca! O campanie mizerabilă asupra mizeriilor pe care noi înșine le producem, numai ca să discredităm ADI SIGD, RER ECOLOGIC și RETIM… cel puțin ASTA reiese din comunicatele care urmează – unul semnat de Biroul de presă marele ADI – Deșeuri, celălalt de micul Adi Țolea (care nici vorbă să-și dea demisia, așa cum s-a… semi-vehiculat – am putea zice: ba dimpotrivă… și-a mai luat un job).
Citiți, deci, ceea ce urmează ca să vedeți cât suntem și noi, și dumneavoastră de fraieri:

 

Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară

Sistem Integrat de Gestionare a Deşeurilor

Arad, B-dul Revoluţiei, nr. 81, jud. Arad, cod poştal 310130

E-mail: [email protected] Tel/Fax: +40 257 230 188

COMUNICAT

Astăzi, în ședința A.G.A. A.D.I. S.I.G.D. Arad, Directorul Executiv a prezentat un Raport cu privire la situația operării, în Zona 1, din 24 aprilie până în prezent. Raportul evidențiază atât cauzele care au stat la baza situației privind deșeurile menajere, cât și măsurile luate de către echipa A.D.I. S.I.G.D. pentru remedierea problemelor.

„Este un proiect foarte important pentru județul Arad care a însemnat absorția a 30 de milioane de euro din fondurile europene destinate României. Am reușit, la sfârșitul anului 2015, când eram Președinte interimar al Consiliului Județean Arad, să finalizez toate lucrările din cadrul proiectului, la termen, așa cum era prevăzut, clasând Aradul între primele 12 județe dintr-un total de 32 de județe la nivel național care au intrat în aceste proiecte. Cele 30 de milioane de euro s-au absorbit cu mari eforturi și sacrificii așa că nu trebuie pierdute sau risipite prin decizii pripite. În perioada de când am preluat poziția de director și până în prezent am finalizat toate licitațiile, atât pentru cele 5 zone de operare și transport, cât și pentru stațiile construite prin proiect” a declarat Adrian Țolea.

„Din păcate, situația creată în această perioadă nu a fost deloc bună. Dimpotrivă. Poate că nu am fost suficient de exigenți cu Retim-ul, poate că se putea face mai mult în perioada de mobilizare. Pentru că am fost numit pe această poziție de către Consiliul Director, mă pun la dispoziția acestui organ de conducere statutar al Asociației. Dar, nu am să accept politizarea acestui proiect creat pentru arădeni. Avem șanse reale ca proiectul să fie funcțional, în tot județul, până la sfârșitul anului, așa cum o cere Autoritatea de Management din cadrul Ministerul Fondurilor Europene. Orașul este astăzi cu mult mai curat decât în primele zile de după 24 aprilie și sunt convins că situația s-a stabilizat și că se merge către normalitate” a mai declarat Directorul A.D.I. S.I.G.D. Arad.

Tot în ședința de astăzi s-a semnat contractul cu operatorul câștigător al Stației de compostare în tunel, pentru deșeurile biodegradabile, respectiv S.C. F.C.C. Environment România S.R.L., stație care va intra în operare peste maxim 3 luni de zile.

Biroul de presă

adisigd

Către,

Adunarea Generală a Asociaților A.D.I. S.I.G.D. Arad

Consiliul Director al A.D.I. S.I.G.D. Arad

R A P O R T

CAUZE

În ceea ce privește cauzele care au dus la situația creată, în mod special în municipiul Arad, în intervalul 24.04.2018 – 06.05.2018, vă prezint următoarele:

 • Chiar din prima zi de colectare, respectiv 24.04.2018, s-au constatat cantități foarte mari de deșeuri depozitate pe platformele din zona blocurilor de locuințe;
 • Am constatat conținutul neconform al deșeurilor depozitate în containere sau adiacent acestora și chiar în afara platformelor: o mare parte a deșeurilor depozitate nu sunt deșeuri menajere ci alte tipuri de deșeuri: deșeuri voluminoase, deșeuri din construcții și demolări, deșeuri electrice și electronice, deșeuri verzi;
 • S-a constatat utilizarea punctelor de colectare dedicate asociațiilor de locatari de către agenții economici: simpla vizualizare a conținutului deșeurilor arată faptul că acestea provin dintr-o activitate economică (ambalaje în număr/volum mare de aceeași natură și deșeuri organice în mari cantități). Precizez că rata de contractare pentru agenții economici era la momentul începerii operării de doar 54% ca urmare a refuzurilor repetate (în cele mai multe cazuri) ale agențiilor economici iar responsabilitatea amendării lor pentru nerespectarea legii (obligativitatea încheierii unui contract de salubrizare) revine atât Poliției Locale cât și Gărzii de Mediu – Comisariatul Județean;
 • Datorită faptului că volumul deșeurilor regăsite pe platforme a fost cu mult mai mare decât volumul containerelor aflate pe aceste platforme a condus la dificultăți semnificative în activitatea de colectare, operatorul fiind nevoit să petreacă timp suplimentar pentru încărcarea manuală a deșeurilor în mașinile de colectare;
 • Lipsa unei acțiuni de predare – primire a platformelor de pe domeniul public, care ar fi trebuit predate de către vechiul operator către noul operator în prezența autorității publice locale, acțiune care se putea concretiza cu un proces verbal în care se consemna situația efectivă la momentul preluării;
 • Organizarea defectuoasă (de exemplu: lipsa șoferilor) a operatorului în special în primele 2 zile de colectare și parțial în ziua a 3-a, respectiv:

– Ziua nr. 1 – 12 mașini în municipiu

– Ziua nr. 2 – 12 mașini în municipiu și încă 3 pe toată zona 1, deci 15 în total

– Ziua nr. 3 – 17 mașini în municipiu și încă 3 pe toată zona 1, deci 20 în total

– Ziua nr. 4 – 24 mașini în municipiu și încă 9 pe toată zona 1, deci 33 în total

– Ziua nr. 5 – 21 mașini în municipiu și încă 8 pe toată zona 1, deci 29 în total

– Ziua nr. 6 – 18 mașini în municipiu și încă 4 pe toată zona 1, deci 22 în total

– Ziua nr. 7 – 16 mașini în municipiu și încă 8 pe toată zona 1, deci 24 în total.

Pentru perioada 24.04.2018-13.05.2018, operatorul de colectare și transport pentru deșeurile menajere, aferente Zonei 1, respectiv S.C. Retim Ecologic Service S.A., a colectat, pe întreaga zonă, o cantitate de 4 694 tone deșeuri menajere, folosind un parc auto format din 26.3 de autospeciale în medie/zi. Cantitatea medie colectată pe zi, în Zona 1, este de 234 tone/zi.

În ceea ce privește municipiul Arad, operatorul a colectat, în aceeași perioadă, o cantitate de 3 481 tone deșeuri menajere, folosind un parc auto format din 19.3  autospeciale în medie/zi. Cantitatea medie colectată pe zi, în municipiul Arad, este de 174 tone/zi.

Precizăm că, în data de 06 mai 2018, am avut un vârf de colectare de 248 tone, în municipiul Arad, realizat cu 29 de autospeciale.

NOTĂ: datele prezentate ne-au fost comunicate de către S.C. F.C.C. Environment România S.R.L., în calitate de operator al depozitului conform;

 • Lipsa unei destinații pentru deșeurile reciclabile, prin lipsa Stației de Sortare Arad. Stația de Sortare Arad este parte a Proiectului în sistemul integrat de gestionare a deșeurilor. Ca urmare, deșeurile reciclabile se colectează în amestec cu rezidual și biodegradabil și se depun la depozitul conform. Stația de Sortare Arad este sub sechestru ANAF;
 • Lipsa stației de compostare în tunel pentru deșeurile biodegradabile. Contractul se va semna, cu operatorul câștigător, luni 14.05.2018, când se intră practic în perioada de mobilizare care va dura maxim 3 luni;
 • Lipsa celor 10 autospeciale achiziționate de către CJ Arad, prin proiect, pentru Zona 1 (2 pentru colectare deșeuri reciclabile și 8 pentru colectare deșeuri biodegradabile). Aceste autospeciale trebuie să transporte deșeurile reciclabile și biodegradabile la stația de sortare respectiv la stația de compostare, care nu sunt disponibile;
 • Lipsa unei infrastructuri de colectare adecvate pentru platformele de la blocuri. Containerele aparținând vechiului operator sunt insuficiente și într-o stare necorespunzătoare (roți rupte sau lipsă și/sau containere găurite). Precizez că operatorul câștigător al Zonei 1 nu avea dreptul să amplaseze containerele achiziționate de către CJ Arad, prin proiect, înainte de data de 24.04.2018, pentru că se putea considera ca fiind un ajutor de stat pentru un operator economic care nu a câștigat o licitație competitivă (mă refer la vechiul operator de colectare din municipiul Arad);
 • Modificarea sistemului de colectare de la platforme stradale, în mediul rural, la metoda “din casă în casă”, modificare hotărâtă, în unanimitate, de AGA ADI SIGD ARAd și aprobată de Autoritatea de Management din cadrul Ministerului Fondurilor Europene, modificare aprobată, ulterior, de către toate cele 25 de UAT-uri din Zona 1 prin Hotărâri de Consiliu Local și pusă în practică prin Actul adițional nr. 1, act semnat la 23.04.2018. Ca urmare a acestei modificări s-a restructurat planul de investiții al operatorului.

MĂSURI

Încă din prima zi de operare am trimis operatorului de colectare și transport a deșeurilor menajere, din Zona 1, mai multe adrese prin care am solicitat:

– Lista autovehiculelor (dovadă de proprietate, contract de închiriere) care se vor utiliza pentru amplasarea recipientelor de colectare, contractele de muncă pentru echipa de distribuție a recipientelor și planul de organizare pentru distribuția recipientelor;

– Lista autospeciale, pentru întreaga Zonă 1, care să includă copii conforme cu originalul de pe dovada de proprietate/închiriere și copii conforme a licențelor de transport;

– Lista cu angajații care să includă contractele de muncă, fișa postului și repartiția pe posturi;

– Operarea pe 2 schimburi și în zilele libere;

– Implementarea sistemului de urmărire a autospecialelor pe rute precum și accesul la sistemul GPS;

– Remedierea tuturor deficiențelor constatate în perioada de operare, urmând ca, în caz contrar, să sesizăm AGA ADI SIGD Arad pentru aplicarea prevederilor art. 28, alin. 2 și 6 din contract;

– Rapoartele zilnice, gradul de realizare a graficelor de colectare, cantitățiile colectate pe fracții pentru fiecare mașină, etc.;

– Registrul salariațiilor de la punctul de lucru, din Arad, al operatorului;

– Stadiul contractării și masurile luate pentru creșterea gradului de contractare pentru toate categoriile de utilizatori;

– Colectarea zilnică pentru platformele de la blocuri, piețe, spitale, unități de alimentație publică și unități de învățământ;

– Mobilizare maximă pentru preluarea, în cel mai scurt timp, a tuturor bunurilor achiziționate prin proiect (autospeciale, containere și pubele) pentru a putea fi folosite în conformitate cu caietul de sarcini.

Echipele de intervenție ale A.D.I. S.I.G.D. Arad au fost prezente permanent în teren pentru monitorizarea, controlul și însoțirea autospecialelor. Totodată, am dispus înființarea unei comisii pentru inventarierea parcului auto al operatorului.

Cu stimă,

Director executiv

Adrian ȚOLEA

 

Categorie: Știri
Etichete: adi sigd, Adrian Tolea, raport, RER ECOLOGIC, RETIM
Distribuie:
Articolul anterior
Primăria Arad ÎȘI BATE JOC de locuitorii Cartierului GAI prin Poliția Locală!
Articolul următor
[ACTUALIZARE] Arestarea lui Uțu ROHOZNEANU în Suedia a produs ANARHIE: a transformat „pelicanii” în dealeri și Aradul în orașul în care cocaina se vinde la preț de dumping

4 comentarii. Leave new

 • avatar of contribuabilul aradean
  Contribuabilul aradean
  14 mai 2018 23:20

  Suntem foarte buni la analize…..scuze….promisiuni….dar la responsabilitati ???..pai cine trebuia sa verifice RETIM-ul in perioada de mobilizare ??..EU?….Cred ca cei de la ADI SIGD aveau aceste atributii …si nu pe un EURO???…Ce masuri prevede contractul la neindeplinirea acestuia?…..probabil ca cel cu autostrada de la Bechtel…mai le dam ceva bani daca nu isi fac treaba ? …si ramanem si cu gunoaiele pe cap NU?…RUSINICA..RUSINICA…

  Răspunde
 • Trebuia verificat, mai intai, contractul, clauzele contractuale, nici pana in ziua de azi, RETIM nu a repartizat pubelele, asa cum s-a obligat prin contract, ba mai mult, am auzit ca a trimis oamenii fie sa isi ridice pubelele de pe te miri unde sau i-a trimis la un magazin cunoscut (nu stiu daca e voie sa-i trec numele) sa isi cumpere pubelele!!! Serios???
  In contract se mentioneaza 5 tipuri de desuri, RETIM pune la dispozitie 3 pubele (aidca … trebuia sa puna) si cu 2 tipuri de deseuri … tacere, hai sa fim seriosi, lipsa de profesionalism a celor ce au negociat contractul de baza (ADI …, primari1, etc), lipsa de bun simt, nu fac decat sa ne vonvinga de faptul ca merita sa intram in politica, cu totii, furam cat putem, ca oricum nu raspundem.

  Răspunde
 • avatar of barbu adrian
  Barbu adrian
  15 mai 2018 10:38

  Niște gunoaie jegoase pestilentiale! Îi doare în „bască” (traduce fiecare cum vrea) de civilizație. Banii pe care trebuie să îi câștige ei sunt mai importanți chiar ca viața oricărui cetățean (altii decât apropiații lor ). Nu dau doi bani pe ce trebuie făcut sau pe ce își doresc locuitorii acestui oraș comună în devenire. Să le iau falca…..

  Răspunde
 • avatar of astia din administratie ...
  Astia din administratie ...
  15 mai 2018 17:26

  … sunt utili ca si un prezervativ in manastire.

  Răspunde

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Fill out this field
Fill out this field
Te rog să introduci o adresă de email validă.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Din aceeași categorie

whatsapp image 2024 04 15 at 10.36.39 1

Weekend cu acțiuni ale polițiștilor, în județul Arad

La sfârșitul săptămânii trecute, polițiștii arădeni au desfășurat mai multe acțiuni preventive, pentru impunerea respectării legislației rutiere și descurajarea fenomenului infracțional. Au fost sancționate contravențional 115 persoane, 5 permise de…
contrabanda tigari

[ACTUALIZARE 4] Soluție DEFINITIVĂ pronunțată de Curtea de Apel Timișoara în cazul „celor 21 de contrabandiști de țigări” cu care DIICOT Arad „aburește justiția” de 4 ani încoace. ACHITĂRI, pedepse cu suspendare și bani dați înapoi inculpaților!

Sentințele, destul de „blânde”, chiar dacă nu sunt definitive, răspund la probabil cea mai importantă întrebare pentru „omul de rând”: MERITĂ SĂ TE BAGI ÎNTR-O COMBINAȚIE CU ȚIGĂRI? Citite în…