Noua ORGANIGRAMĂ a Primăriei Municipiului Arad se va supune votului consilierilor locali în ultima zi din iunie

primaria arad
Distribuie:

 

În ședința CLM de miercuri, 30 iunie, se va supune votului consilierilor locali Proiectul de Hotărâre privind modificarea organigramei și a statului de funcții ale aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Arad, ca urmare a reorganizării activității instituției.

Intenția de reorganizare a activității instituției a fost făcută publică de primarul Călin Bibarț încă din primele zile de mandat și nu este o surpriză pentru angajații instituției.

Deși necesară, această reorganizare a stârnit valuri de reacții, prima instituție subordonată care și-a exprimat nemulțumirea fiind Filarmonica de Stat Arad.

Poliția Locală Arad și Direcția de Asistență Socială (DAS) nu scapă nici ele de reorganizare deși, în cazul acestora este discutabilă.

Centrul Municipal de Cultură și Centrul Social Cantina Municipală Arad nu fac nici ele excepție.

Referatele compartimentelor de specialitate ale direcțiilor din cadrul aparatului de specialitate al  Primarului Municipiului Arad invocate în preambulul proiectului de hotărâre nu au fost făcute publice.

organigrama primariaarad

 

În actuala organigramă a instituției se regăsesc 1150 de posturi, din toamnă Primăria Municipiului Arad va avea 790 de angajați, la care se adaugă cei 142 de medici din cabinetele medicale. 

Din organigrame, în total, au fost eliminate (prin desființare) 95 de posturi vacante.

Pe statul de funcții al primăriei se vor regăsi 36 de posturi pentru personal contractual și 566 de posturi pentru funcționari publici (507 funcții de execuție și 59 de conducere).

Statul de funcții al DAS rămâne cu 82 de funcții publice (9 de conducere și 73 de execuție) și 118 posturi contractuale (1 de conducere, 117 de execuție).

Centrul Municipal Cultural Arad (CMCA) va avea 24 de funcții publice (1 de conducere și 23 de execuție) și 5 de personal contractual.

Centrul Social Cantina Municipală Arad va avea 16 funcții ( 1 director și 15 angajați).

***

APARATUL DE SPECIALITATE al primarului – Proiectul de hotărâre supus votului în CLM prevede că:

Art. 1: Se aprobă reorganizarea aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Arad.

Art. 2: Se aprobă organigrama, statul de funcții și Regulamentul de organizare și funcționare al aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Arad, conform anexelor I și II, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3: Anexele I și II intră în vigoare la data de 01.10. 2021, dată până la care vor fi aplicate procedurile legale privind modificările și completările stabilite în noua structură organizatorică, în vederea respectării drepturilor la carieră ale funcționarilor publici și ale personalului contractual, în termenele reglementate de legislația în vigoare.

Propunerea de reorganizare a aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Arad, astfel cum apare în RAPORTUL DE SPECIALITATE asumat de secretarul general al municipiului, Lilioara Stepănescu și de șeful serviciului Resurse Umane, Adriana Sobaru, după cum urmează:

 1. (a) Se reorganizează activitatea Serviciului Financiar-Contabilitate, ca urmare a preluării activității Compartimentului Analize Financiare.

(b) Serviciul Financiar-Contabilitate va avea următoarea componență:

–        1 funcție publică de conducere de șef serviciu, clasa I, nivelul studiilor S, ocupată;

–        7 funcții publice de execuție ocupate de consilier, clasa I, gradul profesional superior, nivelul studiilor S.

–        1 funcție publică de execuție ocupată de consilier, clasa I, gradul profesional asistent, nivelul studiilor S;

–        1 funcție publică de execuție ocupată de referent, clasa III, gradul profesional superior, nivelul studiilor M;

Menționăm faptul că prin preluarea acestor activități, atribuțiile funcționarilor publici din cadrul acestei structuri nu se modifică cu mai mult de 50%, în acest sens se vor aplica prevederile art. 518 alin. (1) lit. a) și alin. (2) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

(c) Se desființează 1 funcție publică de execuție vacantă de consilier, clasa I, gradul profesional superior din cadrul Serviciului Financiar Contabilitate.

(d) Se desființează 1 funcție publică de execuție vacantă de consilier, clasa I, gradul profesional superior din cadrul Compartimentului Analize Financiare.

 1. (a) Se reorganizează activitatea Serviciului Urmărire Venituri și va avea următoarea componență:

–        1 funcție publică de conducere de șef serviciu, clasa I, nivelul studiilor S, ocupată;

–        6 funcții publice de execuție de consilier, clasa I, gradul profesional superior, nivelul studiilor S din 11 funcții publice.

–        1 funcție publică de execuție ocupată de consilier, clasa I, gradul profesional principal, nivelul studiilor S;

–        1 funcție publică de execuție temporar vacantă de consilier, clasa I, gradul profesional principal, nivelul studiilor S;

–        1 funcție publică de execuție ocupată de consilier, clasa I, gradul profesional asistent, nivelul studiilor S;

–        1 funcție publică de execuție ocupată de consilier juridic, clasa I, gradul profesional superior, nivelul studiilor S;

–        2 funcții publice de execuție ocupate de consilier juridic, clasa I, gradul profesional asistent, nivelul studiilor S.

Menționăm faptul că în urma reorganizării acestui serviciu, funcționarilor publici li se vor aplica prevederile art. 518 și, după caz, prevederile art. 519 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

(b) Se desființează 1 funcție publică de execuție vacantă de consilier, clasa I, gradul profesional superior din cadrul Serviciului Urmărire Venituri.

 1. (a) Activitatea Serviciului Juridic, Contestații se organizează la nivel de birou, denumit Biroul Juridic, Contestații și va avea următoarea componență:

–        1 funcție publică de conducere de șef birou, clasa I, nivelul studiilor S, (rezultată din transformarea funcției publice de conducere de șef serviciu, clasa I, nivelul studiilor S), care va fi ocupată de titularul funcției publice de conducere de șef serviciu, conform prevederilor art. 518 alin. (1) și (2) din OUG. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

–        3 funcții publice de execuție ocupate de consilier, clasa I, gradul profesional superior, nivelul studiilor S;

–        1 funcție publică de execuție de consilier juridic, clasa I, gradul profesional superior, nivelul studiilor S din 2 funcții publice.

–        1 funcție publică de execuție ocupată de consilier juridic, clasa I, gradul profesional principal, nivelul studiilor S;

Menționăm faptul că în urma reorganizării activității acestui serviciu, funcționarilor publici din cadrul acestei structuri li se vor aplica prevederile art. 518 și, după caz, prevederile art. 519 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

(b) Se desființează 1 funcție publică de execuție vacantă de consilier, clasa I, gradul profesional superior, nivelul studiilor S din cadrul Compartimentului Relații cu Contribuabilii.

 1. (a) Se reorganizează activitatea Serviciului Impunere Persoane Fizice și va avea următoarea componență:

–        1 funcție publică de conducere de șef serviciu, clasa I, nivelul studiilor S, ocupată;

–        7 funcții publice de execuție de consilier, clasa I, gradul profesional superior, nivelul studiilor S din 10 funcții publice.

–        1 funcție publică de execuție ocupată de consilier, clasa I, gradul profesional principal, nivelul studiilor S;

–        2 funcții publice de execuție ocupate de consilier, clasa I, gradul profesional asistent, nivelul studiilor S;

–        3 funcții publice de execuție ocupate de referent, clasa III, gradul profesional superior, nivelul studiilor M.

 1. b) Se desființează 1 funcție publică de execuție vacantă de consilier, clasa I, gradul profesional superior, nivelul studiilor S din cadrul Serviciului Impunere Persoane Fizice;
 2. c) Se desființează 1 funcție publică de execuție vacantă de consilier, clasa I, gradul profesional asistent, nivelul studiilor S din cadrul Serviciului Impunere Persoane Fizice;

Menționăm faptul că în urma reorganizării activităților acestor servicii,  funcționarilor publici din cadrul noii structuri li se vor aplica prevederile art. 518 și, după caz, prevederile art. 519 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

 1. (a) Activitatea Serviciului Control Venituri se organizează la nivel de compartiment, denumit Compartimentul Control Venituri și va avea următoarea componență:

–        3 funcții publice de execuție de consilier, clasa I, gradul profesional superior, nivelul studiilor S, din 6 funcții publice;

–        1 funcție publică de execuție ocupată de consilier, clasa I, gradul profesional principal, nivelul studiilor S.

Menționăm faptul că în urma reorganizării activității acestui serviciu, funcționarilor publici din cadrul acestei structuri li se vor aplica prevederile art. 518 și, după caz, prevederile art. 519 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

(b) Se desființează 1 funcție publică de conducere vacantă de șef serviciu, clasa I, nivelul studiilor S din cadrul Serviciului Control Venituri.

(c) Compartimentul Control Venituri trece din subordinea directorului executiv al Direcției Venituri în subordinea directă a Serviciului Impunere Persoane Fizice.

 1. (a) Se desființează următoarele funcții publice vacante din cadrul Serviciului Impunere Persoane Juridice:

–        1 funcție publică de execuție vacantă de consilier, clasa I, gradul profesional asistent, nivelul studiilor S;

–        1 funcție publică de execuție vacantă de consilier, clasa I, gradul profesional superior, nivelul studiilor S;

 1. (a) Activitatea Serviciului Trezorerie se organizează la nivel de birou, denumit Biroul Trezorerie și va avea următoarea componență:

–        1 funcție publică de conducere de șef birou, clasa I, nivelul studiilor S, (rezultată din transformarea funcției publice de conducere de șef serviciu, clasa I, nivelul studiilor S) care va fi ocupată de titularul funcție publice de conducere de șef serviciu, conform prevederilor art. 518 alin. (1) și (2) din OUG. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

–        2 funcții publice de execuție de consilier, clasa I, gradul profesional superior, nivelul studiilor S din 6 funcții publice;

–        3 funcții publice de execuție de referent, clasa III, gradul profesional superior, nivelul studiilor M din 5 funcții publice.

Menționăm faptul că în urma reorganizării activității acestui serviciu, funcționarilor publici din cadrul acestei structuri li se vor aplica prevederile art. 518 și, după caz, prevederile art. 519 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

(b) Se desființează 1 funcție publică vacantă de referent, clasa III, gradul profesional asistent, nivelul studiilor M din cadrul Serviciului Trezorerie.

 1. Activitatea Serviciului Contracte se organizează la nivel de birou, denumit Biroul Contracte, și va avea următoarea componență:

–        1 funcție publică de conducere de șef birou, clasa I, nivelul studiilor S, (rezultată din transformarea funcției publice de conducere de șef serviciu, clasa I, nivelul studiilor S), care va fi ocupată de titularul funcție publice de conducere de șef serviciu conform prevederilor art. 518 alin. (1) și (2) din OUG. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

–        5 funcții publice de execuție de consilier, clasa I, gradul profesional superior, nivelul studiilor S din 6 funcții publice.

–        1 funcție publică de execuție ocupată de consilier, clasa I, gradul profesional principal, nivelul studiilor S;

Menționăm faptul că în urma reorganizării activității acestui serviciu, funcționarilor publici din cadrul acestei structuri li se vor aplica prevederile art. 518 și, după caz, prevederile art. 519 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

 1. Se reorganizează activitatea Serviciului Achiziții Publice prin desființarea funcției publice de execuție vacante de consilier achiziții publice, clasa I, gradul profesional asistent, nivelul studiilor S și va avea următoarea componență:

–        1 funcție publică de conducere vacantă de șef serviciu, clasa I, nivelul studiilor S;

–        6 funcții publice de execuție ocupate de consilier achiziții publice, clasa I, gradul profesional superior, nivelul studiilor S;

–        1 funcție publică de execuție ocupată de consilier achiziții publice, clasa I, gradul profesional principal, nivelul studiilor S;

–        4 funcții publice de execuție ocupate de consilier achiziții publice, clasa I, gradul profesional asistent, nivelul studiilor S;

–        2 funcții publice de execuție ocupate de referent, clasa III, gradul profesional superior, nivelul studiilor M.

 1. Se desființează 1 funcție de execuție în regim contractual vacantă de inspector de specialitate, gradul profesional IA, nivelul studiilor S din cadrul Serviciului Programe Europene de Dezvoltare.
 2. (a) Se reorganizează activitățile Serviciului Investiții, respectiv ale Serviciului Dezvoltare Imobile, în sensul că activitățile Serviciului Dezvoltare Imobile, precum și personalul acestuia se vor regăsi în cadrul Serviciului Investiții, care va avea următoarea componență:

–        1 funcție publică de conducere ocupată de șef serviciu, clasa I, nivelul studiilor S;

–        4 funcții publice de execuție ocupate de consilier, clasa I, gradul profesional superior, nivelul studiilor S;

–        4 funcții publice de execuție de consilier, clasa I, gradul profesional superior, nivelul studiilor S, din 5 funcții publice;

–        2 funcții publice de execuție ocupate de consilier, clasa I, gradul profesional principal, nivelul studiilor S;

–        3 funcții publice de execuție ocupate de consilier, clasa I, gradul profesional asistent, nivelul studiilor S;

–        1 funcție publică de execuție ocupată de referent de specialitate, clasa II, gradul profesional superior, nivelul studiilor SSD.

Menționăm faptul că în urma reorganizării activității acestui serviciu, funcționarilor publici din cadrul acestei structuri li se vor aplica prevederile art. 518 și, după caz, prevederile art. 519 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

(b) Se desființează 1 funcție de execuție în regim contractual vacantă de inspector de specialitate, gradul profesional IA, nivelul studiilor S din cadrul Serviciului Investiții.

(c) Se desființează următoarele funcții publice din cadrul Serviciului Dezvoltare Imobile:

–        1 funcție publică de conducere vacantă de șef serviciu, clasa I, nivelul studiilor S;

–        3 funcții publice de execuție vacante de consilier, clasa I, gradul profesional superior, nivelul studiilor S;

–        1 funcție publică de execuție vacantă de consilier, clasa I, gradul profesional principal, nivelul studiilor S;

–        1 funcție publică de execuție ocupată de consilier, clasa I, gradul profesional asistent, nivelul studiilor S. Funcționarului public de execuție i se vor aplica prevederile art. 519 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

 1. Se desființează următoarele funcții de execuție în regim contractual vacante din cadrul Compartimentului Administrare Zone Industriale:

–        1 funcție de referent, treapta profesională IA, nivelul studiilor M;

–        2 funcții de muncitor calificat, treapta profesională I, nivelul studiilor M/G

 1. Serviciul Proiecte cu Finanțare Europeană trece din subordinea directă a Primarului în subordinea directă a directorului executiv al Direcției Tehnice.
 2. Se reorganizează activitatea Serviciului Edilitar, denumit Serviciul Edilitar și Dezvoltare Mediu Urban și va avea următoarea componență:

–      1 funcție publică de conducere vacantă de șef serviciu, clasa I, nivelul studiilor S, ocupată;

–        6 funcții publice de execuție ocupate de consilier, clasa I, gradul profesional superior, nivelul studiilor S;

–        1 funcție publică de execuție vacantă de consilier, clasa I, gradul profesional superior, nivelul studiilor S;

–        1 funcție publică de execuție ocupată de consilier, clasa I, gradul profesional principal, nivelul studiilor S;

–        1 funcție publică de execuție vacantă de consilier, clasa I, gradul profesional principal, nivelul studiilor S;

–        5 funcții publice de execuție ocupate de consilier, clasa I, gradul profesional asistent, nivelul studiilor S;

–        1 funcție publică de execuție vacantă de consilier, clasa I, gradul profesional debutant, nivelul studiilor S;

–        1 funcție publică de execuție ocupată de consilier juridic, clasa I, gradul profesional asistent, nivelul studiilor S.

Menționăm faptul că prin preluarea acestor activități, atribuțiile funcționarilor publici nu se modifică cu mai mult de 50%, în acest sens se vor aplica prevederile art. 518 alin. (1) lit. a) și alin. (2) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

 1. (a) Activitatea Biroului Spații Verzi, Mediu se organizează la nivel de compartiment, denumit Compartimentul Amenajare și Întreținere Spații Verzi, Mediu și va avea următoarea componență:

–        1 funcție publică de execuție ocupată de consilier, clasa I, gradul profesional superior, nivelul studiilor S;

–        1 funcție publică de execuție temporar vacantă de consilier, clasa I, gradul profesional asistent, nivelul studiilor S;

–        1 funcție publică de execuție ocupată de consilier, clasa I, gradul profesional asistent, nivelul studiilor S;

–        1 funcție publică de execuție vacantă de consilier, clasa I, gradul profesional asistent, nivelul studiilor S;

–        1 funcție publică de execuție temporar vacantă de inspector de specialitate, gradul profesional IA, nivelul studiilor S.

Menționăm faptul că prin preluarea acestor activități, atribuțiile funcționarilor publici nu se modifică cu mai mult de 50%, în acest sens se vor aplica prevederile art. 518 alin. (1) lit. a) și alin. (2) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

(b) Se desființează 1 funcție publică de conducere vacantă de șef birou, clasa I, nivelul studiilor S din cadrul Biroului Spații Verzi, Mediu.

(c) Compartimentul Amenajare și Întreținere Spații Verzi, Mediu trece din subordinea directorului executiv al Direcției Edilitare în subordinea Serviciului Edilitar și Dezvoltare Mediu Urban.

 1. (a) Activitatea Serviciului Transport Local, Autorizare Activități Economice se organizează la nivel de compartiment, denumit Compartimentul Transport Local, Autorizare Activități Economice, și va avea următoarea componență:

–        2 funcții publice de execuție ocupate de consilier, clasa I, gradul profesional superior, nivelul studiilor S;

–        2 funcții publice de execuție ocupate de consilier, clasa I, gradul profesional principal, nivelul studiilor S.

Menționăm faptul că prin preluarea acestor activități, atribuțiile funcționarilor publici nu se modifică cu mai mult de 50%, în acest sens se vor aplica prevederile art. 518 alin. (1) lit. a) și alin. (2) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

(b) Se desființează următoarele funcții publice vacante din cadrul Serviciului Transport Local, Autorizare Activități Economice:

– 1 funcție publică de conducere de șef serviciu, clasa I, nivelul studiilor S;

– 3 funcții publice de execuție de consilier, clasa I, gradul profesional superior, nivelul studiilor S.

 1. Se desființează o funcție publică de execuție vacantă de consilier juridic, clasa I, gradul profesional asistent, nivelul studiilor S din cadrul Compartimentului Asistență Juridică – Direcția Comunicare.
 2. (a) Se reorganizează activitățile Compartimentului Managementul Calității, Control Intern, respectiv ale Serviciului Monitorizare Strategii în sensul că activitățile Compartimentului Managementul Calității, Control Intern, precum și personalul acestuia se vor regăsi în cadrul Serviciului Monitorizare Strategii. Acest serviciu se va organiza la nivel de birou, denumit Biroul Monitorizare Strategii, Managementul Calității, Control Intern și va avea următoarea componență:

–        1 funcție publică de conducere de șef birou, clasa I, nivelul studiilor S, (rezultată din transformarea funcției publice de conducere de șef serviciu, clasa I, nivelul studiilor S), care va fi ocupată de titularul funcției publice de conducere de șef serviciu, conform prevederilor art. 518 alin. (1) și (2) din OUG. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

–        2 funcții publice de execuție ocupate de consilier, clasa I, gradul profesional superior, nivelul studiilor S;

–        1 funcție publică de execuție ocupată de consilier, clasa I, gradul profesional superior, nivelul studiilor S, preluată din cadrul Compartimentului Managementul Calității, Control Intern. În fișa postului tiularului acestui post se vor regăsi activitățile de Managementul Calității, Control Intern.

–        1 funcție publică de execuție ocupată de consilier, clasa I, gradul profesional principal, nivelul studiilor S;

–        1 funcție publică de execuție ocupată de referent, clasa III, gradul profesional superior, nivelul studiilor M.

Menționăm faptul că prin preluarea acestei activități, atribuțiile tuturor funcționarilor publici din cadrul noii structuri nu se modifică cu mai mult de 50%, în acest sens se vor aplica prevederile art. 518 alin. (1) lit. a) și alin. (2) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

(b) Se desființează funcția publică de execuție vacantă de consilier, clasa I, gradul profesional superior, nivelul studiilor S din cadrul Compartimentului Managementul Calității, Control Intern.

 1. Se desființează Compartimentul Strategii și Proiecte Digitale aflat în subordinea Serviciului Monitorizare Strategii, împreună cu funcția publică de execuție vacantă de consilier, clasa I, gradul profesional superior, nivelul studiilor S și funcția publică de execuție ocupată de consilier, clasa I, gradul profesional asistent, nivelul studiilor S, titularului postului i se vor aplica prevederile art. 519 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.
 2. (a) Activitatea Biroului Informatică se organizează la nivel de compartiment, denumit Compartimentul Informatică, și va avea următoarea componență:

–        3 funcții publice de execuție ocupate de consilier, clasa I, gradul profesional superior, nivelul studiilor S;

–        1 funcție publică de execuție vacantă de consilier, clasa I, gradul profesional asistent, nivelul studiilor S.

Menționăm faptul că prin preluarea acestei activități, atribuțiile tuturor funcționarilor publici din cadrul noii structuri nu se modifică cu mai mult de 50%, în acest sens se vor aplica prevederile art. 518 alin. (1) lit. a) și alin. (2) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

(b) Se desființează următoarele funcții publice vacante din cadrul Biroului Informatică:

– 1 funcție publică de conducere de șef birou, clasa I, nivelul studiilor S;

– 1 funcție publică de execuție de consilier, clasa I, gradul profesional superior, nivelul studiilor S;

– 1 funcție publică de execuție de consilier, clasa I, gradul profesional debutant, nivelul studiilor S.

(c) Compartimentul Informatică trece din subordinea directă a directorului executiv al Direcției Comunicare în subordinea directă a Biroului Monitorizare Strategii, Managementul Calității, Control Intern.

 1. (a) Se reorganizează activitățile Serviciului Informare Cetățeni, respectiv ale Serviciului Relații cu Publicul în sensul că activitățile Serviciului Informare Cetățeni, precum și personalul acestuia se vor regăsi în cadrul Serviciului Relații cu Publicul, denumit Serviciul Relații cu Publicul și Asociații de Proprietari, care va avea următoarea componență:

–        1 funcție publică de conducere ocupată de șef serviciu, clasa I, nivelul studiilor S;

–        10 funcții publice de execuție de consilier, clasa I, gradul profesional superior, nivelul studiilor S, din 16 funcții publice.

–        2 funcții publice de execuție ocupate de consilier, clasa I, gradul profesional asistent, nivelul studiilor S;

–        1 funcție publică de execuție ocupată de referent de specialitate, clasa II, gradul profesional superior, nivelul studiilor SSD;

–        1 funcție de execuție în regim contractual, ocupată de referent, treapta profesională II, nivelul studiilor M.

Menționăm faptul că în urma reorganizării activității acestui serviciu, funcționarilor publici din cadrul acestei structuri li se vor aplica prevederile art. 518 și, după caz, prevederile art. 519 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

(b)     Se desființează 1 funcție publică de conducere vacantă de șef serviciu, clasa I, nivel studii S din cadrul Serviciului Informare Cetățeni;

(c)     Se desființează 3 funcții publice de execuție vacante de consilier, clasa I, gradul profesional superior, nivelul studiilor S din cadrul Serviciului Informare Cetățeni;

(d)     Se desființează 1 funcție publică de execuție vacantă de consilier, clasa I, gradul profesional superior, nivelul studiilor S din cadrul Serviciului Relații cu Publicul.

(e)     Se desființează 1 funcție de execuție ocupată în regim contractual de curier, nivelul studiilor M, titularului postului i se vor aplica prevederile art. 58, art. 65 – art. 67 din Legea nr. 53/2003 privind Codul Muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

 1. (a) Activitatea Biroului Relații Mass-Media se organizează la nivel de Compartiment Relații Mass-Media și va avea următoarea componență:

-1 funcție publică de execuție de consilier, clasa I, gradul profesional superior, nivelul studiilor S, care potrivit prevederilor art. 519 alin. (8) din Codul administrativ va fi pusă la dispoziție titularului funcției publice de conducere de șef birou – Biroul Relații Mass-Media;

– 1 funcție publică de execuție ocupată de consilier, clasa I, gradul profesional asistent, nivelul studiilor S;

– 1 funcție publică de execuție ocupată de referent, clasa III, gradul profesional superior, nivelul studiilor M.

Menționăm faptul că prin reorganizarea activității Biroului Relații Mass-Media, atribuțiile funcționarilor publici din cadrul acestei structuri nu se modifică cu mai mult de 50%, iar în acest sens se vor aplica prevederile art. 518 alin. (1) lit. a) și alin. (2) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

(b) Se desființează următoarele funcții publice din cadrul Biroului Relații Mass-Media:

– 1 funcție publică de conducere ocupată de șef birou, clasa I, nivel studii S, titularului funcției publice i se vor aplica prevederile art. 518 și art. 519 din Codul administrativ;

– 2 funcții publice de execuție vacante de consilier, clasa I, gradul profesional superior, nivelul studiilor S.

 1. Se reorganizează activitatea Serviciului Relații Externe Protocol, denumit Serviciul Relații Externe, Protocol Instituțional, ca urmare a desființării a 2 funcții publice de execuție vacante de consilier, clasa I, gradul profesional superior, nivelul studiilor S și va avea următoarea componență:

–        1 funcție publică de conducere temporar vacantă de șef serviciu, clasa I, nivelul studiilor S;

–        1 funcție publică de execuție temporar vacantă de consilier, clasa I, gradul profesional superior, nivelul studiilor S

–        5 funcții publice de execuție ocupate de consilier, clasa I, gradul profesional superior, nivelul studiilor S;

–        1 funcție publică de execuție ocupată de consilier, clasa I, gradul profesional principal, nivelul studiilor S;

–        1 funcție publică de execuție ocupată de referent, clasa III, gradul profesional superior, nivelul studiilor M;

Menționăm faptul că prin preluarea acestei activități, atribuțiile tuturor funcționarilor publici din cadrul noii structuri nu se modifică cu mai mult de 50%, în acest sens se vor aplica prevederile art. 518 alin. (1) lit. a) și alin. (2) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

 1. (a) Activitatea Serviciului Evidență Inventar și Gestiune, Administrativ se organizează la nivel de compartiment, denumit Compartimentul Evidență Inventar și Gestiune, Administrativ și va avea următoarea componență:

– 1 funcție publică de execuție de consilier, clasa I, gradul profesional superior, nivelul studiilor S, care potrivit prevederilor art. 519 alin. (8) din Codul administrativ va fi pusă la dispoziție titularului funcției publice de conducere de șef serviciu – Serviciul Evidență Inventar și Gestiune;

– 4 funcții publice de execuție ocupate de consilier, clasa I, gradul profesional superior, nivelul studiilor S;

– 1 funcție publică de execuție ocupată de consilier, clasa I, gradul profesional asistent, nivelul studiilor S;

– 1 funcție publică de execuție ocupată de referent, clasa III, gradul profesional superior, nivelul studiilor M;

– 5 funcții de execuție în regim cotractual ocupate de șofer, treapta profesională I, nivelul studiilor M/G;

– 1 funcție de execuție în regim cotractual ocupată de muncitor calificat, treapta profesională I, nivelul studiilor M;

Menționăm faptul că prin reorganizarea activității Serviciului Evidență Inventar și Gestiune, Administrativ, atribuțiile funcționarilor publici din cadrul acestei structuri nu se modifică cu mai mult de 50%, iar în acest sens se vor aplica prevederile art. 518 alin. (1) lit. a) și alin. (2) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

(b) Compartimentul Evidență Inventar și Gestiune, Administrativ trece din subordinea directă a directorului executiv al Direcției Dezvoltare și Întreținere în subordinea directorului executiv al Direcției Comunicare.

(c) Se desființează următoarele funcții publice din cadrul Serviciului Evidență Inventar și Gestiune, Administrativ:

– 1 funcție publică de conducere de șef serviciu, clasa I, nivel studii S, titularului funcției publice i se vor aplica prevederile art. 519 din Codul administrativ;

– 2 funcții de execuție vacante, în regim contractual de referent, treapta profesională IA, nivelul studiilor M.

 1. Se desființează funcția publică de conducere vacantă de director executiv, clasa I, nivelul studiilor S din cadrul Direcției Autorizare și Guvernanță Corporativă, iar structurile din subordinea acesteia vor fi preluate de alte direcții din cadrul aparatului de specialitate al primarului.
 2. Se desființează Compartimentul Asistență Medicală Preuniversitară din subordinea directă a Serviciului Învățământ, Sănătate, activitatea acestuia și cele 158 de posturi în regim contractual fiind preluate de către Direcția de Asistență Socială Arad, direcție aflată sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Arad.

Menționăm faptul că personalul medical din cadrul Compartimentului Asistență Medicală Preuniversitară va fi preluat prin transfer în cadrul Direcției de Asistență Socială Arad.

 1. (a) Activitatea Serviciului Învățământ, Sănătate se organizează la nivel de compartiment, denumit Compartimentul Administrația Școlilor care va avea următoarea componență:

– 1 funcție publică de execuție de consilier, clasa I, gradul profesional superior, nivelul studiilor S, nou înființată, care potrivit prevederilor art. 519 alin. (8) din Codul administrativ va fi pusă la dispoziție titularului funcției publice de conducere de șef serviciu – Serviciul Învățământ, Sănătate;

– 1 funcție publică de execuție de consilier, clasa I, gradul profesional superior, nivelul studiilor S din 2 funcții publice.

– 1 funcție publică de execuție ocupată de consilier, clasa I, gradul profesional principal, nivelul studiilor S;

– 1 funcție publică de execuție ocupată de consilier, clasa I, gradul profesional asistent, nivelul studiilor S.

Menționăm faptul că în urma reorganizării activității acestui serviciu, funcționarilor publici din cadrul acestei structuri li se vor aplica prevederile art. 518 și, după caz, prevederile art. 519 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

(b) Compartimentul Administrația Școlilor va funcționa în subordinea Serviciului Evidență și Administrare Domeniul Public – Direcția Patrimoniu.

(c) Se desființează 1 funcție publică de conducere ocupată de șef serviciu, clasa I, nivel studii S din cadrul Serviciului Învățământ, Sănătate, titularului funcției publice i se vor aplica prevederile art. 518 și după caz prevederile art. 519 din Codul administrativ.

 1. Se desființează 1 funcție publică de execuție vacantă de consilier, clasa I, gradul profesional superior, nivelul studiilor S din cadrul Serviciului Date Urbane și Spațiale, Evidenţă Construcţii.
 2. (a) Activitatea Serviciului Evidență și Administrare Domeniul Privat se organizează la nivel de birou, denumit Biroul Evidență și Administrare Domeniul Privat, și va avea următoarea componență:

–        1 funcție publică de conducere de șef birou, clasa I, nivelul studiilor S, (rezultată din transformarea funcției publice de conducere de șef serviciu, clasa I, nivelul studiilor S), care va fi ocupată de titularul funcției publice de conducere de șef serviciu, conform prevederilor art. 518 alin. (1) și (2) din OUG. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

–        2 funcții publice de execuție ocupate de consilier, clasa I, gradul profesional superior, nivelul studiilor S;

–        1 funcție publică de execuție ocupată de consilier, clasa I, gradul profesional principal, nivelul studiilor S;

–        1 funcție publică de execuție ocupată de consilier, clasa I, gradul profesional asistent, nivelul studiilor S;

–        2 funcții publice de execuție ocupate de consilier juridic, clasa I, gradul profesional superior, nivelul studiilor S;

–        1 funcție publică de execuție ocupată de referent, clasa III, gradul profesional superior, nivelul studiilor M.

Menționăm faptul că prin reorganizarea activității Biroului Relații Mass-Media, atribuțiile funcționarilor publici din cadrul acestei structuri nu se modifică cu mai mult de 50%, iar în acest sens se vor aplica prevederile art. 518 alin. (1) lit. a) și alin. (2) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

(b) Se desființează 1 funcție publică de execuție vacantă de consilier, clasa I, gradul profesional principal, nivelul studiilor S și o funcție publică de execuție vacantă de consilier juridic, clasa I, gradul profesional asistent, nivelul studiilor S din cadrul Serviciului Evidență și Administrare Domeniul Privat.

 1. Se reorganizează activitatea Serviciului Evidență și Administrare Domeniul Public prin desființarea următoarelor funcții publice de execuție vacante:

–        1 funcție publică de execuție de consilier, clasa I, gradul profesional superior, nivelul studiilor S;

–        1 funcție publică de execuție de consilier, clasa I, gradul profesional debutant, nivelul studiilor S;

–        1 funcție publică de execuție de consilier juridic, clasa I, gradul profesional principal, nivelul studiilor S.

 1. Se reorganizează activitatea Serviciului Fond Locativ și va avea următoarea componență:

–        1 funcție publică de conducere ocupată de șef serviciu, clasa I, nivelul studiilor S;

–        5 funcții publice de execuție de consilier, clasa I, gradul profesional superior, nivelul studiilor S din 8 funcții publice.

–        1 funcție publică de execuție ocupată de consilier, clasa I, gradul profesional asistent, nivelul studiilor S;

–        1 funcție publică de execuție ocupată de consilier juridic, clasa I, gradul profesional superior, nivelul studiilor S;

Menționăm faptul că în urma reorganizării activității acestui serviciu, funcționarilor publici din cadrul acestei structuri li se vor aplica prevederile art. 518 și, după caz, prevederile art. 519 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

 1. Se desființează 1 funcție publică de execuție vacantă de consilier, clasa I, gradul profesional principal, nivelul studiilor S din cadrul Biroului Cadastru Intravilan și Carte Funciară.
 2. (a) Activitatea Biroului Monitorizarea Comportării în Timp a Construcțiilor se organizează la nivel de compartiment denumit Compartimentul Monitorizarea Comportării în Timp a Construcțiilor și va avea următoarea componență:

–        1 funcție publică de execuție de consilier, clasa I, gradul profesional superior, nivelul studiilor S din 2 funcții publice.

– 3 funcții publice de execuție ocupate de consilier, clasa I, gradul profesional asistent, nivelul studiilor S;

Menționăm faptul că în urma reorganizării activității acestui serviciu, funcționarilor publici din cadrul acestei structuri li se vor aplica prevederile art. 518 și, după caz, prevederile art. 519 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

(b) Compartimentul Monitorizarea Comportării în Timp a Construcțiilor va funcționa în subordinea Biroului  Reparații Imobile – Direcția Patrimoniu.

(c) Se desființează următoarele funcții publice din cadrul Biroului Monitorizarea Comportării în Timp a Construcțiilor:

– 1 funcție publică de conducere vacantă de șef birou, clasa I, nivel studii S;

– 1 funcție publică de execuție ocupată de consilier, clasa I, gradul profesional principal, nivelul studiilor S, titularului funcției publice i se vor aplica prevederile art. 519 din Codul administrativ.

 1. (a) Activitatea Serviciului Baze Sportive se organizează la nivel de birou denumit Biroul Baze Sportive, și va avea următoarea componență:

–        1 funcție publică de conducere vacantă de șef birou, clasa I, nivelul studiilor S (rezultată din transformarea funcției publice de conducere de șef serviciu, clasa I, nivelul studiilor S);

–        1 funcție publică de execuție de consilier, clasa I, gradul profesional superior, nivelul studiilor S din 2 funcții publice.

–        1 funcție publică de execuție ocupată de consilier, clasa I, gradul profesional debutant, nivelul studiilor S;

–        1 funcție publică de execuție ocupată de referent, clasa III, gradul profesional superior, nivelul studiilor M;

–        1 funcție de execuție ocupată, în regim contractual de inspector de specialitate, gradul profesional I, nivelul studiilor S;

–        1 funcție de execuție în regim contractual de referent, treapta profesională IA, nivelul studiilor M din 2 funcții. Titularii acestor posturi vor fi examinați conform Procedurii de organizare a examenului, aprobată prin act administrativ de către conducătorul instituției. Candidatul declarat admis la examen va fi încadrat în noua funcție, iar cel care este declarat respins va fi concediat conform prevederilor art. 58, art. 65 – art. 67 din Legea nr. 53/2003 privind Codul Muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

–        3 funcții de execuție ocupate, în regim contractual de muncitor calificat, treapta profesională I, nivelul studiilor M/G;

–        1 funcție de execuție vacantă, în regim contractual de muncitor calificat, treapta profesională I, nivelul studiilor M/G.

Menționăm faptul că în urma reorganizării activității acestui serviciu, funcționarilor publici din cadrul acestei structuri li se vor aplica prevederile art. 518 și, după caz, prevederile art. 519 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

(b) Se desființează următoarele funcții din cadrul Biroului Baze Sportive:

–        1 funcție de execuție ocupată, în regim contractual de administrator, treapta profesională I, nivelul studiilor M. Titularului acestui post i se vor aplica prevederile art. 58, art. 65 – art. 67 din Legea nr. 53/2003 privind Codul Muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

–        1 funcție de execuție vacantă, în regim contractual de muncitor calificat, treapta profesională I, nivelul studiilor M;

–        1 funcție de execuție vacantă, în regim contractual de îngrijitor, nivelul studiilor M.

(c) Biroul Baze Sportive trece din subordinea directorului executiv al Direcției Dezvoltare și Întreținere în subordinea directorului executiv al Direcției Patrimoniu.

 1. Biroul Reparații Imobile trece din subordinea directorului executiv al Direcției Dezvoltare și Întreținere în subordinea directorului executiv al Direcției Patrimoniu.
 2. (a) Activitatea Serviciului Societăți Comerciale se organizează la nivel de compartiment, denumit Compartimentul Guvernanță Corporativă și va avea următoarea componență:

-1 funcție publică de execuție de consilier, clasa I, gradul profesional superior, nivelul studiilor S, care potrivit prevederilor art. 519 alin. (8) din Codul administrativ va fi pusă la dispoziție titularului funcției publice de conducere de șef serviciu – Serviciul Societăți Comerciale;

– 3 funcții publice de execuție ocupate de consilier, clasa I, gradul profesional asistent, nivelul studiilor S;

Menționăm faptul că prin reorganizarea activității Serviciului Societăți Comerciale, atribuțiile funcționarilor publici de execuție din cadrul acestei structuri nu se modifică cu mai mult de 50%, iar în acest sens se vor aplica prevederile art. 518 alin. (1) lit. a) și alin. (2) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

(b) Compartimentul Guvernanță Corporativă trece din subordinea directă a directorului executiv al Direcției Autorizare și Guvernanță Corporativă în subordinea directă a Serviciului Evidență și Administrare Domeniul Public – Direcția Patrimoniu.

(c) Se desființează următoarele funcții publice din cadrul Serviciului Societăți Comerciale:

– 1 funcție publică de conducere de șef serviciu, clasa I, nivel studii S, titularului funcției publice i se vor aplica prevederile art. 519 din Codul administrativ,

– 1 funcție publică de execuție ocupată de consilier, clasa I, gradul profesional superior, nivelul studiilor S. Funcționarului public de execuție i se vor aplica prevederile art. 519 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

–        1 funcție publică de execuție vacantă de consilier, clasa I, gradul profesional asistent, nivelul studiilor S;

–        1 funcție publică de execuție vacantă de consilier juridic, clasa I, gradul profesional asistent, nivelul studiilor S;

 1. Se desființează Direcția Dezvoltare și Întreținere, împreună cu funcția publică de conducere vacantă de director executiv, clasa I, nivelul studiilor S, iar activitățile și structurile din subordinea acesteia vor fi preluate de alte direcții din cadrul aparatului de specialitate al primarului, așa cum reiese din prezenta notă de fundamentare.
 2. Se modifică denumirea Compartimentului Asistență Juridică din subordinea Secretarului general al municipiului în Compartimentului Asistență Juridică și Tehnică.

Menționăm faptul că prin modificarea denumirii acestei structuri, atribuțiile funcționarilor publici din cadrul acestuia nu se modifică cu mai mult de 50%, iar în acest sens se vor aplica prevederile art. 518 alin. (1) lit. a) și alin. (2) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

 1. (a) Se desființează 1 funcție publică de execuție vacantă de consilier juridic, clasa I, gradul profesional superior, nivelul studiilor S din cadrul Serviciului Resurse Umane.

(b)     Serviciul Resurse Umane trece din subordinea directă a Secretarului general al municipiului în subordinea directă a Primarului.

 1. (a) Activitatea Biroului Salarizare, se organizează la nivel de compartiment, subordonat Serviciului Resurse Umane, denumit Compartimentul Salarizare și va avea următoarea componență:

-1 funcție publică de execuție de consilier, clasa I, gradul profesional superior, nivelul studiilor S, care potrivit prevederilor art. 519 alin. (8) din Codul administrativ va fi pusă la dispoziție titularului funcției publice de conducere de șef birou – Biroul Salarizare;

– 3 funcții publice de execuție de consilier, clasa I, gradul profesional superior, nivelul studiilor S din 5 funcții publice.

Menționăm faptul că în urma reorganizării activității acestui serviciu, funcționarilor publici din cadrul acestei structuri li se vor aplica prevederile art. 518 și, după caz, prevederile art. 519 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

(b) Se desființează următoarele funcții publice din cadrul Biroului Salarizare:

– 1 funcție publică de conducere de șef birou, clasa I, nivel studii S, din cadrul Biroului Salarizare, titularului funcției publice i se vor aplica prevederile art. 519 din Codul administrativ;

– 1 funcție publică de execuție vacantă de consilier, clasa I, gradul profesional superior, nivelul studiilor S

 1. Se desființează 1 funcție publică de execuție vacantă de consilier juridic, clasa I, gradul profesional superior, nivelul studiilor S din cadrul Serviciului Administrație Publică Locală.
 2. (a) Se desființează 1 funcție publică de execuție vacantă de consilier, clasa I, gradul profesional superior, nivelul studiilor S din cadrul Serviciului Agricol.

(b) Serviciul Agricol trece din subordinea directă a Secretarului general al municipiului în subordinea directă a directorului executiv al Direcției Juridic, Contencios.

 1. Se desființează 1 funcție publică de execuție vacantă de referent, clasa III, gradul profesional asistent, nivelul studiilor M din cadrul Biroului Cadastru Extravilan, Fond Funciar.
 2. (a) Se reorganizează activitatea Serviciului Juridic, Contencios, și va avea următoarea componență:

–        1 funcție publică de conducere ocupată de șef serviciu, clasa I, nivelul studiilor S;

–        3 funcții publice de execuție de consilier juridic, clasa I, gradul profesional superior, nivelul studiilor S din 8 funcții publice;

–        3 funcții publice de execuție ocupate de consilier juridic, clasa I, gradul profesional asistent, nivelul studiilor S;

–        1 funcție publică de execuție ocupată de consilier, clasa I, gradul profesional superior, nivelul studiilor S.

Menționăm faptul că în urma reorganizării activității acestui serviciu, funcționarilor publici din cadrul acestei structuri li se vor aplica prevederile art. 518 și, după caz, prevederile art. 519 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

(b) Se desființează următoarele funcții publice vacante din cadrul Serviciului Juridic, Contencios:

–        2 funcții publice de execuție de consilier juridic, clasa I, gradul profesional superior, nivelul studiilor S;

–        1 funcție publică de execuție de consilier juridic, clasa I, gradul profesional debutant, nivelul studiilor S.

 1. Se desființează Compartimentul Avizare Legislație din subordinea Serviciului Juridic, Contencios, împreună cu 1 funcție publică de execuție vacantă de consilier juridic, clasa I, gradul profesional asistent, nivelul studiilor S.
 2. Se desființează 1 funcție publică de execuție vacantă de consilier, clasa I, gradul profesional asistent, nivelul studiilor S din cadrul Serviciului Stare Civilă, ca urmare a numărului limitat de posturi determinat de pct. 2 din Anexa la Ordonanța de Urgență nr. 63/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiare, cu modificările și completările ulterioare. Totodată s-a ținut seama și de Anexa la Ordinul Prefectului nr. 317/2021 privind numărul maxim de posturi pentru Primăria Arad stabilit pentru anul 2021, conform Ordinului MDRAP nr. 338/2021.
 3. (a) Se reorganizează activitatea Serviciului Ordine Publică și Supreveghere Comunitară, și va avea următoarea componență:

–        1 funcție publică de conducere ocupată de șef serviciu, clasa I, nivelul studiilor S;

–        2 funcții publice specifice de execuție ocupate de polițist local, clasa I, gradul profesional superior, nivelul studiilor S;

–        2 funcții publice specifice de execuție ocupate de polițist local, clasa I, gradul profesional principal, nivelul studiilor S;

–        2 funcții publice specifice de execuție ocupate de polițist local, clasa I, gradul profesional asistent, nivelul studiilor S;

–        3 funcții publice specifice de execuție de polițist local, clasa III, gradul profesional superior, nivelul studiilor S din 4 funcții publice.

Menționăm faptul că în urma reorganizării activității acestui serviciu, funcționarilor publici din cadrul acestei structuri li se vor aplica prevederile art. 518 și, după caz, prevederile art. 519 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

(b) Se desființează o funcție publică specifică de execuție vacantă de polițist local, clasa I, gradul profesional superior, nivelul studiilor S din cadrul Serviciului Ordine Publică și Supreveghere Comunitară.

 1. Se înființează Biroul Ordine Publică și Intervenție în subordinea directă a directorului general, împreună cu funcția publică de conducere de șef birou, clasa I, nivelul studiilor S.
 2. Activitatea Serviciului Ordine Publică și Circulație 1, se organizează la nivel de două compartimente, denumite Compartimentul Ordine Publică și Intervenție 1, respectiv Compartimentul Ordine Publică și Intervenție 2, subordonate șefului de birou al Biroului Ordine Publică și Intervenție.      1) a) Compartimentul Ordine Publică și Intervenție 1 va avea următoarea componență:

–        1 funcție publică specifică vacantă de execuție de polițist local, clasa I, gradul profesional superior, nivelul studiilor S, care potrivit prevederilor art. 519 alin. (8) din Codul administrativ, va fi pusă la dispoziție titularului funcției publice de conducere de șef serviciu – Serviciului Ordine Publică și Circulație 1;

–        3 funcții publice specifice de execuție ocupate de polițist local, clasa I, gradul profesional superior, nivelul studiilor S;

–        2 funcții publice specifice de execuție ocupate de polițist local, clasa I, gradul profesional asistent, nivelul studiilor S;

–        5 funcții publice specifice de execuție de polițist local, clasa III, gradul profesional superior, nivelul studiilor M;

–        2 funcții publice specifice de execuție ocupate de polițist local, clasa III, gradul profesional principal, nivelul studiilor M.

 1. b) Compartimentul Ordine Publică și Intervenție 2 va avea următoarea componență:

–        2 funcții publice specifice de execuție ocupate de polițist local, clasa I, gradul profesional superior, nivelul studiilor S;

–        1 funcție publică specifică de execuție ocupată de polițist local, clasa I, gradul profesional principal, nivelul studiilor S;

–        2 funcții publice specifice de execuție ocupate de polițist local, clasa I, gradul profesional asistent, nivelul studiilor S;

–        7 funcții publice specifice de execuție ocupate de polițist local, clasa III, gradul profesional superior, nivelul studiilor M;

–        1 funcție publică specifică de execuție ocupată de polițist local, clasa III, gradul profesional principal, nivelul studiilor M.

Menționăm faptul că în urma reorganizării activității acestui serviciu, funcționarilor publici din cadrul acestei structuri li se vor aplica prevederile art. 518 și, după caz, prevederile art. 519 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

Având în vedere reorganizarea activității Serviciului Ordine Publică și Circulație 1 se desființează funcția publică de conducere de șef serviciu, clasa I, nivel studii S, titularului funcției publice i se vor aplica prevederile art. 518, și după caz prevederile art. 519 din Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

 1. Activitatea Serviciului Ordine Publică și Circulație 2, se organizează la nivel de două compartimente, denumite Compartimentul Ordine Publică și Intervenție 3, respectiv Compartimentul Ordine Publică și Intervenție 4, subordonate șefului de birou al Biroului Ordine Publică și Intervenție.
 2. a) Compartimentul Ordine Publică și Intervenție 3 va avea următoarea componență:

–        1 funcție publică specifică de execuție vacantă de polițist local, clasa I, gradul profesional superior, nivelul studiilor S, care potrivit prevederilor art. 519 alin. (8) din Codul administrativ, va fi pusă la dispoziție titularului funcției publice de conducere de șef serviciu – Serviciului Ordine Publică și Circulație 2;

–        1 funcție publică specifică de execuție ocupată de polițist local, clasa I, gradul profesional superior, nivelul studiilor S;

–        3 funcții publice specifice de execuție ocupate de polițist local, clasa I, gradul profesional asistent, nivelul studiilor S;

–        6 funcții publice specifice de execuție de polițist local, clasa III, gradul profesional superior, nivelul studiilor M;

–        2 funcții publice specifice de execuție ocupate de polițist local, clasa III, gradul profesional principal, nivelul studiilor M.

 1. b) Compartimentul Ordine Publică și Intervenție 4 va avea următoarea componență:

–        1 funcție publică specifică de execuție ocupată de polițist local, clasa I, gradul profesional superior, nivelul studiilor S;

–        1 funcție publică specifică de execuție temporar vacantă de polițist local, clasa I, gradul profesional superior, nivelul studiilor S;

–        2 funcții publice specifice de execuție ocupate de polițist local, clasa I, gradul profesional asistent, nivelul studiilor S;

–        7 funcții publice specifice de execuție de polițist local, clasa III, gradul profesional superior, nivelul studiilor M;

–        2 funcții publice specifice de execuție ocupate de polițist local, clasa III, gradul profesional principal, nivelul studiilor M;

Menționăm faptul că în urma reorganizării activității acestui serviciu, funcționarilor publici din cadrul acestei structuri li se vor aplica prevederile art. 518 și, după caz, prevederile art. 519 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

Având în vedere reorganizarea activității Serviciului Ordine Publică și Circulație 2 se desființează următoarele funcții publice:

–        1 funcție publică de conducere de șef serviciu, clasa I, nivel studii S, titularului funcției publice i se vor aplica prevederile art. 518, și după caz prevederile art. 519 din Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

–        1 funcție publică specifică de execuție ocupată de polițist local, clasa I, gradul profesional principal, nivelul studiilor S. Funcționarului public de execuție i se vor aplica prevederile art. 519 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

 1. (a) Se reorganizează activitatea Serviciului Circulație pe Drumurile Publice și Parcări 1, denumit Serviciul Ordine Publică, Circulație și Parcări 1 și va avea următoarea componență:

–        1 funcție publică de conducere temporar vacantă de șef serviciu, clasa I, nivelul studiilor S;

–        1 funcție publică specifică de execuție ocupată de polițist local, clasa I, gradul profesional superior, nivelul studiilor S;

–        1 funcție publică specifică de execuție ocupată de polițist local, clasa I, gradul profesional principal, nivelul studiilor S;

–        1 funcție publică specifică de execuție ocupată de polițist local, clasa I, gradul profesional asistent, nivelul studiilor S;

–        3 funcții publice specifice de execuție ocupate de polițist local, clasa III, gradul profesional superior, nivelul studiilor M;

–        4 funcții publice specifice de execuție ocupate de polițist local, clasa III, gradul profesional principal, nivelul studiilor M;

–        2 funcții publice specifice de execuție ocupate de polițist local, clasa III, gradul profesional asistent, nivelul studiilor M.

Menționăm faptul că prin reorganizarea activității acestui serviciu, atribuțiile funcționarilor publici din cadrul acestei structuri nu se modifică cu mai mult de 50%, iar în acest sens se vor aplica prevederile art. 518 alin. (1) lit. a) și alin. (2) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

(b) Se desființează următoarele funcții publice din cadrul  din cadrul Serviciului Circulație pe Drumurile Publice și Parcări 1:

– 1 funcție publică specifică de execuție vacantă de polițist local, clasa I, gradul profesional principal, nivelul studiilor S;

–        2 funcții publice specifice de execuție vacante de polițist local, clasa I, gradul profesional asistent, nivelul studiilor S;

–        1 funcție publică specifică de execuție vacantă de polițist local, clasa I, gradul profesional debutant, nivelul studiilor S;

–        1 funcție publică specifică de execuție vacantă de polițist local, clasa III, gradul profesional superior, nivelul studiilor M.

 1. (a) Se reorganizează activitatea Serviciului Circulație pe Drumurile Publice și Parcări 2, denumit Serviciul Ordine Publică, Circulație și Parcări 2, și va avea următoarea componență:

–        1 funcție publică de conducere temporar ocupată de șef serviciu, clasa I, nivelul studiilor S;

–        4 funcții publice specifice de execuție ocupate de polițist local, clasa I, gradul profesional superior, nivelul studiilor S;

–        1 funcție publică specifică de execuție temporar vacantă de polițist local, clasa I, gradul profesional superior, nivelul studiilor S

–        3 funcții publice specifice ocupate de execuție de polițist local, clasa I, gradul profesional principal, nivelul studiilor S;

–        1 funcție publică specifică de execuție ocupată de polițist local, clasa III, gradul profesional superior, nivelul studiilor M;

–        4 funcții publice specifice de execuție ocupate de polițist local, clasa III, gradul profesional asistent, nivelul studiilor M.

Menționăm faptul că prin reorganizarea activității acestui serviciu, atribuțiile funcționarilor publici din cadrul acestei structuri nu se modifică cu mai mult de 50%, iar în acest sens se vor aplica prevederile art. 518 alin. (1) lit. a) și alin. (2) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

(b) Se desființează următoarele funcții publice din cadrul Serviciului Circulație pe Drumurile Publice și Parcări 2:

– 1 funcție publică specifică de execuție vacantă de polițist local, clasa I, gradul profesional superior, nivelul studiilor S;

– 2 funcții publice specifice de execuție vacante de polițist local, clasa III, gradul profesional superior, nivelul studiilor M;

– 1 funcție publică specifică de execuție vacantă de polițist local, clasa III, gradul profesional asistent, nivelul studiilor M.

 1. (a) Se reorganizează activitatea Serviciului Dispecerat și Monitorizare, ca urmare a preluării activității Biroului Tehnic-Informatic și a activității de analiză din cadrul Serviciului Evidența Persoanelor și Analiză.

(b) Serviciul Dispecerat și Monitorizare se va numi Serviciul Dispecerat, Tehnic și Analiză și va avea următoarea componență:

–  1 funcție publică de conducere ocupată de șef serviciu, clasa I, nivelul studiilor S;

–        2 funcții publice specifice de execuție ocupate de polițist local, clasa I, gradul profesional superior, nivelul studiilor S;

–        5 funcții publice specifice de execuție ocupate de polițist local, clasa I, gradul profesional asistent, nivelul studiilor S;

–        2 funcții publice specifice de execuție ocupate de polițist local, clasa III, gradul profesional superior, nivelul studiilor M;

–        1 funcție publică specifică de execuție ocupată de polițist local, clasa III, gradul profesional principal, nivelul studiilor M;

–        1 funcție publică specifică de execuție ocupată de polițist local, clasa III, gradul profesional asistent, nivelul studiilor M.

Menționăm faptul că prin reorganizarea activității acestui serviciu, atribuțiile funcționarilor publici din cadrul acestei structuri nu se modifică cu mai mult de 50%, iar în acest sens se vor aplica prevederile art. 518 alin. (1) lit. a) și alin. (2) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

(c)     Se desființează 1 funcție publică specifică de execuție vacantă de polițist local, clasa I, gradul profesional superior din cadrul Serviciului Dispecerat și Monitorizare.

(d)     Se desființează Biroul Tehnic-Informatic, activitatea acestuia fiind preluată de către Serviciul Dispecerat, Tehnic și Analiză și se vor desființa următoarele funcții publice generale vacante din cadrul Biroului Tehnic-Informatic:

–        1 funcție publică de conducere de șef birou, clasa I, nivelul studiilor S;

–        1 funcție publică de execuție de consilier, clasa I, gradul profesional superior, nivelul studiilor S;

–        1 funcție publică de execuție de consilier, clasa I, gradul profesional principal, nivelul studiilor S;

–        1 funcție publică de execuție de consilier, clasa I, gradul profesional debutant, nivelul studiilor S;

–        1 funcție publică de execuție de referent, clasa III, gradul profesional principal, nivelul studiilor M;

–        1 funcție publică de execuție de referent, clasa III, gradul profesional asistent, nivelul studiilor M.

 1. Se înființează Compartimentul Analiză în subordinea Serviciului Dispecerat, Tehnic și Analiză și va avea în componența sa 1 funcție publică specifică de execuție ocupată de polițist local, clasa I, gradul profesional superior, nivelul studiilor S, preluată din cadrul Serviciului Evidența Persoanelor și Analiză.

Menționăm faptul că atribuțiile funcționarului public preluat nu se modifică cu mai mult de 50%, iar în acest sens se vor aplica prevederile art. 518 alin. (1) lit. a) și alin. (2) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

 1. (a) Activitatea Serviciului Evidența Persoanelor și Analiză, se organizează la nivel de birou, denumit Biroul Evidența Persoanelor și va avea următoarea componență:

–        1 funcție publică de conducere de șef birou, clasa I, nivelul studiilor S, (rezultată din transformarea funcției publice de conducere de șef serviciu, clasa I, nivelul studiilor S), care va fi ocupată de titularul funcție publice de conducere de șef serviciu, conform prevederilor art. 518 alin. (1) și (2) din OUG. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

–        4 funcții publice specifice de execuție ocupate de polițist local, clasa I, gradul profesional superior, nivelul studiilor S;

–        1 funcție publică specifică de execuție ocupată de polițist local, clasa I, gradul profesional principal, nivelul studiilor S;

–        1 funcție publică specifică de execuție ocupată de polițist local, clasa I, gradul profesional asistent, nivelul studiilor S.

Menționăm faptul că prin reorganizarea activității acestui serviciu, atribuțiile funcționarilor publici din cadrul acestei structuri nu se modifică cu mai mult de 50%, iar în acest sens se vor aplica prevederile art. 518 alin. (1) lit. a) și alin. (2) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

(b) Se desființează 1 funcție publică de execuție vacantă de consilier, clasa I, gradul profesional superior, nivelul studiilor S.

 1. (a) Se reorganizează activitatea Serviciului Disciplină în Construcții și Afișaj Stradal și va avea următoarea componență:

–        1 funcție publică de conducere temporar ocupată de șef serviciu, clasa I, nivelul studiilor S;

–        4 funcții publice specifice de execuție ocupate de polițist local, clasa I, gradul profesional superior, nivelul studiilor S;

–        1 funcție publică specifică de execuție temporar vacantă de polițist local, clasa I, gradul profesional superior, nivelul studiilor S;

–        2 funcții publice specifice de execuție ocupate de polițist local, clasa I, gradul profesional principal, nivelul studiilor S;

–        1 funcție publică specifică de execuție ocupată de polițist local, clasa I, gradul profesional asistent, nivelul studiilor S;

–        2 funcții publice specifice de execuție ocupate de consilier juridic, clasa I, gradul profesional superior, nivelul studiilor S.

Menționăm faptul că prin reorganizarea activității acestui serviciu, atribuțiile funcționarilor publici din cadrul acestei structuri nu se modifică cu mai mult de 50%, iar în acest sens se vor aplica prevederile art. 518 alin. (1) lit. a) și alin. (2) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

(b) Se desființează 1 funcție publică specifică de execuție vacantă de polițist local, clasa I, gradul profesional superior, nivelul studiilor S din cadrul Serviciului Disciplină în Construcții și Afișaj Stradal;

 1. (a) Se reorganizează activitatea Compartimentului Activitate și Control Comercial, și va avea următoarea componență:

–        3 funcții publice specifice de execuție ocupate de polițist local, clasa I, gradul profesional superior, nivelul studiilor S;

–        1 funcție publică specifică de execuție ocupată de polițist local, clasa I, gradul profesional principal, nivelul studiilor S.

(b) Se desființează 1 funcție publică specifică ocupată de polițist local, clasa I, gradul profesional asistent, nivelul studiilor S din cadrul Compartimentului Activitate și Control Comercial. Ca urmare a desființării acestei funcții publice, funcționarului public de execuție i se vor aplica prevederile art. 519 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

 1. Se desființează structura Serviciului Pază Bunuri și Valori, împreună cu următoarele posturi contractuale:

–        1 funcție de conducere în regim contractual vacantă de șef serviciu, nivelul studiilor S;

–        9 funcții de execuție în regim contractual ocupate de guard, nivelul studiilor M/G;

–        1 funcție de execuție în regim contractual vacantă de guard, nivelul studiilor M/G.

Având în vedere faptul că se desființează posturile ocupate de guard, personalului contractual care ocupă aceste posturi i se vor aplica prevederile art. 58, art. 65 – art. 67 din Legea nr. 53/2003 privind Codul Muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

 1. Notă: Funcţionarii publici care sunt declaraţi admişi în urma examenului vor fi numiți în noile funcţii publice, iar funcţionarii publici care sunt declaraţi respinşi vor fi eliberaţi din funcţie potrivit art. 519 alin. (1) lit. c) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare și li se vor aplica prevederile art. 519 alin. (4)–(7), alin. (9) și alin. (10) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

Personalul contractual care este declarat admis la examen va fi încadrat în noile funcții, iar cel care este declarat respins este concediat conform prevederilor art. 58, art. 65 – art. 67 din Legea nr. 53/2003 privind Codul Muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Compartimentele, birourile și serviciile nesupuse reorganizării rămân nemodificate.

Numirea în funcția publică/eliberarea din funcția publică a funcționarilor publici se face cu respectarea prevederilor art. 518 și după caz art. 519 din OUG. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

Modificările intervenite în această reorganizare se încadrează în prevederile art. 129 alin. (2)  lit. a) Secțiunea a 3-a, Cap. III, art. 154 alin. (3) și (4) Secțiunea a 2-a, Cap. IV, Partea a III-a, art. 391 Cap. II, Partea a VI-a, art. 408 Secțiunea 1, Cap. IV, art. 518 alin. (1) și (2), art. 519 Secțiunea a 3-a Cap. IX Titlul II, Partea a VI-a și ale Anexei nr. 5 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. XVI alin.(2) din Legea nr.161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, cu modificările şi completările ulterioare, iar personalul încadrat în funcții de natură contractuală nu desfășoară atribuții cu prerogative de putere publică.

Precizăm faptul că prin modificările menționate mai sus, instituția noastră se încadrează în cheltuielile de personal prevăzute în bugetul de venituri și cheltuieli aprobat pentru anul 2021, precum și în limita de personal prevăzută de Legea nr. 273/2006 – Legea finanțelor publice locale, cu modificările și completările ulterioare, respectiv în Anexa privind numărul maxim de posturi pentru Primăria Arad, conform Ordinului MDRAP nr. 3214/2021 pe anul 2021, eliberată de Instituția Prefectului-Județul Arad.

 

***

REORGANIZAREA Serviciului public de interes local „Direcţia de Asistenţă Socială Arad” (DAS),  după cum urmează:

1.Se desființează  funcția publică de conducere, vacantă, de director general adjunct;

2.Se transformă funcția publică de execuție de consilier, clasa I, grad profesional debutant, vacantă, din cadrul Compartimentului Resurse umane, în funcție publică de execuție de consilier juridic, clasa I, grad profesional asistent, în cadrul aceluiași compartiment;

3.Se reorganizează Serviciul Autoritate tutelară și va avea următoarea structură:

–        1 funcție publică de conducere de șef serviciu, ocupată

–        1 funcție publică de execuție de consilier juridic, clasa I, grad profesional superior, ocupată;

–        4 funcții publice de execuție de consilier, clasa I, grad profesional superior, din 5 existente, ocupate;

–        2 funcții publice de execuție de consilier, clasa I, grad profesional principal, ocupate

–        1 funcție publică execuție de consilier, clasa I, grad profesional asistent, ocupată;

–        1 post de execuție, în regim contractual, de inspector de specialitate IA, nivel studii S, cu normă întreagă, durată nedeterminată, ocupat;

–        Se desființează 2 funcții publice de execuție de consilier, clasa I, grad profesional debutant, vacante;

–        Se desființează 1 post de execuție, în regim contractual, de inspector de specialitate IA,  nivel studii S cu normă întreagă, durată nedeterminată, vacant;

–        Se desființează 1 post de execuție, în regim contractual, de inspector de specialitate II,  nivel studii S, cu normă întreagă, durată nedeterminată, vacant;

 1. Se reorganizează Serviciul Prestații sociale și va avea următoarea structură:
 • 1 funcție publică de conducere de șef serviciu, ocupată
 • 10 funcții publice de execuție de consilier, clasa I, grad profesional superior, din 13 existente, ocupate;
 • 2 funcții publice de execuție de consilier, clasa I, grad profesional principal, ocupate
 • 3 funcții publice de execuție de consilier, clasa I, grad profesional asistent, din care 2 ocupate și 1 temporara vacantă
 • 1 funcție publică execuție de referent de specialitate, clasa II, grad profesional superior, ocupată;
 • 1 post de execuție, în regim contractual, de asistent social practicant, nivel studii S cu normă întreagă, durată nedeterminată, ocupat
 • 1 post de execuție, în regim contractual, de asistent social principal, nivel studii S, cu normă întreagă, durată nedeterminată, ocupat;
 • 3 posturi de execuție, în regim contractual de inspector de specialitate I, nivel studii S, cu normă întreagă, durată nedeterminată, din care 2 ocupate și 1 temporar vacant;
 • Se desființează 1 post de execuție, in regim contractual de inspector de specialitate I, nivel studii S, cu normă întreagă, durată nedeterminată, vacant;
 • Se desființează 1 funcție publică de execuție de referent, clasa III, grad profesional superior, vacantă;
 1. Se reorganizează Serviciul Proiecte, strategii sociale și logistică, cu modificarea denumirii în Serviciul Relații publice și programe sociale și se stabilește următoarea structură:
 • 1 funcție publică de conducere de șef serviciu, ocupată
 • 4 funcții publice de execuție de consilier, clasa I, grad profesional superior, ocupate
 • Se desființează 1 post de execuție în regim contractual de asistent social specialist, nivel studii S, cu normă întreagă, durată nedeterminată, ocupat;
 • Se desființează 1 post de execuție, în regim contractual, de inspector de specialitate II, nivel studii S, cu normă întreagă, durată nedeterminată, ocupat
 • Se desființează 1 funcție publică de consilier, clasa I, grad profesional superior, vacantă
 • Se desființează 2 funcții publice de execuție de consilier, clasa I, grad profesional debutant, vacante;

Ținând seama că se desființează postul de execuție, în regim contractual de inspector de specialitate II, nivel studii S, titularului postului i se vor aplica prevederile art 58, art 65-art 67 din Legea nr. 53/2003- Codul muncii, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând seama că se desființează postul de execuție, în regim contractual de asistent social specialist, nivel studii S, titularului postului i se vor aplica prevederile art 58, art 65-art 67 din Legea nr. 53/2003- Codul muncii, cu modificările și completările ulterioare;

 1. Compartimentul Relații cu ONG pe asistență socială se stabilește în subordinea Serviciului Relații publice și programe sociale cu următoarea structură:
 • Se transformă funcția publică de execuție de consilier, clasa I, grad profesional superior, vacantă, în funcție publică de consilier juridic, clasa I, grad profesional debutant, vacantă;
 1. Compartimentul Contractarea serviciilor sociale trece în subordinea Serviciului Relații publice și programe sociale cu următoarea structură:
 • 1 funcție publică de consilier juridic, clasa I, grad profesional debutant, vacantă
 • Se transformă funcția publică de consilier, clasa I, grad profesional asistent, vacantă, în funcție publică de consilier juridic, clasa I, grad profesional asistent, vacantă.
 1. Se reorganizează Serviciul Protecție persoane cu dizabilități cu următoarea structură:
 • 1 funcție publică de conducere de șef serviciu, ocupată
 • 3 funcții publice de execuție de consilier, clasa I, grad profesional superior, din 4 existente, ocupate;
 • 1 funcție publică de execuție de consilier, clasa I, grad profesional principal, ocupată;
 • 1 post de execuție, în regim contractual, de inspector de specialitate IA, nivel studii S, cu normă întreagă, durată nedeterminată, ocupat;
 • 1 post de execuție, în regim contractual de inspector de specialitate II, nivel studii S, cu normă întreagă, durată nedeterminată, ocupat
 • Se desființează 1 funcție publică de execuție de consilier, clasa I, grad profesional asistent, vacantă
 • Se înființează 1 post de execuție, în regim contractual de medic, nivel studii S, cu normă întreagă, durată nedeterminată;
 1. Se menține Compartimentul Asistență medicală comunitară, cu structura existentă, în subordinea Serviciului protecție persoane cu dizabilități
 2. Se reorganizează Compartimentul Asistență la domiciliu din subordinea Serviciului Protecție persoane cu dizabilități, cu următoarea structură:
 • 1 post de execuție, în regim contractual, de inspector de specialitate I, nivel studii S, cu normă întreagă, durată nedeterminată, ocupat
 • 1 post de execuție, în regim contractual, de muncitor calificat II, nivel studii G, cu normă întreagă, durată nedeterminată,
 • 1 post de execuție de muncitor calificat I, nivel studii G, cu normă întreagă, durată nedeterminată din 2 posturi existente, ocupate;
 • Postul de execuție, în regim contractual, de muncitor calificat  I, nivel studii G, poate  fi ocupat în baza examenului organizat, conform regulamentului de organizare a examinării profesionale, aprobat prin Dispozitie a Primarului Municipiului Arad,  de către personalul contractual care ocupa, anterior reorganizării, posturile de muncitor calificat I în cadrul Compartimentului Asistență la domiciliu.
 1. Se reorganizează Serviciul Protecție persoane adulte, după cum urmează:

–        atribuțiile specifice se organizează la nivel de compartiment, fiind astfel stabilit Compartimentul Asistență socială persoane adulte.

–        Se desființează funcția publică de conducere de șef serviciu-Serviciul protecție persoane adulte;

–        Compartimentul Asistență socială persoane adulte se stabilește în subordinea Serviciului Protecție persoane cu dizabilități, cu următorea structură:

–        se stabilește o funcție publică de execuție de consilier, clasa I, grad profesional superior, în vederea aplicării prevederilor art.519 alin.(8), ca urmare a desființării funcției de conducere de șef serviciu-Serviciul Protecție persoane adulte;

–        4 funcții publice de execuție de consilier, clasa I, grad profesional superior, ocupate

–        Se desființează 3 funcții publice de execuție de consilier, clasa I, grad profesional debutant, vacante;

–        Se desființează 1 funcție publică de execuție de consilier, clasa I, grad profesional superior, vacantă

–        Se desființează 2 posturi de execuție, în regim contractual, de muncitor calificat I, nivel studii G, cu normă întreagă, durată nedeterminată, vacante;

–        Se desființează 1 post de execuție, în regim contractual de muncitor calificat II, nivel studii G, cu normă întreagă, durată nedeterminată, vacant

–        Se desființează un post de execuție, în regim contractual de medic,nivel studii S, cu timp parțial de 4 ore/zi, durată nedeterminată, vacant;

–        Se desființează 2 posturi de execuție, în regim contractual, de îngrijitor, nivel studii G, durată nedeterminată, ocupate;

–        Se desființează 1 post de execuție, în regim contractual de inspector de specialitate I, nivel studii S, cu normă întreagă, durată nedeterminată, vacant

–        Se desființează 1 post de execuție, în regim contractual de inspector de specialitate I, nivel studii S, cu normă întreagă, durată nedeterminată, ocupat

Ținând seama că se desființează postul de execuție, în regim contractual,  de inspector de specialitate I, nivel studii S, titularului postului i se vor aplica prevederile art 58, art 65-art 67 din Legea nr. 53/2003- Codul muncii, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând seama că se desființează posturile de execuție, în regim contractual de îngrijitor, nivel studii G, titularilor posturilor li se vor aplica prevederile art 58, art 65-art 67 din Legea nr. 53/2003- Codul muncii, cu modificările și completările ulterioare;

 1. Adăpostul de noapte trece în subordinea Serviciul Protecție persoane cu dizabilități și se reorganizează, cu următoarea structură:
 • 2 posturi de execuție, în regim contractual, de asistent social principal, nivel studii S, cu normă întreagă, durată nedeterminată, ocupate;
 • 1 post de execuție, în regim contractual de inspector de specialitate I, nivel studii S, cu normă întreagă, durată nedeterminată, ocupat
 • Se desființează 1 post de execuție, în regim contractual, de muncitor calificat I, nivel studii G, cu normă întreagă, durată nedeterminată,ocupat
 • Se desființează 1 post de execuție în regim contractual de inspector de specialitate I, nivel studii S, cu normă întreagă, durată nedeterminată, vacant

Ținând seama că se desființează postul de execuție, în regim contractual de muncitor calificat I, nivel studii G, titularului postului i se vor aplica prevederile art 58, art 65-art 67 din Legea nr. 53/2003- Codul muncii, cu modificările și completările ulterioare;

 1. Se reorganizează Compartimentul Achiziții publice cu următoarea structură:
 • 1 funcție publică de execuție de consilier achiziții publice, clasa I, grad profesional superior, ocupată
 • 1 funcție publică de consilier juridic, clasa I, grad profesional asistent, vacantă
 • Se desființează 1 funcție publică de consilier achiziții publice, clasa I, grad profesional principal, ocupată;
 1. Se reorganizează Biroul Financiar cu modificarea denumirii în Biroul Gestionarea patrimoniului, aprovizionare și arhivă și se stabilește următoarea structură:
 • 1 funcție publică de șef birou, ocupată
 • 3 funcții publice de execuție de consilier, clasa I, grad profesional superior, din care 2 ocupate și 1 temporar vacantă
 • 1 funcție publică de execuție de consilier, clasa I, grad profesional principal, din 2 existente, ocupate;
 • 1 post contractual de inspector de specialitate I, nivel studii S, cu normă întreagă, durată nedeterminată, cu normă întreagă, ocupat
 • se desființează 2 funcții publice de execuție de consilier, clasa I, grad profesional debutant, vacante;
 • se desființează 1 post de execuție, în regim contractual, de referent II, nivel studii M, cu normă întreagă, durată nedeterminată, vacant
 1. Compartimentul Administrativ-aprovizionare se redenumește Compartiment administrativ și se menține în subordinea Biroului Gestionarea patrimoniului, aprovizionare și arhivă cu următoarea structură:
 • 1 post de execuție, în regim contractual de administrator, nivel studii M, cu normă întreagă, durată nedeterminată, ocupat
 • 2 posturi de execuție, în regim contractual de șofer, nivel studii G, cu normă întreagă, durată nedeterminată, ocupate
 • 1 post de execuție, în regim contractual de muncitor calificat I, nivel studii G, cu normă întreagă, durată nedeterminată, ocupat
 • 1 post de execuție, în regim contractual de muncitor necalificat, nivel studii G, cu normă întreagă, durată nedeterminată, ocupat
 • Se înființează 1 post de execuție, în regim contractual de îngrijitor, nivel studii G, vacant,

Postul de execuție, în regim contractual de îngrijitor, nivel studii G  va fi pus la dispoziția personalului ale căror posturi au fost desființate și îndeplinesc condițiile de ocupare, iar în cazul în care mai multi salariați vor opta pentru ocuparea acestuia, se va organiza examen, conform regulamentului de organizare a examinării profesionale, aprobat prin Dispozițiie a Primarului Municiului Arad.

 1. Se reorganizează Serviciul Protecția copilului și familiei după cum urmează:                                 –Se desființează Biroul Protecția copilului, atribuțiile specifice urmând să fie exercitate la nivelul Serviciului Protecția copilului și familiei,
 • Se desființează funcția publică de conducere de sef birou- Birou Protecția copilului,
 1. Se stabilește structura Serviciului Protecția copilului și familiei după cum urmează:
 • 1 funcție publică de conducere de șef serviciu, ocupată
 • 1 funcție publică de execuție de consilier, clasa I, grad profesional superior, stabilită în vederea aplicării prevederilor art.519 alin.(8), ca urmare a disființării funcției de conducere de șef birou-Birou protecția copilului
 • 2 funcții publice de execuție de consilier, clasa I, grad profesional superior, din 3 existente, ocupate;
 • 1 funcție publică de execuție de referent, clasa III, grad profesional superior, ocupată
 • 1 funcție publică de consilier, clasa I, grad profesional principal, ocupată
 • 3 posturi de execuție, în regim contractual de inspector de specialitate I, nivel studii S, cu normă întreagă, pe perioadă nedeterminată, ocupate, din care 2 existente în cadrul serviciului și 1 preluat din cadrul Biroului Protecția copilului (birou care s-a desființat)
 • 4 posturi de execuție, în regim contractual, de asistent social principal, nivel studii S, cu normă întreagă, pe perioadă nedeterminată, ocupate, din care 2 existente în cadrul serviciului și 2 preluate din cadrul din cadrul Biroului Protecția copilului (birou care s-a desființat)
 1. Se desființează postul de execuție, în regim contractual, de inspector de specialitate debutant, nivel studii S, cu normă întreagă, durată nedeterminată, vacant, din cadrul Biroului Integrare socială pentru tineri
 2. Se desființează postul de execuție, în regim contractual, de referent I, studii M, cu normă întreagă, durata nedeterminată, vacant, din cadrul Centrului de Reabilitare socio-profesională ”Creativ”, din subordnea Biroului Integrare socială pentru tineri
 3. Se desființează un post de execuție, în regim contractual de muncitor calificat II, nivel studii G, cu normă întreagă, durată nedeterminată, vacant, din cadrul Compartimentului Activități protejate Clăbucet, din subordnea Biroului Integrare socială pentru tineri
 4. Se reorganizează Compartimentul Monitorizarea copiilor cu părinți plecați la muncă în străinătate cu următoarea structură:
 • 1 funcție publică de execuție de consilier, clasa I, grad profesional superior, ocupată
 • 1 funcție publică de execuție de consilier, clasa I, grad profesional principal, ocupată
 • 1 post contractual de execuție de inspector de specialitate I, nivel studii S, durată nedeterminată, ocupat
 • 1 post de asistent social specialist, nivel studii S, durată nedeterminată, ocupat, preluat din cadrul Biroului Protecția copilului (birou care s-a desființat)
 • Se desființează 1 post de execuție, în regim contractual, de asistent social debutant, nivel studii S, durată nedeterminată, vacant
 • Se desființează 1 post de execuție, în regim contractual, de psiholog practicant, nivel studii S, durată nedeterminată, vacant
 1. Se reorganizează Compartimentul Prevenirea și combaterea violenței domestice cu următoarea structură:
 • Se transformă 1 funcție publică de execuție de consilier juridic, clasa I, grad profesional asistent, vacantă, în funcție publică de consilier juridic, clasa I, grad profesional debutant, vacantă,
 • 1 post de execuție, în regim contractual, de asistent social practicant, nivel studii S, cu normă întreagă, durată nedeterminată, ocupat
 • 1 post de execuție, în regim contractual de psiholog specialist, nivel studii S, cu normă întreagă, durată nedeterminată, ocupat, preluat din cadrul Biroului Protecția copilului (birou care s-a desființat)
 • Se desființează 1 post de execuție, în regim contractual de psiholog practicant, nivel studii S, cu normă întreagă, durată nedeterminată, vacant
 • Se desființează 1 post de execuție, în regim contractual de asistent social practicant, nivel studii S, cu normă întreagă, durată nedeterminată, vacant;
 1. Complexul Curcubeu trece în subordinea directă a Serviciului Protecția copilului și familiei. Se desființează următoarele posturi de execuție, în regim contractual, vacante din cadrul Complexului Curcubeu:
 • desființează 1 post de execuție, în regim contractual, de asistent social debutant, nivel studii S, cu normă întreagă, durată nedeterminată, vacant
 • se desființează 1 post de execuție, în regim contractual,de referent I, nivel studii M, cu normă întreagă, durată nedeterminată, vacant
 • se desființează 1 post de execuție, în regim contractual, de referent II, nivel studii G, cu normă întreagă, durată nedeterminată, vacant
 1. Creșele trec în subordinea directă a Serviciului Protecția copilului și familiei
 2.  Se înființează Creșa Kincskereso (Căutătorii de comori), cu următoarea structură:
 • 2 posturi de asistent medical, nival studii PL, vacante
 • 4 posturi de infirmiere, nivel studii G, vacante
 1. Se înființează Compartimentul Asistență medicală școlară și universitară în subordinea Serviciului protecția copilului și familiei cu următoarea structură:
 • Se înființează 3 posturi de execuție, în regim contractual de medic primar, nivel studii S, cu normă întreaga, durată nedeterminată, vacante
 • Se înființează 9 posturi de execuție, în regim contractual de medic specialist, nivel studii S, cu normă întreaga, durată nedeterminată, vacante
 • Se înființează 20 de posturi de execuție, în regim contractual de medic, nivel studii S, cu normă întreaga, durată nedeterminată, vacante
 • Se înființează 2 posturi de execuție, în regim contactual de medic dentist primar, nivel studii S, cu normă întreaga, durată nedeterminată, vacante
 • Se înființează 16 posturi de execuție, în regim contractual de medic dentist, nivel studii S, cu normă întreaga, durată nedeterminată, vacante
 • Se înființează 3 posturi de execuție, în regim contractual de asistent medical principal, cu normă întreaga, durată nedeterminată, nivel studii S, vacante
 • Se înființează 58 de posturi de execuție, în regim contractual, de asistent medical principal, nivel studii PL, cu normă întreaga, durată nedeterminată, vacante
 • Se înființează 33 de posturi de execuție, în regim contractual de asistent medical, nivel studii PL, cu normă întreaga, durată nedeterminată, vacante
 • Se înființează 10 posturi de execuție, în regim contractual de asistent medical debutant, nivel studii PL, cu normă întreaga, durată nedeterminată, vacante
 • Se înființează 3 posturi de execuție, în regim contractual de asistent medical principal, nivel studii M, cu normă întreaga, durată nedeterminată vacante
 • Se înființează 1 post de execuție, în regim contractual de asistent medical, nivel studii M, cu normă întreaga, durată nedeterminată, vacantă

 

***

REORGANIZAREA Centrului Municipal de Cultură ( CMCA):

Aprobarea reorganizării activității serviciului public de interes local Centrul Municipal de Cultură Arad, după cum urmează

Se reorganizează activitatea Serviciului Activități Culturale, redenumit  Serviciul Activități Culturale și Administrare Cinematografe, ca urmare a preluării activității și personalului Biroului Administrare Cinematografe denumit în continuare Compartimentul   Administrare Cinematografe.

Serviciul Activități Culturale și Administrare Cinematografe aflat în subordinea Directorului  executiv adjunct,  va avea următoarea componență:

1.1 Serviciul Activități Culturale și Administrare Cinematografe:

– 1 funcție publică de conducere ocupată de șef serviciu, clasa I, gradul II.

Titularului postului de șef serviciu la Serviciul Activități Culturale și Administrare   Cinematografe, i se vor aplica prevederile art.518, alin.(1) și (2) din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

1.2 Compartimentul Organizare Evenimente Culturale și Sportive a cărui activitate se reorganizează  va avea următoarea componență:

– 2 funcții publice de execuție ocupate de consilier, clasa I, grad profesional superior, nivelul studiilor S;

– 1 funcție publică de execuție ocupată de consilier, clasa I, grad profesional principal, nivelul studiilor S;

– 1 funcție publică de execuție temporar vacantă de consilier, clasa I, grad profesional principal, nivelul studiilor S;

          – se deființează 2 funcții publice de execuție vacante  de consilier, clasa I, grad profesional superior, nivelul studiilor S;

          1.3 Compartimentul Promovare, Marketing și Turism  a cărui activitate se reorganizează va avea următoarea componență:

– 2 funcții publice de execuție ocupate de consilier, clasa I, grad profesional asistent, nivelul studiilor S;

– 1 funcție publică de execuție ocupată de consilier, clasa I, grad profesional superior, nivelul studiilor S;

se deființează 1 funcție publică de execuție ocupată de consilier, clasa I, grad profesional superior, nivelul studiilor S;

– se deființează 1 funcție publică de execuție vacantă de consilier juridic, clasa I, grad profesional debutant, nivelul studiilor S;

Menționăm faptul că în urma reorganizării activității Compartimentului Promovare, Marketing și Turism, funcționarii publici din cadrul acestei structurii li se vor aplica prevederile art.518 și după caz art.519 din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

          1.4  Biroul  Administrare Cinematografe a cărui activitate se reorganizeză  la nivel de compartiment denumit în continuare Compartimentul Administrare Cinematografe, în cadrul Serviciului Activități Culturale și Administrare Cinematografe în subordinea directorului executiv adjunct.

Având în vedere reorganizarea activității Biroului Administrare Cinematografe se desființează  funcția publică de conducere de șef birou, clasa I, nivel studii S, titularului funcției publice i se vor aplica prevederile art.519 din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare .

Menționăm faptul că prin preluarea activităților din cadrul Compartimentului Administrare Cinematografe, atribuțiile tuturor funcționarilor publici nu se modifică cu mai mult de 50%, iar în acest sens se vor aplica prevederile art.518 alin.(1) lit.a) și alin.(2) din OUG nr.57/ privind Codul administrativ cu modificările și completările ulterioare.

Compartimentul Administrare Cinematografe va avea următoarea componență:

– 1 funcție publică de execuție de consilier ocupată, clasa I, gradul profesional superior, nivelul studiilor S, nou înființată, care potrivit prevederilor art.519 din.(8) din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ va fi pusă la dispoziție titularului funcției publice de conducere de șef birou – Biroul Administrare Cinematografe;

-1 funcție publică de execuție ocupată de consilier, clasa I, gradul profesional asistent, nivel  studii S

– 1 funcție contractuală de execuție ocupată de referent, treaptă profesională IA, nivelul studiilor M;

se deființează 1 funcție contractuală de execuție ocupată muncitor calificat, treapta , clasa I, grad profesional superior, nivelul studiilor M. Titularului i se vor aplica prevederile art.58, art.65-67 din Legea nr.53/2003 privind Codul Muncii – republicat.

           – se deființează 1 funcție contractuală de execuție vacantă îngrijitor, nivelul studiilor M,G;

 1. Compartimentul Financiar Contabilitate, Achiziții Publice în subordinea directorului executiv, a cărui activitate se reorganizează, va avea următoarea componență:

– 1 funcție publică de execuție ocupate de consilier, clasa I, gradul profesional superior, nivelul studiilor S;

– 1 funcție publică de execuție ocupate de consilier achiziții publice, clasa I, gradul profesional superior, nivelul studiilor S;

-1 funcție publică de execuție ocupate de consilier, clasa I, gradul profesional principal, nivelul studiilor S;

-se desființează 1 funcție publică de execuție vacantă de consilier, clasa I, grad profesional superior, nivelul studiilor S.

 1. Compartimentului Administrare Clădirea Preparandiei” în subordinea directorului executiv adjunct, a cărui activitate se reorganizează va avea următoarea componență:

– 1 funcție contractuală de execuție ocupată de consilier, treaptă profesională II, nivelul studiilor S;

– 1 funcție contractuală de execuție ocupată de referent II, nivelul studiilor M;

– 1 funcție contractuală de execuție ocupată de supraveghetor, nivelul studiilor M;

se desființează 1 funcție contractuală de execuție vacantă de consilier treaptă profesională    IA,     nivelul studiilor S,

se desființează 1 funcție contractuală de execuție vacantă de consilier, treaptă profesională debutant, nivelul studiilor S;

 1. Compartimentului Administrativ în subordinea directorului executiv adjunct, a cărui activitate se reorganizează va avea următoarea componență:

– 1 funcție contractuală de execuție ocupată de consilier, treaptă profesională II, nivelul studiilor S;

se desființează 1 funcție contractuală de execuție vacantă de inspector, treaptă profesională IA,  nivelul studiilor M.

 

***

REORGANIZAREA Centrului SOCIAL – CANTINA MUNICIPALĂ:

1.Reorganizarea activității Centrului Social Cantina Municipală Arad, în vederea încadrării în cheltuielile de personal legal aprobate, după cum urmează:

a) desființarea unui post ocupat în regim contractual de muncitor necalificat,

b) desființarea unui număr de 4 posturi ocupate în regim contractual de muncitor calificat I,

c) desființarea unui post ocupat în regim contractual de șofer I,

d) desființarea unui post ocupat în regim contractual de consilier juridic II,

e) desființarea unui post ocupat în regim contractual de inspector de specialitate IA

2.Modificarea Organigramei și Statului de funcții ale Centrului Social Cantina Municipală Arad, în forma actualizată.

3.Posibilitatea ca angajații care ocupă posturi din categoria celor supuse desființării prevăzute la pct. 1 lit. a) și b) să poată fi reîncadrați pe unul din posturile nedesființate în condițiile promovării examenului profesional organizat conform procedurii aprobată prin Dispoziție a Primarului Municipiului Arad.

4.Actualizarea fișelor de post aferente posturilor nedesfințate.

 

***

[COMUNICAT DE PRESĂ]

Primarul Călin Bibarț:„Economia rezultată în urma reorganizării va fi folosită pentru dezvoltarea orașului”

Primarul Călin Bibarț și viceprimarul Lazăr Faur au anunțat vineri, 25 iunie 2021, că noua organigramă a Primăriei Municipiului Arad a fost definitivată. Aceasta se va afla pe ordinea de zi a următoarei ședințe a Consiliului Local Municipal din această lună.

Dacă în actuala organigramă a instituției se regăsesc 1150 de posturi, din toamnă Primăria Municipiului Arad va avea 790 de angajați, la care se adaugă cei 142 de medici din cabinetele medicale, plătiți de către Ministerul Sănătății.

151 din actualii angajați ai instituției vor fi supuși testării, însă doar 70 dintre ei se vor mai regăsi pe statul de plată al instituției, restul de 81 fiind nevoiți să-și caute un alt loc de muncă. 42 de posturi au fost eliberate deja.
2 direcții, 3 servicii, 1 birou și 4 compartimente au fost desființate.

Alte 17 structuri au fost declasate, respectiv 7 servicii au fost transformate în birouri, 6 în compartimente și 4
birouri au devenit compartimente. Cu alte cuvinte, din cele 75 de funcții de conducere câte sunt în actuala structură, mai rămân 59.

Economia care se face prin aceste măsuri va fi de aproximativ 2 milioane de euro anual.

„În acest an, Consiliul Local Municipal a trebuit să aprobe un împrumut de 100 de milioane de lei, adică 20 de milioane de euro, pentru a putea cofinanța investiții europene majore în Arad și doar din această restructurare, care înseamnă reduceri atât de posturi de conducere, cât și posturi de funcționari de execuție, să avem o economie de circa 2 milioane de euro pe an, bani din care putem amenaja de exemplu parcul din Vlaicu, despre care am vorbit, sau în câțiva ani să achităm împrumutul pe care l-am luat. Ne dorim să fie o Primărie mai eficientă, cu un personal cât mai calificat și cât mai deschis cetățeanului care plătește. Suntem în proceduri de implementare a semnăturilor electronice și de digitalizare. Probabil vom putea face o analiză cum putem să devenim și mai eficienți, decât în momentul acestei restructurări.”, a explicat primarul Călin Bibarț.

 

Categorie: Administrație
Etichete: organigrama, Primarul Călin Bibarţ, reduceri de posturi, reorganizare primaria arad, restructurare personal
Distribuie:
Articolul anterior
Primarul comunei Zăbrani este liberalul Dănuț Codrean
Articolul următor
Când interesele politice sunt NENATURAL de compatibile cu cele private: viitorul PARC FOTOVOLTAIC de la INEU naște controverse înainte de a se naște propriu-zis! [FOTO / DOCUMENTE]

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Fill out this field
Fill out this field
Te rog să introduci o adresă de email validă.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Din aceeași categorie