Poliția Română organizează concurs – încadrare directă pentru ocuparea a 20 de posturi de ofițer de poliție specialitatea criminalistică și a 15 posturi de ofițer de poliție, specialitatea analiză și profil al drogurilor

politia romana 2
Distribuie:

Poliția Română a postat anunțurile pentru concursurile organizate în perioada imediat următoare pentru ocuparea unor funcții. Mai multe posturi vor fi ocupate prin încadrare directă.

Poliția Română, aparat central: concurs – încadrare directă | 20 de posturi de ofițer de poliție specialitatea criminalistică. Dată limită depunere dosar:27.03.2024, ora 16:00. Posturi scoase la concurs:
Polițist / Ofițer de poliție/ Nivel funcție: Execuție – perioadă nedeterminată
 1. poz. 1592/A – ofițer specialist principal I prevăzut cu gradul de Comisar șef de poliție – arma: Politia Romana, unitatea: Poliția Română, aparat central – Institutul Național de Criminalistică – Laboratorul regional de genetică judiciară Cluj-Napoca, jud. CJ, MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA, Domeniu de activitate: Criminalistică
 2. poz. 1592/B – ofițer specialist principal I prevăzut cu gradul de Comisar șef de poliție – arma: Politia Romana, unitatea: Poliția Română, aparat central – Institutul Național de Criminalistică – Laboratorul regional de genetică judiciară Cluj-Napoca, jud. CJ, MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA, Domeniu de activitate: Criminalistică
 3. poz. 1592/C – ofițer specialist principal I prevăzut cu gradul de Comisar șef de poliție – arma: Politia Romana, unitatea: Poliția Română, aparat central – Institutul Național de Criminalistică – Laboratorul regional de genetică judiciară Cluj-Napoca, jud. CJ, MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA, Domeniu de activitate: Criminalistică
 4. poz. 1592/D – ofițer specialist principal I prevăzut cu gradul de Comisar șef de poliție – arma: Politia Romana, unitatea: Poliția Română, aparat central – Institutul Național de Criminalistică – Laboratorul regional de genetică judiciară Cluj-Napoca, jud. CJ, MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA, Domeniu de activitate: Criminalistică
 5. poz. 1592/E – ofițer specialist principal I prevăzut cu gradul de Comisar șef de poliție – arma: Politia Romana, unitatea: Poliția Română, aparat central – Institutul Național de Criminalistică – Laboratorul regional de genetică judiciară Cluj-Napoca, jud. CJ, MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA, Domeniu de activitate: Criminalistică
 6. poz. 1594/A – ofițer specialist principal I prevăzut cu gradul de Comisar șef de poliție – arma: Politia Romana, unitatea: Poliția Română, aparat central – Institutul Național de Criminalistică – Laboratorul regional de genetică judiciară Iași, jud. IS, MUNICIPIUL IASI, Domeniu de activitate: Criminalistică
 7. poz. 1594/B – ofițer specialist principal I prevăzut cu gradul de Comisar șef de poliție – arma: Politia Romana, unitatea: Poliția Română, aparat central – Institutul Național de Criminalistică – Laboratorul regional de genetică judiciară Iași, jud. IS, MUNICIPIUL IASI, Domeniu de activitate: Criminalistică
 8. poz. 1594/C – ofițer specialist principal I prevăzut cu gradul de Comisar șef de poliție – arma: Politia Romana, unitatea: Poliția Română, aparat central – Institutul Național de Criminalistică – Laboratorul regional de genetică judiciară Iași, jud. IS, MUNICIPIUL IASI, Domeniu de activitate: Criminalistică
 9. poz. 1594/D – ofițer specialist principal I prevăzut cu gradul de Comisar șef de poliție – arma: Politia Romana, unitatea: Poliția Română, aparat central – Institutul Național de Criminalistică – Laboratorul regional de genetică judiciară Iași, jud. IS, MUNICIPIUL IASI, Domeniu de activitate: Criminalistică
 10. poz. 1594/E – ofițer specialist principal I prevăzut cu gradul de Comisar șef de poliție – arma: Politia Romana, unitatea: Poliția Română, aparat central – Institutul Național de Criminalistică – Laboratorul regional de genetică judiciară Iași, jud. IS, MUNICIPIUL IASI, Domeniu de activitate: Criminalistică
 11. poz. 1595/A – ofițer specialist principal I prevăzut cu gradul de Comisar șef de poliție – arma: Politia Romana, unitatea: Poliția Română, aparat central – Institutul Național de Criminalistică – Laboratorul regional de genetică judiciară Timișoara, jud. TM, MUNICIPIUL TIMISOARA, Domeniu de activitate: Criminalistică
 12. poz. 1595/B – ofițer specialist principal I prevăzut cu gradul de Comisar șef de poliție – arma: Politia Romana, unitatea: Poliția Română, aparat central – Institutul Național de Criminalistică – Laboratorul regional de genetică judiciară Timișoara, jud. TM, MUNICIPIUL TIMISOARA, Domeniu de activitate: Criminalistică
 13. poz. 1595/C – ofițer specialist principal I prevăzut cu gradul de Comisar șef de poliție – arma: Politia Romana, unitatea: Poliția Română, aparat central – Institutul Național de Criminalistică – Laboratorul regional de genetică judiciară Timișoara, jud. TM, MUNICIPIUL TIMISOARA, Domeniu de activitate: Criminalistică
 14. poz. 1595/D – ofițer specialist principal I prevăzut cu gradul de Comisar șef de poliție – arma: Politia Romana, unitatea: Poliția Română, aparat central – Institutul Național de Criminalistică – Laboratorul regional de genetică judiciară Timișoara, jud. TM, MUNICIPIUL TIMISOARA, Domeniu de activitate: Criminalistică
 15. poz. 1595/E – ofițer specialist principal I prevăzut cu gradul de Comisar șef de poliție – arma: Politia Romana, unitatea: Poliția Română, aparat central – Institutul Național de Criminalistică – Laboratorul regional de genetică judiciară Timișoara, jud. TM, MUNICIPIUL TIMISOARA, Domeniu de activitate: Criminalistică
 16. poz. 879 – ofițer specialist I prevăzut cu gradul de Comisar șef de poliție – arma: Politia Romana, unitatea: Insp.de Politie Jud.Constanta – Serviciul Criminalistic – Laboratorul regional de genetică judiciară , jud. CT, MUNICIPIUL CONSTANTA, Domeniu de activitate: Criminalistică
 17. poz. 880 – ofițer specialist I prevăzut cu gradul de Comisar șef de poliție – arma: Politia Romana, unitatea: Insp.de Politie Jud.Constanta – Serviciul Criminalistic – Laboratorul regional de genetică judiciară , jud. CT, MUNICIPIUL CONSTANTA, Domeniu de activitate: Criminalistică
 18. poz. 881 – ofițer specialist I prevăzut cu gradul de Comisar șef de poliție – arma: Politia Romana, unitatea: Insp.de Politie Jud.Constanta – Serviciul Criminalistic – Laboratorul regional de genetică judiciară , jud. CT, MUNICIPIUL CONSTANTA, Domeniu de activitate: Criminalistică
 19. poz. 882 – ofițer specialist I prevăzut cu gradul de Comisar șef de poliție – arma: Politia Romana, unitatea: Insp.de Politie Jud.Constanta – Serviciul Criminalistic – Laboratorul regional de genetică judiciară , jud. CT, MUNICIPIUL CONSTANTA, Domeniu de activitate: Criminalistică
 20. poz. 883 – ofițer specialist I prevăzut cu gradul de Comisar șef de poliție – arma: Politia Romana, unitatea: Insp.de Politie Jud.Constanta – Serviciul Criminalistic – Laboratorul regional de genetică judiciară , jud. CT, MUNICIPIUL CONSTANTA, Domeniu de activitate: Criminalistică

Mențiuni despre concurs:
Candidatul se poate înscrie: Pentru o parte dintre posturi (grupate pe unitate) – poate alege câte unități dorește. Concursul este organizat la nivel central cu comisii de recrutare la nivel teritorial.
Condiții generale și criterii specifice: 

Pentru a participa la concursul cu recrutare prin încadrare directă, candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

a) să aibă cetăţenia română şi domiciliul în România;
b) să cunoască limba română, scris şi vorbit;
c) să aibă capacitate deplină de exerciţiu;
d) să fie apţi din punct de vedere medical, fizic şi psihologic;(*)
e) să aibă vârsta de minimum 18 ani împliniţi;
f) îndeplinesc condiţiile de ocupare prevăzute în fişa postului;
g) să aibă un comportament corespunzător principiilor care guvernează profesia de poliţist; (**)
h) să nu aibă antecedente penale cu excepţia situaţiei când a intervenit reabilitarea;
i) să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni;
j) să nu fi fost destituiţi dintr-o funcţie publică sau să nu le fi încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;
k) să nu fi desfăşurat activităţi de poliţie politică, astfel cum sunt definite prin lege;
l) nu are tatuaje ori elemente ornamentale, de orice natură, aplicate, inserate sau implantate pe/în corp, neacoperite de vestimentaţie, în ţinuta de vară; (***)
m) prin încadrare directă, potrivit nivelului studiilor şi/sau vechimii în specialitate, nu dobândeşte un grad profesional mai mic decât gradul militar echivalent deţinut în rezervă.


Pentru a participa la acest concurs, polițistul căruia i-au încetat raporturile de serviciu trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

a) să aibă cetăţenia română şi domiciliul în România;
b) să cunoască limba română, scris şi vorbit;
c) să aibă capacitate deplină de exerciţiu;
d) să fie apţi din punct de vedere medical, fizic şi psihologic; (*)
e) să aibă vârsta de minimum 18 ani împliniţi;
f) îndeplinesc condiţiile de ocupare prevăzute în fişa postului;
g) să aibă un comportament corespunzător principiilor care guvernează profesia de poliţist; (**)
h) să nu aibă antecedente penale, cu excepţia situaţiei când a intervenit reabilitarea;
i) să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni;
j) să nu fi fost destituiţi dintr-o funcţie publică sau să nu le fi încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;
k) să nu fi desfăşurat activităţi de poliţie politică, astfel cum sunt definite prin lege;
l) nu are tatuaje ori elemente ornamentale, de orice natură, aplicate, inserate sau implantate pe/în corp, neacoperite de vestimentaţie, în ţinuta de vară; (***)
m) dacă prin reîncadrare, potrivit nivelului studiilor şi/sau vechimii în specialitate, nu dobândeşte un grad profesional mai mic decât gradul militar echivalent deţinut în rezervă;
n) nu le-au încetat raporturile de serviciu în condiţiile art. 69 alin. (1) lit. a), c), g)-i), k), l) şi n) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, cu modificările şi completările ulterioare. (****)


Pentru a participa la acest concurs, în vederea transferului din cadrul instituţiilor din sistemul de apărare, ordine publică şi securitate naţională, candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

a) să aibă cetăţenia română şi domiciliul în România;
b) să cunoască limba română, scris şi vorbit;
c) să aibă capacitate deplină de exerciţiu;
d) să fie apţi din punct de vedere medical, fizic şi psihologic; (*)
e) să aibă vârsta de minimum 18 ani împliniţi;
f) îndeplinesc condiţiile de ocupare prevăzute în fişa postului;
g) să aibă un comportament corespunzător principiilor care guvernează profesia de poliţist; (**)
h) să nu aibă antecedente penale, cu excepţia situaţiei când a intervenit reabilitarea;
i) să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni;
j) să nu fi fost destituiţi dintr-o funcţie publică sau să nu le fi încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;
k) să nu fi desfăşurat activităţi de poliţie politică, astfel cum sunt definite prin lege.
l) nu are tatuaje ori elemente ornamentale, de orice natură, aplicate, inserate sau implantate pe/în corp, neacoperite de vestimentaţie, în ţinuta de vară; (***)


Agentul de poliție poate participa la concurs dacă îndeplinește cumulativ următoarele condiții:

a) este declarat «apt» la evaluarea psihologică organizată în acest scop; (*)
b) nu este sub efectul unei sancţiuni disciplinare;
c) nu este pus la dispoziţie ori suspendat din funcţie în condiţiile art. 27^21 alin. (2) sau art. 27^25 lit. a), b) şi h);
d) a obţinut calificativul de cel puţin «bine» la ultimele două evaluări anuale de serviciu;
e) a absolvit studii superioare și îndeplinește condiţiile de ocupare prevăzute în fişa postului.

Toate detaliile despre condiții de participare, dosar de înscriere și probele de concurs pot fi găsite AICI


Poliția Română, aparat central: concurs – încadrare directă | 15 posturi de ofițer de poliție, specialitatea analiză și profil al drogurilor. Dată limită depunere dosar: 27.03.2024, ora 16:00
Posturi scoase la concurs:
Polițist / Ofițer de poliție/ Nivel funcție: Execuție – perioadă nedeterminată
 1. poz. 1158/A – Ofițer specialist principal I prevăzut cu gradul de Comisar șef de poliție – arma: Politia Romana, unitatea: Poliția Română, aparat central – Direcția de Combatere a Criminalității Organizate – Laboratorul central de analiză și profil al drogurilor, jud. B , MUNICIPIUL BUCURESTI, Domeniu de activitate: Combaterea criminalității organizate
 2. poz. 1158/B – Ofițer specialist principal II prevăzut cu gradul de Comisar șef de poliție – arma: Politia Romana, unitatea: Poliția Română, aparat central – Direcția de Combatere a Criminalității Organizate – Laboratorul central de analiză și profil al drogurilor, jud. B , MUNICIPIUL BUCURESTI, Domeniu de activitate: Combaterea criminalității organizate
 3. poz. 1158/C – Ofițer specialist principal II prevăzut cu gradul de Comisar șef de poliție – arma: Politia Romana, unitatea: Poliția Română, aparat central – Direcția de Combatere a Criminalității Organizate – Laboratorul central de analiză și profil al drogurilor, jud. B , MUNICIPIUL BUCURESTI, Domeniu de activitate: Combaterea criminalității organizate
 4. poz. 0018/D – Ofițer specialist I prevăzut cu gradul de Comisar șef de poliție – arma: Politia Romana, unitatea: Poliția Română, aparat central – Brigada de Combatere a Criminalității Organizate Brașov – Serviciul Antidrog – Compartimentul analiză droguri, jud. BV, MUNICIPIUL BRASOV, Domeniu de activitate: Combaterea criminalității organizate
 5. poz. 0018/E – Ofițer specialist I prevăzut cu gradul de Comisar șef de poliție – arma: Politia Romana, unitatea: Poliția Română, aparat central – Brigada de Combatere a Criminalității Organizate Brașov – Serviciul Antidrog – Compartimentul analiză droguri, jud. BV, MUNICIPIUL BRASOV, Domeniu de activitate: Combaterea criminalității organizate
 6. poz. 0018/F – Ofițer specialist II prevăzut cu gradul de Comisar șef de poliție – arma: Politia Romana, unitatea: Poliția Română, aparat central – Brigada de Combatere a Criminalității Organizate Brașov – Serviciul Antidrog – Compartimentul analiză droguri, jud. BV, MUNICIPIUL BRASOV, Domeniu de activitate: Combaterea criminalității organizate
 7. poz. 0008/A – Ofițer specialist I prevăzut cu gradul de Comisar șef de poliție – arma: Politia Romana, unitatea: Poliția Română, aparat central – Brigada de Combatere a Criminalității Organizate Cluj-Napoca- Laboratorul de analiză și profil al drogurilor, jud. CJ, MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA, Domeniu de activitate: Combaterea criminalității organizate
 8. poz. 0008/B – Ofițer specialist II prevăzut cu gradul de Comisar șef de poliție – arma: Politia Romana, unitatea: Poliția Română, aparat central – Brigada de Combatere a Criminalității Organizate Cluj-Napoca – Laboratorul de analiză și profil al drogurilor, jud. CJ, MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA, Domeniu de activitate: Combaterea criminalității organizate
 9. poz. 0029/D – Ofițer specialist II prevăzut cu gradul de Comisar șef de poliție – arma: Politia Romana, unitatea: Poliția Română, aparat central – Brigada de Combatere a Criminalității Organizate Craiova – Serviciul Antidrog – Compartimentul analiză droguri, jud. DJ, MUNICIPIUL CRAIOVA, Domeniu de activitate: Combaterea criminalității organizate
 10. poz. 0029/E – Ofițer principal I prevăzut cu gradul de Comisar de poliție – arma: Politia Romana, unitatea: Poliția Română, aparat central – Brigada de Combatere a Criminalității Organizate Craiova – Serviciul Antidrog – Compartimentul analiză droguri, jud. DJ, MUNICIPIUL CRAIOVA, Domeniu de activitate: Combaterea criminalității organizate
 11. poz. 0029/F – Ofițer principal I prevăzut cu gradul de Comisar de poliție – arma: Politia Romana, unitatea: Poliția Română, aparat central – Brigada de Combatere a Criminalității Organizate Craiova – Serviciul Antidrog – Compartimentul analiză droguri, jud. DJ, MUNICIPIUL CRAIOVA, Domeniu de activitate: Combaterea criminalității organizate
 12. poz. 0005/A – Ofițer specialist III prevăzut cu gradul de Comisar șef de poliție – arma: Politia Romana, unitatea: Poliția Română, aparat central – Brigada de Combatere a Criminalității Organizate Iași – Laboratorul de analiză și profil al drogurilor, jud. IS, MUNICIPIUL IASI, Domeniu de activitate: Combaterea criminalității organizate
 13. poz. 0010/A – Ofițer specialist III prevăzut cu gradul de Comisar șef de poliție – arma: Politia Romana, unitatea: Poliția Română, aparat central – Brigada de Combatere a Criminalității Organizate Timișoara – Laboratorul de analiză și profil al drogurilor, jud. TM, MUNICIPIUL TIMISOARA, Domeniu de activitate: Combaterea criminalității organizate
 14. poz. 0009/A – Ofițer specialist principal I prevăzut cu gradul de Comisar șef de poliție – arma: Politia Romana, unitatea: Poliția Română, aparat central – Brigada de Combatere a Criminalității Organizate Constanța – Laboratorul de analiză și profil al drogurilor, jud. CT, MUNICIPIUL CONSTANTA, Domeniu de activitate: Combaterea criminalității organizate
 15. poz. 0009/B – Ofițer specialist principal I prevăzut cu gradul de Comisar șef de poliție – arma: Politia Romana, unitatea: Poliția Română, aparat central – Brigada de Combatere a Criminalității Organizate Constanța – Laboratorul de analiză și profil al drogurilor, jud. CT, MUNICIPIUL CONSTANTA, Domeniu de activitate: Combaterea criminalității organizate

Mențiuni despre concurs:
Candidatul se poate înscrie: Pentru o parte dintre posturi (grupate pe unitate) – poate alege câte unități dorește Concursul NU ESTE organizat la nivel central cu comisii de recrutare la nivel teritorial.

Toate detaliile despre condiții de participare, dosar de înscriere și probele de concurs pot fi găsite AICI.


 

Categorie: Național
Etichete: concurs - încadrare directă, ofițer de poliție specialitatea analiză și profil al drogurilor, ofițer de poliție specialitatea criminalistică, poliția română
Distribuie:
Articolul anterior
Comuna 30 – Open Mic International Poetry Day Edition
Articolul următor
Activitățile de control derulate de ISU Arad în această săptămână s-au soldat cu: constatarea a 81 neconformități sancționate cu  61 de avertismente și 20 de amenzi

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Fill out this field
Fill out this field
Te rog să introduci o adresă de email validă.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Din aceeași categorie

uta 1 large

Un campionat de ținut minte!

UTA – FC U CRAIOVA 1948 3-1 (2-0) Au marcat: Luckassen (6), R. Pop (31), J. Pedro (67) – Ibrahim (87) 6 mai 2024, ora: 18:00, stadion: „Francisc Neuman“, temperature:…
uta dinamo scaled

SĂRACĂ IRIMA MEA!

UTA – DINAMO: 2-1 (1-1) Au marcat: Micovschi (41), Freitas (90+2,penalty) – Politic (8) 06.11.2023, ora:18,00, stadion: „Iuliu Bodola”, spectatori: 8000. UTA (antrenor Mircea Rednic): Iacob – Capușă, Conte, Stolnik,…