Vrei 40.000 euro pentru o afacere non-agricolă? Vezi CRITERII și METODOLOGIE

start up plus
Distribuie:

 

[COMUNICAT DE PRESĂ – CCIA Arad]

40.000 euro pentru o afacere non-agricolă în Vestul ţării!

Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Arad continuă sesiunea de înscrieri pentru proiectul lansat în luna ianuarie a.c., “Sprijinirea inițiativelor antreprenoriale din Regiunea Vest”, care se adresează persoanelor din Regiunea Vest (județele Timiș, Arad, Caraș – Severin, Hunedoara).

În cadrul unui concurs de planuri de afaceri acordăm până la 40.000 euro pentru înființarea unei afaceri nonagricole în mediul urban, în Regiunea Vest. Toate condiţiile de eligibilitate se găsesc aici. Paşii de urmat pentru obţinerea finanţării:

-Participarea la un curs de competenţe antreprenoriale în cadrul proiectului

-Participarea la competiţia planurilor de afaceri care va avea loc în luna decembrie a acestui an.

Te sprijinim în toate etapele: de la formularea ideii de afacere, la planul propriu zis şi apoi la implementarea planului şi dezvoltarea afacerii. Metodologia de selecţie a planurilor de afaceri poate fi consultată aici.

Cursul este gratuit pentru cei care se înscriu în proiect şi este acreditat de Ministerul Educației Naționale, Ministerul Muncii Familiei Protecţiei Sociale şi persoanelor Vârstnice și de Autoritatea Națională pentru Calificări.

Pentru a vă asigura un loc în acest program sau pentru informaţii suplimentare te rugăm să ne contactezi la [email protected], tel. 0257 208 800.

Context

Camera de Comerț, Industrie și Agricultură a județului Arad a lansat în luna ianuarie proiectul “Sprijinirea inițiativelor antreprenoriale din Regiunea Vest”, proiect co-finanțat din Programul Operațional Capital Uman 2014-2020.

Scopul principal al proiectului îl constituie sprijinirea și dezvoltarea antreprenoriatului ca formă de ocupare pe cont propriu și de creare de noi locuri de muncă, respectiv creșterea sustenabilă a ocupării în Regiunea Vest prin înființarea și susținerea întreprinderilor cu profil non-agricol din zona urbană.

Perioada de derulare a proiectului este de 36 de luni, ianuarie 2018 – ianuarie 2021, iar valoarea totală a acestuia este de 1.878.515,42 euro. Valoarea eligibilă nerambursabilă FSE este de 1.596.738,11 euro, iar valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național este de 281.777,3 euro.

****************

Criterii selectie grup tinta

 Material elaborat pentru informarea persoanelor interesate in vederea inscrierii si participarii la activitatile proiectului “Sprijinirea initiativelor antreprenoriale din Regiunea Vest” ID 105939

 Pentru inscriere pot fi selectate doar persoanele fizice care indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii:

-intentioneaza sa infiinteze o afacere nonagricola in mediul urban;

-au resedinta sau domiciliul in mediul rural sau urban;

-au resedinta sau domiciliul in Regiunea Vest (in care se implementează proiectul).

Din grupul tinta nu pot face parte tinerii NEETs (care nu urmeaza nicio forma de invatamant si nici nu au un loc de munca) cu varsta intre 16 – 24 ani!

Persoanele inscrise in Grupul tinta al proiectului trebuie sa indeplinesca cumulativ urmatoarele conditii:

-intentioneaza sa infiinteze o afacere nonagricola in mediul urban;

-au resedinta sau domiciliul in mediul rural sau urban;

-au resedinta sau domiciliul in Regiunea Vest (in care se implementează proiectul);

-nu apartin categoriei de tineri NEETs (care nu urmeaza nicio forma de invatamant si nici nu au un loc de munca) cu varsta intre 16 – 24 ani.

Conditii de eligibilitate pt intreg grupul tinta – la selectie pot participa persoanele care respecta cumulativ conditiile de la punctul A.

Conditii de eligibilitate pt cursanti – la selectia pt cursul Competente antreprenoriale pot participa persoanele inregistrate in grupul tinta care nu au mai urmat cursul Competente antreprenoriale in forma autorizata/furnizata de CCIA Arad.

Modalitati de selectie – persoanele din grupul tinta vor fi selectate din randul persoanelor interesate cu domiciliul in Regiunea Vest care:

– au completat chestionarele aferente analizei preliminare;

– au contactat CCIA AR pt inscrierea in proiect in urma anunturilor din presa cu acoperire pt intreaga regiune Vest;

– sunt interesate pt inscrierea in proiect in urma evenimentelor organizate.

Etape de realizare a procesului de selectie:

-Lansarea selectiei – va fi realizata in cadrul subactivitatii de informare (1.1) prin publicarea anunturilor (presa scrisa), distribuirea de materiale de promovare si publicarea pe site-ul CCIA AR.

-Depunerea dosarelor de candidatura – in urma participarii la actiunile de informare, persoanele interesate vor putea sa isi depuna candidatura in perioada imediat urmatoare. Dosarele se vor depune la sediul CCIA AR sau vor fi preluate direct de catre Expertul selectie si evidenta grup tinta, care va intocmi si Lista persoanelor inregistrate.

Dosarele vor contine:

-Fisa de informare;

-Fisa/formular inscriere in grupul tinta;

-Acord de utilizare a datelor personale;

-Copie dupa CI/BI;

-Angajament de a respecta conditiile proiectului si de a participa la activitatile planificate;

-Declaratie pe propria raspundere pt evitarea dublei finantari (pt selectare in vederea participarii la cursul Competente antreprenoriale);

-Declaratie pe propria raspundere privind faptul ca nu apartin categoriei de tineri NEETs (pt persoanele cu varsta intre 18 – 24 ani care urmeaza o forma de invatamant sau au un loc de munca);

-Declaratii pe proprie raspundere sau Documente care atesta incadrarea intr-o anumita categorie de grup tinta (angajat, somer, persoana inactiva, etc.);

-Chestionar de analiza.

Verificarea dosarelor de candidatura va fi realizata de Expertul selectie si evidenta grup tinta, care va informa candidatii daca mai sunt necesare completari ale dosarului. Expertul selectie si evidenta grup tinta va verifica dosarele din perspectiva:

-Conditiilor de eligibilitate a candidatilor;

-Corectitudinii/completitudinii dosarului: acesta contine toate documentele in forma solicitata.

Analiza dosarelor si validarea selectiei – Expertul selectie si evidenta grup tinta va analiza dosarele si vor selecta persoanele care indeplinesc conditiile de mai sus, iar in cazul in care exista neclaritati in privinta unor persoane vor fi solicitate documente suplimentare. Dupa finalizarea selectiei, rezultatele vor fi publicate pe site-ul CCIA AR si vor fi aduse la cunostiinta persoanelor. Se vor comunica motivele respingerii (care vor fi obiective – neindeplinirea conditiilor de eligibilitate) catre toti participantii respinsi, iar acestia vor putea contesta aceste motive, in termen de 5 zile lucratoare avand posibilitatea de a aduce justificari suplimentare.

Procesul de selectie descris mai sus asigura: transparenta (selectia se bazeaza pe reguli si proceduri clar stabilite si neechivoce, despre care sunt informati in prealabil toti participantii, fiind asigurata si comunicarea tuturor deciziilor), echidistanta (toate persoanele si toate dosarele depuse sunt tratate in mod egal, evaluate in mod impartial pe baza criteriilor stabilite in metodologie, indiferent de rasa, nationalitate, etnie, limba, religie, categorie sociala, convingeri, sex, orientare sexuala, varstă, handicap, boala cronica necontagioasa, infectare HIV, apartenenta la o categorie defavorizata sau orice alt criteriu asemanator) si obiectiva (criteriile sunt clare si obiective – conditiile pt neselectare fiind cele din Ghidul POCU 3.7).

*******************

Metodologie selectie planuri afaceri

Material elaborat pentru informarea persoanelor interesate in vederea participarii la activitatile proiectului “Sprijinirea initiativelor antreprenoriale din Regiunea Vest” ID 105939

Avand in vedere faptul ca proiectul a demarat la data de 12.01.2018, concursul pentru selectionarea planurilor de afaceri se va derula in perioada Decembrie 2018 – Ianuarie 2019.

Selectia se va realiza in 3 pasi: eligibilitate, calitate si departajare.

Modalitati de selectie – planurile de afaceri pot fi depuse de persoanele din grupul tinta care au absolvit cursul Competente antreprenoriale sau au beneficiat doar de servicii de consultanta pt elaborarea planului de afaceri sau alte persoane interesate din Regiunea Vest care indeplinesc urmatoarele conditii (criterii de eligibilitate – eliminatorii):

-planul de afaceri vizeaza infiintarea unei afaceri nonagricole in mediul urban;

-persoana care depune planul de afaceri are resedinta sau domiciliul in mediul rural sau urban, in Regiunea Vest – conditiile b. si c. din Ghidul 3.7;

-persoana care depune planul de afaceri nu apartine categoriei de tineri NEETs (care nu urmeaza nicio forma de invatamant si nici nu au un loc de munca) cu varsta intre 16 – 24 ani;

-planul de afaceri nu se adreseaza activitatilor economice enumerate la art. 5 din schema de ajutor de minimis asociata acestui programului de finantare Romania Start Up Plus;

-planul de afaceri care prevede angajarea a minim 2 persoane;

-valoarea planului de afaceri pt care se solicita ajutor de minimis este de maxim 40.000 euro (in lei la cursul de schimb Inforeuro aferent lunii August 2016 de 4,4585 lei/euro) si prevede ca transa 1 sa fie maxim 75% din finantarea totala, iar diferenta pana la valoarea totala a ajutorului de minimis sa fie solicitata dupa ce beneficiarul face dovada ca a realizat din activitatea curenta, in termenul de 12 luni aferent etapei a II-a, venituri reprezentand minimum 30% din valoarea transei initiale. In cazul in care aceasta conditie nu este respectata, transa finala nu se mai acorda.

Persoanele si planurile de afaceri care nu indeplinesc toate conditiile de eligibilitate, vor fi declarate respinse.

B. Criteriile de selectie vizeaza finantarea unor planuri de afaceri viabile si de calitate care sa asigure succesul si sustenabilitatea afacerilor viitoare, sa contribuie la ocuparea unui numar cat mai mare de persoane, sa respecte principiile dezvoltarii durabile si sa contribuie la realizarea temelor secundare POCU. Criteriile de selectie a planurilor de afaceri sunt organizate in doua categorii: criterii de calitate si criterii de departajare.

Criterii de calitate (maxim 100 puncte):

– Pregatire in domeniul antreprenorial (maxim 10 puncte): persoana care depune planul de afaceri nu are si nu poate demonstra pregatirea in domeniul antreprenorial (0 puncte), persoana care depune planul de afaceri are si poate demonstra pregatirea in domeniul antreprenorial (10 puncte);

– Numarul de locuri de munca nou create (maxim 10 puncte): 2 locuri de munca (0 puncte),  minim 3 locuri de munca (10 puncte);

– Perioada de continuare a activitatii si de mentinere a locurilor de munca (maxim 10 puncte): timp de minim 18 luni (0 puncte), timp de minim 24 luni (10 puncte);

– Pregatire in domeniul in care se va desfasura afacerea – codul CAEN principal (maxim 5 puncte): persoana care depune planul de afaceri nu are si nu poate demonstra pregatirea in domeniul in care se va desfasura afacerea (0 puncte), persoana care depune planul de afaceri are si poate demonstra pregatirea in domeniul in care se va desfasura afacerea (5 puncte);

– Descrierea afacerii si a strategiei de implementare a planului de afaceri (maxim 5 puncte): nu este clara si nici bine structurata (0 puncte); este clara, structurata insa punerea in aplicare este incerta (3 puncte); este clara, structurata si poate fi pusa in aplicare (5 puncte);

– Analiza SWOT a afacerii (maxim 5 puncte): nu este clara si nici bine realizata (0 puncte); este clara, insa nu se bazeaza pe o apreciere realista (3 puncte); este clara si bazata pe aprecieri realiste (5 puncte);

– Schema organizatorica si politica de resurse umane (maxim 5 puncte): nu este clara si nici bine structurata (0 puncte); este clara, bine structurata, insa nu prevede modalitati clare de realizare (3 puncte); este clara, bine structurata si prevede modalitati clare de realizare (5 puncte);

– Descrierea produselor/ serviciilor/ lucrarilor care fac obiectul afacerii (maxim 5 puncte): nu este clara si nici bine structurata (0 puncte); este clara, bine structurata, insa nu este corelata in totalitate cu achizitiile propuse in planul de afaceri (3 puncte); este clara, bine structurata si este corelata in totalitate cu achizitiile propuse in planul de afaceri (5 puncte);

– Analiza pietei de desfacere si a concurentei (maxim 5 puncte): nu este clara si nici bine realizata (0 puncte); este clara, insa nu se bazeaza pe o apreciere realista/cunoasterea situatiei (3 puncte); este clara si bazata pe o apreciere realista/cunoasterea situatiei (5 puncte);

– Strategia de marketing (maxim 5 puncte): nu este clara si nici bine structurata (0 puncte); este clara, bine structurata, insa nu prevede modalitati concrete de realizare (3 puncte); este clara, bine structurata si prevede modalitati concrete de realizare (5 puncte);

– Proiectii financiare privind afacerea (maxim 5 puncte): estimarea veniturilor si cheltuielilor nu este corecta si nu este bine structurata (0 puncte); estimarea veniturilor si cheltuielilor este corecta, bine structurata, insa are un grad ridicat de incertitudine  (3 puncte); estimarea veniturilor si cheltuielilor este corecta, bine structurata, si are un grad scazut de incertitudine – mai multe variante de lucru (5 puncte);

– Bugetul planului de afaceri (maxim 5 puncte): estimarea cheltuielilor pt infiintarea si functionarea afacerii nu este corecta si nu este bine justificata (0 puncte); estimarea cheltuielilor pt infiintarea si functionarea afacerii este corecta, insa insuficient de bine justificata (3 puncte); estimarea cheltuielilor pt infiintarea si functionarea afacerii este corecta si este bine justificata (5 puncte);

– Contributia la aplicarea principiilor dezvoltarii durabile (maxim 5 puncte): nu sunt descrise produsele, tehnologiile sau serviciile care contribuie la aplicarea principiilor dezvoltarii durabile (0 puncte); sunt descrise, insa nu este clara contributia la aplicarea principiilor dezvoltarii durabile (3 puncte); sunt descrise si este precizata contributia la aplicarea principiilor dezvoltarii durabile (5 puncte);

– Contributia la tema secundara POCU sprijinirea tranzitiei catre o economie cu emisii scazute de dioxid de carbon si eficienta din punctul de vedere al utilizarii resurselor (maxim 5 puncte): nu sunt descrise activitatile care contribuie la tema secundara (0 puncte); sunt descrise, insa nu este clara contributia la tema secundara (3 puncte); sunt descrise si este precizata contributia la realizarea temei secundare (5 puncte);

– Contributia la tema secundara POCU inovare sociala (maxim 5 puncte): nu sunt descrise activitatile care contribuie la tema secundara (0 puncte); sunt descrise activitatile, insa nu este clara contributia la tema secundara (3 puncte); sunt descrise activitatile si este precizata contributia la realizarea temei secundare (5 puncte);

– Contributia la tema secundara POCU utilizarea si calitatea TIC (maxim 5 puncte): nu sunt descrise activitatile/solutiile TIC care contribuie la tema secundara (0 puncte); sunt descrise activitatile/solutiile TIC, insa nu este clara contributia la tema secundara (3 puncte); sunt descrise activitatile/solutiile TIC si este precizata contributia la realizarea temei secundare (5 puncte);

– Contributia la tema secundara POCU cercetare, dezvoltare tehnologica, inovare (maxim 5 puncte): nu sunt descrise activitatile care contribuie la tema secundara (0 puncte); sunt descrise, insa nu este clara contributia la tema secundara (3 puncte); sunt descrise si este precizata contributia la realizarea temei secundare (5 puncte).

Punctajul minim pt indeplinirea criteriilor de calitate este de 60 puncte, planurile care obtin un punctaj mai mic vor fi respinse si nu vor participa la departajare.

Criterii de departajare – in urma aplicarii criteriilor de calitate de la punctul C si a realizarii unei liste in functie de punctaj, se va realiza o departajare a planurilor de afaceri in functie de urmatoarele criterii:

a) maxim 20% din planurile de afaceri selectate sa fie din categoria CAEN sectiunea G cu exceptia grupei 452, restul planurilor de afaceri din aceasta categorie vor fi respinse (de exemplu la 36 planuri de afaceri, maxim 7 planuri din categoria mentionata vor fi mentinute pe lista, restul vor fi respinse);

b) maxim 10% din planurile de afaceri selectate sa apartina persoanelor care nu au mai participat la cursul Competente antreprenoriale, restul planurilor de afaceri depuse de aceasta categorie de persoane vor fi respinse;

c) minim 10% din planurile de afaceri selectate sa prevada masuri care contribuie la aplicarea principiilor dezvoltarii durabile (de exemplu din totalul de 36 planuri de afaceri, minim 4 planuri trebuie sa prevada masuri concrete de dezvoltare durabila, care vor fi ordonate in functie de punctajul de la C);

d) minim 10% din planurile de afaceri selectate sa prevada masuri pt sprijinirea tranzitiei catre o economie cu emisii scazute de dioxid de carbon si eficienta din punctul de vedere al utilizarii resurselor;

e) minim 10% din planurile de afaceri selectate sa prevada masuri de inovare sociala;

f) minim 25% din planurile de afaceri selectate sa prevada masuri pt utilizarea si calitatea TIC;

g) minim 10% din planurile de afaceri selectate sa prevada masuri ce vor promova concret consolidarea cercetarii, a dezvoltarii tehnologice si/sau a inovarii, prin derularea de activitati specifice;

h) minim 2 din planurile de afaceri selectate sa fie implementate in fiecare din cele 4 judete ale Regiunii V;

i) nu vor fi finantate doua sau mai multe planuri de afaceri, propuse de persoane diferite, identice sau cu un grad foarte mare de asemanare în ceea ce priveste descrierea segmentului de piata, planului de management si marketing si bugetul detaliat;

j) planurile de afaceri propuse spre finantare vor reflecta realitatea segmentului de piata vizat si vor fi fundamentate tehnic si economic, pornind de la informatii verificabile in zona geografica de implementare a proiectului – prin exceptie pot fi selectate planuri de afaceri de tip franciza;

k) va fi verificata eligibilitatea cheltuielilor (subventii pt infiintarea afacerii) conform Corrigendum 1 la Ghidul 3.7, valoarea solicitata urmand a fi diminuata cu cuantumul cheltuielilor neeligibile;

l) dupa departajarea planurilor de afaceri in functie de criteriile a) – k), se va intocmi lista finala cu planurile selectate si valoarea lor si se va realiza incadrarea in suma maxima totala de 6.420.240 lei pt 36 planuri de afaceri (36 x 178.340 lei echivalentul a 40.000 euro la cursul Inforeuro din august 2016 de 4.4585 lei/euro) si implicit in suma maxima aferenta transei initiale de 75%, respectiv 4.815.180 lei. Pe lista vor fi minim 36 planuri de afaceri, iar ultimul plan de pe lista va primi diferenta dintre suma maxima totala (6.420.240 lei) si suma planurilor de afaceri aprobate aflate pe lista inaintea ultimului plan, cu posibilitatea suplimentarii sumei (prin acte aditionale) in cazul necheltuirii integrale a sumelor aprobate.

In functie de numarul planurilor de afaceri selectate (care poate fi mai mare decat 36 deoarece exista probabilitatea ca media/plan de afaceri poate fi mai mica decat 40.000 euro), va fi stabilita Valoarea totala a finantarilor solicitate (VTS) in urma adunarii valorilor tuturor planurilor de afaceri din lista finala, iar VTS nu poate depasi suma maxima de 6.420.240 lei.

In urma stabilirii si aprobarii VTS, va fi aprobata Valoarea totala a ajutoarelor de minimis aferenta transei initiale de 75% (VT transa initiala), care nu poate depasi totalul de 4.815.180 lei. VT transa initiala constituie baza pt elaborarea contractelor de subventii (valoarea primei transe este suma certa ce poate fi decontata pt planurile de afaceri selectate in cadrul 1.4, valoarea transei finale urmand a fi stabilita in cadrul subactivitatii 2.4).

Ulterior, se va stabili si aproba Valoarea totala a ajutoarelor de minimis aferenta transei finale (VT transa finala) dupa urmatoarea formula: VT transa finala = VTD – VT transa initiala, unde VTD reprezinta valoarea totala disponibila de 5.616.000 lei conform estimarii din Bugetul proiectului. VTD a fost stabilita in Bugetul proiectului la 5.616.000 lei (o medie de 156.000 lei echivalentul a 34989 euro pt 36 planuri de afaceri) datorita faptului ca nu toate planurile de afaceri vor fi la valoarea maxima de 40.000 (conform analizei preliminare doar 29,94% dintre respondent au nevoie de 40.000 euro pt demararea unei afaceri) euro si nu toate afacerile vor respecta regula de acordare a transei finale (realizarea unor venituri din activitatea curenta de minimum 30% din valoarea transei initiale, in termenul de 12 luni aferente etapei a II-a).

Contractele de subventie vor fi incheiate cu fiecare persoana in functie de valoarea finantarii solicitate in planul de afaceri selectat, fiind prevazuta ca certa alocarea primei transe de maxim 75%, iar transa finala va fi acordata daca este respectata regula din Ghidul POCU 3.7 si daca exista sume disponibile (metodologia de alocare a VT transa finala este descrisa in cadrul subactivitatii 2.4).

m) se va intocmi si lista de rezerva cu planurile de afaceri pt care nu exista sume disponibile, dar care pot fi finantate in cazul unor retrageri sau a realizarii de economii.

Dupa finalizarea procedurii de selectie, va fi publicata lista finala cu planurile de afaceri selectate (in presa si pe site-ul CCIA Arad) si vor fi anuntati direct castigatorii, care vor fi imediat pregatiti pt participarea la stagiile de practica. Pt planurile de afaceri respinse sau fara finantare se vor comunica motivele respingerii/depunctarii/departajarii (care vor fi obiective – neindeplinirea conditiilor de eligibilitate, neindeplinirea criteriilor de calitate si de departajare) catre toti participantii, iar acestia vor putea contesta aceste motive, in termen de 5 zile lucratoare avand posibilitatea de a aduce justificari suplimentare pt documentele depuse.

Procesul de selectie descris mai sus asigura: transparenta (selectia se bazeaza pe reguli si proceduri clar stabilite si neechivoce, despre care sunt informati in prealabil toti participantii, fiind asigurata si comunicarea tuturor deciziilor), echidistanta (toate persoanele si toate documentele depuse sunt tratate in mod egal, evaluate in mod impartial pe baza criteriilor stabilite in metodologie, indiferent de rasa, nationalitate, etnie, limba, religie, categorie sociala, convingeri, sex, orientare sexuala, varstă, handicap, boala cronica necontagioasa, infectare HIV, apartenenta la o categorie defavorizata sau orice alt criteriu asemanator) si obiectivitate (criteriile sunt clare si obiective – conditiile fiind cele din Ghidul POCU 3.7).

 

Foto: Google

 

Categorie: Știri
Etichete: camera de comert, finantare proiecte, fonduri europene, fonduri nerambursabile, Industrie și Agricultură Arad, Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, proiectul “Sprijinirea inițiativelor antreprenoriale din Regiunea Vest”
Distribuie:
Articolul anterior
La Penitenciarul Arad s-a marcat „Ziua internațională de luptă împotriva abuzului și traficului de droguri”
Articolul următor
Aradul, pe locul 5 în Top-ul Forbes Best Cities!

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Fill out this field
Fill out this field
Te rog să introduci o adresă de email validă.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Din aceeași categorie