[ATENȚIE – ARTICOL CU PUTERNIC IMPACT EMOȚIONAL] Cum se încalcă în cadrul Spitalului Județean Arad Normele Metodologice ale Legii 104/2003 privind manipularea pacienților DECEDAȚI

container decedati sja pr
Distribuie:

 

NOTĂ! Acest material este unul cu puternic impact emoțional și nu-și propune să creeze panică în rândul populației, nici să discrediteze Spitalul Județean Arad, conducerea acestuia sau cadrele medicale. Singurul său scop este acela de a rezolva o problemă reală, care, din practică s-a dovedit că încalcă norme legale imperative.

Este împlinit un an de când în spațiul public au fost zeci de scandaluri și sute de materiale de presă cu privire la practicile din spitale în ceea ce-i privește pe pacienții decedați și care sunt lăsați în saloane, împreună cu ceilalți pacienți, ore întregi. Cel mai recent caz în acest sens a fost la Spitalul Municipal Arad și a fost descris în articolul  La Spitalul Municipal continuă ororile. Pacienții dintr-un salon și-au privegheat toată noaptea colegul mort!

După apariția acelui material au avut loc mai multe discuții cu reprezentanți ai spitalului, care încercau să ne convingă de faptul că „legea îi obligă să păstreze cadavrul în salon timp de două ore”. Nu am combătut obligația cu privire la acel termen de două ore, dar, fără să fi parcurs la acel moment legislația în acest domeniu, am avut rezerve serioase și am condamnat strict faptul că decedatul rămâne în salon alături de ceilalți pacienți, aspect care are un puternic impact emoțional și psihologic asupra acestora, putând fi un factor important în destabilizarea și deprecierea stării de sănătate a acestora. Am susținut atunci că avem convingerea faptului că decedații trebuie luați din saloane imediat după constatarea decesului de către medicul curant sau, în lipsa acestuia, de către medicul de gardă și transportat pe aceeași secție, într-o încăpere special amenajată, chiar un salon dedicat în acest scop. Am susținut aceasta exclusiv din rațiuni de logică elementară și nimeni, niciodată, nu a sugerat ca decedatul să fie tratat indecent, să fie scos din salon și aruncat oriunde. Pacienții decedați TREBUIE manipulați cu decență și respect și oricine face altfel nu numai că este lipsit de umanitate, dar încalcă inclusiv normele legale, morale și etice, fiind pasibil, în cel mai dur caz, inclusiv de răspundere penală.

Pentru a ne clarifica nouă înșine acest aspect, am început documentarea strict prin lecturarea Legilor, a Normelor Metodologice, a Protocoalelor și a unor Proceduri interne ale unor spitale din România care le-au afișat pe paginile oficiale.

Am descoperit astfel cum se încalcă, tot sub umbrela Covid, aceste reglementări, raportându-ne doar la Spitalul Județean Arad, deși, au mai fost mediatizate și alte cazuri la nivel național. Mai mult, având în vedere infrastructura precară din sistemul național de sănătate, nu numai arădean, cu siguranță această practică este una uzuală, nu numai de acum și, cu atât mai mult trebuie stopată iar spitalele OBLIGATE să respecte concomitent atât demnitatea persoanelor decedate cât și drepturile celorlalți pacienți.

În perioade normale, când nu este vorba de epidemii / pandemii, manipularea cadavrelor în cadrul spitalelor este reglementată prin art.3 din Norma metodologică de aplicare a Legii nr. 104/2003 privind manipularea cadavrelor umane şi prelevarea organelor şi ţesuturilor de la cadavre în vederea transplantului din 01.04.2004  care spune că:

„Art. 3. – (1) Manipularea cadavrelor în cadrul spitalelor se face după cum urmează:
a) decesul se constată de către medicul curant sau de medicul de gardă, după caz, care consemnează data şi ora decesului în foaia de observaţie cu semnătură şi parafă; medicul curant sau, în lipsa acestuia, medicul de gardă care a constatat decesul scrie epicriza de deces, menţionând data completării acesteia, semnează şi parafează. În cazul declarării morţii cerebrale, confirmarea medicală a acesteia de către medicul curant se face cu respectarea criteriilor prevăzute la art. 2 alin. (2);
b) după constatarea decesului, cadavrul este păstrat două ore în secţia unde a fost internat pacientul, într-o cameră special amenajată; în situaţia în care nu este posibilă amenajarea unei camere în fiecare secţie, spitalul amenajează o încăpere destinată acestui scop;
c) anunţarea aparţinătorilor sau reprezentantului legal despre survenirea decesului se face după două ore de la constatarea acestuia de către un reprezentant al spitalului, special desemnat;
d) după două ore de la deces, cadavrul este transferat la morgă de către brancardierii secţiei unde a decedat bolnavul şi este depus în frigiderul mortuar/camera frigorifică;”

Așadar, reglementările legale prevăd expres acel interval de 2 ore, cum afirmau reprezentanții SJA, DAR logica noastră a condus în direcția corectă și anume, NU ÎN SALON ci într-o CAMERĂ SPECIAL AMENAJATĂ! vezi art. 3 alin 1 lit. b de mai sus care spune clar: „cadavrul este păstrat două ore în secţia unde a fost internat pacientul, într-o cameră special amenajată; în situaţia în care nu este posibilă amenajarea unei camere în fiecare secţie, spitalul amenajează o încăpere destinată acestui scop”.

Există într-adevăr PROTOCOLUL SPECIFIC din 13 martie 2020 privind managementul în caz de deces al pacienților infectați cu noul coronavirus (SARS-CoV2) modificat prin ORDINUL nr. 570 din 6 aprilie 2020 dar care nu face nicio mențiune cu privire la păstrarea decedatului timp de două ore în salon ci spune, la fel de clar ca și prevederile generale când nu este situație de pandemie, faptul că, tot de pe secție, respectiv din încăperea special amenajată la nivelul secției, și NU DIN SALON se manipulează cadavrul. Mai mult, în Protocolul specific Covid, nici măcar nu este menționat acel interval de 2 ore și nici măcar nu elimină posibilitatea de a fi așezat cadavrul într-un spațiu în care sunt cadavre NON-Covid:

„2. Măsuri care privesc transportul decedatului din secția de spital către morgă. Cadavrul persoanei decedate ca urmare a infecției COVID-19 confirmată prin teste de laborator fără leziuni traumatice nu se îmbălsămează. Cadavrul va fi așezat într-un sac impermeabil dublu și ermetic închis cu fermoar și va fi pulverizat cu produse biocide tip TP22 (pe bază de formol). Produsele biocide de tip TP2 vor fi folosite pentru suprafețe în concentrațiile și la timpul de expunere recomandate de producător și specificate pe eticheta produsului. Cadavrul va fi depus în frigider la morga spitalului/instituției de medicină legală în așteptarea derulării procedurilor specifice medicinei legale sau anatomiei patologice, respectiv a procedurilor de identificare. În situația în care nu există frigider cu posturi separate, se va identifica un spațiu separat față de restul cadavrelor, care se va dezinfecta după fiecare prezentare. Transportul cadavrului către morgă de la nivelul secției din unitatea sanitară în care s-a produs decesul se face în sac închis ermetic. Liftul și targa prin care a fost asigurat transportul cadavrului din secția unității sanitare până la frigiderul din morgă vor fi dezinfectate cu produse biocide de tip TP2 (de suprafețe).”

Din interpretarea strict a normelor legale și doar în înțeles juridic (nu medical!), la nivelul Spitalului Județean Arad au fost ÎNCĂLCATE ACESTE REGLEMENTĂRI și înainte de pandemie și pe toată perioada pandemiei, întrucât, se pare, NU EXISTĂ LA NIVELUL FIECĂREI SECȚII o încăpere special amenajată în acest scop!

Spunem acest fapt tocmai având o sumedenie de situații concrete, personal fiind martor la un asemenea caz, în 2013, când tatăl meu era internat în cadrul SJA pe una dintre secții și eram cu el în salon întrucât în acea perioadă aparținătorilor le era permis să stea cu pacienții fie câteva ore, fie chiar să doarmă în salon cu aceștia pe durata spitalizării, iar un pacient din același salon cu el, care a decedat a fost lăsat câteva ore în salon, din aceleași rațiuni adică pentru că „așa prevede legea”, de unde putem deduce faptul că nu exista nici atunci acel spațiu special amenajat. Ca termen de comparație, precizez și faptul că, am mai fost în calitate de aparținător al tatălui meu și pe altă secție a unui spital din Timișoara, în 2010, când a suferit o intervenție chirurgicală și a fost spitalizat mai bine de 14 zile chiar pe o secție unde erau majoritatea pacienți cu probleme oncologice, dar asemenea situații nu am văzut să se întâmple, pacienții decedați fiind scoși din saloane imediat după constatarea decesului de către medicul curant, fără a fi măcar luați de pe pat ci scoși cu patul cu rotile pe care erau în salon de către brancardieri, cu respectul cuvenit unei ființe umane decedate astfel cum prevede nu numai legea ci chiar umanitatea și respectul de care ar trebui să dea dovadă oricine, nu numai cadrele medicale. Acestor două experiențe personale la care mă rezum pentru că le-am văzut cu ochii mei, li se adaugă alte multe  cazuri și relatări ale altor pacienți și/sau aparținători care au fost internați pe secții ale SJA în decursul anilor și care relatează același lucru: pacientul decedat a fost lăsat în salon, 2 sau mai multe ore și nu a fost dus într-o încăpere special amenajată, de unde se poate deduce doar faptul că acel tip de încăpere NU EXISTA.

Astfel, chiar dacă normele generale aplicabile impun menținerea cadavrului timp de 2 ore dar exclusiv într-o încăpere special amenajată la nivelul secției unde a survenit decesul și NU ÎN SALON, în baza Protocolului Specific Covid, acest termen nu este precizat, pe cale de consecință, pacientul decedat într-un salon pe o Secție Covid trebuie scos imediat din salon cu respectarea normelor specifice din Protocolul Special și chiar cu obligația ca „Persoanele care manipulează și transportă cadavrul vor lua în considerare respectul față de demnitatea umană, orice activitate sau acțiune asupra corpului unei persoane decedate având la bază grija și respectul cuvenit unei ființe umane decedate.”

Așadar, cum au fost respectate aceste reglementări legale în cadrul Spitalului Județean Arad, din moment ce, de la începutul pandemiei, pe unele secții ( la Spitalul Municipal, de exemplu, nu este prima situație de acest fel, una dintre cele mai mediatizate fiind cea de la debutul pandemiei când paciente încuiate în salon urlau că timp de câteva ore au stat cu trupul unei paciente decedate în salon, ultima fiind situația prezentată, tot de la Municipal, în articolul din 11 martie 2021 La Spitalul Municipal continuă ororile. Pacienții dintr-un salon și-au privegheat toată noaptea colegul mort! )?!

Cine și cum va răspunde pentru asta?

Conform art 27 din Legea nr. 104/2003 privind manipularea cadavrelor umane și prelevarea organelor și țesuturilor de la cadavre în vederea transplantului „ Manipularea cadavrelor, precum și prelevarea de țesuturi și organe de la cadavre, cu încălcarea prevederilor prezentei legi, constituie infracțiuni și se pedepsesc cu închisoare de la 1 la 3 ani.”

Astfel, doar manipularea cadavrelor cu încălcarea art.3 din Norma metodologică de aplicare a Legii nr. 104/2003 privind manipularea cadavrelor umane şi prelevarea organelor şi ţesuturilor de la cadavre în vederea transplantului din 01.04.2004  poate constitui infracțiune! Se poate aprecia inclusiv că, neamenajarea unei încăperi special destinate la nivelul secției este o încălcare flagrantă a acestor prevederi legale, cu atât mai mult cu cât, păstrarea decedatului în salon, încalcă inclusiv drepturile celorlalți pacienți obligați să asiste la asemenea scene, care le afectează nu numai starea emoțională ci chiar îi afectează psihologic, aceștia nefiind pregătiți și consiliați psihologic la internare și cu privire la aceste aspecte ci le află pur și simplu și spontan atunci când se întâmplă, ceea ce, le influențează inclusiv propria lor stare de sănătate pentru că le induce o stare de neliniște chiar de panică, sentimente de neputință pentru a-și ajutora semenii, frica de faptul că „putea fi el acela” și groaza de a fi tratat la fel. Or, asemenea tratamente sunt INUMANE iar oricare pacient internat, pe lângă tratamentul aplicat afecțiunii de care suferă, trebuie tratat cu decență și grijă psihologică, confortul său emoțional și psihic făcând parte din procesul de recuperare și fiind o componentă esențială, la fel ca aplicarea corectă a procedurilor medicale care i se aplică.

Ce face conducerea Spitalului Județean după apariția ultimului caz de la Municipal? 

Continuă să încalce atât normele legale cât și pe cele de morală și etică, prin luarea următoarei decizii, pe care o relatăm din mai multe surse. Li s-a transmis, verbal, ca pacienții decedați să fie luați, de brancardieri, din salon imediat după constatarea decesului. Problema nu este că trebuie să fie luați din salon, ci unde trebuie să-i plaseze, adică în containerul amplasat în curtea din spate, cu acces de pe scările ce dau la lifturi. Li s-a mai spus că cine nu va face așa, e liber să plece și se vor face angajări de brancardieri (acest ultim aspect nefiind confirmat de reprezentanții SJA).

Contactată pentru un punct de vedere, conducerea SJA  a făcut precizarea că numai la nivelul clădirii fostului Spital Municipal se aplică această decizie, nu la nivelul întregului Spital Județean, deși, din cele precizate de sursele noastre, este vorba de altceva, întrucât în locația de la Municipal nu există „curtea din spate, cu acces de pe scările ce dau la lifturi”, clădirea neavând lifturi. Mai mult, a precizat că această decizie este una temporară, până la amenajarea unui alt spațiu special având în vedere că sunt în curs de demolare unele spații din incinta fostului Spital Municipal, printre care și cel pe cel pe care îl foloseau pentru pacienții decedați:

 

„Anul trecut, pentru secțiile COVID-19 din incinta fostului Spital Municipal exista un loc amenajat pentru pacienții decedați. În prezent, primăria desfășoară lucrări de demolare a unor spații, inclusiv pe cel pe care îl foloseau pentru pacienții decedați. În contextul creșterii numărului de persoane diagnosticate cu virusul SARS CoV-2 care necesită internare am transformat unele secții „verzi” in secții COVID-19. Până la amenajarea unui alt spațiu special, am cerut fiecărui șef de secție COVID-19 din incinta fostului Spital Municipal să reidentifice și să ne comunice un spațiu, care să respecte circuitele medicale pentru zona roșie. Ieri până la ora 15.00, fiecare medic șef a trebuit să ne comunice care este spațiul identificat, fapt care s-a și realizat.”  În ceea ce privește situația relatată de noi in 12 martie cu pacientul decedat în salonul de la Municipal ni s-a precizat expres faptul că „în urma anchetei interne și a discuțiilor purtate cu toate cadrele medicale aflate în spital la acel moment, pacientul decedat a fost lăsat în salon 2 ore și jumătate” ne-a transmis managerul SJA, Florina Ionescu.

În container de acest tip este directiva la nivelul SJA (deocamdată verbală, nu este emisă nicio decizie scrisă în acest sens) în care trebuie plasate cadavrele, de către brancardieri, imediat după constatarea decesului:

container decedati sja

Nu este greu de descifrat această fotografie și să ne dăm seama că după dimensiunea acelui spațiu, nu vor putea fi manipulate cadavrele cu decență, nu vor putea beneficia de respect, nu se vor putea fi amplasa paturi/ tărgi pe care să fie așezate individual. Mai mult, din precizările făcute de conducerea spitalului, reiese fără dubiu, că nu există la nivelul Spitalului (cel puțin nu în toate locațiile / imobilele care-i aparțin) încăperi special amenajate la nivel de secții astfel cum obligă legea cel puțin din anul 2003 ( Legea nr.104/2003 cu normele de aplicare, invocată mai sus). De ce nu s-a respectat această lege și nu s-au amenajat aceste spații/încăperi la nivel de secții începând cu data intrării acesteia în vigoare? De ce, în acest interval de 18 ani!, nimeni, nicio autoritate nu a verificat dacă aceste prevederi sunt respectate, nu a aplicat sancțiuni și nu a dispus măsuri de conformare? De ce, în contextul aplicării circuitelor din pandemie, nu s-a prevăzut și acest aspect încă de la început?

 

 

Articol asociat:

La Spitalul Municipal continuă ororile. Pacienții dintr-un salon și-au privegheat toată noaptea colegul mort!

 

 

Categorie: Investigații
Etichete: constatare deces, manipulare pacienti decedati, morga, pacienți decedati, Spitalul Judetean Arad
Distribuie:
Articolul anterior
Percheziții la SEBIȘ și ALMAȘ. Trei bărbați și o femeie sunt cercetați pentru CONTRABANDĂ cu țigări HANDMADE
Articolul următor
[AVANCRONICĂ] După CFR vine FCSB, iar suporterii își doresc o „dulce răzbunare”
Bagă un „16”

1 comentariu. Leave new

  • Când am mers la morgă , decedații erau pe jos nu în frigidere. Și da , decedații rămâneau în saloane . Tatăl meu a spus: “toată noaptea au murit oameni “ “am stat cu mortul lângă mine toată noaptea “ “următorul sunt eu” și așa a fost , a urmat și el

    Răspunde

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Fill out this field
Fill out this field
Te rog să introduci o adresă de email validă.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Din aceeași categorie

5c05a29c bef0 4834 9ed0 1aaddb99749d

[ACTUALIZARE 2] Garda de Mediu a identificat sursa mirosului pestinențial. Pentru remedierea situației au fost impuse măsuri cu caracter URGENT, iar pentru nerespectarea prevederilor Autorizației de mediu va fi aplicată o sancțiune între 50.000 și 100.000 lei

  [ACTUALIZARE 2] (0ra 18.00) MINISTERUL AFACERILOR INTERNE INSTITUŢIA PREFECTULUI – JUDEŢUL ARAD Cancelarie Prefect Garda de Mediu a identificat sursa mirosului pestinențial și a impus măsuri de remediere Ca…