Baroul Arad și-a prezentat câteva dintre proiectele în curs de derulare

conferinta_barou_arad
Distribuie:

În scopul de a veni mai aproape de justițiabili și din dorința de a informa opinia publică, Baroul Arad a susținut vineri, 24 iunie, de Ziua Avocatului Român, o conferință de presă având ca temă proiectele Baroului Arad. Putem spune că este o premieră, întrucât această instituție nu a mai organizat în trecut nicio conferință de presă, fapt care a ținut într-un con de umbră, poate nemeritat, întreaga activitate a Baroului și, nu de puține ori, a lăsat loc de suspiciuni printre cei nefamiliarizați cu modul de organizare al profesiei de avocat.

Astfel, și din dorința de a schimba această percepție în rândul opiniei publice, echipa de conducere a Baroului Arad a ținut să-și prezinte câteva dintre proiectele pe care le-a derulat în ultima perioadă, unele dintre acestea urmând a se derula continuu.

S-au atins puncte sensibile ca:
 • etica profesiei de avocat,
 • accesul gratuit la asistență juridică pentru justițiabili,
 • cum să ne ferim de avocații impostori,
 • cum se dorește reducerea taxei de timbru în ceea ce privește partajele,
 • despre înființarea recentă a unei asociații care poate veni cu sfaturi și ajutor pentru cei care au probleme juridice,
 • despre lipsa de importanță și vizibilitate a medierii
 • și, nu în ultimul rând, despre lipsa de vizibilitate și de intervenție a avocaților în spațiul public cu apariții în presă pe teme de interes general din teama de a nu se interpreta ca fiind reclamă mascată.
1. Proiectul Fii avocat în școala ta, promovat de Uniunea Națională a Barourilor din România, în care s-a implicat și Baroul Arad, are ca scop sprijinirea tinerilor pentru ca aceștia să poată reacționa adecvat la problemele generației lor.

Educația juridică în școli este domeniul predilect al campaniei de responsabilitate socială organizate de UNBR în perioada 2022-2023, scopul acesteia fiind promovarea culturii legalității și responsabilității în societate încă de pe băncile școlii și evidențierea rolului avocatului în apărarea drepturilor și libertăților fundamentale.

În baza parteneriatului încheiat cu Inspectoratul Școlar Județean, avocații din Baroul Arad, în mod voluntar, au desfășurat activități în cadrul a 22 de unități de învățământ, din care 9 în mediul rural și 13 în mediul urban, temele fiind prezentate unui număr total de aproximativ 2500 elevi din ciclul gimnazial: clasele 6, 7 și la liceu, clasele 9, 10, 11, 12.

În cadrul proiectului s-au prezentat elevilor informații legate de profesiile juridice, rolul fiecărui
profesionist al dreptului, organizarea judiciară, distincția dintre normele juridice și alte norme care se respectă într-o societate, s-a discutat despre bullying și alte agresiuni, s-au prezentat infracțiunile de violență, infracțiunile care vizează patrimonial, infracțiunile privitoare la viața sexuală, infracțiunile legate de droguri și infracțiunile informatice.

2. Între Baroul Arad și Universitatea Vasile Goldiș din Arad- Facultatea de Drept s-a încheiat un protocol intitulat „Studenții de azi, profesioniștii în drept de mâine”.

Proiectul vizează dezvoltarea aptitudinilor practice pentru studenții din învățământul juridic superior, respectiv facilitarea tranziției de la pregătirea oferită în cadru universitar la viața juridică activă prin creșterea relevanței educației universitare urmare a corelării cunoștințelor teoretice cu cele practice.

În cadrul acestui proiect se urmărește:
 • Asigurarea unor stagii de practică pentru studenții Facultății de Drept din Arad în cadrul
  Cabinetelor de avocatură;
 • Realizarea/consolidarea unor parteneriate între parteneri din mediul ONG, respectiv parteneri instituționali cu profil juridic/ implicare în viața juridică, în vederea facilitării tranziției de la educația universitară la viața activă, eficientizarea stagiilor de practică, prin organizarea, implementarea, monitorizarea, evaluarea stagiilor de practică, asigurarea serviciilor de consiliere și orientare in carieră pentru studenți.
3. „Mozart pentru juriști din perspectiva dreptului proprietății intelectuale, cu ilustrații muzicale, texte științifice și literare”

Cu ocazia Zilei Avocatului Român și Zilelor Baroului Arad celebrate în 23-24.06.2022, Baroul Arad a organizat o Conferință intitulată „Mozart pentru juriști din perspectiva dreptului proprietății intelectuale, cu ilustrații muzicale, texte științifice și literare”, care a avut loc în Sala Festivă a Tribunalului Arad, conferință susținută de dl. Av. Conf. Univ. Paul Popovici. Cu această ocazie, au fost expuse picturile realizate de d-na av. Mariana Sas, un avocat cu mult talent în domeniul artistic.

Acesta fiind un proiect inedit, din păcate puțin mediatizat înainte de a se petrece, despre care au știut doar foarte puțini. Un proiect care ar merita multe ediții în viitor, întrucât este o temă generoasă, cu multe corelații ce pot fi făcute, exemple fiind suficiente în toate ramurile artei.

mozzart pentru juristi 1

4. Baroul Arad are în derulare un proiect vizând apărarea profesiei de avocat și întărirea
credibilității în profesia de avocat
Av. Andrei Ioniță, decanul Baroului Arad:

„Este vorba despre un proiect care vizează apărarea profesiei de avocat și totodată întărirea credibilității acestuia, întrucât am sesizat că nefiind neapărat foarte prezenți în viața de zi cu zi a urbei, de multe ori nici nu se știe diferența dintre un avocat înscris pe tabloul avocaților, avocat cu patalama și acte în regulă, și alte persoane care acționează pe aceeași piață a avocaturii ca și avocați. Avem, din păcate, la nivelul Baroului Arad o serie de sesizări în acest sens. Vorbim de persoane care nu au nicio calitate, nu sunt consilieri juridici, nu sunt avocați, dar față de justițiabili se recomandă ca fiind avocați, încasează onorarii în calitate de avocat, iar activitatea prestată de aceștia e cum e…”.

Implementarea acestui proiect presupune:
 • Atragerea atenției asupra unor practici periculoase constând în exercitarea clandestină a
  avocaturii de către nespecialiști, cu repercusiuni grave și ireparabile asupra celor care apelează la astfel de persoane. Astfel, justițiabilii trebuie să beneficieze de apărare specializată constând în informarea corectă cu privire la proceduri, termene, competențe, costurile proceselor și a tuturor aspectelor ce țin de rezolvarea unei probleme judiciare.
 • avocații din Baroul Arad se regăsesc cu toate datele de contact pe site-ul de pe pagina
  Baroului Arad (www.baroularad.ro) și pe Tabloul avocaților din incinta Tribunalului Arad.
 • Avocații din cadrul Asociației Tinerilor avocați din Baroul Arad, vor acorda consultanță gratuită cel puțin o dată pe lună la sediul Baroului Arad constând în acordarea de sfaturi și îndrumări juridice premergătoare demersurilor judiciare.
 • Persoanele cu venituri minime au posibilitatea de a beneficia de asistența judiciară gratuită prin avocat, conform legii (prin intermediul ajutorului public judiciar). Asistența judiciară gratuită se acordă atât pentru faza de consiliere anterioară demarării unui proces (încuviințată de Baroul Arad), cât și în cadrul procesului pe rol (încuviințată de către instanța de judecată), dacă sunt întrunite condițiile prevăzute de lege.
 • Conducerea Baroului Arad sprijină inițiativele legislative vizând asigurarea accesului nemijlocit la justiție, concret se urmărește modificarea taxelor de timbru aferente cererilor de chemare în judecată, respectiv reducerea taxelor reglementate prin lege pentru procesele de partaj pentru care în prezent se percepe o taxă de timbru de 3/5% din valoarea bunurilor de împărțit.
 • Pledăm pentru respectarea principiilor fundamentale ale exercitării profesiei de avocat, în
  principal libertatea și independența avocatului, atât personală cât și funcțională, astfel încât
  acesta să își exercite profesia liber de orice presiune externă și orice imixtiune nepermisă de lege în activitatea profesională.
 • Baroul Arad urmărește asumarea de către specialiștii avocați a calității lor în domeniul juridic și înlăturarea oricăror forme care duc la încălcarea deontologiei profesionale.
 • Prin proiectele sale, Baroul Arad urmărește întărirea încrederii în avocat și implicarea acestuia concretă în viața civică.
conferinta barou arad1
Av. Diana Chițoi, prezentă la conferința de presă, a insistat pe tema practicilor periculoase constând în exercitarea clandestină a avocaturii de către nespecialiști:

„Vrem să atragem atenția asupra pericolului pe care îl reprezintă avocatura clandestină desfășurată de acești mandatari neavocați care nu au studii juridice și care se obligă față de justițiabili să le rezolve anumite probleme juridice fără să cunoască foarte bine aspecte specifice procedurilor judiciare și de aceea consecințele unor asemenea activități pot fi foarte grave pentru justițiabili, în sensul că aceștia pierd bani, pierd termene și în final nici nu își rezolvă problema judiciară.

De multe ori ne întâlnim în profesia noastră cu persoane care vin la noi după ce deja au fost epuizate căile judiciare de către acești mandatari neavocați și noi nu mai avem niciun fel de instrumente ca să îi ajutăm, să le rezolvăm problema care putea fi rezolvată dacă apelau de la început la un specialist avocat.

Problema este că instanțele de judecată – sau Codul Civil – permit această apărare prin mandatar,

dar care ar trebui să fie exercitată în mod cu totul și cu totul excepțional atunci când, în mod repetitiv, o persoană în baza unui mandat de reprezentare se prezintă în instanță și reprezintă aceste persoane. În mod normal și instanțele de judecată și organele judiciare ar trebui să intervină.

Tocmai de aceea noi ne-am hotărât să fim mai fermi din acest punct de vedere și să formulăm plângeri penale

ori de câte ori avem cunoștință de aceste persoane care exercită fără drept profesia de avocat pentru a preîntâmpina acea finalitate negativă pentru justițiabili și am formulat și există și în prezent pe rolul organelor judiciare dosare penale care vizează astfel de persoane care reprezintă în baza unui mandat justițiabilii fără să aibă calitatea de avocat și fără să aibă neapărat cunoștințe juridice.

Noi vrem să subliniem faptul că avocatul, conform legii, este singurul care apără drepturile și libertățile cetățenilor într-un cadru organizat, legalizat.

Cine este avocat se știe din tabloul avocaților care se regăsește atât pe site-ul Baroului Arad, dar și la Tribunal există un tablou cu datele de contact ale tuturor avocaților și cetățenii ar trebui să știe că atunci când au o problemă juridică să apeleze la specialiștii avocați care sunt înscriși într-o formă organizată de exercitare a profesiei, care au promovat examenul de intrare în profesie și care se regăsesc doar pe aceste liste speciale dedicate avocaților.

Acesta este un prim semnal de alarmă pe care îl vrem să îl tragem pentru că așa cum am spus, în final, sunt situații în care justițiabilul ajunge la avocat când este prea târziu și când nu mai poate să-i fie reparată problema sau consecința unui eventual proces purtat de un mandatar neavocat”.

Av. Alin Gherga, a punctat faptul că prea puțină lume cunoaște faptul că persoanele cu dizabilități beneficiază, prin lege, de asistență judiciară gratuită:

„În lege se precizează că persoana care are certificat beneficiază de asistență judiciară gratuită, dar oamenii nu știe. Ei, dacă vin la noi cu o copie după certificatul de dizabilități, primesc, în baza legii, asistență judiciară gratuită. Dar lumea nu știe…”.

Despre taxele de timbru pe care majoritatea justițiabililor nu își permit să le plătească, existând însă o variantă în vederea achitării lor, av. Amalia Pascal a punctat:

„Apropo de taxele de timbru, într-adevăr e un prejudiciu că nu pot eu, ca justițiabil, să mă adresez justiției pentru că nu am suport financiar, pentru că în momentul în care mergi la un avocat care calculează și îi spune omului că are de plătit o taxă de timbru de, să spunem, 8.000 de lei, acesta se blochează. Și atunci încerci să ajuți: Ok, hai să încercăm să vedem dacă putem să facem cerere de ajutor public judiciar, dar majoritatea nu se înscrie în acele limite, pentru că sunt foarte mici pentru a accede la acel ajutor public. Și atunci, tot ce poți să faci este să soliciți instanței de judecată să plătești în tranșe, dar și asta e ca o rată…”.

S-a făcut referire și la taxa de timbru în ceea ce privește partajul, o taxă considerată împovărătoare, pe care prea puțini justițiabili își permit să o achite, dar care, în viitor, ar putea fi redusă. Cel puțin aceasta a fost propunerea reprezentanților avocaților în cadrul unui congres ce a avut loc la București.

Av. Diana Chițoi:

„Aș dori să vorbesc și despre un alt proiect care vizează tot apărarea profesiei noastre, respectiv despre aspectele legate de posibilitatea cetățenilor care au venituri mai mici, un aspect care este de mult timp reglementat de lege, dar care poate nu este atât de cunoscut, posibilitatea persoanelor care au venituri mici de a beneficia de ajutor public judiciar sub forma asistenței juridice gratuite.

Dacă există persoane care au o problemă juridică, indiferent dacă trebuie să promoveze un proces sau dacă au nevoie de o consultanță juridică, făcând dovada veniturilor minime pe care le realizează pe cap de familie, poate să beneficieze de ajutor public judiciar sub forma acestei asistențe juridice gratuite care se oferă în baza legii.

Este un aspect pe care cetățenii trebuie să îl cunoască pentru că mulți dintre ei, poate de multe ori își lasă o problemă nerezolvată pentru că nu au posibilitatea să angajeze, să apeleze la un avocat. Însă atunci când veniturile nu le permit, în sprijinul lor vine legea care acordă această facilitate.”

Tot legat de apărarea profesiei noastre

doresc să spun că prin reprezentanții noștri care participă la congresele avocaților care se țin la București și unde se discută și eventuale inițiative legislative, noi sprijinim și am sprijinit întotdeauna acele inițiative legislative care să ajute cetățeanul să aibă un acces mai facil la justiție, iar acum se discută despre reducerea taxelor de timbru, în special în ceea ce privește acțiunile de partaj, unde, în prezent, dacă se dorește a se efectua un partaj judiciar, un partaj succesoral la instanța de judecată, cetățeanul trebuie să plătească o taxă de timbru între 3 și 5 la sută din valoarea bunurilor pe care dorește să le împartă.

De multe ori este o sumă împovărătoare pentru cei care doresc să își rezolve această problemă și care limitează accesul la justiție. Tocmai de aceea reprezentanții noștri susțin că este necesară modificarea legii sub acest aspect și reducerea taxei de timbru astfel încât aceste procese să devină mai accesibile cetățenilor pentru că sunt procese foarte întâlnite în practică, partajele.”

Categorie: Știri
Etichete: Asociația Tinerilor avocați din Baroul Arad, Av. Alin Gherga, Av. Andrei Ioniță - decanul Baroului Arad, Av. Conf. Univ. Paul Popovici, Av. Diana Chițoi, avocat Amalia Maria Pascal, Baroul Arad
Distribuie:
Articolul anterior
Poveștile din Arad ale lui Gheorghe HODREA
Articolul următor
O femeie de 71 de ani din Arad -accident rutier pe Bulevardul Revoluției de la intersecția Bulevardului Revoluție cu strada I.C. Brătianu, în timp ce traversa pe ROȘU

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Fill out this field
Fill out this field
Te rog să introduci o adresă de email validă.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Din aceeași categorie

cod portocaliu 1 scaled

ATENȚIE! COD PORTOCALIU pentru județul Arad

În această după-amiază, 24 mai 2024, în intervalul orar 13:55- 15:30 meteorologii au emis o avertizare de cod portocaliu pentru județul Arad, localitățile: Șiria, Covăsânț.  Se vor semnala averse torențiale…
profesori almas large

Profesori almășeni în Cipru

Timp de o săptămână, la prima mobilitate, în cadrul proiectului Erasmus+, un grup de profesori de la Școala gimnazială „Lazăr Tâmpa” din Almaș au participat la workshopuri de dezvoltare și…