„Ciorba reîncălzită” a Drumului Expres Oradea – Arad. Astăzi episodul „ un SF de 8,7 milioane de euro, din 2007, va fi actualizat cu încă 4 milioane de Euro”…

Distribuie:

 

În aceste zile pre-electorale se „bat” în transmis „comunicate-viteză” politicienii din cele două județe, Arad și Bihor cu privire la mega-proiectul de infrastructură „ Drum expres Oradea – Arad”. Ce nu se menționează deloc, e faptul că studiul de fezabilitate pentru acest drum a fost întocmit în anul 2007! ( coincidență sau nu, în 2007 ministru al transporturilor era Ludovic Orban!) și abandonat. Deci, trebuie actualizat.  „ În anul 2007, studiul de fezabilitate pentru 134 de km ai drumului expres Arad – Oradea a fost realizat de Consitrans în asociere cu o companie spaniolă, INOCSA Ingenieria , pentru suma de 8,7 milioane euro. Contractul mai prevedea şi servicii de consultanţă pentru perioada de execuţie a construcţiei, respectiv 24 de luni, şi pentru 36 de luni, garanţie a lucrărilor” – documentare realizată de Gazeta de Cluj în anul 2017!

N.Red: INOCSA Ingenieria este actuala AECOM INGENIERIA SRL, preluată în 2010 de compania americană. Compania Inocsa Ingenieria a fost criticată în presa din România pentru mai multe defecțiuni de proiectare a drumurilor. În anul 2007, erorile de proiectare pentru reabilitarea Drumului Național (DN) 17 au dus la inundarea gospodăriilor oamenilor din Valea Bârgăului din Bistrița-Năsăud. Pe DN 1 între Cluj și Gherla, în satul Fundătura din comuna Iclod, în zona podului peste Valea Loanei, s-au amplasat, conform proiectului firmei, ziduri din beton de aproximativ trei metri, blocând accesul membrilor a nouă familii în propriile case. De asemenea Inocsa a realizat proiectul pentru centura de ocolire a municipiului Gherla, care a fost construită pe o mină de sare și, în anul 2009 s-a surpat la câteva zile după inaugurare.

În această săptămână, consiliile județene (Bihor și Arad)  și cele municipale ( Bihor și Arad) nu mai prididesc cu adoptarea hotărârilor de consiliu de aprobare atât a parteneriatului între aceste administrații cât și a actualizării SF-ului. Studiul de fezabilitate din 2007, evident este expirat. În ședința CLM din 2 noiembrie, consilierii locali municipali din Arad vor avea pe ordinea de zi un proiect de hotărâre de aprobare a Acordului. Din draftul transmis ca anexă la Proiectul de hotărâre, reiese că numai actualizarea SF-ului costă 4 milioane de Euro, câte 1 milion de euro suportând fiecare parte semnatară a acordului. 

Extras din anexa la proiectul de hotărâre, cu mențiunea că există deja o eroare „materială” în sensul că municipiul Oradea apare de două ori menționat și, cu siguranță, este vorba și despre municipiul Arad:

actualizare sf

Așadar, e grabă mare că vine campania electorală peste drum. CJ Bihor și CLM Oradea deja și-au adoptat hotărârile de consiliu la începutul săptămânii, CJ Arad trâmbițează vineri, 30 octombrie, că în ședință au adoptat-o ( vezi comunicatul din finalul articolului), rămânând ca CLM Arad să mai adopte hotărârea în ședința de luni, 2 noiembrie. Ședința CJ Bihor pentru acest proiect a fost una cu scandal, consilierii județeni ai PSD nevotând acest proiect pe motiv că „actualizarea studiului de fezabilitate a fost realizată în 2019 de către CNAIR”- conform presei locale din Oradea.

Evident, nu va răspunde nimeni pentru cele 8,7 milioane euro aruncate pe Studiul de Fezabilitate în 2007 și nici pentru că, acea sumă presupunea și servicii de consultanţă pentru perioada de execuţie a construcţiei, respectiv 24 de luni, şi pentru 36 de luni, garanţie a lucrărilor ( dacă s-ar fi demarat la timp) care acum nu mai sunt valabile. Cum nu va răspunde nici Ludovic Orban pentru asta, el fiind ministrul transporturilor în 2007 când s-a întocmit și plătit studiul. Acum scoate de la naftalină ce și-a mai uitat prin sertare la transporturi?

Autoritatea contractantă Desemnată în baza Acordului este Consiliul Județean Bihor, mandatata prin acesta, pentru a derula procedura de achizitie publica în întregime în comun, în numele şi pe seama tuturor autorităţilor contractante membre si pentru a efectua plata contravalorii serviciilor prestate.

Autoritatea contractantă Desemnată (Consiliul Județean Bihor) este responsabilă de:

a) crearea grupului de lucru si a comisiei de evaluare, pentru iniţierea şi desfăşurarea procedurii de achiziţie publica comuna, ulterior indeplinirii obligatiei de desemnare a persoanelor membre de catre fiecare Autoritate Contractanta avand calitatea de Asociat. Actul de desemnare a grupului de lucru si a comisiei de evaluare va fi dispozitia emisa de conducatorul Autoritatii Contractante Desemnate avand la baza nominalizarile facute
de fiecare membru al Asocierii.
b) Autoritatea Contractanta Desemnata este responsabilă de introducerea procedurii in Programul Anual de Achizitii Publice intocmit la nivelul Consiliului Județean Bihor si de atribuirea unui COD UNIC DE INREGISTRARE (CUI –ul autoritatii contractante/anul/pozitia in PAP)
c) Autoritatea Contractanta Desemnata este responsabilă de desemnarea persoanei responsabile cu aplicarea procedurii in baza art 126 alin 6 din HG 395/2016 din cadrul Consiliului Județean Bihor, persoana care va actiona in în numele şi pe seama tuturor autorităţilor contractante care au calitatea de Asociat in prezentul Acord.
d) Autoritatea Contractanta Desemnata deruleaza procedura de achizitie în întregime în comun, în numele şi pe seama tuturor autorităţilor contractante, conform art 44 alin 2 din Legea 98/2016.
e) Utilizarea SICAP: Platforma SICAP utilizata va fi pusa la dispozitie de Consiliul Județean Bihor in calitate de Autoritate Contractanta Desemnata. Operatiunile la nivelul SICAP vor fi efectuate în numele şi pe seama tuturor autorităţilor contractante, de o persoana desemnata in baza art 126 alin 6 din HG 395/2016 din cadrul
Consiliului Județean Bihor.
f) Autoritatea Contractanta Desemnata recepționează și realizează agregarea necesităților asociaților prezentului Acord.
g) Autoritatea Contractanta Desemnata nu este în drept să modifice condițiile stabilite în urma agregării necesităților asociaților fără acordul acestora.
h) Autoritatea Contractanta Desemnata utilizeaza in cadrul procedurii caietul de sarcini si referatul de necesitate agreate de fiecare Autoritate Contractanta avand calitate de Asociat, raspunderea cu privire la prevederile din cadrul acestora fiind solidara.
i) Autoritatea Contractanta Desemnata va intocmi calendarul estimativ de aplicare a procedurii de atribuire.
j) Autoritatea Contractanta Desemnata va informa Asociații prezentului Acord despre rezultatul procedurii de achiziție publica comuna comunicandu-le totodata contractul adaptat la oferta castigatoare spre a fi semnat de catre fiecare parte. Semnarea contractului de catre fiecare asociat se va face in termenul comunicat de Autoritatea Contractanta Desemnata cu incadrare in perioada de valabilitate a ofertei si a garantiei de participare.
k) Autoritatea contractantă desemnată va efectua plata contravalorii serviciilor prestate în baza contractului de achiziție semnat.

Ce atribuții are Aradul în cadrul Parteneriatului:

Atribuțiile și responsabilitățile Autoritatilor Contractante Asociate:
a) Fiecare asociat inainteaza urmatoarele, Autoritatii Contractante Desemnate:
1. Declaratia cuprinzand persoanele cu functie de decizie
2. Adresa de desemnare a membrilor grupului de lucru
3. Adresa de desemnare a membrilor comisiei de evaluare
4. Adresa continand datele de contact care vor fi utilizate pe parcursul procedurii pentru
membrii grupului de lucru si pentru membrii comisiei de evaluare
b) Fiecare asociat participa alaturi de Autoritatea Contractanta Desemnata la intocmirea:
1. Referatului de necesitate (conform ANAP)
2. Caietului de sarcini (conform ANAP)
c) Fiecare Asociat va nominaliza membrii grupului de lucru si ai comisiei de evaluare precum si un supleant pentru fiecare membru cu respectarea prevederilor prezentului acord
d) Fiecare Asociat participa prin membrii desemnati in comisia de evaluare la elaborarea calendarul estimativ de aplicare a procedurii de atribuire.
e) Pentru a nu tergiversa procedura de achizitie publica, fiecare Asociat se asigura ca reprezentantii sai in grupul de lucru si in comisia de evaluare participa la toate sedintele care vor avea loc si isi indeplinesc toate obligatiile legale si consemnate in prezentul acord, pe care le au.
f) Fiecare Asociat face propuneri de modificare a documentelor mentionate la litera b (referatul de necesitate si caietul de sarcini), a strategiei de contractare, a instructiunilor pentru ofertanti, formularelor si asupra proiectului de contract intocmite de catre Autoritatea Contractanta Desemnata si le comunica acesteia utilizand adresa [email protected], in termen de maxim 3 zile lucratoare de la data primirii documentatiilor prin e-mail. Autoritatea Contractanta Desemnata centralizeaza aceste propuneri si le analizeaza impreuna cu membrii grupului de lucru, consemnand rezultatul analizei intr-un proces verbal semnat de catre toti participantii. Grupul de lucru nu va disemina documentatiile primite si/sau documente care fac parte din aceste documentatii, altor persoane si va pastra confidentialitatea asupra acestora pana la data la care acestea vor fi publicate in SICAP.
g) Fiecare Asociat este responsabil in mod solidar de monitorizarea executării conforme a contractului de achiziție publica.
h) Fiecare Asociat este responsabil de aprobarea raportului procedurii cu respectarea prevederilor legale in acest sens.
i) Fiecare Asociat este responsabil de transferul sumelor reprezentând contribuția proprie a valorii contractului de achiziție încheiat.

***

[COMUNICAT DE PRESĂ – CLM ORADEA]

Finanțarea lucrărilor pentru execuția acestui obiectiv de investiție rutieră sunt prevăzute a fi realizate prin Programul Operațional de Transport 2021-2027.

În urma acestor demersuri, Consiliul Local al Municipiului Oradea aprobat la începutul acestei săptămâni proiectul de hotărâre privind aprobarea unor măsuri în vederea realizării obiectivului de investiții „Drum expres Arad-Oradea”.

Astfel, s-a aprobat încheierea unui parteneriat între municipiul Oradea, județul Bihor, municipiul Arad, județul Arad și Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) pentru realizarea acestei investiții în programul operaţional naţional specific din exercițiul financiar european 2021-2027, respectiv mandatarea de către CNAIR a partenerilor pentru implementarea etapei de pregătire a acesteia (actualizare S.F.) în cadrul POIM 2014-2020.

Aceste măsuri prevăd aprobarea finanțării din bugetul local a cotei ce revine municipiului Oradea, de aproximativ 1.000.000 euro cu TVA inclus, pentru achiziționarea serviciilor de actualizare a Studiului de Fezabilitate, necesare pentru realizarea Drumului Expres Oradea-Arad. Costul final va fi stabilit după finalizarea procedurii de achiziție a serviciilor de actualizare a S.F.-ului și va fi repartizat în mod corespunzător între parteneri (Consiliul Județean Bihor, Primăria Oradea, Consiliul Județean Arad, Primăria Arad), costurile partenerilor urmând a fi recuperate din fonduri nerambursabile.

Necesitatea realizării acestui proiect pe termen scurt derivă din faptul că DN 79 Arad-Oradea, conform studiilor de trafic, înregistrează un trafic de autostradă, astfel că, în domeniul infrastructurii rutiere din zona de vest a României, realizarea drumului expres Oradea – Arad a devenit o prioritate.

Conform proiectelor, drumul expres Oradea-Arad va avea profil de autostradă cu trei benzi de circulație pe sens pe o distanță de 14,6 kilometri, profil de autostradă cu două benzi pe sens pe o distanță de 43,5 km și profil de drum expres cu două benzi de circulație pe sens pe 76,4 kilometri. Proiectul include și realizarea a 5 drumuri de legătură cu profiluri diferite, realizarea a 66 de poduri, pasaje sau viaducte și a 12 noduri rutiere.

Totodată, acest drum expres ar urma să fie legat de autostrăzile A1 și A3, asigurându-se astfel conectivitatea cu infrastructura existentă, respectiv sectorul Oradea-Borș și Nădlac-Arad-Timișoara. Drumul va fi un drum cu un traseu nou, în afara localităților, cu exproprierile cerute de asigurarea coridorului necesar implementării proiectului, în regim cu autostrada, cu patru benzi, două pe un sens, cu ieșiri și intrări pentru legăturile cu Drumul Național 79 și cu drumurile județene.

***

[COMUNICAT DE PRESĂ – CJ BIHOR]

Parteneriat pentru realizarea studiului de fezabilitate al drumului expres Oradea Arad

Astăzi, 29 octombrie 2020, în ședința ordinară a Consiliului Județean Bihor a fost adoptat un proiect de hotărâre în vederea realizării obiectivului de investiții Drum Expres Arad – Oradea.

Astfel, a fost aprobată încheierea unui parteneriat între unitățile administrativ teritoriale (UAT) Consiliul Județean Bihor, Primăria Oradea, Primăria Arad, Consiliul Județean Arad și Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR). Obiectivul acestui parteneriat este actualizarea studiului de fezabilitate de către cele 4 UAT-uri, în vederea evitării riscului de dezangajare a fondurilor europene din perioada de programare 2014 – 2020.

Parteneriatul se realizează în temeiul Ordonanței de Urgență nr 101/2020, care permite autorităților locale să realizeze parteneriate cu CNAIR „pentru implementarea de proiecte de infrastructură de transport rutier de natura variantelor ocolitoare, drumurilor de legătură la drumurile naționale, autostrăzilor, drumurilor expres, drumurilor alternative ca soluții pentru descongestionarea de trafic rutier, inclusiv modernizarea, reabilitarea acestora.”

Totodată, astăzi a fost aprobată încheierea unui acord de asociere între Consiliul Județean Bihor, Primăria Oradea, Primăria Arad și Consiliul Județean Arad în vederea achiziționării  în comun a serviciilor de actualizare a Studiului de Fezabilitate al obiectivului de investiții: „Drum express Oradea – Arad”. Contribuția financiară totală estimată a părților este de 4 milioane de euro. În acest sens, astăzi Consiliul Județean Bihor a aprobat bugetul local a cotei ce îi revine Consiliului, respectiv – 1 000 000 Euro (TVA inclus).

Consiliul Județean Bihor a fost împuternicit în calitate de Autoritate Contractantă Desemnată, în numele și pentru asocierea constituită prin acordul de asociere, pentru lansarea anunțului de participare în SICAP.

Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a depus primele documentații la autoritățile locale pentru realizarea drumului expres Arad-Oradea, un proiect de peste 1 miliard de euro.

„Necesitatea realizării acestui proiect pe termen scurt derivă din faptul că DN 79 Arad-Oradea, conform studiilor de trafic, înregistrează un trafic de autostradă, astfel că, în domeniul infrastructurii rutiere din zona de vest a României, realizarea drumului expres Oradea – Arad a devenit o prioritate”, a spus domnul Ilie Bolojan.

Drumul expres ar urma să fie legat de autostrăzile A3 și A1, asigurându-se astfel conectivitatea cu infrastructura TEN-T existent, respectiv sectorul Oradea-Borș și Nădlac – Arad-Timișoara.

Conform proiectului, drumul expres Oradea-Arad va avea profil de autostradă cu trei benzi de circulație pe sens pe o distanță de 14,6 kilometri, profil de autostradă cu două benzi pe sens pe o distanță de 43,5 km și profil de drum expres cu două benzi de circulație pe sens pe 76,4 kilometri. Proiectul include și realizarea a 5 drumuri de legătură cu profiluri diferite, realizarea a 66 de poduri, pasaje sau viaducte și a 12 noduri rutiere.

***

[COMUNICAT DE PRESĂ – CJ ARAD]

S-a aprobat parteneriatul pentru drumul expres Arad-Oradea!

Consilierii județeni arădeni au aprobat astăzi constituirea unui parteneriat între Compania Națională de
Administrare a Infrastructurii Rutiere, Municipiul Oradea, Municipiul Arad, Judeţul Arad și Județul Bihor,
în vederea implementării proiectului de infrastructură „Drum expres Arad-Oradea”. Parteneriatul facilitează demararea cât mai rapidă a acestei investiții, care după parcurgerea etapelor birocratice ar putea începe efectiv până la sfârșitul anului.

„Așa cum am promis, în prima ședință a Consiliului Județean Arad am aprobat constituirea
parteneriatului pentru drumul expres Arad-Oradea. Investiția este facilitată de Ordonanța 101/2020 a Guvernului României, care prevede că autoritățile locale pot prelua proiecte de la Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), pentru a se ocupa de ele cu prioritate. Noi sperăm că în luna noiembrie vom demara  procedura de licitație pentru realizarea studiului, după care depunem proiectul pentru finanțare din fonduri europene. Pe un scenariu optimist, pentru care muncim acum ambele județe, anul viitor vom organiza licitația pentru execuția proiectului”, a precizat Iustin Cionca, președintele Consiliului Județean Arad.

 

Categorie: Politice
Etichete: Calin Bibart, CJ Arad, CJ Bihor, drum expres oradea-arad, ilie bolojan, Iustin Cionca, primaria arad, primaria Oradea
Distribuie:
Articolul anterior
UTA are un TEST DIFICIL la Botoșani. Balint: „Eu sper să fim peste nivelul de sâmbăta trecută și peste deplasarea de la Sibiu”
Articolul următor
Eveniment unic la Moneasa. Pentru prima dată de la înființarea Ordinului Cavalerilor Templieri OSMTH, înnobilarea a avut loc în aer liber

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Fill out this field
Fill out this field
Te rog să introduci o adresă de email validă.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Din aceeași categorie