[INTEGRAL] Proiectul Guvernului României pentru grațierea unor pedepse

penitenciaruul arad
Distribuie:


Ministerul Justiției a transmis, miercuri (18 ianuarie) dimineața, spre consultare, către CSM, Înalta Curte și Parchetul General, două proiecte de acte normative, între care unul referitor la grațiere, a declarat ministrul Florin Iordache, după ședinta de Guvern la care a participat și presedintele Klaus Iohannis.
În documentul care motivează de ce este necesară o grațiere, se specifică faptul că penitenciarele din România sunt supraaglomerate și că țara noastră a fost condamnată de mai multe ori la CEDO din acest motiv.
Datele oficiale arată că opt inchisori au grade de ocupare de peste 200%, iar indicele mediu de ocupare este de 157,7%.
Pentru a împiedica adoptarea OUG-lui președintele Klaus Iohannis a ținut să prezideze ședința de guvern de azi în ciuda asigurărilor venite din partea premierului și ministrului de resort că OUG-ul e în dezbatere publică deocamdată și nu vizează infracțiunile de corupție și cu violență.
Cel putin 8000 de detinuti vot fi eliberați din închisorile românești dacă acest proiect va trece în forma actuală – opinează inițiatorii lui – „altfel va fi greu de justificat în fața populației” – doar că Autoritatea Națională a Penitenciarelor a dat publicității că, în conformitate cu situația reală din închisori, această OUG va elibera doar 3707 de deținuți. Experții juridici sunt de părere că acest proiect e necesar să treacă prin Parlament, neputând fi adoptat ca OUG.

PROIECT / GUVERNUL ROMÂNIEI / ORDONAŢĂ DE URGENŢĂ pentru graţierea unor pedepse

În temeiul art. 115 alin. (4)și alin. (6) din Constituţia României, republicată, Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă:

Art. 1

(1)  Se  graţiază   în  întregime  pedepsele  cu  închisoare  de   până  la   5  ani  inclusiv precum și pedepsele cu amendă aplicate de instanţa de judecată.

(2) Prevederile alin. (1) se aplică indiferent de modalitatea de executare a pedepsei închisorii dispusă de instanţă.

Art. 2
Se graţiază în parte:

a) cu 1/2 pedepsele cu închisoare aplicate persoanelor care au împlinit vârsta de 60 ani,  femeilor  însărcinate  (gravide)  sau persoanelor  care au  întreţinere  minori  cu vârsta de până la 5 ani;
b) cu 1/2 sau, după caz, cu restul de pedeapsă neexecutat din pedepsele cu închisoare aplicate  persoanelor care, conform expertizei  medico-legale  emisă  de instituţiile abilitate sunt diagnosticate cu boli incurabile în faze terminale;

Art. 3

(1) Prevederile art. 1–2 nu se aplică celor condamnaţi pentru infracţiuni săvârşite în stare de recidivă şi celor care sunt recidivişti prin condamnări anterioare;

(2)   Grațierea   este   condiționată   de   achitarea   despăgubirilor   la   care   persoana condamnată a fost obligată prin hotărâre judecătorească definitivă, în termen de 1 an de la punerea în libertate.

(3) Pevederile alin. (2) nu se aplică condamnaților pentru care se grațiază potrivit art. 2 lit. a) și b);

(4) Nu beneficiază de prevederile art.1 cei care au săvârşit următoarele infracţiuni:

 1. Infracţiuni reglementate de Codul Penal:

1) infracţiunile contra siguranței statului prevăzute în art. 155-173 Cod penal anterior și în art. 394-412 Cod penal în vigoare;

2) infracţiunile de omor prevăzute în art. 174-177 Cod penal anterior și în art. 188-191 Cod penal în vigoare;

3) vătămare corporală gravă prevăzută de art. 182 Cod penal anterior și în art. 194 Cod penal în vigoare;

4) lovirile sau vătămările cauzatoare de moarte prevăzute de art. 183 Cod penal anterior și în art. 195 cod penal în vigoare;

5) lipsirea de libertate în mod ilegal prevăzute de art. 189 Cod penal anterior și în art. 205 cod penal în vigoare;

6)  violarea   de domiciliu   prevăzută   în  art.  192, alin   2 Cod  penal  anterior   și în  art.  224 alin.2 cod penal în vigoare

7) șantajul prevăzut în art. 194 Cod penal anterior și în art. 207 cod penal în vigoare

8) violul prevăzut de art. 197 Cod penal anterior și în art. 2018 cod penal în vigoare ;

9) actul sexual cu un minor prevăzut de art. 198 Cod penal anterior alin 2-4 și în art. 220 alin 2-4 cod penal în vigoare ;

10) agresiunea sexuală prevăzută în art. 219 Cod penal în vigoare

11) corupţia sexuală prevăzută de art. 202 Cod penal anterior și în art. 221 cod penal în vigoare ;

12) incestul prevăzut de art. 203 Cod penal anterior și în art. 377 cod penal în vigoare;

13) furtul prevăzut de art. 209 Cod penal anterior și în art. 229 cod penal în vigoare;

14) tâlhăria  prevăzută de art. 211 Cod penal anterior  și în art. 233 – 234 cod penal în vigoare;

15) pirateria prevăzută de art.212 Cod penal anterior și în art.  235 cod penal în vigoare, precum   și   tâlhăria   sau   pirateria   urmată   de   moartea   victimei   prevăzută   de   art.   236   cod penal în vigoare;

16) înşelăciunea prevăzută de art 215 alin 2-5 Cod penal anterior și în art 244-245 cod penal în vigoare;

17) ultrajul prevăzut de art. 239  Cod penal anterior și în art. 257 cod penal în vigoare;

18) tortura prevăzută de art. 267 Cod penal anterior și în art. 282 cod penal în vigoare;

19) represiunea nedreaptă prevăzută de art. 268 Cod penal anterior și în art. 283 cod penal în vigoare;

20) evadarea prevăzută de art. 269 Cod penal anterior și în art. 285 cod penal în vigoare;

21) înlesnirea evadării prevăzută de art. 270 Cod penal anterior și în art. 286 cod penal în vigoare;

22) părăsirea postului şi prezenţa la serviciu în stare de ebrietate  prevăzută de art. 275 alin. 3 Cod penal anterior și în art. 331 alin. 3 cod penal în vigoare;

23) neîndeplinirea îndatoririlor de serviciu sau îndeplinirea lor defectuoasă prevăzută în art. 329 alin. 2 cod penal în vigoare

24)   nerespectarea   regimului   materialelor   nucleare   sau   al   altor   materii   radioactive prevăzută de art. 279 Cod penal anterior și în art. 345 alin 2-4

cod penal în vigoare;

25) falsificarea de monede sau de alte valori prevăzută de art. 282 Cod penal anterior și în art 310-312 cod penal în vigoare;

26) falsificarea de valori străine prevăzută de art. 284 Cod penal anterior;

27) deţinerea de instrumente în vederea falsificării de valori prevăzută de art. 285 Cod penal anterior și în art. 314 cod penal în vigoare;

28) luarea de mită prevăzută de art. 254 Cod penal anterior și cod penal în vigoare;

29)   darea   de   mită   prevăzută   de   art.   255   Cod   penal   anterior   și     art.   290 cod   penal   învigoare;

30) traficul de influenţă prevăzut de art. 257 Cod penal anterior și art. 291 cod penal în vigoare;

31) cumpărarea de influență prevăzut de art. 292 Cod penal în vigoare;

32) nerespectarea  dispoziţiilor  privind importul  de deşeuri şi reziduuri prevăzute  de art 302 alin. 2 Cod penal anterior;

33) relele tratamente aplicate minorului prevăzute de art. 306 Cod penal anterior;

34) traficul de stupefiante prevăzute de art. 312 Cod penal anterior;

35) falsificarea de alimente sau alte produse prevăzute de art. 313 Cod penal anterior și în art. 357 Cod penal în vigoare;

36)   proxenetismul   prevăzut de   art.   329   Cod   penal   anterior   și   în   art.   213 Cod   penal   în vigoare;

37) constituirea unui grup infracțional organizat prevăzut de art. 367 Cod penal în vigoare;

38) racolarea minorilor în scopuri sexuale prevăzută de art 222 Cod penal;

39) sclavia prevăzută de art. 209 Cod penal;

40) traficul de persoane prevăzută de  art. 210 Cod penal;

41) traficul de minori prevăzută de art. 211 Cod penal;

42) folosirea serviciilor unei persoane exploatate prevăzută de art.  216  Cod penal;

43) folosirea prostituției infantile prevăzută de art. 216 alin 1 Cod penal;

44) pornografia infantilă prevăzută de art. 374 Cod penal;

45) fraudele comise prin sistemul informatic și   de plată electronice prevăzute de art. 249 – 251 cod penal;

46) traficul de migranți prevăzută de art. 263 cod penal;

47) facilitarea șederii ilegale în România prevăzută de art. 264 cod penal

48) divulgarea informațiilor secreta de stat prevăzută de art. 303 cod penal;

49) ultrajul judiciar prevăzut de ar. 279 cod penal;

50) cercetarea abuzivă prevăzută de art. 280cod penal.

2. Infracţiuni reglementate de legi speciale:

1. infracțiunile prevăzute în art. 276 din Legea 31/1990 privind societățile comerciale, cu modificările și completările ulterioareinfracţiunile prevăzute de art.  19-21  din Legea nr. 51/1991 privind siguranţa naţională a României;

2. infracţiunile prevăzute la art. 5 alin 1 şi alin 3 din Legea nr. 78 /2000;

 1. infracţiunile prevăzute de art 2-8 si art 10-14 din Legea nr. 143/2000 privind prevenirea şi   combaterea   traficului   şi   consumului   ilicit   de   droguri   cu   modificările   şi   completările ulterioare;
 1. infracţiunile prevăzute de OUG nr. 105/ 2001 privind frontiera de stat a României cu modificările şi completările ulterioare;
 1. infracţiunile prevăzute   în   Legea   nr.   668/2001   privind   prevenirea   şi   combaterea traficului de persoane cu modificările şi completările ulterioare;
 1. infracțiunile prevăzute   de   Legea   535/2004   privind   prevenirea   și   combaterea terorismului;
 1. infracțiunile prevăzute   în   art.   29   din   Legea   nr.   656/2002 pentru   prevenirea   şi sancţionarea   spălării   banilor,   precum   şi   pentru   instituirea   unor   măsuri   de   prevenire  şi combatere a finanţării terorismului – Republicată;
 1. infracţiunile prevăzute de art 43, 44 alin 1, 46 şi 48 din Legea nr. 161/ 2003 privind unele   măsuri   pentru   asigurarea   transparenţei   în   exercitarea   demnităţilor   publice,  a funcţiilor   publice   şi   mediului   de   afaceri,   prevenirea   şi   sancţionare   corupţiei,   cu modificările şi completările ulterioare;
 1. infracțiunile prevăzute   de   Legea 191   din   13   mai   2003   privind   infracţiunile   la regimul transportului naval, cu modificările și completările ulterioare
 1. infracţiunile prevăzute   de   art   3-5   şi   art.   7   alin   1   din   Legea   nr.   241/   2005   pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale, cu modificările ulterioare;
 1. infracţiunile prevăzutede art. 143 alin 2 din Legea nr. 85 /2006 privind procedura insolvenţei, cu modificările şi completările ulterioare;
 1. infractiunile prevăzute de art. 270 şi 272 din Legea nr. 86/ 2006 privind codul vamal al României, cu modificările ulterioare;
 1. infracțiunile prevăzute   de   Legea   nr   39/2003   privind   prevenirea   criminalității organizate;
 1. infracțiunile prevăzutede   Legea   nr.   194/2011   privind   combaterea   operațiunilor   cu produse susceptibile de a avea efecte psihoactive;

Art. 4

–     Amenzile   şi   celelalte   sancţiuni   cu   caracter   administrativ   aplicate   nu   se   mai execută în măsura în care nu au fost executate.

Art. 5

(1) În cazul unei eventuale aplicării în mod succesiv a unor dispoziţii de graţiere cu privire la aceeaşi pedeapsă se va lua în considerare numai dispoziţia de grațiere mai favorabilă condamnatului.

(2)   Graţierea   are   efecte   şi   asupra   pedepselor   a   căror   executare   este   suspendată condiţionat, în acest caz partea din termenul de încercare care reprezintă durata pedepsei pronunţate  de   instanţă   se  reduce   în  mod  corespunzător.  Dacă   suspendarea   condiţionată este revocată sau anulată se execută numai partea de pedeapsă rămasă negraţiată.

(3) Graţierea nu are efecte asupra măsurilor de siguranţă şi măsurilor educative.

(4) Graţierea nu se aplică celor care nu au început executarea pedepsei închisorii deoarece s-au sustras de la executarea acesteia precum şi celor care au început executarea dar ulterior s-au sustras.

(5) Persoanele graţiate care în decurs de trei ani săvârșesc cu intenţie o infracţiune, vor executa, pe lângă pedeapsa stabilită pentru acea infracţiune şi pedeapsa sau restul de pedeapsă rămas neexecutat ca urmare a aplicării prezentei legi.

(6) Nerespectarea condiției prevăzute de art 3, alin 2 atrage revocarea grațierii.

Art. 6

Dispoziţiile prezentei ordonaţe de urgenţă se aplică numai faptelor comise până la data de 18.01.2017.

Art.7

Prezenta ordonanța intra in vigoare la data  de 18.02.2017

 

Categorie: Știri
Etichete: deținuți, guvernul romaniei, ordonanta, ordonanta de guvern, proiect gratiere
Distribuie:
Articolul anterior
Lui Florin Remețan i se pregătește „debarcarea” din PMP Arad! Vezi cine vrea „dizolvarea conducerii”
Articolul următor
[INTEGRAL] Proiectul Guvernului României privind modificarea şi completarea Codului Penal şi a Codului de Procedură Penală. Vezi poziția DNA

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Fill out this field
Fill out this field
Te rog să introduci o adresă de email validă.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Din aceeași categorie