Planurile-cadru pentru liceu au fost lansate în dezbatere publică de Ministerul Educației. Termenul limită pentru propuneri este 31 ianuarie [VEZI PROPUNERILE]

136806799 3569530573131372 9218118218419418588 n
Distribuie:

 

Începând cu 5 ianuarie Ministerul Educației a lansat dezbaterea publică în ceea ce privește proiectele planurilor-cadru pentru învățământul liceal și profesional, care vor intra în vigoare gradual, începând cu clasa a IX-a a anului școlar 2021-2022. Termenul limită pentru propunerile de îmbunătățire este 31 ianuarie 2021.

Noile planuri-cadru pentru liceu și școala profesională au fost lansate în dezbatere publică de Ministerul Educației. Este vorba despre documentele care stabilesc ce materii vor studia elevii de clasele a IX-a începând cu anul școlar 2021-2022, precum și de numărul de ore alocat acestor discipline, pe săptămână.

Proiectele planurilor-cadru respectă media de 30 de ore pe săptămână prevăzută de modificarea legii educației de anul trecut, sunt pentru toate clasele de liceu și vor intra în vigoare gradual, începând cu clasa a IX-a a anului școlar 2021-2022.

Sunt 2 variante de plan-cadru pentru fiecare filieră. De remarcat că Ministerul nu a scos în dezbatere și un nou profil al absolventului de liceu, care să ghideze modificările curriculare. În schimb, Ministerul Educației precizează că în ’construcția acestor variante s-a raportat la profilul absolventului așa cum acesta se regăsește formulat, pentru nivelul funcțional și pentru nivelul dezvoltat (clasele IX-XII), în cadrul documentului de politici educaționale Repere pentru proiectarea, actualizarea, și evaluarea Curriculumului național. Cadrul de referință al curriculumului național, aprobat prin Ordin al ministrului educației și cercetării’.

Cele două variante (de planuri cadru) au urmărit eliminarea unor incoerențe/dezechilibre existente în planurile actuale și oferirea ocaziilor de învățare semnificative din perspectiva așteptărilor elevilor care au optat pentru un anumit profil/specializare”, se arată în descrierea publicată de Centrul Național de Politici și Evaluare în Educație.

I. Proiectele de planuri-cadru puse în dezbatere, pentru filiera teoretică, ciclul inferior al liceului teoretic și ciclul superior al liceului teoretic 

Cele două variante puse în dezbatere sunt elaborate pentru nivelul liceal, filiera teoretică, respectiv, ciclul inferior al liceului (clasele a IX-a și a X-a), ciclul superior al liceului (clasele a XI-a și a XII-a).

Procesul elaborării unor noi planuri-cadru pentru filiera teoretica a fost început, încă din anul 2017 fiind realizate 3 variante de plan-cadru de liceu, filiera teoretică. Aceste variante au fost supuse unui proces de consultare publică, în perioada 29 decembrie 2017- 1 martie 2018. În urma consultării publice a fost elaborat un raport care prezintă o analiză sistematică a rezultatelor procesului de consultare privind propunerile de plan-cadru pentru liceu, filiera teoretică.

Ca urmare a analizei realizate în urma procesului de consultare publică au fost revizuite cele 3 variante și s-au propus numai două variante, din care prima, a reprezentat varianta inițială 1 revizuită, iar cea de-a doua a valorificat elementele propuse în variantele inițiale 2 și 3.

În anul 2020, în contextul unor modificări legislative din cadrul Legii educației naționale, privind nr. ore/ciclul de învăţământ, a fost reluat procesul de realizare al planurilor-cadru, avându-se în vedere, inclusiv, cerinţa referitoare la numărul de ore alocat disciplinelor din planurile-cadru de învățământ, respectiv, în medie, 30 de ore pe săptămână, pentru învățământul liceal. Astfel, au rezultat cele două proiecte ale variantelor de planuri-cadru supuse, în prezent, dezbaterii publice.

Cele două variante aflate în dezbatere au fost construite pornind de la finalitățile învățământului secundar superior, derivate din idealul educaţional formulat în Legea educaţiei naţionale nr.1/2011, cu modificările și completările ulterioare, precum și prin raportare la formarea, dezvoltarea şi diversificarea noilor competențe-cheie recomandate la nivel european1: competență de literaţie; competență multilingvistică; competență matematică și competență în științe, tehnologie și inginerie; competență digitală; competență de dezvoltare personală, socială și de a învăța să înveți; competență civică; competență antreprenorială; competență de sensibilizare și exprimare culturală.

Variantele puse în dezbatere au urmărit respectarea principiilor care fundamentează curriculum național, din punctul de vedere al aplicării lor, specifice, la nivelul planurilor-cadru:

-Principiul selecției și al ierarhizării culturale

-Principiul funcţionalităţii

-Principiul coerenţei

-Principiul corelării cu particularitățile de vârstă ale elevilor

-Principiul egalității de șanse și al promovării unei educaţii incluzive de calitate ­

-Principiul flexibilității și al parcursului individual

-Principiul relevanței și al racordării la social

De asemenea, construcția acestor variante s-a raportat la profilul absolventului așa cum acesta se regăsește formulat, pentru nivelul funcțional și pentru nivelul dezvoltat (clasele IX-XII), în cadrul documentului de politici educaționale Repere pentru proiectarea, actualizarea, și evaluarea Curriculumului național. Cadrul de referință al curriculumului național, aprobat prin Ordin al ministrului educației și cercetării.

Cele două variante au urmărit eliminarea unor incoerențe/dezechilibre existente în planurile actuale și oferirea ocaziilor de învățare semnificative din perspectiva așteptărilor elevilor care au optat pentru un anumit profil/specializare.

Fiecare variantă are o raportare specifică la rolul curriculumului diferențiat (CD) și al curriculumului la decizia școlii (CDS), situație reflectată de gruparea acestora, precum  și de ponderile orare diferite alocate acestora.

Cele trei componente din structura planurilor-cadru, sunt  definite explicit, respectiv:

-Trunchiul comun (TC) reprezintă oferta educaţională stabilită la nivel central, parcursă în mod obligatoriu de elevi în funcţie de nivelul de şcolaritate, anul de studiu, filieră, profil şi specializare.

-Curriculumul diferențiat (CD) reprezintă oferta educaţională stabilită la nivel central, parcursă în mod obligatoriu de toţi elevii constituită din elementele specifice specializării/calificării în cadrul profilului.

-Curriculumul la decizia şcolii (CDȘ) reprezintă oferta educaţională propusă de şcoală, în concordanţă cu nevoile şi interesele de învăţare ale elevilor, cu specificul şcolii şi cu nevoile comunităţii locale/partenerilor economici. CDȘ se poate constitui din discipline ofertate la nivel naţional și/sau din discipline ofertate la nivelul unităţii de învăţământ. Abordările acestor discipline de CDȘ pot fi monodisciplinare sau integrate (interdisciplinar/transdisciplinar).

În funcție de profil și specializare, în cadrul ambelor variante, sunt recomandate și exemple de discipline opționale, în mare măsură făcând parte din categoria celor integrate (interdisciplinar/transdisciplinar).

PROPUNERI LICEU TEORETIC DESCĂRCARE AICI:

Varianta 1_IX-X Liceu teoretic _ 30 ORE

Varianta 2_IX-X Liceu teoretic_30 ORE

Varianta 1_XI-XII Liceu teoretic_30 ORE

Varianta 2_XI-XII Liceu teoretic_30 ORE

CENTRALIZATOR FILIERA TEORETICA

 

II. PROPUNERI LICEU VOCAȚIONAL DESCĂRCARE AICI:

Profilul specific de formare_Vocational PROPUNERE Planuri-cadru VOCATIONAL inclus opis

Profilul specific de formare_Vocational

 

III. PROPUNERI PLANURI CADRU PENTRU ÎNVĂȚĂMÂNTUL PROFESIONAL, INCLUSIV DUAL DESCĂRCARE AICI:

Varianta 1_Propunere plan cadru_Invatamant profesional_IX-XI_10122020

Varianta 2_Propunere plan cadru_Invatamant profesional_IX-XI_10122020

Varianta 3_Propunere plan cadru_Invatamant profesional_3 ani si jumatate_10122020

1. Nota_prezentare_PC_Liceu tehnologic_10122020

1. Nota_prezentare_propunere_PC_IP_10122020

2. Criterii realizare PC_IPT_10122020

3. Analiza_comparativa_Liceu_10122020

4. Analiza_planuri cadru actuale IPT_corelare piata muncii_10122020

Anexa3_Analiza comparativa IP_09072020 (1)

 

***

[COMUNICAT DE PRESĂ – MINISTERUL EDUCAȚIEI]

Acestea au fost elaborate în cadrul grupurilor de lucru constituite prin OMEC 3261/14.02.2020, cu modificările și completările ulterioare. Din aceste grupuri de lucru au făcut parte specialiști din cadrul ministerului și din cadrul Centrului Național de Evaluare și Examinare, cercetători ai Institutului de Științe ale Educației și cadre didactice de prestigiu din învățământul preuniversitar.

În cazul proiectelor planurilor-cadru pentru filiera tehnologică și învățământ profesional au fost cooptați specialiști din Centrul Național de Dezvoltare a Învățământului Profesional și Tehnic, Autoritatea Națională pentru Calificări, dar și ai unor entități reprezentative pentru mediul privat și asociativ.

Comisia de validare a proiectelor planurilor-cadru a avut în componență reprezentanți ai tuturor partenerilor sociali: federațiile sindicale, federațiile/asociațiile de părinți, mediul universitar, Academia Română, Consiliul Național al Elevilor, ARACIP, organizații nonguvernamentale și alți parteneri cu experiență în domeniu (ex: Banca Mondială, UNICEF). Desfășurarea anului școlar 2020-2021 în condiții de pandemie a îngreunat procesul de pregătire a lansării în dezbatere publică a planurilor-cadru pentru învățământul liceal și profesional, din cauza provocărilor și restricțiilor specifice acestei perioade.

Se impune însă urgentarea lansării în consultare publică pentru a nu creste încă și mai mult riscul inexistenței manualelor de clasa a IX-a la începutul anului școlar 2021/2022. Fiind conștienți de importanța acestui demers, așteptăm propuneri de îmbunătățire din partea tuturor factorilor interesați, la adresa de email [email protected], până la data 31.01.2021.

 

FOTO -Google

 

Categorie: Știri
Etichete: consultare publică, invatamant, liceu, liceu profesional, liceu teoretc, liceu vocational, ministerul educației, planuri cadru, programa scolara
Distribuie:
Articolul anterior
Portarul Haralambie Mociu, crescut la Academia HAGI devine component al UTA-ei
Articolul următor
Primăria Municipiului Arad anunță începerea campaniei de colectare a brazilor naturali, rămași după sărbători [VEZI CUM SE PROCEDEAZĂ]

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Fill out this field
Fill out this field
Te rog să introduci o adresă de email validă.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Din aceeași categorie