Reguli noi cu privire la parcarea autovehiculelor în incinta Spitalului Clinic Județean. Taxa de parcare va fi majorată

parcare judetean
Distribuie:

 

Pentru că puțină ordine nu strică, Proiectul de hotărâre privind aprobarea taxelor pentru parcarea autovehiculelor în incinta Spitalului Clinic Județean de Urgență Arad din municipiul Arad, str. Andrényi Károly nr. 2‐4 și Regulamentul se află la transparență. Dacă acesta va fi aprobat de consilierii județeni, de la data aprobării, se vor institui reguli noi cu privire la parcarea autovehiculelor în incinta Spitalului Clinic Județean și taxa de parcare va fi majorată. Sumele încasate de SCJUA vor fi virate integral Consiliului Județean Arad conform prevederilor legale în vigoare.

S-a ajuns în această situație datorită numeroasele încălcări ale regulilor de circulație în incinta SCJU Arad.

Astfel, s-a decis achiziționarea unui sistem de monitorizare a accesului autovehiculelor aparținând cadrelor medicale și ale pacienților care adresează unitatea sanitară.

Conducerea Spitalului Județean a transmis solicitarea către Consiliul Județean pentru implementarea unor taxe substanțial majorate celor impuse de autoritățile locale pentru parcarea autovehiculelor pe spațiile publice în cazul parcării nejustificate a autovehiculelor în incinta unității sanitare, ce va conduce la fluidizarea traficului și la evitarea staționării unor autovehicule care nu au legătură cu activitatea medicală ori cu serviciile prestate de terți, aceste taxe fiind prevăzute în regulamentul privind accesul auto în incinta unității.

Investiția a fost finanțată din fondurile alocate de CJA.

Proiect de hotărâre:

Art.1.(1)Se aprobă taxele pentru parcarea autovehiculelor în incinta Spitalului Clinic
Județean de Urgență Arad din municipiul Arad, str. Andrényi Károly nr. 2‐4, după cum urmează:

 • primele 30 de minute de parcare – 0 lei
 • prima oră – 5 lei
 • a doua oră – 10 lei
 • începând cu a treia oră – 30 lei/oră
 • taxă tichet pierdut/distrus/deteriorat – 180 lei.

(2)Taxele prevăzute la alin. (1) se încasează de Spitalul Clinic Județean de Urgență Arad și se virează la bugetul județului Arad.
(3)Ambulanțele, vehiculele SMURD, autovehiculele angajaților Spitalului Clinic Județean de Urgență Arad care își desfășoară activitatea la sediul din municipiul Arad, str. Andrényi Károly nr. 2-4 și autovehiculele care au autorizație de acces în incinta Spitalului Clinic Județean de Urgență Arad sunt scutite de plata taxelor prevăzute la alin. (1).
Art.2.Taxele prevăzute la art. 1 alin. (1) se percep începând cu data intrării în vigoare a
prezentei hotărâri.

***

Nota de fundamentare pentru instituirea taxelor propuse privind accesul, circulația, staționarea și parcarea autovehiculelor în incinta Spitalului Clinic Județean de Urgență Arad din municipiul Arad, str. Andrényi Károly Nr. 2‐4

Având în vedere numeroasele încălcări ale regulilor de circulație în incinta SCJU Arad s-a decis achiziționarea unui sistem de monitorizare a accesului autovehiculelor aparținând cadrelor medicale și ale pacienților care adresează unitatea sanitară, finanțat din fondurile alocate de CJA.

Cu această ocazie au fost vizate următoarele aspecte:
 • limitarea accesului altor cetățeni decât angajații/pacienții/aparținători, întrucât multe persoane folosindu-se de pretextul că sunt pacienți/aparținători își staționează nejustificat ore sau zile autovehiculele în incinta SCJU Arad;
 • utilizarea parcării dinspre str. Andrenyi Karoly nr. 2-4 (din fața Ambulatoriului de specialitate), care deși se află în administrarea SCJU Arad este permanent folosită de către locatarii din zonă și de către angajații complexului comercial învecinat, fiind în prezent limitat accesul angajaților/pacienților/aparținătorilor;
 • în sediul central de luni-vineri, în intervalul orar 08-15, își desfășoară activitatea aproximativ un număr de 591 persoane, la care se adaugă peste 100 de pacienți care se adresează ambulatoriului de specialitate și peste 50 de persoane care se adresează UPU-SMURD, motiv pentru care se impune ca cele aproximativ 300 de locuri de parcare să fie destinate doar angajaților/pacienților/aparținătorilor.
 • eliberarea spatiilor verzi, a locurilor de joacă pentru copii, precum si a locurilor destinate ambulantelor ocupate în numeroase ocazii de autoturisme, ce conduce la îngreunarea desfășurării actului medical, fiind necesara intervenția agenților de pază și a organelor de ordine publică pentru fluidizarea traficului auto.

Se impune astfel implementarea unor taxe substanțial majorate celor impuse de autoritățile locale pentru parcarea autovehiculelor pe spațiile publice în cazul parcării nejustificate a autovehiculelor în incinta unității sanitare, ce va conduce la fluidizarea traficului și la evitarea staționării unor autovehicule care nu au legătură cu activitatea medicală ori cu serviciile prestate de terți, aceste taxe fiind prevăzute în regulamentul privind accesul auto în incinta unității, anexat prezentei.

Precizăm că sumele încasate vor fi virate integral Consiliului Județean Arad conform prevederilor legale în vigoare.

REGULAMENT privind accesul, circulația, staționarea și parcarea autovehiculelor în incinta Spitalului Clinic Județean de Urgență Arad din municipiul Arad, str. Andrényi Károly nr. 2‐4:

Cap. I Baza legală
• Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor;
• Ordinul M.S. nr. 1365/2008 privind organizarea serviciului de pază și a regimului de acces în unitățile sanitare publice cu paturi din rețeaua Ministerului Sănătății Publice;
• Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor;
• Ordinul M.A.I. și M.S.P., nr. 146/1427/2013, pentru aprobarea dispozițiilor generale de apărare împotriva incendiilor la unitățile sanitare.

Cap. II Dispoziții Generale
Art. 1 Prezentul regulament stabilește reguli general valabile și obligatorii, privind intrarea/ ieșirea, circulația, oprirea, staționarea și parcarea autovehiculelor în incinta Spitalului Clinic Județean de Urgență Arad, denumit în continuare spital.
Art. 2 Regulile privind accesul, circulația, oprirea, staționarea și parcarea autovehiculelor în curtea/parcarea spitalului, se reglementează de manager și completează Regulamentul intern nr. 37933/01.10.2020.
Art. 3 Conducerea autovehiculelor se va face cu atenție sporită, respectându-se semnificația panourilor indicatoare, a semnelor de circulație și a marcajelor rutiere, precum și limita maximă de viteză stabilită, respectiv 5 km/h.
Art. 4 Parcarea/staționarea autovehiculelor se face doar în spațiile amenajate, semnalizate și marcate în acest scop.
Art. 5 Intrarea/ieșirea autovehiculelor este gestionată de sistemul automatizat de control al accesului, astfel:

Intrarea în incinta spitalului

 • la intrarea în incita spitalului, fiecare autovehicul (vizitator, personalul instituției sau autovehicule aparținând furnizorilor de produse, servicii și alți colaboratori) vor opri în dreptul terminalului de intrare – Poarta de acces nr.1, situată pe str. Calea Victoriei folosită permanent numai pentru intrare;
 • autovehiculele deținute de către personalul instituției, furnizori și colaboratori vor avea acces în baza recunoașterii numărului de înmatriculare;
 • vizitatorii vor obține de la terminalul de intrare un tichet cu cod de bare care va avea inscripționate datele de identificare necesare (data și ora intrării, numărul tichetului, numărul de înmatriculare al vehiculului pentru care s-a emis tichetul de intrare) și scurte instrucțiuni de utilizare a parcării;
 • după preluarea tichetului de către vizitator, respectiv identificarea pe baza numărului de înmatriculare, bariera se va ridica permițând accesul autovehiculului în incinta spitalului;

Achitarea taxei de parcare

 • înainte de a părăsi incinta spitalului, vizitatorii posesori ai tichetului de parcare, vor prezenta tichetul la casa automată în vederea achitării contravalorii perioadei de staționare în parcare;
 • după scanarea tichetului la casa automată, pe baza informațiilor furnizate de acesta
  sistemul va recunoaște automat perioada petrecută de autoturism în parcare și va
  calcula și afișa pe display taxa corespunzătoare staționării;
 • după efectuarea plății prin oricare din modalitățile de plată disponibile, tichetul va
  fi validat pentru a permite ieșirea autoturismului din parcare respectiv incinta spitalului;
 • în cazul în care un client pierde tichetul, poate introduce numărul de înmatriculare la aparatul de plată, iar sistemul va recunoaște timpul petrecut în parcare. În situația în care nici sistemul nu identifică mașina pe baza numărului de înmatriculare, atunci clientul trebuie să solicite de la aparatul de plată, tichet pierdut. Perioada de timp minimă considerată de către tichet ca și petrecută în parcare este minim 6 ore.

Ieşirea din parcare

 • la ieșirea din parcare (incinta spitalului), fiecare autovehicul va opri în dreptul terminalului de ieșire;
 • autovehiculele deținute de către personalul instituției, furnizori și colaboratori vor
  putea părăsi parcarea (incinta spitalului) după identificarea pe baza numarului de
  inmatriculare pe la – Poarta de acces nr. 2 situată pe str. Andrenyi Karoly nr. 2-4 folosită permanent numai pentru ieșire și – Poarta de acces nr. 3 situată pe str. Henry Coandă folosită permanent numai pentru ieșire;
 • vizitatorii vor scana la terminalul de ieșire tichetul cu cod de bare validat după efectuarea plății, bariera se va ridica automat, permițând ieșirea autovehiculului din incinta spitalului pe la – Poarta de acces nr. 3 situată pe str. Henry Coandă folosită permanent numai pentru ieșire;
 • în cazul vizitatorilor, tichetele cu cod de bare aferente vor deveni invalide după ieșirea din parcare;

Cap. III Dispoziții specifice
Art. 6 Porțile de intrare/ieșire în spital, în înțelesul prezentului Regulament se individualizează astfel:
• Poarta de intrare nr. 1 – situată pe Calea Victoriei, nr. (sensul de intrare) folosită
permanent numai pentru intrare.
• Poarta de ieșire nr. 2 – situată pe str. Andrenyi Karoly, nr. 2-4 (sensul de ieșire)
folosită permanent numai pentru ieșire.
• Poarta de ieșire nr. 3 – situată pe str. Henry Coandă folosită permanent numai
pentru ieșire.

A. Reguli privind intrarea, ieșirea și staționarea autovehiculelor în/din spital, altele
decât cele aparținând angajaților sau altor persoane care au aprobare de acces cu
autovehiculul în incintă.

Art. 7 (1) Autovehiculele serviciului de Ambulanță/SMURD care își desfășoară activitatea în sediu și cele aparținând spitalului, au acces permanent în incintă.
(2) Pentru ambulanțe, acționarea barierelor atât la intrare, cât și la ieșire se poate
face prin recunoașterea numărului de înmatriculare de către camerele video (în măsura
în care figurează în baza de date) sau/și prin intermediul senzorului ultrasonic pentru
detectarea înălțimii autovehiculelor.
(3) Pentru autovehiculele aparținând spitalului, intrarea/ieșirea se face pe baza recunoașterii numărului de înmatriculare de către camerele video.
Art. 8
(1) Vizitatorii vor avea drept de acces și de staționare contra cost, cu respectarea
următoarelor reguli:
a) La intrare, fiecare autovehicul va opri în dreptul terminalului de intrare, de unde va obține un tichet cu cod de bare inscripționat cu datele referitoare la data și ora intrării, numărul tichetului și scurte informații sau instrucțiuni, moment în care bariera se va ridica permițând accesul autovehiculului în curtea spitalului.
b) Înainte de a părăsi incinta spitalului, vizitatorii, se vor prezenta cu tichetul de parcare la casa automată de plată, în vederea plății contravalorii aferentă accesului/staționării autovehiculului în incinta spitalului. După scanarea tichetului la casa automată, pe baza informațiilor furnizate de acesta, sistemul va afișa pe display suma de plată aferentă accesului/staționării.
c) La casa automată, plata se poate efectua cash, cu cardul bancar sau cu smartphonul.
d) După efectuarea plății, tichetul va fi validat automat pentru a permite ieșirea autoturismului din incinta spitalului într-un timp limitat, prestabilit.
e) La ieșire, fiecare autovehicul va opri în dreptul terminalului de ieșire, unde se va scana tichetul cu codul de bare, iar în cazul în care tichetul este recunoscut ca valid, bariera se va ridica permițând ieșirea autovehiculului din incinta spitalului. Tichetele vor deveni invalide după ieșirea din parcare.
f) În situația pierderii, distrugerii sau deteriorării tichetului cu codul de bare, pentru a putea părăsi incinta, posesorul autovehiculului trebuie să obțină contra cost, de la casa automată de plată, un nou tichet, accesând butonul ”Tichet pierdut” care se va scana la terminalul de ieșire.
(2) Autovehiculele aparținând furnizorilor de produse și servicii, vor avea acces în baza recunoașterii numărului de înmatriculare, primind dreptul de acces dacă dețin un abonament valid, staționând în incinta spitalului numai în timpul programului de lucru, fără a depăși timpul necesar prestării serviciului și fără a bloca căile de acces sau a îngreuna circulația celorlalte autovehicule.
(3) Autovehiculele aparținând furnizorilor de produse și servicii sau altor colaboratori a căror activitate nu presupune o prezență îndelungată în incinta spitalului, vor putea părăsi parcarea (incinta spitalului) după identificarea pe baza numarului de inmatriculare pe la – Poarta de acces nr. 2 situată pe str. Andrenyi Karoly nr. 2-4 folosită permanent numai pentru ieșire și – Poarta de acces nr. 3 situată pe str. Henry Coandă folosită permanent numai pentru ieșire;

B. Reguli privind accesul/parcarea autovehiculelor aparținând personalului spitalului și altor categorii de posesori de autovehicule care își desfășoară activitatea în incita spitalului și au obținut aprobare de acces cu autovehiculul în curtea/parcarea spitalului, denumite în prezentul regulament persoane cu drept de acces.

Art. 9 (1) Pentru a avea acces în incintă și a parca în locurile special amenajate, angajații proprii și alte categorii de posesori de autovehicule care își desfășoară activitatea în incinta spitalului, trebuie să obțină aprobarea managerului spitalului.
(2) Se vor asigura cu prioritate locurile de parcare/staționare pentru ambulanțe, autovehicule aparținând spitalului, autovehicule care transportă persoane care necesită îngrijiri medicale de urgență sau care nu se pot deplasa și celor care transportă persoane cu dizabilități.
(3) Persoanele care solicită drept de acces, vor întocmi o cerere scrisă către conducerea spitalului conform modelului prezentat în anexa nr. 2, la prezentul regulament.
(4) Cererile se vor centraliza la nivelul fiecărui serviciu/secție/compartiment și împreună cu un centralizator, conform modelului din anexa nr. 3, semnat de șeful structurii se vor transmite prin registratura generală la secretariat, pentru a fi aprobate de managerul spitalului.
(5) Parcarea autovehiculelor se va face în spațiile destinate acestui scop, marcate și semnalizate corespunzător, fără a împiedica sau îngreuna parcarea pe locurile învecinate.
(6) În cazul in care o persoană deține mai multe autovehicule solicită drept de acces doar pentru unul dintre ele.

Cap. IV Dispoziții finale

Art. 10 Taxele pentru parcarea autovehiculelor în incinta Spitalului Clinic Județean de Urgență Arad din municipiul Arad, str. Andrényi Károly nr. 2‐4 se stabilesc prin hotărâre a Consiliului Județean Arad.
Art. 11 Nerespectarea de către persoanele cu drept de acces, a regulilor privind accesul, circulația, staționarea și parcarea, precum și ocuparea altor locuri din care fac parte locurile destinate ambulanțelor, persoanelor cu dizabilități, vizitatorilor sau parcarea pe spațiul verde ori în alte locuri care blochează căile de acces și de evacuare, atrag după sine anularea dreptului de acces cu autovehiculul în incinta spitalului.
Art. 12 (1) În scopul creșterii gradului de siguranță a persoanelor și bunurilor, căile de acces și de circulație, spațiile comune și zonele cu risc ridicat din incinta spitalului, sunt monitorizate prin sisteme de supraveghere video.

(2) Prin pătrunderea în spațiile enumerate la alin. (1), se consideră automat că persoana și-a dat consimțământul pentru a fi înregistrată video, prin intermediul sistemului de supraveghere video, cu respectarea prevederilor referitoare la protecția datelor cu caracter personal.
Art. 13 Este interzisă amplasarea de plăcuțe, stâlpi, obiecte sau alte obstacole lângă/pe locul de parcare, în scopul de a sugera că locul respectiv este rezervat, cu excepția marcajelor și indicatoarelor amplasate în conformitate cu prevederile prezentului Regulament.
Art. 14 Distrugerea sau deteriorarea barierelor de acces, a camerelor video, a casei automate de plată, terminalelor de intrare/ieșire, a panourilor indicatoare și de informare
sau a altor asemenea echipamente amplasate la porțile de acces, în zonele de parcare/staționare sau în alte zone, intră sub incidența legislației penale în vigoare, urmărindu-se cu precădere recuperarea prejudiciului și aducerea acestora la starea inițială.
Art. 15 Conducerea repetată a autovehiculului cu viteză peste limita maximă impusă, respectiv 5 Km/h se va sancționa cu restricționarea accesului autovehiculului respectiv în incinta spitalului.
Art. 16 Conducerea spitalului nu își asumă responsabilitatea pentru integritatea autovehiculelor staționate/parcate în incinta spitalului și a bunurilor lăsate în interiorul
acestora.
Art. 17 (1) Prezentul regulament va fi transmis tuturor secțiilor/serviciilor/ compartimentelor, în vederea aducerii la cunoștința celor interesați, va fi postat pe site-
ul spitalului https://scjarad.ro, iar extrase din acesta vor fi afișate la loc lizibil la intrările în spital.
(2) Anterior aplicării, extrase din prezentul regulament vor fi distribuite la cele două porți de acces în spital și vor fi amplasate pe parbrizele autovehiculelor parcate/staționate în parcarea/curtea spitalului.
Art. 18 Anexele 1 – 3, fac parte integrantă din prezentul regulament.
Art. 19 Prezentul Regulament poate fi modificat în situații justificate, ori de câte ori este nevoie, cu aprobarea managerului spitalului.

***

CJA: ANUNȚ referitor la elaborarea unui proiect de act normativ

Astăzi, 28.04.2023, Consiliul Județean Arad anunță deschiderea procedurii de transparență decizională a procesului de elaborare a proiectului următorului act normativ: Proiect de hotărâre privind aprobarea taxelor pentru parcarea autovehiculelor în incinta Spitalului Clinic Județean de Urgență Arad din municipiul Arad, str. Andrényi Károly nr. 2‐4.

În vederea stabilirii unor reguli general valabile și obligatorii privind accesul, circulația,
staționarea și parcarea autovehiculelor în incinta Spitalului Clinic Județean de Urgență Arad din municipiul Arad, str. Andrényi Károly nr. 2‐4, a fost aprobat de către managerul unității sanitare Regulamentul nr. 5.766/05.02.2023.
Spitalul Clinic Județean de Urgență Arad, prin adresa nr. 11.295/20.03.2023, înregistrată la Consiliul Judetean Arad sub nr. 7.099/20.03.2023, solicită Consiliului Județean Arad aprobarea taxelor pentru parcarea autoturismelor în incinta unității sanitare cu paturi din municipiul Arad, str. Andrényi Károly nr. 2‐4.
Taxele urmează a fi încasate de Spitalul Clinic Județean de Urgență Arad și virate la
bugetul județului Arad.

Documentația aferentă proiectului de act normativ include:

• Referatul de aprobare nr. 10.265/25.04.2023 al Președintelui Consiliului Județean Arad;
• Raportul de specialitate nr. 10.266/25.04.2023 al Direcției Tehnice Investiții și al Direcției Economice;
• Adresa Spitalului Clinic Județean de Urgență Arad nr. 11.295/20.03.2023, înregistrată la Consiliul Județean Arad sub nr. 7.099/20.03.2023;
• Regulamentul privind accesul, circulația, staționarea și parcarea autovehiculelor în incinta Spitalului Clinic Județean de Urgență Arad, Municipiul Arad, str. Andrényi Károly nr. 2‐4.

Documentația poate fi consultată:

• pe pagina de internet a Consiliului Județean Arad, la adresele
https://lotus.cjarad.ro/cja_web.nsf/mo_alte_acted.xsp și https://www.cjarad.ro/transparenta/1/.
• la sediul Consiliului Județean Arad, din municipiul Arad, str. Corneliu Coposu nr. 22, etaj 2, camera 8
• proiectul de act normativ se poate obține în copie, pe bază de cerere depusă la
Registratura Consiliului Județean Arad.

Propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus procedurii de transparență decizională se pot depune până la data de 19.05.2023:

• prin formularul online disponibil pe pagina de internet a Consiliului Județean Arad la linkul
https://www.cjarad.ro/contact/

• ca mesaj în format electronic pe adresa de e-mail: [email protected];
• prin poștă, la adresa Consiliului Județean Arad: municipiul Arad, str. Corneliu Coposu nr.
22, cod poștal 310003;
• la Registratura Consiliului Județean Arad, la adresa: municipiul Arad, str. Corneliu Coposu nr. 22, de luni până joi între orele 8:00-16:30 și vineri între orele 8:00-14:00.

Materialele transmise vor purta mențiunea „Propuneri pentru Proiect de hotărâre privind
aprobarea taxelor pentru parcarea autovehiculelor în incinta Spitalului Clinic Județean de Urgență Arad din municipiul Arad, str. Andrényi Károly nr. 2‐4”.

Propunerile, sugestiile, opiniile cu valoare de recomandare vor fi publicate pe pagina de
internet a instituției, la linkul https://www.cjarad.ro/transparenta/1/.

Nepreluarea recomandărilor formulate și înaintate în scris va fi justificată în scris.
Pentru cei interesați există și posibilitatea organizării unei întâlniri în care să se dezbată
public proiectul de act normativ, în cazul în care acest lucru este cerut în scris de către o asociație legal constituită sau de către o altă autoritate sau instituție publică până la data de 13.06.2023.

 

 

Categorie: Administrație
Etichete: Consiliul Judetean Arad, parcarea autovehiculelor în incinta Spitalului Clinic Județean de Urgență Arad, taxă parcare spital
Distribuie:
Articolul anterior
Candidații pentru ocuparea celor opt posturi de șef-secție în cadrul Spitalului Județean și-au prezentat planurile de management
Articolul următor
Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Arad a organizat a VIII-a conferință internațională „Aspecte teoretico-praxiologice în evaluarea și intervenția psihoeducațională”

2 comentarii. Leave new

 • Bună o întrebare va rog ce se întâmplă dacă fratele meu a intrat în spital cu mașina a scos tichet la întrare dar la ieșirea sa ridicat bariera fără sa bage tichetul undeva .este prima data când intram în spital de când este pus cu tichet .nu a stat mai mult de 30 de minute .
  A venit după mine duminica după masa ca am ieșit cu copilu din spital bolnav cu sindrom ,nu am mai așteptat salvarea și am zis sa vina după noi .
  Va rog un răspuns

  Răspunde
 • primele 30 de minute sunt gratis

  Răspunde

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Fill out this field
Fill out this field
Te rog să introduci o adresă de email validă.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Din aceeași categorie