[ACTUALIZARE 2] Sindicaliștii CET fac publice indemnizaţiile membrilor Consiliului de Administrație

cet arad
Distribuie:

 

 

[ACTUALIZARE 2]

COMUNICAT DE INFORMARE

Pentru ca arădenii să-şi facă o opinie corectă vis-a-vis de indemnizaţiile pe care membrii Consiliului de Administraţie al S.C. Centrala Electrică de Termoficare Arad S.A. ar urma să le primească, Sindicatul Liber Independent „TERMOELECTRICA” din cadrul C.E.T. ARAD  transmite o informare clară referitoare la propunerile de majorare a indemnizaţiilor faţă de cele din trecut.

Prin Bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 (depus la Primăria Arad cu nr. 20533/30.03.2017, dar neaprobat de către CLM până la data prezentului comunicat) societatea are prevăzută suma de 137 mii lei cheltuieli brute cu indemnizaţiile Consiliului de Administraţie, ceea ce înseamnă: 1.638 lei/membru CA/lună x 7 membri CA = 11.467 lei indemnizaţie brută lunară x 12 luni = 137.604 lei pe tot anul 2017.

Din suma de 137.604 lei prevăzută în buget, a fost cheltuită deja suma de 45.864 lei cu indemnizaţiile brute ale vechiului Consiliu de Administraţie, aferente lunilor ianuarie – aprilie 2017.

Prin HCLM Arad nr. 128/20.04.2017 se mandatează reprezentanţii consiliului local în adunările generale ale acţionarilor din cadrul societăţilor comerciale aflate sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Arad, să încheie contracte de mandat cu membrii consiliilor de administraţie desemnaţi de autoritatea publică tutelară, modelul contractului de mandat prevăzut în anexă indicând, la Art. 22. (1), faptul că  ”indemnizaţia fixă lunară este reprezentată de media pe ultimele 12 luni a castigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfasurata conform obiectului principal de activitate, inregistrat de societate”. În contractele de mandat încheiate cu noii membrii ai Consiliului de Administraţie de la C.E.T. ARAD, numiţi prin HCLM Arad nr. 135/25.04.2017, apare o modificare a acestui articol, realizată de preşedintele Consiliului de administraţie Nemţiu Corneliu, care sună aşa: „respectiv producerea in cogenerare a energiei electrice si termice” şi… de aici apare abuzul, respectiv ilegalitatea. În ce constă ele? Păi, în primul rând, prin această adăugare la art. 22. (1), se încalcă HCLM Arad nr. 128/20.04.2017, care nu prevede că se permit adăugări sau modificări ale celor stabilite/votate de consilierii locali în acest sens. În al doilea rând, se încalcă prevederile Ordinului Institutului Naţional de Statistică nr. 337 din 20 aprilie 2007 privind actualizarea Clasificării activităţilor din economia naţională – CAEN, prin definirea, într-o manieră proprie, a activităţii principale/obiectului principal de activitate ca fiind producerea în cogenerare a energiei electrice şi termice. Astfel, conform criteriilor de grupare a activităţilor în cadrul întreprinderilor, care ocupă locul central în definirea claselor (nivel de 4 cifre), S.C. Centrala Electrică de Termoficare Arad S.A. are înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului Arad drept activitate principală producţia de energie electrică – cod CAEN 3511, producerea în cogenerare a energiei electrice şi termice nefiind definită ca şi clasă distinctă (nivel de 4 cifre), în codul CAEN cele 2 activităţi (producerea de energie electrică şi producerea de energie termică) fiind codificate separat. Ce se urmăreşte de fapt prin acest lucru vă spunem în continuare:

-S.C. Centrala Electrică de Termoficare Arad S.A. este producătoare în cogenerare de înaltă eficienţă a energiei electrice şi energiei termice. În unităţi fizice (MWh), producţia de energie electrică reprezintă aprox. 30-31% din total producţie, restul de 69-70% reprezentând producţia de energie termică. În unităţi valorice, treaba stă cam la fel;

-Media pe ultimele 12 luni a câştigului salarial mediu brut lunar înregistrat de C.E.T. ARAD este de aprox. 3.900 lei (inclusiv tichete de masă), ceea ce înseamnă că media pe ultimele 12 luni a câştigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfăşurată conform obiectului principal de activitate (producţia de energie electrică) este de aprox. 1.200 lei.

Iată cum, prin modificarea contractului de mandat d-nul preşedinte Corneliu Neamţiu încalcă legea şi fiecare membru al Consiliului de Administraţie de la C.E.T. ARAD va primi o indemnizaţie brută lunară cu aprox. 2.700 lei mai mare decât cea cuvenită conform  HCLM Arad nr. 128/20.04.2017 (3.900lei – 1.200 lei). Rezultă deci că, pentru lunile mai – decembrie 2017, cheltuielile brute cu indemnizaţiile celor 6 membri CA, numiţi prin HCLM Arad nr. 135/25.04.2017,  vor fi de aprox. 187.200 lei (3.900 lei/membru CA/lună x 6 membri CA = 23.400 lei indemnizaţie brută lunară x 8 luni ), cu aprox. 95.460 lei mai mari decât suma prevăzută în buget pentru 7 membri CA (1.638 lei/membru CA/lună x 7 membri CA = 11.467 lei indemnizaţie brută lunară x 8 luni = 91.728 lei).

Dacă s-ar aplica prevederile HCLM Arad nr. 128/20.04.2017 coroborată cu prevederile Ordinului INS nr. 337/2007 atunci, pentru  lunile mai – decembrie 2017, cheltuielile brute cu indemnizaţiile celor 6 membri CA, numiţi prin HCLM Arad nr. 135/25.04.2017,  vor fi de aprox. 57.600 lei (1.200 lei/membru CA/lună x 6 membri CA = 7.200 lei indemnizaţie brută lunară x 8 luni ), cu aprox. 34.140 lei mai mici decât suma prevăzută în buget pentru 7 membri CA.

La S.C. CET HIDROCARBURI S.A. ARAD lucrurile sunt şi mai grave, deoarece aceasta are înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului Arad drept activitate principală producţia de energie electrică – cod CAEN 3511, deşi nu produce deloc energie electrică, neavând astfel bază legală pentru plata indemnizaţiilor către membrii Consiliului de administraţie. Cu toate acestea, membrii Consiliului de administraţie îşi primesc indemnizaţia lunar, raportat la media pe ultimele 12 luni a câştigului salarial mediu brut lunar înregistrat de societate, care este aproximativ acelaşi ca la S.C. Centrala Electrică de Termoficare Arad S.A.

Prin cele de mai sus, Sindicatul Liber Independent „TERMOELECTRICA”  doreşte să arate cum stau lucrurile în fapt, legate de majorarea ilegală a indemnizaţiilor de şedinţă ale membrilor CA

Cu deosebită consideraţie. Comitetul de conducere al S.L.I.Termoelectrica

 

…………………………………………………………………

[DECLARAȚIE DE PRESĂ] [ACTUALIZARE] Directorii CET răspund acuzațiilor formulate de sindicaliști și PSD

„Au fost făcute acuzații grave și nefondate cu privire la îndemnizațiile pe care membrii Consiliului de Administrație ale societăților  SC CET Hidrocarburi SA și SC Centrala Electrică de Termoficare Arad SA ar urma să le primească. Îndemnizația de ședință pentru membrii C.A. nu s-a modificat semnificativ. Anveloparea bugetară pentru Consiliul de Administrație a rămas aceeași ca anul trecut. Dovada faptului că aceste îndemnizații nu s-au mărit poate fi verificată în bugetele de venituri și cheltuieli pentru anul 2017. Cifrele uriașe aruncate în spațiul public de către dl. deputat Adrian Todor sunt lipsite de adevăr, având ca scop discreditarea celor două societăți CET Hidrocarburi și CET Arad.

Cu această ocazie le solicităm tuturor parlamentarilor de Arad să facă toate demersurile necesare la București pentru sprijinirea sistemului centralizat de termoficare al orașului. Nu ne dorim să ajungem în situația critică din 2016 când unii consilieri locali au votat împotriva tuturor proiectelor de hotărâre a  Consiliului Local Arad cu privire la bugetul pentru subvenția termică.

În calitate de conducere a celor două societăți  vom solicita informații periodice cu privire la activitatea parlamentarilor privind sprijinul de la Guvern pentru sistemul de termoficare”.

Director general  SC CET Hidrocarburi SA Arad, Victor Ciulean.

Director general SC Centrala Electrică de Termoficare Arad SA, Aurel Matei.

Arad, 17.05.2017

……………………………………………………..

[TITLUL INIȚIAL] Sindicaliștii de la CET acuză conducerea de PROMOVĂRI și SALARIZĂRI ILEGALE, IMORALE și ABUZIVE

[COMUNICAT DE PRESĂ] PROMOVĂRI IMORALE și  ILEGALE la CET Arad. MAJORĂRI IMORALE, ILEGALE și ABUZIVE ale indemnizațiilor membrilor C.A

SLI Termoelectrica in calitate de sindicat reprezentativ la nivel de SC CET Arad SA va aduce la cunostinta urmatoarele:

Promovarea personalului din cadrul SC CET Arad SA se face doar pe criterii strict politice, fara a se respecta Codul Muncii, C:C.M. la nivelul societatii si Regulamentul intern parte integranta din CCM-ul in vigoare.

In conformitate cu prevederile articolelor 4.36, 4.37, 4.38 si 4.39, sunt stabilite premizele sub care se poate face promovarea personalului si o conditie obligatorie este CONCURSUL. Totodata este obligatoriu încadrarea în nivelul alocatiilor bugetare aprobate pentru cheltuielile cu salariile.

Deasemenea nu sustinem promovarea sau acceptarea la concurs a persoanelor care nu indeplinesc conditiile necesare postului: experienta profesionala si conduita morala (abateri disciplinare cu mustrari sau sanctiuni de ordin financiar) mentionate in dosarele personale.

Organizarea discriminatorie a concursurilor de promovare în funcţii din cadrul societatii, respectiv pentru persoanele agreate de anumite grupuri de interese (PNL) din afara societatii, ar crea o situaţie discriminatorie pentru alti angajati,care desi se incadreaza in criteriile enumerate, nu pot fi promovaţi în funcţii pe singurul criteriu unanim recunoscut in lumea civilizata,acela al competentei profesionale.

Dorim sa aducem la cunostiinta celor interesati de soarta societatii modalitatea de promovare a unui membriu PNL, in speţa a d-lui Morar Ioan- Florin, finul familiei Pistru.

Acesta este susţinut politic şi promovat în funcţia de inginer şef al societăţii cu un salar  de peste de 1000 euro pe lună, în condiţiile în care situaţia financiară a societăţii este dezastruoasă. El a fost promovat la presiunile politice ale domnilor Eusebiu, Gianina şi Lucian deşi are 3(trei) referate de abatere disciplinară în societate. Aceasta promovare a fost făcută, ca recompensă, în urma activităţii sale politice de sustinere pentru funcţia de preşedinte al PNL a d-nului Eusebiu.

Noi considerăm că numirea cu delegare” a acestui individ nu este o prioritate a societăţii în condiţiile în care situaţia financiară este una dezastruoasa (datorii de 55 milioane lei şi conturile blocate) şi dacă era necesar, acest post trebuia scos la concurs astfel încât să nu se creeze o discrepanţă faţă de posibilii candidaţi (cu mult mai multă experienţă). Această promovare este un abuz grav din partea celor care au făcut presiuni asupra conducerii societăţii pentru promovarea acestui individ.

Angajatii societatii considera aceasta “numire cu delegare” un mare abuz si vom actiona in consecinta, prin toate mijloacele legale pentru a impiedica acest lucru indiferent de cine sunt sustinute asemenea persoane.

Un alt subiect pe care vrem să îl aducem la cunoştinţa opiniei publice, este propunerea Consiliului de Administraţie condus de d-nul preşedinte Neamţiu Cornel, de a modifica statutul societăţii şi a contractului de mandat al membrilor consiliului de administraţie privind modificarea indemnizaţiei de şedinţă astfel încât de la 1.216 lei să se ajungă la 4000 lei.

În statutul societăţii activitatea principală de bază este producerea de energie electrică, acest consiliu dorind să modifice activitatea de bază introducând şi producerea de energie termică în cogenerare de înaltă eficienţă ( această activitate nu există in codul CAEN). La data semnării contractului de mandat, în statutul societăţii nu figura producerea de energie termică, ceea ce este un abuz din partea acestora.

PNL Arad, prin reprezentantii sai in C.A. si A.G.A, incearca sa faca “un ghiseft”, iar prin modificarea imorala, abuziva si ilegala a statutului societatii, “recompenseaza” membrii politici cu indemnizatii de sedinta la nivel de ministri.

Modificând valoarea indemnizaţiei membrilor consiliului de administraţie întrebăm retoric dacă şi pentru ei, este/sau nu, valabilă Ordonanţa 26 şi Legea  Bugetului de stat privind modificarea fondului de salarii. Totodata solicitam membrilor AGA sa prezinte MANDATUL primit de la Consiliul Local Arad, pentru modificarea statutului societatii.

Impactul asupra bugetului societăţii a acestor majorari de indemnizatii (CHELTUIELI) este de  432.000 lei/an în condiţiile în care societatea are datorii de 55 milioane şi conturile blocate.

Dorim să menţionăm că SC CET Arad SA este o societate în domeniu public privat care nu beneficiază de subvenţii de la primărie şi nici de ajutoare de stat.

Această societate este administrată de 12 ani de acelaşi Consiliu de Administraţie şi aceeaşi culoare politică (PDL/ PNL).

În data de 04.05.2017, după numirea Consiliului de Administraţie de către reprezentanţii AGA, noul consiliu a decis retragerea avizelor directorului tehnic şi a şef serviciu management energetic ducând la periclitarea activităţii societăţii. Mai mult de cât atât a venit şi cu propunerea unui program de restructurare şi reorganizare a societăţii. Toate aceste măsuri au obiectivul foarte clar de ducerea în faliment a societăţii şi punerea în pericol a funcţionării şi alimentării oraşului cu energie termică.

Totodata, vrem să scoatem în evidenţă faptul că din 2001 şi până în prezent, angajaţii societăţii nu au beneficiat de nici un fel de majorare salarială, excluzând anul 2007, printr-o hotarare judecatoreasca

Prin această sesizare dorim să arătăm (dacă mai este cazul) cum se conduce acest oraş de către administraţia Falcă care de peste 12 ani nu a făcut decăt să ducă la faliment societăţile din subordinea Consiliului Local Arad prin numirea în funcţii de conducere a clientelei de partid care urmăreşte doar interesele personale.

Facem apel la toti factorii responsabili (Consiliu Local, Prefectură, Parlamentari, Ministerului Public) pentru verificarea şi luarea de măsuri ce se impun pentru oprirea acestor practice nocive şi distrugătoare a societăţilor din subordinea administraţiei locale.

Cu respect,

Comitetul S.L.I Termoelectrica.

……………………………………………………………………

 Articol asociat:

Adrian Todor: „Deşi CET-ul e falimentar, vor să dea indemnizaţii de 4.000 de lei membrilor CA”

Categorie: Investigații
Etichete: acuzatii, aurel matei, CET, CET Arad, salarii, sindicate, SLI Termoelectrica, victor ciulean
Distribuie:
Articolul anterior
[NEWS ALERT] ATENTAT terorist pe Manchester Arena. 22 de MORȚI și 59 de RĂNIȚI. Atentatorul a murit în explozie
Articolul următor
Jobul săptămânii: INSPECTOR / REFERENT Resurse Umane. Camera de Comerț demarează un nou proiect pentru CALIFICAREA în această meserie
Bagă un „16”

2 comentarii. Leave new

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Fill out this field
Fill out this field
Te rog să introduci o adresă de email validă.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Din aceeași categorie

3dddb62a c30a 4473 ae8c f08bd22ca460

Consilierul local Gheorghe SĂPLĂCAN s-a ales cu două plângeri penale la DNA Timișoara și București. În calitate de director al Stațiunii de Cercetare a Bovinelor Arad, este acuzat de abuz în serviciu, fals intelectual, uz de fals și uzurpare de calități oficiale

  Consilierul local și directorul Stațiunii de Cercetare Dezvoltare pentru Creșterea Bovinelor Arad (S.C.D.C.B.A), Gheorghe Săplăcan, este reclamat la DNA Timișoara și DNA București și, cu siguranță, va fi chemat…