Ce declarații fiscale trebuie depuse de contribuabili până în 31 Martie 2024

anaf
Distribuie:

Conform calendarului ANAF publicat pe site-ul oficial, până pe 31 martie 2024 contribuabilii trebuie să depună mai multe declarații fiscale importante.


Termen limită pentru depunerea declarațiilor fiscale la ANAF

1) în 30 de zile de la împlinirea termenului de 183 de zile de prezență în România – Depunerea formularului „Chestionar pentru stabilirea rezidenței fiscale a persoanei fizice la sosirea în România

Categorii de contribuabili: persoana fizică sosită în România care are o ședere în statul român o perioadă sau mai multe perioade care depășesc în total 183 de zile, pe parcursul oricărui interval de 12 luni consecutive, care se încheie în anul calendaristic vizat.

Baza legală: Legea 227/2015 art.230 / OMFP 1099/2016


2) cu 30 de zile înaintea plecării din România – Depunerea formularului „Chestionar pentru stabilirea rezidenței fiscale a persoanei fizice la plecarea din România

Categorii de contribuabili: persoana fizică rezidentă în România, precum și persoana fizică nerezidentă care pleacă din țară pentru o perioadă sau mai multe perioade de ședere în străinătate care depășesc în total 183 de zile, pe parcursul oricărui interval de 12 luni consecutive.

Baza legală: Legea 227/2015 art.230 / OMFP 1099/2016


3) 30 de zile de la data înființării/ data eliberării actului legal de funcționare/ data începerii activității/ data obținerii primului venit/ data dobândirii calității de angajator, după caz, sau 15 zile de la data modificării ulterioare a datelor declarate inițial

a) Declaraţie de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni/Declaraţie de radiere pentru persoane          juridice, asocieri şi alte entităţi fără personalitate juridică – Formularul 010 sau
  -Declaraţie pentru înregistrarea/modificarea în mediu electronic a menţiunilor ulterioare înregistrării fiscale, precum şi pentru radierea înregistrării fiscale – Formularul electronic 700, după caz.

Categorii de contribuabili: Se completează şi se depune de către:
– persoanele juridice române;
– asocierile şi alte entităţi fără personalitate juridică; – deţinătorii autorizaţiilor de punere pe piaţă a medicamentelor, persoane juridice române;
– reprezentanţii legali, desemnaţi potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2011 privind stabilirea unor contribuţii pentru finanţarea unor cheltuieli în domeniul sănătăţii, aprobată prin Legea nr. 184/2015, ai deţinătorilor autorizaţiilor de punere pe piaţă a medicamentelor, care nu sunt persoane juridice române.

Baza legală: Legea 207/2015 art. 82 alin.(6), art.88 alin.(1) / OPANAF nr.1699/2021

b) – Declaraţie de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni pentru persoane fizice române şi străine care deţin cod numeric personal – Formularul 020 sau
    – Declaraţie pentru înregistrarea/modificarea în mediu electronic a menţiunilor ulterioare înregistrării fiscale, precum şi pentru radierea înregistrării fiscale – Formularul electronic 700, după caz.

Categorii de contribuabili: – 020 – se completează şi se depune de către persoanele fizice române şi străine, care deţin cod numeric personal, altele decât persoanele fizice care desfăşoară activităşi economice în mod independent sau exercită profesii libere.

Baza legală: Legea 207/2015 art. 82 alin.(6), art.88 alin.(1) / OPANAF nr.1699/2021

 c) – Declaraţie de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni/Declaraţie de radiere pentru persoanele fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere – Formularul 070 sau
   – Declaraţie pentru înregistrarea/modificarea în mediu electronic a menţiunilor ulterioare înregistrării fiscale, precum şi pentru radierea înregistrării fiscale – Formularul electronic 700, după caz.

Categorii de contribuabili: – 070 – se completează şi se depune de către persoanele fizice române sau străine care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere, în conformitate cu prevederile legale.

Baza legală: Legea 207/2015 art. 82 alin.(6), art.88 alin.(1) / OPANAF nr.1699/2021


4. În termen de 30 de zile de la data începerii activității, în cazul asocierilor care încep o activitate în cursul anului fiscal – Depunerea Declaraţiei privind veniturile estimate pentru asocierile fără personalitate juridică şi entităţi supuse regimului transparenţei fiscale – Formularul 223

Categorii de contribuabili: Declarația se depune de:
– asocierile fără personalitate juridică, constituite între persoane fizice care realizează venituri din activităţi independente – activităţi de producţie, comerţ, prestări de servicii şi profesii liberale, inclusiv din activităţi adiacente, venituri din activităţi agricole pentru care venitul net anual se determină în sistem real, pe baza datelor din contabilitate, precum şi venituri din silvicultură şi piscicultură;
– persoanele fizice care obţin venituri dintr-o activitate desfăşurată într-o formă de organizare cu personalitate juridică, constituită potrivit legii speciale, societate profesională cu răspundere limitată şi care este supusă regimului transparenţei fiscale, potrivit legii.

Baza legală: Legea 227/2015 art 120 alin.(3) / OPANAF 3780/2017


5. Termen limită joi, 7 Martie  – Depunerea declaraţiei de menţiuni privind schimbarea perioadei fiscale pentru persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA care utilizează trimestrul calendaristic ca perioadă fiscală şi care efectuează o achiziţie intracomunitară taxabilă în România. După caz, contribuabilii depun:

Formularul 010 – Declaraţie de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni/Declaraţie de radiere pentru persoane juridice, asocieri şi alte entităţi fără personalitate juridică.
Formularul 013 – Declaraţie de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni/Declaraţie de radiere pentru contribuabilii nerezidenţi care desfăşoară activitate în România prin unul sau mai multe sedii permanente.
Formularul 015 – Declaraţie de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni/Declaraţie de radiere pentru contribuabilii nerezidenţi care nu au sediu permanent în România
Formularul 016 – Declaraţie de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni/Declaraţie de radiere pentru persoanele juridice străine care au locul de exercitare a conducerii efective în România
Formularul 020 – Declaraţie de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni pentru persoanele fizice române şi străine care deţin cod numeric personal.
Formularul 030 – Declaraţie de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni/Declaraţie de radiere pentru persoanele fizice care nu deţin cod numeric personal.
Formularul 040 – Declaraţie de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni/Declaraţie de radiere pentru instituţiile publice.
Formularul 070 – Declaraţie de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni/Declaraţie de radiere pentru persoanele fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere.
sau
Formularul 700 – Declaraţie pentru înregistrarea/modificarea în mediu electronic a menţiunilor ulterioare înregistrării fiscale, precum şi pentru radierea înregistrării fiscale.

Categorii de contribuabili: Contribuabilii înregistraţi în scop de TVA care utilizează ca perioadă fiscală trimestrul şi care au efectuat o achiziţie intracomunitară taxabilă în România, fiind astfel obligaţi să îşi modifice perioada fiscală, devenind plătitori de TVA lunar.

Baza legală: Legea 227/2015 art. 322 / OPANAF 1699/2021


6. Termen limită, luni 11 Martie – Depunerea declaraţiilor:

Formularul 010 – Declaraţie de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni/Declaraţie de radiere pentru persoane juridice, asocieri şi alte entităţi fără personalitate juridică.
Formularul 020 – Declaraţie de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni pentru persoane fizice române şi străine care deţin cod numeric personal.
Formularul 070 – Declaraţie de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni/Declaraţie de radiere pentru persoanele fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere.
sau
Formularul 700 – Declaraţie pentru înregistrarea/modificarea în mediu electronic a menţiunilor ulterioare înregistrării fiscale, precum şi pentru radierea înregistrării fiscale.

Categorii de contribuabili: Persoanele impozabile, înregistrate în scopuri de TVA conform art. 316 din Legea 227/2015, care nu au depăşit plafonul de scutire şi care doresc să fie scoase din evidenţa persoanelor înregistrate în scopuri de TVA.
Persoanele impozabile, neînregistrate în scopuri de TVA conform art. 316 din Legea 227/2015, care au depăşit plafonul de scutire şi au obligaţia înregistrării în scopuri de TVA.

Baza legală: Legea 227/2015 art.310 alin.(7)art. 316 alin. (1), lit.b) / OPANAF 1699/2021


7. Termen limită, luni 11 Martie – Depunerea notificării privind aplicarea/încetarea aplicării regimului special pentru agricultori

Formularul 010 – Declaraţie de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni/Declaraţie de radiere pentru persoane juridice, asocieri şi alte entităţi fără personalitate juridică.
Formularul 016 – Declaraţie de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni/Declaraţie de radiere pentru persoanele juridice străine care au locul de exercitare a conducerii efective în România.
Formularul 020 – Declaraţie de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni pentru persoane fizice române şi străine care deţin cod numeric personal.
Formularul 070 – Declaraţie de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni/Declaraţie de radiere pentru persoanele fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere.
sau
Formularul 700 – Declaraţie pentru înregistrarea/modificarea în mediu electronic a menţiunilor ulterioare înregistrării fiscale, precum şi pentru radierea înregistrării fiscale.

Categorii de contribuabili: Persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA conform art. 316 din Legea 227/2015, care optează pentru aplicarea regimului special pentru agricultori.

Baza legală: Legea 227/2015 art.3151 alin.(1) lit c) şi d) / OPANAF 1699/2021


8. Termen limită, vineri 15 Martie

a) Depunerea Situației eliberărilor pentru consum de tutun fin tăiat, destinat rulării în țigarete/alte tutunuri de fumat în luna … anul … – Anexa nr.4 din normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul fiscal

Categorii de contribuabili: Antrepozitarii autorizaţi, destinatarii înregistraţi sau importatorii autorizaţi pentru produse din grupa tutunului prelucrat.

Baza legală: Legea 227/2015 art.354 alin. (8) /  HG 1/2016 titlul VIII pct.13 alin.(1)

b) Depunerea Situației eliberărilor pentru consum de țigarete/țigări și țigări de foi în luna … anul … – Anexa nr.3 din normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul fiscal

Categorii de contribuabili: Antrepozitarii autorizați, destinatarii înregistrați sau importatorii autorizați pentru produse din grupa tutunului prelucrat

Baza legală: Legea 227/2015 art.354 alin. (8) /  HG 1/2016 titlul VIII pct.13 alin.(1)

c) Depunerea Situației centralizatoare privind achizițiile/utilizările de produse accizabile și livrările de produse finite rezultate în luna … anul …, pentru luna precedentă – Anexa nr.26 din normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul fiscal

Categorii de contribuabili: Operatorii economici care dețin autorizații de utilizator final (produse energetice)

Baza legală: Legea 227/2015 art.394 și art.398 / HG 1/2016 titlul VIII pct.63 și pct.97 alin.(1)

d) Depunerea Situației centralizatoare privind achizițiile/utilizările de produse accizabile și livrările de produse finite rezultate în luna …, pentru luna precedentă – Anexa nr.26 din normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul fiscal

Categorii de contribuabili: Operatorii economici care dețin autorizație de utilizator final (alcoolul etilic și a produse alcoolice)

Baza legală: Legea 227/2015 art.397/ HG 1/2016 titlul VIII pct.85

e) Depunerea Situației centralizatoare privind achizițiile/importurile de produse accizabile pentru luna precedentă – Anexa nr.19 din normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul fiscal

Categorii de contribuabili: Destinatarii înregistrați pentru achizițiile și livrările de produse accizabile

Baza legală: Legea 227/2015 art.375 alin.(1)/ HG 1/2016 titlul VIII pct.46 alin.(2)

f) Depunerea Situației privind operațiunile desfășurate în antrepozitul fiscal de producție de alcool și băuturi spirtoase pentru luna precedentă – Anexa nr.12 din normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul fiscal

Categorii de contribuabili: Antrepozitarii autorizați pentru producție produse accizabile

Baza legală: Legea 227/2015 art. 367 alin.(1) lit.l)/ HG 1/2016 titlul VIII pct.39 alin.(2)

g) Depunerea Situației privind operațiunile desfășurate în antrepozitul fiscal de producție de vinuri/bauturi fermentate/produse intermediare pentru luna precedentă – Anexa nr.13 din normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul fiscal

Categorii de contribuabili: Antrepozitarii autorizați pentru producție produse accizabile

Baza legală:Legea 227/2015 art. 367 alin.(1) lit.l)/  HG 1/2016 titlul VIII pct.39 alin.(2)

h) Depunerea Situației privind operațiunile desfășurate în antrepozitul fiscal de producție de bere pentru luna precedentă – Anexa nr.14 din normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul fiscal

Categorii de contribuabili: Antrepozitarii autorizați pentru producție produse accizabile

Baza legală: Legea 227/2015 art. 367 alin.(1) lit.l) / HG 1/2016 titlul VIII pct.39 alin.(2)

i) Depunerea Situației privind operațiunile desfășurate în antrepozitul fiscal de producție tutunuri prelucrate pentru luna precedentă – Anexa nr.15 din normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul fiscal

Categorii de contribuabili: Antrepozitarii autorizați pentru producție produse accizabile

Baza legală: Legea 227/2015 art. 367 alin.(1) lit.l) / HG 1/2016 titlul VIII pct.39 alin.(2)

j) Depunerea Situației privind operațiunile desfășurate în antrepozitul fiscal de producție de produse energetice pentru luna precedentă – Anexa nr.16 din normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul fiscal

Categorii de contribuabili: Antrepozitarii autorizați pentru producție produse accizabile

Baza legală:Legea 227/2015 art. 367 alin.(1) lit.l) / HG 1/2016 titlul VIII pct.39 alin.(2)

k) Depunerea Situației privind operațiunile desfășurate în antrepozitul fiscal de depozitare pentru luna precedentă – Anexa nr.17 din normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul fiscal

Categorii de contribuabili: Antrepozitarii autorizați pentru depozitare produse accizabile

Baza legală: Legea 227/2015 art. 367 alin.(1) lit.l) / HG 1/2016 titlul VIII pct.39 alin.(2)

l) Depunerea jurnalelor pentru luna precedentă privind livrările de combustibil destinat utilizării exclusiv pentru aviație – Anexa nr.29 din normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul fiscal sau navigație – Anexa nr.31 din normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul fiscal

Categorii de contribuabili: Antrepozitarii autorizați pentru producție/ depozitare

Baza legală:Legea 227/2015 art.399 alin.(1) lit.a) și lit.b) / HG 1/2016 titlul VIII pct.92 alin.(2), pct. 93 alin.(9) și (11)

m) Depunerea jurnalelor pentru luna precedentă privind achizițiile/ livrările de combustibil destinat utilizării exclusiv pentru aviație – Anexa nr.30 din normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul fiscal sau navigație – Anexa nr.32 din normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul fiscal

Categorii de contribuabili: Antrepozitarii autorizați pentru depozitare

Baza legală: Legea 227/2015 art.399 alin.(1) lit.a) și lit.b) / HG 1/2016 titlul VIII pct.92 alin.(2), pct. 93 alin.(9) și (11)

n) Depunerea Situației privind livrările de produse accizabile în luna … anul … pentru luna precedentă – Anexa nr.21 din normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul fiscal

Categorii de contribuabili: Operatorii economici care dețin autorizații de expeditor înregistrat

Baza legală: Legea 227/2015 art.383 alin.(3) / HG 1/2016 titlul VIII pct.52 alin.(3)

o) Depunerea Evidenței achiziționării, utilizării deteriorării, distrugerii și returnării marcajelor pentru luna precedentă – Anexa nr.42 din normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul fiscal

Categorii de contribuabili: Antrepozitarii autorizați, destinatarii înregistrați și importatorii autorizați de produse supuse marcării

Baza legală: Legea 227/2015 art.424 alin.(5) / HG 1/2016 titlul VIII pct.152 alin.(2)


9. Termen limită, miercuri 20 Martie – Depunerea notificării pentru aplicarea/încetarea aplicării sistemului TVA la încasare

Formularul 010 – Declaraţie de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni/Declaraţie de radiere pentru persoane juridice, asocieri şi alte entităţi fără personalitate juridică.
Formularul 016 – Declaraţie de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni/Declaraţie de radiere pentru persoanele juridice străine care au locul de exercitare a conducerii efective în România.
Formularul 020 – Declaraţie de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni pentru persoanele fizice române şi străine care deţin cod numeric personal.
Formularul 040 – Declaraţie de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni/Declaraţie de radiere pentru instituţiile publice.
Formularul 070 – Declaraţie de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni/Declaraţie de radiere pentru persoanele fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere.
sau
Formularul 700 – Declaraţie pentru înregistrarea/modificarea în mediu electronic a menţiunilor ulterioare înregistrării fiscale, precum şi pentru radierea înregistrării fiscale.

Categorii de contribuabili: Pentru intrarea, prin opţiune, în sistemul TVA la încasare, până la data de 20 inclusiv a lunii anterioare începerii perioadei fiscale din care va aplica sistemul TVA la încasare – persoanele impozabile care în anul precedent au realizat o cifră de afaceri care nu depăşeşte plafonul de 4.500.000 lei şi nu au aplicat sistemul TVA la încasare în anul precedent, cu condiţia ca la data exercitării opţiunii să nu fi depăşit plafonul pentru anul în curs.
Pentru intrarea, prin opţiune, în sistem, de către persoanele impozabile care se înregistrează în scopuri de TVA în cursul anului, fie începând cu data înregistrării în scopuri de TVA, fie ulterior în cursul anului înregistrării în scopuri de TVA.
Pentru ieşirea din sistem, prin depăşirea plafonului de 4.500.000 lei, până la data de 20 inclusiv a lunii următoare perioadei fiscale în care persoana impozabilă a depăşit plafonul – persoanele impozabile care aplică sistemul TVA la încasare şi care depăşesc plafonul Pentru ieşirea din sistem, prin opţiune, între data de 1 şi 20 ale oricărei luni – persoanele impozabile care aplică sistemul TVA la încasare şi care nu depăşesc în cursul unui an plafonul de 4.500.000 lei, dar care renunţă la aplicarea sistemului respectiv.

Baza legală: Legea 227/2015 art.282 alin.(5) / OPANAF 1699/2021


10. Termen limită, luni 25 Martie

a) Depunerea Declarației privind obligațiile de plată la bugetul de stat – Formularul 100

Categorii de contribuabili: Declaraţia privind obligaţiile de plată la bugetul de stat se completează şi se depune de către contribuabilii/plătitorii cărora le revin, potrivit legislaţiei în vigoare, obligaţiile declarative şi de plată pentru impozitele şi taxele cuprinse în Nomenclatorul obligaţiilor de plată la bugetul de stat, prevăzut în anexa nr. 3 din OPANAF 587/2016

Baza legală: OPANAF 587/2016

b) Depunerea Declarației privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate pentru luna precedentă – Formularul 112

Categorii de contribuabili:Lunar, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare pentru care se plătesc veniturile, de persoanele fizice şi juridice care au calitatea de angajatori sau sunt asimilate acestora, instituţiile/entităţile prevăzute la art. 101 alin. (1), art. 136 lit. d) – f) şi art. 153 alin. (1) lit. f) – f3) din Codul fiscal, precum şi persoanele fizice care realizează în România venituri din salarii sau asimilate salariilor de la angajatori din state care nu intră sub incidenţa legislaţiei europene aplicabile în domeniul securităţii sociale, precum şi a acordurilor privind sistemele de securitate socială la care România este parte;
Până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei pentru care se plătesc veniturile din drepturi de proprietate intelectuală, venituri realizate în baza unor contracte de activitate sportivă, arendă, din asocieri cu persoane juridice contribuabili potrivit titlurilor II şi III din Codul fiscal sau Legii nr. 170/2016, pentru care impozitul se reţine la sursă, de plătitorii de venituri prevăzuţi la art. 681 alin. (2), art. 72 alin. (2), art. 84 alin. (8), art. 125 alin. (8) – (9) din Codul fiscal

Baza legală: Legea 227/2015 art.147 alin.(1) / OMF 165/2023

c) Depunerea Declaraţiei privind veniturile sub formă de salarii şi asimilate salariilor din străinătate obţinute de către persoanele fizice care desfăşoară activitate în România – Formularul 224

Categorii de contribuabili: Persoanele fizice care îşi desfăşoară activitatea în România, obţin venituri sub formă de salarii sau asimilate salariilor de la angajatori care nu au sediu social, sediu permanent sau reprezentanţă în România şi care datorează contribuţiile sociale obligatorii pentru salariaţii lor şi care nu au încheiat cu angajatorul un acord referitor la obligaţia declarării şi plăţii contribuţiilor sociale obligatorii.

Baza legală: Legea 227/2015 art. 82 alin.(2) / OPANAF 3780/2017

d) Depunerea Decontului de taxă pe valoarea adăugată – Formularul 300

Categorii de contribuabili: Persoanele impozabile înregistrate ca plătitori de TVA conform art. 316 Legea 227/2015. Lunar, trimestrial, semestrial, anual, după caz (vezi instrucţiunile de completare din formular)

Baza legală: Legea 227/2015 art.323 alin.(1) / OPANAF 1253/2021

e) Depunerea Decontului special de taxa pe valoarea adăugată pentru luna precedentă – Formularul 301

Categorii de contribuabili: Persoanele menţionate în instrucţiunile de completare a formularului, pentru fiecare secţiune.

Baza legală: Legea 227/2015 art.324 alin.(2) / OPANAF 592/2016

f) Depunerea Declarației privind sumele rezultate din ajustarea/corecţia ajustărilor/ regularizarea taxei pe valoarea adăugată – Formularul 307

Categorii de contribuabili: Persoana impozabilă beneficiară a transferului de active prevăzut la art. 270 alin. (7) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal dacă nu este înregistrată în scopuri de TVA conform art. 316 din Codul fiscal şi nici nu se înregistrează în scopuri de TVA ca urmare a transferului;
Locatarul/utilizatorul activelor corporale fixe achiziţionate printr-un contract de leasing, dacă transferul dreptului de proprietate asupra bunurilor are loc după scoaterea din evidenţa persoanelor înregistrate în scopuri de TVA a locatarului/utilizatorului în baza prevederilor art. 310 alin. (7) din Codul fiscal ;
Persoana impozabilă pentru care înregistrarea în scopuri de TVA a fost anulată conform art. 316 alin. (11) lit. a) – e) sau h) din Codul fiscal, care a efectuat ajustări incorecte sau nu a efectuat ajustările de taxă aferentă bunurilor de capital;
Persoana impozabilă pentru care înregistrarea în scopuri de TVA a fost anulată conform art. 316 alin. (11) lit. g) din Codul fiscal.

Baza legală: OPANAF 793/2016

g) Depunerea Declarației privind taxa pe valoarea adăugată colectată datorată de către persoanele impozabile al căror cod de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată a fost anulat conform art.316 alin. (11) lit. a) – e), lit. g) sau lit. h) din Legea 227/2015 privind Codul fiscal – Formularul 311

Categorii de contribuabili: Persoanele impozabile al căror cod de TVA a fost anulat conf. Art. 316 alin. (11) lit. a) – e), lit. g) sau lit. h) din Legea nr.227/2015 şi care efectuează în perioada în care nu au cod valid de TVA, livrări şi/sau achiziţii /prestări de bunuri/ servicii care sunt obligate la plata TVA

Baza legală: OPANAF 188/2018

h) Depunerea Declarației recapitulative privind livrările/achizițiile/prestările intracomunitare – Formularul 390 VIES

Categorii de contribuabili: Contribuabilii înregistraţi în scopuri de TVA conform art. 316 sau 317 din Legea 227/2015, pentru următoarele operaţiuni:
a) livrările intracomunitare scutite de taxă în condiţiile prevăzute la art. 294 alin. (2) lit. a) şi d) din Codul fiscal, pentru care exigibilitatea taxei a luat naştere în luna calendaristică respectivă;
b) livrările de bunuri efectuate în cadrul unei operaţiuni triunghiulare prevăzute la art. 276 alin. (5) din Codul fiscal efectuate în statul membru de sosire a bunurilor şi care se declară drept livrări intracomunitare cu cod T, pentru care exigibilitatea de taxă a luat naştere în luna calendaristică respectivă;
c) prestările de servicii prevăzute la art. 278 alin. (2) din Codul fiscal efectuate în beneficiul unor persoane impozabile nestabilite în România, dar stabilite în Uniunea Europeană, altele decât cele scutite de TVA în statul membru în care acestea sunt impozabile, pentru care exigibilitatea de taxă a luat naştere în luna calendaristică respectivă;
d) achiziţiile intracomunitare de bunuri taxabile, pentru care exigibilitatea de taxă a luat naştere în luna calendaristică respectivă;
e) achiziţiile de servicii prevăzute la art. 278 alin. (2) din Codul fiscal, efectuate de persoane impozabile din România care au obligaţia plăţii taxei conform art. 307 alin. (2), pentru care exigibilitatea de taxă a luat naştere în luna calendaristică respectivă, de la persoane impozabile nestabilite în România, dar stabilite în Uniunea Europeană;
f) livrările intracomunitare de bunuri prevăzute la art. 3151 alin. (8) lit. c) şi d) din Codul fiscal, pentru care exigibilitatea taxei a luat naştere în luna calendaristică respectivă.

Baza legală: Legea 227/2015 art. 325 / OPANAF 705/2020

i) Depunerea Declaraţiei informative privind impozitul pe veniturile din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal, aferente lunii precedente – Formularul 208

Categorii de contribuabili: Notarii publici

Baza legală: Legea 227/2015 art.113 / OPANAF 1022/2562/2016 cu modificările şi completările ulterioare.


11. Termen limită, duminică 31 Martie – Depunerea Declaraţie specială de TVA (VAT Return One Stop Shop) – Formular 398

Categorii de contribuabili: Potrivit art.3152 alin.(18) din Codul fiscal (regimul special pentru vânzarea la distanţă de bunuri importate din teritorii terţe sau ţări terţe/schema de import), în cazul în care România este statul membru de înregistrare, persoana impozabilă care utilizează acest regim special sau intermediarul acesteia trebuie să depună, prin mijloace electronice, o declaraţie specială de TVA pentru fiecare lună, potrivit modelului stabilit în anexa III din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/194, indiferent dacă au fost sau nu efectuate vânzări la distanţă de bunuri importate din teritorii terţe sau ţări terţe în perioada fiscală de raportare. Declaraţia specială de TVA se depune până la sfârşitul următoarei luni după încheierea perioadei fiscale acoperite de declaraţie.

Baza legală: Legea 227/2015 art.3152 alin.(18). / OPANAF 1387/2021


 

Categorie: Știri
Etichete: ANAF, contribuabili, declarații fiscale, martie 2024
Distribuie:
Articolul anterior
ISTORIA E O CURVĂ IAR POLITICA, LUPANARUL EI (XVI). Gata cu băutura, hai pe schiuri!
Articolul următor
Atleta Denise BEJAN și-a apărat titlul de CAMPIOANĂ NAȚIONALĂ U16 la Probe Combinate cu 5 recorduri personale!

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Fill out this field
Fill out this field
Te rog să introduci o adresă de email validă.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Din aceeași categorie

actiune santana4 large

Acțiune a polițiștilor, la Sântana

Polițiștii orașului Sântana a desfășurat o acțiune, la data de 21 aprilie a.c., împreună cu polițiștii orașului Pâncota, Serviciul Rutier și Secția 3 Rurală Chișineu-Criș. În cadrul acțiunii, desfășurată pe…