Contractul pentru SALUBRIZARE Stradală și DESZĂPEZIRE în Municipiul Arad pentru următorii PATRU ANI este la TRANSPARENȚĂ până în 10 noiembrie. Miza – 20 de milioane de euro [DOCUMENT SCRIBD]

primaria arad 2021
Distribuie:

 

[TRANSPARENȚĂ DECIZIONALĂ] Până în data de 10 noiembrie se pot depune recomandări, sugestii şi opinii privind documentația de atribuire a contractului pentru Salubrizare Stradală și Deszăpezire în Municipiul Arad pentru următorii patru ani [DOCUMENTE – LA FINALUL ARTICOLULUI]

În prezent, activitatea de salubrizare stradală și deszăpezire în municipiul Arad este realizată de S.C. Salubritate S.A., în baza Acordului-cadru de servicii nr. 60.287/14.08.2018, încheiat în urma derulării procedurii de licitație deschisă inițiată prin publicarea anunțului de participare nr. 293.578/18.09.2017. Acest contract are valabilitate 4 ani, adică de la 14.08.2018 până la 14.08.2022. Având în vedere faptul că procedura de achiziție este una greoaie, poate presupune contestații și blocaje, pentru a nu ajunge în situația ca și acest serviciu să fie blocat, se inițiază încă de pe acum procedura de achiziție publică privind atribuirea Acordului-cadru de servicii pentru serviciului public de salubrizare stradală și deszăpezire în municipiul Arad, fiind necesară aprobarea documentației de atribuire aferentă procedurii, care conține: (1) Studiul de oportunitate, (2) Caietul de sarcini și anexele 1-12 ale acestuia, (3) modelul de acord-cadru și (4) modelul de contract subsecvent.

Într-o primă etapă, Proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației de atribuire pentru Serviciul Public de Salubrizare Stradală și Deszăpezire în Municipiul Arad a fost publicat la transparență, pentru ca, până la data de 10.11.2021, cei interesaţi să poată depune în scris recomandări, sugestii şi opinii privind acest document.

În perioada 2017-septembrie 2021 acest serviciu a presupus cheltuieli totale (cheltuieli
operațiuni salubrizare stradală și cheltuieli operațiuni de deszăpezire) în sumă de
 56.558.070,54 lei. 

Prin aplicarea la această valoare a unui indice mediu de inflație de 3%,  pentru următorii ani (2022-2026) de derulare a contractului, valoarea estimată totală a tuturor componentelor ar fi de minim 53.807.420 lei și maxim 105.999.992 lei.

Durata Contractului (acordului-cadru) ce se va încheia în urma procedurii de atribuire va fi de 4 (patru) ani de la data semnării acestuia, respectiv pentru perioada 2022-2026.

Garanția de participare la procedura de achiziție publică este de 1% din valoarea estimată a contractului (fără TVA).

Garanția de bună execuție este de 5% din valoarea contractului (fără TVA). În cazul în care pe parcursul executării contractului de achiziție publică se suplimentează valoarea acestuia, Operatorul are obligația de a completa garanția de bună execuție în corelație cu noua valoare a contactului de achiziție publică.

Activități componente ale serviciului de salubrizare în municipiul Arad, respectiv salubrizarea stradală (măturatul, spălatul, stropirea și întreținerea căilor publice; curățarea și transportul zăpezii de pe căile publice) și deszăpezirea (menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau de îngheț).

Autoritatea locală va aplica penalități contractuale Operatorului serviciului în cazul în care acesta nu prestează Serviciul la parametrii de eficiență și de calitate la care s-a angajat potrivit prevederilor  caietului de sarcini, ori în situația în care acesta nu respectă indicatorii de performanță ai Serviciului. Perceperea penalităților contractuale nu exclude pretinderea și aplicarea daunelor compensatorii/interese/cominatorii în cazul în care Operatorul se face vinovat în mod culpabil și repetat de încălcarea prevederilor contractuale.
Operațiunile neefectuate din vina exclusivă a Operatorului, precizate în procesul verbal de recepție nu se vor plăti. Suplimentar, se va aplica Operatorului o sancțiune de 1,5% din valoarea operațiunilor neexecutate din vina exclusivă a sa.

***

[ANUNŢ]

Începând cu data de joi, 21.10.2021, pe site-ul Primăriei Municipiului Arad, este afișat următorul document privind: Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de atribuire pentru Serviciul Public de Salubrizare Stradală și Deszăpezire în Municipiul Arad – inițiativa primarului

Până la data de 10.11.2021, la registratura Primăriei Municipiului Arad, cei interesaţi pot depune în scris recomandări, sugestii şi opinii privind acest document.

Proiectul de hotărâre poate fi consultat începând cu data de 22.10.2021, pe pagina www.primariaarad.ro secțiunea Activități normative – Transparență decizională – Proiecte de hotărâri, și la Serviciul Relaţii cu Publicul, camera 5, Luni Marți, Miercuri între orele 08:30 – 15:30, Joi între orele 08:30 – 17:30, Vineri între orele 08:30 – 14:00.

PRIMAR, Călin Bibarț

***

PROIECT DE HOTĂRÂRE

Art. 1. Se aprobă Studiul de oportunitate înregistrat cu nr. 78.080/11.10.2021 pentru stabilirea soluției
optime de gestiune a unor activități componente ale serviciului de salubrizare în municipiul Arad, respectiv
salubrizarea stradală (măturatul, spălatul, stropirea și întreținerea căilor publice; curățarea și transportul
zăpezii de pe căile publice) și deszăpezirea (menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau de
îngheț), conform Anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Se aprobă Caietul de sarcini înregistrat cu nr. 78.080/11.10.2021 pentru atribuirea serviciului
public de salubrizare stradală și deszăpezire în municipiul Arad, conform Anexei nr. 2, care face parte
integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3. Se aprobă modelul de Acord-cadru de servicii pentru serviciul public de salubrizare stradală și deszăpezire în municipiul Arad, conform Anexei nr. 3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4. Se aprobă modelul de Contract subsecvent de servicii pentru serviciul public de salubrizare stradală și deszăpezire în municipiul Arad, conform Anexei nr. 4 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 5. Prezenta hotărâre se duce la îndeplinire de către serviciile de specialitate din cadrul Primăriei
Municipiului Arad și se comunică celor interesați de către Serviciul Administrație Publică Locală.

ANEXELE 1-4: Studiul de oportunitate, Caietul de sarcini, Acord-cadru de servicii pentru serviciul public de salubrizare stradală și deszăpezire, Contract subsecvent de servicii:

 

Contractul pentru Salubriza… by Critic Arad

Categorie: Administrație
Etichete: Acord-cadru de servicii pentru serviciul public de salubrizare stradală și deszăpezire, caiet de sarcini, Contract subsecvent de servicii, Studiu de oportunitate
Distribuie:
Articolul anterior
Sala „Regele Ferdinand” a găzduit lansarea celui de-al patrulea volum al cărții „Cultura și Civilizația Chineză. Dialoguri Româno-Chineze”
Articolul următor
Arădenii sunt din nou chemați să fie solidari cu Alexia, fetița din Gai, care la 12 ani luptă împotriva cancerului. Este necesară o nouă intervenție chirurgicală și costul acesteia este estimat la 25.000 euro

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Fill out this field
Fill out this field
Te rog să introduci o adresă de email validă.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Din aceeași categorie