GOL, anost și fără rost… așa arată ȘTRANDUL nost`, după 10 MILIOANE DE EURO investiți în 10 ani. VEZI CIFRELE OFICIALE transmise de Primăria Arad… după 10 luni de la solicitare [FOTO / DOCUMENTE]

strand1
Distribuie:

 

Să tot fi fost 23 de oameni sâmbătă, 18 mai, 2019, la ora amiezii, 26 de grade cu soare afară, când am vizitat Ștrandul „Neptun”. Deciși să frecventăm incinta exclusiv ca și „clienți obișnuiți” (fără „scos legitimația”, pus presiune mediatică pe administratori și alte alarme isterice), să plătim bilet, să ne punem brățara portocalie, să mâncăm mici, să sărim în bazin și să ne dăm pe toboganele de un milion de euro, după o tură de înconjurat (ce-a mai rămas din) fosta „perlă turistică a Vestului” am realizat că, efectiv, N-AI  CUM!

Bilet să cumperi… nici dacă intri suflând în vuvuzelă. Nimeni la chioșcul de la intrare. Loc de parcare? Cât vezi cu ochii. La Poliția Locală-n față, dacă ai chef (mai rentabilă și poate chiar oportună ar fi o parcare gigant în locul ștrandului). Sigur… după campanie va fi altfel (ați observat că în luna asta nu te întreabă nimeni de bilet niciunde unde-i „de stat”… poți să te plimbi nestingherit și prin poliție, prin primării nu mai vorbesc… toți se poartă cu tine ca și cu cel mai bun prieten… stați calmi: mai durează puțin) – dar pe ștrandul ăla, dacă mai pui și bilet cu preț… doi lei să fie… chiar că rămâi doar cu personalul și patronii celor patru (hai, 5) gherete care vând același lucru.
„Vând” e mai corect, cu ghilimele, pentru că nu vând, săracii, mai nimic. În orice caz, nu cât să-și acopere salariile, curentul, uleiul și carnea cumpărată.
Ai impresia că toți cei 23 de oameni împrăștiați pe cele vreo 5 hectare sunt „puși de decor”… fac muncă de voluntariat pentru nu știu ce ONG fantomă care lucrează pentru stat.

Acum, să fim cinstiți cu lucrurile vizibil-cinstite: ștrandul nu arată urât, în partea sa îngrijită

adică cea dimprejurul bazinelor. Doar că două puncte: din cele trei bazine, doar unul e umplut cu apă – cel mai mic… de o jumătate de metru; pe toboganele care arată fain în poze nu se dă nimeni… adică, dacă te apropii de ăla mare, ai mai fost sau n-ai mai fost la aquaparcuri, la ștranduri de pe „dincolo”, nu-ți lași copilul să se dea, până când nu vezi cel puțin doi-trei ieșind întregi din conducta aia. Nu iese nimeni. Nici n-ai curajul să fii tu primul.
Iarba e tunsă și pe alei e măturat. Loc ai cât să faci un campionat județean de paintball, iar peisajul e frumos (cu excepția lipsei oricărei surse de răcoare în preajma bazinelor), dușurile arată… cumva – dar astea nu sunt investiții de 10 milioane de euro nici dacă discutăm de la retardat la retardat… nici dacă discută pinguinul ăsta cu clovnul de față: 

strand arad 20

…nici pe ăștia doi nu-i convingi că tu, PATRON de ȘTRAND PUBLIC, ai cheltuit CUM TREBUIE și ÎN INTERESUL VIZITATORILOR 10 milioane de euro.

Despre suma respectivă este vorba în corespondența de mai jos, pe care am purtat-o cu onor-Primăria după cum urmează.

 

Primăria Arad a binevoit să răspundă unei solicitări în baza legii nr. 544/2001 în  termenul ilegal de fix 10 luni și nu de bunăvoie ci datorită faptului că a primit CITAȚIE

Cronologic, prima solicitare a fost transmisă de redacția noastră în luna iulie 2018, revenire la solicitare în septembrie 2018, rerevenire în luna octombrie 2018 și în 14 martie 2019. Conform legii, termenul de răspuns la solicitările adresate în baza legii 544/2001 este cel prevăzut de art. 7  alin 1 din actul normativ și anume „ de 10 zile sau, după caz, în cel mult 30 de zile de la înregistrarea solicitării, în funcţie de dificultatea, complexitatea, volumul lucrărilor documentare şi de urgenţa solicitării. În cazul în care durata necesara pentru identificarea şi difuzarea informaţiei solicitate depăşeşte 10 zile, răspunsul va fi comunicat solicitantului în maximum 30 de zile, cu condiţia înştiinţării acestuia în scris despre acest fapt în termen de 10 zile”.

Cum toate solicitările au fost ignorate, conform legii nr. 544/2001 ne-am adresat instanței de judecată printr-o plângere, având conținutul redat integral mai jos:

„S.C. CRITIC ARAD MEDIA S.R.L., înregistrată la O.R.C. sub nr. J2/343/2016, având CUI 35758955, cu sediul social în Arad, și cu cel procesual ales pentru comunicarea tuturor actelor în Arad, str. Blajului, nr. 2, ap. 6, jud. Arad (la biroul de lucru al avocatului ales), reprezentată legal prin administrator  și convențional în prezenta prin av. BOGDAN IONESCU, justificat cu împuternicire anexată, în temeiul dispozițiilor art. 22 din Legea 544/2001 formulez și susțin prezenta:

PLÂNGERE

prin care în contradictoriu cu MUNICIPIUL ARAD, reprezentat prin primar (domnul GHEORGHE FALCĂ), parte care urmează să fie citată pentru maximă celeritate via E-mail: [email protected] dar declinând pentru rigurozitate formală și adresa sediului acestei pârâte, anume în Arad, B-dul Revoluției, nr. 75, jud. Arad, solicitându-vă ca prin sentința pe care o veți pronunța să dispuneți:

Obligarea pârâtei de a ne furniza informațiile de interes public solicitate și în concret:

-Lista lucrărilor de investiții pe ștrandul Neptun propuse pentru realizare în perioada 2002-2018 și valoarea totală a acestora.

-Lista lucrărilor de investiții efectiv realizate pe ștrandul Neptun în perioada 2002-2018 și valoarea totală a acestora.

-Valoarea totală a studiilor de fezabilitate pentru investițiile propuse pentru realizare pe ștrandul Neptun în perioada 2002-2018.

 -Valoarea totală a studiilor de fezabilitate pentru investițiile efectiv realizate pe ștrandul Neptun în perioada 2002-2018.

-Valoarea totală a proiectelor tehnice pentru investițiile propuse pentru realizare pe ștrandul Neptun în perioada 2002-2018.

-Valoarea totală a proiectelor tehnice pentru investițiile efectiv realizate pe ștrandul Neptun în perioada 2002-2018.

-Valoarea totală și defalcată pe fiecare an a veniturilor/încasărilor realizate de municipalitate din activitatea Ștrandului Neptun în perioada 2002-2018.

Cu cheltuieli de judecată.

MOTIVE

[1] Subscrisa dețin ziarul (online) ”CRITIC ARAD”, care poate să fie accesat/vizualizat la adresa:  https://criticarad.ro ziar având lunar sute de mii de vizite, potrivit traficului anexat.

[2] La data de 14 martie 2019, subscrisa prin intermediul editorului coordonator  a adresat actualei pârâte o cerere de furnizare informații de interes public în baza Legii nr. 544/2001, cerere prin intermediul căreia a solicitat exact ceea ce solicităm acum în petitul prezentei (pct. 1-7).

 [3] Evident că (în cazul de față) pârâtul NU s-a sinchisit să ne răspundă ceva, darămite să ne furnizeze informațiile solicitate. Mai punctăm (mai mult pentru reliefarea relei-credinte a acestei autorități) că i-am adresat cereri similiare și în trecut (iulie 2018, septembrie și octombrie 2018), cereri aidoma ignorate în totalitate.

În acest context am hotărât, în final, a sancționa disprețul față de cetățean și sfidarea legii de către autoritatea publică în discuție, sens în care formulat prezentul demers judiciar.

 [4] Prezenta noastră cerere este incontestabil temeinică și legală, sens în care admiterea ei apare sine qua non. Toate informațiile solicitate sunt unele de interes public, odată ce prin informație de interes public în accepțiunea Legii 544/2001 se înțelege orice informație care privește activitățile sau rezultă din activitățile unei autorități publice sau instituții publice, indiferent de suportul ori de forma sau de modul de exprimare a informației – a se vedea în acest sens art. 2 lit. b) din Legea nr. 544/2001.

[5] Concret, informațiile solicitate vizează (în esență) Ștrandul Neptun, un domeniu public, o proprietate a unității administrativ teritoriale, proprietate de uz și utilitate publică, față de care/în care s-au ”cheltuit” sume astronomice (din bani publici), ”doar” pentru a arăta așa cum arată (adică așa ”estetic” și ”frecventabil” cum îl știm cu toții) – motiv pentru arădenii preferă să meargă la băi în Oradea sau Ungaria.

[6] Atitudinea pârâtei încalcă și este în contradicție cu însăși esența legii aici în discuție. Astfel, din expunerea de motive (pentru modificarea și completarea Legii nr. 544/2001) transpare cu maximă evidență care a fost rațiunea legiuitorului (ratio legis), cităm mai departe: ”(…) este un demers care are drept scop promovarea transparenței guvernamentale, prevenirea corupției, împuternicirea cetățenilor și maximizarea potențialului noilor tehnologii pentru a consolida responsabilitatea și pentru a promova participarea la politicile publice. Cetățenii dau socoteală statului pentru situația lor financiară și își plătesc la zi datoriile față de stat. Statul însă nu mai e atât de binevoitor atunci când îi vine rândul să justifice cheltuielile publice, servind publicului, la cerere, firmituri de informații de interes public într-un interval de timp inadecvat.”

[7] Nu ascundem defel că dorim a obține aceste informații publice pentru a scrie apoi un articol pe seama lor, pe tema Strandului Neptun. Dar această împrejurare este un argument suplimentar în sprijinul admiterii cererii noastre odată ce aduce în discuție (și) prerogativele presei, libertatea de exprimare și dreptul publicului de a fi informat.

Astfel, Curtea de la Strasbourg a subliniat în mii de cazuri, reprezentând un fel de mantră în motivarea hotărârilor pronunțate, că: ”rolul de câine de pază al democrației pe care îl joacă presa liberă este fundamental într-o societate democratică.”

De asemenea că: Articolul 10 este aplicabil nu doar ”informațiilor” sau ”ideilor” care sunt primite favorabil ori considerate ca inofensive sau indiferente, dar și celor care ofensează, șochează sau deranjează; acestea sunt cerințele pluralismului, toleranței și gândirii libere, fără de care nu există o ”societate democraticã” (…).

[8] În fine, o simplă persoană fizică (un simplu cetățean) ar fi deplin îndreptățit(ă) să obțină informațiile publice aici în discuție chiar dacă (după obținerea lor), nu ar face altceva decât să le păstreze doar pentru sine, să le pună în ”ramă” ori să le lacereze după prealabila lecturare.  A fortiori aceste informații trebuie să fie obținute de către un ziar online având peste o sută de mii de vizite și cititori în fiecare lună.

[9] În fine, avem bănuiala legitimă că motivul real pentru care se refuză furnizarea informațiilor de interes public solicitate este că noi facem parte din presa liberă, nearondată politic și că declinarea acestora ar dovedi niște neregli grave, chiar eventuale acte de coruptie, ori infracțiuni ca abuzul în serviciu, fals și uz de fals ș.a.m.d.

[10] În lumina tuturor celor de mai sus solicităm să ne admiteți plângerea astfel cum a fost formulată.

În drept: [11] art. 29, art. 30, art. 148, art. 194 NCPC; Legea 544/2001; art. 31 din Constituția României; art. 10 CEDO;  orice alte texte normative și/sau principii de drept evocate în cuprinsul prezentei.

Probe: [12] înscrisuri.

Cu stimă,

S.C. CRITIC ARAD MEDIA S.R.L.

prin av. Bogdan Ionescu

****

La scurt timp după primirea citației, probabil, a ajuns pe adresa redacției mult așteptatul răspuns din partea primăriei Arad prin care ni se comunică parțial informațiile solicitate, se pasează vina și pe alte societăți comerciale și direcții din cadrul instituției și, într-o eleganță impecabilă și mai mult decât hilară, se exprimă regretul că am interpretat „drept rea-credință sau tentativă de ascundere a anumitor informații cu privire la investițiile derulate pe Ștrandul Neptun”. Evident, răspunsul nu este asumat de edilul Gheorghe Falcă ci de viceprimarul Călin Bibarț.

Răspunsul integral cu privire la valoarea totală a investițiilor deja realizate in perioada 2007-2018 în sumă totală de  42.011.514,76 lei adică aproximativ  9 milioane de euro, se regășește mai jos – foto atașate. Perioada 2002-2006 încă nu este „centralizată” dar o așteptăm cu același interes…

***

Direcția Comunicare Biroul Relaţii Mass Media / Nr. 34806 1 03.05.2019
Către SC Critic Media SRL Arad

Urmare a adresei Dvs., înregistrată la Primăria Municipiului Arad cu nr. 19825/14.03.2019, formulată în temeiul Legii nr. 544/2001, privind liberul acces la informațiile de interes public, vă transmitem informațiile puse la dispoziție de compartimentele de specialitate din cadrul instituţiei, după cum urmează:
Ştrandul Neptun a fost preluat de către Primaria Municipiului Arad în aprilie 2007 când prin HCLM nr.81 şi nr. 82 a fost aprobat studiul de fundamentare, înfiinţarea Serviciului de administrare a ştrandului Neptun şi forma de gestiune.
Solicitarea privind informaţiile referitoare la investițiile efectuate pe Ştrandul Neptun pentru perioada 2002-2006 nu vi le putem pune la dispoziție, deoarece Primăria a administrat Ştrandul Neptun doar din anul 2007 până în 2018.

Am înaintat totuşi o adresă către S.C. Gospodărirea Comunală Arad, societate care a administrat baza de agrement de pe malul Mureşului între anii 2002-2007 în vederea furnizării informaţiilor cu privire la respectivul interval de timp. Reprezentanţii societății S.C. Gospodărirea Comunală Arad au dat asigurări că ne vor pune la dispoziție toate documentele pe care le vor găsi în arhivă, însă ne-au pus în vedere faptul că există posibilitatea ca anumite documente să nu mai existe nici în arhivă, fiind mai vechi de 10 ani.

Revenind la perioada 2007 – 2015, vă prezentăm mai jos date cu referire la investițiile propuse şi realizate de municipalitate:

Valoarea totală a lucrărilor de investiții propuse şi realizate pe Strandul Neptun în perioada 2007-2015: 36.299.244 lei;

Valoarea totală a SF-urilor şi DALI-urilor propuse şi realizate pentru investițiile pe Ştrandul Neptun în perioada 2007-2015: 502.229,92 lei;

Valoarea totală a proiectelor tehnice pentru investițiile propuse şi realizate pe Ştrandul Neptun în perioada 2007-2015: 750.789,96 lei; 

Lista lucrărilor de investiţii pe Ștrandul Neptun propuse şi realizate în perioada 2007-2015 şi valoarea totală a acestora:  

Canalizare menajeră Ştrand Neptun

–  414.527 Amenajare Strand Neptun etapa 1 (reabilitare poduri, 13.123.227 pontoane,bazine înot, amenajare bazin valuri, construire staţie filtrare, recirculare şi încălzire apă, dotări şi mobilier urban), Amenajare Strand Neptun etapa 3 – Platforme şi 139.596 alei; Amenajare Strand Termal Neptun Arad (amenajare Grupuri sanitare, 337.026 portal intrare, foraj apă geotermală – proiectare şi Amenajare portal intrare; 89.681 execuție, Ştrand pentru copii – Proiectare şi Amenajare Strand pentru copii; 1.016.189 execuție, grupuri sanitare, proiectare pasarelă peşte Foraj apă geotermală 2.017.868 râul Mureș)

Pasarelă pietonală peste râul Mureş 13.038.762. Sistem automat intrare Strand Neptun

– 433.298 – Montaj panouri solare – Strand copii

– 1.312.427 – Retea apă Ştrand

– 77.446- Modificare capacități bazine

– 74.813 – Branşamente apă

– 74.506 – Reţea şi instalatii apă termală

– 76,249 – Construire bazin Ştrand copii şi varstnici

– 75.357 – Reabilitare cabine

–  160.093 – Amenajare terenuri sport nisip

– 79.953 – Perete despărțitor bazin

– 49.913 – Retea canalizare

– 65.000 – Sistem automat intrare Strand copii

– 70.800 – Instalație irigat

– 36,129 – RK instalații hidraulice

– 695.881 – Achiziţie şi montaj tobogane

– 440.086 – RK poduri pontoane

– 154.584 – Amenajare Strand-zona tobogane

– 193.303 – Amenajare Ştrand Neptun zona N-E platforma

– 413.250 – pavată, amenajare zona tobogane – Instalatii hidraulice tobogane

– 59.840 24 RK bazine Strand Neptun

– 541.862 25 Dotări (pompe dozatoare – transfer, dotări bazine)

–  1.037.578 copii, căsuțe agrement, foişor salvamari, cabine modulare put, cabine vestiare, duş clovn

Valoare totală investitii: 36.299.244

Lista obiectivelor de investiţii pe Strandul Neptun propuse pentru realizare în perioada 2016-2019 include următoarele:

 – Anul 2016 s-a propus/realizat:

1. Documentatie de avizare a lucrărilor de interventie (DALI)- Reabilitare cabine corp A şi B şi amenajare garderobă si casete de valori la Strandul Neptun Arad – valoare buget alocat: 15.000 lei – valoare contract : 12.616,92 lei Documentația a fost aprobată prin HCLM nr. 275/2016.

2. Documentatie de avizare a lucrărilor de interventie (DALI)- Reparatii capitale bazine si reabilitare alei pietonale, platforme dale zona I – Strandul Neptun Arad – valoare buget alocat: 15.000 lei – valoare contract: 12.616,92 lei Documentația a fost aprobată prin HCLM nr. 274/2016.

3. Achizitie si montaj tobogane la Strandul Neptun Arad (s-au propus 2 buc.) – Valoare buget alocat: 845.000 lei.
Achiziția nu s-a realizat în anul 2016.

 –  Anul 2017 s-a propus/ realizat:

1. Reabilitare cabine corp A si B si amenajare garderobă si casete de valori la Ștrandul Neptun Arad – valoare buget alocat: 1.463.000 lei – valoare proiect tehnic: 29.036 lei – valoare lucrări, avize şi cote legale : 728.584,12 lei

Lucrarea a fost recepționată în martie 2018.

2. Reparatii capitale bazine si reabilitare alei pietonale, platforme dale zona I – Strandul Neptun Arad

Lucrarea s-a executat etapizat -etapa I şi etapa II

– valoare buget alocat (etapa I): 442.000 lei

3. Achizitie si montaj tobogane la Strandul Neptun Arad (s-au propus 3 buc.)

– Valoare buget alocat: 1.545.000 lei

Achiziția nu a fost realizată în 2017.

4. Studiu de fezabilitate (SF)- Executia unui foraj vertical de mare adâncime

cu H= 1800 – 2000 m pentru apă geotermală la Ștrandul Neptun Arad. – Valoare buget alocat: 50.000 lei

Achiziția nu a fost realizată în acest an.

5. Plan urbanistic zonal (PUZ)-Dezvoltare Strand Neptun din municipiul Arad

Valoare buget alocat: 124.000 lei Valoare servicii de proiectare: 119.000 lei

  –  Anul 2018 s-a propus/ realizat:

1. Reparatii capitale bazine si reabilitare alei pietonale, platforme dale zona I – Strandul Neptun Arad

Lucrarea s-a executat etapizat -etapa I şi etapa II – valoare buget alocat (etapa I şi II ): 2.042.000 lei – valoare proiect tehnic şi execuţie lucrări (etapa I): 367.433,01 lei

Lucrarea-etapa I, s-a recepționat în aprilie 2018. Pentru lucrări etapa II a fost demarată achiziţia în acest an. 2. Achizitie si montaj tobogane la Strandul Neptun Arad (s-au propus 3 buc.) – Valoare buget alocat: 1.407.000 lei

Valoare contract achiziție şi montaj (3 tobogane): 1.405.948,99 lei

Toboganele s-au recepţionat în 2018. 2. Studiu de fezabilitate (SF) – Executia unui foraj vertical de mare adancime cu H = 1800 – 2000 m pentru apă geotermală la Strandul Neptun Arad. – Valoare buget alocat: 100.000 lei Achiziția nu a fost realizată în acest an.

***

În ceea ce priveşte veniturile ştrandului Neptun Arad, vă comunicăm că, începând cu anul 2007 până în iunie 2014, s-au înregistrat următoarele venituri; – venituri Serviciul Public Administrare Strand Neptun în 2007: 660.802 lei (fără TVA) – venituri Serviciul Public Administrare Strand Neptun în 2008: 944.436 lei (fără TVA) – venituri Serviciul Public Administrare Zone de Agrement (Strand+Patinoar) în 2009: 1.723.019 lei (fără TVA) – venituri Serviciul Public Administrare Zone de Agrement (Ştrand+Patinoar) în 2010: 1.332.052,61 lei (fără TVA)

– venituri Serviciul Public Administrare Zone de Agrement (Ştrand+Patinoar) în 2011: 1.453.680 lei (fără TVA) – venituri Serviciul Public Administrare Zone de Agrement (Strand+Patinoar) în 2012: 1.452.954 lei (fără TVA) – venituri Serviciul Public Administrare Zone de Agrement (Ștrand+Patinoar) în 2013: 1.304.924 lei (fără TVA) – venituri Serviciul Public Administrare Zone de Agrement ($trand+Patinoar) 01.01.2014: 27.06.2014: 400.630,18 lei (fără TVA) TOTAL -9.272.498 lei (fără TVA)

În perioada 28.06.2014 – 31.12.2018, când baza de agrement de pe malul Mureşului a fost administrate de către S.C. Recons S.A. Arad, situația veniturilor la Strandul Neptun a fost următoarea:

– 28.06.2014 – 31.12.2014: 1.025.558 lei (fără TVA)

– 01.01.2015 – 31.12.2015: 2.501.092 lei (fără TVA) – 01.01.2016 – 31.12.2016: 2.055.886 lei (fără TVA)

– 01.01.2017 – 31.12.2017: 2.039.246 lei (fără TVA)

– 01.01.2018 – 31.12.2018: 2.239.376 lei (fără TVA) TOTAL – 9.861.158 lei (fără TVA)

Ne exprimăm regretul pentru nerespectarea termenului legal de formulare a răspunsului prevăzut în Legea nr. 544/2001 şi pentru faptul că această întârziere a fost interpretată drept rea-voință sau tentativă de ascundere a anumitor informații cu privire la investițiile derulate pe ştrandul Neptun.

Vă asigurăm de faptul că nu a fost vorba despre niciuna din situaţiile menţionate, doar că perioada îndelungată pentru care s-au cerut informații a îngreunat colectarea acestora, fiind necesară sincronizarea răspunsurilor formulate de societățile comerciale şi direcțiile responsabile din cadrul instituţiei.

Cu stimă,

PRIMAR, P. Gheorghe Falcă
(Semnatar, viceprimar, Călin Bibarț)

 

 ****

Articole asociate:

Cetățenii și GAURA NEAGRĂ de pe ștrandul NEPTUN. SCRISOARE DESCHISĂ despre cât de ușor îl prinzi pe FALCĂ mințind… dacă ești atent

S-a descoperit oficial GAURA NEAGRĂ de pe ȘTRANDUL NEPTUN. Anul acesta va înghiți 4,4 milioane de lei

 

Categorie: Știri
Etichete: avocat bogdan ionescu, bazine, Calin Bibart, Gheorghe Falca, informatii publice, investiții, legea 544, primaria arad, reabilitare strand, strandul Neptun Arad, viceprimar
Distribuie:
Articolul anterior
Merită tot respectul sau cum?… Polițiștii locali și-au demonstrat UTILITATEA la „Festivalul Berii”: au amendat cinci oameni care s-au pișat pe ziduri, un șofer care a traversat parcul cu tot cu remorcă și au găsit un portofel!
Articolul următor
UTIȘTII Ionuț Gavrilă, Denis Hrezdac și Alexandru Oroian au fost convocați de Laurențiu Roșu la NAȚIONALA de TINERET

1 comentariu. Leave new

  • Cu 10 milioane euro se putea face un aquapark ca cel de la Nymphaea Oradea și aveau încasări inclusiv iarna, dar cu cine se se facă asta?

    Răspunde

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Fill out this field
Fill out this field
Te rog să introduci o adresă de email validă.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Din aceeași categorie

jandarmi covid

S-a ajuns la faza în care, dacă părăsești domiciliul în timpul IZOLĂRII fie și-n ultima zi, te dă mă-ta-n primire și se consideră EVADARE + Zădărnicirea combaterii bolilor!

  [BULETIN INFORMATIV]                                                                                               Un arădean, infectat cu virusul SARS Cov-2, nu a respectat măsura izolării la domiciliu. Acum va răspunde în fața legii   Marți, 1 decembrie 2020, în…