„Nu e panică, man!” Primăria Arad suspendă CULTURA, SPORTUL și ASISTENȚA SOCIALĂ, cumpără măști și mănuși din BUGETUL DE REZERVĂ și pune Poliția Locală să dezinfecteze clanțele din TOT ORAȘUL

primaria arad
Distribuie:

 

[COMUNICAT DE PRESĂ]

Protejarea cetățenilor este prioritară

Primarul municipiului Arad, Călin Bibarț a convocat miercuri, 11 martie, la ora 17.oo Comitetul Local pentru Situații de Urgență în vederea stabilirii măsurilor de prevenție privind problemele create de virusul COVID-19 la nivelul municipiului Arad. Complementar deciziilor luate la nivel național și județean, CLSU a adoptat următoarele măsuri:

–  Se suspendă activitatea Complexului Curcubeu, a  creșelor precum și  activitățile de tip after school în perioada 11-22.03.2020, cu posibilitatea de prelungire, funcție de evoluția situației la nivel național;

– Direcția de Asistență Socială Arad va monitoriza suplimentar toate persoanele vulnerabile din evidență, le va identifica cu prioritate pe cele cu vârsta peste 65 de ani și le va oferi, la nevoie, servicii de aprovizionare cu alimente, produse de igienă etc;

– Se suspendă activitatea Bazinului de Polo din cartierul Subcetate și a  Sălii de Sport „Voinicilor”, în perioada 11-22.03.2020, cu posibilitatea de prelungire, funcție de evoluția situației la nivel național;

– Se suspendă activitatea Teatrului Clasic „Ioan Slavici”, a Filarmonicii Arad, precum și a cinematografelor din cartiere, în perioada 11-22.03.2020, cu posibilitatea de prelungire, funcție de evoluția situației la nivel național;

– Începând cu data de 11.03.2020 instituțiile publice, operatorii economici privați, care au în desfășurare activități pe raza municipiului Arad și au relații cu publicul, vor intensifica măsurile de dezinfectare a tuturor spațiilor și obiectivelor în care se desfășoară activități  cu publicul;

–  Se instituie obligația ca toate instituțiile publice și agenții economici cu activitate pe raza municipiului Arad să asigure, la toalete, materiale destinate igienei personale (săpun, prosoape de hârtie, uscătoare de mâini) și dezinfecția frecventă a clanțelor ușilor, precum și a altor suprafețe expuse (mese conferință, birouri etc.).

– Asociațiile de proprietari vor asigura igienizarea și dezinfecția spațiilor comune din condominii;

– Se alocă sumele necesare, din fondul de rezervă al  bugetului local, pentru achiziția de materiale de  protecție (mănuși, măști, soluție dezinfectantă), în regim de urgență, pentru personalul Direcției de  Asistență Socială Arad și a Primăriei Municipiului Arad, inclusiv personalul Direcției Generale Poliția Locală Arad;

– Prin grija personalului Direcției Generale  Poliția Locală, vor fi distribuite fly-ere cu măsurile de igienă/securitate tuturor instituțiilor publice, agenților economici, asociațiilor de proprietari care vor avea obligația să le afișeze la loc vizibil;

–  Se recomandă tuturor entităților private și instituțiilor publice, cu mai mult de 99 angajați, să decaleze programul de lucru, care ar putea începe în trei intervale de lucru diferite;

– Operatorii de transport în comun, precum și cei care desfășoară activitate de transport persoane în regim de taxi sau rent-a-car, vor aduce la îndeplinire următoarele măsuri, după caz:

– Respectarea capacității maxime (câte locuri pe scaune, atâtea persoane); Curățarea, spălarea și dezinfecția zilnică a interiorului mijloacelor de transport persoane; Afișarea la loc vizibil în autogară, puncte de îmbarcare, mijloace de transport, a regulilor de igienă pentru combaterea răspândirii  coronavirusului SARS- CoV-2;

– Igienizarea grupurilor sanitare din autogări, prin curățare, spălare și dezinfecție, precum și dotarea acestora cu materiale pentru igiena individuală (săpun lichid antibacterian, hârtie igienică, șervețele de unică utilizare, dezinfectant pentru mâini).

„Pentru joi dimineață am convocat ședința Consiliului Local Municipal pentru aprobarea tuturor sumelor necesare, având ca unic scop interesul pentru sănătatea și protecția arădenilor Vom aloca atât cât este necesar pentru siguranța cetățenilor.  În egală măsură îndemn populația la calm, solidaritate și le recomand arădenilor pe cât este posibil să evite locurile aglomerate.”, a declarat primarul municipiului Arad, Călin Bibarț.

Biroul de presă al Primăriei Municipiului Arad

***

Iată și Proiectul de Hotărâre… gata aprobat încă de la inițiere în CLM Arad:

PRIMARUL MUNICIPIULUI ARAD

Nr. 19552 /11.03.2020

În temeiul prevederilor art. 136 alin. (8) lit. a) din OUG 57/2019 privind Codul Administrativ și al Regulamentului de Organizare și Funcționare a Consiliului local al Municipiului Arad, îmi exprim iniţiativa de promovare a unui proiect de hotărâre cu următorul obiect: 

privind aprobarea unor măsuri pentru prevenirea și gestionarea situației de urgență provocată de infecțiile cu coronavirusul SARS-CoV-2 în cadrul Primăriei Municipiului Arad, Direcției Generală Poliția Locală Arad și Direcției de Asistență Socială Arad, în susținerea căruia formulez următorul :

Referat de aprobare

Având în vedere Hotărârea nr.  6 din 09.03.2020 a Comitetului Național pentru Situații Speciale de Urgență privind aprobarea unor măsuri suplimentare de combatere a noului Coronavirus SARS-CoV2,  Hotărârea nr. 1/11.03.2020 a Comitetului Local pentru Situații de Urgență al Municipiului, Bugetul General de Venituri și Cheltuieli al Municipiului Arad pentru anul 2020 aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr.5 2/31.01.2020 modificată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Arad nr.71/19.02.2020 și prevederile art. 104 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 98/2016, privind achizițiile publice 

PROPUN

Aprobarea sumelor necesare pentru achiziționarea materialelor sanitare de protecție (măști, mănuși chirurgicale) și dezinfectanților pentru mâini și suprafețe, în vederea limitării contagiozității virusului SARS-CoV-2 în cadrul Primăriei Municipiului Arad, Direcției Generală Poliția Locală Arad și  Direcției de Asistență Socială Arad

Obiect:  propunerea de aprobare a unor măsuri pentru prevenirea și gestionarea situației de urgență provocată de infecțiile cu Coronavirus-ul SARS-CoV2 la Primăria Municipiului Arad, Direcția Generală Poliția Locală Arad și Direcția de Asistență Socială Arad

În vederea  identificării și aplicării unor măsuri strict necesare pentru gestionarea situației create și prezentate mai sus, Primarul Municipiului Arad, în calitatea sa de Președinte, a convocat în ședință extraordinară Comitetul Local pentru Situații de Urgență în data de 11.03.2020, ora 17.

Prin Hotărârea nr. 1/11.03.2020 Comitetul Local pentru Situații de Urgență al Municipiului Arad a hotărât luarea tuturor măsurilor necesare pentru limitarea contagiozității  noului Coronavirus SARS-CoV2.

Astfel direcțiile de specialitate ale Primăriei Arad au solicitat prin referate nr. 6/11.03.2020 – Direcția Generală Poliția Locală Arad, nr. 19522/11.03.2020 – Direcția de Dezvoltare și Întreținere și nr. 19527/11.03.2020 – Direcția de Asistență Socială Arad, alocarea sumelor necesare și au stabilit necesarul de materiale sanitare de protecție și dezinfectanți.

Suma necesare este 1.300 mii lei se asigură din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția autorităților locale, iar corespunzător se majorează articolul 20.14 Protecția muncii, la următoarele capitole bugetare, astfel:

  • Capitolul 51.02 „Autorități publice și acțiuni externe” cu suma de 775 mii lei pentru Primăria Municipiului Arad”
  • Capitolul 61.02  „Ordine publică și siguranță național” cu suma de 225 mii lei pentru Direcția Generală Poliția Locală Arad;
  • Capitolul 68.02 „Asigurări și asistență social” cu suma de 300 mii lei pentru Direcția de Asistență Socială Arad;

Hotărârea nr. 6 din 09.03.2020 a Comitetului Național pentru Situații Speciale de Urgență privind aprobarea unor măsuri suplimentare de combatere a noului Coronavirus SARS-CoV2.

Declararea de către Organizaţia Mondială a Sănătăţii, în data de 30 ianuarie 2020, a stării de urgenţă pentru sănătatea publică la nivel internaţional, din cauza infecţiilor cu noul Coronavirus apărute în Regiunea Wuhan din Republica Populară Chineză și ținând cont de caracterul înalt contagios al virusului, care a provocat deja decesul unui număr mare de persoane pe teritoriul Republicii Populare Chineze, precum şi faptul că zilnic sunt raportate cazuri de infectare cu Coronavirus în state din Uniunea Europeană.

Contagiozitatea extrem de înaltă a virusului, care nu poate fi ţinută sub control în lipsa unor echipamente specializate de protecţie pentru personal şi pentru efectuarea transportului izolat al persoanelor afectate și luând în considerare recomandările Organizației Mondiale a Sănătății, dispuse în cadrul reuniunii din data de 22 – 23 ianuarie 2020, în sensul că toate țările ar trebui să fie pregătite pentru gestionarea infecțiilor cu noul virus, inclusiv supravegherea activă, depistarea timpurie, izolarea şi tratamentul cazurilor, urmărirea contactelor şi prevenirea răspândirii continue a infecției.  

Faptul că Primăria Municipiului Arad, Direcția Generală poliția Locală Arad și Direcția de Asistență Socială Arad au obligația conform art. 8 din Hotărârea nr. 6 din 09.03.2020 a Comitetului Național pentru Situații Speciale de Urgență privind aprobarea unor măsuri suplimentare de combatere a noului Coronavirus SARS-CoV2 să asigure la toalete materiale destinate igienei personale și să dezinfecteze în mod frecvent clanțele ușilor și alte suprafețe expuse, totodată în conformitate cu prevederile OUG 11/2020  privind stocurile de urgență medicală, este necesară asigurarea stocurilor de urgență medicală în vederea prevenirii și limitării răspândirii noului Coronavirus-ul SARS-CoV2. Stocurile de urgență medicală la nivelul Primăria Municipiului Arad, la Direcția Generală Poliția Locală Arad și la Direcția de Asistență Socială Arad sunt: măsti de protecție, mănuși de unică folosință, dezinfectante TP1 pentru dezinfecţia igienică a mâinilor prin frecare și TP 2 pentru dezinfecţia suprafețelor. Precizăm că materialele dezinfectante vor fi utilizate atât de către personalul instituțiilor menționate anterior cât și de către cetățenii care vin în contact cu aceștia.

Având în vedere faptul că o procedură concurențială stabilită în conformitate cu prev. art. 68 din Legea 98/2016, cu modificările și completările ulterioare ar dura minim 30 zile și ținând cont de urgența privind achiziționarea materialului de protecție și dezinfecție se impune aplicarea procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare în condițiile stabilite la art. 104 alin. (1) lit. c) din Legea 98/2016 privind achizițiile publice, fiind necesară asigurarea unor măsuri de prevenire și limitare a răspândirii Coronavirus-ului SARS-CoV2, în regim de urgență.

Luând în considerare faptul că neadoptarea în regim de urgenţă a unor măsuri pentru prevenirea și gestionarea situației de urgență provocată de infecțiile cu Coronavirus-ul SARS-CoV2 de către Primăria Municipiului Arad, Direcția Generală Poliția Locala Arad și la Direcția de Asistență Socială Arad, poate avea consecinţe nefavorabile asupra capabilităţii de pregătire a instituțiilor publice mai sus amintite, pentru gestionarea la nivel adecvat a infecţiilor cu noul virus, pentru a asigura instituirea, în cel mai scurt timp, a unui cadru adecvat de desfășurare a activității, menite să asigure, în mod unitar şi profesionist, apărarea vieţii şi sănătăţii angajaților și populaţiei, pe timpul producerii situaţiei de urgenţă,

PROPUNEM

  1. Aprobarea sumelor necesare pentru achiziționarea materialelor sanitare de protecție (măști, mănuși chirurgicale) și dezinfectanților pentru mâini și suprafețe, în vederea limitării contagiozității virusului SARS-CoV-2 în cadrul Primăriei Municipiului Arad, Direcției Generală Poliția Locală Arad și  Direcției de Asistență Socială Arad.
  2. Diminuarea fondului de rezervă bugetară la dispoziția autorităților locale cu suma de 1.300 mii lei și majorarea articolului 20.14 Protecția muncii, la următoarele capitole bugetare, astfel:
  • Capitolul 51.02 “Autorități publice și acțiuni externe” cu suma de 775 mii lei pentru Primăria Municipiului Arad”
  • Capitolul 61.02  “Ordine publică și siguranță națională” cu suma de 225 mii lei pentru Direcția Generală Poliția Locală Arad;
  • Capitolul 68.02 “ Asigurări și asistență socială” cu suma de 300 mii lei pentru Direcția de Asistență Socială Arad;
  1. Aprobarea atribuirii contractului de furnizare materiale sanitare și dezinfectanți pentru asigurarea stocului pentru situația de urgență declarată, prin procedura de negociere fără publicarea unui anunț, conform art. 104 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare.
  2. Contractul de furnizare se va încheia pentru o perioadă  de 3 (trei) luni.

 

 

 

 

Categorie: Știri
Etichete: coronavirus, dezinfecție, politia locala arad, primaria arad, stiri arad
Distribuie:
Articolul anterior
Încă CINCI CAZURI de infectare cu COVID 19 confirmate de medici la un centru de CARANTINĂ din Arad!
Articolul următor
ANUNȚ pentru ȘOFERI: Lucrări de amenajare sens giratoriu în Bujac

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Fill out this field
Fill out this field
Te rog să introduci o adresă de email validă.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Din aceeași categorie