Primarul Călin Bibarț fură startul campaniei electorale cu obiectivul „parc pe terenul fostului Tricoul Roșu”

teren tricoul rosu scaled
Distribuie:

Primarul Călin Bibarț s-a răzgândit: începe și el campania electorală, atrăgând de partea lui investitori dispuși să-l susțină. O primă dovadă în acest sens este chiar un proiect de hotărâre inițiat în CLM și care se regăsește pe ordinea de zi a ședinței extraordinare de miercuri, 26.07.2023, respectiv „Proiect de hotărâre nr. 396/2023 privind aprobarea Protocolului de colaborare încheiat între Municipiul Arad, SC Europolis S.R.L și SC Residence Imobiliare Moț S.R.L., precum și revocarea Hotărârii nr. 162/2021 adoptată de Consiliul Local al Municipiului Arad privind aprobarea intenției de expropriere de către Municipiul Arad a unor imobile – inițiativa primarului”.

Despre ce este vorba

Știm cu toții că există în municipiu  un teren cu o suprafață considerabilă (5.470 mp ) care nu a fost „fructificat” deocamdată. Este vorba de terenul  pe care în trecut se afla fabrica de textile „Tricoul Roşu” și care, în ultimii ani, a făcut obiectul mai multor acțiuni în justiție. Acțiunile în justiție au fost demarate de poprietarul terenului care  dorea să ridice acolo un complex rezidenţial, intenția și planurile acestuia fiind în contradicție cu planurile politico-administrative ale lui Călin Bibarț care își propusese pentru acea locație un „ parc cu acces nelimitat, care să includă spații verzi, zone de agrement și promenadă, locuri de joacă, mobilier urban, ateliere de creație și zone de expunere grupuri statuare realizate de elevii de la Liceul de Artă sau de către alți artiști și parcări.”

Despre hățișurile justiției și despre parcursul prin instanță nu are rost să mai vorbim acum, s-a scris suficient pe tema asta, și mai ales pentru că proprietarul terenului și Călin Bibarț au dat-o la pace. De ce spunem că au dat-o la pace?

Dacă acum vreo 7-8 ani până și lui Falcă i se părea imposibil ( de fapt nu era curios de investiție că oricum era pe picior de plecare și atunci ne vrăjea cu „e imposibil”) ca primăria să preia acel teren și să investească pentru realizarea unui parc, iată că, pe silențios până acum, Călin Bibarț a reactivat ideea și promite că în acel loc vom avea mult doritul „parc cu acces nelimitat, care să includă spații verzi, zone de agrement și promenadă, locuri de joacă, mobilier urban, ateliere de creație și zone de expunere grupuri statuare realizate de elevii de la Liceul de Artă sau de către alți artiști și parcări.”

Pacea dintre administrație și proprietar este oarecum consfințită de Protocolul care se dorește a fi semnat dacă proiectul de hotărâre va trece la vot în ședința de miercuri a CLM

… și nu exagerăm cu nimic prin afirmația de la începutul articolului (Primarul Călin Bibarț s-a răzgândit: începe și el campania electorală, atrăgând de partea lui investitori dispuși să-l susțină.) din moment ce, singurul în câștig de imagine în scop electoral este chiar primarul.

Pe scurt, dacă acest protocol se va semna, proprietarul terenului, de fapt investitorul care preia de la proprietar terenul+construcțiile aferente, va realiza parcul și-l va preda, cu titlu gratuit, în proprietatea publică a Municipiului Arad, fără nicio contraprestație sau despăgubiri ulterioare („Va realiza și finanța obiectivele de utilitate publică impuse de Consiliul Local al Municipiului Arad și a de a le preda cu titlu gratuit Municipiului Arad, împreună cu terenul aferent, fără pretenții ulterioare” ) . Condiția fiind ca Municipiul Arad să renunțe la intenția de expropriere și să asigure Proprietarului cadrul legal pentru valorificarea potențialului constructiv al imobilului deținut în proprietate.”

Acest final se traduce prin faptul că se va construi și ansamblul rezidențial (scopul investitorului fiind atins), și parcul (scopul primarului fiind atins), asta după mai bine de 6 ani de procese. Dacă va avea vreo finalitate (în beneficiul public și al arădenilor) acest acord de pace pre-electoral, vom vedea.


PROTOCOLUL INTEGRAL:

PĂRȚILE
1. MUNICIPIUL ARAD, cu sediul în Municipiul Arad, Bulevardul Revoluției nr. 75, CUI 3519925, reprezentat prin Primar, Călin – Laurențiu BIBARȚ, în temeiul Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Arad nr. _______din______2023, denumit în continuare Municipiul,
2. SC EUROPOLIS S.R.L., cu sediul în Municipiul Timișoara, str. Johann Heinrich Pestalozzi nr. 22, biroul nr. 2, et. 3, jud. Timiș, C.U.I. 18089800, reprezentat prin Nicolae GAVRA, în calitate de asociat, mandatat de A.G.A. prin Hotărârea nr. _____ /2023 și av. Dan ȘURIANU, denumit în continuare, Proprietarul,
3. SC RESIDENCE IMOBILIARE MOȚ S.R.L., cu sediul în Arad, str. I. Neculce nr. 7, ap.7. CUI RO 39130421, reprezentat prin Paul MOȚ, în calitate de asociat și administrator cu puteri depline, denumit în continuare Investitor,

Având în vedere următoarele considerente:

Prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 162/2021 s-a aprobat intenția de expropriere a imobilului teren situat în Arad, str. Nelu Aristide Dragomir nr. 7 (fostă Peneș Curcanul), identificat în CF 300626, în suprafață de 20.341 mp și a imobilului teren și construcții, situat în Arad, str. Nelu Atristide Dragomir nr. 7, identificat prin CF 300697, în suprafață de 5.470 mp. Terenul în suprafață de 5.470 mp a devenit, în condițiile legii, proprietatea Municipiului Arad, construcțiile edificate fiind proprietatea S.C. EUROPOLIS S.R.L. Consiliul Local al Municipiului Arad și-a exprimat interesul realizării următoarelor obiective de utilitate publică: parc cu acces nelimitat, care să includă spații verzi, zone de agrement și promenadă, locuri de joacă, mobilier urban, ateliere de creație și zone de expunere grupuri statuare realizate de elevii de la Liceul de Artă sau de către alți artiști și parcări.

S.C. EUROPOLIS S.R.L își exprimă interesul de a realiza și finanța obiectivele de utilitate publică impuse de Consiliul Local al Municipiului Arad și a de a le preda cu titlu gratuit Municipiului Arad, împreună cu terenul aferent, fără pretenții ulterioare, în condițiile în care Municipiul Arad este de acord să renunțe la intenția de expropriere și să asigure Proprietarului cadrul legal pentru valorificarea potențialului constructiv al imobilului deținut în proprietate.

Investitorul, SC RESIDENCE IMOBILIARE MOȚ, intenționează să achiziționeze de la Proprietar imobilele în discuție, își asumă toate obligațiile pe care Proprietarul și le asumă și dorește să implementeze prin eforturi financiare proprii întregul efort imobiliar în discuție.

Constatând că obiectivele Municipiului Arad pot fi realizate fără aport financiar al Municipiului Arad, am convenit următoarele:

Art. 1 Proprietarul este interesat să dezvolte un proiect investițional de tip Locuințe colective, spații comerciale, sedii de firmă și servicii, în concordanță cu documentațiile de urbanism legal aprobate și soluțiile convenite de principiu, pe imobilul teren identificat prin CF nr. 300626 Arad, cu nr. cad. 300626, în suprafață de 20.341 mp, deținut în proprietate, precum și pe terenul identificat prin CF 300697 Arad, cu nr. cad. 300697, în suprafață de 5.470 mp, în proprietatea Municipiului Arad, pe care sunt edificate în prezent construcțiile proprietarului, pentru acest din urmă imobil fiind de acord să încheie un contract de superficie, drepturile și obligațiile superficiarului, prestația acestuia și alte clauze urmând a fi stabilite prin contract încheiat și aprobat în condițiile legii.

Art. 2 (1) Proprietarul este de acord cu edificarea pe terenul său și pe terenul Municipiului Arad, anterior descrise, a unor obiective de utilitate publică, și anume, zonă de agrement, respectiv, parc cu acces nelimitat, care să includă spații verzi, zone de agrement și promenadă, locuri de joacă, mobilier urban, ateliere de creație și zone de expunere grupuri statuare realizate de elevii de la Liceul de Artă sau de către alți artiști și parcări, fără a fi împrejmuite, urmând a fi finanțate pe cheltuiala sa exclusivă și predate, împreună cu terenul aferent, cu titlu gratuit, în proprietatea publică a Municipiului Arad, fără nicio contraprestație sau despăgubiri ulterioare.

(2) Obligația de finanțare la care se face referire la alin. (1) include și cheltuielile privind studii de fezabilitate, documentații de urbanism, avize, proiecte tehnice, documentații de autorizare și alte asemenea.

Art. 3 Investitorul cunoaște situația juridică și tehnică a imobilelor, precum și orice aspecte conexe și afirmă că intenționează să achiziționeze de la Proprietar imobilele deținute de acesta, asumându-și în mod expres respectarea tuturor obligațiilor și intențiilor exprimate de Proprietar prin prezentul protocol, în măsura în care va dobândi proprietatea asupra imobilelor de la acesta.

Art. 4 Municipiul Arad ia act de intenția Proprietarului, precum și de angajamentul acestuia și al Investitorului și în vederea constituirii cadrului legal de implementare a acestei investiții, revocă intenția de expropriere a imobilului la care face referire Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 162/2021.

Art. 5 (1) Orice act de înstrăinare a imobilelor de către Proprietar sau, după caz, de Investitor, către terți, va cuprinde obligațiile asumate prin prezentul protocol, care se vor transfera noului dobânditor.
(2) Nerespectarea obligației asumate la alin. (1) atrage suportarea prejudiciilor create, inclusiv a acelora ce decurg din proceduri de expropriere ulterioare în condiții mai oneroase decât cele valabile la data prezentului protocol.

Art. 6 (1) Proprietarul se obligă să solicite de îndată certificat de urbanism pentru P.U.Z. si R.L.U. în vederea reglementării obiectivelor investiționale care fac obiectul prezentului protocol și ulterior, să facă demersuri pentru obținerea Avizului de oportunitate impus de lege.
(2) În termen de 10 zile de la obținerea Avizului de oportunitate, dar nu mai târziu de 30.09.2023, Proprietarul are dreptul să denunțe în scris prezentul protocol, fără ca o astfel de decizie să atragă prejudicii sau să genereze despăgubiri.
(3) În ipoteza prevăzută la alin. (2), Consiliul Local al Municipiului Arad va analiza oportunitatea declanșării unei noi proceduri de expropriere.

Art. 7 Prezentul protocol se va modifica prin acordul părților.” – este textul documentului-anexă la proiectul de hotărâre ce urmează a fi supus la vot. 

Categorie: Administrație, Politice
Etichete: Calin Bibart, parc pe terenul de la Tricoul Roșu, Protocol
Distribuie:
Articolul anterior
Triumf românesc la volei masculin universitar: UVT, victorie europeană în finala din Portugalia
Articolul următor
Din seria „unele lucruri nu se schimbă niciodată”: bară la bară, la Vama Nădlac

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Fill out this field
Fill out this field
Te rog să introduci o adresă de email validă.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Din aceeași categorie

predare cf halmagiu2 1 large

Comuna Hălmagiu este cadastrată integral

Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară (OCPI) Arad a finalizat lucrările de înregistrare sistematică pe întreg teritoriul comunei Hălmagiu. Au fost predate administrației locale 13 000 de cărți funciare și…
cionca charlie ottley ghioroc1 1 large

Cionca, acum și pe Netflix!

Jurnalistul britanic Charlie Ottley, cunoscut pentru celebrul serial „Flavours of Romania”, a filmat miercuri în județul Arad, pentru sezonul trei al producției difuzate de Netflix. În baza prevederilor Legii 544…