RAPORTUL de ACTIVITATE pe anul 2020 al Tribunalului Arad și al Judecătoriilor din circumscripția teritorială a acestuia

tribunalul arad
Distribuie:

 

[COMUNICAT DE PRESĂ]

Biroul de informare şi relaţii publice din cadrul Tribunalului Arad este abilitat să aducă la cunoştinţa opiniei publice următoarele:

În data de 28 ianuarie 2021 a avut loc întâlnirea prin video-conferinţă a conducerilor Tribunalului Arad, Judecătoriei Arad, Judecătoriei Lipova, Judecătoriei Ineu, Judecătoriei Chişineu-Criş şi Judecătoriei Gurahonţ, în cadrul căreia au fost analizate Rapoartele de activitate ale celor şase instanţe arădene, aferente anului 2020.

În urma analizării activităţii instanţelor arădene pentru anul 2020, s-a constatat o scădere cu aproximativ 9,54% a volumului de activitate al Tribunalului Arad față de anul precedent, în sensul că în anul 2019 s-au înregistrat un număr de 6.951 de cauze noi, cu 663 de dosare mai multe decât în anul 2020 când au fost înregistrate un număr de 6.288 dosare noi.

Per ansamblu, la nivelul tuturor instanțelor din județ, numărul cauzelor nou înregistrate a scăzut nesemnificativ, cu 8 dosare, de la 39.772 dosare în 2019, la 39.764 dosare în 2020.

La nivelul judecătoriilor aflate în raza de competență a Tribunalului Arad, volumul de activitate și încărcătura de dosare ce a revenit spre soluționare fiecărui judecător s-a situat aproximativ în aceeași parametrii precum în anii precedenți, cu ușoare fluctuații de regulă descendente, cu excepția Judecătoriilor Arad și Ineu unde încărcătura pe judecător a crescut.

Din perspectiva indicatorilor de eficiență care analizează unitar, la nivel național, activitatea instanțelor judecătorești evaluând-o sub aspectul ratei de soluționare a dosarelor, a vechimii dosarelor în stoc, a ponderii dosarelor închise într-un an, a duratei medii de soluționare și a hotărârilor redactate peste termen, Tribunalul Arad se situează și în acest an, la fel ca în anii precedenți, în categoria instanțelor eficiente.

Toate judecătoriile aflate în raza de competență a Tribunalului Arad s-au situat între instanțele foarte eficiente.

În bilanțul de anul trecut ne propuneam ca și obiective pentru anul 2020 următoarele:
-Dezvoltarea aplicației TDS (aplicaţie dezvoltată de specialiştii IT din cadrul Tribunalului Arad, care permite comunicarea actelor de procedură, în format electronic), prin introducerea unor noi funcții;
-Dezvoltarea aplicației privind coperta dosarului;
-Dezvoltarea unei aplicații care să scaneze în bloc și să ataşeze în ECRIS toate actele înregistrate pe parcursul unei zile și corelarea ei cu aplicația privind coperta dosarului;

-Menţinerea obiectivului vizând îmbunătățirea calității actului de justiție sens în care se va urmări:
– calitatea redactării hotărârilor;
– soluționarea cauzelor în termen rezonabil;
– redactarea în termenul prevăzut de lege, a hotărârilor judecătorești;

-Menținerea obiectivului vizând îmbunătățirea indicatorilor de eficiență, mai ales cu privire la vechimea dosarelor în stoc și rata de soluționare.
– Menținerea obiectivului vizând îmbunătățirea comunicării cu exteriorul, având în vedere și Hotărârea nr. 161 din 26.02.2018 a Consiliului Superior al Magistraturii privind „Planul de integritate pentru implementarea strategiei naţionale pentru 2016-2020 la nivelul autorităţii judecătoreşti”.

Credem că marea majoritate a acestor obiective au fost atinse, mai puțin cele privind dezvoltarea unei aplicații care să realizeze scanarea automată a documentelor, întrucât s-a realizat doar parțial acest obiectiv, cu privire la procedurile de citare.

În ceea ce priveşte impactul pandemiei de coronavirus COVID – 19 asupra personalului, arătăm că la nivelul instanţelor arădene nu au existat probleme deosebite, întrucât ne-am confruntat cu un număr relativ scăzut de persoane depistate pozitiv cu SARS – CoV – 2 în rândul personalului instanţelor din judeţul Arad.

Pentru prevenirea îmbolnăvirii cu SARS – CoV-2, în cursul anului 2020, la nivelul instanţelor arădene au fost achiziţionate materiale de protecţie, (termoscanere, panouri de plexiglas, măşti de protecţie facială, mănuşi de unică folosinţă şi alte echipamente de protecţie), precum şi dezinfectanţi pentru mâini şi suprafeţe, efortul financiar fiind de 132.775 lei.

Mulţumim jurnaliştilor, justiţiabililor şi tuturor participanţilor la actul de justiţie, pentru colaborare şi înţelegere, având în vedere măsurile dispuse la nivelul instanţelor arădene în scopul prevenirii răspândirii în rândul populaţiei a infecţiilor cu Coronavirus (COVID – 19).

Întrucât în acest an nu este posibilă organizarea unei conferinţe de presă în vederea prezentării Rapoartelor de activitate ale instanţelor arădene în anul 2020, având în vedere starea de alertă pe teritoriul României, ataşat, vă transmitem un extras din Raportul de activitate al Tribunalului Arad şi al judecătoriilor aflate în circumscripţia acestuia pentru anul 2020.

***

RAPORT DE ACTIVITATE PE ANUL 2020 AL TRIBUNALULUI ARAD ŞI AL JUDECĂTORIILOR  AFLATE ÎN CIRCUMSCRIPŢIA TERITORIALĂ A ACESTUIA

Tribunalul Arad se situează în raza de competență a Curții de Apel Timișoara, împreună cu Tribunalul Timiș și Tribunalul Caraș Severin, fiind al doilea ca mărime sub aspectul volumului de activitate.

Tribunalul Arad, ca primă instanţă, instanţă de apel şi de recurs, a funcţionat în anul 2020 cu patru secţii: Secția I-a Civilă, Secția a II-a Civilă, Secția Penală și Secția a III-a de Contencios Administrativ şi Fiscal, Litigii de Muncă și Asigurări Sociale.

Conducerea managerială a tribunalului, începând cu data de 03.07.2018 este asigurată de către domnul judecător Szep Otto Șandor  în funcția de președinte și  de domnul judecător Bradin Virgiliu Flavius  în calitate de vicepreședinte.

În activitatea managerială au fost ajutați de președinții celor 4 secții și de colegiul de conducere, alcătuit din 7 membri.

În cadrul Tribunalului Arad activează compartimentele de grefă, registratură, arhivă, bibliotecă şi informatică, precum şi biroul de statistică, biroul de executări penale, biroul de informaţii şi relaţii cu publicul, precum şi departamentul economic – administrativ condus de managerul economic al tribunalului.

În circumscripția Tribunalului Arad funcţionează Penitenciarul de maximă siguranţă Arad ce deserveşte toate instanţele din judeţ dar care, prin amplasarea sa în municipiul Arad, influenţează volumul de activitate de la nivelul Judecătoriei Arad şi al Tribunalului Arad, raportat la cererile formulate de persoanele aflate în detenţie, ce atrag competenţa instanţei în a cărei rază teritorială se află locul de deţinere.

Fiind preocupat constant pentru apropierea actului de justiție de cetățeni, profitând de corpul de excepție al specialiștilor IT angajaţi la toate instanţele din Arad, Tribunalul Arad a fost instanță pilot în implementarea și dezvoltarea dosarului electronic, aducând astfel posibilitate studierii propriului dosar de judecată de oriunde, a dezvoltat o aplicație proprie ce permite comunicarea electronică securizată a citațiilor  și actelor  de procedură de la instanțe și către instanțe, fiind în curs de dezvoltare o altă aplicație ce dă posibilitatea urmăririi electronice a cursului ședinței de judecată, inclusiv audierea dezbaterilor.

În raza de competență teritorială a Tribunalului Arad își desfășoară activitatea Judecătoria Arad, Judecătoria Ineu, Judecătoria Chişineu-Criş, Judecătoria Lipova şi Judecătoria Gurahonţ.

Tribunalul Arad şi judecătoriile amintite deservesc o populație de aproximativ 410.000 de locuitori, ţinând cont de datele preliminare ale ultimului recensământ realizat în 2010, dintre care jumătate locuiesc în mediul urban, iar jumătate în mediul rural, în condiţiile în care în judeţ identificăm Municipiul Arad (aproximativ 175.000 locuitori), 9 oraşe, 68 de comune şi 270 de sate.

Pe rolul Tribunalului și al judecătoriilor din județul Arad au fost înregistrate în cursul anului 2020 un număr de 39.764 de cauze nou intrate, a căror soluționare a fost asigurată de 82 de judecători și 152 de grefieri, asistenți judiciari, agenți procedurali, aprozi, funcționari publici, şi personalul contractual angajat al instanțelor.

 1. VOLUMUL TOTAL DE ACTIVITATE AL INSTANŢELOR DIN JUDEŢUL ARAD

În anul 2020, pe rolul Tribunalului Arad și al celor 5 judecătorii arondate a fost înregistrat un număr total de 47.114 dosare – cauze noi și stoc, din care 38.807 dosare la cele 5 judecătorii și 8.307 dosare la tribunal.

Din acestea un număr de 39764 dosare reprezintă cauze noi, înregistrate în anul 2020, din care 33.476 dosare la cele 5 judecătorii și 6.288 dosare la tribunal, diferența de 7.350 dosare reprezentând stocul preluat din anii anteriori.

Pe instanțe situația se prezintă astfel:

– Judecătoria Arad                – 27.023 dosare din care 23202 cauze noi, 3821 stoc;

– Judecătoria Chișineu-Criș  –  3.815 dosare din care 3425 cauze noi, 390 stoc;

– Judecătoria Gurahonț         –  2.016 dosare din care 1799 cauze noi, 217 stoc;

– Judecătoria Ineu                 –  3.061 dosare din care 2750 cauze noi, 311 stoc;

– Judecătoria Lipova             –  2.892 dosare din care 2300 cauze noi, 592 stoc;

– Tribunalul Arad                 – 8.307 dosare din care 6.288 cauze noi din care 4.434 dosare de fond iar din acestea 3.058 nou intrate, 2.594 dosare în apel din care 2.163 nou intrate, 656 dosare în recurs din care 479 nou intrate și 623 contestații în materie penală din care 588 nou intrate,  2019 dosare reprezentând stoc preluat.

Centralizat

Instanța Cauze nou

intrate

2018

Volum total 2018 Cauze nou

intrate

2019

Volum total 2019 Cauze nou

intrate

2020

Volum total 2020
Arad 20042/81553 23618/106262 22115/88934 25511/112573 23202/89804 27023/115970
Ineu 2801/11576 3272/15052 2871/11753 3324/15204 2750/10256 3061/12575
Lipova 2635/11873 3273/16669 2485/10522 3217/16039 2300/8859 2892/13212
Gurahonț 1611/8263 1953/11201 1646/8086 1913/10522 1799/8474 2016/10314
Criș 3213/11993 3764/15311 3704/12538 4305/16653 3425/11401 3815/14131
Total Jud. 30302/125258 35880/164495 32821/131833 38270/170991 33476/128794 38807/166202
Tribunal 6669/57862 8616/80819 6951/58872 8914/82374 6288/54497 8307/78624
Total 37971/183120 44496/245314 39772/190705 47184/253365 39764/183291 47114/244826

 

În anul 2020 volumul de activitate al Tribunalului Arad a fost similar celui din anul precedent, înregistrând o ușoară scădere, de 9,54%, în ceea ce priveşte cauzele nou intrate, fiind înregistrate un număr  de 6288 dosare noi.

În medie, fiecărui judecător i-a revenit pentru soluționare un număr de 723,8 dosare, cea mai mare încărcătură fiind înregistrată la Judecătoria Ineu – 987,40 dosare/judecător și cea mai scăzută la Tribunalul Arad – 427,5 dosare/judecător.

Din totalul cauzelor rulate au fost soluționate 39.492 dosare din care 33.140 la cele 5 judecătorii și 6.352 dosare la tribunal, ceea ce reprezintă o rezolvare a cauzelor cu care instanțele au fost sesizate în procent de 99,30 %.

Din numărul total al dosarelor înregistrate la tribunal și la cele 5 judecătorii, la data de 31.12.2020  au rămas pe rol un număr de 7.622 dosare, adică 16,17% din cele cu care au fost sesizate, din care 5.667 dosare la cele 5 judecătorii și 1.955 dosare la tribunal, iar din acestea din urmă 438 de dosare sunt în materia falimentului.

Din stocul prezentat au acumulat vechime de peste 1 an și 6 luni pe rol un număr de 375 dosare, din care 145 dosare la cele 5 judecătorii și 230 dosare la tribunal.

În ce privește cele 230 de dosare (vechi) de pe rolul tribunalului, un număr de 199 dosare sunt în materia falimentului, ceea ce reprezintă un procent de 86,52% din totalul cauzelor vechi, 26 dosare în materii non-penale şi 5 dosare în material penală.

Marea majoritate a acestor dosare (211) se găsesc pe rolul Secție a II-a civilă și reprezintă dosare de insolvență deschise în perioada vechilor proceduri care nu puneau la dispoziția judecătorului mijloace adecvate în vederea urgentării soluționării cauzelor. De altfel doar această secție a obținut calificativul „insuficient” la acest indicator, celelalte secții fiind cotate ca fiind „foarte eficiente”.

La ceilalți indicatori de eficiență calificativul obținut a fost de „foarte eficient” atât la nivel de instanță cât și la nivel de secții.

Pentru soluționarea dosarelor au fost necesare, în materie penală în medie 2 luni de la înregistrare, iar în materiile non-penale în medie 2,5 luni de la înregistrare, iar pentru motivarea hotărârilor pronunțate, în medie în toate materiile un număr de 29 zile, ceea ce corespunde termenului procedural recomandat de 30 de zile.

VOLUMUL DE ACTIVITATE AL TRIBUNALULUI ARAD

Volum total de activitate

Instanța

Tribunalul Arad

Cauze nou

intrate

2018

Volum total 2018 Cauze nou

intrate

2019

Volum total 2019 Cauze nou

intrate

2020

Volum total 2020
Fond 3357/32018 4760/50869 3427/32572 4770/51121 3058/28878 4434/47986
Apel 2578/18999 3021/22320 2440/17981 2890/21593 2163/16321 2594/19913
Recurs 220/1754 248/2118 545/2994 668/3928 479/3719 656/4906
Contestații 514/5091 587/5512 539/5325 586/5732 588/5579 623/5819
Total 6669/57862 8616/80819 6951/58872 8914/82374 6288/54497 8307/78624

La nivelul celor patru secţii ale Tribunalului Arad situaţia este următoarea:

Secția I civilă

Volum de activitate

Instanța Cauze nou

intrate

2018

Volum total 2018 Cauze nou

intrate

2019

Volum total 2019 Cauze nou

intrate

2020

Volum total 2020
Fond 465/3288 591/4536 491/3685 604/4802 499/3793 600/4873
Apel 1163/10719 1370/12742 1127/10333 1349/12535 1017/9429 1247/11776
Recurs 206/1669 222/1922 504/2788 618/3629 433/3363 594/4433
Total 1834/15676 2183/19200 2122/16806 2571/20966 1949/16585 2441/21082

 

În anul 2020, pe rolul Secţiei a I-a civilă au fost înregistrate 1.949 cauze noi cu o complexitate cumulată de 16.585 puncte, cu 173 cauze mai puţin decât în anul 2019, când s-au înregistrat 2.122 cauze noi, având o complexitate cumulată de 16.806 puncte, scăderea sub aspect procentual fiind de 8,15%. Cu toate acestea faţă de anul 2018 (1.834 dosare noi intrate cu o complexitatea de 15.676) în 2020 s-a înregistrat o majorare în acest sens cu 115 dosare, creştere exprimată procentual prin 5,9%.

Dacă la numărul cauzelor nou intrate adăugăm stocul de dosare provenit din cauzele înregistrate în anul anterior şi rămase nesoluţionate până la 31 decembrie 2019, si anume 496 cauze, rezultă că volumul total de activitate aferent anului 2020 a fost de 2.445 cauze, în uşoară scădere cu 126 cauze faţă de anul anterior, respectiv cu 362 mai mult decât în anul 2018.

La 31 decembrie 2020, din totalul de cauze menţionat mai sus, au fost soluţionate 1.878 cauze, au fost suspendate 170 cauze din diverse motive, iar 563 cauze reprezintă stocul cu care s-a intrat în anul 2021, fiind vorba despre cauze amânate în vederea judecării sau aflate în procedura regularizării.

Aşadar, volumul total de activitate al Secţiei a I-a civile a fost în cursul anului 2020 de 2.441 dosare, în uşoară scădere cu 5,05% faţă de anul 2019, când s-a înregistrat un volum de activitate de 2.571 cauze. În acelaşi timp, s-a înregistrat o majorare de 10,56% a volumului de activitate faţă de anul 2018 (2.183 cauze).

Tot la fel se prezintă situaţia şi în ceea ce priveşte cauzele nou intrate, în sensul că în cursul anului 2020 au fost înregistrate 1.949 cauze noi, cu 8,15% mai puţin decât în anul 2019 când au fost înregistrate 2.122 cauze noi, respectiv, cu 5,9% mai mult faţă de anul 2018.

Pe stadii procesuale, se poate constata menţinerea tendinţei din anii precedenţi privind  creşterea cauzelor nou intrate în faza procesuală a primei instanţe, respectiv o uşoară reducere a cauzelor nou intrate în apel şi recurs.

Analizând evoluţia stocului comparativ cu anul precedent, trebuie evidenţiat faptul că acesta a avut o uşoară creştere de la 496 dosare în anul 2019,  la 563 în anul 2020.

Datele statistice prezentate mai sus au fost obţinute din rapoartele existente în aplicaţia STATIS, conform instrucţiunilor de utilizare a datelor transmise de CSM în vederea uniformizării la nivel naţional a prezentării informaţiilor statistice.

Secția a II-a civilă

Volum de activitate

Instanța Cauze nou

intrate

2018

Volum total 2018 Cauze nou

intrate

2019

Volum total 2019 Cauze nou

intrate

2020

Volum total 2020
Fond 909/8504 1555/18052 894/7738 1626/18600 630/5536 1330/16013
Apel 388/2897 483/3472 428/2999 484/3499 531/3568 633/4265
Recurs 9/70 17/167 14/89 22/179 28/239 34/315
Total 1306/11471 2055/21691 1336/10826 2132/22278 1189/9343 1997/20593

În materia insolvenţei:

Stadiu procesual Cauze nou

intrate

2018

Volum total 2018 Cauze nou

intrate

2019

Volum total 2019 Cauze nou

intrate

2020

Volum total 2020
Fond 609/6499 1163/15229 663/6107 1279/15898 434/3884 1017/13190

În anul 2020 pe rolul Secţiei a II-a Civilă au fost înregistrate 1.189 de cauze noi, (din care: 755 dosare în materia litigii cu profesioniştii – toate gradele de jurisdicţie – iar 434 de dosare în materia insolvenţei), cu 147 de cauze mai puţine decât cele înregistrate în cursul anul 2019, când    s-au înregistrat doar 1336 de cauze noi.

Se poate observa în 2020 o creştere a numărului de dosare înregistrate în materia litigii cu profesioniştii – toate gradele de jurisdicţie faţă de anul 2019 când au fost înregistrate 673 de dosare, respectiv cu un număr de 82 dosare.

Complexitatea cumulată a cauzelor noi este de 9343 puncte.

Dacă la numărul cauzelor nou înregistrate adăugăm stocul de dosare provenit din cauzele înregistrate în anii anteriori şi rămase nesoluţionate până la data de 31 decembrie 2019 (conform aplicaţiei STATIS actualizate) şi anume 808 dosare, rezultă că volumul total de activitate aferent anului 2020 a fost de 1.997 de dosare, cu o complexitate de 20593 puncte.

La data de 31 decembrie 2020 din totalul de 1.997 dosare, 1.311 au fost soluţionate, 120 cauze se aflau suspendate din diverse motive, iar 566 de dosare reprezintă cauzele cu care s-a intrat în 2020 fiind amânate în vederea judecării sau aflate în procedura prealabilă.

Analizând evoluţia stocului, comparativ cu anii precedenţi, un lucru care trebuie evidenţiat este că, de la 673 stoc de dosare la sfârşitul anului 2018, acest stoc a scăzut la 666 de dosare în anul 2019, şi la 566 în anul 2020.

Datele statistice prezentate mai sus au fost obţinute din rapoartele existente în aplicaţia STATIS, conform instrucţiunilor de utilizare a datelor transmise de CSM în vederea uniformizării la nivel naţional a prezentării informaţiilor statistice.

Menţionăm că din numărul total de 1.311 cauze soluţionate în 2020, 733 dosare au fost soluţionate în materia litigii cu profesionişti în toate cele trei stadii procesuale şi 579 de cauze în materia insolvenţei. Faţă de anul 2019, se constată o creştere a dosarelor soluţionate în materia litigii cu profesioniştii cu 16,53%

Analizându-se numărul dosarelor de insolvenţă nou intrate în anul 2020, se observă un trend descendent al acestor dosare.

În materia insolvenţei dacă în la data de 31.12.2019 a fost un stoc de dosare în număr de 550, la data de 31.12.2020 exista un stoc de 438  dosare, stoc în scădere, respectiv cu 25,57%.

Secția a III-a de contencios administrativ și fiscal, litigii de muncă și asigurări sociale

 Volumul de activitate

Instanța Cauze nou

intrate

2018

Volum total 2018 Cauze nou

intrate

2019

Volum total 2019 Cauze nou

intrate

2020

Volum total 2020
Fond 919/10068 1437/16516 1171/12339 1569/16830 1041/11479 1498/16378
Apel 1027/5383 1167/6104 885/4649 1056/5557 615/3324 712/3860
Recurs 5/15 9/29 25/104 26/107 14/91 24/132
Total 1951/15466 2613/22649 2081/17092 2651/22494 1670/14894 2234/20370

 Contencios administrativ

Stadiu procesual Cauze nou

intrate

2018

Volum total 2018 Cauze nou

intrate

2019

Volum total 2019 Cauze nou

intrate

2020

Volum total 2020
Fond 415/3767 643/6056 518/4780 695/6693 345/3191 543/5264

 Litigii de muncă şi asigurări sociale

Stadiu procesual Cauze nou

intrate

2018

Volum total 2018 Cauze nou

intrate

2019

Volum total 2019 Cauze nou

intrate

2020

Volum total 2020
Fond 343/3300 551/6047 572/6075 736/7823 575/6211 758/7967

Funcţionari publici

Stadiu procesual Cauze nou

intrate

2018

Volum total 2018 Cauze nou

intrate

2019

Volum total 2019 Cauze nou

intrate

2020

Volum total 2020
Fond 161/3001 243/4413 81/1484 158/2524 121/2077 197/3147

În anul 2020 pe rolul Secţiei a III-a de contencios administrativ fiscal, litigii de muncă şi asigurări sociale la stocul de 564 de dosare au fost înregistrate un număr de 1.670 de dosare, rezultând astfel un volum total de 2.234 de dosare.

Din totalul de 2.234 de dosare au fost soluţionate un număr de 1.657 dosare, rămânând în stoc la sfârşitul anului un număr de 577 de dosare.

Urmărind evoluţia parametrilor ce caracterizează volumul de activitate se poate observa că, în anul 2020, Secţia a III-a Contencios Administrativ şi Fiscal, Litigii de Muncă şi Asigurări Sociale din cadrul Tribunalului Arad a fost sesizată cu judecarea a 1.670 dosare, în scădere faţă de anul 2019 când a fost sesizată cu un număr de 2.081 de doare şi faţă de anul 2018 când a fost sesizată cu un număr de 1.951 de dosare.

Analizând evoluţia stocului pe anii precedenţi se poate constata un parcurs neconstant al acestuia. Astfel, dacă în anul 2018 numărul dosarelor aflate în stoc la 31 decembrie 2018 a fost de 414 dosare, la 31 decembrie 2019 acesta a fost de 399 dosare, iar la 31 decembrie 2020 a crescut la 473 dosare.

Secția penală

Volum de activitate

Instanța Cauze nou

intrate

2018

Volum total 2018 Cauze nou

intrate

2019

Volum total 2019 Cauze nou

intrate

2020

Volum total 2020
Fond 1064/10158 1177/11765 871/8810 971/10889 888/8070 1006/10722
Apel 0 1/2 0 1/2 0/0 2/12
Recurs 0 0 2/13 2/13 4/26 4/26
Contestații 514/5091 587/5512 539/5325 586/5732 588/5579 623/5819
Total 1578/15249 1765/17279 1412/14148 1560/16636 1480/13675 1635/16579

În cursul anului 2020 s-au înregistrat 1.480 de cauze penale noi care, cumulate cu cele 155 aflate în stoc la începutul anului, rezultă un volum total de activitate la secţia penală de 1.635 de cauze. Din acest punct de vedere, activitatea la secţia penală este mai mare cu 75 de dosare în anul 2020, faţă de activitatea din anul 2019.

Comparativ cu anii precedenţi, la finele anului 2020, stocul de dosare este cu 26 dosare mai mic decât la finele anului 2019 şi cu 12 dosare mai mic decât stocul de la finele anului 2018, astfel că se poate reţine o îmbunătățire a activităţii, la nivelul Secţiei penale a Tribunalului Arad.

Starea infracţională în anul 2020 comparativ cu 2019

Persoane condamnate definitiv

Anul Persoane condamnate definitiv în care: cu Închisoare Suspendare

Pedeapsă*

0-1 ani 1-3 ani 3-5 ani 5-10 ani > 10 ani
2020 72 majori 0 6 11 12 1 32
2019 102 majori 1 11 9 12 5 57
2018 101 majori 0 10 7 5 2 74

 

Infracţiunea 2020/persoane condamnate definitiv 2019/persoane condamnate definitiv +/- %
Omor 5 6 -16,66
Trafic persoane 6 9 -33,33
Trafic droguri 14 28 -50,00
Evaziune fiscală 16 23 -30,43
Constituire grup  organizat 10 10 0
Corupţie 10 6 +66,66

Sectorul „Executări penale”

Pe lângă activitatea de judecată, fiecare judecător din cadrul secţiei penale îndeplineşte, conform planificării, şi atribuţiile judecătorului delegat cu executarea hotărârilor penale, unde desfăşoară activitatea 2 grefieri delegaţi cu executarea hotărârilor penale.

Trebuie evidenţiată activitatea complexă desfăşurată în cadrul sectorului de executări penale, iar o privire de ansamblu asupra acesteia relevă că, în anul 2020, au fost puse în executare 404 hotărâri.

În cadrul activităţilor derulate la sectorul de executări penale, menţionăm şi cele privitoare la verificarea mandatelor nepuse în executare ori a eventualelor situaţii de prescripţie, fiind întocmite 36 referate de sesizare a instanţei de către judecătorul delegat cu executarea hotărârilor penale pentru punere pe rol a dosarelor în care s-au ivit nelămuriri cu privire la punerea în executare a hotărârilor penale.

Activitatea din cadrul acestui sector a urmărit, în principal, înscrierea cu exactitate a datelor în registrele de evidenţă şi întocmirea mandatelor de executare a pedepselor.

În paralel cu aceste activităţi s-au întocmit formele de înaintare a dosarelor în căile de atac pentru un număr de 199 dosare, în care au fost atacate hotărârile.

Totodată a fost urmărită situaţia celor 56 de dosare trimise la parchete, în vederea motivării apelurilor sau contestaţiilor declarate împotriva hotărârilor penale.

În perioada analizată s-au emis un număr de 81 de mandate de executare a pedepsei cu închisoarea, iar pentru recuperarea debitelor, în anul 2020, s-au emis 519 titluri executorii, privind confirmarea şi preluarea debitelor pentru încasarea cheltuielile judiciare, 117 de titluri executorii, privind confirmarea şi preluarea confiscării sumelor sau obiectelor.

În cauzele având ca obiect amânarea ori întreruperea executării pedepsei, prevăzute de art.589 şi  591 Cod procedură penală, judecătorul delegat la compartimentul executări penale din cadrul Tribunalului Arad a pronunţat un număr de 28 de încheieri.

În ce priveşte activitatea de cooperarea internațională, în anul 2020 au fost emise 14 mandate europene de arestare şi 13 mandate de urmărire internaţională.

S-au înregistrat 79 de hotărâri cu 85 de poziţii, în Registrul privind suspendarea executării pedepsei sub supraveghere; 9 poziţii în Registrul privind amânarea aplicării pedepsei, 2 poziţii privind renunţarea la aplicarea pedepsei; 5 poziţii în Registrul privind evidenţa măsurilor educative neprivative de libertate aplicate minorilor; 16 poziţii în Registrul privind evidenţa pedepsei amenzii penale.

Referitor la toate lucrările menţionate mai sus, s-au făcut menţiunii atât în registru de evidenţă şi punere în executare a hotărârilor penale cât şi în sistemul informatizat „ECRIS”.

În concluzie, activitatea secţiei penale pentru anul 2020 este apreciată ca fiind foarte eficientă, o influenţă asupra activităţii secţiei a fost un număr semnificativ de dosare complexe înregistrate pe rolul instanţei, ce au necesitat o activitate foarte laborioasă în faza de cercetare judecătorească şi pentru motivarea acestor hotărâri.

Judecătorii şi personalul auxiliar din secţia penală, au depus eforturi susţinute care, în final, au dus la rezultatele foarte bune evidenţiate în datele statistice.

Ne propunem, în continuare, menţinerea eficienţei secţiei, cel puţin la nivelul anului 2020.                       

 1.   INCĂRCĂTURA PE JUDECĂTOR

                                                                                               I.Încărcătura pe judecător și pe scheme

II.Încărcătura pe judecător  la Tribunalul Arad

An Componenta: numar dosare sau complexitate
Stoc initial Intrate Volum activitate Prezenta Incarcatura raportata la
Efectiv Aditionat Intrate Volum activitate
Efectiv Aditionat
2020 2019 6288 8307 13594 31,8 197,7 261,2 427,5
2019 1963 6951 8914 14123 32,0 217,2 278,6 441,3
2018 1947 6669 8616 12359 31,4 212,4 274,4 393,6

 Încărcătura pe grefier la Tribunalul Arad

An Componenta: numar dosare sau complexitate
Stoc initial Intrate Volum efectiv Prezenta Incarcatura raportata la
Intrate Volum efectiv
2020 2019 6288 8307 35,8 175,6 232,0
2019 1963 6951 8914 36,8 188,9 242,2
2018 1947 6669 8616 36,3 183,7 237,4

 Încărcătura pe judecător la Tribunalul Arad și judecătoriile arondate

  An Componenta: numar dosare sau complexitate
Stoc initial Intrate Volum activitate Prezenta Incarcatura raportata la
Efectiv Aditionat Intrate Volum activitate
Efectiv Aditionat
JA 2020 3821 23202 27023 27025 27,5 843,7 982,7 982,7
2019 3396 22115 25511 25512 28,0 789,8 911,1 911,1
2018 3576 20042 23618 23618 25,4 789,1 929,8 929,8
JI 2020 311 2750 3061 3061 3,1 887,1 987,4 987,4
2019 453 2871 3324 3324 4,4 652,5 755,5 755,5
2018 471 2801 3272 3272 3,7 757,0 884,3 884,3
JL 2020 592 2300 2892 2892 3,7 621,6 781,6 781,6
2019 732 2485 3217 3217 2,8 887,5 1148,9 1148,9
2018 638 2635 3273 3273 2,9 908,6 1128,6 1128,6
2017 622 2655 3277 3277 2,4 1106,3 1365,4 1365,4
JG 2020 217 1799 2016 2016 2,3 782,2 876,5 876,5
2019 267 1646 1913 1913 2,0 823,0 956,5 956,5
2018 342 1611 1953 1953 2,5 644,4 781,2 781,2
JCC 2020 390 3425 3815 3815 4,0 856,3 953,8 953,8
2019 601 3704 4305 4305 3,4 1089,4 1266,2 1266,2
2018 551 3213 3764 3765 2,3 1397,0 1636,5 1637,0
Tot J 2020 5331 33476 38807 38809 40,6 824,5 955,8 955,9
  2019 5449 32821 38270 38271 40,6 808,4 942,6 942,6
  2018 5578 30302 35880 35881 36,8 823,4 975,0 975,0
TA 2020 2019 6288 8307 13594 31,8 197,7 261,2 427,5
2019 1963 6951 8914 14123 32,0 217,2 278,6 441,3
  2018 1947 6669 8616 12359 31,4 212,4 274,4 393,6
Total 2020 7350 39764 47114 52403 72,4 549,2 650,7 723,8
  2019 7412 39772 47184 52394 72,6 547,8 649,7 721,7
  2018 7525 36971 44496 48240 68,2 542,1 652,4 707,3

 Încărcătura pe grefier la Tribunalul Arad și judecătoriile arondate

Nr. Crt. An Componenta: numar dosare sau complexitate
Stoc initial Intrate Volum efectiv Prezenta Incarcatura raportata la
Intrate Volum efectiv
JA 2020 3821 23202 27023 29,4 789,2 919,1
2019 3396 22115 25511 29,4 752,2 867,7
2018 3576 20042 23618 28,5 703,2 828,7
JI 2020 311 2750 3061 6,5 423,1 470,9
2019 453 2871 3324 6,3 455,7 527,6
2018 471 2801 3272 6,4 437,7 511,3
JL 2020 592 2300 2892 5,1 451,0 567,1
2019 732 2485 3217 4,8 517,7 670,2
2018 638 2635 3273 4,8 549,0 681,9
JG 2020 217 1799 2016 4,6 391,1 438,3
2019 267 1646 1913 5,1 322,7 375,1
2018 342 1611 1953 4,4 366,1 443,9
JCC 2020 390 3425 3815 5,9 580,5 646,6
2019 601 3704 4305 5,8 638,6 742,2
2018 551 3213 3764 4,9 655,7 768,2
Tot J 2020 5331 33476 38807 51,5 650,0 753,5
2019 5449 32821 38270 51,4 638,5 744,6
2018 5578 30302 35880 49,0 618,4 732,2
TA 2020 2019 6288 8307 35,8 175,6 232,0
2019 1963 6951 8914 36,8 188,9 242,2
  2018 1947 6669 8616 36,3 183,7 237,4
Total 2020 7350 39764 47114 87,3 455,5 539,7
  2019 7412 39772 47184 88,2 450,9 535,0
2018 7525 36971 44496 85,3 433,4 521,6

Încărcătura pe judecător şi pe scheme

Secția I civilă

Încărcătura pe  judecător

An Componenta: numar dosare sau complexitate
Stoc initial Intrate Volum activitate Prezenta Incarcatura raportata la
Efectiv Aditionat Intrate Volum activitate
Efectiv Aditionat
2020 492 1949 2441 5254 10,0 194,9 244,1 525,4
2019 449 2122 2571 5321 10.8 196.5 238.1 492.7
2018 349 1834 2183 4040 10,1 181,6 216,1 400,0

 Activitatea Secţiei a I-a civilă a funcţionat în anul 2020 cu 10 judecători care au constituit 8 completuri specializate în drept comun-primă instanţă, 2 completuri specializate în adopţii si plasamente, 5 completuri de apel din care 2 completuri specializate în cauze cu minori şi de familie, precum si 3 completuri de recurs, din care 1 specializat în cauze cu minori şi de familie.

În anul de referinţă, judecătorii din cadrul Secţiei a I-a civilă au avut o încărcătură medie de 525  dosare – calcul adiţionat şi 244 dosare – calcul efectiv, în timp ce încărcătura medie în anul 2019 a fost de 492 dosare-calcul adiţionat, respectiv 238 dosare – calcul efectiv.

Aşadar, rezultă că media totală a cauzelor în cele trei stadii procesuale ce a revenit spre soluţionare fiecărui judecător a crescut cu 6,70% comparativ cu anul 2019.

Majorarea încărcăturii medii pe judecător în anul 2020 faţă de anul 2019 în contextul reducerii numărului cauzelor nou intrate în 2020 se datorează pe de o parte, pandemiei de coronavirus ce a condus la suspendarea de drept a judecării majorităţii cauzelor în perioada 16.03.2020 – 15.05.2020 în baza Decretelor nr. 195/202 şi nr. 240/2020, iar, pe de altă parte, pensionarea  în anul 2019 a doi judecători. Schema a fost refăcută prin transferul a doi judecători.   În aceste condiţii, acestora li s-au înregistrat cauze doar din ianuarie 2020, nepreluând stoc din anul precedent.

Încărcătura pe grefier:

 An Componenta: numar dosare sau complexitate
Stoc initial Intrate Volum efectiv Prezenta Incarcatura raportata la
Intrate Volum efectiv
2020 492 1949 2441 10,4 187,4 234,7
2019 449 2122 2571 10.6 200.2 242.5
2018 349 1834 2183 10,3 178,1 211,9

Încărcătura, respectiv numărul de dosare ce a revenit fiecărui grefier a fost în anul 2020 de 234 ceea ce arată o uşoară reducere a numărului de dosare cu 3,21% faţă de anul 2019, când a fost de 242 dosare. Se menţine, însă, creşterea numărului de cauze raportat la fiecare grefier faţă de anul 2018 cu 9,71%.

Secția a II-a civilă

Încărcătura pe judecător

An Componenta: numar dosare sau complexitate
Stoc initial Intrate Volum activitate Prezenta Incarcatura raportata la
Efectiv Aditionat Intrate Volum activitate
Efectiv Aditionat
2020 808 1189 1997 2861 8,0 148,6 249,6 357,6
2019 796 1336 2132 2722 8.0 167.0 266.5 340.3
2018 749 1306 2055 2579 7,9 165,3 260,1 326,5

Nr. judecători: 8.

În anul 2020 activitatea Secţiei a II- a Civilă a fost asigurată de 8 de judecători, fără a fi înregistrate fluctuaţii de personal.

Raportat la volumul total de activitate de 1.997 dosare, reiese o încărcătură medie totală de dosare per judecător de 358 de dosare în anul 2020, mai mare decât cea din anul 2019 care a fost de 340 de dosare/ judecător şi decât cea din anul 2018 când a fost de 326 dosare/ judecător.

Încărcătura pe  grefier:

An Componenta: numar dosare sau complexitate
Stoc initial Intrate Volum efectiv Prezenta Incarcatura raportata la
Intrate Volum efectiv
2020 808 1189 1997 8,8 135,1 226,9
2019 796 1336 2132 8.7 153.6 245.1
2018 749 1306 2055 8,4 155,5 244,6

Nr. grefieri: 9.

În anul 2020, activitatea Secţiei a II-a civilă a fost asigurată de 9 grefieri.

Raportat la volumul total de activitate de 1997 dosare, reiese o încărcătură medie totală de dosare per grefier de 227 de dosare.

 Secția a III-a de contencios administrative și fiscal, litigii de muncă și asigurări sociale.

Încărcătura pe judecător

An Componenta: numar dosare sau complexitate
Stoc initial Intrate Volum activitate Prezenta Incarcatura raportata la
Efectiv Aditionat Intrate Volum activitate
Efectiv Aditionat
2020 564 1670 2234 3211 9,1 183,5 245,5 352,9
2019 570 2081 2651 3940 9.8 212.3 270.5 402.0
2018 662 1951 2613 3804 10,1 193,2 258,7 376,6

 

În anul 2020 Secţia a III-a contencios administrativ şi fiscal, litigii de muncă şi asigurări sociale a funcţionat permanent cu 8 judecători care au constituit 7 completuri specializate în materia contenciosului administrativ fiscal, 3 completuri specializate în materia litigiilor de muncă şi asigurărilor sociale, 2 completuri specializate în materia funcţionarilor publici şi 3 completuri specializate în materia contravenţională.

În anul de referinţă, judecătorii din cadrul Secţiei a III-a contencios administrativ şi fiscal, litigii de muncă şi asigurări sociale, au avut o încărcătură medie de 352,9 de dosare, în scădere faţă de anul 2019 când a fost de 402,0 dosare.

Încărcătura pe grefier

An Componenta: numar dosare sau complexitate
Stoc initial Intrate Volum efectiv Prezenta Incarcatura raportata la
Intrate Volum efectiv
2020 564 1670 2234 10,9 153,2 205,0
2019 570 2081 2651 11.5 181.0 230.5
2018 662 1951 2613 11,9 163,9 219,6

Încărcătura pe grefieri de 205,0 dosare arată o uşoară scădere a numărului de dosare faţă de anul 2019, când a fost de 230,5 dosare şi faţă de anul 2018, când a fost de 219,6 dosare.

Secția penală.

Încărcătura pe judecător

An COMPONENTA: NUMAR DOSARE sau COMPLEXITATE
Stoc initial Intrate Volum activitate Prezenţa Incarcatura raportata la
Efectiv Aditionat   Intrate Volum activitate
Efectiv Aditionat
2020 155 1480 1635 2268 4,8 308,3 340,6 472,5
2019 148 1412 1560 2140 5.0 282.4 312.0 428.0
2018 187 1578 1765 1936 4,7 335,7 375,5 411,9

 În mare parte a anului 2020, la Secţia penală, şi-au desfăşurat activitatea 5 judecători.

Pe lângă cele 173 de şedinţe potrivit planificării şedinţelor de judecată, s-au mai desfăşurat 308 de şedinţe de judecată în primă instanţă şi ca instanţă de control judiciar, în calea de atac a contestaţiei, de judecătorul de drepturi şi libertăţi (pentru soluţionarea de propuneri privind supravegherea tehnică, încuviinţarea percheziţiei, arestarea şi prelungirea măsurilor preventive), de judecătorul de cameră preliminară (pentru verificarea legalităţii măsurilor preventive potrivit art. 207, 208 Cod procedură penală şi pentru a se verifica legalitatea sesizării instanţei, a administrării probelor şi a efectuării actelor de urmărire penală).

În cursul anului 2020, în total s-au desfăşurat 481 de şedinţe, cu o medie de 96,2 şedinţe pe judecător. Datorită specificului activităţii, aproape zilnic au fost stabilite şedinţe de către judecătorul de drepturi şi libertăţi, judecătorul de cameră preliminară şi şedinţe de judecată în faza de instanţă.

Încărcătura  pe grefier

An Componenta: numar dosare sau complexitate
Stoc initial Intrate Volum efectiv Prezenţa Incarcatura raportata la
Intrate Volum efectiv
2020 155 1480 1635 5,9 250,8 277,1
2019 148 1412 1560 6.1 231.5 255.7
2018 187 1578 1765 5,8 272,1 304,3

INDICATORI DE EFICIENŢĂ

Prin Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 1305/2014, modificată prin Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 149/2015 şi prin Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 625/2015 au fost introduşi cinci parametrii unici la nivel naţional în funcţie de care se stabileşte nivelul de eficienţă al fiecărei instanţe. Aceşti parametrii sunt:

– rata de soluţionare a dosarelor (ca raport între cele intrate şi soluţionate) peste 105%;

– stocul de dosare (mai vechi de 1 an şi 6 luni) calculat ca sumă a dosarelor aflate pe rol la finele perioadei de referinţă şi dosarele finalizate (nefinalizate), sub 5%;

– ponderea dosarelor închise într-un an, ca sumă a dosarelor finalizate în termen de mai puţin de 1 an de la înregistrare raportat la suma tuturor dosarelor soluţionate în perioada de referinţă, peste 80%;

– durata medie de soluţionare, pe materii sau pe obiecte la nivelul fiecărei instanţe numai pentru stadiul procesual fond sub 11 luni vechime în materii nonpenale şi sub 5 luni vechime în materie penală;

– redactările peste termenul legal, ca procent al instanţei de redactare peste termen a dosarelor finalizate cu document de tip final Hotărâre raportat la evidenţierile în acest sens din nomenclatoarele Ecris, sub 5%.

Indicatori de eficiență la Tribunalul Arad

E01  Rata de solutionare. centralizat

Perioada analizata: {01.01.2018 – 31.12.2020}

Anul Instanța Stoc inițial Soluționate   Grad de eficiență
Total Raportat la intrate Intrate Total Din care din intrate Valoare indicator
2020 2019 32,1% 6288 6352 78,0% 101,0% Eficient
2019 1963 28,2% 6951 6946 80,0% 99,9% Satisfăcător
2018 1947 29,2% 6669 6717 79,7% 100,7% Eficient

 

E02  Vechime dosare in stoc. Centralizat

Stoc la data: {31.12.2020}

Anul Instanța Stoc dosare Valoare indicator Grad de eficiență
Total Din care mai vechi de 1,5 ani
2020 1955 230 11,8% Satisfăcător
2019 773 241 12,2% Satisfăcător
2018 1899 240 12,6% Satisfăcător

 

E03  Pondere dosare inchise intr-un an. centralizat

Perioada analizata: {01.01.2018 – 31.12.2020}

Anul Instanța Dosare soluționate Valoare indicator Grad de eficiență
Total Din care într-un an
2020 6352 6049 95,2% Foarte Eficient
2019 6946 6672 96,1% Foarte Eficient
2018 6717 6514 97,0% Foarte Eficient

 

E04  Durata medie de solutionare. Centalizat

Perioada analizata: {01.01.2018 – 31.12.2020}

Anul Instanță Dosare soluționate Durata soluționării Grad de eficiență
Total Din care Penal Non penal
Penal Non penal
2020 6352 1504 4848 1,6 5,0 Foarte Eficient
2019 6946 1405 5541 1,5 4,3 Foarte Eficient
2018 6717 1624 5093 1,2 4,0 Foarte Eficient

 

E05  Documente redactate peste Termen.Centralizat

Perioada analizata: {01.01.2018 – 31.12.2020}

Anul Instanta Dosare soluționate Termen mediu redactare Medie zile redactare Grad de eficiență
Total Din care redactate peste termenul legal
Număr dosare Pondere Medie zile depășire
2020 5531 172 3,1% 11,0 29,6 14,5 Foarte Eficient
2019 5769 86 1.5% 17,3 29,4 15,1 Foarte Eficient
2018 5851 133 2,3% 16,2 29,1 14,5 Foarte Eficient

 

E06  Indicatori Eficienta, analiza centralizata.

Perioada analizata: {01.01.2018 – 31.12.2020}

Anul Instanta Grad de eficiență

 

2020 Eficient
2019 Eficient
2018 Eficient

Indicatori de eficiență centralizat la  Tribunalul Arad și judecătorii

E01  Rata de solutionare. Centralizat.

Perioada analizata: {01.01.2018 – 31.12.2020}

Anul Instanța Stoc inițial Soluționate   Grad de eficiență
Total Raportat la intrate Intrate Total Din care din intrate Valoare indicator
2020 J. Arad 3821 16,5% 23202 22707 83,4% 97,9% Satisfăcător
2019 3396 15,4% 22115 21778 84,6% 98,5% Satisfăcător
2018 3576 17,8% 20042 20337 85,1% 101,5% Eficient
2020 J.Ineu 311 11,3% 2750 2813 91,6% 102,3% Foarte Eficient
2019 453 15,8% 2871 3015 90,0% 105,0% Foarte Eficient
2018 471 16,8% 2801 2822 84,7% 100,7% Eficient
2020 J. Lipova 592 25,7% 2300 2434 83,3% 105,8% Foarte Eficient
2019 732 29,5% 2485 2629 80,0% 105,% Foarte Eficient
2018 638 24,2% 2635 2555 75,8% 97,0% Satisfăcător
2020 J. Gurahonț 217 12,1% 1799 1753 87,6% 97,4% Satisfăcător
2019 267 16,2% 1646 1699 88,9% 103,2% Eficient
2018 342 21,2% 1611 1688 85,7% 104,8% Eficient
2020 Jud. Cris 390 11,4% 3425 3433 90,4% 100,2% Foarte Eficient
2019 601 16,2 3704 3919 90,5% 105,8% Foarte Eficient
2018   551 17,1% 3213 3172 82,9% 98,7% Satisfăcător
2020 Total Jud. 5331 15,9% 33476 33140 85,0% 99,0% Satisfăcător
2019   5449 16,6% 32821 33040 85,6% 100,7% Eficient
2018 5578 18,4% 30302 30574 84,1% 100,9% Eficient
2020 TribunalArad 2019 32,1% 6288 6352 78,0% 101,0% Eficient
2019 1963 28,2% 6951 6946 80,0% 99,9% Satisfăcător
2018   1947 29,2% 6669 6717 79,7% 100,7% Eficient
2020 Total 7350 18,5% 39764 39492 83,9% 99,3% Satisfăcător
2019   7412 18,6% 39772 39986 84,6% 100,5% Eficient
2018   7525 20,4% 36971 37291 83,3% 100,9% Eficient

 

E02  Vechime dosare în stoc. Centralizat.

Stoc la data: {31.12.2020}

Anul Instanța Stoc dosare Valoare indicator Grad de eficiență
Total Din care mai vechi de 1,5 ani
2020 J. Arad 4316 100 2,3% Foarte Eficient
2019 3733 67 1,8% Foarte Eficient
2018 3281 47 1,4% Foarte Eficient
2020 J.Ineu 248 2 0,8% Foarte Eficient
2019 309 3 1,0% Foarte Eficient
2018 450 3 0,7% Foarte Eficient
2020 J. Lipova 458 27 5,9% Eficient
2019 588 28 4,8% Foarte Eficient
2018 718 24 3,3% Foarte Eficient
2020 J. Gurahonț 263 7 2,7% Foarte Eficient
2019 214 4 1,9% Foarte Eficient
2018 265 9 3,4% Foarte Eficient
2020 Jud. Criș 382 9 2,4% Foarte Eficient
2019 386 2 0,5% Foarte Eficient
2018   592 14 2,4% Foarte Eficient
2020 Total Jud 5667 145 2,6% Foarte Eficient
2019   5230 104 2,0% Foarte Eficient
2018 5306 97 1,8% Foarte Eficient
2020 TribunalArad 1955 230 11,8% Satisfăcător
2019 1968 241      12,2% Satisfăcător
2018   1899 240 12,6% Satisfăcător
2020 Total 7622 375 4,9% Foarte Eficient
2019   7198 345 4,8% Foarte Eficient
2018   7205 337 4,7% Foarte Eficient

 

E03  Pondere dosare închise într-un an. Centralizat.

Perioada analizată: {01.01.2018 – 31.12.2020}

Anul Instanța Dosare soluționate Valoare indicator Grad de eficiență
Total Din care într-un an
2020 J. Arad 22707 22304 98,2% Foarte Eficient
2019 21778 21426 98,4% Foarte Eficient
2018 20337 19991 98,3% Foarte eficient
2020 J.Ineu 2813 2788 99,1% Foarte Eficient
2019 3015 2976 98,7% Foarte Eficient
2018 2822 2795 99,0% Foarte eficient
2020 J. Lipova 2434 2291 94,1% Foarte Eficient
2019 2629 2476 94,2% Foarte Eficient
2018 2555 2433 95,2% Foarte eficient
2020 J. Gurahonț 1753 1727 98,5% Foarte Eficient
2019 1699 1663 97,9% Foarte Eficient
2018 1688 1602 94,9% Foarte eficient
2020 Jud. Criș 3433 3400 99,0% Foarte Eficient
2019 3919 3864 98,6% Foarte Eficient
2018   3172 3136 98,9% Foarte eficient
2020 Total Jud 33140 32510 98,1% Foarte Eficient
2019   33040 32405 98,1% Foarte eficient
2018 30574 29957 98,0% Foarte eficient
2020 TribunalArad 6352 6049 95,2% Foarte Eficient
2019 6946 6672 96,1% Foarte Eficient
2018   6717 6514 97,0% Foarte Eficient
2020 Total 39492 38559 97,6% Foarte eficient
2019   39986 39077 97,7% Foarte eficient
2018   37291 36471 97,8% Foarte eficient

 

E04  Durata medie de soluționare. Centalizat.

Perioada analizată: {01.01.2018 – 31.12.2020}

Anul Instanță Dosare soluționate Durata soluționării Grad de eficiență
Total Din care Penal Non penal
Penal Non penal
2020 J. Arad 22707 4175 18532 2,6 2,1 Foarte eficient
2019 21778 4067 17711 2,1 2,1 Foarte eficient
2018 20337 4089 16248 2,1 2,2 Foarte eficient
2020 J.Ineu 2813 473 2340 2,1 1,6 Foarte eficient
2019 3015 513 2502 2,2 1,8 Foarte eficient
2018 2822 507 2315 2,2 1,9 Foarte eficient
2020 J. Lipova 2434 336 2098 3,6 3,0 Foarte eficient
2019 2629 477 2152 3,5 3,3 Foarte eficient
2018 2555 556 1999 2,7 3,0 Foarte eficient
2020 J. Gurahonț 1753 216 1537 1,9 2,2 Foarte eficient
2019 1699 278 1421 1,5 2,5 Foarte eficient
2018 1688 231 1457 2,2 3,0 Foarte eficient
2020 Jud. Criș 3433 712 2721 2,0 1,4 Foarte eficient
2019 3919 754 3165 2,6 1,6 Foarte eficient
2018   3172 545 2627 2,4 1,8 Foarte eficient
2020 Total Jud. 33140 5912 27228 2,5 2,0 Foarte eficient
2019   33040 6089 26951 2,3 2,1 Foarte eficient
2018 30574 5928 24646 2,2 2,3 Foarte eficient
2020 Tribunal Arad 6352 1504 4848 1,6 5,0 Foarte eficient
2019 6946 1405 5541 1,5 4,3 Foarte eficient
2018   6717 1624 5093 1,2 4,0 Foarte eficient
2020 Total 39492 7416 32076 2,3 2,5 Foarte eficient
2019   39986 7494 32492 2,1 2,5 Foarte eficient
2018   37291 7552 29739 2,0 2,6 Foarte eficient

 

E05  Documente redactate peste termen.Centralizat.

Perioada analizată: {01.01.2018 – 31.12.2020}

Anul Instanta Dosare soluționate Termen mediu redactare Medie zile redactare Grad de eficiență
Total Din care redactate peste termenul legal
Număr dosare Pondere Medie zile depășire
2020 J. Arad 12116 499 4,1% 8,9 31,5 17,0 Foarte Eficient
2019 12367 226 1,8% 4,5 31,0 16,7% Foarte Eficient
2018 11886 225 1,9% 8,4 31,1 16,2 Foarte eficient
2020 J.Ineu 1353 0 0,0% 0,0 31,2 9,3 Foarte Eficient
2019 1544 2 0,1% 12,0 31,3 12,5 Foarte Eficient
2018 1395 109 7,8% 37,0 31,0 15,5 Foarte eficient
2020 J. Lipova 1231 39 3,2% 19,4 30,8 6,9 Foarte Eficient
2019 1539 19 1,2% 8,1 30,8 8,6 Foarte Eficient
2018 1432 9 0,6% 41,3 31,0 5,7 Foarte eficient
2020 J. Gurahonț 857 4 0,5% 57,3 30,3 8,5 Foarte Eficient
2019 981 0 0,0% 0,0 30,3 12,4 Foarte Eficient
2018 943 1 0,1% 4,0 30,4 14,3 Foarte eficient
2020 Jud. Criș 1564 0 0,0% 0,0 31,2 4,9 Foarte Eficient
2019 1993 5 03% 33,0 31,2 5,4 Foarte Eficient
2018   1518 32 2,1% 14,3 31,1 11,1 Foarte eficient
2020 Total Jud. 17121 542 3,2% 10,0 31,3 14,1 Foarte Eficient
2019   18424 252 1,4% 5,4 31,0 14,2 Foarte eficient
2018 17174 376 2,2% 18,0 31,0 14,7 Foarte eficient
2020 Tribunal Arad 5531 172 3,1% 11,0 29,6 14,5 Foarte Eficient
2019 5769 86 1,5% 17,3 29,4 15,1 Foarte Eficient
2018   5851 133 2,3% 16,2 29,1 14,5 Foarte Eficient
2020 Total 22652 714 3,2% 10,2 30,9 14,2 Foarte eficient
2019   24193 338 1,4% 8,5 30,6 14,4 Foarte eficient
2018   23025 502 2,2% 17,8 30,7 14,6 Foarte eficient

 

E06  Indicatori eficientă, analiza centralizată.

Perioada analizată: {01.01.2018 – 31.12.2020}

Anul Instanta Grad de eficiență

 

2020 J. Arad Foarte eficient
2019 Foarte eficient
2018 Foarte eficient
2020 J.Ineu Foarte eficient
2019 Foarte eficient
2018 Foarte eficient
2020 J. Lipova Foarte eficient
2019 Foarte eficient
2018 Foarte eficient
2020 J. Gurahonț Foarte eficient
2019 Foarte eficient
2018 Foarte eficient
2020 Jud. Criș Foarte eficient
2019 Foarte eficient
2018   Foarte eficient
2020 Total Jud. Foarte eficient
2019   Foarte eficient
2018   Foarte eficient
2020 Tribunal Arad Eficient
2019 Eficient
2018   Eficient
2020 Total Foarte eficient
2019   Foarte eficient
2018   Foarte eficient

 

 1. PONDEREA HOTĂRÂRILOR ATACATE ŞI INDICELE DE DESFIINŢARE

V.Indicii de atacabilitate şi de desfiinţare a hotărârilor judecătoreşti.

Ponderea hotărârilor atacate şi indicele de desfiinţare. Centralizat la nivelul Tribunalului Arad

Materia Hotărâri pronunţate Hotărâri

atacate

Hotărâri

desfiinţate

Ponde-

rea

atacabilităţii

Indicele

de  desfiinţare/

atacate

Modificate Casate cu rejudecare
apel recurs +cont.
Penală 909 199 14 21,90% 1,54%
95 104 11 3
 Non penală 2636 1311 297 49.73% 11,27%
609 702 252 45
Instanţă 3545 1510 311 42,60% 8,77%
704 806 263 48

 

***Calculată numai la hotărîrile atacabile

Pentru calculul indicatorilor de pe ultimele două coloane vor fi folosite următoarele formule:

Ponderea atacabilităţii = numărul doasarelor ajunse în căile de atac la instanța superioară raportat la nr. Dosarelor soluționate la instanța de referință hotărâri atacate*100/ hotărâri pronunţate;

Indicele de desfiinţare ( de casare) numărul hotărârilor admise în tot sau în parte în căile de atac raportat la numărul dosarelor soluționate la aceiași instanță total=hotărâri desfiinţate*100/ hotărâri pronunţate;

Comparativ cu anii precedenţi evoluţia indicatorilor ante-menţionaţi reiese din graficele de mai jos:

  Ponderea

Atacabilităţii/ instanță

Indicele

de  desfiinţare/

atacate/instanță

2020 42,60% 8,77%
2019 46,49% 6,89%
2018 43,86% 7,26%

Ponderea hotărârilor atacate şi indicele de desfiinţare la nivelul secțiilor Tribunalului Arad

Secția I civilă.

Indicatorii de atacabilitate a hotărârilor judecătorești și indicatorii de desființare a hotărârilor judecătorești.

Materia Hotărâri pronunţate Hotărâri

atacate

Hotărâri

desfiinţate

Ponderea

atacabilităţii

Indicele

de  desfiinţare/

atacate

Modificate Casate cu rejudecare
apel recurs +cont.
Penală
 Non penală 717 334 21 46.58% 2.93%
69 265 14 7
Instanţă

***Calculată numai la hotărîrile atacabile

Pentru calculul indicatorilor de pe ultimele două coloane vor fi folosite următoarele formule:

Ponderea atacabilităţii = numărul doasarelor ajunse în căile de atac la instanța superioară raportat la nr. Dosarelor soluționate la instanța de referință

hotărâri atacate*100/ hotărâri pronunţate;

Indicele de desfiinţare ( de casare) numărul hotărârilor admise în tot sau în parte în căile de atac raportat la numărul dosarelor soluționate la aceiași instanță total=hotărâri desfiinţate*100/ hotărâri pronunţate;

Comparativ cu anii precedenţi evoluţia indicatorilor ante-menţionaţi reiese din graficele de mai jos:

  Ponderea

Atacabilităţii/ instanță

Indicele

de  desfiinţare/

atacate/instanță

2020 46.58% 2.93%
2019 57,14% 3,00%
2018 52,93% 4,39%

 

În anul 2020, din totalul de 717 hotărâri pronunţate cu cale de atac la Curtea de Apel Timişoara au fost atacate efectiv un număr de 334 hotărâri ceea ce determină o pondere a atacabilităţii de  46,58%.

Se poate observa că ponderea atacabilităţii a scăzut  faţă de anul anterior, când a fost de 57,14%.

Cu toate acestea, numărul hotărârilor desfiinţate în căile de atac este unul relativ mic, anume 21 de hotărâri (din care 14 hotărâri au fost modificate si 7 hotărâri au fost casate cu rejudecare), ceea ce determină un indice de desfiinţare de 2,93%.

Aşadar, după cum rezultă din evidenţa statistică, la nivelul secţiei a I-a civilă indicele de desfiinţare a scăzut în anul 2020 faţă de anul 2019, când a fost de 3,00%, fiind însă semnificativ nu procentul, ce este influenţat de factori obiectivi (precum numărul de hotărâri judecătoreşti pronunţate, respectiv cel a căilor de atac declarate) dar şi de factorul subiectiv (uman), ci numărul mic de hotărâri judecătoreşti desfiinţate în căile de atac, acesta menţinându-se la acelaşi nivel ca anul trecut.

Secția a II-a civilă

Indicatorii de atacabilitate a hotărârilor judecătorești. Indicatorii de desființare a hotărârilor judecătorești.

Ponderea hotărârilor atacate şi indicele de desfiinţare:

Materia Hotărâri pronunţate Hotărâri

atacate

Hotărâri

desfiinţate

Ponderea

atacabiliăţii

Indicele

de  desfiinţare/

atacate

Modificate Casate cu rejudecare
apel recurs +cont.
Penală
 Non penală 862 297 66 34.45% 7.66%

 

193 104 43 23
Instanţă

***Calculată numai la hotărîrile atacabile

Pentru calculul indicatorilor de pe ultimele două coloane vor fi folosite următoarele formule:

Ponderea atacabilităţii = numărul doasarelor ajunse în căile de atac la instanța superioară raportat la nr. Dosarelor soluționate la instanța de referință

hotărâri atacate*100/ hotărâri pronunţate;

Indicele de desfiinţare ( de casare) numărul hotărârilor admise în tot sau în parte în căile de atac raportat la numărul dosarelor soluționate la aceiași instanță total=hotărâri desfiinţate*100/ hotărâri pronunţate;

Comparativ cu anii precedenţi evoluţia indicatorilor ante-menţionaţi reiese din graficele de mai jos:

  Ponderea

Atacabilităţii/ instanță

Indicele

de  desfiinţare/

atacate/instanță

2020 34.45% 7.66%

 

2019 50.47% 8.43%
2018 53,54% 7,06%

În anul 2020, la Secţia a II-a Civilă au fost soluţionate un număr de 862 cauze cu cale de atac la Curtea de Apel Timişoara şi la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, din acestea fiind efectiv atacate un număr de 297 hotărâri, ceea reprezintă o pondere a atacabilităţii de 34,45%.

Ponderea atacabilităţii hotărârilor a scăzut de la 50,47% în anul 2019 la 34,45% în anul 2020.

Indicele de casare a scăzut de la 8.43% în anul 2019 la 7,66% în anul 2020.

Din hotărârile atacate au fost casate/modificate un număr de 66, din care casate un număr de 23 dosare casate, iar modificate un număr de 43.

Secția a III-a de contencios administrative și fiscal, litigii de muncă și asigurări sociale.

Indicatorii de atacabilitate a hotărârilor judecătorești. Indicatorii de desființare a hotărârilor judecătorești.

Ponderea hotărârilor atacate şi indicele de desfiinţare:

Materia Hotărâri pronunţate Hotărâri

 atacate

Hotărâri

 desfiinţate

Ponderea

atacabilităţii

Indicele

de  desfiinţare/

atacate

Modificate Casate cu rejudecare
apel recurs +cont.
Penală
 Non penală 1057 680 185 64,43% 17,50%
347 333 175 10
Instanţă

 

Materia Hotărâri pronunţate Hotărâri     desfiinţate Indicele

de  desfiinţare

 

Modificate Casate cu rejudecare
Contencios administrativ 373 52 13,94%
45 7
– litigii  funcţionari publicii 133 16 12,03%
16 1
Litigii de muncă şi asigurări sociale 551 117 21,23%
116 1

În anul 2020, la nivelul Secţiei a III-a contencios administrativ fiscal, litigii de muncă şi asigurări sociale, ponderea atacabilităţii a atins valoarea de 64,43% din cele 1057 hotărâri pronunţate, fiind atacate 680 hotărâri.

Indicatorul de 64,43% reprezintă ponderea atacabilităţii ca raport de calcul între numărul total al hotărârilor atacate cu recurs/apel şi cauzele soluţionate.

Din numărul total de 680 hotărâri atacate în anul 2020 au fost desfiinţate un număr de 185 de hotărâri, respectiv 175 de hotărâri modificate şi 10 hotărâri casate.

Procentul hotărârilor desfiinţate este de 17,50 % raportat la hotărârile atacate, în creştere faţă de anul 2019 când a fost de 9,81%.

Indicele de casare de 17,50 % este calculat ca raport între numărul dosarelor în care Curtea de Apel Timişoara a pronunţat soluţiile de admitere a recursurilor, respectiv apelului şi numărul hotărârilor pronunţate de Secţia a III-a contencios administrativ fiscal, litigii de muncă şi asigurări sociale împotriva cărora a fost declarată efectiv calea de atac a recursului sau apelului.

Comparativ cu anii precedenţi evoluţia indicatorilor ante-menţionaţi reiese din graficele de mai jos:

  Ponderea

atacabilităţii/ instanță

Indicele

de  desfiinţare/

atacate/instanță

2020 64,43% 17,50%
2019 50,57% 9,81%
2018 56,47% 13,51%

Pondererea atacabilităţii de 64,43%, faţă de anul 2019 când era 50,57%, a crescut, iar indicele de desfiinţare a hotărârilor atacate este de 17,50%, iar în anul 2019 a fost de 9,81%.

La acest indicator calitativ al hotărârilor ne propunem o îmbunătăţire în anul 2021.

Ca o concluzie generală se poate afirma că efortul susţinut al colectivului de judecători şi grefieri evidenţiat în principalii indicatori statistici reflectă activitatea Secţiei a III-a de contencios administrativ fiscal, litigii de muncă şi asigurări sociale ca secţie „foarte eficientă”.

Secția penală.

Indicatorii de atacabilitate a hotărârilor judecătorești. Indicatorii de desființare a hotărârilor judecătorești.

Ponderea hotărârilor atacate şi indicele de desfiinţare:

Materia Hotărâri pronunţate Hotărâri

 atacate

Hotărâri

 desfiinţate

Ponderea

atacabilităţii

Indicele

de  desfiinţare/

atacate

Modificate Casate cu rejudecare
apel recurs +cont.
Penală 909 199 14 21,90% 1,54%
95 104 11 3
 Non penală
Instanţă

Comparativ cu anii precedenţi evoluţia indicatorilor ante-menţionaţi reiese din graficele de mai jos:

  Ponderea

Atacabilităţii/ instanță

Indicele

de  desfiinţare/

atacate/instanță

2020 21,90% 1,54%
2019 27.35% 2.46%
2018 19,81% 2,50%

La Secţia penală a Tribunalului Arad, în anul 2020 au fost pronunţate 909 hotărâri atacabile.

Au fost trimise la Curtea de Apel Timişoara un număr de 199 dosare în care hotărârile au fost atacate, din care 95 hotărâri atacate cu apel, 102 în contestaţie şi 2 hotărâri atacate cu recurs.

În anul 2020 au fost desfiinţate 14 hotărâri, din care 4 hotărâri desfiinţate în parte şi modificate de Curtea de Apel Timişoara, 7 hotărâri desfiinţate în tot şi cauzele au fost rejudecate de Curtea de Apel Timişoara, 2 hotărâri au fost desfiinţare cu trimiterea cauzelor spre rejudecare la Tribunalul Arad şi 1 hotărâre a fost desfiinţată cu restituirea cauzei la parchet.

 1. RESURSELE UMANE AFLATE LA DISPOZIŢIA INSTANŢEI ÎN ANUL 2020  

 VI.  Situația posturilor (de judecător, magistrat asistent, personal auxiliar)

 Statul de funcţii și de personal de la instanţele din circumscripţia teritorială a Tribunalului Arad la data de 31 decembrie 2020 cuprinde 272 posturi şi se prezintă astfel:

 • 82 posturi de judecător;
 • 4  posturi de asistent judiciar;
 • 153 posturi de personal auxiliar de specialitate;
 • 22 posturi de personal conex;
 • 7 posturi de funcţionar public;
 • 4 posturi de personal contractual.

     La Tribunalul Arad

La  data de 31 decembrie 2020 în statul de funcţii și de personal la Tribunalul Arad există un număr de 34 de posturi de judecător, 4 posturi de asistenți judiciar, 49 de posturi de grefier, 6 specialiști IT, 4 posturi de grefier arhivar, 3 posturi de aprod, 3 posturi de șofer, 7 funcționari publici și 3 posturi de personal contractual.

În cursul anului 2020, statul de funcții și de personal a fost suplimentat cu un post de specialist IT, prin transferul unui post de specialist IT de la Tribunalul Caraș Severin  la Tribunalul Arad prin Ordinul MJ nr.2798/C/29.06.2020.

Pe parcursul anului 2020, deşi schema de personal, atât în privinţa judecătorilor cât şi a grefierilor, a fost aproape completă, s-au înregistrat fluctuaţii de personal care au influenţat activitatea instanţei.

Tribunalul Arad şi-a desfăşurat activitatea cu un număr mediu de 31 de judecători din totalul de 34 de judecători prevăzuți în statul de funcții și de personal ca urmare a modificărilor apărute în statul de funcţii, derivate din pensionări, promovări în funcţii de conducere, transferuri și delegări.

În ceea ce privește numărul de grefieri, în cursul anului 2020 Tribunalul Arad şi-a desfăşurat activitatea cu un număr de 49 de grefieri prevăzuți în statul de funcții și de personal, din care un număr de 36 de grefieri de ședință, restul grefierilor fiind repartizați la compartimentele auxiliare (grefă, arhivă, registratură, executări penale)

La finele anului 2020 schema de personal în ceea ce privește personalul auxiliar de specialitate, personalul  conex, funcționari publici și personal contractual, nu a fost în întregime ocupată, existând 5 posturi vacante de grefier respectiv 2 posturi vacante de specialist IT atât la nivelul tribunalului cât și la nivelul  judecătoriilor arondate.

Concluzionând putem spune că anul 2020 a ridicat probleme dificile de management a resurselor umane, datorită nivelului scăzut de ocupare a schemei de personal la grefieri, raportat la situația pandemică creată de infecţiile cu Coronavirus COVID–19, ceea ce a determinat o suprasolicitare a grefierilor, eforturile conduceri instanţelor fiind îndreptate spre alocarea echilibrată a resursei umane și a sarcinilor precum și identificarea situațiilor de criză create de lipsa de personal.

Statul de funcţii al Judecătoriei Arad

Statul de funcţii al Judecătoriei Arad, la data de 1 ianuarie 2020, cuprindea 31 posturi de judecători, 47 posturi de grefieri (din care 38 cu studii superioare şi 9 cu studii medii), 5 posturi de grefier arhivar, 3 posturi de aprod, 1 post de agent procedural şi 1 post de şofer. Conducerea instanţei este asigurată de un preşedinte ajutat de un vicepreşedinte, doi preşedinţi de secţii şi de un colegiu de conducere format din patru membri aleşi, un grefier-şef şi doi grefieri şefi de secţie.

Pe parcursul anului 2020, deşi schema de personal, atât în privinţa judecătorilor cât şi a grefierilor, a fost aproape completă, s-au înregistrat fluctuaţii de personal care au influenţat activitatea instanţei.

În privinţa judecătorilor, media celor care şi-au desfăşurat efectiv activitatea pe parcursul anului în cadrul instanţei a fost de 27,5  iar fluctuaţiile de personal au avut un impact  asupra încărcăturii pe judecător:

La sfârşitul anului în cadrul Secţiei civile îşi desfăşurau  efectiv activitatea 22 judecători, iar în cadrul Secţiei penale 6 judecători.

În privinţa grefierilor, în anul 2020 au existat de asemenea fluctuaţii de personal.

La sfârşitul anului 2020 pentru personalul auxiliar de specialitate existau 1 post vacant temporar, 1 post de grefier cu studii medii vacant, 1 post de grefier cu studii superioare şi 1 post de grefier arhivar ca urmare a  modificării statului de funcţii.

În cadrul Secţiei civile, la sfârşitul anului îşi desfăşurau efectiv activitatea 22 grefieri, iar în cadrul Secţiei penale funcţionau 7 grefieri.

Concluzionând putem spune că anul 2020 nu a ridicat probleme dificile de management a resurselor umane, având în vedere nivelul de ocupare a schemei de personal, eforturile conducerii instanţei fiind îndreptate spre alocarea echilibrată a sarcinilor şi identificarea unei compatibilităţi cât mai mari între persoană şi cerinţele postului ocupat.

Statul de funcţii al Judecătoriei Ineu

În ceea ce priveşte resursele umane la Judecătoria Ineu, statul de funcții și de personal cuprinde un număr de 5 posturi de judecător, 8 posturi de grefier, 3 posturi de grefier arhivar și 3 posturi de personal conex.

Prin Hotărârea nr.1302/ 29.10.2020 a Consiliului Superior al Magistraturi, a fost modificat statutul de funcții al acestei instanțe prin transferul unui post de grefier arhivar cu studii medii de la Judecătoria Ineu la Judecătoria Arad;

La data de 01.01.2020 au fost ocupate efectiv cele 4 posturi de judecători.

Începând cu data de 12.10.2020 şi-au desfăşurat activitatea la Judecătoria  Ineu, 3 judecători.

Cu privire la situaţia grefierilor, cele 8 posturi de grefier de şedinţă, sunt ocupate efectiv.

Până la data de 18.09.2020 şi-au desfăşurat activitatea la compartimentul arhivă şi registratură 4 grefieri arhivari, fiecare dintre aceştia îndeplinesc şi alte atribuţii respectiv sunt delegaţi la compartimentul executări civile, persoane juridice, asociaţii de proprietari.

Statul de funcţii la Judecătoria Ineu în prezent  este de 3 grefieri arhivari.

În prezent, în cadrul compartimentului arhivă  şi registratură funcţionează 3 grefieri arhivari dintre care  un grefier arhivar este desemnat cu  înregistrarea şi repartizarea cauzelor.

 Statul de funcţii al Judecătoriei Chișineu Criș

Statul de funcții și de personal cuprinde un număr de 4 posturi de judecător, 7 posturi de grefier, 3 posturi de greier arhivar, 1 post de specialist IT, 1 agent procedural și 1 aprod.

Pe parcursul anului 2020, atât în privinţa judecătorilor cât şi a grefierilor, la nivelul Judecătoriei Chișineu Criș s-au înregistrat mici fluctuaţii de personal care au influenţat activitatea instanţei în sens pozitiv.

În privinţa personalului auxiliar se reţine că, în cadrul Judecătoriei Chişineu Criş sunt șase posturi de grefier de ședință și trei posturi de grefier arhivar prevăzute în schemă, instanța funcționând până la 1 noiembrie 2020 cu schema de personal auxiliar completă.

Activitatea de punere în executare a hotărârilor judecătoreşti a fost asigurată prin sectoarele „executări penale” și „executări civile şi contravenţionale ” de către un grefier de ședință delegat la aceste compartimente.

Actualmente, schema de judecători este completă, iar cea de personal auxiliar nu este completă datorită faptului că un grefier a fost transferat la o altă instanță.

Statul de funcţii al Judecătoriei Lipova

Statul de funcții și de personal cuprinde un număr de 4 posturi de judecător, 8 posturi de grefier,  posturi de greier arhivar, 1 post de specialist IT, 1 agent procedural, 1 post de muncitor și 2 posturi de  aprod.

Din luna iulie 2020 la nivelul instanţei au funcţionat un număr de patru grefieri de şedinţă şi un număr de patru judecători.

Fluctuaţia grefierilor a influenţat în mod negativ activitatea instanţei şi în anul 2020, în cadrul instanţei activând patru grefieri de şedinţă în mod constant.

La această dată, nu există posturi vacante de judecător sau posturi vacante de personal auxiliar de specialitate.

Statul de funcţii al Judecătoriei Gurahonț

Statul de funcţii pentru judecători la Judecătoria Gurahonţ este prevăzut cu 4 posturi de judecători, dintre care trei ocupate şi un post fiind vacant.

În cadrul instanţei, funcţionează în prezent efectiv un număr de 2 compleuri de judecată care judecă în materie civilă şi penală.

Statul de funcții și de personal, la nivelul  Judecătoriei Gurahonţ, în cursul anului 2020, cuprinde 6 grefieri, 1 grefier registrator, 2 grefieri arhivari, 1 agent procedural și 2 aprozi;

 VI. INFRASTRUCTURA  INSTANŢEI

 VII. Infrastructura și capacitatea instituțională a Tribunalului Arad pe anul 2020

Tribunalul Arad împreună cu Judecătoria Arad, funcţionează în aceeaşi clădire, respectiv Palatul de Justiţie situat în Arad B-dul General Vasile Milea nr 2.

În anul 2018 au fost finalizate lucrările de construcţii aferente investiţiei de „Mansardare si reabilitare termică pod Tribunalul Arad” realizată de către Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.” S.A, lucrări demarate în anul 2015.

Valoarea lucrărilor de construcţii aferente investiţiei este de 4.252.942,85 lei, la care se adaugă dotări privind mobilierul în valoare de  218.646,15 lei, precum și utilaje şi echipamente (lift exterior, grup pompare incendiu, chiler, modul termic, etc) în valoare de 564.579,16 lei.

Prin reabilitarea termică a Tribunalului Arad s-a realizat o reducere a costurilor privind energia termică, iar prin realizarea mansardării Tribunalului Arad rezultă un număr de 15 birouri, 2 săli arhivă, o sală de consiliu, care rezolva problema disfuncţionalității spaţiilor pentru Tribunalul Arad şi Judecătoria Arad.

Judecătoria Lipova îşi desfăşoară activitatea într-o clădire pe două nivele care este  proprietatea Statului Român aflată în administrarea Tribunalului Arad.

Judecătoria Lipova ocupă nivelul întâi şi partea stângă din nivelul al doilea din imobil, dispune de două săli de judecată, un număr de 13 birouri pentru judecători şi grefieri, precum şi alte spaţii anexe, spaţiu suficient pentru a asigura desfăşurarea în bune condiţii nu numai a activităţii de judecată propriu-zisă, ci şi a celorlalte activităţi din cadrul unei instanţe.

De asemenea, în acelaşi imobil îşi desfăşoară activitatea şi  Parchetul de pe lângă Judecătoria Lipova.

Judecătoria Ineu, îşi desfăşoară activitatea într-un imobil nou renovat situat în oraşul Ineu, Strada Narciselor nr. 7, spaţiu obţinut de la Consiliul Local al Oraşului Ineu la schimb cu vechiul sediu al Judecătoriei Ineu situat pe strada Calea Republicii nr. 26.

Judecătoria Chişineu Criş, îşi desfăşoară activitatea într-un sediu nou care corespunde nevoilor acesteia şi a fost dat în folosinţă  gratuită  de către Oraşul Chişineu Criş, fiind alcătuită din parter şi etaj, la parter se află o sală de judecată, birou arhivă, birou registratură, birou avocaţi, spaţiile destinate arestaţilor şi deţinuţilor, ele fiind prevăzute distinct pentru femei şi bărbaţi. La etaj se află, printre altele, o cameră de consiliu, biblioteca, birourile: preşedintelui, judecătorilor, grefierului şef şi al grefierilor.

Judecătoria Gurahont îşi desfăşoară activitatea într-un imobil  care este  proprietatea Statului Român aflată în administrarea Tribunalului Arad.

Judecătoria Gurahont, dispune de două săli de judecată, un număr 8   de  birouri pentru judecători şi grefieri, precum şi alte spaţii anexe, spaţiu suficient pentru a asigura desfăşurarea în bune condiţii a activităţii de judecată si functionare.

VII. RESURSELE MATERIALE AFLATE LA DISPOZIŢIA INSTANŢEI ÎN ANUL 2020

În anul 2020, Tribunalul Arad a avut alocate  credite bugetare  de la ordonatorul secundar de credite – Curtea de Apel Timişoara în valoare de 49.389.339 lei, credite ce reprezintă  109,82% fata de bugetul aprobat in anul 2019 acestea fiind în sumă de 44.971.587 lei.

Conform ultimei file de buget aprobată de Ministerul Justiţiei nr. 2262/28.12.2020 var. MJ nr. 114851/28.12.2020, Bugetul Tribunalului Arad a fost structurat pe  capitole  după cum urmează:

Capitolul 61.01,,Ordine publică şi siguranţă naţională”

 

Buget aprobat 49.389.339 lei
Plăti nete de casă 49.203.136 lei
Execuţie bugetară        99,62%

Defalcat astfel:

titlul I     ,,Cheltuielile de personal”

 

 
credite bugetare 43.949.700 lei
plaţi nete de casă 43.883.499 lei
execuţie bugetară 99,85%
titlul II    ,,Cheltuieli cu bunurile şi serviciile”  
credite bugetare 1.382.260 lei
plaţi nete de casă 1.379.417 lei
execuţie bugetară 99,79 %
titlul  X  ,,Alte cheltuieli ”despăgubiri  civile +fd handicap  
credite bugetare 507.829 lei
plaţi nete de casă 507.178 lei
execuţie bugetară 99,87 %
titlul  XII  ,,Cheltuieli de capital”  
credite bugetare 1.512.000 lei
plaţi nete de casă 1.506.477 lei
execuţie bugetară 99,63 %

 

Capitolul 54.01 „Alte servicii publice generale”  – onorarii
credite bugetare 2.031.550 lei
plaţi nete de casă 2.031.403 lei
execuţie bugetară 99,99 %

 

Capitolul 68.01 „Asigurări şi asistenţă socială      

 

credite bugetare 6.000 lei
plaţi nete de casă 6.000 lei
execuţie bugetară 100%

Structura plătilor nete de casa aferente Tribunalului  Arad în anul 2020 se prezintă astfel:

Plăţi nete de casă  2020 – bugetul de stat Suma
-lei-
Plăţi nete de casă  2020 – bugetul de stat  
Cheltuielile de personal, din care : 43.883.499
Cheltuieli salariale în bani (salarii, transport lunar, chirii, călătorii,) 42.050.021
Cheltuieli salariale în natură( medicamente şi vouchere vacanta) 521.972
Contribuţii la salarii 1.311.506
Cheltuieli cu bunurile şi serviciile din care 1.379.417
Bunuri şi servicii 1.140.239
Reparaţii curente – faţada Tribunalului Arad 51.227
Obiecte de inventar- 39.957
Deplasări 540
Pregătire profesională – funcţionari publici 550
Protecţia muncii si medicina muncii 114.092
Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii 32.812
Alte cheltuieli despăgubiri civile şi fd. handicap 507.178
Cheltuieli de capital 1.506.477
Alte servicii publice generale (onorarii avocaţi, ajutor publ. jud.) 2.031.403
Asigurări şi asistenţă socială 6.000

Datoriile către furnizori  ale Tribunalului Arad la finele anului 2020 se ridică la nivelul sumei de 255.811 lei reprezentând facturi furnizori utilităţi  şi onorarii avocaţi aferente lunii decembrie 2020.

Analizând comparativ plăţile nete  în anul 2020 faţă de anul 2019:

Plăţi nete de casă – bugetul de stat 2019 2020 Diferente
0 1 2 3=1-2
Cheltuielile de personal 40.619.231 43.883.499 -3.264.268
Cheltuieli cu bunurile şi serviciile 1.334.976 1.379.417 -44.441
Alte cheltuieli despăgubiri civile 949.368 507.178 442.190
Cheltuieli de capital 337.217 1.506.477 1.169.260
Alte servicii publice generale (onorarii avocaţi, ajutor publ. jud.) 1.585.766 2.031.403 -445.637
Asigurări şi asistenţă socială 6.000 6.000 0

Se poate constata o creştere a plăţilor la capitolul cheltuieli de personal de 3.264.268 lei rezultată din creşterea  salarială VRS de la 463,5 pentru anul 2019 la VRS 484,18 pentru anul 2020, precum si din achitarea diferenţelor salariale stabilite prin hotărâri judecătoreşti  ponderea cea mai mare fiind plata a 10% VRS 463,5, 484,18 pentru perioadele 2015-2019.

La capitolul cheltuieli materiale se înregistrează o creştere de 44.441 lei în anul 2020 faţă de anul 2019 acest lucru asigurând o bună funcţionare a instanţelor.

La capitolul alte cheltuieli –despăgubiri civile se înregistrează o descreştere  de 442.190 lei în anul 2020 faţă de anul 2019  în principal prin finalizarea unor sume prevăzute în hotărâri judecătoreşti având ca obiect acordarea unor drepturi de natura salarială stabilite în favoarea personalului din sectorul bugetar.

Cheltuielile de capital au înregistrat o creştere semnificativă de 1.169.260 lei mai mult fata de anul 2019 după cum urmează:

În anul 2020 au fost alocate fonduri în valoare de 1.512.000 lei detaliate în lista de investiții astfel:

 1. Aparat de aer condiţionat sala servere (1 buc) – pentru asigurarea temperaturii optime în perioada cu temperaturi ridicate, în sala serverelor.
Denumire Valoare  alocată Sumă plătită
Aparat de aer condiţionat sala servere 20.000,00 19.980,00

 

 1. Echipament de printare -Tribunalul Arad și Judecătoria Arad (2 buc) – pentru printarea coperților de dosare, plierea în Z a comunicărilor și citațiilor, printarea diferitelor documente necesare pentru actul de justiție (hotărâri, încheieri, legislație, broșuri), scanarea documentelor depuse la dosar.
Denumire Valoare  alocată Sumă plătită
Echipament de printare -Tribunalul Arad și Judecătoria Arad (2 buc) 310.000,00 309.016,00

 

 1. Sisteme de videoconferință -Tribunalul Arad și judecătorii (23 buc) – care contribuie la eficientizarea activității instanțelor de judecată și implicit a actului de justiție astfel: economisirea timpului, scăderea cheltuielilor de deplasare (costuri pentru transportul personal, cazare etc.), creșterea siguranței participanților (transferul inculpaților aflați în stare de deținere, transportul personal), accelerarea procesul decizional, impact redus asupra mediului.
Denumire Valoare  alocată Sumă plătită
Sisteme de videoconferință -Tribunalul Arad și judecătorii (23 buc) 543.000,00 542.800,00

 

 1. Scannere mari – Tribunalul Arad si judecătorii (14 buc) – continuarea proiectului Dosarul Electronic necesită echipamente performante de scanare de generație nouă.
Denumire Valoare  alocată Sumă plătită
Scannere mari – Tribunalul Arad si judecatorii (14 buc) 220.000,00 219.779,00

 

 1. Laptopuri – Tribunalul Arad si judecătorii (56 buc) – desfășurarea în bune condiții a muncii de la domiciliu în așa fel încât accesul de la distanță în sistemul intranet JUSTRO să nu pericliteze siguranța rețelei
Denumire Valoare  alocată Sumă plătită
Laptopuri – Tribunalul Arad si judecătorii (56 buc) 336.000,00 335.666,00

Urmare a diferențelor intre sumele alocate și sumele plătite, s-au făcut economii astfel încât suma rezultată a fost distribuită pentru achiziționarea unor echipamente IT de strictă necesitate pentru buna funcționare a activității instanțelor.

Denumire investiție Cant. Valoare alocată Sumă plătită
Sursa Smart UPS – Tribunalul Arad 1 14.000,00 12.983,00
NAS( Neywork attached storage) cu HDD la Tribunalul Arad 3 8.500,00 7.675,00
Switch Tribunalul Arad 1 3.500,00 2.648,00
Server cu HDD si licenţe incluse la Tribunalul Arad 2 57.000,00 55.930,00

La capitolul – alte servicii publice generale (onorarii avocaţi, ajutor public judiciar) s-a înregistrat o creștere semnificativă de 445.637 lei mai mult fată de anul 2019 în principal ca majorare a onorariilor de avocaţi stabilite prin protocolul încheiat de Ministerul Justiţiei și U.N.B. precum și prin creștere numărului de cauze.

VIII. CONCLUZII

Cu toate că situațiile statistice nu spun totul despre realitatea existentă în cadrul unei instanțe de judecată, analizarea indicatorilor de activitate stabiliți la nivel național, este necesară pentru a putea avea un punct de reper în a compara unitar eforturilor depuse de judecători pe parcursul unui an de zile, fie prin raportare la alte instanțe, fie la propria activitate din anul precedent.

Din această perspectivă comparatistă, s-a constatat o scădere cu aproximativ 9,54% a volumului de activitate al Tribunalului Arad față de anul precedent, în sensul că în anul 2019      s-au înregistrat un număr de 6.951 de cauze noi, cu 663 de dosare mai multe decât în anul 2020 când au fost înregistrate un număr de 6.288 dosare noi.

Per ansamblu, la nivelul tuturor instanțelor din județ, numărul cauzelor nou înregistrate a scăzut nesemnificativ, cu 8 dosare, de la 39.772  dosare în 2019, la  39.764 dosare în 2020.

La nivelul judecătoriilor aflate în raza de competență a Tribunalului Arad, volumul de activitate și încărcătura de dosare ce a revenit spre soluționare fiecărui judecător s-a situat aproximativ în aceeași parametrii precum în anii precedenți, cu ușoare fluctuaţii, de regulă descendente, cu excepția Judecătoriilor Arad și Ineu unde încărcătura  pe judecător a crescut.

Din perspectiva indicatorilor de eficiență, care analizează unitar, la nivel național, activitatea instanțelor judecătorești evaluând-o sub aspectul ratei de soluționare a dosarelor, a vechimii dosarelor în stoc, a ponderii dosarelor închise într-un an, a duratei medii de soluționare și a hotărârilor redactate peste termen, Tribunalul Arad se situează și în acest an, la fel ca în anii precedenți, în categoria instanțelor eficiente.

Toate judecătoriile aflate în raza de competență a Tribunalului Arad s-au situat între instanțele foarte eficiente.

În bilanțul de anul trecut ne propuneam ca și obiective pentru anul 2020 următoarele:

 • Dezvoltarea aplicației TDS (aplicaţie dezvoltată de specialiştii IT din cadrul Tribunalului Arad, care permite comunicarea actelor de procedură, în format electronic), prin introducerea unor noi funcții;
 • Dezvoltarea aplicației privind coperta dosarului;
 • Dezvoltarea unei aplicații care să scaneze în bloc și să ataşeze în ECRIS toate actele înregistrate pe parcursul unei zile și corelarea ei cu aplicația privind coperta dosarului;
 • Menţinerea obiectivului vizând îmbunătățirea calității actului de justiție sens în care se va urmări:

– calitatea redactării hotărârilor;

– soluționarea cauzelor în termen rezonabil;

– redactarea în termenul prevăzut de lege, a hotărârilor judecătorești;

 • Menținerea obiectivului vizând îmbunătățirea indicatorilor de eficiență, mai ales cu privire la vechimea dosarelor în stoc și rata de soluționare.
 • Menținerea obiectivului vizând îmbunătățirea comunicării cu exteriorul, având în vedere și Hotărârea nr. 161 din 26.02.2018 a Consiliului Superior al Magistraturii privind „Planul de integritate pentru implementarea strategiei naţionale pentru 2016-2020 la nivelul autorităţii judecătoreşti”.

Credem că marea majoritate a acestor obiective au fost atinse, mai puțin cele privind dezvoltarea unei aplicații care să realizeze scanarea automată a documentelor, întrucât s-a realizat doar parțial acest obiectiv, cu privire la procedurile de citare.

Conducerea Tribunalului Arad

 Szep Otto Șandor – președintele Tribunalului Arad

Bradin Virgiliu Flavius – vicepreședintele Tribunalului Arad

 

Categorie: Știri
Etichete: judecatoria arad, Judecătoria Chișineu Criș, Judecătoria Gurahonț, Judecătoria Ineu, judecatoria lipova, Purtătorul de cuvânt al Tribunalului Arad, Tribunalul Arad, Vicepreşedinte Virgiliu Flavius Bradin
Distribuie:
Articolul anterior
ACHIZIȚIILE Poliției Locale Arad – sau cum se luptă directorul Adrian Toma cu „inamicii nevăzuți, necunoscuți”: cu SCUTURI și VESTE ANTI-ÎNJUNGHIERE și CAMERE 5G!
Articolul următor
Călin Bibarț: „Avem soluții pentru relocarea familiilor din zona Mărului! Am început discuțiile către un parteneriat cu societatea civilă și ONG-uri”

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Fill out this field
Fill out this field
Te rog să introduci o adresă de email validă.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Din aceeași categorie