Regulamentul de organizare și funcționare a bazelor sportive din municipiu, pe ordinea de zi a ședinței CLM din 26 ianuarie. Vezi MODIFICĂRILE

primaria arad
Distribuie:

Conform Proiectului de hotărâre, Regulamentul de organizare și funcționare a bazelor sportive, proprietate publică a Municipiului Arad, aflate în administrarea Consiliului Local al Municipiului Arad, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 204/2019, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

1. Art.1 se modifică și va avea următorul conținut:
(1)Prezentul Regulament prevede organizarea și funcționarea bazelor sportive aflate în administrarea Serviciului Baze Sportive din cadrul Direcției Patrimoniu a Primăriei Municipiului Arad. Respectarea regulamentului este obligatorie pentru personalul administrativ, de întreținere, pază şi curățenie, precum şi orice alte persoane fizice şi juridice care vizitează și utilizează bazele sportive.
(2)Serviciul Baze sportive urmărește realizarea următoarelor obiective:
a) promovarea sportului de masă prin punerea la dispoziția cetățenilor a unor facilități sportive cu folosință gratuită, în condițiile stabilite de acest regulament.
b) asigurarea unei zone de agrement și relaxare pentru cetățeni și posibilități de petrecere a timpului liber.
c) deservirea unităților de învățământ de pe raza municipiului care manifestă interes pentru realizarea de activități sportive din curricula de învățământ, conform unui orar prestabilit.
d) punerea la dispoziția cluburilor, asociațiilor sportive și a oricăror persoane interesate bazele sportive în vederea desfășurării de activități sportive
e) găzduirea unor competiții sportive de interes local, național și internațional etc.


2. Art. 2 Se modifică și va avea următorul conținut:
(1)Bazele sportive aflate în administrarea Serviciului Baze Sportive din cadrul Direcției Patrimoniu a Primăriei Municipiului Arad sunt următoarele

1) Stadion Municipal Arena Francisc Neuman – strada Frații Neuman nr.2
2) Baza Sportivă „Șega” – strada Constantin Brâncoveanu nr. 116 – 122
3) Baza Sportivă „ICRTI”- strada Câmpul Liniștii 10
4) Baza Sportivă „ Stadion Motorul”- Calea Timișorii, nr.50A
5) Baza Sportivă – Stadion Banatul- strada Cpt. Ioan Fătu, nr. 90
6) Baza Sportivă „Gloria” cu Sala de Sport Emilia Eberle- strada Dacilor, nr. 9
7) Baza Sportivă Grădiște – strada Gorunului, nr. 47
8) Sala de Sport de Judo-strada.Predeal nr. 8/A
9) Sala de sport Voinicilor-strada Voinicilor nr. 2-6
10)Terenul de sport Ioan Marconi – Piața Margareta Bibici nr.1
11)Teren de sport din Parcul Gai, -Cartierul Gai
12) Teren de sport – strada Voluntarilor nr.1
13) Teren sport – strada Făt Frumos FN
14) Bazin de înot de polo – strada Eugen Popa nr.28
(2)În situația în care una sau mai multe baze sportive va (vor) fi preluate, în vederea administrării de alte entități, decât Serviciul Baze Sportive prezentul regulament va deveni inaplicabil pentru respectivele baze sportive de la data preluării acestora. De asemenea în situația în care vor fi preluate în administrarea Serviciului Baze Sportive, alte baze sportive decât cele enumerate la alin. (1), prevederile prezentului regulament vor deveni aplicabile și acestora, de la data preluării.


3 Cap. II Acces în bazele sportive și Cap III. Utilizarea bazelor sportive se modifică și devin Cap. II Accesul și utilizarea bazelor sportive și se renumerotează articolele în mod corespunzător.


4 Art. 3 Se modifică și va avea următorul conținut:
(1) Pentru utilizarea unei baze sportive, structurile sportive, grupurile organizate, persoanele fizice sau juridice vor depune o cerere cu programul solicitat de activități, până în data de 20 a fiecărei luni, pentru activitățile ce vor fi desfășurate în luna următoare. Programul de utilizare a bazelor sportive va fi întocmit săptămânal și afișat în incinta bazelor sportive.


5 Art. 4 Se modifică și va avea următorul conținut:
(1)Programarea activităților se asigură cu plata tarifelor specificate în prezentul regulament. Repartizarea programărilor pe anumite baze sportive este sarcina și dreptul exclusiv al Serviciului Baze Sportive, în funcție de starea terenului de joc, lucrări mai ample, lucrări de mentenanță/ întreținere efectuate, suprasolicitarea terenului, condiții meteo nefavorabile etc.
(2)Programarea efectivă va fi aprobată în urma sincronizării cererilor și a dovezilor de plată.

În funcție de sezon, condiții meteo și din rațiuni de siguranța cetățenilor, Administratorii Bazelor sportive pot limita accesul în anumite spații, semnalizând corespunzător acest lucru. Serviciul Baze Sportive își rezervă totodată dreptul de a anula anumite programări în funcție de starea terenului de joc, lucrări mai ample, lucrări de mentenanță/întreținere efectuate. Serviciul Baze Sportive își rezervă totodată dreptul de a muta activitățile sportive (antrenamente, meciuri etc) pe o altă bază sportivă din administrare, în cazul în care se consideră
oportun, pentru a proteja și menține calitatea terenurilor suprasolicitate.
(3)În cazul utilizării bazei sportive pentru efectuarea antrenamentului se vor pune la dispoziție, de către administratorul bazei, terenul și vestiarele.
(4)În cazul utilizării bazei sportive pentru desfășurarea/organizarea unui meci amical/oficial de fotbal, rugby, etc. sau pentru alte activități se vor pune la dispoziție, de către administratorul bazei, terenul, vestiarele și tribunele.
(5)Pentru utilizarea bazei sportive în vederea desfășurării/organizării unui meci amical/oficial de fotbal, rugby etc. sau pentru alte activități, perioada minimă de utilizare este de 3 (trei) ore.


6 Art. 5 se modifică și va avea următorul conținut:
Accesul în incinta bazei sportive se face pe propria răspundere. Utilizatorii își asumă întreaga răspundere pentru riscurile folosirii defectuoase a facilităților bazelor sportive.


7 Art. 6 se modifică și va avea următorul conținut:

Este interzis accesul în incinta bazelor sportive a vehiculelor, cu excepția celor de intervenție și de aprovizionare.


8 Art. 7 se modifică și va avea următorul conținut:
(1) Programul de utilizare a bazelor sportive este: 08:00-22:00, cu excepția :

  • Baza Sportivă Gloria este deschisă 24 de ore din 24.
  • Terenul de sport din Parcul Gai este deschis 24 de ore din 24
  • Terenul de sport Ioan Marconi este deschis 24 de ore din 24.
  • Teren de sport , Str. Voluntarilor nr.1 este deschis 24 de ore din 24
  • Teren de sport, Str. Făt Frumos este deschis 24 de ore din 24

(2 )Administratorul își rezervă dreptul de a modifica prezentul orar de funcționare în funcție de eventualele solicitări venite din partea structurilor sportive, astfel cum sunt ele definite de Legea 69/2000, Legea educației fizice și sportului, cu modificările și completările ulterioare.


9 Art. 8 se modifică prin includerea tarifelor stabilite pentru utilizarea Arenei Municipale Francisc Neuman astfel cum au fost aprobate prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 651 din 28 noiembrie 2022 privind stabilirea tarifelor aferente Stadionului Municipal Arena Francisc Neuman, după cum urmează:

Tarife Stadionul Municipal Arena Francisc Neuman

tarife2024 stadion uta


10 Cap. IV Obligațiile utilizatorului devine Cap.III Obligațiile utilizatorilor și se renumerotează articolele în mod corespunzător.


11 Art. 9 se modifică și va avea următorul conținut:
Utilizatorii bazei sportive sunt obligați să-și însușească și să respecte prezentul regulament, care va fi afișat spre a fi adus la cunoștința tuturor utilizatorilor, la intrarea în fiecare dintre bazele sportive cărora li se aplică.
Utilizatorii sunt obligați să respecte instrucțiunile scrise, dar și cele verbale primite de la personalul bazelor sportive, chiar dacă acestea nu sunt stipulate în mod expres în prezentul regulament. Nerespectarea acestora duce la eliminarea din perimetrul bazei sportive și restricționarea timp de 1 lună a accesului în incinta bazelor sportive aflate în administrarea Serviciului Baze Sportive din cadrul Primăriei Municipiului Arad.


12 Art. 10 se modifică și va avea următorul conținut:
(1)În incinta bazelor sportive/terenurilor de sport cu acces liber se vor desfășura numai activități cu caracter sportiv. Prin activități cu caracter sportiv se înțelege activitate fizică desfășurată individual, în grup sau pe echipe, menită să întărească condiția fizică a participanților sau practicată în mod recreativ. Activitățile sportive care pot fi practicate pe terenul de sport cu acces liber sunt : handbal, baschet, fotbal, tenis de masă s.a., socializare.
(2)Minorul cu vârsta sub 10 ani va fi însoțit în incinta terenurilor de sport cu acces liber, obligatoriu de un aparținător major, pentru supravegherea sa. În aceste spații aparținătorul major răspunde de acțiunile și faptele minorilor potrivit art. 1372 – 1374 ale Codului Civil.
(3) Va avea loc evacuarea imediată a utilizatorilor dacă aceștia nu respectă întocmai prezentul regulament sau dacă folosesc terenurile de sport în alte scopuri decât cele pentru care au fost amenajate.


13 Art. 11 se modifică și va avea următorul conținut:
Comportamentul agresiv, limbajul injurios la adresa personalului sau altor persoane prezente în baza sportivă, nerespectarea prezentului regulament, precum și alte acțiuni menite să perturbe liniștea și ordinea publică, vor fi semnalate agenților de pază. Personalul de pază va aduce la cunoștința cetățenilor prevederile prezentului regulament, iar în cazul în care nu se asigură restabilirea ordinii și liniștii publice, personalul de pază va alerta organele de ordine ale statului sau ale Poliției Locale, competente în a soluționa astfel de situații În cazul terenurilor de sport cu acces liber, acțiunile menite să perturbe liniștea și ordinea publică precum și nerespectarea prevederilor prezentului regulament vor fi semnalate de către utilizatori direct reprezentanților Poliției Locale.


14 Art. 12 se modifică și va avea următorul conținut:
În perimetrul bazelor sportive sunt interzise:
1) consumul și comercializarea semințelor.
2) accesul pe pista de atletism și pe gazon, atât pe cel sintetic, cât și pe cel natural, cu biciclete, role, cărucioare ( de orice tip ) sau alte materiale rulante care duc la distrugerea acestora.
3) utilizarea infrastructurii sportive în alte scopuri decât cele pentru care a fost creată.
4) accesul copiilor cu vârsta până la 10 ani neînsoțiți de către părinți sau de către antrenor.
5) accesul persoanelor în stare de ebrietate,
6) aruncarea gumei de mestecat pe jos.
7) intrarea pe terenul de joc cu pantofi neadecvați suprafeței de joc.
8) folosirea unui echipament sportiv neadecvat.
9) folosirea unui limbaj obscen.
10) manifestări violente.
11) accesul părinților/însoțitorilor utilizatorilor bazelor sportive, în interiorul bazelor sportive pe perioada desfășurării activităților sportive, cu excepțiile prevăzute de prezentul regulament.


15 Art. 13 se modifică și va avea următorul conținut:
Măsuri privind asigurarea respectării prezentului regulament:
(1)Nerespectarea, în mod repetat, a regulilor impuse prin prezentul regulament conduce la interzicerea accesului persoanelor în cauză în incinta bazelor sportive pentru o perioadă de 1 lună;
(2)Persoanele stabilite a fi vinovate de producerea de pagube sau distrugeri prin utilizarea defectuoasă a bunurilor din dotarea bazelor sportive vor suporta, integral, pagubele produse, în condițiile legii; prejudiciile materiale ale unor astfel de fapte vor fi suportate de către persoanele care se fac vinovate. Dacă o înțelegere amiabilă cu persoanele vinovate nu este posibilă, Primăria Municipiului Arad își rezervă dreptul de a recupera prin toate mijloacele legale costurile integrale de reparație, readucere în stare de funcționare sau înlocuire a bunurilor distruse;
(3)Refuzul de a suporta pagubele produse prin utilizarea defectuoasă a bunurilor din incinta bazelor sportive (dotări, echipamente, spații sau oricare bunuri puse la dispoziție), va atrage după sine consecințele prevăzute de reglementările legale în vigoare;
(4)Orice litigiu sau neînțelegere este rezolvată, pe cât posibil, pe cale amiabilă, între părți. În cazul imposibilității de rezolvare pe o asemenea cale, litigiile vor fi rezolvate în instanță.


16 Se introduce Cap. IV Organizarea și funcționarea Bazinului de înot de polo și se renumerotează articolele în mod corespunzător


17 Art. 17 Se modifică și va avea următorul conținut:
Prezentul Regulament stabilește funcționarea, întreținerea, exploatarea, modul de organizare a activității bazinului precum și raporturile dintre Administrator/Proprietar și Utilizatorii Bazinului de înot de polo, drepturile și obligațiile părților, interdicțiile și sancțiunile ce îi pot fi aplicate utilizatorului, în scopul desfășurării corespunzătoare a activității sportive, didactice și educative pentru care a fost realizat Bazinul de înot de polo.


18 Art.21 se modifică și avea următorul conținut:
Obiectul de activitate al Bazinului de înot de polo îl constituie administrarea bazei materiale destinată competițiilor sportive de nivel național și internațional, a antrenamentelor, cursurilor de inițiere înot, precum și altor acțiuni cu caracter didactic/sportiv sau de practicare a înotului și asigurarea serviciilor publice pentru activități instituțional administrative de natură didactică și socială. Activitățile organizate în incinta bazei sportive nu se pot desfășura fără acordul prealabil al Administratorului.


19 Art. 22 se modifică și avea următorul conținut:
Bazinul de înot de polo asigură egalitatea accesului la serviciile oferite a tuturor cetățenilor fără deosebire de statutul social ori economic, vârsta, sex, apartenență politica, religioasă ori etnică


20 Art.23 se modifică și va avea următorul conținut:

Beneficiar al activităților organizate in cadrul Bazinului de înot de polo este orice persoană fizică sau juridică, structură sportivă, etc. căreia administratorul i-a acordat dreptul de acces și utilizare a bazei sportive in baza unui contract, protocol, abonament, legitimație, bilet, invitație, voucher etc. Structurile sportive definite conform Legii nr.69/2000 și instituțiile de învățământ pot desfășura activități de antrenament/competiție doar în urma semnării unui ,,Contract/Protocol de colaborare” și a unei declarații privind acceptul tuturor prevederilor prezentului regulament, precum și acceptul condițiilor tehnico- materiale existente la Bazinul de înot de polo.


21 Art.24 se modifică și va avea următorul conținut:
Serviciile oferite în cadrul Bazinului de înot de polo sunt:
(1) Asigurarea bazei materiale pentru desfășurarea activităților destinate organizării și promovării competițiilor sportive, pregătirea sportivilor de performanță;
(2) Organizarea de activități instituțional administrative de natură didactică și socială constând în: cursuri de inițiere, învățare a înotului organizate în baza protocoalelor încheiate cu unitățile școlare/învățământ;
(3) Facilitarea în limita locurilor disponibile a accesului pentru public în bazin pe bază de bilete și abonamente ș.a. pentru practicarea de activități specifice de înot.


22 Cap. V Tarife folosință baze sportive se modifică și devine Cap. V Utilizarea Bazinului de înot de polo și se renumerotează articolele în mod corespunzător.


23 Art. 20 se modifică prin includerea tarifelor de utilizare a Bazinului de înot de polo, astfel cum au fost aprobate prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 652 din 28 noiembrie 2022, privind stabilirea tarifelor aferente Bazinului de înot de polo și va avea următorul conținut:

tarife2024 bazin polo1

tarife2024 bazin polo2

(2) Bazinul de înot de polo este deschis Luni 13.00- 22.00, Marți -Sâmbătă în intervalul orar 07:00-22:00, Duminică în intervalul orar 07:00-12:00
Administratorul își rezervă dreptul de a stabili și modifica prezentul orar de funcționare în funcție de eventualele solicitări venite din partea structurilor sportive/unităților de învățământ s.a., astfel cum sunt ele definite de Legea 69/2000, legea educației fizice și sportului, cu modificările și completările ulterioare
(3) Program de dimineață, interval orar 7:00 – 14:00
Program cluburi, interval orar 14:00 – 20:00
Program de seară, interval orar 20:00 – 22:00


24 Se introduce Cap. VI Obligațiile administratorului/proprietarului și se renumerotează articolele în mod corespunzător


25 Art. 25 se modifică și va avea următorul conținut:
Administratorul/proprietarul are următoarele obligații:
a) să folosească și să supravegheze în bune condiții instalațiile din dotare;
b) să întrețină curățenia căilor de acces din incinta Bazinului de înot de polo, care se efectuează în tot timpul anului pe toată durata zilei, în scopul păstrării unui aspect salubru al domeniului public;
c) să asigure dezinsecția și deratizarea, cu respectarea normelor legale în vigoare;
d) să asigure amenajarea, întreținerea și înfrumusețarea zonelor verzi astfel încât să îndeplinească funcțiile pentru care au fost create: aplicarea de măsuri pentru combaterea poluării apei, solului și a aerului; asigurarea condițiilor pentru desfășurarea acțiunilor sportive, prin întreținerea în stare bună de funcționare a utilităților din incinta Bazinului de înot de polo;
e) să întrețină bazinele, dușurile, grupurile sanitare, respectându normele igienico-sanitare în vigoare;
f) să asigure asigurarea avertizarea scrise și la loc vizibil pe panouri, pentru pericolul de înec;
g) să asigure personalul calificat pentru a interveni în acțiunile de salvare a celor aflați în pericol de înec precum și funcționarea unui punct sanitar de prim-ajutor cu personal calificat;
h) să asigure personalul calificat pentru evitarea accidentelor, zona fiind supravegheată permanent;
i) să asigure buna funcționare a iluminatului public pe căile de acces și în incinta Bazinului de înot de polo;
j) să își îndeplinească cu profesionalism, loialitate, corectitudine și în mod conștiincios îndatoririle de serviciu;
k) să se conformeze tuturor procedurilor din fișa postului și să respecte normele de securitatea muncii și în domeniul situațiilor de urgență respectând indicațiile primite.


26 Cap. VII Regulament de organizare şi funcționare a Bazinului de înot de polo devine Cap. VII Obligațiile utilizatorului și se renumerotează articolele în mod corespunzător


27 Art. 26 se modifică și va avea următorul conținut:
(1) Utilizatorii bazinului de înot de polo au următoarele obligații:
a) să achite, în prealabil, la casierie, contravaloarea abonamentului/biletului de intrare corespunzător;

b) să prezinte obligatoriu abonamentul/ biletul de acces personalului de la recepție .
c) sa respecte Regulamentul de organizare și funcționare a Bazinului de înot de polo (afișat la intrarea in incintă).
d) să păstreze ordinea , curățenia și liniștea în toată incinta bazei de natație;
e) să posede și să utilizeze echipament specific activităților de natație: slip/costum de baie, cască de protecție capilară, ochelari de înot și papuci; intrarea in sala bazinelor a tuturor utilizatorilor se face numai cu ținută adecvată.
f) să treacă la echipamentul descris mai sus, imediat după intrarea în incinta Bazinului de înot de polo, depunând ținuta de stradă (hainele, încălțămintea) și celelalte obiecte personale (ce exced echipamentul sportiv și de protecție) în dulapul ce corespunde cheii/brățării atribuite la intrare; înainte de părăsirea vestiarului, în scopul intrării in zona bazinelor, să se asigure de faptul că dulapul este închis și cheia/brățara acestuia se află în posesia sa;
g) să urmeze, în mod obligatoriu, înaintea intrării în apă, circuitul igienico-sanitar inițial necesar, după cum urmează : utilizare toalete, spălare la duș după folosirea dușului, deplasarea cu papuci până la intrarea în apă, intrarea în bazine se face doar pe scările de acces in apă.
h) să urmeze, în mod obligatoriu, la ieșirea din bazin, circuitul igienico-sanitar necesar, după cum urmează: deplasarea cu papuci, până la zona de dușuri; spălarea la duș , cu săpun/gel de duș, deplasarea cu papuci, până la vestiare,
i) să se schimbe în/de echipamentul de natație doar în cabinele de echipare/dezechipare din zona vestiarelor
j) să se supună observațiilor/indicațiilor/recomandărilor salvamarului și ale personalului de serviciu, atât in momentul intrării in bazin, cât și pe toată perioada utilizării Bazinului de înot de polo
k) în timpul activității de înot, să respecte regula ca sensul de deplasare pe culoarul de înot este mereu partea dreapta a acestuia (față de linia de marcaj de pe fundul bazinului);
l) să predea la recepție orice obiect găsit în incinta Bazinului de înot de polo, care nu ii aparține, astfel încât cel care l-a pierdut sa îl poată recupera, în urma prezentării cărții de identitate și pe baza unei solicitări semnate în care se va descrie cât mai exact obiectul pierdut;
m) să părăsească incinta bazinului la expirarea timpului de utilizare și la sfârșitul programului de funcționare
n) să adopte o ținută decentă atât la duș precum și în vestiar. Utilizatorii se vor schimba de haine/echipament de natație doar în cabinele de schimb special amenajate in vestiare.
(2) Persoanele care încalcă prezentul Regulament vor fi evacuate, iar în cazul repetării indisciplinei, administratorul bazinului își rezervă dreptul de a le interzice accesul în incintă, chiar dacă abonamentul lor este încă în perioada de valabilitate;
(3)La producerea de pagube sau exploatare defectuoasă a bunurilor din dotare, persoanele vinovate vor suporta integral paguba produsă;
(4)Refuzul de a suporta pagubele produse prin utilizarea defectuoasă/producerea de distrugeri dotărilor bazinului/ echipamentelor/ spațiilor sau oricăror altor bunuri puse la dispoziție, atrage după sine consecințele prevăzute de reglementările legale în vigoare.
(5) Accesul la dușuri se face folosind încălțăminte adecvată. Este interzis accesul persoanelor de gen masculin la dușul femeilor, precum și accesul persoanelor de gen feminin la dușul bărbaților.

Citește toate MODIFICĂRILE: 

H O T Ă R Â R E A privind modificarea Hotărârii Consiliului Local Arad nr. 204/2019 – ROF Baze Sportive by www.criticarad.ro on Scribd


REGULAMENTUL de organizare și funcționare a bazelor sportive din municipiu:

Regulamentul de organizare și funcționare a bazelor sportive by www.criticarad.ro on Scribd


 

Categorie: Administrație
Etichete: baze sportive Arad, CLM, regulament de organizare și funcționare
Distribuie:
Articolul anterior
Terapiile pentru copiii, tinerii și adulții cu tulburări de spectru autist pot fi decontate prin CAS. Care sunt condițiile
Articolul următor
„Bătrâna Doamnă” chiar a fost de PATRU în capitală!

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Fill out this field
Fill out this field
Te rog să introduci o adresă de email validă.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Din aceeași categorie

predare cf halmagiu2 1 large

Comuna Hălmagiu este cadastrată integral

Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară (OCPI) Arad a finalizat lucrările de înregistrare sistematică pe întreg teritoriul comunei Hălmagiu. Au fost predate administrației locale 13 000 de cărți funciare și…
cionca charlie ottley ghioroc1 1 large

Cionca, acum și pe Netflix!

Jurnalistul britanic Charlie Ottley, cunoscut pentru celebrul serial „Flavours of Romania”, a filmat miercuri în județul Arad, pentru sezonul trei al producției difuzate de Netflix. În baza prevederilor Legii 544…