Sesiunea națională de comunicări științifice „Aradul – Capitala politică a Marii Uniri” [PROGRAM]

aradul capitala politica a marii uniri
Distribuie:
Primăria Municipiului Arad va fi gazda deschiderii Sesiunii naționale de comunicări științifice „ARADUL – CAPITALA POLITICĂ A MARII UNIRI”, care va avea loc joi, 30 noiembrie, în sala  „Regele Ferdinand”, de la ora 9.00.

PROGRAMUL evenimentului in extenso:

Joi, 30 noiembrie 2017

Primăria Municipiului Arad,

sala „Regele Ferdinand”

8.45-9.00 – Vernisarea expoziției „CATEDRALA ÎNCORONĂRII. ISTORIE ȘI HAR”

Prezintă: muzeograf Ionela Simona Mircea, Muzeul Național al Unirii, Alba-Iulia, dr. Felicia Oarcea, Complexul Muzeal Arad

Parada uniformelor Gărzilor Naționale Române – 1918

9.00-9.30 – Deschiderea Sesiunii naționale de comunicări științifice „ Arad– capitala politică a Marii Uniri”

Alocuțiuni: ÎPS Dr. Timotei Seviciu, Arhiepiscopul Aradului, Iustin Cionca, președintele Consiliului Județean Arad, Gheorghe Falcă, primarul Municipiului Arad, prof. univ. dr. Coralia Adina Cotoraci, rectorul Universității de Vest „Vasile Goldiș” Arad, prof. univ. dr. Stoica Codruța, prorector al Universității „Aurel Vlaicu” Arad, prof. univ. dr. Bogdan Murgescu, președintele Societății de Științe Istorice din România, cercetător științific I dr. Ioan Hațegan, Academia Română – Timișoara, prof. univ. dr. Corneliu Pădurean, președintele Asociației „Ștefan Cicio Pop”, conf. univ. dr. Sorin

Bulboacă, președintele Societății de Științe Istorice – Arad, arhivist Mirela Pachița, șeful Serviciului Județean Arad al Arhivelor Naționale, Ionel Bulbuc, directorul Centrului Cultural Județean Arad, dr. Peter Hügel, directorul Complexului Muzeal Arad, dr. Doru Sinaci, directorul Bibliotecii Județene „Alexandru D. Xenopol” Arad.

• 9,30-10,00 – Festivitatea de acordare de către Societatea de Științe Istorice din România a Premiului „A. D. Xenopol” autorilor lucrării „ARAD: ECONOMIE ȘI SOCIETATE”: conf. univ .dr. Adrian Nițu (coordonator), cercetător științific I dr. Ioan Hațegan, prof. univ. dr. Corneliu Pădurean, conf.univ.dr. Sorin Bulboacă, dr. Emil Arbonie, dr. Augustin Mureșan, prof. Dan Demșea, dr. Eugen Ghiță, dr. Elena Rodica Colta, prof. dr. Dorel Gureanu, prof. Janos Ujj, prof. Peter Puskel, prof. Sandor Komadi, ing. Alexandru Pârv, dr. Cristian Stoica, ec. Dumitru Nica, dr. Peter Hügel, dr. Doru Sinaci, prof. Ioan Tuleu, prof. Emil Șimăndan, prof. Horia Truță, dr. Bogdan Ivașcu, dr. Antoniu Martin, ing. Petru Cuvinean, prof. Aurel Dragoș, dr. Maria Petraș, dr. Lucian Petraș, dr. Marius Răzvan Meszar, drd. Paul Krizner, jr. Andras Janko.

Premiile vor fi acordate de către prof. univ. dr. Bogdan Murgescu, președintele Societății de Științe Istorice din România.

10,00-10,30 Comunicare în plen: prof. univ. dr. Bogdan Murgescu, Universitatea București, președintele Societății de Științe Istorice din România „Marea Unire din 1918.Complexitate, valori, sens”

10.30-11,00 Lansări de carte

Lansarea volumului „Analele Aradului – III”, editura „Vasile Goldiș” University Press, Arad, 2017.

Prezintă: dr. Emil Arbonie

Lansarea volumului „Rolul Aradului în realizarea Marii Uniri. O perspectivă cronologică”, autori: Marius Ioan Grec, Stelean Ioan Boia, Sorin Bulboacă, editura „Vasile Goldiș” University Press, Arad, 2017.

Prezintă: prof.univ.dr. Marius Ioan Grec

Lansarea volumului „Figuri reprezentative de la noi:Vasile Goldiș”, autor: Ion Clopoțel, ediție anastatică, Biblioteca ziaristică Cluj, 1934.

Prezintă: lector univ. dr. Stelean Ioan Boia

Lansarea volumului „Vasile Goldiș – 155 de ani de la naștere (1862-1934)”, autori: Marius Ioan Grec, Marțian Iovan, Stelean Ioan Boia.

Prezintă: conf. univ. dr. Sorin Bulboacă

Lansarea volumului „Parohia ortodoxă română din Nădlac – repere de spiritualitate în cuvinte și imagini”, autor: Gabriela Adina Marco, editura „Tiparnița”, Arad, 2017.

Prezintă: drd. Gabriela Adina Marco

Lansarea volumului „Documente de la Matei Basarab privitoare la Mănăstirea Argeșului (1632-1654)”, autor: Laurențiu-Ștefan Szemkovics, editura „Ordessos”, Pitești, 2017.

Prezintă: dr. Augustin Mureșan

Lansarea volumului „Senatul militar român central al ofițerilor și soldaților din Viena (31 octombrie-27 noiembrie 1918)”, ediție, note și studiu introductiv de Mihai-Octavian Groza, editura „Argonaut”, 2017.

Prezintă: drd. Mihai-Octavian Groza

Lucrările Sesiunii naționale de comunicări științifice „Arad – capitala politică a Marii Uniri”

Secțiunea I

Primăria Municipiului Arad, sala „Regele Ferdinand”

Moderatori: prof.univ.dr. Bogdan Murgescu, arhivist dr. Laurențiu-Ștefan Szemkovics, conf.univ.dr. Sorin Bulboacă, muzeograf dr. Carmen Albert

• 11,00-11,15 Muzeograf dr. Carmen Albert, Muzeul Banatului Montan, Reșița, „Participări feminine din Banat la Marea Unire: Elena Biju și Valeria Pintea”

• 11,15-11,30 Arhivist dr. Iulian Stelian Boțoghină, U.M. 02405 Pitești, „Colonelul Teodor Pirici – olteanul care a eliberat Aradul (1919)”

• 11,30-11,45 Conf. univ. dr. Sorin Bulboacă, Universitatea de Vest „Vasile Goldiș” Arad, Societatea de Științe Istorice din România – Arad, „Aspecte documentare și memorialistice referitoare la istoria misiunii franceze în Arad și pe Valea Mureșului, în 1918-1919”

• 11,45-12,00 Prof. dr. Sebastian-Dragoș Bunghez, Colegiul Național „Elena Ghiba Birta” Arad, „Mircea Russu-Șirianu, un arădean uitat”

• 12,00-12,15 Muzeograf dr. Adrian Deheleanu, Muzeul Național al Banatului, Timișoara, „1918 – un vis împlinit în istoria românilor”

• 12,15-12,30 Cercetător științific I dr. Ioan Hațegan, Academia Română – Timișoara, „Ideea și dorința de unire”

• 12.30- 12.45 Cercetător științific dr. Alexandru Kosa, Academia Română-Timișoara, „Din cronologia Banatului Imperial (Anul 1718)”

• 12,45-13,00 Prof. drd. Paul Krizner, Academia Română, Institutul de Istorie „George Barițiu” Cluj-Napoca, „Noi date inedite despre Episcopul Marii Uniri, Ioan Ignatie Papp (1903-1925)”

• 13,00-13,15 Muzeograf Ionela Simona Mircea, Muzeul Național al Unirii, Alba-Iulia, „Catedrala Încoronării. Istorie și Har”

• 13,15-13,30 Muzeograf dr. Felicia Oarcea, Complexul Muzeal Arad, „Învățătorul Nicolae Cristea (1882-1952), participant la Marea Adunare Națională de la Alba Iulia din 1 Decembrie 1918”

• 13,30-13,45 Dr. Maria Alexandra Pantea, Universitatea de Vest „Vasile Goldiș” Arad, „O personalitate a învățământului românesc, Avram Sădean”

• 13,45-14,00 Arhivist dr. Laurențiu-Ștefan Szemkovics, Arhivele Naționale ale României, București, „Sigilii inedite de comune și de sate din județul Arad (sec. XVIII-XIX)”

• 14,00-14,15 Dr. Doru Sinaci, Biblioteca Județeană „Alexandru D. Xenopol” Arad, „Discursul politic românesc în preajma Marii Uniri”

Lucrările Sesiunii naționale de comunicări științifice „Arad – capitala politică a Marii Uniri”

Secțiunea a II-a

Primăria Municipiului Arad, sala „Regina Maria”

Moderatori: prof. univ. dr. Ioan Biriș, prof. dr. Dumitru Tomoni, conferențiar universitar dr. Adrian Nițu , prof.dr. Doru Bogdan.

• 11,00-11,15 Prof. univ. dr. Ioan Biriș, Universitatea de Vest Timișoara, „Dimensiuni istorice ale geografiei politice la început de secol XX”

• 11,15- 11,30 Prof. dr. Doru Bogdan, Colegiul Național „Preparandia – Dimitrie Țichindeal” Arad, „Școala românească arădeană la Marea Adunare Națională de la Alba Iulia”

• 11,30-11,45 Muzeograf Dan Demșea, Complexul Muzeal Arad – Colectivul Monografic Județean Arad, „Profesorul Dimitrie Horvath de la Institutul Teologic Pedagogic din Arad”

• 11,45-12,00 Drd. Nicolae Dumbrăvescu, Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba-Iulia, „Iacob Oltean – un tribun uitat al Revoluției de la 1848-1849 din Transilvania”

• 12,00-12,15 Drd. Mihai-Octavian Groza, Universitatea „Babeș-Bolyai” Cluj-Napoca, „Preoți cărturari din Sebeșul secolului al XIX-lea. Mogaianii”

• 12,15-12,30 Dr. Lucian Mureșan, Centrul Municipal de Cultură Arad, „Rolul formator realizat de presă, fundații și asociații culturale în cadrul românilor din Transilvania”

• 12,30-12,45 Drd. Gabriela Nisipeanu, Universitatea din București, „Demersuri de asigurare a calității în învățământul superior din statele foste comuniste, după aderarea la Uniunea Europeană”

• 12,45-13,00 Conf. univ. dr. Adrian Nițu, Universitatea „Aurel Vlaicu” Arad, „Evoluția interbelică a industriei arădene în contextul situației economice din România”

• 13,00-13,15 Arhivist Mirela Pachița, șeful Serviciului Județean Arad al Arhivelor Naționale, „Organizarea și activitatea instituțiilor de ocrotire și asistență socială din județul Arad în anii 1941-1942”

• 13,15-13,30 Prof. dr. Dumitru Tomoni, vicepreședinte Societatea de Științe Istorice din România, „Susani, drama unui sat bănățean la sfârșitul Marelui Război”

• 13,30-13,45 Colecționar Puiu Emilian Valea, Colectivul Monografic Județean Arad, „Aradul omagiază Marele Centenar al Unirii”

• 13,45-14,00 Prof. Angelica Herac, Centrul Județean de Cultură Caraș-Severin, „Simboluri și semnificații în tradițiile și obiceiurile din Valea Almăjului”

Lucrările Sesiunii naționale de comunicări științifice „Arad – capitala politică a Marii Uniri”

Secțiunea a III-a

Sala Senatului Universității „Aurel Vlaicu” Arad

Moderatori: prof. univ. dr. Corneliu Pădurean, prof.univ. dr. Petru Tărchilă, conf. univ. dr. Mihai Handaric, prof. dr. Virgil Valea

• 11,00-11,15 Lector univ. dr. Andrei Ando, Universitatea „Aurel Vlaicu” Arad, „Presa maghiară arădeană și Marea Unire”

• 11,15-11,30 Prof. Floare Ranta-Cândea, Universitatea „Aurel Vlaicu” Arad, „Mari pedagogi, mari cărturari. Literaturi și idealuri”

• 11,30-11,45 Ing. dr. Ioan Costea, Colectivul Monografic Județean Arad, „Moții și Marea Unire”

• 11,45-12,00 Asist. univ. dr. Flavius Ghender, Universitatea „Aurel Vlaicu” Arad, „Construcția identității românești a Aradului după 1918: cum s-a schimbat numele străzilor”

• 12,00-12,15 Conf. univ. dr. Mihai Handaric, Universitatea „Aurel Vlaicu” Arad, „Unitatea poporului – responsabilitatea morală a creștinului”

• 12,15-12,30 Prof. univ. dr. Cristinel Ioja, Universitatea „Aurel Vlaicu” Arad, „Biserica Ortodoxă Română și Marea Unire de la 1918. Contribuția Teologiei arădene”

• 12,00-12,15 Lector univ. dr. Călina Paliciuc, Universitatea „Aurel Vlaicu” Arad, „Formarea poporului român, argumente pertinente”

• 12,15-12,30 Prof. univ. dr. Corneliu Pădurean, Universitatea „Aurel Vlaicu” Arad, „Tratativele româno-maghiare de la Arad, din 13-14 noiembrie 1918, într-un ziar maghiar arădean”

• 12,30-12,45 Dr. Daniela Pădurean-Andreica, Centrul Municipal de Cultură Arad, „Portrete de femei în literatura română ardeleană de la începutul secolului XX”

• 12,45-13,00 Drd. Dănuț Poduț, Universitatea din Oradea, „Cultele neoprotestante înainte și după Marea Unire de la 1 Decembrie 1918”

• 13,00-13,15 Prof. Emil Șimăndan, Societatea „Ioan Slavici” Arad, „Galeria academicienilor români”

• 13,15-13,30 Prof. univ. dr. Petru Tărchilă, Universita tea „Aurel Vlaicu” Arad, „Unirea, eveniment principal al istoriei României”

• 13,30-13,45 Prof. dr. Virgil Valea, Colectivul Monografic Județean Arad, „Asistența și ocrotirea socială în Episcopia Aradului (1918-1938)”

Lucrările Sesiunii naționale de comunicări științifice „Arad – capitala politică a Marii Uniri”

Secțiunea a IV-a

Sala Senatului Universității de Vest

Vasile Goldiș” Arad

Moderatori: prof. univ. dr. Marius Grec, lector univ. dr. Stelean Boia, prof. Ioan Tuleu, prof. Horia Truță

• 11,00-11,15 Dr. Emil Arbonie, Centrul de Studii de Istorie și Teorie Literară „Ioan Slavici” Arad, „Aspecte referitoare la funcționarea Biroului evacuaților din Arad (22 martie – 31 august 1944)”

• 11,15-11,30 Ing. Valentin Berca, director CMR România, Asociația Culturală Pro Basarabia și Bucovina, „Virgil Andronescu, un erou al luptelor de la Păuliș”

• 11,30-11,45 Lector univ. dr. Stelean Boia, Universitatea de Vest „Vasile Goldiș” Arad, „Bătălia diplomatică pentru Banat la Conferința de Pace de la Paris (1919-1920)”

• 11,45-12,00 Prof. dr. Gabriel Căsap, Colegiul particular „Vasile Goldiș” Arad, „Cetatea hallstattiană de la Arad-Sântana”

• 12,00-12,15 Marian Clenciu, președintele Consiliului Național al Asociației Culturale Pro Basarabia și Bucovina, „Basarabenii, promotori ai Unirii”

• 12,15-12,30 Ing. Petru Cuvineanu, Colectivul Monografic Județean Arad, „Unele considerații despre prima societate de transport public cu autobuzele în Arad și prima școală de șoferi de pe actualul teritoriu al României”

• 12,30-12,45 Conf. univ. dr. Eugen Gagea, Universitatea de Vest „Vasile Goldiș” Arad, „Colaborarea lui Vasile Goldiș cu intelectualii ASTREI după Marea Unire”

• 12,45-13,00 Prof. univ. dr. Marius Grec, Universitatea de Vest „Vasile Goldiș” Arad, „Imagini mai puțin cunoscute din Arad”

• 13,00-13,15 Lect. univ. dr. Radu-Alexandru Hord, Universitatea de Vest „Vasile Goldiș” Arad, „Sinagogi din Arad”

• 13,15-13,30 Muzeograf dr. Augustin Mureșan, Complexul Muzeal Arad, „Despre drapelul național și reglementarea arborării sale pe teritoriul municipiului Arad, din 6 februarie 1936”

• 13,30- 13,45 Muzeograf dr. Augustin Mureșan, Complexul Muzeal Arad, arhivist Ioan Popovici, Colectivul Monografic Județean Arad, „Sfințirea, la 1 Decembrie 1918, a drapelului Gărzii Naționale Române din Cuvin(jud. Arad)”

• 13,45-14,00 Prof. univ. dr. Teodor Pătrăuță, Universitatea de Vest „Vasile Goldiș” Arad, „Unioniști din Țara Zărandului”

• 14,00-14,15 Prof. Horia Truță, Galeriile „Turnul de Apă” Arad, Mircea Boran, „Reconversia Turnului de Apă din Arad în spațiu cultural”

• 14,15-14,30 Prof. Ioan Tuleu, vicepreședintele Societății de Științe Istorice din România – Arad, „Lupta națională în satele din Câmpia Crișurilor”

Lucrările Sesiunii naționale de comunicări științifice „Arad – capitala politică a Marii Uniri”

Secțiunea a V-a

Sala de Lectură a Bibliotecii Județene

Alexandru D. Xenopol” Arad

Moderatori: dr. Elena Rodica Colta, muzeograf Ioan Traian, prof. Gheorghe Rancu, prof. arhivist Eugeniu Criste

• 11,00-11,15 Prof. Adrian Bucur, Colegiul Național „Elena Ghiba Birta” Arad, „Istoria Chinei în paginile revistei Magazin Istoric”

• 11,15-11,30 Dr. Rodica-Elena Colta, Centrul Cultural Județean Arad, „Contribuția lui Coriolan Petran la muzeologia românească”

• 11,30-11,45 Prof. arhivist Eugeniu Criste, Colectivul Monografic Județean Arad, „Penetrarea românilor în comerț și meserii după Marea Unire”

• 11,45-12,00 Prof. Aurel Dragoș, Colectivul Monografic Județean Arad, „Prezentarea unei cărți rare: Atlas Geografic, Viena, 1735”

• 12,00-12,15 Ing. Vasile Faur, Colectivul Monografic Județean Arad, „Toponimia comunei Chisindia, jud. Arad. Glosar toponomastic”

• 12,15-12,30 Prof. Elena Gherghinescu-Zigler, Colectivul Monografic Județean Arad, „Incursiuni în istoria Teatrului de Marionete Arad”

• 12,30-12,45 Drd. Gabriela Adina Marco, Universitatea de Vest „Vasile Goldiș” Arad, „Obiceiuri și tradiții locale străvechi de la Nădlac”

• 12,45-13,00 Dr. Gheorghe Mihuț, Colectivul Monografic Județean Arad, „Cinci sute de ani de la inițierea Reformei. Johannes Honterus, reformatorul Transilvaniei”

• 13,00-13,15 Prof. Tatiana Ostroveanu, Liceul Teoretic Special „IRIS” Timișoara, „Activitatea cultural-artistică în Făget la finalul secolului al XIX-lea și începutul secolului XX”

• 13,15-13,30 Muzeograf Eugen Pădurean, Colectivul Monografic Județean Arad, „Cu privire la o imagine satelitară Google Earth de la Agrișul Mare, jud. Arad”

• 13,30-13,45 Prof. Gheorghe Rancu-Bodrog, Asociația Colecțiilor și Muzeelor Sătești din Banat-Crișana, „Dr. Atanasie Popovici, militant de seamă pentru drepturile românilor din Valea Timocului”

• 13,45-14,00 Prof. drd. Gabriel Sala, Colectivul Monografic Județean Arad, „Romii și Marea Unire”

• 14,00-14,15 Prof. muzeograf Ioan Traia, Muzeul Satului Bănățean, Timișoara, „Preot dr. Gheorghe Cotoșman și monografismul bănățean”

• 14,15-14,30 Prof. Mihai Vlădia, primarul comunei Rudăria, județul Caraș-Severin, „Dr. Ion Sîrbu – laureat al Academiei Române”

• 14,30-14,45 Lector univ. dr. Corina Bejan-Vașcă, Universitatea de Vest „Vasile Goldiș” Arad, „Construirea și târnosirea Bisericii Ortodoxe noi din Buteni”

Categorie: Cultură
Distribuie:
Articolul anterior
O fată de 15 ani din Archiș a golit „pușculița casei” în care locuia de fix 14.350 de lei
Articolul următor
CRIMINALITATEA ITINERANTĂ trece și pe la Arad: o rețea de hoți de produse fitosanitare care au furat pesticide și semințe de 1 milion de euro din Alsacia – spartă de polițiștii români și jandarmii francezi prin EUROPOL [FOTO / VIDEO]

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Fill out this field
Fill out this field
Te rog să introduci o adresă de email validă.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Din aceeași categorie

basil muresan

Jocuri erotico-politice actualizate

Pentru că s-a terminat prima săptămână de concediu, și probabil v-ați plictisit deja de clasicele cătușe cu bureței și outfituri de doctoriță sau școlăriță jucăușă, vă propun alte role playing,…
parada 1

CPLM avem noi aici?

Un grup de patriotarzi a pichetat sediul PSD Arad. Îmbrăcați în straie populare, cu o singură excepție (unul care a confundat parada cu mineriada), aceștia au mărșăluit prin centrul orașului.…