[ARĂDENI CE NU TREBUIE UITAȚI] Gheorghe Schwartz

Gheorghe Schwartz
Distribuie:

 

La întrebarea „cine este GHEORGHE SCHWARTZ?” foarte mulți arădeni ar fi consternați, deoarece numele lui este foarte cunoscut. Ca profesor și director de școală în învățământul preuniversitar. Ca profesor universitar și decan. Ca scriitor. Ca intelectual, profund atașat Aradului, precum însuși mărturisește: „Îmi place Aradul, oamenii, atmosfera; chiar dacă are multe lucruri groaznice, orașul este viu, trăiește prin el însuși”. Absolvent în anul 1968 a Universității Babeș-Bolyai, GHEORGHE SCHWARTZ a venit în Arad doar pentru câteva zile și au trecut de atunci peste cinci decenii.
Se bineștie că valorile nu pot fi circumscrise unei anumite comunități. Ele sunt deasupra, dincolo de locații și timp. Și timpuri. Și totuși, puțini arădeni știu că GHEORGHE SCHWARTZ este unul dintre cei mai importanți prozatori contemporani, autor al unui demers literar vast, de o anvergură unică în literatura română, o construcție narativă la care a lucrat 27 de ani, 2 luni și 4 zile, intitulată
Cei O Sută. Personajele acestui ambițios proiect românesc au ca suport teoretic Psihologia transversală, o carte sui-generis apărută deja în șase ediții.
Să reținem colaborarea lui GHEORGHE SCHWARTZ în peste 80 de publicații în țară și în străinătate, precum și prezența sa cu cărți și/sau publicații (reviste, antologii etc.) din   Germania, Israel, China, SUA, Franța, Rusia, Austria, Marea Britanie, Ungaria, Republica Moldova, Slovacia, Serbia, Slovenia, Macedonia, Polonia, Bulgaria. Apreciem inițiativa Consiliului Județean de a-i conferi lui GHEORGHE SCHWARTZ calitatea de „Ambasador al culturii arădene”, care se adaugă celor 30 de distincții și premii, între care cele ale Academiei Române, ale Uniunii Sciitorilor din România, ale filialelor Uniunii Scriitorilor din Timișoara și Arad și, recent, Diploma de Excelență „Omul Anului 2019”, conferit de Centrul Cultural Istrael – România, Tel Aviv 2020.

Considerăm importantă consemnarea mai jos, a OPEREI și a două din numeroasele REFERINȚE CRITICE (semnate de Valeriu Cristea și Paul Dobrescu) cu privire la aceasta, spre a sintetiza, în acest fel, contribuția prestigioasă la cultura universală a unuia dintre cei mai importanți scriitori ai literaturii române: GHEORGHE SCHWARTZ. 

FRAGMENTE DIN REFERINȚE CRITICE:

„Dincolo de deşteptăciunea prozatorului citit, cu lecturi la zi, care ştie să se folosească abil de procedeele mai noi ale naraţiei, sau ale antinaraţiei (deşteptăciune pe care autorul nici nu se gândeşte s-o ascundă) impresionează la Gheorghe Schwartz, în mai mare măsură decât la alţi colegi de generaţie practicând aproximativ aceeaşi formulă, talentul.” (Valeriu Cristea, România literară, 33/17 august, 1978)

„Programul fără precedent la care s-a angajat dl Gheorghe Schwartz, acela de a acoperi aproape întreaga durată a istoriei scrise a umanităţii sub forma unei genealogii patriliniare compuse din o sută de indivizi descinzînd unul din celălalt, a ajuns acum la cel de-al nouălea volum. Şi, odată cu acesta, povestea începută în Mesopotamia neolitică ajunge acum în zorii modernităţii, trecînd graniţa secolului al XVI-lea şi continuînd pînă aproape de sfîrşitul secolului următor. Totalizînd de pe acum optzeci şi şase de biografii, stratificînd, adică, tot atîtea destine, această întreprindere singuratică are deja, nimeni nu poate să nege, dimensiuni colosale. Care, ele însele, ar trebui să fie suficiente pentru a stîrni, dacă nu admiraţia necondiţionată, în orice caz un interes viu, o fermentaţie a curiozităţii intelectuale.
În pofida unor acte, spectaculoase, dar izolate, de recunoaştere publică (e.g. Premiul Academiei), rămîne un fapt că obştea literară nu pare capabilă să metabolizeze, ba nici măcar să perceapă provocarea cu care o confruntă dl Gheorghe Schwartz. De ce? Desigur, o explicaţie la îndemînă ar fi că, în virtutea celor mai elementare legi ale fizicii, este imposibil ca un obiect foarte mare să încapă într-unul foarte mic. Altfel spus: nu poţi introduce o panoramă a civilizaţiei umane în mintea cititorului standard al epocii în care trăim. Poate că este vorba aici despre pura fatalitate: visul grandios al scriitorului nu poate prinde rădăcini în ceva ce am putea denumi adecvat doar parafrazând un titlu deja celebru al lui Filip Florian: în nişte „creiere mici“. (…)
Dar ceea ce contează, în primul rînd, în vastul demers al d-lui Gheorghe Schwartz este spiritul vizionar şi cutezător. O societate care nu este în stare să construiască nimic de anvergură, care nu poate investi nici în ea însăşi şi cu atît mai puţin în alte ţări şi pe alte pieţe, care se dovedeşte incapabilă să pornească motoarele dezvoltării este o societate care, înainte de orice, nu are încredere în sine. De aici, cronica incapacitate de-a gîndi în stil mare. Iată de ce spiritul demersului d-lui Gheorghe Schwarz poate avea o semnificaţie mai largă decît cea pur literară. Faptul că scriitorul refuză nişa pitorescului şi a culorii locale, faptul că îndrăzneşte să gândească la scară monumentală, asumându-şi condiţia de european sau, mai mult decît atît, condiţia omului în general, conţine o lecţie importantă nu doar pentru artişti şi intelectuali, ci pentru spiritul nostru public. Din această cauză, cred că efortul de a duce pînă la capăt acest extrem de îndrăzneţ proiect merită privit nu cu o curiozitate distantă, ci într-un mod implicat, participativ, cu autentică simpatie şi solidaritate.
(Caius Dobrescu, Despre a îndrăzni să îndrăzneşti, Gheorghe Schwartz, Diavolul argintiu, Observator Cultural, Nr. 619, 06.04.2012.)

 

Gheorghe Schwartz

 

VOLUME DE AUTOR:

1. MARTORUL, roman, Facla, Timişoara, l972, 275 p.;
2. UCENICUL VRĂJITOR, proză scurtă, Cartea Românească, Bucureşti, l976, 2llp.;
3. PIETRELE, roman, Eminescu, Bucureşti, 1978, 275p.;
4. ORELE ORAŞULUI ARAD (în colaborare), Eminescu, 1978, 246 p.;
5. A TREIA ZI, Eminescu, roman, Bucureşti, 1980, 315 p.;
6. SPITALUL, roman, Eminescu, Bucureşti, 198l, 310 p.;
6.a. SPITALUL, ed. II-a, Emia, Deva, 2004, 304 p., ISBN – 973- 8164-34-6.;
6.b. BOLNIŢA, ARKA Smederevo, (Serbia), traducere de Ileana Ursu, 2010, (lb. sârbă);
7. EFECTUL P., roman, Eminescu, Bucureşti, 1983, 310 p.;
7.a. EFECTUL P., roman, Seria „Seniorii imaginaţiei”, „INTEGRALA SCIENCE FICTION & FANTASY”, Eagle Publishing House, 240 p., 2010;
8. MAXIMELE MINIMELE, proză scurtă, Dacia, Cluj, 1984, 166 p.;
9. CASTELUL ALBASTRU, proză scurtă, Dacia, Cluj, l986, 253 p.;
10. OM ŞI LEGE, roman, Eminescu, 1987, 360 p.;
11. CEI O SUTĂ – ANABASIS, roman, Facla, Timişoara, 1988, 374 p.;
11. b. ANABASIS, VON BABYLON NACH ALEXANDRIA IN 13 GENERATIONEN – Roman, Verlag Der Apfel, Wien, 2013, Deutsche Übersetzung von Iris Schorscher, 463 P, ISBN 978 – 3- 85450-624-9;
12. COCHILIA, roman, Forum, Bucureşti, 1992, 435 p, ISBN 973-9065-13-9.;
SIRENE, (în colaborare), proză scurtă, Berlin, (lb. germană), 1992, 154 p.;
14. CEI O SUTĂ – ECCE HOMO, roman, Cartea Românească, Bucureşti, 1993, 435 p, ISBN 973-23-0272-0;
15. PROCESUL – O dramă evreiască, roman, Helicon, Timişoara, 1996, 150 p, ISBN 973-574-200-4;
15.b. PROCESUL – O dramă evreiască, ediţia a II-a, Hasefer, Bucureşti, 2006, 209 p, ISBN 973-630-098-6;
16. CEI O SUTĂ – OUL DE AUR, roman, Allfa, Bucureşti, 1998, 504 p, ISBN 973-9293-86-7;
17. PARANOIA SCHWARTZ, proză scurtă, Atlas Clussium, Cluj, 1999, 221 p, ISBN 973-555-212-4;
17.a. SCHWARTZ PARANOIA, traducerea Balázs Boróka, (lb. maghiară), AB-ART (Bratislava), 2010, 222 p., ISBN 978-80-8087-094-2;
18. CEI O SUTĂ – MÂNA ALBĂ, roman, Allfa, Bucureşti, 2000, 554p. ISBN 973-9477-54-2;
19. TEATRU (în colaborare), Eminescu, 2000, 506 p., ISBN 973-22-0823-6;
20. POLITICA ŞI PRESA, Institutul European, Iaşi, 2001, 302p, ISBN 973-611-067-2;
21. FILOSOFIA COMPORTAMENTULUI, ÎNTRODUCERE ÎN PSIHOLOGIA TRANSVERSALĂ, Şcoala Vremii, Arad, 152 p, 2002, ISBN 973-85824-0-7;
22. PSIHOLOGIA TRANSVERSALĂ (Partea generală) – aspectele filosofiei comportamentului -, Şcoala vremii, Arad, 2003, 175 p, ISBN 973-85824-5-8;
22.a. FILOSOFIA COMPORTAMENTULUI, ÎNTRODUCERE ÎN PSIHOLOGIA TRANSVERSALĂ, Şcoala Vremii, Arad, 152 p, 2002 ISBN 973-85824-0-7;
22.b. PSIHOLOGIA TRANSVERSALĂ, Partea generală, Editura Universităţii „Aurel Vlaicu”, Arad, 2006, 202 p, ISBN 973-752-084-x; 972-973-752-084-5, ed. IV-a 2008;
22.c. ed. V-a 2009, 230 p., ISBN 978-973-752-389-1;
22.d. TRAVERSAL PSYCHOLOGY, general part, Aspects of the Philosophy of Behavior, Editura Universităţii „Aurel Vlaicu”, Arad, 2007, ISBN: 978-973-752-084-5;
22.e. ed. VI-a (revizuită şi adăugită), 2016, Ed. TipoMoldova, Iaşi, 244 p., ISBN 978-606-676-876-4;
23. CEI O SUTĂ – VARA RECE, Uniunea Scriitorilor, Redacţia Publicaţiilor pentru străinătate “România”, roman, Bucureşti, 2004, 305 p., ISBN – 973 – 8333- 22-9;
24. FILOSOFIA LIMBAJULUI ÎN SPIRITUL PSIHOLOGIEI TRANSVERSALE, Paidea, Bucureşti, 2004, 180 p., ISBN 973 – 596 –251 – 9;
25. CEI O SUTĂ – AXA LUMII, 378 p. Polirom, roman, Bucureşti, 2005 – ISBN 973-46/0004-4;
26. LIMBAJUL OMULUI LIBER ŞI SĂNĂTOS în spiritul psihologiei transversale, 213 p. Emia, Deva, 2005, ISBN 973-8164-91-5;
27. PSIHOLOGIA COPILULUI
a. (în colaborare cu Gabriela Kelemen), 198 p., Editura Universităţii „Aurel Vlaicu”, Arad, 2006, 198 p., ISBN (10) 973-752-104-8 (13) 978-973-752-104-0;
b. (în colaborare cu Gabriela Kelemen şi Olga Moldovan), 2007, 236 p.;
c. 2009, (idem), 277 p., ISBN 978-973-752-276-4.
28. CEI O SUTĂ – CULOARUL TEMPLIER, Curtea Veche, roman, Bucureşti, 2008, 476 p., ISBN 978-973-669-533-9;
29. EDITORIALUL, Editura Universităţii „Aurel Vlaicu” din Arad, 2009, 310 p., ISBN 978 – 973 – 752 – 336 -5;
30. FUNDAMENTELE PSIHOLOGIEI SPECIALE, Editura Universităţii „Aurel Vlaicu” din Arad, 2009, 240 p. ISBN 978-973-752-363-1;
30. a. FUNDAMENTELE PSIHOLOGIEI SPECIALE, Institutul European, 2014, 242 p., ISBN 978-606-24-0051-4;
31. CEI O SUTĂ – SECRETUL FLORENŢA, Curtea Veche, roman, Bucureşti, 595 p. 2010, ISBN 978-973-669-932-0;
32. CEI O SUTĂ – DIAVOLUL ARGINTIU, Curtea Veche, roman, Bucureşti, 2011, 507 p. ISBN 978-606-508-191-4;
33. CEI O SUTĂ – BASTONUL CONTELUI, Curtea Veche, roman, Bucureşti, 2012, 512 p, ISBN 978-605-588-313.0;
34. POOLOURI adică PARANOIA SCHWARTZ, Tipo Moldova,
colecţia OPERA OMNIA proză scurtă contemporană, Iaşi, 2012, 381 p., ISBN 978 – 973 – 168 – 822 -0;
35. CEI O SUTĂ – AGNUS DEI, Curtea Veche, roman, Bucureşti, 2013, 512 p., ISBN 978-606-588-512-7;
36. AUTIŞTII CĂRŢILOR, eLiteratura, roman hibrid, Bucureşti, 2013, 563 p, ISBN 978-606-700-152-5;
37. ENIGMELE INFINITE, Vocalize în Do major, Mirador, Arad, 2014, 276 p., ISBN 978-973-164-172-0;
38. HOTARELE ISTORICE, Vocalize în re minor, Junimea, Iaşi, 2015, 220 p., ISBN 978-973-37-1841-3;
39. INSULA ZU, roman, editura Tracus Arte, Bucureşti, 2016, 230 p., ISBN 978-606-664-599-7;
40. JUSTIŢIA SUVERANĂ, Vocalize în mi minor, editura Junimea, Iaşi, 2016, 244 p., ISBN 978–973–37–1924-3;
41. HÂRTIILE OFICIALE, Vocalize în Fa Major, editura Junimea, Iaşi, 2017, 238 p, ISBN 978-973-37-2044-7;
42. JOCURILE TRECERII, Vocalize în Sol Major, editura Junimea, Iaşi, 2018, 257 p., ISBN 978-973-37-2143-7;
43. CUVÂNTUL COTIDIAN, Vocalize în La major, editura Junimea, Iaşi, 2019, 200 p., ISBN 978-973-37-2233-5;
44. PROBLEMA, editura Hasefer, București, 2019, 279 p. ISBN 978-973-630-418-7;
45. CE AM SPUS, editura Mirador, Arad, 2019, 436 p. ISBN 978-973-164-264-2;
46. OPT PIESE, teatru, editura TipoMoldova, Iași, 2019, 347 p. ISBN 978-606-42-0409-7;

 

Categorie: Cultură
Etichete: Caius Dobrescu, carti, cultura, Gheorghe Schwartz, literatură, scriitor, Valeriu Cristea
Distribuie:
Articolul anterior
[NEWS ALERT] Președintele a decretat STARE DE URGENȚĂ. Vezi CE ÎNSEAMNĂ ASTA
Articolul următor
Alexandru Meszar, la Digisport Ungaria: „Există o legătură între evoluția echipei și propunerea ca eu să candidez pentru Primăria Aradului. Nu sunt om politic nu am făcut politică, am doar susținerea UDMR, pentru că conduc UTA”

2 comentarii. Leave new

 • Avatar of Demian Silvia
  Demian Silvia
  16 martie 2020 9:37

  Impresionant palmares,impresionanta discretie a OMULUI CE A SCRIS CARTILE, impresionanta atitudine in relationarea cu toti ei ce ajung in preajma sa,mari,mici sau oameni in devenire.
  Impresionanta e si grija cu care DOAMNA Lizica Mihut ne da teme de meditatie asupra valorilor aradene si in esenta asupra valorilor ce ne inconjoara si e BINE SA LE TIM,DAR SA NICI NU LE IUITAM.

  Răspunde
 • dar despre doamna autoare a scris cineva un articol sa nu o uite aradu ?

  Răspunde

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Fill out this field
Fill out this field
Te rog să introduci o adresă de email validă.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Din aceeași categorie

Urmăriți-ne pe