Cine sunt RESPONSABILII DIRECȚI de calitatea actului medical și manageriatul Spitalului Județean Arad? (1)

spitalul județean arad
Distribuie:

 

Cine sunt cei direct responsabili de activitatea medicală și aspectele manageriale din Spitalul Județean Arad? – este întrebarea la care toată lumea evită să răspundă, lansându-se în spațiul public concurs de opinii personale – cele mai multe, în afara organigramei. Încercăm să răspundem noi la această întrebare și ne raportăm strict la prevederile unor legi și ale unor ordine de ministru în domeniul sănătății. Evităm inclusiv faptul de a folosi vreun nume, ne rezumăm la funcția în sine, de oricine ar fi aceasta ocupată.

Ca-n oricare altă structură de stat sau privată, organizarea și coordonarea activității de către nucleul de conducere este vitală atât pentru a evita haosul din interior cât și pentru a oferi servicii profesioniste și de calitate. Când ceva nu funcționează într-o entitate, în orice domeniu și oricât de mică, problema este cu siguranță la nivel de nucleu de conducere și, de acolo în jos, pe orice palier, lucrurile o vor lua razna, tocmai pentru că nu sunt coordonate eficient, coerent, corect, ferm și profesionist. Este uzuală practica de a numi oameni după criterii incorecte, în poziții și pe funcții a căror responsabilitate îi depășesc. Asta nu înseamnă neapărat că acei oameni nu sunt de valoare, doar că, nu sunt potriviți pentru acele funcții pe care le acceptă fie în mod inconștient, fără a-și cunoaște ei înșiși capacitățile, fie le acceptă din rațiuni care nu au nimic de a face cu dorința de a le îndeplini onorabil, ci doar pentru un statut onorabil, pentru un venit consistent lunar, pentru că funcția atrage putere, influență și beneficii.

În lumina infinitelor scandaluri (unele mediatizate, altele nu) cu privire la aspecte care țin de activitatea strict medicală din Spitalul Județean Arad, de plângeri la adresa unor cadre medicale, de plângeri cu privire la tratamente aplicate pacienților, am căutat să vedem și să înțelegem cine este persoana și care este funcția din organigramă care, conform atribuțiilor, este responsabilă de coordonarea acestei felii de activitate în cadrul spitalului. Despre cine este responsabil politic despre dezastrul de la Județean, s-a tot scris în ultimii 17 ani (vezi și articol asociat), fiind inutil s-o facem în acest material, vor veni, cu siguranță, multe alte momente.

Pentru a evita abordarea „la grămadă” și amestecarea responsabilității cadrelor medicale pentru actul medical pe care-l prestează individual cu responsabilitatea celor care ar trebui să coordoneze, să verifice și să sancționeze derapaje, evident în scopul îmbunătățirii serviciilor medicale despre care se tot lansează nemulțumiri în spațiul public la nivel local, am luat punctual funcțiile din organigramă și am încercat să ajungem strict tehnic și juridic la persoana responsabilă pentru gestionarea activității medicale.

Aproape toate spețele pe care le avem în vedere au în comun aceleași revendicări: calitatea slabă a serviciului medical, gradul scăzut de satisfacție al pacienților, lipsa de performanță profesională a unor cadre medicale, lipsa de resurse/echipamente etc fapt care ne-a determinat, cu atât mai mult,  să aflăm

Cine este persoana și care este funcția din organigramă la nivelul Spitalului Județean Arad?

Pentru a ne da singuri răspunsul la această întrebare, am lecturat integral Legea 95/2006 privind reforma în domeniul Sănătății, în scopul de a ne face o imagine de ansamblu despre organizarea spitalelor publice, despre organele de conducere și despre responsabilitățile acestora.

La art. 186 din Legea 95/2006 privind reforma în domeniul Sănătății  am găsit informațiile succinte și relevante pentru acest articol, cu raportare la situațiile din spațiul public reclamate și anume:

„ (1) În cadrul spitalelor publice funcționează un consiliu etic și un consiliu medical. Directorul medical este președintele consiliului medical.

(2) Componența și atribuțiile consiliului etic se stabilesc prin ordin al ministrului sănătății.

(3) Consiliul medical este alcătuit din șefii de secții, de laboratoare, farmacistul-șef și asistentul-șef.

(4) Principalele atribuții ale consiliului medical sunt următoarele:

a) îmbunătățirea standardelor clinice și a modelelor de practică în scopul acordării de servicii medicale de calitate în scopul creșterii gradului de satisfacție a pacienților;

b) monitorizarea și evaluarea activității medicale desfășurate în spital în scopul creșterii performanțelor profesionale și utilizării eficiente a resurselor alocate;

c) înaintează comitetului director propuneri privind utilizarea fondului de dezvoltare al spitalului;

d) propune comitetului director măsuri pentru dezvoltarea și îmbunătățirea activității spitalului în concordanță cu nevoile de servicii medicale ale populației și conform ghidurilor și protocoalelor de practică medicală;

e) alte atribuții stabilite prin ordin al ministrului sănătății.”

Adică, fix directorul medical al unității, care este și președintele Consiliului medical, este persoana care, prin lege, are obligații clare și ne raportăm doar la a) îmbunătățirea standardelor clinice și a modelelor de practică în scopul acordării de servicii medicale de calitate în scopul creșterii gradului de satisfacție a pacienților; b) monitorizarea și evaluarea activității medicale desfășurate în spital în scopul creșterii performanțelor profesionale și utilizării eficiente a resurselor alocate; […] d) propune comitetului director măsuri pentru dezvoltarea și îmbunătățirea activității spitalului în concordanță cu nevoile de servicii medicale ale populației și conform ghidurilor și protocoalelor de practică medicală; – exact ce nu funcționează și nu se face din punct de vedere al activității medicale în Spitalul Județean Arad.

În completarea informațiilor și prevederilor Legii 95/2006, a fost emis Ordinul Ministrului Sănătății nr. 921 / 2006 care precizează expres atribuțiile directorului medical al oricărui spital public din România și anume:

„ Art.2 Directorul medical are următoarele atribuţii specifice:
1. în calitate de preşedinte al consiliului medical, coordonează şi răspunde de elaborarea la termen a propunerilor privind planul de dezvoltare al spitalului, planul anual de servicii medicale, bugetul de venituri şi cheltuieli;
2. monitorizează calitatea serviciilor medicale acordate la nivelul spitalului, inclusiv prin evaluarea satisfacţiei pacienţilor, şi elaborează, împreună cu şefii de secţii, propuneri de îmbunătăţire a activităţii medicale;
3. aprobă protocoale de practică medicală la nivelul spitalului şi monitorizează procesul de implementare a protocoalelor şi ghidurilor de practică medicală la nivelul întregului spital;
4. răspunde de coordonarea şi corelarea activităţilor medicale desfăşurate la nivelul secţiilor pentru asigurarea tratamentului adecvat pentru pacienţii internaţi;
5. coordonează implementarea programelor de sănătate la nivelul spitalului;
6. întocmeşte planul de formare şi perfecţionare a personalului medical, la propunerea şefilor de secţii şi laboratoare;
7. avizează utilizarea bazei de date medicale a spitalului pentru activităţi de cercetare medicală, în condiţiile legii;
8. asigură respectarea normelor de etică profesională şi deontologie medicală la nivelul spitalului, colaborând cu Colegiul Medicilor din România;
9. răspunde de acreditarea personalului medical al spitalului şi de acreditarea activităţilor medicale desfăşurate în spital, în conformitate cu legislaţia în vigoare;
10. analizează şi ia decizii în situaţia existenţei unor cazuri medicale deosebite (de exemplu, cazuri foarte complicate, care necesită o durată de spitalizare mult prelungită, morţi subite etc.);
11. participă, alături de manager, la organizarea asistenţei medicale în caz de dezastre, epidemii şi în alte situaţii speciale;
12. stabileşte coordonatele principale privind consumul de medicamente şi materiale sanitare la nivelul spitalului, în vederea unei utilizări judicioase a fondurilor spitalului, prevenirii polipragmaziei şi a rezistenţei la medicamente;
13. supervizează respectarea prevederilor în vigoare referitoare la documentaţia medicală a pacienţilor trataţi, asigurarea confidenţialităţii datelor medicale, constituirea arhivei spitalului.”

Mai mult, Directorul Medical este cel care are o serie de atribuții în ceea ce privește supravegherea, prevenirea şi limitarea infecţiilor asociate asistenţei medicale în unităţile sanitare (unde se încadrează infecțiile nosocomiale, capitol la care Spitalul Județean Arad ocupă un loc fruntaș), astfel cum îi sunt atribuite prin ORDINUL Ministrului Sănătății Nr. 1101/2016 din 30 septembrie 2016 și anume:

„3. Atribuţiile directorului medical:
a) se asigură şi răspunde de aplicarea în activitatea curentă a procedurilor şi protocoalelor de prevenire şi limitare a infecţiilor asociate asistenţei medicale, a standardelor de sterilizare şi sterilitate, asepsie şi antisepsie, respectiv a normelor privind cazarea, alimentaţia şi condiţiile de igienă oferite pe perioada îngrijirilor acordate;
b) pentru spitalele care nu îndeplinesc condiţiile legale de a avea director de îngrijiri, funcţia acestuia este preluată de directorul medical, care va avea şi responsabilităţile acestuia;
c) răspunde de raportarea la timp a infecţiilor asociate asistenţei medicale şi implementarea măsurilor de limitare a acestora;
d) răspunde de respectarea politicii de utilizare a antibioticelor în unitatea sanitară;
e) implementează activitatea de screening al pacienţilor în secţii de terapie intensivă şi alte secţii cu risc pentru depistarea colonizărilor/infecţiilor cu germeni multiplurezistenţi în conformitate cu prevederile programului naţional de supraveghere şi control al infecţiilor asociate asistenţei medicale;
f) controlează şi răspunde pentru derularea activităţilor proprii ale serviciului/compartimentului de prevenire a infecţiilor asociate asistenţei medicale;
g) controlează respectarea procedurilor şi protocoalelor implementate pentru supravegherea, prevenirea şi limitarea infecţiilor asociate asistenţei medicale de la nivelul secţiilor şi serviciilor din unitate, în colaborare cu medicii şefi de secţie;
h) organizează şi controlează evaluarea imunizării personalului împotriva HBV şi efectuarea vaccinărilor recomandate personalului din unitatea medicală respectivă (gripal, HBV, altele);
i) controlează şi răspunde de organizarea registrelor de expunere accidentală la produse biologice pe secţii/compartimente şi aplicarea corectă a măsurilor.”

Cu siguranță, prin fișa postului mai sunt o serie de atribuții pe care trebuie să le îndeplinească, dar acest document nu l-am solicitat conducerii SJA din simplul motiv că ar fi fost un demers inutil, și oricum nu l-ar fi pus la dispoziția presei.

Conducerea Spitalului Județean Arad, astfel cum apare afișată pe pagina oficială:

conducere sja

Pentru a evita comentarii de genul „dar de ce doar directorul medical este vinovat, că sunt toți” răspundem anticipat: pentru că doar directorul medical, din toată lista de conducere, este medic și directorul medical din acea listă are atribuțiile stabilite prin lege și Ordine de Ministru cu privire la problemele activității medicale. Ceilalți, fiecare dintre ei, sunt responsabili „pe felia lor” – aspecte pe care le vom aborda separat, unele fiind deja mediatizate. Mai mult, urmărind Organigrama SJA, se poate observa că toate secțiile sunt sub directa coordonare a Directorului Medical, iar dacă ceva nu funcționează, în oricare dintre acestea, principalul vinovat (cel puțin moral) este acesta.

organigrama sja

Articol asociat:

Spitalul Județean Arad – investiția de care ȘI-A BĂTUT JOC Consiliul Județean Arad cel mai mult, exploatând-o ca pe un bordel și „pompând” ZECI DE MILIOANE DE EURO în… propriul capital!

Categorie: Administrație
Etichete: director medical, Mircea Onel, SJA, Spitalul Judetean Arad
Distribuie:
Articolul anterior
În atenția Gărzii de Mediu Arad: Mândria comunei Apateu, care ar trebui să fie „Aria Protejată ROSPA 0014” e, de fapt, o GROAPĂ de GUNOI care a DISTRUS PĂȘUNEA!
Articolul următor
[ACTUALIZARE] S-a consumat și „episodul XXL” din serialul politic pentru proști „Țeapa cu TEATRUL HIRSCHL”. Bibarț: „E ban public și nu ne putem juca cu el”

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Fill out this field
Fill out this field
Te rog să introduci o adresă de email validă.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Din aceeași categorie

predare cf halmagiu2 1 large

Comuna Hălmagiu este cadastrată integral

Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară (OCPI) Arad a finalizat lucrările de înregistrare sistematică pe întreg teritoriul comunei Hălmagiu. Au fost predate administrației locale 13 000 de cărți funciare și…
cionca charlie ottley ghioroc1 1 large

Cionca, acum și pe Netflix!

Jurnalistul britanic Charlie Ottley, cunoscut pentru celebrul serial „Flavours of Romania”, a filmat miercuri în județul Arad, pentru sezonul trei al producției difuzate de Netflix. În baza prevederilor Legii 544…