Mulți arădeni nu au „liniște” nici în somn. De fapt, nici nu dorm pentru că nu au „LINIȘTE”! Iar acest „festival local al insomniei” este organizat cu largul concurs al AUTORITĂȚILOR! [AUDIO]

strada podului porumbacului trafic zgomot
Distribuie:

 

Problema: 

Mai mulți cetățeni din municipiu, dintr-o zonă încadrată ca fiind rezidențială, au sesizat de sute ori mai multor instituții locale faptul că, în zona în care locuiesc funcționează câteva societăți comerciale care, prin natura activității lor, perturbă în regim non-stop, prin zgomote care depășesc limita legală prevăzută, liniștea cartierului, provoacă daune imobilelor și, poate, încalcă și alte norme legale în ceea ce privește protecția mediului. Sesizările au fost făcute de-a lungul timpului la următoarele instituții publice: Primăria Arad (diverse compartimente), Poliția Locală Arad ( sute de sesizări telefonice, la diverse ore din zi și din noapte), Garda de Mediu Arad, Prefectura Arad și chiar direct firmei care a realizat Harta de Zgomot a Municipiului (document care va fi detaliat mai jos). În ciuda acestor sesizări, problema nu este rezolvată și, mai mult, singura concluzie care poate fi extrasă este cea că, fiecare instituție în parte, nu face altceva decât să ia la mișto cetățeanul care reclamă și sesizează aceste aspecte. În susținerea acestei concluzii, ni s-au pus la dispoziție unele convorbiri telefonice înregistrate, avute cu angajați ai instituțiilor la care s-au făcut sesizările și pe care le redăm în acest material. O altă concluzie evidentă este cea că nimeni nu are nicio soluție iar acest acest aspect poate fi interpretat în mai multe chei: din incompetență, din nepăsare de bugetar sau chiar din acte de corupție în rândul bugetarilor, de la simplul angajat într-un departament până la șeful instituției.

Ca să indicăm cu precizie zona la care face referire acest material (care, din păcate nu este singura din municipiu) este vorba de străzile Porumbacului, Podului și adiacentele, care sunt străzi extrem de înguste, care ar trebui să deservească exclusiv ca drum de acces pentru rezidenți și să permită accesul auto doar pentru categorii de mașini mici. Cu toate acestea, realitatea este alta. În acea zonă funcționează și societăți comerciale cu activități de transport care presupun accesul mașinilor de mare tonaj (de la camioane care transportă agregate de balastieră/carieră, la mașini de mare tonaj care transportă materiale prelucrate) și o societate care deține o stație de betoane. Acest articol nu și-a propus să saboteze nicio activitate a vreunei societăți comerciale dar și-a propus să clarifice dacă se respectă normele legale, dacă autoritățile publice au emis autorizații în cunoștință de cauză și de ce, după atâtea sesizări din partea cetățenilor, nicio instituție nu a luat măsuri. Mai mult, legat de accesul mașinilor de mare tonaj prin zona rezidențială, ne propunem să clarificăm dacă există vreun demers către vreo autoritate publică, în sensul de a fi asigurat un drum de acces, mai ales că teoretic ar exista această posibilitate având în vedere amplasamentul. Totodată, s-ar impune clarificări și în ceea ce privește eventuale amenințări (chiar violențe și presiuni verbale) asupra persoanei care a făcut sesizările, amenințări din partea unor reprezentanți ai unor societăți comerciale de transport și care au fost informați despre sesizări chiar de către cei care ar fi trebuit să ia măsuri și să sancționeze, după caz, adică, chiar de către acei funcționari din instituții care, în loc să verifice cele sesizate de cetățeni, să raporteze aceste situații superiorilor, să propună soluții de rezolvare, au ales calea cea mai scurtă dar cea mai la limita legii și au anunțat de îndată exclusiv „cunoștințele” de la acele firme de transport și nu numai despre conținutul sesizării ci chiar despre persoana care a depus sesizarea (nume, prenume, numărul de telefon) de unde se poate deduce faptul că este vorba de acte de corupție.

Pe lângă problemele de zgomot, oamenii reclamă și probleme de siguranță din moment ce, având în vedere lățimea drumului, camioanele ocupă tot drumul, iar pietonii (nu mai spunem și de copiii care nu pot fi lăsați pe stradă la joacă) nu pot circula. Și asta în regim non-stop.

strada porumbacului 5

strada porumbacului 1

– casa din această a doua fotografie chiar a fost afectată în cel mai propriu sens de camioane, întrucât, la viraj, i-au „agățat” acoperișul! Nu este greu de constatat cum s-a putut întâmpla dacă se analizează prima fotografie și ne imaginăm cum a virat camionul, atât cât i-a permis drumul pe care circulă!

Nu putem să nu (ne)întrebăm și unde a fost și ce a făcut comisia de sistematizare în acești 8 ani pentru găsirea unei soluții în rezolvarea problemei?

După sutele de sesizări pe durata a aproape 8 ani (!), nici măcar un angajat al instituțiilor publice unde s-au depus reclamațiile nu și-a dat seama că această problemă trebuie adusă la cunoștința comisiei de sistematizare? Asta nu poate decât să întărească ideea incompetenței unora care stau, la propriu, doar cu fundul pe scaun și primesc o leafă doar pentru inutilitatea lor în oricare sistem public.

Conform REGULAMENTULUI DE FUNCŢIONARE A COMISIEI DE SISTEMATIZARE A CIRCULAŢIEI aceasta are următoarea componență și următoarele atribuții:

Componența comisiei de sistematizare a circulației:

comisie sistematizare arad

adică, 21 de oameni-membri-degeaba? Din care 19 sunt din instituții publice reprezentate în comisie sunt INCAPABILE să găsească O SINGURĂ SOLUȚIE?! Dacă am plusa întrebând și că, de fapt, legăturile dintre transportatori și (actuali/foști) polițiști / angajați ARR/ RAR/ Drumuri Naționale și faptul că sunt (actuali/foști) polițiști / angajați ARR/ RAR/ Drumuri Naționale care dețin camioane prin „paravane” au determinat ignorarea cu intenție și din culpă a acestei situații, pentru că acele mașini de mare tonaj transportă materiale în beneficiul lor, ar fi catalogată o exagerare de presă?

Atribuțiile comisiei de sistematizare a circulației – trei atribuții, cel puțin, au legătură directă cu situația descrisă în acest material:

Art.2.1. Comisia are ca scop analizarea documentaţiilor depuse în vederea emiterii acordului administratorului drumului şi, după caz, acordarea sau neacordarea avizului (acordului) solicitat.
2.2. Analizează, condiţionează sau, după caz, instituie toate reglementările privind desfăşurarea traficului rutier şi pietonal pe raza municipiului Arad, în condiţiile legii, prin reglementări înţelegând:
1. instituirea de restricţii şi interdicţii referitoare la traficul rutier şi pietonal; ( n.red. acest aspect are legătură cu situația concretă sesizată)
2. stabilirea zonelor unde parcarea este permisă sau interzisă;
3. stabilirea străzilor pe care circulaţia se desfăşoară pe un singur sens;
4. avizarea instalării mijloacelor de semnalizare rutieră, echipamente destinate siguranţei circulaţiei;
5. avizează reglementările referitoare la regimul de acces la circulaţie, staţionare şi parcare pentru diferite categorii de vehicule; ( n.red. acest aspect are legătură cu situația concretă sesizată)
6. avizează măsuri de înfiinţare/desfiinţare a plantaţiilor rutiere în conformitate cu normativele în vigoare şi cu volumul traficului actual şi de perspectivă;
7. avizează modul de amenajare a intersecţiilor;
8. stabileşte măsuri care să ducă la eliminarea locurilor periculoase şi la îmbunătăţirea siguranţei şi fluenţei circulaţiei rutiere pe drumurile publice din municipiu. ( n.red. acest aspect are legătură cu situația concretă sesizată)

Pentru a exemplifica cum decurge o conversație între un cetățean care sesizează ceva și un funcționar din orice instituție publică, din care reiese „competența” și „dorința sa de a rezolva problema prin pasarea acesteia”, inserăm aici înregistrări ale unor conversații cu angajați de la Poliția Locală Arad (două din zecile de apeluri) și chiar cu cei de la „partidul care e în toate”:

Totodată, am solicitat punctul de vedere al societății care deține Stația de Betoane cu privire la aspectele sesizate de rezidenții din zonă, sesizări care au legătură cu traficul greu care se desfășoară într-o zonă rezidențială, cu faptul că acesta generează disconfort locuitorilor și, mai ales cu faptul că acest disconfort este creat pe timp de noapte.

Reprezentanții societății care deține Stația de Betoane au reacționat prompt, ne-au pus la dispoziție toate documentele care atestă faptul că activitatea lor este autorizată și, din punctul lor de vedere, nu încalcă nicio reglementare. Cu toate acestea, și-au exprimat și ei nemulțumirea în ceea ce privește lipsa unei căi de acces alternative întrucât își doresc ca activitatea lor comercială să nu creeze niciun disconfort rezidenților din vecinătatea sediului.

Punerea la dispoziție a unei căi de acces alternative este strict în sarcina autorităților, nu a rezidenților persoane fizice sau juridice. Pentru a se putea clarifica acest aspect, autoritățile ar trebui măcar să știe ale cui sunt terenurile din acea zonă, care este planul de viitor pentru acea zonă, cu atât mai mult cu cât, sunt multe case noi în construcție și acestea urmând a fi afectate de acest haos. Ce fac în timpul programului acei funcționari ai primăriei care ocupă BIROUL CADASTRU INTRAVILAN ŞI CARTE FUNCIARĂ? Acei funcționari, după atâtea sesizări, ar fi putut merge în zonă și să identifice dacă sunt terenuri disponibile, cui aparțin și să găsească o soluție tehnică pentru calea de acces. Mai mult, drumul folosit acum de cei care își construiesc case în zona de lângă autostradă, este un drum care nu figurează în categoria de drum și este teren agricol.

Singurele soluții ale autorităților, la fiecare sesizare, au fost de a trimite controale de la diverse instituții, să verifice societatea comercială. Adică, nu au rezolvat nimic, doar au pus presiune tot pe agentul economic care nu este obligat să identifice în locul primăriei terenurile disponibile și cui aparțin sau care ar fi soluția concretă pentru o cale de acces alternativă.

Totodată, am solicitat în baza Legii 544, poziția fiecărei instituții publice la care au fost depuse sesizări de-a lungul timpului. Solicitările în baza Legii 544 au fost transmise către Primăria Arad, Poliția Locală Arad și Garda de Mediu Arad și anume s-a solicitat:

1.Dacă aveți cunoștință de sesizări depuse de către cetățeni cu privire la anumite probleme de trafic greu și de zgomot pe strada Podului din municipiu și străzile adiacente și care au legătură cu activitatea SC PROFI BETON SRL și cu alte societăți comerciale cu activități de transport? Perioada de referință pentru acestea fiind între anii 2014-2021, până la data prezentei.

2.Dacă au fost depuse sesizări, cum s-a procedat la nivelul instituției dumneavoastră și ce măsuri au fost luate pentru rezolvarea acestora?

3.Care sunt atribuțiile instituției dumneavoastră în ceea ce privește eliberarea de autorizații pentru autovehiculele cu masa totală maximă mai mare de 3,5 tone?

4.Care sunt condițiile pentru eliberarea unor astfel de autorizații și cui se eliberează?

5.După eliberarea acestor autorizații cum se monitorizează respectarea acestora și de către cine?

6.Ce atribuții are instituția dumneavoastră cu privire la monitorizarea, raportarea și reducerea zgomotului în zonele rezidențiale din municipiu?

7.Cum se realizează măsurarea și dacă aveți în dotare aparate specifice măsurării?

8.Dacă apreciați că o stație de betoane poate funcționa într-o zonă rezidențială care sunt condițiile impuse societății comerciale, care este orarul de funcționare autorizat? Ce alt tip de avize și autorizații se impun?

9.Dacă s-a luat în considerare amenajarea unui drum de acces înafara zonei rezidențiale care să deservească Stația de Betoane și firmele de transport din acea zonă a municipiului?

Primăria Arad ne-a transmis doar confirmarea că solicitarea a fost înregistrată și vor reveni cu răspunsul punctual, urmând să actualizăm și noi acest articol.

Garda de Mediu ne-a transmis următorul răspuns:

raspuns 544 gm

Poliția Locală nu a transmis, deocamdată, nicio poziție oficială.

În acest episod prezentăm public problema cetățenilor și contextul în care a devenit o problemă și cum s-a aflat, întâmplător, că primăria a furnizat date eronate și din burtă firmei care a întocmit harta de zgomot.

CE ESTE HARTA DE ZGOMOT A MUNICIPIULUI, DE CE SE IMPUNE și CUM A RAPORTAT DATE ÎN FALS PRIMĂRIA ARAD

Ultima HARTĂ STRATEGICĂ DE ZGOMOT A MUNICIPIULUI ARAD este din decembrie 2018 și are la bază date de la nivelul anului 2016. Aceasta a fost realizată în baza unui contract între Primăria Arad și SC ENVIRO CONSULT SRL O altă Hartă de Zgomot a fost făcută în 2014

Conform prevederilor HG 321/2005, art 4 alin.1., Primăria Municipiului Arad este autoritatea administrației publice locale responsabilă pentru realizarea cartării zgomotului și elaborarea hărților strategice de zgomot și a planurilor de acțiune pentru aglomerarea Arad, aflată în administrarea sa.

Scopul ar fi trebuit să fie acela de a prezenta date de intrare în vederea implementării Directivei Europene de realizare a hărților de zgomot și a hărților strategice de zgomot conform HG 321/2005 republicată și a datelor asociate cu expunerea la zgomot pentru sursele de zgomot, precum și calitatea, acuratețea, modul de utilizare și sursa acestora pentru:
– Trafic rutier;
– Trafic feroviar (tramvai);
– Zone industriale.

Asta în teorie. În practică, după cum suntem deja familiarizați, concluziile sunt altele.

Raportul din decembrie 2018 este din categoria „apa-n piuă” și „copy-paste” pe 31 de pagini, care concluzionează, printre altele că: „Expunerea populației și a clădirilor cu caracter special la zgomotul provocat de traficul rutier în regim Lzsn și Lnoapte. Din analiza rezultatelor obținute se observă faptul că există persoane expuse la un nivel de zgomot peste limita de 70 dB pentru indicatorul Lzsn, respectiv expuse la un nivel de peste 60 dB pentru indicatorul Lnoapte. De asemenea din analiza rezultatelor obținute se observa ca nu există clădiri cu caracter special expuse la niveluri de peste 70 dB pentru Lzsn și respectiv expuse la niveluri de peste 60 dB pentru Lnoapte.” 

Numai că, în această hartă, strada Podului și strada Porumbacului din municipiu, deși se știau la nivelul administrației problemele legate de zgomot și de trafic greu ( din moment ce primăria eliberează autorizațiile pentru mașinile de mare tonaj în care este specificat traseul), nu au fost cuprinse. Și, nu au fost cuprinse pentru că nu au fost raportate de către autoritatea responsabilă, adică de administrația publică locală.

Unul dintre rezidenții de pe acea stradă a contactat reprezentanții firmei care a întocmit ultima hartă de zgomot iar răspunsul acestora a fost că „primăria a pus la dispoziție date cu privire la trafic, fără a ține cont de traficul greu … problema este la primărie”!

Aici întreaga conversație cu privire la harta de zgomot a municipiului care nu mai necesită comentarii:

Concluzia este una singură: trebuie clarificată problema traficului de mare tonaj în acea zonă, astfel încât rezidenții persoane fizice să-și găsească liniștea iar societățile comerciale să-și poată desfășura activitatea fără să-i deranjeze și fără să fie de fiecare dată controlate inutil, mai ales că problema nu este că nu funcționează legal ci este calea de acces care trebuie pusă la dispoziție de autorități.

Categorie: Investigații
Etichete: garda de mediu arad, harta de zgomot arad, politia locala arad, primaria arad, profi beton, rezidenți, strada podului, strada porumbacului, trafic greu
Distribuie:
Articolul anterior
Ilie Cheșa: „Până nu va veni un primar cu adevărat reponsabil, CET Arad va rămâne o eternă gaură neagră”
Articolul următor
UTA – Botoșani: nimic la nimic!
Bagă un „16”

1 comentariu. Leave new

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Fill out this field
Fill out this field
Te rog să introduci o adresă de email validă.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Din aceeași categorie