PS Siluan – de 15 ani episcop al Eparhiei Ortodoxe Române din Ungaria

ps siluan_giula
Distribuie:
În urmă cu 15 ani, în data de 08 iulie 2007, PS Siluan a fost hirotonit arhiereu şi întronizat ca episcop al Eparhiei Ortodoxe Române din Ungaria.

Episcopul Siluan este originar din localitatea Chelmac, județul Arad. S-a născut în 16 septembrie 1971 din părinții Constantin și Joița Mănuilă, la botez primind numele Cristian Constantin. Școala primară a urmat-o în satul natal. A continuat cu gimnaziul, la Școala Generală din comuna Conop (1982-1982) și cu Liceul Industrial Nr. 2 din Arad, la secția de electrotehnică (1986-1990).

Între anii 1990-1994 a urmat cursurile Facultăţii de Teologie „Andrei Şaguna” din Sibiu, pe care a absolvit-o în anul 1994, prezentând lucrarea de licenţă cu titlul: „Rugăciunea lui Iisus în tradiţie isihastă”, la catedra de spiritualitate a acestei facultăţi.

Din septembrie 1994 şi până în iulie 1995 a efectuat un stagiu de pregătire spirituală în Franţa, în cadrul comunităţii „Le Verbe de Vie” din Aubazine, unde şi-a îmbogăţit şi nivelul de cunoaştere al limbii franceze. Cu acest prilej a participat la viaţa liturgică a mânăstirii ortodoxe cu hramul „Schimbarea la Faţă” de lângă Terasson.

La 11 august 1995 a fost tuns în monahism la mănăstirea Hodoş-Bodrog din cadrul Episcopiei Aradului. Tunderea a fost oficiată de Episcopul Timotei Seviciu (în prezent arhiepiscop), naş de călugărie fiindu-i Mitropolitul Serafim al Germaniei, Europei Centrale și de Nord.

În data de 13 august 1995 a fost hirotonit ierodiacon, iar în 13 decembrie, ieromonah. Din septembrie 1995, cu binecuvântarea Episcopului Timotei al Aradului a slujit ca ierodiacon, iar mai apoi ca ieromonah şi duhovnic la mănăstirea de maici „Sfântul Simeon Stâlpnicul” din Arad-Gai.

Între anii 1997-1998 a urmat cursuri de însuşire a limbii greceşti moderne, după care a continuat cu studii de masterat în cadrul Facultăţii de Teologie Ortodoxă din Atena (1998-2002), unde, sub îndrumarea Profesorului Gheorghe Patronos, a ales lucrarea cu tema „Legea Vechiului Testament în Predica de pe Munte a Domnului, în Sfânta Evanghelie după Matei (capitolele 5-7)”, la catedra de Noul Testament a facultăţii.

Din luna februarie a anului 1999 s-a transferat la Episcopia Ortodoxă Română din Ungaria, continuând în paralel slujirea în cadrul acestei episcopii cu studiile din Grecia.

La cererea Preasfinţitului Părinte Episcop Sofronie, Întâistătătorul Eparhiei Ortodoxe Române din Ungaria, Sinodul Mitropolitan al Mitropoliei Banatului, în şedinţa sa din 22-23 iulie 1999 i-a acordat rangul de protosinghel, fiind numit prin decizie chiriarhală şi eclesiarh al Catedralei Episcopale din Giula. În 7 august 1999 a fost hirotesit protosinghel.

Ca urmare a dorinţei Preasfinţitului Părinte Sofronie de înfiinţare a unui schit ortodox românesc în localitatea Körösszakál (Săcalul de Criş) din judeţul Bihorul Unguresc, a fost numit egumen al acestui schit cu hramul „Adormirea Maicii Domnului”, în data de 6 aprilie 2002.

Tot la solicitarea PS Sofronie, i-a fost acordat rangul de arhimandrit la şedinţa Sfântului Sinod din 4-5 martie 2003, precum şi distincţia Crucea Patriarhală, din partea Preafericitului Părinte Patriarh Teoctist; hirotesia în arhimandrit a fost oficiată de Preasfinţitul Părinte Sofronie la 20 aprilie 2003. Din data de 24 ianuarie 2003 i s-a încredinţat şi ascultarea de Consilier administrativ-cultural al Episcopiei Ortodoxe Române din Ungaria.

În 11 martie 2007 Colegiul Electoral al Episcopiei Ortodoxe Române din Ungaria l-a ales în funcţia de episcop al acestei eparhii, alegere care a fost validată de către Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române în şedinţa sa din 21 iunie 2007.

În data de 8 iulie 2007 a fost hirotonit şi instalat ca episcop al Eparhiei Ortodoxe Române din Ungaria, de Înaltpreasfinţitul Părinte Arhiepiscop şi Mitropolit Nicolae Corneanu al Banatului. (date biografice și pastorale – sursa Basilica.ro)

ps siluan

Dublă aniversare în Episcopia Ortodoxă Română din Ungaria – 25 de ani de recunoaștere a înființării Episcopiei Ortodoxe Române din Ungaria

Episcopia Ortodoxă Română din Ungaria s-a aflat vineri, 8 iulie 2022, la ceas de dublă aniversare: în această zi se împlinesc exact 15 ani de la data hirotoniei și întronizării Preasfințitului Părinte Siluan, ca Episcop al Eparhiei Ortodoxe Române din Ungaria, fiind cel de-al doilea Ierarh ortodox român hirotonit și întronizat în Catedrală istorică din Giula (Gyula), pentru arhipăstorirea românilor ortodocși din Ungaria.

Iar tot acum s-a aniversat și împlinirea a 25 de ani de la data când Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, prin ședința sa de lucru din 13-14 februarie 1997, a reactualizat și pus în aplicare hotărârile sale mai vechi, din iulie și octombrie 1950 și din martie și noiembrie 1951, de recunoaștere a înființării Episcopiei Ortodoxe Române din Ungaria, stabilită anterior, prin Congresul Național Bisericesc al românilor ortodocși din Ungaria, ținut în 27 februarie 1946, tot aici, la Catedrala din Giula.

Se împlinea astfel o dorință mai veche și un vis al românilor ortodocși din Ungaria, care după anul 1920 și Tratatul de Pace de la Trianon au rămas într-o altă țară, de a avea propriul lor Episcop Ortodox Român la Giula.

Până în 1997 ei au depins canonic de Episcopi ortodocși români de la Arad, sau Oradea, urmând ca după reglementarea canonică stabilită de către Sfântul Sinod în anul 1997, Vicariatul din Ungaria să fie ridicat la rang de Episcopie, iar Preasfințitului Părinte Timotei, Episcopul Aradului să-i fie încredințată conducerea temporară a acestei Eparhii, în calitate de Episcop Locțiitor, până la alegerea unui Episcop titular al românilor din Ungaria, care s-a petrecut în data de 21 februarie 1999, prin hirotonia și întronizarea primului Episcop, în persoana Preasfințitului Părinte Sofronie Drincec, actualmente Episcopul Oradiei.

După mutarea sa la Oradea, cel de-al doilea Ierarh al românilor ortodocși din Ungaria a devenit Preasfințitul Părinte Siluan Manuilă, care și-a aniversat acum 15 ani de arhierie.

Pentru a marca aceste aniversări, în Catedrala Episcopală din Giula a fost săvârșită Sfânta Liturghie Arhierească de către Ierarhi care au fost implicați direct în aceste evenimente, sau au avut o legătură mai specială cu Episcopia Ortodoxă Română din Ungaria, și anume Înaltpreasfințitul Părinte Timotei, Arhiepiscopul Aradului, Preasfințitul Părinte Sofronie, Episcopul Oradiei, Preasfințitul Părinte Siluan, Episcopul Eparhiei Ortodoxe Române din Ungaria, Preasfințitul Părinte Lukijan, Episcopul Ortodox Sârb de Budapesta și Szentendre, din Ungaria și Administrator al Eparhiei Ortodoxe Sârbe de la Timișoara și Preasfințitul Părinte Nicodim, Episcopul Severinului și Strehaiei. Răspunsurile liturgice au fost date cu profesionalism de Grupul Psaltic „Sfântul Nicodim de la Tismana”, de la Catedrala Episcopală din Drobeta Turnu Severin, iar la slujbă au participat credincioși ai Catedralei din Giula și diferite oficialități, conducători ai unor instituții românești din Ungaria, ca de pildă Domnul Daniel Banu, Consulul General al României la Seghedin, Domnul Gheorghe Cozma, Președintele Autoguvernării pe Țară a Românilor din Ungaria (AȚRU), Domnul Berthold Netea și Doamna Elvira Ardelean, Vicepreședinți ai AȚRU, Doamna Maria Gurzău Czegledi, Directorul Liceului Românesc „Nicolae Bălcescu” din Giula, Doamna Delia Covaci, Directorul Săptămânalului „Cronica” al AȚRU, Doamna Anita Laslo, Redactor la Săptămânalul „Foaia Românească” din Giula, ș.a.

Cuvântul de învățătură al zilei l-a rostit Înaltpreasfințitul Părinte Arhiepiscop Timotei al Aradului,

care a vorbit despre importanța credinței ortodoxe, păstrată cu sfințenie de Biserica Ortodoxă Română, dar și de momentele istorice din viața Eparhiei din Ungaria, la care a fost părtaș.

timotei

Tot despre aceste momente, precum și un istoric al constituirii Episcopiei Ortodoxe Române din Ungaria au fost făcute de Preasfințitul Părinte Sofronie, care a rememorat cele trăite de Preasfinția Sa, în fruntea acestei Eparhii.

Un cuvânt de mulțumire și de recunoștință, față de Bunul Dumnezeu și de binefacerile Sale, revărsate cu îmbelșugare, asupra sa și asupra Episcopiei Ortodoxe Române din Ungaria, a fost rostit și de către Preasfințitul Părinte Episcop Siluan, care le-a mulțumite predecesorilor săi pentru tot ceea ce au făcut pentru această Eparhie, dar și tuturor celor care au fost părtași la acest moment aniversar de acum.

Au fost conferite trei Ordine Patriarhale, acordate de Preafericitul Părinte Patriarh Daniel

Pentru a marca aceste evenimente, dar și implicarea exemplară în viața Episcopiei și într-unul dintre proiectele edilitare foarte importante, care au vizat restaurarea și extinderea imobilului ce adăpostește Arhiva Episcopiei Ortodoxe Române din Ungaria și Paraclisul Episcopal, la finalul Sfintei Liturghii, Preasfințitul Părinte Siluan a conferit trei Ordine Patriarhale, acordate de Preafericitul Părinte Patriarh Daniel, după cum urmează:

Ordinul „Sfinții Împărați Constantin și Elena”, pentru Părintele Arhimandrit Calinic Covaci, Consilierul Administrativ-Bisericesc al Episcopiei din Ungaria; Ordinul „Doamna Maria Brâncoveanu” pentru Stavrofora Irina Rus, de la Centrul Eparhial și Ordinul „Sfântul Ioan Gură de Aur”, pentru mireni, oferit Domnului Demkó András”, șeful firmei de lucrări „Energo Pack SRL” din Giula, care a efectuat lucrările la imobilul menționat, dar și la un alt imobil de la Centrul Eparhial.

Preasfințitul Părinte Siluan a primit, la rândul său, daruri, din partea Ierarhilor și oaspeților prezenți. Iar la final au fost invitați cu toții la o agapă comună, ce a avut loc în sala festivă a Liceului Românesc „Nicolae Bălcescu” din Giula, la fel ca și la momentul aniversar de acum 15 ani. Evenimentul bisericesc de la Giula a fost sprijinit și printr-o finanțare oferită din partea Guvernului Ungar, de la Budapesta.

Birourile de Presă ale Episcopiei Severinului și Strehaiei și Episcopiei Ortodoxe Române din Ungaria

 

Categorie: Cultură
Etichete: Episcop Ortodox Român la Giula, Preasfințitul Părinte Siluan-Episcop al Eparhiei Ortodoxe Române din Ungaria
Distribuie:
Articolul anterior
A DOUA SCRISOARE DE INTENȚIE prin care potențialii INVESTITORI își reafirmă angajamentul și viziunea față de clubul UTA
Articolul următor
O MINI-TORNADĂ (fenomen tot mai des în Câmpia de Vest) este una dintre cauzele propagării incendiului dintre Horia și Șiria

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Fill out this field
Fill out this field
Te rog să introduci o adresă de email validă.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Din aceeași categorie

parada 1

CPLM avem noi aici?

Un grup de patriotarzi a pichetat sediul PSD Arad. Îmbrăcați în straie populare, cu o singură excepție (unul care a confundat parada cu mineriada), aceștia au mărșăluit prin centrul orașului.…
cod portocaliu bilcea

ATENȚIE: Cod portocaliu de proști!

E greu să-mi respect regula „nu băga în seamă un prost dacă nu vrei să-i ridici cota”… dar ți-e de-a dreptul imposibil, mai ales când prostul însuși se postează în…