Retrospectiva anului 2023 cu Post-Educația

post educatia
Distribuie:

În 2023, Post-Educația a jucat un rol esențial în transformarea și îmbogățirea peisajului cultural al Aradului prin evenimente și inițiative axate pe artă, educație, ecologie și relația dintre oameni și tehnologie.


Impactul Educației Post-Moderna în Arad

Prin intermediul atelierelor, expozițiilor și sesiunilor de mediere culturală, Post-educația a facilitat interacțiunea între artă și educație. Elevii și studenții au avut oportunitatea să exploreze creația artistică ca instrument de învățare și exprimare, învățând să gândească critic și să-și dezvolte perspectivele personale într-un mod creativ și inovator.


Ecologie și Arte

Evenimentele au abordat teme precum ecologia și impactul uman asupra mediului înconjurător. Atelierele care au explorat relația omului cu natura și tehnologia au promovat conștientizarea și grijă față de mediu, folosind arta ca mijloc de exprimare și sensibilizare.

Conectarea Omului cu Tehnologia

Post-Educația a adus în prim-plan dezbateri și ateliere care au investigat relația complexă dintre oameni și tehnologie. Prin dialoguri și workshop-uri, participanții au avut ocazia să examineze modul în care tehnologia influențează viața modernă și cum poate fi integrată în educație și în relația noastră cu mediul înconjurător.


Contribuția la Cultura și Dezvoltarea Comunității

Prin intermediul evenimentelor sale, Post-Educația a adus un aport semnificativ la dezvoltarea culturală a Aradului, creând o platformă pentru dialog intercultural, învățare continuă și explorare artistică. Inițiativele sale au încurajat colaborările între artiști locali și internaționali, elevi, studenți și comunitatea în general.

Finalitatea Post-Educației în Arad

Impactul profund al Post-Educației în Arad se reflectă în creșterea conștientizării și aprecierii artei contemporane, în încurajarea unei abordări critice și creative a educației și în promovarea unei perspective mai sensibile și angajate în ceea ce privește relația noastră cu mediu și tehnologia. Prin intermediul evenimentelor sale, a reușit să creeze punți între arte și discipline educaționale, contribuind astfel la o comunitate mai deschisă, informată și implicată în dezvoltarea unui viitor sustenabil.


Ianuarie 2023

post educațiaPrezentare Facultate de Design, UAV Arad

Într-o încercare îndrăzneață de a conecta educația cu soluțiile pentru crizele contemporane un proiect inovator a fost prezentat în 25 ianuarie la sediul Facultății de Design / UAV Arad. Sub îndrumarea artistului vizual și profesorului la Colegiul de Arte ,,Sabin Drăgoi” Arad, Nita Mocanu (Stoica), proiectul intitulat „Post-Educația. Pedagogii ale Crizei” își propune să redefinească paradigma educațională, abordând crizele climatice, energetice, politice și epidemiologice dintr-o perspectivă inovatoare.

Central în această inițiativă a fost dezvoltarea unui ecosistem cultural care să integreze arta și tehnologia în procesul educațional, promovând astfel strategii pentru un viitor sustenabil. Întregul concept al Post-educației se bazează pe fundamentarea teoretică și aplicată a proiectului, cuprinzând atât aspecte teoretice, cât și practice.

Conferințele și volumele dedicate Post-educației servesc ca piloni teoretici esențiali, oferind argumente și baze pentru partea practică a proiectului. Atelierele teoretice, ghidurile și hărțile Pedagogiilor ale Crizei creează punți între teorie și practică, oferind un cadru solid pentru implementarea soluțiilor inovatoare.

Atelierele practice, desfășurate alături de artiști, reprezintă exemple pilot ce îmbină creativitatea artistică cu aspectele transdisciplinare, aducându-le în dialog cu problemele existențiale contemporane, cu accent pe cele de mediu. Prin intermediul activităților de mediere, proiectul își propune să sensibilizeze publicul cu privire la impactul critic pe care arta contemporană îl poate avea asupra diverselor probleme și realități ale lumii actuale.

În lumina acestei inițiative ambițioase, educația devine nu doar un instrument de învățare, ci și o platformă vitală pentru înțelegerea și soluționarea crizelor globale. Proiectul condus de Nita Mocanu (Stoica) și echipa sa reprezintă o paradigmă nouă în integrarea artei, tehnologiei și educației în lupta pentru un viitor sustenabil și conștientizarea problemelor contemporane.

Proiectul a fost organizat de Asociația Doar Mâine.


Februarie 2023

post-educațiaPixels from a Future Past

Într-o zi plină de creativitate și inovație, Sala Clio din cadrul Complexului Muzeal Arad a găzduit o expoziție remarcabilă, oferind publicului o incursiune captivantă în trecut și viitor.

Evenimentul denumit „Pixels from a Past Future” a reprezentat o inițiativă de excepție a studenților și profesorilor de la Masteratul în Tehnologii Interactive pentru Arte Performative și Media, împreună cu Masteratul în New Media Design, CINETIC, Universitatea de Teatru și Film București.

Expoziția a fost o componentă importantă a proiectului „Post-Educația. Pedagogii ale Crizei”, oferind o perspectivă unică asupra legăturii dintre trecut și viitor. Sub motto-ul „Pixeli dintr-un viitor trecut”, lucrările expuse au invitat privitorii să exploreze complexitatea relației umane cu mediul înconjurător, transmițând amintiri și emoții sub forma unui mozaic digital. Fiecare pixel a fost o poveste, generând întrebări și provocări asupra timpului și spațiului.

Artiștii participanți, de la Andrei Cristian Florea la Dorin Cucicov și mulți alții, au adus în fața publicului perspective inovatoare asupra conexiunii noastre cu trecutul și aspirațiile către viitor.

Vernisajul acestei expoziții captivante a avut loc pe data de 18 februarie, începând cu ora 16:00, oferind participanților o oportunitate unică de a se conecta cu operele și conceptele expuse. Expoziția a fost deschisă și accesibilă publicului până în data de 26 februarie 2023.

Într-o epocă marcată de schimbări rapide și provocări complexe, „Pixels from a Past Future” a reprezentat o invitație la reflexie și dialog, invitându-i pe vizitatori să-și reevalueze perspectiva asupra trecutului și viitorului. A fost o oportunitate de a experimenta și de a înțelege arta contemporană într-o formă ce redefinește percepția asupra lumii și a relației noastre în continuă evoluție cu timpul și spațiul.


Martie 2023

post-educațiaLet’s go! #1 – SelfFree

Atelierul a avut loc în 16 martie la Pinacoteca (Palatul Cultural) din Complexul Muzeal Arad, adresându-se elevilor de la Colegiul de Arte „Sabin Drăgoi”, elevilor de la Colegiul „Csiky Gergely”, și studenților de la Facultatea de Design, Universitatea Aurel Vlaicu din Arad.

Sub îndrumarea fotografei și artistei Lili Weiss M.A. și a actriței și pedagogei de teatru Karina Paula Kecsek, participanții la atelier au avut ocazia să exploreze relația dintre propria identitate și operele de artă expuse într-un muzeu. Acest eveniment interactiv a oferit o perspectivă neobișnuită asupra conexiunii dintre istoria artei și lumea noastră actuală, precum și o incursiune în posibilele orizonturi ale viitorului, exprimate prin intermediul creației artistice personale.

Atelierul a fost ghidat de metode ludice și tehnici pedagogice ale teatrului, încurajând participanții să-și exploreze propria exprimare artistică și să-și contureze propria viziune asupra realității prezentului și viitorului. Folosindu-se de mijloace simple și accesibile, tinerii artiști și-au proiectat gândurile și aspirațiile într-un mediu creativ, concentrându-se pe exprimarea identității și a visurilor personale.

Deși de obicei arta este asociată cu pensulele și pânzele, în cadrul acestui atelier telefoanele mobile au fost instrumentele principale. Participanții au explorat și au experimentat cu ajutorul acestor dispozitive, transformând selfie-urile într-o formă inedită de artă contemporană. Astfel, au creat opere artistice personale și originale, transmițându-și viziunile și aspirațiile către viitor într-o „capsulă a timpului”.

Această incursiune ludică în propriile identități și aspirații, exprimată prin intermediul artei contemporane, va fi cu siguranță o experiență memorabilă pentru toți cei implicați. Imaginile și ideile transmise către viitor sub forma „selfie-urilor viitoare” vor constitui o oglindă a gândurilor și aspirațiilor actuale, oferind participanților prilejul de a se conecta și de a reflecta asupra evoluției propriilor lor percepții și idei în timp.

post educatia

Pedagogii ale crizei #2 – Atelier teoretic

Desfășurat în 24 martie la Biblioteca Județeană „Alexandru D. Xenopol” din Arad acest atelier a avut ca scop generarea unor strategii educaționale orientate către un viitor sustenabil și echitabil.

Atelierul teoretic „Pedagogii ale Crizei” reprezintă o platformă inovatoare de dezvoltare a unui ghid pedagogic, având drept obiectiv crearea unui suport teoretic și practic pe temele legate de crizele contemporane (climatice, economice, politice și sociale) în contextul educației.

Inițiat de Asociația Condor Club Arad, atelierul se concentrează pe utilizarea critică și sustenabilă a noilor tehnologii, educația prin artă și abordarea transdisciplinară dintre artă și știință. Evenimentul propune elaborarea unui ghid pedagogic complet care va include articole teoretice, planuri de lecții și materiale suport pentru a facilita educația în direcția unui viitor mai echilibrat și viabil.

Cu o deschidere către public, va avea loc un eveniment special de discuții și prezentări din experiența Asociației Minitremu, oferind o perspectivă asupra schimbărilor recente în pedagogia artistică și punând în lumina resurse educaționale teoretice și practice.

Participanții la atelier vor fi implicați activ în planificarea și dezbaterea conținutului ghidului „Pedagogii ale Crizei”, abordând subiecte precum educația prin artă, inovația critică în utilizarea noilor tehnologii, ecologia și dezvoltarea subiectivității elevilor.

Această întâlnire interdisciplinară își propune să ofere răspunsuri la întrebări fundamentale privind direcțiile și conținutul ghidului, precum și să contureze viziuni și filozofii educative pentru a încuraja o dezvoltare durabilă și conștientă.

Participanții la acest eveniment au inclus o gamă variată de specialiști precum profesori, artiști vizuali, specialiști în digital humanities și manageri culturali, oferind astfel o perspectivă complexă și diversificată asupra subiectului abordat.

Această inițiativă face parte din traseul „Orizonturile Cunoașterii” din cadrul proiectului „Timișoara 2023 – Capitală Europeană a Culturii”, fiind finanțată de Municipiul Timișoara prin Centrul de Proiecte. Atelierul este un pas esențial în direcția construirii unei educații adaptate la provocările actuale și viitoare.


Aprilie 2023

post-educația

Semne de viață / Atelier practic Pedagogii ale crizei

Într-un cadru inedit și interactiv, pe data de 4 aprilie, elevii de la Colegiul Național „Moise Nicoară” și Colegiul de Arte „Sabin Drăgoi” din Arad au fost invitați să participe la un workshop de artă și știință desfășurat la Muzeul de Științele Naturii din cadrul Complexului Muzeal Arad. Artistă organizatoare a acestui eveniment inedit a fost Floriama Cândea, o artistă cu o viziune aparte asupra relației omului cu mediul înconjurător.

Sub titlul sugestiv “Semne de Viață”, acest workshop a propus un experiment artistic inedit ce a implicat utilizarea culturilor bacteriologice pentru a genera imagini artistice. Pornind de la conceptul de biofilie, care explorează conexiunea naturală a omului cu mediul înconjurător, participanții au fost inițiați în lumea fascinantă a bioartei și a relației complexe dintre om și microorganisme.

Workshop-ul a inclus două sesiuni practice în care elevii au experimentat metodele de integrare a materiei vii în procesul artistic, reevaluând ierarhiile speciilor și explorând limitele dintre organisme și medii. Prin cultivarea microorganismelor în condiții controlate, participanții au creat obiecte ce ilustrează interdependența dintre diverse specii și medii, evidențiind caracterul efemer al limitelor dintre ele.

Floriama Cândea, artista care a coordonat acest atelier, are o abordare inovatoare și interdisciplinară, combinând estetica artistică cu concepte și procese științifice. Prin utilizarea unor tehnici precum decelularizarea și producerea de materiale biocompatibile, lucrările sale invită la reflecții asupra relației dintre memorie, percepție și lumea naturală, provocând o reinterpretare a realității și a interacțiunii umane cu aceasta.

Acest workshop a reprezentat o incursiune captivantă și provocatoare în lumea artei și științei, oferind elevilor ocazia de a explora și de a înțelege mai bine legăturile complexe dintre om și mediul înconjurător, evidențiind rolul artei în conștientizarea și exprimarea acestor relații subtile.


post-educațiaInteract with Kimaera #3

Atelierele de mediere culturală „Interact with Kimaera #3 & #4”, au avut loc în data de 24 aprilie în cadrul Complexului Muzeal Arad, au fost gândite special pentru a familiariza publicul tânăr, mai ales elevii și studenții, cu lucrările de artă new media din expoziția Kimaera. Aceste ateliere au reprezentat o oportunitate interactivă pentru participanți, bazată pe comunicare și observație liberă a operelor expuse.

Scopul principal al acestor ateliere a fost să stimuleze creativitatea și gândirea critică a vizitatorilor, transformându-i în participanți activi în cadrul procesului expozițional. Activitățile propuse au avut ca obiective oferirea unei experiențe noi în ceea ce privește înțelegerea și exprimarea practicilor artistice contemporane, precum și facilitarea dialogului și schimbului de idei într-un mediu cultural.

Participanții au avut ocazia să descopere arta new media și să înțeleagă munca artiștilor din această sferă prin intermediul dialogului și strategiilor bazate pe gândirea vizuală. Atelierele au inclus elemente esențiale de negociere a sensului operelor de artă, pornind de la declarațiile artistice și ajungând la interpretări colective și individuale.

Coordonatorii atelierului, Cătălin Alb și Eduard Enache, au adus perspective și expertiză diversificate în cadrul acestor întâlniri culturale. Cătălin Alb, student la Facultatea de Istoria și Teoria Artei din cadrul UNArte București, a adus un interes profund pentru educația prin artă și managementul cultural, având o legătură personală cu proiectul Kinema Ikon din Arad. Eduard Enache, fotograf și stilist cu experiență în campanii de imagine și rebranding pentru artiști și branduri, a adus o perspectivă creativă și comunicativă bogată în cadrul acestei experiențe.

Aceste ateliere au reprezentat o oportunitate captivantă pentru tineri de a explora și înțelege arta contemporană new media și de a participa activ la procesul de mediere culturală în cadrul expoziției Kimaera.


Mai 2023

post-educația

Atelier DARV: artă AR în spațiul public / Atelier practic Pedagogii ale crizei

Atelierul de artă și tehnologie DARV reprezintă o experiență de cinci zile în care elevii și studenții au lucrat împreună pentru a crea proiecte artistice implementate în realitate augmentată. Acest demers este susținut de DARV Collective, un grup format din Violeta Ivanova (artist conceptual), Mihaela Kavdanska (artist media) și Florian Weinrich (programator).

Scopul principal al atelierului este de a conecta lumea reală cu cea virtuală prin performance-uri, obiecte și instalații de artă. Aceste lucrări se concentrează pe schimbările climatice din Arad, abordându-le prin mijloace analogice și digitale. Evenimentul s-a sfârșit cu o expoziție ghidată în spațiul public din Arad, în 26 mai 2023, la ora 18:00, la Biblioteca Județeană Alexandru D. Xenopol.

Violeta Ivanova, artist conceptual, experimentează cu materiale neconvenționale și diverse medii, câștigând premii și granturi pentru munca sa artistică. Mihaela Kavdanska, artist media, a explorat echilibrul dintre artă și tehnologie în cadrul artei interactive, prezentând lucrări în diverse galerii și muzee din Europa, SUA și Asia. Florian Weinrich, programator și dezvoltator de software, s-a concentrat pe proiecte de artă și comerciale, lucrând la aplicații de realitate augmentată și artă interactivă.

Atelierul DARV reprezintă o abordare inovatoare și provocatoare pentru conștientizarea problemelor climatice prin intermediul artei și tehnologiei.


 Iunie 2023
post-educația
Unde se termină scroll-ul? / Atelier de scriere tematică
Atelierul de poezie contemporană, condus de Vasile Leac, a îndrumat liceenii și studenții în abordarea temelor actuale legate de cultura digitală și ecologie. Participanții au explorat soluții la întrebări-cheie despre impactul excesului de tehnologie asupra vieții personale.

Vasile Leac este un poet prolific și curator al unor antologii tematice, angajat în proiecte creative și inițiative culturale, aducând pasiune și inovație în scrierea poeziei contemporane.


post-educația

Laborator de idei „Doar mâine” #2

Centrul de vizitare Ceala din Arad a găzduit un eveniment special unde întreaga comunitate, condusă de R.N.P. Romsilva – Administrația Parcului Natural Lunca Mureșului R.A., a fost invitată să se alăture unei provocări captivante, explorând și intervenind în problema plasticului și microplasticului în natură.

Sub tema inspirată „Este al Tău?”, evenimentul a adunat pasionați și voluntari dornici de a aborda această chestiune presantă. Printre aceștia s-au numărat și 10 adolescenți entuziaști din Arad, membri ai unei asociații implicate în protejarea mediului.

Atelierele interactive s-au desfășurat în cadrul Taberei Junior Rangers Parcul Natural Lunca Mureșului, începând cu ora 10:00. Planul inițial a fost pentru data de 28 iunie, iar în caz de vreme nefavorabilă, evenimentul urma să fie amânat pentru 29 iunie.

Cu focus pe conștientizarea și acțiunea asupra poluării cu plastic, participanții au creat benzi desenate, etichete ghidușe pentru gunoaie și PET-uri, și animații stop-motion. Împreună, aceste activități au avut ca scop informarea și sensibilizarea față de implicațiile utilizării excesive a plasticului în mediul nostru.

Un element esențial al atelierelor a fost inspirat de lucrarea artistică new-media intitulată „It is yours / Este al tău”, realizată de Cristina Palco și Raul Clanda, studenți la Facultatea de Design, Universitatea Aurel Vlaicu Arad. Această lucrare a fost parte a atelierului DARV: artă AR în spațiul public / Atelier practic Pedagogii ale crizei. Ea a luat două forme – una fizică, sub forma unei instalații de PET-uri etichetate „It is yours”, și alta digitală, reprezentând o planetă de microplastic prin tehnologie de realitate augmentată.

Evenimentul a fost un succes, oferind participanților oportunitatea de a învăța și de a contribui activ la combaterea unei probleme vitale pentru mediu și societate. Prin educație și acțiune, acești tineri au început să contureze o schimbare necesară pentru un viitor sustenabil.


Septembrie 2023

prefigure urban spaces arad sept insta

Atelierul avut loc în perioada 22 – 23 septembrie 2023,  între orele 9.30-16.00, la spațiul Laborator Speculativ DM de pe Str. Gheorghe Lazăr, Nr. 11 din Arad.

Atelierul a avut loc în limba engleză și s-a adresat tinerilor implicați în societatea civilă* din Arad, cu vârste cuprinse între 16 și 35 de ani.

Societatea civilă se referă la voluntari, membri ai ONG-urilor, oameni implicați în acțiuni civice, oameni care dezvoltă activități și proiecte pentru comunitate, oameni care doresc să se implice.

Pentru mai multe despre eveniment dar și un interviu cu cei de la Time’s up click aici.


Octombrie 2023

3a5fc0d7 254d 4931 b302 3720ea8d270eHuman-Nature. Human-Technology. Nature-Technology Design Workshop | Let’s go! #4

Între 23 și 25 octombrie, un grup select de pasionați și vizionari din Arad s-au adunat pentru un atelier, concentrându-se pe relația dintre oameni, tehnologie și natură. Desfășurat în cadrul programului Săptămâna Verde, organizat de Colegiul de Arte „Sabin Drăgoi” Arad, acest laborator a oferit o platformă pentru explorarea perspectivelor inovatoare și dezvoltarea de idei viziuneare.

Atelierul a fost modelat după experiențele dintr-o școală de vară din Spania și a avut drept punct central trei domenii-cheie: relația participanților cu natura, legătura dintre tehnologie și participanți, precum și interacțiunea tehnologiei cu mediul natural.

Participanții au explorat cercetările științifice privind reacțiile emoționale ale plantelor, iar apoi, folosind empatia, au abordat întrebări cheie legate de interacțiunea umană cu natura și cu tehnologia. O parte importantă a atelierului a fost dedicată imaginării de concepte și obiecte bazate pe tehnologie, menite să îmbunătățească relația umană cu natura.

Punându-și imaginația la treabă, participanții au lucrat în echipe pentru a da viață acestor idei. S-a pus accent pe discuții, îmbunătățiri și transformarea conceptelor în produse tangibile, cum ar fi machete, fotografii, video-uri, design-uri sau instalații artistice.

Atelierul a fost coordonat de Adelina-Laura Bulibașa, lector specialist la Facultatea de Teatru și Film, Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca. Adelina este cunoscută pentru munca sa în domeniul artei multimedia și are o vastă experiență în new media arts, producția de film, fotografie și teatru. Ea a adus o abordare inovatoare, concentrându-se pe Transmedia Storytelling, o tehnică complexă care integrează multiple forme artistice pentru a crea experiențe captivante.

Atelierul „Speculativ DM” a încurajat participanții să gândească dincolo de limitele convenționale și să creeze povești și concepte noi, colaborând cu oameni din diverse medii artistice. În acest mod, participanții au avut ocazia să descopere modalități neobișnuite și creative de a aborda relația dintre tehnologie și mediul înconjurător.


391628025 315458664564728 4076775887741330824 n 1

Post-Educația #2 – conferință

Conferința Post-Educația ediția a 2-a avut loc în data de 28 Octombrie începând cu ora 9:00 la Casa Artelor din Timișoara iar înregistrarea conferinței se poate găsi pe Youtube și Facebook.

Conferința a făcut parte din programul cultural național „Timișoara – Capitală Europeană a Culturii în anul 2023” și este finanțat de Municipiul Timișoara prin Centrul de Proiecte. La această conferință au participat specialiști din mai multe domenii, atât din țară, cât și din străinătate.

Prin conferința Post-Educația organizatorii au încercat să aducă în prim plan abordări critice și teoretice despre educația contemporană. Aceștia au abordat subiecte precum filosofii, teorii ale educației, abordări critice ale sistemului educațional, pedagogii contemporane ale educației, abordări critice ale educației formale, non-formale și informale. Această conferință oferă prin întâlnirea invitaților și a celor prezenți abordări speculative despre viitorul educației.

Conferința a început cu Marius Stoica și Nita Stoica(Mocanu) care au susținut un discurs de deschidere în care explică scopul și titlul conferinței.

Post-educația poate face referire și la postmodernitate, la proiectul eșuat sau consumat al modernității în ceea ce privește educația formală.

De remarcat faptul că, în acest context, „POST” nu face referire strictă la CEVA (un eveniment, o etapă, o tehnologie, o practică, o proprietate etc.) care a trecut și a dispărut, ci la MOMENTUL care a TRECUT în care acel ceva era o noutate, era important, era la modă, aducea o perspectivă nouă etc. „Post” sugerează faptul că „internetul”, „umanismul” și „adevărul” s-au asimilat, s-au erodat, s-au pierdut în fundal sau au devenit ceva prea comun, așa cum poate s-a întâmplat și cu educația.

Pentru mai multe despre eveniment și cum s-a desfășurat click aici.


Noiembrie 2023

book scaled 1 scaledDesign Fiction, ficțiune de design și adevărurile viitorului | Let’s go! #5

Atelierul moderat de Katharina Ammann s-a adresat elevilor, propunând o incursiune provocatoare în lumea designului ficțional și a deconstrucției subiectului adevărurilor viitorului în contextul epocii moderne.

Acest atelier a avut loc între 16-17 noiembrie și a pus accentul pe tehnici de arhivare și montare a informațiilor, oferind participanților o platformă pentru a explora și a dezbate relația om-tehnologie dintr-o perspectivă sistemică. Activitățile au implicat cartografierea colectivă a acestei relații complexe și investigarea ei într-o manieră creativă și interactivă.

Rezultatul final al atelierului a fost o publicație de Design Fiction, în care ideile, conceptele și viziunile elaborate de participanți au fost adunate și prezentate sub forma unei ficțiuni de design. Acest tip de proiect oferă o privire captivantă asupra unor posibile viitoruri, provocând și stimulând gândirea critică și creativă.

Katharina Ammann, tânăra designer româno-germană, a facilitat atelierul aducând în discuție preocupările sale legate de designul ca instrument de cercetare și de analiză a structurilor sociale. Prin intermediul practicii sale, ea a încurajat o abordare multidisciplinară, implicând tehnologia în comunicarea discursului politic și etic.

Focalizându-se pe analiza sistemelor și colaborarea multidisciplinară, Katharina Ammann promovează o viziune deconstructivă asupra lumii contemporane, oferind un cadru de lucru care încurajează o înțelegere profundă și critică a lumii înconjurătoare și a direcțiilor posibile ale viitorului.


Noiembrie 2023
atelierArta și muzeul ca instrumente pedagogice | Atelier practic Pedagogii ale crizei #5

Atelierul s-a desfășurat pe 17 și 18 Noiembrie la Muzeul de Artă, Complexul Muzeal Arad și a fost dedicat persoanelor implicate în învățământul arădean și a avut drept  scop familiarizarea cu metode moderne și interactive pentru descoperirea patrimoniului local, precum și cu lucrările expuse în Muzeul de Artă Arad.  Obiectivul principal fiind familiarizarea lor asupra unor posibile strategii educaționale alternative.

Delia Popa a fost coordonatoarea atelierului din această ediție, iar pe lângă faptul că este un artist vizual aceasta activând și ca pedagogă de artă și mediatoare culturală. Începând cu anul 2013 a co-fondat și condus ArtCrowd-Artiști în educație, o asociație de educație prin artă. Din 2022 Delia este coordonatoare a secției Educație, Comunicare, Proiecte Culturale a Muzeului Național de Artă al României.

Prima zi a atelierului a început cu prezentările fiind urmată de un discurs din partea Nitei Mocanu, președinte al asociației Doar Mâine, fiind urmată de Delia Popa care a susținut o prezentare în care a vorbit despre ArtCrowd, proiectele acesteia și feedbackul primit. Delia Popa spune că aceste proiecte sunt rezultatul unei lipse pe care aceasta a simțit-o în experiența sa cu sistemul de învățământ.

La sfârșit Delia Popa a concluzionat atelierul prin câteva idei și a răspuns la întrebările participanților. O parte importantă a fost și faptul că aceasta a stat și a cerut feedbackul fiecărui participant la atelier.

Aceste ateliere sunt o oportunitate bună pentru cadrele didactice să abordeze o nouă perspectivă, pentru a reuși să țină pasul cu această criză a pedagogiei, a evolua și a creste împreună pentru copii, pentru un viitor mai bun.

Pentru articolul complet click aici.


Decembrie 2023

Criza din/de lângă mine | Let’s go! #3

Acest atelier condus de Diana Serghiuță, artistă vizuală, s-a adresat elevilor liceeni propunând o incursiune în lumea artei, crizelor personale și momentelor critice care modelează perspectiva asupra viitorului.

Desfășurat între 7 și 8 decembrie, pe parcursul a două zile, atelierul a avut ca prim obiectiv explorarea conceptului de „criză”, atât în ceea ce privește marile crize ale omenirii, cât și în contextul evenimentelor personale ale participanților. Prima zi s-a concentrat pe analiza lucrărilor artistice care descriu momente de cotitură, permițând elevilor să deconstruiască și să înțeleagă subiectele abordate de artiști în două lucrări.

A doua zi a implicat activități mai practice, precum crearea de mind-mapuri individuale pentru a explora posibilele lucrări de artă care ar putea fi generate în urma discuțiilor din ziua precedentă. Elevii au fost încurajați să creeze story-boarduri, exprimând modul în care își imaginează viitorul omenirii peste 500 de ani și cum ar arăta arta pentru oamenii din acea epocă.

Atelierul a stimulat creativitatea elevilor, încurajându-i să exploreze o varietate de domenii artistice, de la pictură, sculptură și grafică la animație, film și chiar concepte mai avansate precum holograme sau teleportare. Scopul principal al atelierului a fost exercițiul mental și crearea unor lucrări de artă ipotetice care să reflecte o perspectivă personală asupra viitorului și a artei în contextul său.

Diana Serghiuță, ghidul acestui atelier, este o artistă vizuală cu o abordare profund personală și contemporană în lucrările sale. A explorat în opera sa teritorii psihologice complexe, transformându-le în imagini care oscilează între real și ireal, oferind o perspectivă nouă asupra experiențelor umane.


post-educațiaWeekend-ul educației prin artă

Evenimentul a marcat finalul proiectului Post-educație: Pedagogii ale Crizei 2023. Această serie de evenimente a reprezentat un efort amplu de a încuraja dialogul și reflecția asupra crizelor contemporane și a rolului educației în modelarea unui viitor durabil.

Activități și Evenimente

Atelierul „Criza din/de lângă mine” cu Diana Serghiuță

Între 7-8 decembrie, 2023 Acest atelier, condus de Diana Serghiuță, a explorat conceptul de criză la nivel personal și colectiv, utilizând arta ca instrument de exprimare și înțelegere.

Artist talk & Workshop cu Vincent Adali și Leonard Pabisch

7 decembrie, 2023, 15:00 – 17:00 Participanții au avut oportunitatea să exploreze filmele „Die blaue Stunde” și „Ambivalence-glued” și să discute cu creatorii acestora, Vincent Adali și Leonard Pabisch.

Vernisajul expoziției Weekend-ul Educației prin Artă

8 decembrie, 2023, 18:00 Expoziția a adus în fața publicului rezultatele proiectului și lucrările create în cadrul atelierelor pe parcursul anului.

Vizite Ghidate la Expoziție

Între 9-22 decembrie, 2023 Expoziția a rămas deschisă pentru vizitare și interacțiune cu lucrările expuse timp de două săptămâni, oferind publicului posibilitatea de a explora creațiile artistice.

Proiectul Post-educație: Pedagogii ale Crizei 2023 și-a propus să dezvolte un mediu cultural pentru a susține educația în fața crizelor contemporane. Acesta a inclus conferințe, expoziții, ateliere și sesiuni de mediere culturală, implicând elevi, studenți și artiști din diverse orașe.

Inițiative precum „În Afara Școlii” au adus în prim-plan alternative educaționale prin colaborări între artă și pedagogie, în timp ce „Culture Quest” a explorat conexiunile dintre artă, știință și tehnologie, popularizând cunoștințele științifice printr-un cadru educațional.

Toate aceste acțiuni au fost parte a Programului cultural național „Timișoara – Capitală Europeană a Culturii în anul 2023” și au beneficiat de sprijin financiar din partea Municipiului Timișoara, prin intermediul Centrului de Proiecte.


Categorie: Educație
Etichete: Arad, doar mâine, post-educatia, timisoara capitala culturii, timisoara capitala culturii 2023
Distribuie:
Articolul anterior
Trupa 3 Sud Est revine la Arad. Cât costă biletele la „3 Sud Est – Greatest Hits”
Articolul următor
UN ARDELEAN LA KINGSWAY HOUSE (XV). KEEP ENGLAND WHITE? (1)

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Fill out this field
Fill out this field
Te rog să introduci o adresă de email validă.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Din aceeași categorie