[ACTUALIZARE] Curs intensiv de tupeu, neasumare și lipsă de onoare: File de povești nemuritoare din partea directorului DGPLA în fața consilierilor locali cu privire la uciderea unui om în sediul instituției pe care o conduce

politia locala arad
Distribuie:

[ACTUALIZARE]

În ședința Consiliului Local Muninicipal de luni, 16 octombrie, directorul Direcției Generale Poliția Locală Arad, Adrian Toma, le-a predat consilierilor, în câteva minute, un curs intensiv de tupeu, neasumare și lipsă de onoare. Aceleași povești nemuritoare și cu privire la uciderea unui om în sediul instituției pe care o conduce. Totuși, noi am înțeles din raport că: 1. nu datorită lui a fost deschis dosarul penal în ceea ce privește crima din sediul DGPLA, pentru că nu el a denunțat fapta; 2. mai că ar trebui premiat întrucât a pus la dispoziția organelor de cercetare „atât filmările de la sediul poliției locale, cât și suportul de memorie nealterat, atât din punct de vedere fizic, cât și al conținutului;” (era chiar culmea să le șteargă sau să refuze predarea către polițiști); 3. „mortul e de vină” pentru că cetățeanul respectiv relevă istoricul contravențional de tulburare a ordinii și liniștii publice cu manifestări de violență și indică, totodată, consumul frecvent de substanțe toxice.” ; 4. chiar dacă i s-a povestit ce s-a întâmplat nu a catadicsit să facă o anchetă internă și să solicite raport scris din partea fiecăruia din cei trei polițiști locali din subordinea sa care au participat la omor (și ceilalți doi au participat pasiv, din moment ce nu l-au oprit pe Liber din a-l tortura pe Vișinel); 5. până la incident nu și-a putut face treaba din lipsă de „dotări”, de parcă cineva l-ar fi împiedicat să facă anumite achiziții și acum e într-o sesiune obsesiv-compulsivă de shopping; 6. măsurile adoptate ca urmare a evenimentului din 14 iulie a.c., intrau în obligațiile sale încă din prima zi când a ocupat funcția, dar abia acum a considerat necesar să le ia în serios.

În concluzie, și-a dovedit nu numai incompetența în funcția pe care o ocupă, recunoscând de altfel că nu a făcut nimic în ultimii ani pentru a evita un asemenea eveniment și pentru buna funcționare a instituției. De parcă, odată cu acest raport, și-a spălat toate păcatele și a devenit un „băiat bun”. Dar onoarea, unde-i onoarea unui om care a depus și un jurământ pentru care ia pensie specială? Sau a și uitat valorile Patriotism / Onoare / Profesionalism? Cât despre „… asigurarea respectării drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor şi apărarea statului de drept.” – ar trebui să-i fie misiune permanentă nu numai în  actuala funcție, ci și în calitatea sa de om.


Raportl integral – așal cum a fost prezentat în CLM:

„PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ARAD / DIRECȚIA GENERALĂ POLIȚIA LOCALĂ

Nr. 83.451 din 13.10.2023

Către

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD
Domnului Lazăr FAUR, Viceprimar al Municpiului Arad

La solicitarea expresă transmisă de domnul viceprimar Lazăr Faur, coordonator al activității poliției locale, în referire Ia măsurile întreprinse la nivelul DGPL, ca urmare a evenimentului nefericit din data de 14 iulie 2023, care a condus la decesul unui cetățean cu
domiciliul în localitatea Lipova, județul Arad, vă raportez următoarele:

 • deschiderea dosarului penal referitor la acest deces a survenit chiar în dimineața zilei următoare, context în care, conform articolului 492 alin. (9) din Codul Administrativ, procedura angajării răspunderii disciplinare se suspendă până la finalizarea demersului organelor de urmărire penală ori pronunțarea de către instanța de judecată;
 • polițistul local aflat în prezent în arest a intrat în concediu medical, ulterior datei de 14.07.2023. A urmat o perioadă de concediu de odihnă până în data de 30.09.2023, după care a anunțat șeful de serviciu că a intrat din nou în concediu medical. Ulterior arestării pentru 30 de zile, am solicitat suspendarea sa din funcție, conform legii;
 • relatările polițiștilor locali implicați care mi-au fost aduse la cunoștință, în calitate de director general al poliției locale nu au indicat niciun moment faptul că desfășurarea contactului fizic dintre aceștia și persoana decedată ulterior ar reprezenta cauza morții. în plus, datele deținute anterior despre cetățeanul respectiv relevă istoricul contravențional de tulburare a ordinii și liniștii publice cu manifestări de violență și indică, totodată, consumul frecvent de substanțe toxice. Acestea sunt datele pe care le-am deținut până la reținerea polițistului local, ca urmare a primirii formei finale a raportului de expertiză medico-legală;
 • G.P.L. a furnizat atât filmările de la sediul poliției locale, cât și suportul de memorie nealterat, atât din punct de vedere fizic, cât și al conținutului;
 • de la data de 14 iulie a.c., la Direcția Generală Poliția Locală au survenit următoarele evoluții, în conexiune cu evenimentul din acea seară:
 1. se află în etapa finală achiziția, de către primărie, a unui sistem de supraveghere video care să completeze, la interior și exterior, cele câteva camere existente în prezent. Acest sistem a fost bugetat, pentru anul 2023, înaintea producerii incidentului. Printre
  spațiile critice vizate pentru supraveghere, la interior, se numără dispeceratul, spațiul destinat relațiilor cu publicul și un spațiu pentru desfășurarea interviurilor;
 2. se află în etapa finală implementarea unui sistem integrat de gestionare a sesizărilor transmise echipajelor, parte a unei platforme informatice aparținând Primăriei Municipiului Arad. Acest program, instalat și pe autoutilitarele poliției locale, va face posibilă transmiterea instantanee, printr-un sistem de tip GATEWAY, a aspectelor ce țin de competența altor instituții constatate de echipajele de ordine publică, în gestionarea situațiilor de tipul celei survenite în seara zilei de 14 iulie a.c. Este vorba de constatări de competența Inspectoratului de Poliție Județean Arad, Direcției de Asistență Socială, DGASPC, Inspectoratului Teritorial de Muncă, Direcției de Sănătate Publică, Secției de Psihiatrie, Unității de Primire Urgențe etc. Mesajele respective vor rămâne salvate în serverul poliției locale, fiind expediate automat, la implementarea sesizării către echipaj sau a confirmării situației din teren de către acesta. Sistemul ar trebui să facă obligatorie plecarea mesajelor în cauză, pentru spețele ce țin de competența instituțiilor partenere.
  Șefilor ierarhici li se vor transmite automat situațiile în care patrulele nu au implementat datele conexe (stare fizică, stare mentală, aspecte ce țin de asistența socială etc.), în referire la persoanele identificate în teren, dacă acestea au în istoric astfel de aspecte. De asemenea, implementarea tardivă a intervenției și aspectelor constatate ar trebui să fie sesizată către șefii ierarhici ai echipajului căruia i s-a transmis sesizarea. Așa cum s-a afirmat și la începutul implementării acestui modul de poliție locală în noua platformă informatică a primăriei, fluxurile de competențe partajate cu instituțiile partenere ar trebui să conducă la evitarea situațiilor în care patrulele de poliție locală gestionează spețe care, deși sunt sesizate ca fiind de ordine publică, intră prioritar în competența altor instituții (în situația în care acești parteneri instituționali se află în imposibilitatea de a interveni ori de a prelua speța, evenimentul rămâne oricum consemnat în mailul transmis automat către ei și în serverul DGPL). Platforma a fost preconizată și contractată în acest sens, de către primărie, încă din anul 2022. într-o etapă inițială, estimăm o scădere a numărului de incidente și procese verbale procesate, dar beneficiul va fi capacitatea sporită de a audita calitatea prestației echipajelor de poliție locală;
 3. continuarea proiectului de implementare a unui sistem de monitorizare video a domeniului public, în municipiul Arad. în total, este vorba de aproximativ 1500 de camere de supraveghere, cărora li se vor adăuga cele instalate de primărie și S.C. RECONS S.A., pe platformele de gunoi și în zone administrate de societatea subordonată administrației. Sistemul, care va avea și o componentă de inteligență artificială, a prioritizat solicitările IPJ Arad referitoare le zonele în care Poliția Română a identificat lacune din punct de vedere al  ordinii și liniștii publice. De asemenea, vizează acoperirea unor zone de interacțiune a populației afectate de pauperitatea extremă cu populația generală a Municipiului Arad (locuri de joacă, parcuri, zone pietonale aglomerate). Fundamentarea legală a plasării acestor camere de supraveghere rezidă în necesitatea protejării „drepturilor pozitive” ale cetățenilor, aspect ce trece în prim plan folosirea sistemelor video pentru decelarea acelor incidente ce implică cerșetorii și persoanele Iară adăpost, cu relevanță în plan medical, ai asistenței sociale, al incapacității exercitării neîngrădite a drepturilor constituționale;
 4. numeroși polițiști locali au fost cooptați, în teren și la sediul DGPL în materializarea unei acțiuni organizată împreună cu Direcția de Asistență Socială și parteneri din mediul universitar, în scopul identificării problemelor pe care le întâmpină cerșetorii și oamenii străzii, circumstanțelor care determină apariția acestor situații și condiționărilor individuale la care sunt supuși aceștia. întreaga acțiune a fost subsumată evidențierii situației precare a acestei categorii de populație și priorității ce trebuie acordată abordării subiecților ca victime ale societății, nu ca generatori de probleme de ordine publică și igienă publică. Activitatea a beneficiat inclusiv de mediatizare la nivel național, în vara acestui an. Implicarea polițiștilor locali și instructajul efectuat acestora privind poziționarea și conduita în teren, inclusiv cu participarea partenerilor din DAS și mediul universitar, au avut rolul de a contribui la schimbarea percepției personalului DGPL privind spețele ce implică oamenii străzii și cerșetorii dinspre o gestionare centrată pe ordinea și liniștea publică (identificare, aplicarea de sancțiuni contravenționale), adesea neproductivă, către decelarea aspectelor ce atrag intervenția specializată a structurilor de asistență socială sau medicală;
 5. în ultimii ani, s-a acționat în sensul obținerii de expertiză pentru polițiștii locali, prin realizarea de prezentări de către specialiști din cadrul MAI, în cadrul unor acțiuni desfășurate în beneficiul cadrelor DGPL, în diferite locații (sediul poliției locale, săli de
  curs aparținând Universității de Vest „Vasile Goldiș”, sala „Ferdinand” a primăriei). La aceste prezentări realizate de șefi ai structurilor locale și regionale ale ANITP, SCCO și DGA, au luat parte zeci de polițiști locali, care au fost instruiți referitor la aspecte de natură penală cu care se pot confrunta în activitatea curentă: traficul de persoane, consumul de droguri, implicarea unor polițiști în fapte penale.

Implementarea acestor proiecte, dintre care primele două sunt în etapa finală, conduce la necesitatea revizuirii tuturor procedurilor operaționale ale poliției locale care au legătură cu intervenția patrulelor și echipelor. Cauza constă în consemnarea rolului instrumentarului tehnologic (comunicații, poziționare, planificare pe zone, deplasare, înregistrare video a activităților) în controlul curent al activității echipajelor. Aceste dezvoltări se adaugă măsurilor adoptate în ultimii doi ani, precum dubla poziționare în timp real a echipajelor: prin sistemul de TrackGPS al primăriei și prin harta operațională ce indică amplasarea patrulelor după stațiile auto și individuale TETRA.

Printre măsurile adoptate ca urmare a evenimentului din 14 iulie a.c., enumerăm următoarele:

 • decizia de a se achiziționa body-cam pentru toți polițiștii locali cu atribuții de ordine publică și circulație, deși, în prezent, Legea nr. 155/2010, de organizare și funcționare a poliției locale, nu prevede acest lucru. Luăm în considerare faptul că ultimul proiect de modificare al actului normativ susmenționat prevede și dotarea polițiștilor locali cu astfel de dispozitive;
 • obligativitatea ca la intervențiile efectuate la sesizări de ordine și liniște publică să plece automat două echipaje, unul dintre polițiștii locali având rolul de a înregistra cu telefonul de serviciu intervenția permanent, până la finalizarea acesteia. înregistrările respective se descarcă pe un terminal dedicat, gestionat de un polițist local anume stabilit și se auditează, în cel mai scurt timp, de către șeful ierarhic (dar nu mai târziu de 24 de ore);
 • solicitarea transmisă în scris primăriei de a reevalua modul de desfășurare a testării psihologice a polițiștilor locali, în sensul organizării acesteia la standardele cerute pentru angajații Poliției Române.
 • alocarea celorlalți doi polițiști locali implicați în evenimentul din 14 iulie a.c. la alte activități decât cele care presupun relația directă cu publicul;
 • finalizarea unui set de documente de instruire a polițiștilor, constituit sub forma unui material PowerPoint de tip slide, în care sunt expuse, de o manieră accesibilă funcționarului public având nivel mediu de instruire, elementele specifice existenței curente a oamenilor străzii și cerșetorilor (componenta locativă, presiunea psihologică a microgrupului de apartenență, efectele diferitelor substanțe toxice asupra conduitei, absența conexiunilor familiale, starea precară de sănătate). Materialul expune modul în care aceste caracteristici afectează în mod durabil conduita populației respective, de o manieră independentă de voința indivizilor din categoria cerșetorilor și oamenilor străzii.

În ultimele luni, Direcția Generală Poliția Locală a furnizat date, la cerere, organelor de cercetare și urmărire penală, în referire la mai multe plângeri. De asemenea, ca urmare a decelării unor situații cu potențială relevanță pentru organele de cercetare și urmărire penală, o serie de polițiști locali au fost îndrumați să se adreseze o.c.u.p. în prezent, sunt înaintate sau în curs de înaintare referate cu propunerea de trimitere la comisia de disciplină a primăriei pentru câțiva angajați.

În ceea ce privește evenimentul în urma căruia a survenit decesul unui cetățean român din județ, reiterăm faptul că dosarul penal a fost deschis a doua zi iar acțiunea penală este încă în desfășurare. Măsurile administrative adoptate până în prezent sunt din categoria celor ce nu afectează cercetarea penală.

Cu deosebită considerație, Director General,

Toma Adrian”


 


[TITLUL INIȚIAL] (06 octombrie 2023): În doar trei propoziții, directorul DGPLA se autoincriminează, îi agravează situația subordonatului său și creează probleme cel puțin unui medic

toma declaratii

„Polițistul local reținut, deși nu avea raportul de muncă suspendat, nu a mai lucrat începând cu seara zilei de 14 iulie 2023. Acesta a intrat în concediu medical, ca urmare a mușcăturii primite în cursul intervenției. Legal, măsura suspendării raportului de muncă al polițistului local poate fi luată doar în situația în care acesta se va afla în imposibilitatea de a-și exercita atribuțiile de serviciu.”  Declarația îi aparține directorului DGPLA, Adrian Toma, și face parte din Punctul de vedere pe care ni l-a transmis la solicitarea noastră, după reținerea polițistului local Liber Florin Nicolae.


Nu știm însă, dacă emitentul acestei informații către presă, a și gândit răspunsul, l-a dat numai să fie că „oricum nu citește nimeni”, sau chiar și-a pierdut capacitatea de a raționa. De ce? E foarte simplu. În doar trei propoziții se autoincriminează, îi agravează situația subordonatului său și, creează probleme cel puțin unui medic.

În primul rând, dacă polițistul local a intrat în concediu medical imediat după eveniment, din cauza unui eveniment petrecut în timpul serviciului, la locul de muncă, în sediul angajatorului, presupunem că a fost raportat accident de muncă. Nu? Suntem convinși că nu.

În al doilea rând, dacă angajatul a fost „mușcat în timpul intervenției”, legal, trebuie să existe cel puțin un raport scris și un certificat medico-legal care să confirme acest fapt și niște investigații medicale, măcar un  vaccin antitetanic administrat având în vedere natura evenimentului, persoana cu care a intrat în contact și riscurile la care a fost supus prin mușcătura acelei persoane (om al străzii). Adică, orice medic care l-ar fi consultat după eveniment, i-ar fi recomandat acest lucru. Dacă l-a consultat, a consemnat în vreun registru diagnosticul și tratamentul recomandat. Se poate verifica.

În al treilea rând, având în vedere durata concediului medical, peste 3 luni, care a fost medicul care l-a emis pe cel inițial, și care a fost medicul specialist care putea acorda altele succesive și pentru ce diagnostic? Au fost verificate acele concedii medicale și dacă acestea corespund realității? Au fost emise în fals?

Așadar, polițistul local a fost mușcat (caz în care nu s-a respectat nici legislația muncii, nici protocoalele medicale și nici procedurile interne ale Poliției Locale) sau a stat acasă din cauza unui șoc emoțional, post-traumatic după comiterea unei fapte penale, cu largul concurs al superiorilor săi care au uzat ei înșiși de documente medicale false, în scopul de a mușamaliza ce se poate din moartea bărbatului?

Câte infracțiuni s-ar mai putea descoperi, în sarcina a câte altor persoane, dacă s-ar lua la modul serios la cercetat fiecare aspect din acest dosar?


Apreciem că prin același punct de vedere, conducerea DGPLA a ajuns la concluzia a ceea ce semnalam inclusiv noi în articole de  presă:

 •  „Reconsiderarea modului în care survine testarea psihologică a polițiștilor locali. Evaluarea desfășurată în anii anteriori nu a evidențiat existența vreunei probleme la niciunul dintre polițiștii locali implicați în incident.
 • Continurea și consolidarea colaborărilor cu instituții ce dețin expertiza necesară polițiștilor locali în sesizarea situațiilor ce exced ordinea și liniștea publică intrând în domeniul asistenței sociale și cel medical.” – cum se precizează prin același punct de vedere.

A mințit directorul instituției în punctul de vedere transmis către presă, sau și-a recunoscut public incompetența și s-a autodenunțat cel puțin pentru comiterea a două fapte penale? Pentru că toți bolnavii își petrec concediul medical la costum și papion, nu-i așa?:

liber fb


Punctul de vedere integral al DGPLA poate fi citit AICI


 

Categorie: Investigații
Etichete: Adrian Toma, directia generala politia locala arad, Liber Florin, punct de vedere
Distribuie:
Articolul anterior
„Miss International Romania” Andreea Coman – urmărită penal pentru ÎNȘELĂCIUNE și cercetată pentru OTRĂVIREA milionarului Adrian Luca
Articolul următor
Orchestra Operei Vox, protagonistă a Regalului Vienez și-a început turneul în Malaezia. În decembrie orchestra va concerta și în România
Bagă un „16”

7 comentarii. Leave new

 • avatar of bluesbreakers
  bluesbreakers
  6 octombrie 2023 18:45

  Toma chiar ne luați de prosti?A cui neam e subspecia asta inumana?

  Răspunde
 • avatar of bluesbreakers
  bluesbreakers
  6 octombrie 2023 19:03

  Nici măcar nu are minte sa nu se pună pe Facebook,după ce l-a nenorocit cu totul pe bietul om.Uitati-va ce privire are ,nu are chiar o urma de remușcare sau umanitate?Locul lui era de gardian la Auschwitz ,acolo putea sa se afirme.

  Răspunde
 • Se pare ca diadem are puțin creierul inretrograd.Tomita (Trotinel),este complice la tortura.

  Răspunde
 • Acest caz ne dovedește încă o dată, dacă mai era nevoie, că polițiștii, TOȚI polițiștii ar trebui să beneficieze și de consiliere psihologică, programe de gestionarea forței nu doar de testare periodică. Din păcate polițiștii de la noi ca majoritatea românilor îi desconsideră pe oamenii străzii că și pe câinii comunitari, pe orfani, persoanele cu dizabilități și vârstnicii de aceea cazuri că azilele groazei, cel despre care discutăm, cel de la Giurgiu de la orfelinat.

  Răspunde
 • MU3 TOMA & FAMILIA

  Răspunde
 • avatar of bluesbreakers
  bluesbreakers
  8 octombrie 2023 10:31

  Urmăriți postările inculpatului ,pe Facebook.Sint încă active ,ii puteți urmări postările de la absolvirea liceului? ,la Beliu pana cele postate în,,concediul” medical.Puteti sa va faceți o părere despre el.Artele martiale ca și filozofie sint pentru apărare nu pt. a tortura și a ucide!Părerea mea este ca si-a ales greșit meseria și dorința de afirmare plus virsta destul de frageda si-au spus cuvântul.Pozele în uniforma arata un narcisism,exact ca și armata cind anumiți colegi cu lacune în educație își făceau poze în uniforma și se mindreau cu asta și cu cit mai multe grade,în timp ce noi abia așteptăm să scăpăm de ele.Dorinta de afirmare la împins la asa ceva și probabil faptul ca nu își poate întâmpla nimic,pt.ca probabil a mai recidivat.Putea sa-si aleagă alta opțiune profesionala.Pacat ca si-a distrus viata din teribilismul virstei( puțin înaintate,totusi).Sint convins ca nu familia i-a spus sa facă asa ceva,cum sa se comporte în viata.Sincer îmi pare rău de familia lui.Din păcate dacă justiția funcționează,încă un destin frint. Vina o are în primul rand cei care l-au evaluat psiho ,care ar fi trebuit sa-si dea seama ca meseria asta nu-i de el!Păcat!

  Răspunde
 • Oare este adevarat ca Toma a achizionat Pampers din bugetul Politiei Locale Arad? Daca da, in ce scop?
  E bascalie, binenteles.
  Pentru ca la intrebari serioase refuza sa raspunda.

  Răspunde

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Fill out this field
Fill out this field
Te rog să introduci o adresă de email validă.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Din aceeași categorie