„Filme cu disperați” la DSP Arad – episodul III

detasare_penzes
Distribuie:

 

Deși s-ar fi putut tranșa în multe alte moduri mizeria din DSP Arad, ministrul Sănătății Alexandru Rafila l-a ales pe cel mai prost. Cea mai proastă dintre variante chiar pentru imaginea ministerului pe care-l conduce. Luni, 13 februarie, Alexandru Rafila a semnat ordinul de detașare a directorului economic al DSP Arad direct la… Galați. Pretextul, cică, îl reprezintă ultimul incident dintre Cătană și Iuliu Penzes (vezi „Filme cu disperați” la DSP Arad – episodul II). Evident, Cătană abia aștepta să-și pună semnătura pe Decizia de detașare din postura de Șef Birou RUNOS. Nu contează că e imoral (să nu spunem chiar ilegal) din moment ce el este în conflict direct cu detașatul și această Decizie este dovada clară a unui act de răzbunare.

Dar cui îi pasă de nuanțe morale și, cu atât mai mult, de lege?

Se pare că nici măcar ministrului Sănătății nu-i pasă din moment ce, de 6 luni a tot primit sesizări cu privire la unele practici din DSP Arad care-l aveau în centrul lor pe Constantin Cătană și nu a făcut nimic, nu a trimis corpul de control să verifice dacă aceste sesizări sunt întemeiate. Adică problemele de fond din instituția publică pe care o conduce sunt la capătul listei de interese ale însuși ministrului. Bine că a reacționat prompt la cancan, asemenea așteptări și avem de la un ministru: să cocoloșească pupezele politice și să scape de stres funcționari dubioși, asupra cărora planează suspiciuni de comitere a unor fapte penale.

Poate verifica de exemplu, incidentul produs tot în DSP, fix în ziua cu electroșocurile, când majoritatea era ocupată cu declarațiile le poliție. Incidentul s-a produs în biroul auditorului instituției și poate confirma faptul că tensiunile sunt alimentate și întreținute cu largul concurs al directorului Cecilia Irimie (care habar nu are să gestioneze această situație conflictuală) și al lui Cătană.

Conform unei înregistrări audio a incidentului, în data de 07.02.2022, după plimbările pentru declarații pe la Poliție, undeva după ora 14.00 în biroul unde își desfășoară activitatea auditorul, s-au adunat la un moment dat Ambro Larisa (subalterna lui Cătană și cea care a și generat incidentul), Cătană Constantin și directorul Irimie Cecilia, aducându-i tot felul de acuze auditorului. Îi reproșau că „tu ești în spatele lui Penzes cu sesizările”, „de ce nu te bagi”, „de ce-l primești în birou” (cu referire la Penzes) și alte bârfe și porcării cu care nu ar trebui să piardă timpul (33 de minute are înregistrarea) nimeni la locul de muncă, darămite conducerea unei instituții publice.

Poate, totuși, domnul ministru își alocă timp și resurse umane să verifice ceea ce se întâmplă cu adevărat în DSP Arad, pentru că detașarea doar a directorului economic la dracu-n praznic nu rezolvă problemele

Să verifice, de exemplu, cum s-au făcut angajările. Pe ce criterii de competență profesională. Să verifice în jurul cărui ombilic gravitează 95% din personal. Să verifice pontajele falsificate ale unor angajați, printre care chiar șeful RUNOS. Să verifice și cum orele suplimentare realizate în vamă în perioada de vârf a pandemiei s-au plătit discreționar sau nu s-au plătit.

Să ne spună și Curtea de Conturi cum a fost stabilit un prejudiciu neconform realității și scris negru pe alb într-un raport de control. De ce dacă prejudiciul constatat a fost de peste 3 milioane de lei, în raportul final a fost menționat doar 1 milion de lei și s-a aplicat doar o amendă DSP-ului și nu au sesizat Parchetul?

Mai mult, alte organe ale statului ar putea să aducă la cunoștința publicului în ce stadiu de cercetare se află dosarul penal 1493/P/2020 la Parchetul de pe lângă Tribunalul Arad și ce s-a ales cu documentele ridicate în octombrie 2020 de la DSP Arad în cadrul unei percheziții dispuse în cadrul acelui dosar.

Primul linșat nu este Iuliu Penzes, ci auditorul din cadrul DSP Arad dar despre asta nu vorbește nimeni. De acesta au scăpat pe silențios, cu ajutorul Comisiei de Disciplină,  exact în timpul unei misiuni de audit pe care o efectua cu raportare la perioada 2020-2022

Misiunea cuprindea anii 2020, 2021 și 2022, data de începere a misiunii de audit, respectiv
luna iunie, fiind prelungită până la data de 11.10.2022, când auditorul a primit citație de la Comisia de Disciplină a DSPJ Arad, fiind înștiințat că pe numele lui, o angajată din cadrul Biroului RUNOS (birou unde se afla în desfășurare misiunea de audit) a depus o sesizare la CD pentru „o posibilă abatere disciplinară care vizează încălcarea îndatoririlor corespunzătoare funcției”.

În urma acestei citații, la data de 11.11.2022, auditorul a informat în scris conducerea DSP despre faptul că, datorită acestei sesizări, este în imposibilitatea de a mai continua misiunea, deoarece prin continuarea misiunii ar putea fi acuzat de lipsă de obiectivitate și imparțialitate, menționând că având în vedere motivul pueril și nefondat al sesizării, presiunea exercitată și încercările de intimidare venite din partea Șefului Biroului RUNOS (Constantin Cătană) pe tot parcursul misiunii, acesta arătându-și încă de la început
ostilitatea şi nemulțumirea față de faptul că s-a dispus realizarea acesteia, scopul sesizării fiind doar de blocarea a misiunii de audit și ca urmare, potrivit atât prevederilor Legii auditului 672-2002, cât și a prevederilor art. 291 din Codul de procedură penală, abaterile, neregularitățile constatate până la aceea dată trebuie raportate structurilor abilitatea ale statului, respectiv Ministerului Sănătății, cât și Direcției Naționale Anticorupție, care să procedeze la verificări în vederea confirmării sau infirmării caracterului penal a faptelor constatate.

Adică au suspendat misiunea de audit că prea își băga nasul unde nu trebuia și auditorul…

Pentru a avea imaginea de ansamblu a ceea ce stă la baza tensiunilor în DSP Arad, trebuie spus și că, în noiembrie 2022, a fost formulată și depusă de auditorul din cadrul DSP o plângere penală pierdută și ea cine știe pe unde. O redăm integral în caz că nu se mai regăsește la Parchet:

Către: Parchetul de pe lângă Judecătoria Arad / Domnule Prim Procuror
Subsemnatul […] angajat în funcția de auditor superior, în cadrul Compartimentului de audit
public intern al Direcției de Sănătate Publică a județului Arad, în temeiul art. 289; 290 și 291 din Codul de procedură penală, formulez prezenta

PLÂNGERE PENALĂ

Această plângere se referă la o faptă care privește persoana mea, aflată într-un anumit context instituțional, faptă pe care încerc să v-o descriu în rândurile de mai jos, care în aprecierea mea întrunește elementele/caracteristicile unei potențiale/posibile infracțiuni, care presupun că ar putea fi încadrate la TITLUL V, Infracțiuni de corupție și de serviciu, Cap. II – Infracțiuni de serviciu din Codul penal, Abuz în serviciu, art. 297.

Acestea sunt următoarele:
1. Fapte care privesc încălcarea şi aplicarea prevederilor specifice legislaţiei muncii (Legea 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice; Legea 53/2003 Codul muncii; OG 11/04.02.2020; LEGE 136/18.07.2020, actualizată; LEGE 55/15.05. 2020, actualizată; Ordinul MS 905/2022):
a) Însuşirea / acordarea, după caz, de către unele persoane cu funcţii de conducere din cadrul DSPJ Arad a unor unor drepturi salariale pentru care nu există justificare potrivit legii (documente justificative), respectiv plata unui număr nejustificat de mare de ore suplimentare pontate cu precădere în intervalul martie-mai 2020, dar nu numai (a se vedea director ex. adjunct; şef RUNOS; etc.), la care datorită nepotrivirilor şi necorelărilor unor date există suspiciunea de însuşire/acordare a unor drepturi necuvenite, pentru o activitate nerealizată.

b) Plata discreționară, inechitabilă şi inegală a orelor suplimentare pe care unii angajații le-au efectuat în perioada pandemiei în punctele vamale, ICJCI, Laboratorul şi sediul DSPJ Arad, care prezintă indicii de încălcarea flagrantă a prevederilor legale privind
dreptul muncii, respectiv aceea că unor angajați li s-au plătit toate orele suplimentare, în timp ce altora doar un anumit număr de ore, celelalte fiind recompensate cu timp liber, situație reclamată de către unii dintre ei, existând şi suspiciunea de a nu li se fi acordat toate sporurile care li se cuveneau, raportat la intervalul în care au realizat orele suplimentare [spor ore suplimentare: în cursul săptămânii (75%), în weekend (100%), sau ore de noapte (25%)].

c) Încălcarea prevederilor legale privind norma legală de muncă, inclusiv orele suplimentare la nivelul unui an, precum şi plata integrală a acestor ore anumitor angajați (ex. mai mult de 400 de ore suplimentare/an), în timp ce altora nu li s-au plătit integral nici cele realizate care se încadrau în norma legală prevăzută de lege.

d) Încălcarea prevederilor legale privind compensarea cu timp liber a orelor suplimentare într-un interval de maximum 60 de zile, ulterior modificat prin lege la 90 de zile, în cazurile în care într-adevăr conform prevederilor legale nu se puteau plăti orele
suplimentare, ceea ce nu a fost cazul în perioada stării de alertă, când trebuiau plătite toate orele suplimentare persoanelor implicate în activități specifice pandemiei de COVID-19.

e) În anul 2022 selecția personalului angajat pe durată determinată pe perioada pandemiei, s-a realizat într-o manieră arbitrară, netransparentă, cu accente discriminatorii, de excludere și restrângere a dreptului de a participa la examen, care în conformitate cu probele obținute în parcursul unei misiuni de audit (proces verbal ședință și a Notei de relații solicitată de auditor directorului ex. adj. economic), indică că a fost gestionată aproape exclusiv de șeful biroului RUNOS, fără a exista consemnate decizii manageriale la nivelul Comitetului director al DSPJ Arad (constituit din director executiv și directori adjuncți), acesta însușindu-și competențe manageriale care exced nivelului și atribuțiilor corespunzătoare funcției deținute, rolul său potrivit legii, trebuia în fapt să se limiteze doar la a asigura consultanță / consiliere pe problemele specifice resurselor umane, organizarea activităților din aria s-a de competență și de a respecta cadrul procedural legal, nu de a substituii propriilor sale decizii, deciziile conducerii.

f) Suspiciunea de organizare frauduloasă privind organizarea concursurilor/ examenelor, stabilirea comisiilor şi a tematicilor de concurs/examen.

Menționez că intervalul de timp la care fac referire la acest punct, este martie 2020 – aprilie 2022, când la conducerea instituției s-au succedat dl Cătană Constantin, până la data de 06.04.2020, ulterior reluându-și funcția de șef Birou RUNOS şi dl dr. Timiş Horea Sorin, până la data de 08.04.2022, dată de la care în funcția de director executiv interimar a fost numită dna dr. Potolia Geanina.

Descrierea faptelor

Prima sesizare se referă la constatările făcute cu ocazia realizării de către mine, în calitate de auditor intern, a unei misiuni de audit ad-hoc la Biroul RUNOS, dispusă conform legii de directorul executiv al DSPJ Arad, dna dr. Potolia Geanina, care a avut în vedere activitatea din perioada cuprinsă între data de 01.01.2020 – data începerii misiunii, respectiv luna iunie a anului 2022.

Dintre constatările făcute până la această dată supun atenției dumneavoastră următoarele
activități/ fapte care par a avea elemente/caracteristicile unei infracțiuni, care conform Legii 672/2002 a auditului public intern, excedând cadrului de competență al auditorului, astfel fiind în imposibilitatea de a le cerceta/investiga din punct de vedere legal, dar obligat să le semnalizez, urmând ca dumneavoastră să stabiliți dacă au, sau nu, caracteristicile unei infracțiuni.

Menţionez că la această dată sunt în imposibilitatea finalizării misiunii de audit la Biroul
RUNOS,

deoarece un angajat din cadrul biroului (dna Ambro Larisa) a depus o sesizare pe numele meu la Comisia de disciplină din cadrul DSPJ Arad, creând astfel cadrul de a putea fi acuzat de conflict de interese, lipsă de obiectivitate și imparțialitate prin continuarea misiunii, motiv pentru care, potrivit legii, am sesizat atât directorul executiv al DSPJ Arad pentru a informa Ministerul Sănătății, ca for ierarhic superior, cât și depunerea prezentului denunț, deoarece apreciez că această acțiune a fost premeditată, având ca scop blocarea misiunii de audit și nefinalizarea acesteia, datorită neregulilor constatate până la momentul suspendării misiunii de audit.

Astfel, dintre constatările făcute de evidenţiat ar fi:
 •  încălcarea cadrului legal privind legislația muncii, prin abuz de funcție în unele cazuri, prin efectuarea în anul 2020 a unui număr de ore suplimentare mult peste numărul de ore
  prevăzut de Legea 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice sau Legea 53/2003 Codul muncii, care fie s-a realizat prin obligarea angajaților să le efectueze, fie nu exprimă realitatea în unele cazuri, întrucât nu există documente justificative, referate scrise, conform legii, de către șeful ierarhic superior al persoanelor respective privind necesitatea efectuării acelor ore, aprobat de ordonatorul de credite și după caz, obținerea acordului sindicatului sau a reprezentanților angajaților, pentru depășirea numărului de 180 de ore prevăzut de lege, fiind situații chiar de depășire a plafonului maxim de 360 de ore peste care legea nu permite să se treacă, existând totuși câteva „persoane privilegiate” care l-au și depășit și cărora le-au și fost plătite, în timp ce altora nu le-au fost plătite nici măcar orele permise în limita prevăzută de lege;
 •  realizarea în anul 2020, de către directorul ex. adjunct, dr. Stoica Adriana, la nivelul a 2
  luni, a aproximativ 430 ore suplimentare, toate plătite, respectiv 361 de ore în luna martie și 69 în luna aprilie. Nu s-a constatat că există justificare pentru pretinsa activitate suplimentară. Aș menționa că Dna Dr. Stoica Adriana era detașată de la DSPJ Argeș „în interes de serviciu”, aflându-se de aproximativ 3 ani la DSPJ Arad (nu am date exacte), perioadă în care, „întâmplător”, se găsea și fiul dânsei student al Facultății de Medicină şi Farmacie din Cadrul Universității Vasile Goldiș din Arad, iar în luna aprilie a anului 2020, dacă nu greșesc, a fost transferat pentru aproximativ două săptămâni și soțul acesteia, Stoica Adrian.
 • realizarea în anul 2020, de către șeful Biroului de RUNOS, dl Cătană Constantin, la
  nivelul a 2 luni, a 293 de ore suplimentare, toate plătite, dintre care 253 în luna aprilie, lună în care zece (10) zile a fost în concediul de odihnă și 40 de ore în luna mai, existând și în luna octombrie evidențiat un venit lunar de 11.000 lei de care nu mi-am putut da seama din ce este constituit, în condițiile în care salariul net al dânsului este de aproximativ de 6000 lei. Nu s-a constatat că există justificare pentru pretinsa activitate suplimentară;
 •  inechități privind plata orelor suplimentare. Deși în perioada stării de urgență şi a stării
  de alertă, a existat o derogare de la prevederile art. 21 alin. (2) şi (3) din Legea-cadru 153/2017 pentru plata tuturor orelor suplimentare pentru persoanele implicate în activitățile de combatere a efectelor pandemiei, unora li s-au plătit maximul de ore, iar altora nu, fiind recompensați cu zile libere.
  Chiar la acordarea zilelor libere, în foarte multe cazuri nu s-a respectat acordarea acestora în intervalul de 60 de zile, ulterior modificat prin lege la 90 de zile, după care acestea ar fi trebuit plătite cu sporul aferent.
 • există indicii rezonabile că în anul 2022, selecția personalului angajat în perioada
  pandemiei cu contract pe durată determinată nu s-a realizat transparent, existând suspiciunea că prelungirea contractului de muncă, pentru a fi îndeplinită condiția prevăzută de art. 3 din Ordinul MS nr. 1.168 din 15 aprilie 2022, de a putea participa la examenul care urma să fie organizat, s-a realizat discreționar, arbitrar, pe criterii clientelare, fără a exista o procedură de evaluare obiectivă a activității de până atunci a angajaților şi de departajare, sau realizarea unei norme interne care să reglementeze modalitatea de selecție, ori să li se permită participarea la examen/concurs prin prelungirea contractelor pe durată determinată până la data organizării examenului, creându-se astfel condiția legală de participare, pentru ca angajările să se facă în funcție de rezultatele examenului/concursului, asigurându-se astfel un cadru concurențial echitabil, nediscreționar.
  Aceste nereguli, dar nu numai, au făcut că DSPJ Arad să fie chemată în judecată în calitate de pârât, de două foste angajate pe perioadă determinată în perioada pandemiei, care reclamă discriminări și inechități privind plata orelor, acordarea sporurilor și altor drepturi prevăzute de lege, precum și „aranjarea” examenului, cererile lor de a fi înscrise pentru a participa la examen fiind respinse (dna Szanda Eniko şi Morar Georgeta), comunicarea respingerii fiind făcută la aproximativ 5 zile după organizarea examenului.
Pentru a aduce puţină lumină asupra contextului în care s-a desfăşurat misiunea de audit, subliniez că încă de la începutul misiunii de audit dl Cătană Constantin şi-a arătat nemulţumirea şi adversitatea faţă de faptul că s-a dispus această misiune, aducând tot felul de acuze, afirmând că această acţiune este de fapt o răzbunare a directorului executiv de atunci, în persoana dnei dr. Potolia Geanina.

Consider că suspiciunile privind caracterul intenționat al misiunii de audit, conform acuzelor
făcute de șeful Biroului RUNOS este în neconformitate cu realitatea şi că misiunea a fost pe deplin justificată și în deplină concordanță cu prevederile Legii 672/2002 privind auditul intern, care prevede ca cel puțin o dată la 3 ani să fie auditate toate activitățile sau structurile unei instituții, ceea ce nu s-a întâmplat în cazul Biroului RUNOS, unde nu s-a efectuat niciodată vreo misiune de audit, sau cel puțin nu în ultimii 10 ani, motivul fiind lesne de înțeles, având în vedere că din anul 2012 titular al funcției de șef RUNOS este dl Cătană Constantin, fiind foarte multă vreme de atunci și până în 06.04.2020, cu anumite intermitențe, și director executiv interimar.

În şedinţa de deschidere a misiunii de audit, care avut loc în Biroul RUNOS în prezența tuturor angajatelor, dl. Cătană Constantin a încercat intimidarea mea prin tot felul de acuze şi aprecieri nefondate în încercarea de a crea o anumită presiune, prin formularea de întrebări care în opinia lui erau firești, cu privire la existența unei proceduri pentru realizarea misiunii ad-hoc, sau de ce misiunea se desfășoară cu un singur auditor, sau cum se va face supervizarea misiunii, etc., aspecte bine cunoscute de dânsul, fiind atâția ani director executiv interimar, printre altele afirmând că toată acțiunea este „făcută din răzbunare”, și că „se va vedea la sfârșitul misiunii ce fel de om sunt”.

Pe tot parcursul misiunii de audit dl Cătană Constantin a fost „neobosit”, folosind aceleași
metode menționate mai sus în încercarea de a opri misiunea sau pentru a mă determina să nu prezint realitatea constatată, ultimul demers fiind realizat print-o subalternă a dânsului, în persoana dnei Ambro Larisa, amintită la punctul 2 al prezentului denunț, care în data de 16.09.2022 a depus pe numele meu o sesizare la Comisia de disciplină a DSPJ Arad, motivul invocat fiind o adresă a directorului executiv, transmisă şefului RUNOS, dl Cătană Constantin, asumată de director, dar nesemnată şi de mine, care din omisiune purta în antet şi denumirea compartimentului de audit întrucât am redactat-o eu, pe unitatea PC pe care lucrez, fiindu-mi dictată pentru redactare de directorul executiv, conţinutul acesteia neavând vreo legătură cu compartimentul de audit sau cu persoana mea, motiv pentru care nu aveam de ce s-o semnez, scopul ascuns al acestei sesizări fiind de fapt compromiterea poziţiei mele ca auditor, punându-mă astfel în situaţia de a nu putea continua misiunea de audit.

Acest demers pueril, precede o altă acţiune a dl. Cătan Constantin prin care în data de
13.09.2022 mă anunţa printr-o adresă că el consideră încheiată misiunea de audit cu toate că el nu are calitatea, competenţa şi nici autoritate de a lua o astfel de decizie.

Așa cum am mai afirmat, scopul ascuns al demersului cu Comisia de disciplină a fost acela de a mă opri din a continua şi finaliza misiunea de audit, la care i-a fost prelungit termenul de finalizare de mai multe ori, motivul fiind, pe de-o parte volumul mare de date care trebuiau analizate şi corelate, iar pe de cealaltă parte, nu de puține ori, colaborarea deficitară cu Biroul RUNOS, mai ales de la momentul când șeful RUNOS a aflat că există o solicitare oficială din partea mea, cu aprobarea directorului executiv, de a primi copii ale documentelor, cum sunt statele de salarii, fișele de pontaj și alte documente care privesc
efectuarea orelor suplimentare, aferente perioadei martie-septembrie 2020, documente care au fost ridicate de la DSPJ Arad în luna octombrie a anului 2020 de către Parchet, solicitate de mine pentru a putea proba constatările făcute cu ocazia analizări unor date centralizate într-un fișier Excel, pe care „din greşeală”, l-am primit de la Biroul RUNOS.

Aș mai sublinia faptul, care poate fi confirmat şi de directorul ex.adj. economic, dl Penzes
Iuliu Gheorghe, că pe toată perioada pandemiei dl Cătană Constantin a fost cel care a influențat major deciziile manageriale, aproape exclusiv în ce privește angajările, dar și în celelalte decizii luate, fără asumarea directă a răspunderii, deoarece nu făcea parte din Comitetul director, fiind perceput de către angajați ca fiind al doilea director (a se vedea Procesul verbal de şedinţă din data de 01.04.2022 şi Nota de relaţii a Directorului ex.adj. economic, Penzes Iuliu Gheorghe).

2. Lipsă totală de transparenţă a dlui Cătană Constantin în calitate de director executiv interimar la încheierea unui contract de închiriere a unui imobil având ca destinaţie sediul social DSPJ Arad, situat în Arad, str. Florilor, nr. 1, aflat în proprietatea dlui Ambro Traian Florian, contract care s-a întins pe parcursul a cinci (5) ani, respectiv pănă la finele anului 2016;

Indicii de posibilă fraudă în complicitate cu proprietarul imobilului privind stabilirea valorii chiriei calculate raportat la suprafaţa construită (adică şi ziduri) şi nu pe suprafaţă utilă, inclusiv plata pentru o suprafaţă inexistentă, facturată timp de cinci(5) ani, fără ca la data sesizării acestei situaţii să se dispună verificarea/clarificarea suprafeţei reale închiriate, să se recunoască plăţile nelegale şi să se dispună recuperarea acestora, ceea ce în opinia mea ar fi indicii de fraudă premeditată.

Totodată, în calitate de director executiv interimar şi titular al funcţiei de şef birou RUNOS, dl Cătană Constantin a angajat în anul 2015 în funcţia publică de consilier la biroul RUNOS, pe dna Ambro Larisa, fiica proprietarului imobilului închiriat.

Descrierea faptei

Fapta descrisă este una continuă, care are o întindere în timp de cinci(5) ani de zile şi se referă la contractul de închiriere a spaţiului cu destinaţie, sediu social, din Arad, str. Florilor, nr. 1, proprietar Ambro Traian Florian şi dl Cătană Constantin în calitate de director executiv la DSPJ Arad, în intervalul cuprins între anii 2011-2016, inclusiv, interval în care în cea mai mare parte conducător al instituţiei a fost dl. Cătană Constantin.

Clădirea era o clădire veche, restaurată, compusă din parter şi etaj, având 10 încăperi utilizate ca birouri şi 4 grupuri sanitare, cu amprentă la sol, conform CF, de 227 mp, suprafaţa totală contractată fiind de 454 mp, închiriată la preţul de 6 euro/mp, suma lunară plătibilă fiind de 2724 euro/mp.

În anul 2016, pentru o perioadă de timp, cred de 6 luni (până aproximativ în luna august),
interimatul conducerii instituţiei a fost asigurat de dna dr. Cîrnaţu Daniela.

Astfel, în acest interval, deoarece sediul social al DSPJ Arad din str. Florilor, nr. 1, nu asigura
spaţiu suficient pentru toţi angajaţii şi ca activitatea instituţiei să se poată defăşura în condiţii optime, acest spaţiu fiind mai degrabă un spaţiu potrivit să ofere servicii de cazare, aşa cum am înţeles că a şi fost înainte, şi nu în ultimul rând pentru reducerea cheltuielilor, conducerea instituţiei a decis să se procedeze la căutarea unei alte clădiri pentru închiriat, care să asigure spaţiu suficient pentru desfăşurarea activităţilor în condiţii mai bune şi la un preţ mai mic.

În acest demers, dna dr. Cîrnaţu Daniela, în calitatea sa de director executiv, mi-a solicitat să asigur consiliere în vederea pregătirii unei documentaţiei pentru aplicarea unei proceduri proprii de achiziţie de servicii de închiriere, aşa cum prevedea legislaţia în vigoare în domeniul achiziţiilor publice de la aceea vreme (OUG 34/2006 privind achiziţiile publice) şi împreună cu un coleg să procedez la măsurarea efectivă a suprafeţei utile desfăşurată a spaţiului de birouri, pentru a-şi putea da seama cam de cât spaţiu în plus ar fi nevoie.

Ca urmare a măsurătorilor făcute a rezultat că există o diferenţă dată atât de faptul că în
calculul chiriei pe metru pătrat intră şi pereţii (foarte groşi, fiind o clădire veche renovată), cât mai ales o suprafaţă inexistentă (un plafon imaginar) de aproximativ 32 mp, deasupra unui hol care servea drept secretariat şi care în realitatea era un spaţiu deschis pe verticală, până la acoperişul care era un luminator.

Deoarece în urma măsurătorilor datele nu se corelau, am comunicat dnei director dr. Cârnaţu Daniela aceste informații, pe care ulterior am tras concluzia că le-a discutat şi cu dl Cătană Constantin, întrucât de atunci relația noastră s-a deteriorat semnificativ, acesta manifestând o atitudine nu de puține ori ostilă, cu amenințări voalate sub formă de atenționări, reproșându-mi de nenumărate ori că el mi-a făcut doar bine, iar eu am vrut să-i fac rău, având o atitudine similară şi față de dna dr. Cârnaţu Daniela, care datorită faptului că nu i s-a mai prelungit interimatul ca şi director executiv, pe funcția interimară de director revenind dl. Cătană Constantin, a avut parte de un tratament bazat pe intimidare şi crearea unui mediu tensionat/stresant, consecința fiind că în anul 2018 a plecat din instituție.

Faptul că la data prezentării acestor date dlui Cătană Constantin, acesta nu a procedat la
verificarea/analiza realității datelor prezentate şi nu a dispus calculul şi recuperarea plăților
nejustificate, efectuate în decursul celor cinci(5) ani de zile, aşa cum ar fi fost firesc, în opinia mea ridică suspiciuni de fraudă în înţelegere cu proprietarul, care ar fi avut ca şi consecință realizarea unor beneficii pentru sine, nelegale, care la nivelul perioadei contractate cred că se situează la peste 10.000 de euro, sau chiar mai mult.

„Concidenţa” face ca în anul 2015 să aibă loc şi angajarea dnei Ambro Larisa, fiica
proprietarului clădirii din str. Florilor, nr. 1, pe un post la Biroul RUNOS, unde titular de post de şef birou este dl Cătană Constantin, dar care la acel moment ocupa postul de director executiv interimar.

3. Ca urmare a desfăşurării evenimentului prezentat la pct. 2, la finele anului 2016, la revenirea pe funcția interimară de director executiv, dl Cătană Constantin a procedat (în opinia mea) la inițierea unui „simulacru de procedură transparentă”, printr-o procedură proprie de închirierea a unui alt spațiu având ca destinație sediul social, la prețul de 6 euro/mp, în str. Andrei Șaguna, nr. 1-3, deși dna dr. Cîrnaţu Daniela, care a ocupat anterior, în anul 2016, funcția de director interimar pentru un interval de 6 luni, a fost în negociere cu Universitatea Aurel Vlaicu Arad pentru încheierea unui contract de închiriere, din câte am înțeles fără valoare, pe care dl Cătană Constantin la revenirea pe funcția de conducere la considerat nepotrivit, angajând din nou instituția la o cheltuială semnificativă, nu ușor de plătit, care din punctul meu de vedere ridică serioase semne de întrebare cu privire la motivele care au stat la baza luării acestei decizii.

Deși la acea vreme ocupam postul de auditor, funcție care potrivit legii, nu-mi permitea să mă implic în activități care intră în sfera de auditare, dl Cătană Constantin mi-a solicitat să elaborez o documentație de atribuire pentru închiriere unui imobil, prin procedură proprie, ceea ce am și făcut.

Consider că această solicitare nu a fost întâmplătoare, având în vedere implicarea mea în identificarea neregulilor de la imobilul închiriat anterior, iar alt motiv ar fi fost acela de a nu putea verifica achiziția, deoarece legea auditului prevede că auditorul nu poate audita activități în care a fost implicat.

Posibil ca în acest sens lămuriri suplimentare cu privire la existența unei eventuale selecții de oferte sau negociere, ar putea aduce dl Penzes Iuliu Gheorghe, director ex.adj. economic, membru al Comitetului director, eu însă nu știu să fi existat.

4. Anterior anului 2014, pe parcursul mai multor ani, dl Cătană Constantin, în calitate de director executiv interimar, şi titular al postului de Şef RUNOS, a încheiat contract de prestări servicii de arhivare cu SC SOLEFE PROD SRL, în care acționar era şi o angajată din cadrul Biroului RUNOS.

5. Abuz de funcție a Președintelui sindicatului Sanitas Arad, dl Otinel Șandru, angajat al Spitalului Clinic Judeţean Arad, în complicitate cu dl Cătană Constantin proaspăt înscris în sindicatul Sanitas, în procesul de desemnarea a reprezentanților sindicatului în Comisia de disciplină a funcționarilor publici din cadrul DSPJ Arad, prin faptul că desemnarea s-a realizat prin ignorarea totală a liderului Grupei sindicale de la nivelul DSPJ Arad, unul dintre persoanele desemnate fiind dl Cătană Constantin.

Aprecierea că fapta reclamată are caracter de abuz în serviciu, se datorează modului şi
circumstanțelor în care s-a realizat desemnarea dlui Cătană Constantin, existând semne evidente de înțelegere cu dl Otinel Şandru, datorită faptului că dl Cătană Constantin dorește ca să utilizeze această nominalizare ca un instrument de șantaj, deoarece el având studii juridice şi vechime în funcția publică, a exercitat presiuni asupra directorului executiv de a fi numit președinte al Comisiei de disciplină.

Trebuie subliniate următoarele:
 • dl Otinel Şandru nu cunoștea toți membri Sanitas din cadrul DSPJ Arad, nominalizarea
  făcându-se netransparent şi abuziv, deoarece grupa sindicală este compusă, atât din
  funcționari publici, cât şi din personal contractual,
 • desemnarea nu s-a bazat pe nominalizările făcute de liderul Grupei sindicale din cadrul
  DSPJ Arad, care cunoaște cel mai bine membrii de sindicat;
 • la solicitarea directorului executiv de a nominaliza membri desemnați de liderul de Grupă
  sindicală şi-a menținut aceleași nominalizări, impunându-le, astfel doi membri din trei, din
  cadrul Comisiei de disciplină sunt de la Biroul RUNOS, președinte fiind dl Cătană
  Constantin;
 • la acest moment Comisia de disciplină, cu doi membri din cadrul Biroului RUNOS,
  dezbate sesizarea făcută pe numele meu de un alt angajat din cadrul Biroului RUNOS,
  amintit mai sus. Deși am solicitat în scris Comisiei de disciplină ca membrii comisiei din cadrul Biroului RUNOS să se suspende, pentru a nu fi în conflict de interese, având în vedere cadrul în care s-a ajuns la această situație, nu s-a ținut cont de această solicitare, urmând ca la finalizarea cercetării disciplinare să-mi rezerv dreptul să mă adresez Parchetului cu o nouă plângere penală, pentru abuz în serviciu şi conflict de interese.

Menționez că anterior lunii iulie 2022, dl Cătană Constantin nu a fost membru al sindicatului
Sanitas și nici subalternii dânsului din cadrul Biroului RUNOS, ba dimpotrivă încerca să ne convingă să ne retragem din sindicat, însă începând cu luna iulie s-a înscris atât dânsul, cât ulterior şi toți subalternii dânsului.

Precizez și că dl Cătană Constantin avea obiceiul de a evidenția ori de câte ori avea ocazia relațiile deosebite pe care le-ar avea cu diverse persoane aflate în structurile importante, atât de la nivel județean, cât şi de la nivel central, expresia uzitată cel mai des, fiind
„prietenii noștri de la poliție” cu funcții de conducere, pe unii având prilejul să-i și vedem cu
ocazia unor evenimente private, organizate de către dl Cătană Constantin, la care au participat şi angajații din instituție.

Având în vedere cele prezentate vă stau la dispoziție pentru a aduce lămuriri suplimentare
dacă considerați că este necesar.

Mijloacele de probă pe care le veți considera relevante în acest caz vă pot fi puse la dispoziție de către Direcția de Sănătate Publică a județului Arad, însă nu fără a sublinia influența pe care o poate avea dl Cătană Constantin în furnizarea documentelor probante.” – este conținutul integral al plângerii penale formulate în noiembrie 2022.

Și, degeaba le stă omul la dispoziție că până la această dată nu l-a căutat nimeni să-i ceară lămuriri suplimentare…

În concluzie,

înainte să ne grupăm în spatele uneia sau alteia dintre părțile acestui conflict, ar fi bine să avem clarificările necesare din partea instituțiilor sesizate în repetate rânduri și să fie informată opinia publică dacă acele fapte se confirmă sau nu.

Articole asociate:

„Filme cu disperați” la DSP Arad – episodul II

„Filme cu disperați” la DSP Arad. Fostul director, Constantin Cătană l-a agresat fizic, în holul și în liftul instituției, pe directorul financiar

Categorie: Investigații
Etichete: ALEXANDRU RAFILA, Constantin Cătană, DSP Arad, Iuliu Penzeș
Distribuie:
Articolul anterior
[ACTUALIZARE 2] Un NOU CUTREMUR de magnitudinea 5,7 și cu același epicentru – resimțit în Arad
Articolul următor
La Șofronea continuă bunul obicei ca elevii merituoși să fie recompensați
Bagă un „16”

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Fill out this field
Fill out this field
Te rog să introduci o adresă de email validă.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Din aceeași categorie

le commissariat d'aulnay-sous-bois. photo afp

O rețea de cerșetori romi din APATEU, formată din femei și copii, a fost destructurată de Brigada pentru Protecţia Familiei și procurorii din Bobigny (Franța). Femeile cerșeau deghizate în port musulman, iar în perioada Ramadanului făceau 500 de euro pe zi

O reţea de cerşetori din România, majoritatea emigrați din comuna Apateu, județul Arad, a fost destructurată în Franţa, de Brigada pentru Protecţia Familiei, Procuratură și Poliţie. Gruparea era formată din…