O PLÂNGERE PENALĂ pentru dispoziții nelegale, uzurparea funcției și abuz în serviciu a fost depusă la DIICOT Arad împotriva ADMINISTRATORILOR PUBLICI Bibarț Călin, Toma Adrian, Stepănescu Lilioara și Sobaru Adriana

pma pla
Distribuie:

 

O plângere penală pentru dispoziții nelegale, uzurparea funcției și abuz în serviciu a fost depusă la DIICOT Arad împotriva primarului Călin Bibarț, directorului Poliției Locale Adrian Toma și a două persoane funcționari publici din cadrul Primăriei Arad

Câtă administrație știe Bibarț? Cam cât să facă parte dintr-un grup select care s-a ales și cu o plângere penală pentru dispoziții nelegale, uzurparea funcției și abuz în serviciu

Ca urmare a publicării a două materiale de presă pe acest site, în luna iunie, și anume:  ,,Domnul Toma ULTRACREDINCIOSUL și STRATEGIA sa de REORGANIZARE care-i dezorganizează pe toți. File căzute dintr-un dosar cu proști, reformați pe sistemul „să semene-ntre ei” și „ ANFP confirmă: „Directorul general al Poliției Locale are obligativitatea legală pentru a ocupa funcția să aibă programul de formare inițială urmat și certificatul de absolvire eliberat. Adrian TOMA NU ÎNDEPLINEȘTE CONDIȚIILE deci ocupă ilegal această funcție!” împotriva lui Călin Bibarț  ( actualul primar ales al municipiului), a lui Adrian Toma ( directorul Poliției Locale Arad, instituție din subordinea primăriei), a secretarului Primăriei, Lilioara Stepănescu și a șefei serviciului resurse umane din cadrul Primăriei Arad, Adriana Sobaru a fost formulată o plângere privind comiterea infracţiunilor de:
– constituirea unui grup infracţional organizat, faptă prev.şi.ped. de art.376 alin.1, 3 şi 6 C.penal (făptuitorii Bibarț Călin, Toma Adrian, Stepănescu Lilioara și Sobaru Adriana),
– abuz în serviciu, faptă prevăzută de art.297 alin.1 C.penal (făptuitorii Bibarț Călin, Toma Adrian, Stepănescu Lilioara și Sobaru Adriana),
-uzurparea funcției, faptă prev. și ped. de art.300 Cod penal(făptuitor Bibart Călin),
-uzurpare de calităţi oficiale, faptă prev.de art.258 alin.2 C.penal (făptuitor Toma Adrian),
-fals intelectual, faptă prev.şi ped. de art.321 alin.1 C.penal (făptuitor Toma Adrian), de către făptuitorii susmenționați, solicitând efectuarea de cercetări penale faţă de aceştia şi, luarea măsurilor legale ce se impun.

Sesizarea a fost depusă la DIICOT – Biroul Teritorial Arad în cursul lunii septembrie și lăsată în stand-by pe motive de campanie electorală, motiv pentru care am amânat și noi actualizarea informațiilor exclusiv în scopul de a nu putea fi niciun motiv de a-l banaliza politic. Având în vedere că starea de fapt persistă, Călin Bibarț este de acum în aceeași funcție ca atunci când a săvârșit faptele, Adrian Toma este în continuare directorul ilegal al Poliției Locale Arad încasând venituri necuvenite iar funcționarii din cadrul primăriei Arad sunt tot acolo, considerăm că nu există niciun impediment ca acest demers să nu fie luat în serios.

STAREA DE FAPT – astfel cum apare în sesizarea depusă la DIICOT – Biroul Teritorial Arad: 

I. Aşa cum se poate observa din articolul apărut în presă, pe site-ul www.criticarad.ro , în cursul lunii iunie 2020, articol intitulat ,,Domnul Toma ULTRACREDINCIOSUL și STRATEGIA sa de REORGANIZARE care-i dezorganizează pe toți. File căzute dintr-un dosar cu proști, reformați pe sistemul „să semene-ntre ei”, printr-o Dispoziţie (nr.3598 din 12.12.2019) a Primarului Municipiului Arad – Bibarţ Călin, în temeiul prevederilor art.196 alin.1 lit.b din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul Administrativ, modif., un număr de şapte guarzi, respectiv, numiţii BRÂNDAŞ ADRIAN PETRU, CÂMPEAN ADRIAN,HERBEI MARIUS FLORIN, ŞECMAN MIHAI, PRODAN CRISTIAN, LAZĂR FRANCISC şi CĂTANĂ FLORIN din cadrul Serviciului Pază, Bunuri şi Valori din cadrul Direcţiei Generale Poliţia locală Arad – toţi agenţi de pază, angajaţi în baza unor contracte individuale de muncă pe perioadă nedeterminată, ca personal contractual – în acest sens, a se vedea prevederile art.4 alin.5 şi art.14 alin.1 lit.c si alin.3 din Legea poliţiei locale nr.155/2010,republ., au fost împuterniciți, ca persoane din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Mun.Arad – Direcţia Generală Poliţia Locală Arad, pentru a constata contravenţiile şi aplica sancţiunile prevăzute de Legea nr.61/1991, republ.

Însă, aşa cum se poate observa, din conţinutul Legii nr.155/2010 privind poliţia locală, în privinţa oganizării şi funcţionării poliţiei locale, primarul are atribuţiile strict prevăzute şi enumerate în conţinutul art. 31 alin.1 lit.a-k din legea specială sus menţionată, iar la lit. k din articolul susmenţionat se prevede că, acesta împuterniceşte, prin dispoziţie, poliţişti locali ca agenţi constatatori, în oricare dintre situaţiile în care această calitate îi este stabilită, prin acte normative – în speţă, a se vedea art.5 din Legea nr.61/1991 modif., şi, observându-se totodată că, potrivit art. 14 alin.1 lit.c și alin.3 din aceeași lege sus-menționată, privind politia locală, guarzii-agenţi de pază – NU SUNT POLIŢIŞTI LOCALI ci, personal contractual din cadrul poliţiei locale Arad-care, îndeplineste strict, atribuţiile prevăzute la art. 6 lit. h) din Legea nr.155/2010), deci, personalul contractual cu atribuţii de pază NU EXERCITĂ PREROGATIVE DE PUTERE PUBLICĂ, aşa cum sunt acestea definite, în conţinutul art.370 alin. 1-3 din O.U.G.nr.57/2019 privind Codul Administrativ şi, nu au şi, nu pot avea, în raport de statutul şi atribuţiile specifice, nu în ultimul rând în raport de pregătirea şi formarea profesională, capacitatea şi competenţa de a constata contravenţii şi aplica sancţiuni.

De menționat că, din studierea dispoziției la care ne-am referit mai sus, aparte de conținutul total nelegal și abuziv al acesteia, întrucât primarul poate împuternici doar poliţiştii locali ca agenţi constatatori, nu si celelalte categorii ale personalului poliţiei locale, prevăzute la art.14 alin.1 lit b şi c, din aceeaşi lege specială, rezultă că, la emiterea totalmente abuzivă (prin încălcarea dispozițiilor art.31 lit.k din Legea nr.155/2010, republ., privind poliția locală) a actului de dispozitie al primarului, la care ne-am referit mai sus, a fost avut în vedere și referatul nr.95932/11.12.2019 întocmit de către compartimentul asistență juridică din cadrul Direcției Generale Poliția Locală Arad – al cărei director general este Toma Adrian, referat care, cel mai probabil, conţine propunerea nelegală, de a fi împuterniciţi cei 7 agenţi de pază(guarzi), exceptati însă, de la posibilitatea exercitării prerogativelor de putere publică, atât prin prevederile art.382 alin.1 lit.a din OUG nr. 57/2010 privind Codul Administrativ, cât și avându-se în vedere statutul clar stabilit de legea privind poliția locală, în privința personalului contractual din cadrul poliţiei locale Arad-care, îndeplineste strict, atribuţiile prevăzute la art. 6 lit. h) din Legea nr.155/2010), rezultând deci, că, personalul contractual cu atribuții de pază, nu exercită prerogative de putere publică, aşa cum sunt acestea definite, în conţinutul art.370 alin. 1-3 din O.U.G.nr.57/2019 privind Codul Administrativ şi, nu au şi nu pot avea, în raport de statutul şi atribuţiile specifice, nu în ultimul rând în raport de pregătirea şi formarea profesională, calitatea și competența de a constata contravenții-a se vedea în acest sens, şi prevederile art.15 alin. 1 şi 2 din O.G. nr.2/2001, modif.

Interesant este că, ulterior emiterii dispoziției nelegale a primarului Bibarț Călin – din data de 12.12.2019, prin Hotărârea Consiliului Local Arad nr.726 din 23 decembrie 2019, s-a aprobat modificarea statului de funcții al aparatului de specialitate al primarului municipiului Arad prin transformarea celor 7 funcții de execuție în regim contractual de guarzi în 7 funcții publice de execuție de polițiști locali ( funcţie publică specifică, regăsindu-se menţionată în Anexa nr.5 din O.U.G. nr.57/2019, ce redă Lista cuprinzând funcţiile publice, la pct.II lit.B spct.12), nici măcar de simpli funcționari publici-ca funcție general publică. Inițiativa de promovare a proiectului hotărârii Consiliului Local Arad- nr.726/23.12.2019, a aparținut aceluiași primar Bibarț Călin – exprimată prin referatul de aprobare înregistrat cu nr.98686 din 19.12.2019, ținându-se cont și de raportul de specialitate al Serviciului Resurse Umane, înregistrat tot sub nr. 98686/19.12.2019 -întocmit și semnat de secretarul general al Primăriei Arad-Stepănescu Lilioara și de Sobaru Adriana – șefa serviciului resurse umane din cadrul Primăriei Arad, precum și, ținându-se cont de nota de fundamentare nr.98591/19.12.2019 a Direcției Generale Poliția Locală Arad-întocmită și semnată de Toma Adrian – director general. Cu privire la această notă de fundamentare, se poate observa că, atestă fapte ori împrejurări nereale, consemnându-se, în mod nereal că , cei 7 guarzi-deveniți ulterior polițiști locali, sunt din cadrul structurii de ordine publică (respectiv, fac parte din cadrul serviciilor de ordine publică și circulație nr.1 și 2) deși, aceștia figurau (nici nu se putea altfel) și, evident, activau – ca personal contractual cu atribuții de pază, în cadrul serviciului pază, bunuri și valori-iar acest lucru se poate verifica atât prin studiul organigramei instituției, cât și prin verificarea documentelor întocmite de conducătorul serviciului pază, bunuri și valori-privind planificarea și pontajul pentru luna decembrie 2019.În aceeași notă de fundamentare- întocmită de Toma Adrian-se face referire la fișele de post ale celor 7 guarzi, precizându-se că, în aceste fișe de post sunt prevăzute atribuții care presupun desfășurarea unor activități de prerogative de putere publică – devenind, mai mult decât evident că, aceste fișe de post au fost modificate/completate cu aceste atribuții – de exercitare a prerogativelor de putere publică – doar ca urmare a emiterii, de către primarul Bibarț Călin, prin uzurparea funcției și abuz în serviciu, a dispoziției nr.3598/12.12.2019.

În acest mod, nelegal, organizat și, prin încălcarea, cu intenţie (întrucât, nimeni nu se poate prevala de necunoașterea legii) a prevederilor Legii nr.155/2010 privind poliția locală, precum și a prevederilor O.U.G. nr.57/2019 privind Codul Administrativ,a fost emisă dispoziția sus menționată, pentru a servi, ca temei pentru stabilirea de funcţii publice, în sensul art.407 din aceeaşi O.U.G. nr. 57/2019 și, pentru a creea premisa aplicării art.406 din OUG nr. 57/2010 privind Codul Administrativ, finalitatea şi consecinţa nelegală fiind, transformarea în mod nelegal, a celor 7 posturi contractuale de agenţi de pază, în posturi aferente funcţiei publice specifice de poliţist local, cu un alt nivel de salarizare, net superior, în funcție de gradul profesional, clasa și gradația de vechime-în acest sens, a se vedea Lista funcţiilor din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Arad şi drepturile salariale stabilite conform Legii nr. 153/2017, înregistrată sub nr. 24.119/31.03.2020 (pe site-ul primăriei Arad, secțiunea Informații de interes public, subsecțiunea Transparența veniturilor salariale), în acelaşi timp, observându-se că, prin diminuarea în acest mod nelegal și abuziv, a numărului de guarzi-agenţi de pază – personal al poliţiei locale Arad, angajaţi în condiţiile art.4 alin. 5 din Legea nr. 155/2010 actualizată(articol ce prevede că, numărul de posturi pentru personalul contractual cu atribuții de pază se stabilește în funcție de numărul și importanța obiectivelor care trebuie asigurate cu pază), tot în cursul anului 2019 – o firma de pază privata – SC AMBASADOR GROUP SECURITY SRL, așa cum se poate observa în tabelul Centralizator contracte 2019, la pozițiile cu nr.100 și 101 (a se vedea www.primariaarad.ro , secțiunea Informații de interes public, subsecțiunea Achiziții publice), figurează că, a încheiat(încă din 2019) cu Primăria Arad două contracte, având ca obiect servicii de pază a bunurilor, prin procedura de achiziție directă, valoarea celor două contracte, fără TVA, fiind de 1.725.882,60 lei, respectiv 426.102,90 lei, deci, o sumă totală de 2.151.985,50 lei(fără TVA) ceea ce, poate contura chiar o premeditare a faptelor penale descrise mai sus, relevând intenția de a micșora fraudulos și nelegal numărul personalului contractual cu atribuții de pază din cadrul poliției locale Arad (transformând 7 posturi în funcții publice) și, generându-se totodată, cheltuieli nejustificate și, într-un cuantum deloc neglijabil, prin achiziționarea unor servicii de pază, de către o firmă specializată de pază.

Având în vedere modul în care s-au derulat, succesiv, activitățile descrise mai sus, respectiv -Toma Adrian -în calitate de director general al Direcției Generale Politia Locală Arad-s-a preocupat initial ca, referatul nr.95932/11.12.2019 întocmit de către compartimentul asistență juridică din cadrul Direcției Generale Poliția Locală Arad- al cărui director general este, să fie trimis către primarul Bibarț Călin- în scopul determinării acestuia de a întocmi dispozitia nr. 3598/12.12.2019 – nelegală, abuzivă şi, prin depăşirea atribuţiilor stabilite de art.31 din Legea nr. 155/2010 privind politia locală, acest act de dispoziție fiind contrasemnat pentru legalitate de către secretarul general al primăriei mun. Arad, Stepănescu Lilioara, după care, acelaşi director general Toma Adrian a întocmit şi trimis către primar şi staful de specialitate, nota de fundamentare nr.98591/19.12.2019 a Direcției Generale Poliția Locală Arad prin care, s-a consemnat în mod nereal că, cei 7 guarzi fac parte dintr-un alt serviciu decât cel de pază, respectiv serviciul de ordine publică şi circulatie (1 și 2) și, precizându-se că, aceștia au prevăzute, în fișa postului, atribuții care presupun desfășurarea unor activități de prerogative de putere publică – omițându-se însă, a se menționa că, aceste modificări aduse atribuțiilor acestora sunt nelegale(ceea ce relevă, o dată în plus, intenția de a se încălca legea), în baza căreia, exact la aceeași dată – Stepănescu Lilioara și Sobaru Adriana – au întocmit, tot în mod defectuos și, în exercitarea atribuțiilor de serviciu, raportul de specialitate nr.98689/19.12.2019, toate aceste documente nelegale și abuzive, constituind premiza inițiativei primarului Bibarț Călin – de a sesiza Consiliul Local Arad cu, propunerea, tot atât de abuzivă, nelegală și, generatoare de consecințe juridice și de o pagubă în dauna instituției Primăriei Arad(constând în diferența dintre veniturile salariale aferente unui guard-personal contractual cu atribuții strict de pază, din cadrul politiei locale și, veniturile salariale ale polițiștilor locali, inclusiv în privința normei de hrană aferente ), de a modifica statul de funcții al aparatului său de specialitate, prin transformarea a 7 posturi contractuale-de guarzi, exceptați de la prerogativa de exercitare a puterii publice, direct în 7 funcții publice specifice, de polițiști locali, toate aceste activități desfășurate, în conivență, de cei patru făptuitori menționați mai sus, arătând că, ne aflăm în prezenţa unei pluralităţi constituite, determinată de necesitatea finalizării activităţii infracţionale iar, modul coordonat în care aceștia au acţionat, creează premizele unui grup infracţional organizat şi, implicit, al unei pluralităţi de infractori constituite.

Dat fiind faptul că, din modul în care, au acționat cei patru făptuitori menționați mai sus, rezultă fără echivoc înţelegerea avută de a săvârşi activităţile ilicite, modul coordonat în care au acţionat, apreciem că ne regăsim în prezenţa unui grup structurat, format din trei sau mai multe persoane, constituit pentru o perioadă de timp şi pentru a acţiona în mod coordonat în scopul comiterii uneia sau mai multor infracţiuni, definit astfel de prevederile alin. 6 al art. 367 C. pen. şi, nu în situaţia unei participaţii ocazionale şi spontane de a comite o infracţiune. O astfel de situaţie o întâlnim atunci când, spontan şi nepremeditat, trei sau mai multe persoane iau hotărârea de a sustrage bunuri sau provoacă un scandal ce aduce atingere şi tulbură ordinea şi liniştea publică etc.

II.Totodată, având în vedere informaţiile ce rezultă din articolul apărut, tot în cursul lunii iunie 2020, pe site-ul www.criticarad.ro: „ANFP confirmă: Directorul general al Poliției Locale are obligativitatea legală pentru a ocupa funcția să aibă programul de formare inițială urmat și certificatul de absolvire eliberat. Adrian TOMA NU ÎNDEPLINEȘTE CONDIȚIILE deci ocupă ilegal această funcție!” şi, constatând, din cuprinsul articolului că, adresa Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici nr.17947/2020 – publicată în cadrul articolului sus-menţionat, constituie, în fapt, răspunsul comunicat unui petent care, în mod evident, a semnalat situaţia nelegală în care se găseşte directorul general al Direcţiei Generale a Poliţiei Locale Arad – compartiment în cadrul Primăriei municipiului Arad, apreciez că, se impune efectuarea de cercetări penale, faţă de Toma Adrian sub aspectul comiterii infractiunii de uzurpare de calităţi oficiale , faptă penală prev. şi ped. de art. 258 alin.2 C.penal, întrucât, în situaţia în care, Toma Adrian – având funcţia de director general al Direcţiei Generale Poliţia Locală Arad(ca urmare a promovării concursului organizat în acest sens, în cursul lunii decembrie 2018, de către Primăria municipiului Arad) nu a urmat şi absolvit cursul iniţial de formare profesională organizat într-o instituţie de învăţământ din cadrul Ministerului Afacerilor Interne- cu o durată de minimum 3 luni, precum şi un curs de management de 30 de ore, aşa cum prevede art.18 din Legea nr.155/2010, respectiv art.11 alin.3 şi 4 din H.G. nr.1332/1010 şi, nici nu poate face dovada urmării unui astfel de curs de pregătire iniţială într-o instituţie de învăţământ din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, în condiţiile art. 18 alin.3 din Legea nr.155/2010, este evident că, acesta nu mai îndeplineşte condiţiile specifice, conform fişei postului, pentru ocuparea funcţiei publice, aşa cum prevede şi art.465 alin. 1 lit.g din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, astfel încât se impunea eliberarea din funcţia publică de conducere deţinută, întrucât nu mai îndeplineşte condiţiile legale şi specifice pentru a deţine această funcţie publică, rezultând indubitabil că, de la data expirării termenului de un an de la numirea sa în funcţia publică de conducere de director general al poliţiei locale Arad – dată care( având în vedere data depunerii primei declaraţii de avere a acestuia-ca director general, la 28.01.2019) rezultă că, este data de 28.01.2020, Toma Adrian – ca funcționar public, continuă să exercite o funcție publică de conducere ce implică exercițiul autorității de stat deși, a pierdut acest drept, conform prevederilor legii nr. 155/2010 privind politia locală, menționate mai sus și, trebuia eliberat din această funcție.

Ori, aceasta înseamnă că, de la această dată de 28.01.2020, neurmând cursul de pregătire inițială-de 3 luni și 30 ore de management ori, neputând face dovada urmării unui astfel de curs(ceea ce este improbabil, raportat la statutul anterior si locul de muncă anterior avut de Toma Adrian-fiind de notorietate că, acesta a activat ca ofițer, în cadrul S.R.I. Arad, până la data promovării concursului de recrutare organizat de primăria municipiului Arad), acesta trebuia să fie eliberat din funcția publică de conducere deținută, pierzând dreptul de a exercita – în condiții de legitimitate – atribuțiile funcției de conducere de director general, o funcție ce implică, indiscutabil, exercițiul autorității de stat și, pe care acesta continuă să o exercite și în prezent, fiind în mod evident, retribuit conform acestei funcții de conducere, deținute și în prezent și, cauzând astfel și un prejudiciu patrimonial instituției Primăriei Arad.

În susținerea celor sesizate, se atașează xerocopii ale următoarelor înscrisuri:
-Hotarârea Consiliului Local Arad nr. 726/23.12.2019
-Nota de fundamentare nr.98591/19.12.2019 a Direcției Generale Poliția Locală Arad-întocmită și semnată de Toma Adrian ,
-Raport de specialitare al Serviciului Resurse Umane, înregistrat tot sub nr. 98686/19.12.2019 -întocmit și semnat de secretarul general al Primăriei Arad – Stepănescu Lilioara și de Sobaru Adriana-șefa serviciului resurse umane din cadrul Primăriei Arad,

-Dispoziția nr.3598 din 12.12.2019 a Primarului Municipiului Arad – Bibarţ Călin,
-Referatul de aprobare al primarului Bibarţ Călin, înregistrat cu nr.98686 din 19.12.2019

Solicit totodată, audierea făptuitorilor Bibarț Călin, Toma Adrian , Stepănescu Lilioara și Sobaru Adriana, precum și, audierea ca martori a celor 7 guarzi-împuterniciți de primar, în mod nelegal, prin dispoziția nr. 3595/12.12.2019, precum și identificarea și audierea altor persoane care, au cunoștință despre faptele penale denunțate.”

 

Vom reveni…

Articole asociate:

Domnul Toma ULTRACREDINCIOSUL și STRATEGIA sa de REORGANIZARE care-i dezorganizează pe toți. File căzute dintr-un dosar cu proști, reformați pe sistemul „să semene-ntre ei”

 

ANFP confirmă: „Directorul general al Poliției Locale are obligativitatea legală pentru a ocupa funcția să aibă programul de formare inițială urmat și certificatul de absolvire eliberat”. Adrian TOMA NU ÎNDEPLINEȘTE CONDIȚIILE deci ocupă ilegal această funcție!

Categorie: Investigații
Etichete: Adrian Toma, Calin Bibart, dna, funcționari publici, plangere penală, politisti locali
Distribuie:
Articolul anterior
Lipsă inspirație… lipsă șuturi pe poartă… lipsă victorie acasă! UTA – Academica Clinceni: 0 – 0
Articolul următor
Lista țărilor cu risc epidemiologic, conform HOTĂRÂRII nr.47 din 5 octombrie 2020. La revenirea din una din aceste țări se intră în carantină pentru 14 zile
Bagă un „16”

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Fill out this field
Fill out this field
Te rog să introduci o adresă de email validă.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Din aceeași categorie

bd3c3627 5c54 4451 a2ae fd1d64e78a54

Aradul – orașul în care absolut orice incompetență este posibilă! Asociația Europeană a Universităților (EUA) EVALUEAZĂ în aceste zile Universitatea „Aurel Vlaicu” – dar rectorul Ramona Lile „v-a pupat pe portofel” și a plecat în… Dubai!

  Conform autodescrierii de pe site-ul propriu, Asociația Europeană a Universităților (EUA) este organizația reprezentativă a universităților și a reuniunilor rectorilor naționali în 47 de țări europene. „EUA joacă un…
corbei sebastian ionel

[ACTUALIZARE 8] Expertiza INML confirmă: cadavrul găsit în 3 aprilie într-o avansată stare de descompunere, parțial devorat de animale, este al micuțului Sebastian CORBEI. Ipoteza oficială a polițiștilor privind moartea copilului le jignește profesia și nouă inteligența…

  Expertiza INML a fost finalizată: cadavrul găsit în 3 aprilie într-o avansată stare de descompunere, parțial devorat de animale, este al micuțului Sebastian CORBEI, dat dispărut în seara de 9…