Strategia privind transformarea în „oraș verde” a municipiului Arad – O nouă abureală densă marca Gheorghe Falcă

principala 4
Distribuie:

 

 

Transparență decizională – Începând cu data de joi, 15.09.2016, la intrarea în Primăria Municipiului Arad, sunt afișate următoarele documente privind:  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea „ Strategiei privind transformarea în oraș verde a municipiului Arad”– iniţiativa primarului și 2. Proiect de hotărâre privind Regulamentul privind publicitatea, reclama și afișajul în Municipiul Arad– iniţiativa primarului.

Până la data de 28.09.2016, la registratura Primăriei Municipiului Arad, cei interesaţi pot depune în scris recomandări, sugestii şi opinii privind aceste documente.

Informaţii suplimentare pot fi solicitate începând cu data 15.09.2016, între orele 8,00 – 18,00, la Serviciul Relaţii cu Publicul, camera 5.

Cei interesaţi pot solicita în scris şi pot primi copii contra cost după aceste acte, care pot fi studiate şi la link-urile mai sus prezentate.este anunțul postat pe pagina oficială a Primăriei Arad. ( vezi aici).

În materialul de față se face referire la  „ Strategia privind transformarea în oraș verde a municipiului Arad”.

Lăsând la o parte importanța adoptării unui asemenea document pentru comunitate, importanță pe care atât noi dar și cetățenii acestui oraș o recunoaștem, nu putem totuși să nu fim indignați, nu de bla-bla-urile inerente din conținutul unui asemenea document, ci de tupeul primarului Gheorghe Falcă de a-și bifa „realizări” nerealizate. În cazul în care această strategie va fi aprobată în forma supusă transparenței, cetățenii îi vor recunoaște implicit aceste „realizări” iar el, cu același tupeu, va mai avea ce să ne bage pe gât în viitoarele campanii electorale sau de imagine.

 Cunoscând faptul că „ dreptul de proprietate asupra documentului îi aparţine Primăriei Municipiului Arad și toate drepturile intelectuale îi aparţin echipei redacţionale Denkstatt Romania SRL ( n.red. care l-a întocmit) precum și faptul că utilizarea sau copierea informațiilor din  document se poate face numai cu acordul autorului ( n.red.- atenționare cuprinsă la  pag.7 din strategie)”, facem precizarea că, preluarea unor extrase din document s-a făcut doar în scopul informării opiniei publice și din intenția de a-i facilita accesul și de a-i direcționa pe cei interesați spre pagina oficială a Primăriei Arad pentru a putea reacționa în cadrul procedurii de transparență decizională conform legii nr. 52/2003.

Deși, după o lectură atentă a întregului document, acesta poate fi contestat în integralitatea sa, totuși sunt câteva aspecte importante care NU trebuie să treacă neobservate mai ales în contextul în care au fost îndelung mediatizate și au fost motiv de controverse și reacții ale societății civile. Amintim, fără a ne rezuma la atât, de infrastructura verde a orașului ( unde, fără echivoc, facem referire la protestele din Parcul Eminescu), pistele de biciclete ( care, conform acestei startegii se consideră a fi realizate conform standardelor și urmează a fi continuate cu încă câteva sute de km prin oraș), revitalizarea Ștrandului Neptun ( despre care nu avem dubii că este un loc neatractiv pentru vizitatori). Din același document aflăm că „pentru optimizarea funcționării rețelei de canalizare pluvială, sunt în curs de finalizare lucrările de „Reabilitare sistem de canalizare pluvială Micălaca Zona 300” și ”Stația de pompare SP5”, lucrări care se referă la înlocuirea unui colector stradal de canalizare pluvială, în lungime de 1150 m, precum și reabilitarea și modernizarea Stației de Pompare ape pluviale SP5, valoarea totală a investiției fiind de 782.709 Euro” ( poate cel mai lejer de combătut la fiecare ploaie când devine navigabil pasajul de la Billa-Voinicilor)

Redăm extrase din conținutul  „ Strategiei privind transformarea în oraș verde a municipiului Arad”  astfel cum a fost elaborată și afișată la transparență pe pagina oficială a Primăriei Arad, extrase care, dincolo de aspectul flagrant-mincinos și demagocic, nu au nimic în comun cu realitatea urbană vizibilă și dovedesc, o dată în plus, că noi și primarul trăim în realități paralele. Astfel:

„Mai jos detaliem forma brută a ideilor culese de la părțile interesate, aliniate pe cele patru mari aspecte: ATINGEM, CONSERVĂM, EVITĂM și ELIMINĂM.

ATINGEM

 Finalizarea centurii orașului (ultimul tronson de 25%)

 Crearea de noi piste de biciclete

 Organizarea unor campanii de conștientizare a șoferilor privind protecția bicicliștilor

 Dezvoltarea rețelei de transport spre zonele industriale

 Susținerea transportului în comun prin subvenții abonamente

 Susținerea transportului în comun prin creșterea prețului parcărilor

 Realizarea unui studiu de impact privind instalarea de ecluze pe râul Mureș și stabilirea unor variante optime pentru realizarea navigabilității râului, fără afectarea biodiversității în aval de oraș

 Dezvoltarea de măsuri pentru atingerea indicatorului de 26 m2/capita spațiu verde amenajat

 Realizarea unei centuri verzi în jurul orașului (pe direcția vânturilor dominante)

 Realizarea unui inventar al biodiversității în Municipiul Arad, cu verificări în teren pentru identificarea unor plante noi, nespecifice în trecut acestui areal

 Realizarea unor zone de protecție a biodiversității

 Dezvoltarea navigației pe râul Mureș pentru transport de persoane și în scop turistic

 Realizarea unei grădini botanice în Municipiul Arad (în zona Cetății Aradului)

 Identificarea zonelor cu ambrosia artemisifolia (potențial alergen major) și monitorizarea concentrației acesteia

 Realizarea unui studiu pentru identificarea și promovarea unor specii de arbori rezistenți la stres urban și climatic

 Dezvoltarea unui program de plantare de copaci, sub deviza „Un copil născut, un copac plantat”

 Dezvotarea unui program de conștientizare în ceea ce privește protecția mediului în școli

 Realizarea unor spații de joacă care să includă spații tematice de conștientizare

 Amenajarea spațiului verde din zona gării și a unor spații virane

 Reabilitarea toaletelor publice din oraș

 Identificarea unor spații virane cu destinație incertă si închirierea acestora, pe timp limitat pentru realizarea unor grădini de legume și zarzavat

 Cooptarea unor organizații neguvernamentale pentru plantare de arbori și intreținerea acestora, pe terenuri puse la dispoziție de Primărie

 Monitorizarea calității apei subterane de la fosta rampă de gunoi a orașului pentru identificarea eventualelor poluări accidentale

 Înlocuirea conductelor de apă potabilă de azbociment pentru evitarea riscului de îmbolnăvire a populației

 Finalizarea racordării populației la rețeaua de canalizare . Realizarea de campanii de conștientizare a populației privind riscurile de contaminare a pânzei freatice în cazul în care nu se utilizează rețeaua de canalizare

 Realizarea reabilitării energetice pentru 1400 asociații de locatari

 Creșterea până în 2018 a eficienței energetice și îmbunătățirea imaginii Municipiului Arad prin demonstrarea economiilor la energie

 CONSERVĂM 

 Aria protejată Parcul Național „Lunca Mureșului” va beneficia în continuare de o atenție sporită privind conservarea biodiversității

 Întreținerea în condiții optime a actualului spațiu verde amenajat

 Conservarea peisajul natural al râului Mureș în vecinătatea Municipiului Arad

 Conservarea speciilor de plante, arbori, viețuitoare cu risc de dispariție

 Întreținerea în continuare, amenajarea și dezvoltarea spațiilor verzi dintre blocuri și din zona caselor

 Vor fi continuate măsurile de protecție a surselor de apă subterană

 EVITĂM 

 Va fi evitată punerea în practică a ideilor care aduc beneficii unui sector și crează disfuncționalități sau împiedică dezvoltarea altora. Deciziile se vor baza pe analiza oportunităților și a riscurilor pentru toate sectoarele implicate

 Se vor evita excavațiile balastiere în zona de acvifer apă potabilă, pentru protejarea surselor subterane

 Se va evita tăierea copacilor și înlocuirea unor arbori cu alții noi, doar pentru efect peisagistic

 ELIMINĂM 

 Va fi redusă circulația rutieră din centrul orașului, prin redirecționarea spre zone limitrofe, pentru crearea unui spațiu pietonal, lipsit de poluare

 Se vor încerca eliminarea spațiilor verzi neîntreținute și eradicarea plantei ambrosia artemisifolia din aceste locuri

 Tăierea coronamentului arborilor (toaletarea arborilor) se va face doar cât este nevoie

 Vor fi stabilite măsuri pentru a împiedica asfaltările abuzive din partea cetățenilor și taierea arborilor

 Vor fi stabilite măsuri pentru desființarea foselor septice și a celor de drenaj, pentru a evita contaminarea pânzei freatice

 Direcţii de acţiune 

 Continuarea înnoirii parcului de tramvaie al CTP Arad prin cumpărarea de noi tramvaie și autovehicule ecologice EEV moderne și eficiente. Administrația locală va eșalona achiziția de tramvaie noi în următorii 3-5 ani.

 Implementarea unui sistem de management al traficului până în anul 2020. Acesta va asigura fluidizarea traficului în multe zone și cartiere ale Aradului și va contribui la scăderea consumului de combustibil utilizat de mașini, diminuând cantitățile de noxe și pulberi în aer care conduc inevitabil la poluarea aerului în oraș.

 Implementarea unui sistem de e-ticketing pentru transportul în comun; prin încheierea unui contract de concesiune pe 10 ani, începând cu anul 2016. Sistemul de e-ticketing va cuprinde:

– sistem automat de taxare electronică a pasagerilor;

– monitorizarea în timp real al fluxurilor de pasageri;

– camere video în tramvaie;

– panouri electronice informare cetățeni.

 Documentația de achiziție a fost realizată, urmând ca, până la finele anului 2015 să se lanseze achiziția serviciilor. 

 Optimizarea activității companiei de transport, prin îmbunătățirea calității serviciilor, optimizarea traseelor și privatizarea unor rute județene până în anul 2018.

 Implementarea și dezvoltarea sistemului de închiriere a bicicletelor. Dezvoltarea de stații de închiriere biciclete, începând cu anul 2016, etapizat:

 Etapa 1 (21 de stații / 210 biciclete): cu amplasament în centrul orașului și în centrele de cartier

 Etapa 2 (20 de stații / 200 biciclete): se vor extinde limitele de la Etapa 1 și se va mări capacitatea stațiilor din centrul orașului.

 Etapa 3 (14 de stații / 200 biciclete): se vor extinde limitele de la Etapa 2 și se vor redimensiona stațiile din centrul orașului

 Finalizarea centurii Aradului (ultimul tronson de 25% din total, până în anul 2020).

 Acest tronson de centură va inchide inelul periferic la nivelul orașului și va prelua tot traficul de tranzit, care în prezent mai accesează zona de sud a orașului. Acest proiect concură la realizarea în paralel a unor obiective specifice legate de punere în valoare a potențialului navigabil al Mureșului, într-ucât noua șosea ar urma să traverseze râul Mureș în amonte de oraș, iar infrastructura pentru traversare ar putea fi proiectată înglobând un sistem de ecluze și poduri. 

 Utilizarea potențialului navigabil al Mureșului pentru asigurarea transportului de persoane.

 Principalele obiective ale acestui proiect sunt descongestionarea traficului terestru pe direcția E.NE-V.SV, punerea în valoare a obiectivelor turistice adiacente traseului navigabil și valorificarea zonei în general și sprijinirea prin furnizare de apă pentru irigarea suprafețelor verzi și chiar a terenurilor agricole. Acest proiect va aduce beneficii în sfera industriei turistice la nivel local și regional. Până în prezent s-a realizat studiul de prefezabilitate care identifică soluțiile optime de exploatare a potențialului navigabil al râului Mureș.

 Elaborarea unui regulament de circulație pe pistele de biciclete, în vederea creșterii siguranței în trafic a bicicliștilor, până la finele anului 2016. Au început deja consultările publice cu părțile interesate, cu asociațiile de bicicliști, consultări care vor fi continuate, regulamentul fiind elaborat în detaliu și mai apoi supus aprobării la nivel local.

 Crearea de parcări subterane în zona centrală – zona istorică a Aradului (Piața Catedralei și Piața Avram Iancu), în vederea descongestionării traficului și a transformării acesteia, în zona pietonală, etapizat, până 2020. În prezent a fost demarată procedura privind atribuirea contractului de concesiune a lucrărilor în zona Piața Avram Iancu, iar pentru Piața Catedralei a fost aprobat un PUZ – Plan urbanistic zonal.

 Crearea de noi piste de biciclete pentru interconectarea cu zonele periurbane care au deja amenajate piste de biciclete, până în anul 2018.

 Continuarea lucrărilor de modernizare și reabilitare a infrastructurii de transport cu tramvaie. În baza unui studiu de fezabilitate realizat în 2015 vor fi reabilitate în viitorul apropiat cca. 32 km.

 Construirea unui pod peste râul Mureș adiacent podului Traian până în anul 2020. Pentru proiect există un studiu de fezabilitate. Scopul acestui pod este de a descongestiona traficul de pe podul Traian (monument istoric) precum și a fluidiza circulația rutieră între municipiul Arad și DN 69 (drum național). Studiul de oportunitate privind realizarea unui nou pod peste Mureș la capătul străzii Andrei Șaguna în vederea eficientizării traficului până în anul 2017. Având în vedere estimările referitoare la creșterea numărului de autovehicole în municipiul Arad în viitor, se studiază în prezent oportunitatea construirii unui nou pod peste râul Mureș în prelungirea străzii Andrei Șaguna și realizarea legăturilor rutiere în zona de sud a orașului.

  Crearea unui INEL VERDE al Aradului prin legarea a trei parcuri (viitorul parc din zona canalului Mureșel – parcul Pădurice – parcurile existente de-a lungul Falezei Mureșului), și amenajarea unui Parc Central în zona Cetății Aradului, prevăzut în Planul Urbanistic Zonal – Zona Construită Protejată; 

 Reconversia zonei limitrofe Pădurii Ceala compusă din 12 lacuri, o zona de blocuri de locuit și o suprafață adiacentă pădurii, cu un potențial mare de reamenajare. Administrația publică a început deja studiile privind modalitățile de reconversie a acestei zone.

 Crearea unui complex sportiv în zona străzii Mărului, amplasat la extremitatea sud-vestică a Municipiului Arad, care în urma amenajării, va putea asigura condiții pentru agrement și sport atât pentru cetățenii din Cartierul Faleza Sud cât și pentru cei din oraș. Drumurile și pistele de biciclete realizate limitrof zonei și a căror lucrări urmează a fi finalizate în anul 2016 vor asigura legătura între oraș, Pădurea Ceala și Lunca Mureșului.

 Completarea centurii verzi a orașului, prin plantarea unei perdele forestiere la limita industrială.

 Amenajarea cursului râului Mureș, pentru regularizarea debitului și transformarea lui în canal navigabil, pentru curse de pasageri și intensificarea utilizării lui pentru sporturile și competițiile nautice, precum și pentru asigurarea rezervei de apă pentru irigarea spațiilor verzi.

 Amenajarea zonei Cetății Aradului și extinderea ștrandului Neptun. Sinergia acestor proiecte, coroborat cu proiectele culturale prevăzute în viitorul apropiat și reabilitarea clădirilor istorice pot transforma Aradul într-un centru de turism transfrontalier. Pentru dezvoltarea continuă a parcului a fost deja lansat concursul de idei privind arhitectura și peisagistică.

 Amenajarea scuarurilor cu valoare istorică, a zonelor din imediata vecinătate a carosabilului, prin plantare de garduri vii și reamenajarea lor după reabilitări.

 Amenajarea spațiilor virane existente în vecinatatea institutiilor publice, între blocurile de locuit, în zonele de case care în prezent sunt neamenajate.

 Amenajarea a două Parcuri în Cartierele Gai și Bujac.

 Regenerarea urbană în municipiul Arad, proiect ce se referă la regenerarea cartierelor periferice și a celor din zona centrală prin redefinirea și modernizarea lucrărilor de urbanizare primară și secundară. Se urmăreșe eliminarea disfuncționalităților existente în zona blocurilor cu privire la circulația pietonală, circulația auto, asigurarea locurilor de parcare și a zonelor verzi, asigurarea spațiilor de recreere/joacă pentru copii. În cadrul proiectului se estimează o suprafață de zonă verde amenajată/remodelată de 35560 m2.

 Realizarea unui pasaj subteran pentru devierea traficului auto în vederea reducerii poluării și asigurarea unei legături pietonale între Palatul Administrativ, Faleza Mureşului şi Ştrandul Neptun.

 Reamenajarea canalului Mureșel și transformarea lui, dintr-un loc lipsit de interes, în unul de de atracție pentru cetățeni, prin amenajarea malurilor, decolmatarea zonelor afectate, dragarea albiei și chiar folosirea luciului de apă pentru agrement. Se dorește, astfel, crearea unui parc străbătut de canal, pe care în viitor să se poată practica activități de petrecere a timpului liber și de agrement (bărci cu vâsle, bărcuțe cu pedale pentru copii).

 Recensământul spațiilor publice și private neamenajate, pentru identificarea potențialului de amenajare a unor noi spații de conectare a cetățenilor cu natura.

 Realizarea în colaborare cu mediul universitar a inventarierii arborilor monumentali din municipiu și protejarea acestora, stabilirea speciilor lemnoase care absorb cel mai bine CO2 şi sunt cele mai rezistente la stres hidric, termic şi la poluare în mediul urban.” 

Reiterez  că cei interesaţi pot depune în scris recomandări, sugestii şi opinii privind acest document. Și, nu numai că pot, dar ar fi, în mod firesc, obligatoriu să o facă având în vedere densitatea de aburi pe cap de votant cu care ne sedează Gheorghe Falcă, cel puțin în cele 136 de pagini ale strategiei.

 

Citește aici, integral, Strategia privind transformarea în oraș verde a municipiului Arad.

 

Foto reprezentativă: Captură prima pagină din strategie

 

Categorie: Investigații
Etichete: Arad, Gheorghe Falca, oraș verde, primaria arad, transparență publică
Distribuie:
Articolul anterior
Beniamin Vărcuș: „Gheorghe Falcă minte cu nerușinare când declară public că a fost în spital în aceste zile și s-a ținut departe de politică”
Articolul următor
[ACTUALIZARE] Adi Țolea explică falimentul magazinului familiei sale prin… istoria crizei și lipsă de miză
Bagă un „16”

2 comentarii. Leave new

 •  Reconversia zonei limitrofe Pădurii Ceala compusă din 12 lacuri, o zona de blocuri de locuit și o suprafață adiacentă pădurii, cu un potențial mare de reamenajare. Administrația publică a început deja studiile privind modalitățile de reconversie a acestei zone.

  Este un pasaj din maretul plan al PRimariei (?).
  Opriti-i pina nu va fi prea tirziu!!!
  Va dati seama ce va insemna asta?Amplasarea de blocuri in imediata apropiere a PAdurii Ceala = moartea ultrarapida a Padurii!!ORPITI-I CIT INCA SE MAI POATE!!!!!

  Răspunde
  • Da, extrasele din strategie sunt preluate exact din conținutul documentului postat pe site-ul primăriei la transparență… Mie mi-a rămas pe retină grădina de zarzavaturi pt care primăria a concesionat teren… chiar mă gândeam să-mi fac o fermă de iepuri că o să aibă unde paște…

   Răspunde

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Fill out this field
Fill out this field
Te rog să introduci o adresă de email validă.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Din aceeași categorie

coman luca

[ACTUALIZARE 2] „Miss Supranaţional Europe 2018” se dă „virgină în mass-media” și somează TOATE PUBLICAȚIILE să șteargă articolele care o vizează în cauzele privind șantajele și tentativa de otrăvire a milionarului Adrian Luca. Cu cele despre „cât e de frumoasă” n-are treabă…

Andreea Coman – „Miss Supranaţional Europe 2018” – a trimis pe e-mailul FIECĂREI PUBLICAȚII / POST TV care i-au relatat cazul cu „Otrăvirea milionarului timișorean” din 6 septembrie, 2021 încoace (a avut…
danhalchin

Când nu-i omoară pur și simplu, CONDIȚIILE INUMANE tolerate de cadrele din Penitenciarele Timișoara și Arad „redau societății” oameni mai abrutizați decât când au intrat, cu PLOȘNIȚE, ȘORICIOAICĂ și boli transmisibile cu tot… asta și „grație” noului director al ANP, notoriul Dan Halchin!

În general, deținuții din penitenciarele românești – mai ales cei încarcerați „pe bună dreptate”, ca urmare a faptelor recunoscute chiar de ei înșiși (cum sunt majoritatea –  „nevinovații” neinteresându-ne în…