În dialog cu Victor Hugo Cardoso – artistul brazilian care traduce emoțiile în culori și forme / In dialogue with Victor Hugo Cardoso – the Brazilian artist who translates emotions into colors and shapes

design fara titlu
Distribuie:

Victor Hugo Cardoso este un artist din Brazilia care nu doar că face lucrări deosebite dar și traduce emoții și trăiri prezentându-le sub forme și culori. Artistul transmite trăiri dintr-o perspectivă proprie care te face să intri într-un spațiu intim.


victor hugo cardoso


L-am descoperit pe Victor pe rețelele sociale. De fapt, i-am descoperit lucrările și am avut curiozitatea să aflu cine poartă sufletul din spatele acelor forme și culori, ce trăiri ascunde. Am obținut astfel un interviu în care acesta ne povestește puțin despre el și arta lui:

Începutul artei sale

Denisa R.: Cum ai început să faci artă?

Victor Hugo Cardoso: Întotdeauna am desenat. Încă din copilărie am scris, așa că eu tind să cred că a existat întotdeauna un principiu creativ foarte puternic în viața mea. Îmi amintesc că tocmai spre sfârșitul lui 2019 am început să mă gândesc mai mult la ideea de a produce un tip de artă la modul mai intens, personalizat și care a vorbit mai mult despre ceea ce consumam la acea vreme.

Acesta a fost momentul în care am început să mă familiarizez mai mult cu arta modernă, apoi a venit pandemia și pentru că nu am putut ieși din cauza carantinei m-am concentrat mult pe continuarea dezvoltării propriului stil. A fost și o modalitate de a face față pandemiei în acel moment.


Despre stilul artistic

Denisa R.: Poți clasifica munca ta într-o perioadă de artă/mișcare artistică?

Victor Hugo Cardoso: Nu știu dacă aș putea să o descriu exact sau să o pot încadra într-o anumită perioadă sau mișcare. Cred că munca mea vorbește despre multe lucruri care îmi plac, printre ele există mai multe referințe de la cubism la neo-expresionism. Există, de asemenea, referințe mai frecvente care datează din copilărie precum și desene japoneze, benzi desenate, desene animate și de asemenea, legate de aceasta, o căutare pentru/să încerc să găsesc o expresie a ceva acolo care să poată aduce acest sentiment al timpului și locului meu. Așa că există multe referiri la artiștii latino-americani, în special brazilieni, nu doar la nivel estetic, ci și la modul de a gândi despre artă.

victor hugo cardosovictor hugo cardoso

(Lucrări ale artistului, fig. 1 Sonic , fig. 2 Ghetto)


Inspirații

Denisa R.: Ce te inspiră pe tine și arta ta?

Victor Hugo Cardoso: Aproape toate lucrările mele sunt autoreferențiale, autoportrete și asta are foarte mult de-a face cu sentimentele care mă pătrund, pe care încerc să le traduc în culori și forme și idei care reușesc cumva să formateze unele dintre aceste sentimente.

Pe măsură ce am început să am o producție mai mare și mai activă în timpul pandemiei, cred că tema singurătății a devenit foarte prezentă și era deja o chestie internă. Mereu m-am simțit ca o figură oarecum singură la un nivel mai intim, ca fiind un observator de la distanță. Deci există o mare parte din subiectivitatea mea în felul în care observ lucrurile și în general aceste personaje singuratice/melancolice sunt ca oglinzile pentru mine.

Totul inspiră, de la o pată pe perete, la un câine care lătră pe stradă, toate astea. Este material de produs, trebuie să vezi arta în lucruri, trebuie să fii mereu cu ochii pe artă, atât din exterior, cât și din interior, și nu este neapărat o lucrare care implică multă elaborare conceptuală, acestea nu sunt lucruri la care să mă tot gândesc.

screenshot 2023 10 31 220406screenshot 2023 10 31 214503

(Lucrările artistului Fig. 3 No bar 2, Fig.4 Viva e morra da propria maneira)


Ce încearcă artistul Victor Hugo Cardoso să transmită

Denisa R.: Ce încerci să spui oamenilor prin arta ta? Care este mesajul tău?

Victor Hugo Cardoso: Nu știu exact ce încerc să spun cu ceea ce fac, dar cred că mă afirm ca o ființă jucăușă îmbrăcată în culori, gânduri, abstracții aruncând această privire asupra lumii și lucrurilor din jurul meu. De asemenea pentru că această latură jucăușă este o dimensiune a vieții , uneori foarte restrânsă la artă, dar cred că este extrem de necesar să căutăm frumusețea în lucruri precum subtilitatea, sensul, poezia în viața noastră de zi cu zi, și făcând artă.

Arta  este un tip de limbaj mai subtil care se confruntă cu lucruri mai intime. Cred că fac asta, vorbind cu această parte a oamenilor și nu doar colorând lucruri precum pânze, frunze, ci viața de zi cu zi. Cred că acesta este rolul artistului.

screenshot 2023 10 31 214019screenshot 2023 10 31 213907


The english version of the article with Victor Hugo Cardoso

Victor Hugo Cardoso is an artist from Brazil who not only makes extraordinary works but also translates emotions and feelings by presenting them in shapes and colors. The artist conveys feelings under his own perspective that makes you enter an intimate space.

I discovered Victor on social media. In fact, I discovered his works and had the curiosity to find out who carries the soul behind those shapes and colors, what feelings he hides. We thus obtained an interview in which he tells us a little about himself and his art.


The beginning of his art

Denisa R.: When did you start doing art?

Victor Hugo Cardoso: I have always drawn since childhood, I also wrote from a very early age, so I think there has always been a very strong creative principle in my life. I remember that it was towards the end of 2019 that I started to consider more the idea of ​​producing a more intense type of art.

Personalized and that spoke more to what I was consuming at that time, this was a moment when I started to become more familiar with modern art then the pandemic came and as I couldn’t go out due to the quarantine I focused a lot on continuing to develop my own style and it was also a way of dealing with that moment.


About his art style

Denisa R.: How would you describe your art style?/ Can you classify you work in an art period/art movement?

Victor Hugo Cardoso: I don’t know if I could describe it exactly or fit it into a specific period or movement. I think my work speaks to many things that I like among them there are several references from cubism to neo-expressionism.

There are also more common references that date back to childhood as well as Japanese drawings, comics, cartoons and also tied to this, a search for, to try to find an expression of something there that can bring this feeling of my time and place; so there are many references to Latin American artists, especially Brazilians, not only on an aesthetic level but also in the way of thinking about art.


Inspirations

Denisa R.: What inspires you and your art?

Victor Hugo Cardoso: Almost all of my works are self-referential, self-portraits and this has a lot to do with feelings that permeate me, which I try to translate into colors and shapes and ideas that somehow manage to format some of these feelings.

screenshot 2023 10 31 231951As I started to have a bigger and more active production during the pandemic, I think the theme of loneliness became very present and it was already an internal thing. I always felt like a somewhat lonely figure on a more intimate level, like being a distant observer , so there is a lot of my subjectivity in the way I observe things and generally these lonely/melancholic characters are like mirrors for me and everything inspires, from a stain on the wall, to a dog barking in the street, all of this is material to produce.

You have to see art in things, you have to always keep an eye on art, both externally and internally, and it is not necessarily a work that involves a lot of conceptual elaboration, these are not things that I keep thinking about.


What is the artist Victor Hugo Cardoso trying to convey?

Denisa R.: What are you trying to say to people through your art? What’s your message?

Victor Hugo Cardoso: I don’t know exactly what I’m trying to say with what I’m doing, but I think I’m asserting myself as a playful being dressed in colors, thoughts, abstractions and taking this look at the world and the things around me .This playful side is a dimension of life that is sometimes very restricted to art.

I think it is extremely necessary for us to look for beauty in things, subtlety, meaning, poetry within our daily lives and by making art, which is a A more subtle type of language that deals with more intimate things, I think I’m doing that, talking to this side of people and not just coloring things like canvases, leaves but everyday life and I believe that this is the role of the artist.


Pe Victor îl puteți găsi pe: Instagram victorhc.art sau Facebook Victor Hugo Cardoso


Photo credits: Victor Hugo Cardoso via Instagram


 

Categorie: Cultură, Dialoguri
Etichete: cubism, neo expresionism, victor hugo cardoso
Distribuie:
Articolul anterior
[ACTUALIZARE 2] Polițistul de la Hălmăgel avea o alcoolemie de 2g% alcool în sânge la momentul accidentului!
Articolul următor
Cambridge, cel mai mare furnizor de programe educaționale din lume, își lansează în România primul său program de educație timpurie

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Fill out this field
Fill out this field
Te rog să introduci o adresă de email validă.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Din aceeași categorie

basil muresan

Jocuri erotico-politice actualizate

Pentru că s-a terminat prima săptămână de concediu, și probabil v-ați plictisit deja de clasicele cătușe cu bureței și outfituri de doctoriță sau școlăriță jucăușă, vă propun alte role playing,…
parada 1

CPLM avem noi aici?

Un grup de patriotarzi a pichetat sediul PSD Arad. Îmbrăcați în straie populare, cu o singură excepție (unul care a confundat parada cu mineriada), aceștia au mărșăluit prin centrul orașului.…