Criza gunoiul a lovit tot județul. Plătim scump un serviciu prost gestionat. A.D.I DEȘEURI #REZISTĂ

gunoi statie 3
Distribuie:

Despre proiectul ADI DEȘEURI am scris de ne-am urât în ultimii ani. Am solicitat informații de la toate instituțiile implicate în proiect (CJA, Ministerul Fondurilor Europene, primăria Arad), și nu am reușit altceva decât să aprofundăm acest haos, pentru că prestarea serviciului în sine a rămas tot imposibil de gestionat. (vezi articole asociate)

Se pare că acest subiect nu îngrijorează pe nimeni, deși este mereu de actualitate și exclusiv în sens negativ. Nici pe cetățeni, nici pe responsabilii care ar trebui să-l gestioneze. Cu toate acestea, problema escaladează în toate Zonele județului, inclusiv în municipiu

Și dacă numai de dragul de a rămâne scris, am încercat să obținem cât mai multe informații măcar să știm la ce să ne așteptăm în următoarea perioadă, cu atât mai mult cu cât suntem aproape de o nouă criză și în municipiu, având în vedere că în câteva luni expiră contractul cu operatorul iar procedura pentru semnarea noului contract este blocată, riscând astfel să nu se semneze în termen noul contract în 2023.

Având în vedere calitatea de asociat în cadrul ADISIGD ARAD (organizatori ai achiziției serviciului public de salubrizare pentru municipiul Arad), în baza legii 544 privind liberul acces la informații, i-am solicitat Primăriei Arad următoarele:
 1. Care a fost tariful pe persoană cu care a fost atribuită achiziția serviciului în municipiul Arad?
 2. Câte majorări de tarif/persoană au existat de la începerea contractului cu operatorul delegat?
 3. Care au fost datele la care s-au efectuat majorările?
 4. Care a fost valoarea tarifului /persoană în urma fiecărei majorări în orașul Arad?
 5. Vă rugăm de asemenea să ne puneți la dispoziție Memoriul Tehnic al achiziție aferent ofertei financiare și procentul din tariful pe persoană pentru fiecare operațiune aferentă serviciului respectiv: procentul din tarif pentru operațiunea de colectare și transport a deșeurilor, procentul din tarif pentru operațiunea de compostare în tunel a deșeurilor biodegradabile, procentul din tarif pentru operațiunea de sortare a deșeurilor și procentul din tarif pentru operațiunea de eliminare a deșeurilor la depozitul ecologic.
 6. Vă rugăm să ne comunicați care sunt firmele unde s-au efectuat operațiunile de depozitare, sortare și compostare a deșeurilor de la începerea derulării contractului de concesiune a serviciului de salubrizare cu operatorul actual având în vedere faptul că din comunicările publice stația de compostare a început activitatea în noiembrie 2019 iar stația de sortare în ianuarie 2021.
 7. Care este stadiul achiziției delegării unui nou operator de salubrizare având în vedere faptul că la data de 24 octombrie 2022 ar trebui să fie semnat un nou contract respectiv ar trebui să înceapă perioada de mobilizare a câștigătorului desemnat (de șase luni).

8 . Există riscul ca Municipiul Arad să rămână fără operator de salubrizare (colectare și transport deșeuri) deoarece din informațiile existente achiziția nu se va finaliza până la încheierea contractului actual.

 1. Având în vedere afirmațiile domnului primar Călin Bibarț din primăvara acestui an că, în situația în care nu se va finaliza procedura de achiziție pentru serviciul de salubrizare la termen, Municipiul Arad va ieși din ADISGD și faptul că la acest moment acest lucru devine o certitudine, VA MAI RĂMÂNE MUNICIPIUL ARAD ÎN ADISGD? Există la acest moment posibilitatea ca municipiul Arad să organizeze separat de ADISGD o procedură de achiziție a serviciului salubrizare doar pentru municipiul Arad?
 2. Care este valoarea pierderilor sau a profitului pe care societatea delegată (RECONS) pentru operațiunea de sortare a înregistrat-o în anul 2021 . Facem mențiunea că deși această societate prestează mai multe activități, legea 101 cu completările ulterioare obligă operatorul să țină evidența distinct pentru fiecare tip de operațiune.
 3. Care este valoarea anuală a penalităților pe care UAT Municipiul Arad a plătit-o la Administrația Fondului de mediu în perioada 2019 -2021 (penalități care se plătesc în luna ianuarie a fiecărui an pentru anul precedent) pentru Neîndeplinirea țintelor de reciclare/reducere a cantităților generate pe raza UAT Municipiul Arad conform legislației în vigoare.
 4. De ce s-au plătit aceste penalități de către UAT Municipiul Arad, atâta timp cât sunt cuprinse în indicatorii de performanță ai Contractului de delegare de gestiune asumați de către operatorul delegat prin acest contract?
 5. Care este valoarea cotizației anuale pe care UAT Municipiul Arad o plătește pentru susținerea entității ADISIGDM și a funcționarilor din această instituție?
 6. Având în vedere că în Stația de sortare a deșeurilor administrată și operată de către Recons prin intermediul căreia UAT Municipiul Arad s-au investit și bugetat peste 7,1 milioane RON dar această Stație sortează deșeuri și pentru alte UAT-uri, vă rugăm să ne comunicați care sunt UAT –urile pentru care ea operează și dacă aceste costuri cu mentenanța , energia, personalul sunt recuperate de la respectivele UAT–uri, și sub ce formă, sau dacă respectivele costuri sunt suportate în integralitatea lor de către UAT Municipiul Arad din bugetul local prin intermediul Societății RECONS.
Răspunsul Primăriei Arad se dorește a fi unul „liniștitor”. Cu toate acestea, tariful a ajuns de la 7,02 lei/persoană fizică/lună și 250,56 lei/persoană juridică/tonă în anul 1 de contract (anul 2017), la 10,28 lei/persoană fizică/lună, respectiv 499,48 lei/persoană juridică/tonă în 2022.
Mai mult, Primăria Arad contribuie cu o cotizație anuală prin care susține existența ADISGD. Numai pentru anul 2022 cuantumul cotizației pentru UAT Municipiul Arad este în valoare de 522.732,00 lei reprezentând 3,00 lei/locuitor x 174.244 persoane, iar în perioada 2018-2021 cotizația însumează 1.327.602 lei numai pentru municipiul Arad (vezi detalii în răspunsul PMA de mai jos).
„Stăm bine” și la valoarea penalităților plătite de municipiu pentru perioada 2019-2021, pentru neîndeplinirea țintelor de reciclare/reducere a cantităților de deșeuri generate, penalitățile achitate Administrației Fondului pentru Mediu însumând 1.739.003 lei pentru 2 ani (vezi detalii în răspunsul PMA de mai jos):

Raspuns 544 – Critic – Deseuri by www.criticarad.ro

Informații cu privire la prestarea serviciului de salubrizare/ colectare și transport a deșeurilor în Zona 1 – municipiul Arad, am solicitat și de la ADISIGDM:
 1. Care a fost tariful pe persoană cu care a fost atribuită achiziția serviciului în Zona Urbană?
 2. Câte majorări de tarif/persoană au existat de la începerea contractului cu operatorul delegat?
 3. Care au fost datele la care s-au efectuat majorările?
 4. Care a fost valoarea tarifului /persoană în urma fiecărei majorări în Zona Urbană din Zona 1?
 5. Vă rugăm de asemenea să ne puneți la dispoziție Memoriul Tehnic al achiziție aferent ofertei financiare și procentul din tariful pe persoană pentru fiecare operațiune aferentă serviciului respectiv: procentul din tarif pentru operațiunea de colectare și transport a deșeurilor, procentul din tarif pentru operațiunea de compostare în tunel a deșeurilor biodegradabile, procentul din tarif pentru operațiunea de sortare a deșeurilor și procentul din tarif pentru operațiunea de eliminare a deșeurilor la depozitul ecologic.
 6. Vă rugăm să ne comunicați care sunt firmele unde s-au efectuat operațiunile de depozitare, sortare și compostare a deșeurilor de la începerea derulării contractului de concesiune a serviciului de salubrizare cu operatorul actual având în vedere faptul că din comunicările publice stația de compostare a început activitatea în noiembrie 2019 iar stația de sortare în ianuarie 2021. Și dacă în documentația de atribuirea era precizat unde trebuia să se facă sortarea.
 7. Care este stadiul achiziției delegării unui nou operator de salubrizare având în vedere faptul că la data de 24 octombrie 2022 ar trebui să fie semnat un nou contract respectiv ar trebui să înceapă perioada de mobilizare a câștigătorului desemnat (de șase luni).

8 . Există riscul ca Zona I de Delegare să rămână fără operator de salubrizare (colectare și transport deșeuri) deoarece din informațiile existente achiziția nu se va finaliza până la încheierea contractului actual.

 1. Având în vedere afirmațiile domnului primar Călin Bibarț din primăvara acestui an că, „în situația în care nu se va finaliza procedura de achiziție pentru serviciul de salubrizare la termen, Municipiul Arad va ieși din ADISIGD”, care este poziția ADISIGD față de această declarație? Este posibilă ieșirea Municipiului Arad din Asociație?
 2. Care este valoarea anuală a penalităților pe care UAT -urile asociate din Zona I a plătit-o la Administrația Fondului de mediu în perioada 2019 -2021 ( penalități care se plătesc în luna ianuarie a fiecărui an pentru anul precedent) pentru Neîndeplinirea țintelor de reciclare/reducere a cantităților generate conform legislației în vigoare.
 3. Care este valoarea cotizației anuale pe care UAT -urile o plătesc pentru susținerea entității ADISIGD și a funcționarilor din această instituție? Cât este contribuția/ persoană a UAT din zona rurală și cea urbană.
 4. Care sunt facilitățile de care beneficiază membri ADISIGD (UAT-urile) în baza cotizației plătite în asociație?
Răspunsul ADISIGD este unul din registrul „ce bine că ei există” și „ce proiect mișto au făcut ei”, în condițiile în care se face principalul vinovat de gestionarea proastă a serviciului.

Și ADISIGD ne asigură că „nu există niciun risc ca Municipiul Arad să rămână fără operator de salubrizare la finele contractului în curs”.

Aflăm și că numai pentru anul 2021, „totalul cotizațiilor încasate de la cele 78 de UAT-uri care o compun este de 940.186 lei”.

În ceea ce privește penalitățile plătite de primării pentru neîndeplinirea țintelor de reciclare/reducere a cantităților de deșeuri generate, ADISGD se spală pe mâini, considerând că „acest lucru nu se datorează ADISIGD Arad” (vezi răspunsul detaliat mai jos):

Răspunsul ADISIGD by www.criticarad.ro on Scribd

În acest moment, licitația pentru Zona 1 este blocată, după ce operatorul RETIM a contestat la CNSC mai multe prevederi ale documentației de atribuire. CNSC a admis parțial aceste obiecțiuni ale operatorului, iar această decizie a fost atacată în instanță atât de ADISIGD cât și de operatorul RETIM
Curtea de Apel Timișoara, prin Hotărârea nr. 1004 din 17.10.2022  a împăcat și capra și varza, admițând în parte plângerile formulate împotriva Deciziei CNSC atât de ADISIGD cât și a RETIM
Solutia pe scurt:

Admite în parte plângerea formulată de petenta ASOCIAŢIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ SISTEM INTEGRAT DE GESTIONARE A DEŞEURILOR JUDEŢUL ARAD, împotriva Deciziei nr. 1939/C4/1883 din 15.09.2022 pronunţată de Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor, în contradictoriu cu intimata S.C. RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A.

Admite în parte plângerea formulată de petenta S.C. RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A., împotriva Deciziei nr. 1939/C4/1883 din 15.09.2022 pronunţată de Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor, în contradictoriu cu intimata ASOCIAŢIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ SISTEM INTEGRAT DE GESTIONARE A DEŞEURILOR JUDEŢUL ARAD.

Modifică în parte Decizia nr. 1939/C4/1883 din 15.09.2022 pronunţată de Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor în sensul că: Admite în parte contestaţia formulată de S.C. RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A. în contradictoriu cu ASOCIAŢIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ SISTEM INTEGRAT DE GESTIONARE A DEŞEURILOR JUDEŢUL ARAD.

Dispune eliminarea menţiunilor din caietul de sarcini vizând penalităţile procentuale pentru neîndeplinirea indicatorului de performanţă privind colectarea separată a deşeurilor reciclabile. Dispune completarea Anexei 2 – Contravenţii în domeniul serviciului de salubrizare pentru operatori/utilizatori şi cuantumul amenzilor aplicate la Regulamentul Serviciului, pct. 2.2 – Sancţiuni pentru utilizatorii serviciilor de salubrizare, în sensul ca sancţiunea propusă la nr. crt. 2, aceea ca beneficiarii care nu colectează în mod corect deşeurile să plătească o taxă/tarif de 1,5 ori mai mare faţă de cea stabilită pentru colectarea corectă, să fie aplicată şi în situaţia în care utilizatorii depun deşeuri reciclabile în recipientul pentru deşeuri reziduale.

Dispune eliminarea interdicţiei din art. 7 lit. c) din modelul de contract care nu permite ca ajustările şi modificările de tarife să aibă loc pe parcursul primului an de la data începerii. Respinge în rest contestaţia. Respinge în rest plângerile formulate. Fără cheltuieli de judecată.

Definitivă. Pronunţată azi, 17.10.2022, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei.
Document: Hotarâre  1004/2022  17.10.2022

Între timp, și alte Zone din județ sunt în imposibilitatea asigurării serviciului de salubritate, contractele cu operatorul fiind reziliate și declarată stare de urgență

zone colectare deseuri arad

Zona 2 a județului,

care cuprinde orașul Chișineu-Criș și 10 comune, la finalul lunii octombrie a votat rezilierea contractului cu operatorul de salubritate Consult Soc Centrum SRL, imputându-i neîndeplinirea condițiilor contractuale.

„În concret, în ultima perioadă, în orașul Chișineu-Criș și în localitățile din Zona 2, deșeurile nu au fost ridicate conform graficului, au fost întârzieri repetate și cantități mari de deșeuri acumulate atât la persoanele fizice și juridice, cât și în zonele de platforme de colectare (containerele din zona blocurilor de locuințe).

Au fost formulate numeroase notificări de încălcare a prevederilor contractuale, dar operatorul nu a înțeles să le remedieze. Situația expusă mai sus este de natură să creeze un potențial pericol pentru sănătatea populației și pentru mediu și, în consecință, hotărârea adoptată de către reprezentanții Zonei 2 va fi comunicată Comitetului Județean pentru Situații de Urgență.

În acest sens avem sprijinul Instituției Prefectului – Județul Arad, al Consiliului Județean Arad și al ADISIGD Arad. Va fi desemnat un nou operator care să presteze serviciul de salubritate pe perioada situației de urgență, ceea ce estimăm să se realizeze cel târziu până la începutul săptămânii viitoare”, a transmis Primăria orașului Chișineu-Criș, în urma ședinței AGA.

La nici o săptămână, Zona 4 (care include orașul Sebiș și comunele adiacente) au reziliat contractul cu operatorul (tot Consult Soc Centrum SRL) și imputându-i tot neîndeplinirea condițiilor contractuale

Primarul din Sebiș, Cristian Feieș, a anunțat în spațiul public rezilierea contractului de salubritate:

„În cadrul unei ședințe cu toți primarii din zona 4 de colectare a deșeurilor am hotărât, în urma numeroaselor derapaje ale operatorului care are obligația să ridice gunoiul din orașul Sebiș și localitățile din jur, să demarăm procedura de reziliere a contractului și găsirea unei alte firme. Din nefericire, colectarea deșeurilor în orașul Sebiș se desfășoară execrabil, iar această situație va mai dura, din păcate, până la găsirea unui alt operator. Ca perspectivă de timp poate dura până la 30 de zile. Vă voi ține la curent cu evoluția acestei situații neplăcute.”

În cazul acestor Zone de operare, Comitetul Județean pentru Situații de Urgență (CJSU) este în măsură să constate existența unei situații de urgență

În baza deciziei CJSU, ADISIGD Arad este abilitată să dispună măsuri legale în regim de urgență pentru asigurarea continuității activității de colectare și transport a deșeurilor din zonele respective, prin delegarea temporară a operării către un operator autorizat, până la desemnarea printr-o procedură de achiziții publice a unui nou operator.

Asta după ce, în luna mai, Zona 5

(care include orașul Lipova) s-a aflat în imposibilitatea gestionării situației, fiind lăsată baltă de către operator. Toate U.A.T.-urile, membre ale Zonei 5, au fost nevoite să transporte deșeurile colectate prin mijloace proprii la Stația de transfer Bârzava. (vezi articol asociat).

Adică avem un serviciu care funcționează în tot județul mai mult din inerție,

cu decizii luate de azi pe mâine, timp în care, entitatea ADISIGD Arad își încasează bine-merci cotizațiile de la primăriile lăsate-n aer, cotizații care nu sunt deloc de neglijat și care se folosesc exclusiv pentru salariile angajaților ADISIGD Arad, salarii nici ele de neglijat.

În concluzie, ne-am fi dorit să găsim utilitatea ADISIGD Arad. Mai mult, ne-am fi dorit să fim asigurați că vom beneficia fără probleme, bâjbâieli și „crize ciclice” de prestarea unui serviciu pe care-l plătim scump. Dar, din păcate, acest fapt este imposibil.

Articole asociate:

Primăriile aflate în zona 5 și lăsate baltă de operatorul de salubritate vor transporta deșeurile colectate prin mijloace proprii la Stația de transfer Bârzava… „Până la delegarea temporară a operării către un operator autorizat”

Primăriile din Zona 5 de salubrizare a județului Arad au decis rezilierea contractului de servicii pe care l-au avut cu operatorul de colectare Consult SOC Centrum

Procedura pentru atribuirea contractului de salubrizare în Zona 1 (inclusiv în municipiu) este suspendată. RETIM a contestat mai multe prevederi ale documentației

Proiectul ADI DEȘEURI: Milioane de euro aruncate, la propriu, la gunoi. Un JAF din banii publici ai județului Arad

HAOSUL PENAL din proiectul „Sistem de management integrat al deșeurilor solide în județul Arad” – ZONA 1

Atenție, CONSILIERI LOCALI! Proiectul de Hotărâre în CLM Arad ARATĂ CLAR că NU S-A FĂCUT SORTAREA gunoiului reciclabil decât la nivel de „bani încasați de la ARĂDENI”! [DOCUMENTE]

În viziunea ADI SIGD, numai noi, Zonele 2 și 5 și „Grup Salubritate Urbană” SUNTEM DE VINĂ pentru că nu s-a colectat GUNOIUL… ei au cheltuit judicios cei 33 de milioane de euro

Categorie: Investigații
Etichete: ADISIGD Arad, colectarea deseurilor, primaria arad, Zona 1, Zona 3, Zona 4, Zona 5 de salubrizare a județului Arad
Distribuie:
Articolul anterior
Cadrele medicale, parcarea pe locurile de joacă și nesimțirea în general fac casă bună la Spitalul Județean Arad
Articolul următor
E criză de paturi la PEDIATRIE. „Conducerea Spitalului a decis reducerea locurilor destinate pacienților minori cu infecție SARS CoV-2”
Bagă un „16”

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Fill out this field
Fill out this field
Te rog să introduci o adresă de email validă.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Din aceeași categorie

contrabanda tigari

[ACTUALIZARE 4] Soluție DEFINITIVĂ pronunțată de Curtea de Apel Timișoara în cazul „celor 21 de contrabandiști de țigări” cu care DIICOT Arad „aburește justiția” de 4 ani încoace. ACHITĂRI, pedepse cu suspendare și bani dați înapoi inculpaților!

Sentințele, destul de „blânde”, chiar dacă nu sunt definitive, răspund la probabil cea mai importantă întrebare pentru „omul de rând”: MERITĂ SĂ TE BAGI ÎNTR-O COMBINAȚIE CU ȚIGĂRI? Citite în…