[ACTUALIZARE 2] Notarul Adrian Vlai, familia Colțeu și Ocolul Silvic Privat Nadăș au fost achitați de instanță în dosarul privind infracțiunea de abuz în serviciu cu consecințe deosebit de grave, respectiv instigare la abuz în serviciu și tăinuire

nadas
Distribuie:

[ACTUALIZARE 2] Notarul Adrian Vlai, familia Colțeu și Ocolul Silvic Privat Nadăș au fost achitați de instanță în dosarul privind infracțiunea de abuz în serviciu cu consecințe deosebit de grave, respectiv instigare la abuz în serviciu și tăinuire. Soluția nu este definitivă, putând fi atacată cu apel în termen de 10 zile de la comunicare.

Ajuns după mai bine de 15 ani la judecarea pe fond, dosarul instrumentat de DNA Timișoare cu privire la săvârșirea infracțiunii  de abuz în serviciu cu consecințe deosebit de grave de către notarul Adrian Vlai, respectiv instigare la abuz în serviciu de către familia Colțeu și tăinuire de către SC „Ocolul Silvic Privat Nadăş”, a fost soluționat după doi ani cu achitare pe linie.


Conform portalului instanțelelor de judecată, pronunțarea în această cauză a fost dată de Curtea de Apel Alba-Iulia vineri, 04 august 2023:

Tip solutie: Achitare
Soluția pe scurt:

I. În temeiul art.396 al.5 C.pr.pen. raportat la art.16 al.1 lit.b teza I C.pr.pen. achită pe inculpatul Vlai Adrian…de sub învinuirea săvârșirii infracțiunii de abuz în serviciu cu consecințe deosebit de grave, prevăzută de art.297 al.1,art.309 și art.183 C.pen. cu aplicarea art. 5 C.pen.


II. În temeiul art.396 al.5 C.pr.pen. raportat la art.16 al.1 lit.a C.pr.pen. achită pe inculpata Colțeu Viorica, …, de sub învinuirea săvârșirii infracțiunii de instigare la abuz în serviciu cu consecințe deosebit de grave, prevăzută de art.47 C.pen. raportat la art.297 al.l, art.309 si art.183 C.pen. cu aplicarea art.5 C.pen.


III. În temeiul art.396 al.5 C.pr.pen. raportat la art.16 al.1 lit.a C.pr.pen. achită pe inculpata Colțeu Mihaela Adriana, …, de sub învinuirea săvârșirii infracțiunii de instigare la abuz în serviciu cu consecințe deosebit de grave, prevăzută de art.47 C.pen. raportat la art.297 al.l, art.309 si art.183 C.pen. cu aplicarea art.5 C.pen.


IV. În temeiul art.396 al.6 C.pr.pen. raportat la art.16 al.1 lit.f C.pr.pen. încetează procesul penal pornit împotriva inculpatului Colțeu Mihai Alexandru,… pentru comiterii infracțiunii de instigare la abuz în serviciu cu consecințe deosebit de grave, prevăzută de art. 47 C.pen. raportat la art.297 al.l, art.309 si art.183 din C.pen. cu aplicarea art.5 C.pen.

V. În temeiul art.396 al.5 C.pr.pen. raportat la art.16 al.1 lit.a C.pr.pen. achită pe inculpata SC „Ocolul Silvic Privat Nadăş” S.R.L. – persoană juridică română, ….reprezentată legal de mandatarul Ilieș Oliver-Raul, …, de sub învinuirea săvârșirii infracțiunii de tăinuire cu privire la săvârșirea infracțiunii de instigare la abuz în serviciu cu consecințe deosebit de grave, în formă continuată (şase acte materiale), prevăzută de art.270 al.1 coroborat cu art. 47 C.pen. raportat la art. 297 al.1, art.309 şi art. 183 C.pen., cu aplicarea art.35 al.1 C.pen. și art. 5 C.pen.


VI. În temeiul art.25 al.5 C.pr.pen. lasă nesoluționată acțiunea civilă a cauzei în raport cu: -inculpatul Vlai Adrian, ca efect al soluției de achitare a acestuia în temeiul art. 16 al.1 lit. b teza I C.pen. (fapta nu este prevăzută de legea penală), vizând cererea de constituire de parte civilă formulată de Ministerul Finanțelor Publice – Agenția Națională de Administrare Fiscală – D.G.R.F.P Timișoara; -inculpatul Colțeu Mihai Alexandru, ca efect al soluției de încetare a procesului penal pornit împotriva acestuia, în temeiul art.16 al.1 lit. f C.pr.pen. (decesul inculpatului), vizând cererile de constituire de parte civilă formulate de Ministerul Finanțelor Publice – Agenția Națională de Administrare Fiscală – D.G.R.F.P Timișoara, Regia Națională a Pădurilor ROMSILVA – Direcția Silvică Arad și UAT Comuna Tauţ.

Respinge ca nefondată acțiunea civilă exercitată de partea civilă Ministerul Finanțelor Publice – Agenția Națională de Administrare Fiscală – D.G.R.F.P Timișoara în raport cu inculpatele Colțeu Viorica și Colțeu Mihaela Adriana.

Respinge ca nefondată acțiunea civilă exercitată de partea civilă UAT Comuna Tauţ în raport cu inculpata Colțeu Viorica.

Respinge ca nefondată acțiunea civilă exercitată de partea civilă Regia Națională a Pădurilor ROMSILVA – Direcția Silvică Arad în raport cu inculpatele Colțeu Viorica și SC ”Ocolul Silvic Privat Nadăș”SRL.


VII. În baza art.397 al.5 C.pr.pen. menține măsurile asiguratorii dispuse prin Ordonanța din 26.02.2014 emisă în dosar nr.1/P/2014 al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație şi Justiţie – DNA – ST Timișoara asupra bunurilor aparținând inculpaților Colțeu Mihai Alexandru și Colțeu Viorica, după cum urmează: A. Imobil constând în teren în suprafaţă de 8.742,9757 ha, situat pe raza administrativă a corn. Tauţ (sat Nadăş) jud. Arad, evaluat conform Rapoartelor de expertiză tehnică actualizată pentru imobile pe anul 2014 la nivelul corn. Tauţ la aproximativ suma de 20.971.503 Euro B.l- Imobil constând în apartament nr.l, situat în mun. Arad str. Cloşca nr.4 – 6, jud. Arad, înscris în C.F. nr. 302075 – Cl-UI Arad, nr.top.260/6/1, în suprafaţă de 35,5 mp compus din 2 camere; în valoare de 76.476 lei. B.2- Imobil constând în apartament nr.2, situat în mun. Arad str. Cloşca nr.4 – 6, jud. Arad, înscris în C.F. nr. 302075 – C1-U2 Arad, nr.top.260/6/11, în suprafaţă de 181 mp, compus din: 1 birou, 2 laboratoare, 3 magazii, antreu; în valoare de 428.514 Iei. B.3- Imobil constând în apartament nr.3, etaj parter, situat în mun. Arad str. Cloşca nr.4 – 6, jud. Arad, înscris în C.F. nr. 302075 – C1-U3 Arad, nr.top.260/6/111, în suprafaţă de 375 mp, compus din: 5 camere, antreu, nișă, cămară de alimente, hol, baie, 2 WC, bucătărie, coridor, 2 cămări la subsol; în valoare de 1.050.192 lei. B.4- Imobil constând în apartament nr.5, etaj. I, situat în mun. Arad str. Cloşca nr.4 – 6, jud. Arad, înscris în C.F. nr. 302075 – C1-U4 Arad, nr.top.260/6/V, în suprafaţă de 394 mp, compus din: 8 camere, antreu, ni?ă, cămară alimente, hol, baie, 2 WC, bucătărie, 2 coridoare, cămară în subsol; în valoare de 1.145.840 lei. B.5- Imobil constând în apartament nr.6, etaj mansardă, situat în mun. Arad str. Cloşca nr.4 – 6, jud. Arad, înscris în C.F. nr. 302075 -Cl- U5 Arad, nr.top.260/6/VI în suprafaţă de 30 mp, compus din 2 camere; în valoare de 64.627 lei; B.6- Imobil constând în apartament nr.4, etaj parter, situat în mun. I Arad str. Cloşca nr.4 – 6, jud. Arad, înscris în C.F. nr. 302075 – C1-U6 Arad, nr.top.260/6/IV, compus din: 2 camere, antreu, baie, WC, cămară în subsol; în valoare de 168.031 lei. B.7- teren intravilan în suprafaţă de 1591 mp, situat în mun. Arad, str. Cloşca nr.4, înscris în C.F. nr. 302075 Arad, nr.top.260/6, este aferent construcţiilor de mai sus. C.l – Imobil constând în apartament nr.I, parter, situat în mun. Arad str. Mihail Eminescu nr.14, jud. Arad, înscris în C.F. nr. 302783-C1-U6 Arad, nr.cad.7865/1, nr. top.8117/1016/1/1, în supr. de 54 mp, compus din: spaţiu cu altă destinaţie, WC, pivniţă; în valoare de 121.176 lei. D.1 – Imobil constând în apartament nr.8/a, situat în mun. Arad str. Unirii nr.16, Et-1, jud. Arad, înscris în C.F. nr. 303020-CI-U10 Arad, nr. top.924/VIII/b , în suprafaţă de 94 mp, compus din: cameră, cameră de servitoare, bucătărie, baie, antreu, WC, pasaj, boxă ; în valoare de 169.954 lei. D.2 – Imobil constând în apartament nr.8, situat în mun. Arad str. Unirii nr.16, Et-1, jud. Arad, înscris în C.F. nr. 303020-CI-U3 Arad, nr. top.924/VTII/a/VIII, în suprafață de 146 mp, compus din: 3 camere, bucătărie, antreu, baie, balcon, 3boxe; în valoare de 225.374 lei. E.l- Imobil constând în apartament situat în mun. Arad str. Episcopiei nr.4 apt.ll, jud. Arad, înscris în C.F. nr. 308639-CI-U3 Arad, nr. top.397/XI, în suprafaţă de 96 mp, compus din: 2 camere, bucătărie, baie, cămară alimente şi boxă, în valoare de 161.041 lei. F.l – Imobil constând în teren în suprafaţă de 2.228 mp, situat în loc. Radna, nr.241/a, jud. Arad, înscris în C.F. nr.301128 Lipova, nr.top.1236/2/b/l, în valoare de aprox. 11.140 Euro. Conform art. 397 al.5 teza a II-a C.pr.pen. măsurile asigurătorii vor înceta de drept dacă persoanele vătămate nu introduc acțiune în fața instanței civile în termen de 30 de zile de la rămânerea definitivă a hotărârii.

Ridică măsura asiguratorie dispusă prin ordonanța din 04.02.2015 emisă în dosar nr.1/P/2014 al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație şi Justiţie – DNA – ST Timișoara constând în poprirea sumei de 63.482, 98 lei – suma de încasat de la APIA de către inculpata Colțeu Viorica cu titlu de diferență de plată pentru Schema de plată unică pe suprafață aferentă campaniei 2014.


VIII. În baza art.275 al.3 C.pr.pen., cheltuielile judiciare avansate de stat în cursul urmăririi penale și în fața instanței de fond rămân în sarcina acestuia. În temeiul art. 275 alin. (6) Cod procedură penală onorariul apărătorului din oficiu desemnat pentru inculpatul Vlai Adrian (av.Toma Paraschiva Ligia), în cotă procentuală, în cuantum de 300 lei, rămâne în sarcina statului și va fi avansat din fondurile Ministerului Justiției.

Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicare. Pronunţată astăzi, 04.08.2023, prin punerea la dispoziția părților şi procurorului, prin mijlocirea grefei instanței.
Document: Hotarâre  65/2023  04.08.2023”

achitare Vlai Colteu2023 scaled


Una dintre părți a formulat apel în ziua pronunțării.


[ACTUALIZARE 1](17.12.2021):  După 15 ani de RĂZBOI JURIDIC în culise, în presă și pe străzi, „CAZUL NADĂȘ” intră PE FOND!

S-au încheiat toate căile de atac pe Cameră preliminară, iar procesul privind retrocedarea către familia Colțeu a celor peste 8.000 de hectare din arealul comunei Tauț, satul Nadăș, început acum 15 ani (VEZI ARTICOLELE ASOCIATE DE LA FINALUL ACESTEI ACTUALIZĂRI) – întră, finalmente, pe fond.

Înalta Curte de Casație și Justiție s-a pronunțat în Dosarul nr. 374/59/2021 (CAZUL NADĂȘ) aflat pe rolul Curții de Apel Timișoara, după ce a judecat cererea avocaților apărării de anulare a rechizitoriului elaborat de DNA Timișoara.

Prin actul emis ieri, 16 decembrie, s-a constatat legalitatea emiterii rechizitoriului și legalitatea administrării probelor.

Soluția Înaltei Curți este definitivă.


[TITLUL INIȚIAL] (9 martie, 2021) Procurorii DNA Timișoara au finalizat RECHIZITORIUL în Cazul NADĂȘ. Trei inculpați vor fi judecați pentru ABUZ în serviciu și fapte asociate

[COMUNICAT DE PRESĂ]

Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul teritorial Timișoara au dispus trimiterea în judecată a inculpaților:

VLAI ADRIAN, la data faptei notar public, în sarcina căruia s-a reținut infracțiunea de abuz în serviciu cu consecințe deosebit de grave, în formă continuată, trei persoane fizice, în sarcina cărora s-a reținut infracțiunea instigare la abuz în serviciu cu consecințe deosebit de grave, în formă continuată, S.C. Ocolul Silvic Privat Nadăș S.R.L., la data faptei administrată de două dintre persoanele fizice inculpate, în sarcina căreia s-a reținut infracțiunea de tăinuire cu privire la săvârșirea infracțiunii de instigare la abuz în serviciu cu consecințe deosebit de grave în formă continuată (comisă de cele trei persoane fizice).

nadas

În rechizitoriul întocmit, procurorii au reținut în esență următoarea stare de fapt:

Inculpatul Vlai Adrian, în calitatea menționată mai sus, la instigarea celor trei inculpați, persoane fizice, ar fi conceput și emis, cu încălcarea normelor de drept civil și a normelor juridice privind desfășurarea activității notariale, un certificat în care ar fi atestat mai multe date nereale legate de calitatea de moștenitor legal a unei persoane.

În perioada 2006-2010, după decesul acelei persoane, certificatul respectiv le-ar fi permis celor trei inculpați, în calitate de moștenitori:

– reconstituirea în mod nelegal a dreptului de proprietate pentru suprafața de 8.743 ha teren cu vegetație forestieră, pășuni, teren intravilan, situat pe raza administrativă a localității Nadăș, județul Arad,

– restituirea în mod nelegal a unei clădiri cu 6 apartamente și terenul aferent, situate în municipiul Arad.

Prejudiciul total cauzat prin activitatea infracțională a inculpaților este evaluat la sumele de 27.450.800 euro (terenurilor extravilane inclusiv pășuni, păduri din localitatea Nadăș) și 4.882.967 lei (sume obținute din valorificarea masei lemnoase, sume obținute fără drept cu titlu de subvenții pentru pășune și o sumă reprezentând valoarea clădirii și a terenului din municipiul Arad).

Ministerul Finanțelor Publice și primăria Tauț (jud Arad) s-au constituit părți civile în cauză.

În vederea prejudiciului, în cauză au fost dispuse măsuri asigurătorii.

Dosarul a fost trimis spre judecare la Curtea de Apel Timișoara cu propunere de a se menține măsurile asigurătorii dispusă în cauză.

CA Timisoara

Menționăm că inculpatul Vlai Adrian a mai fost trimis în judecată de procurorii anticorupție pentru săvârșirea unor infracțiuni similare, cauză penală în care a și fost condamnat definitiv (detalii la http://www.pna.ro/comunicat.xhtml?id=8778).

Facem precizarea că această etapă a procesului penal reprezintă, conform Codului de procedură penală, finalizarea anchetei penale și trimiterea rechizitoriului la instanță spre judecare, situație care nu poate să înfrângă principiul prezumției de nevinovăție.

Prezentul comunicat a fost întocmit în conformitate cu art. 28 alin. 4 din Ghidul de bune practici privind relația sistemului judiciar cu mass media, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 197/2019.

BIROUL DE INFORMARE ȘI RELAȚII PUBLICE


Articole asociate:

[ACTUALIZARE 3] PREFECTURA ARAD atacă cu CALE EXTRAORDINARĂ „definitiva de la Olt” care atribuie Moșia de la NADĂȘ familiei Colțeu!

Familia COLȚEU consideră „DEMERSUL NADĂȘ” ca fiind „o acțiune de dezinformare a opiniei publice”. Citim REPLICA raportată la „ultima grevă a foamei” declanșată (și ulterior încetată) de trei nădășeni și… doi oameni din Slatina


 

 

Categorie: Investigații
Etichete: abuz în serviciu, Adrian Vlai, cazul nadas, DNA Timișoara, familia colteu, notar Adrian Vlai, ocolul silvic privat nadas
Distribuie:
Articolul anterior
Pe „Neuman” ca în deplasare, dar cu puncte: UTA – POLI IAȘI 1-0 (1-0)
Articolul următor
Miss Arad 2023: clasament, drame, orgolii și „dive” masculine și feminine
Bagă un „16”

2 comentarii. Leave new

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Fill out this field
Fill out this field
Te rog să introduci o adresă de email validă.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Din aceeași categorie

UTA Official App

UTA Official App
DOWNLOAD