[ACTUALIZARE] Cu votul consilierilor locali ai PNL, PSD și UDMR canalizarea comunei Livada se va racorda la rețeaua din Grădiște

clm canalizare livada
Distribuie:
[ACTUALIZARE]
Contractul pentru acordarea dreptului de uz și servitute de trecere pentru utilități către Comuna Livada, astfel încât să racordeze canalizarea la rețeaua din Grădiște a fost votat miercuri în CLM. 

Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu votul consilierilor locali ai PNL, PSD și UDMR. Consilierii municipali ai USR și PMP s-au abținut.

În cadrul ședinței, consilierii locali au interpelat-o pe Lilioara Stepănescu, secretarul primăriei, dacă Primăria Livada are cunoștință de condițiile contractuale și dacă și le asumă.
Răspunsul a fost că „se va încheia un contract între Municipiul Arad și comuna  Livada, contract în care vor fi stipulate toate penalizările și garanțiile pe care Livada trebuie să și le asume pentru buna execuție a contractului. Dacă semnează contractul, în mod automat comuna Livada și le asumă și acestea devin executorii în caz de neîndeplinire.”
Probabil se mizează pe faptul că primarul Iosif Bimbo nu va mai câștiga un nou mandat la Livada, viceprimarul Aradului, Lazăr Faur, va candida pentru primăria Livada (acolo are domiciliul) și va și câștiga, caz în care va face orice să finalizeze acest proiect asumat ca temă principală de campanie electorală încă de pe acum.
Reacții negative cu privire la acest proiect au și locuitori ai comunei Livada – vezi postarea lui Adrian Țolea (care s-a opus încă de la început acestei variante) pe pagina sa de Facebook.

„ BIMBO, ÎN LOC DE BINGO
O zi tristă pentru Livada sau cum să dai leul cu 50 de bani
#canalizare

Astăzi, în ședința CLM Arad, s-a votat racordarea canalizării din Livada la cartierul Grădiște și, drept urmare, nu mai există nicio șansă de a rămâne în proiectul cu finanțarea europeană de 6,5 milioane de euro. BIMBO.

Practic, primarul și cei care-l susțin au renunțat la 6,5 milioane de euro fonduri europene definitiv și irevocabil, bani din care se putea realiza canalizarea în toată vatra veche a comunei. BIMBO

Prin decizia de astăzi și soluția aleasă, primăria Livada va cheltui, total nejustificat, cel puțin 800.000 de euro pentru săpături și țevi pe câteva străzi din Grădiște. BIMBO

În schimbul celor 6,5 milioane de euro, la care a renunțat, primarul se laudă cu cele 3 milioane de euro, fonduri guvernamentale, primite prin programul Anghel Saligny.
Adică a vândut leul cu 50 de bani sau chiar mai puțin! Bună afacere pt. unii dar nu pentru noi, cetățenii comunei Livada! BIMBO.

Votul favorabil în CLM Arad a fost dat de către PNL și PSD Arad. Așa s-a decis la PSD Arad și pentru a nu fi acuzați că se blochează proiectul primarului din Livada. Doar așa, în timp, toată lumea va putea constata, mai ales noi, cei din Livada, cât costă și ce înseamnă deciziile greșite ale primarului dublate de interesul personal!

În final, revin cu întrebările PUBLICE pentru primar:

Unde se va realiza canalizarea de cele 3 milioane de euro (din care trebuie făcută și legatura cu cartierul Gradiște)?

În Sânleani sau în Livada?

Pe ce străzi?

La numere pare sau la cele impare?!

De unde și când va găsi cele 3,5 (6,5 – 3 = 3,5) milioane de euro pierdute prin soluția aleasă?

Va lua credite?

Cât vor crește taxele și impozitele pentru creditele de care va avea nevoie?! BIMBO sau BINGO?

Cu respect pentru Livada,
Adrian Țolea”

Așadar, urmează „distracția”.
***
[TITLUL INIȚIAL] (ora 08.48): Încă o încercare, azi, în CLM: se supune la vot contractul pentru acordarea dreptului de uz și servitute de trecere pentru utilități către Comuna Livada, astfel încât să racordeze canalizarea la rețeaua din Grădiște [CONTRACTUL]

În ședința Consiliului Local Municipal de miercuri, 31 august, se va supune la vot Proiectul de hotărâre nr. 418/2022 privind aprobarea Contractului pentru acordarea dreptului de uz și servitute de trecere pentru utilități către Comuna Livada, asupra unor terenuri proprietate publică a Municipiului Arad.

Proiectul de hotărâre se va supune la vot astăzi, după două dezbateri publice pe acest subiect în cadrul cărora locuitorii din Grădiște și-au exprimat în mod ferm dezacordul și după mai multe dezbateri în CLM care nu au avut nicio finalitate din motiv că nimeni nu a fost convins de viabilitatea acestui proiect. (vezi articole asociate)

Din Contractul anexat proiectului de hotărâre reiese că
  • rețeaua de refulare până la punctul colector este în lungime de 1.440 m pe Unitatea Administrativ-Teritorială Municipiul Arad”,
  • beneficiarul Comuna Livada este obligat la începerea lucrărilor în termen de 2 (doi) ani de la data încheierii Contractului, sub sancțiunea încetării de drept a acestuia.
  • beneficiarul își asumă în exclusivitate și suportă cheltuielile de refacere a drumurilor afectate de lucrare, acestea fiind readuse la starea inițială, respectând structura existentă a porțiunilor de drum afectate, precum și cheltuielile aferente degradărilor apărute la drum, trotuare și spații verzi aferente, cauzate de realizarea/amplasarea instalației, atât în perioada executării lucrărilor, cât și pe întreaga perioadă de existență a instalațiilor în zona drumului.
PROIECTUL DE HOTĂRÂRE:

Art. 1. Se acordă dreptul uz şi servitute de trecere pentru utilități, cu titlu gratuit, către Comuna Livada, asupra terenurilor identificate prin C.F. nr. 359286 Arad, nr. cad. 359286, C.F. nr. 359128 Arad, nr. cad. 359128, C.F. nr. 359226 Arad, nr. cad. 359226, C.F. nr. 359243 Arad, nr. cad. 359243, C.F. nr. 359285 Arad , nr. cad. 359285, C.F. nr. 359305 Arad, nr. cad. 359305, C.F. nr. 359263 Arad, nr. cad. 359263, C.F. nr. 359372 Arad, nr. cad. 359372 proprietatea publică a Municipiului Arad, în vederea realizării investiției “Construire rețea de canalizare în comuna Livada, județul Arad” și pentru racordarea rețelei de refulare a Comunei Livada la punctul colector situat la intersecția Străzii Vișinului cu Strada Ioan Slavici, precum și pentru deversarea apelor uzate menajere în stația de epurare situată pe raza administrativă a Municipiului Arad.

Art. 2. Se aprobă realizarea rețelei de refulare până la punctul colector, la care se face referire la art. 1, în lungime de 1.440 m, pe teritoriul administrativ al Municipiului Arad, cu următorul traseu: Strada IV- Grădina Poștei, imobil înscris în C.F. nr. 359372 Arad, pe o distanță de 245 m, pe Strada Orient, pe o distanță de 560 m aferent imobilelor înscrise în C.F. nr. 359263 și C.F. 359305 Arad, pe Strada Voievod Moga, pe o lungime de 418 m până la intersecția cu Strada Ioan Slavici, pe imobilele înscrise în C.F. nr. 359285, C.F. 359243, C.F. 359226 Arad, pe Strada Ioan Slavici, pe o lungime de 217 m aferent imobilului înscris în C.F. nr. 359128 Arad, până la intersecția cu Strada Vișinului, pe imobilul înscris în C.F. nr. 359286 Arad, unde se află căminul colector pentru preluarea debitelor de apă menajeră uzată.

Art. 3. Dreptul de uz şi servitute de trecere pentru utilități asupra imobilelor în lungime totală de 1.440 m, aparținând domeniului public al Municipiului Arad, se constituie prin încheierea unui Contract pentru acordarea dreptului de uz şi servitute de trecere pentru utilități, cu titlu gratuit, între cele două părți, Municipiul Arad, în calitate de proprietar al imobilelor prevăzute la art. 2, și Comuna Livada, în calitate de Beneficiar, prevăzut în Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4. Se mandatează Primarul Municipiului Arad, domnul Bibarț Laurențiu-Călin, să semneze Contractul pentru acordarea dreptului de uz şi servitute de trecere pentru utilități, cu titlu gratuit, către Comuna Livada, asupra unor bunuri proprietate publică a Municipiului Arad, în condițiile art. 3.

Art. 5. Prezenta hotărâre se comunică Instituției Prefectului-Județul Arad, Serviciului Evidență și Administrare Domeniul Public și Serviciului Edilitar și Dezvoltare Mediu Urban din cadrul Direcției Patrimoniu a Primăriei Municipiului Arad, Comunei Livada, S.C. Compania de Apă Arad S.A. și celor interesați, prin grija Serviciului Administrație Publică Locală.

CONTRACTUL pentru acordarea dreptului de uz şi servitute de trecere pentru utilități, cu titlu gratuit, către Comuna Livada, asupra unor bunuri proprietate publică a Municipiului Arad
CAPITOLUL I. PĂRȚILE CONTRACTANTE […]

CAPITOLUL II. OBIECTUL CONTRACTULUI

Art. 1. (1) Obiectul Contractului îl reprezintă constituirea cu titlu gratuit de către Proprietar în favoarea Beneficiarului, a dreptului de uz şi servitute de trecere pentru utilități asupra terenurilor proprietate publică a Municipiului Arad, înscrise în C.F. nr. 359286 Arad, nr. cad. 359286, C.F. nr. 359128 Arad, nr. cad. 359128, C.F. nr. 359226 Arad, nr. cad. 359226, C.F. nr. 359243 Arad, nr. cad. 359243, C.F. nr. 359285 Arad, nr. cad. 359285, C.F. nr. 359305 Arad, nr. cad. 359305, C.F. nr. 359263 Arad, nr. cad. 359263, C.F. nr. 359372 Arad, nr. cad. 359372, în vederea realizării investiției “Construire rețea de canalizare în comuna Livada, județul Arad” și pentru racordarea rețelei de refulare a Comunei Livada la punctul colector situat la intersecția Străzii Vișinului cu Strada Ioan Slavici, precum și pentru deversarea apelor uzate menajere în stația de epurare situată pe raza administrativă a Municipiului Arad.

(2) Rețeaua de refulare până la punctul colector este în lungime de 1.440 m pe Unitatea Administrativ-Teritorială Municipiul Arad, parcurgând următorul traseu:
– pe Strada IV – Grădina Poștei, imobil înscris în C.F. nr. 359372 Arad, pe o distanță de 245 m, – pe Strada Orient pe o distanță de 560 m aferenți imobilelor înscrise în C.F. nr. 359263 și C.F. 359305 Arad,
– pe Strada Voievod Moga pe o lungime de 418 m până la intersecția cu Strada Ioan Slavici pe imobilele înscrise în C.F. nr. 359285, C.F. 359243, C.F. 359226 Arad,
– pe Strada Ioan Slavici pe o lungime de 217 m aferentă imobilului înscris în C.F. nr. 359128 Arad până la intersecția cu Strada Vișinului pe imobilul înscris în C.F. nr. 359286 Arad, unde se află căminul colector pentru preluarea debitelor de apă menajeră uzată.

(3) Proprietarul are dreptul de a urmări, controla și supraveghea modul de respectare și îndeplinire a obligațiilor contractuale, starea bunurilor, calitatea și eficiența lucrărilor executate, pe întreaga perioadă de execuție a acestora, întocmind în acest sens note de constatare, procese verbale sau orice alte documente relevante pe care le va transmite Beneficiarului în vederea soluționării aspectelor constatate.

CAPITOLUL III. DURATA CONTRACTULUI

Art. 2. (1) Contractul se încheie pe durata existenței funcționale a rețelei de refulare menajeră a U.A.T. Livada pe teritoriul administrativ al Municipiului Arad, dar nu mai mult de 10 ani, cu posibilitatea prelungirii termenului prin acordul părților, în condițiile Art. 30.

(2) Pe perioada derulării Contractului, în situația în care interesul național sau local o impune, Contractul poate fi denunțat unilateral de către Proprietar, cu consecința interzicerii preluării apelor uzate menajere în colectorul din Arad de către Beneficiar.

(3) Beneficiarul Comuna Livada este obligat la începerea lucrărilor în termen de 2 (doi) ani de la data încheierii Contractului, sub sancțiunea încetării de drept a acestuia.

CAPITOLUL IV. OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR

Art. 3. Proprietarul se obligă:
a) să asigure dreptul de uz şi servitute de trecere cu titlu gratuit asupra imobilelor ce fac obiectul Contractului, astfel cum sunt menționate la Art. 1., necesare realizării lucrărilor de la

Art. 2;
b) să nu ceară eliberarea terenurilor ce fac obiectul Contractului înainte de încetarea Contractului, cu excepția situațiilor în care interesul național sau local o impune;
c) să permită cu titlu gratuit accesul Beneficiarului la bunurile care fac obiectul Contractului în vederea efectuării reviziilor, reparațiilor și a tuturor operațiunilor curente, precum și a tuturor operațiunilor specifice și necesare exploatării și sau întreținerii rețelei de canalizare.

Art. 4. Beneficiarul se obligă:
a) să folosească bunurile potrivit destinației menționate la Art. 1 din Contract;
b) să solicite și să obțină toate autorizațiile și avizele necesare pe cheltuiala proprie;
c) să efectueze reviziile, reparațiile curente de la data punerii în funcțiune/dării în folosință a obiectivelor, pe propria cheltuială;
d) să execute lucrările de investiții conform graficului de executare a lucrărilor pus la dispoziția proprietarului înainte de începerea lucrărilor;
e) să exploateze și să întrețină obiectivul realizat, pe propria cheltuială;
f) să adopte soluții tehnice cât mai eficiente, fără afectarea circulației publice, cu respectarea reglementărilor tehnice aplicabile și a condițiilor tehnice standardizate în vigoare, privind amplasarea rețelei de canalizare;
g) să respecte condițiile stabilite în Contract și în legislația specifică;
h) să aducă terenurile (carosabil, trotuare, spații verzi etc.) afectate de lucrările prevăzute în vederea realizării investiției “Construire rețea de canalizare în comuna Livada, județul Arad” la starea inițială, pe cheltuiala sa exclusivă, în termenul și în condițiile prevăzute de Municipiul Arad prin Avizul de săpătură emis de Primarul Municipiului Arad în acest sens.
i) să stabilească şi să aplice, pe întreaga durată a executării lucrărilor, măsurile de protecţie a persoanelor, bunurilor şi mediului;
j) alte obligații specifice Beneficiarului lucrărilor prevăzute în legislația în vigoare și în normele naționale și locale.

Art. 5. Asupra terenurilor proprietate publică a Municipiului Arad, identificate la art. 1 Cap. II., beneficiarul are următoarele drepturi:
a) dreptul de uz pentru executarea lucrărilor necesare realizării, retehnologizării sau desfiinţării, după caz, a reţelei de canalizare și pentru racordarea rețelei de refulare a Comunei Livada la punctul colector situat la intersecția Străzii Vișinului cu Strada Ioan Slavici, precum și pentru deversarea apelor uzate menajere în stația de epurare situată pe raza administrativă a Municipiului Arad;
b) dreptul de uz pentru asigurarea funcţionării normale a reţelei de canalizare, pentru reviziile, reparaţiile şi intervenţiile necesare,
c) servitutea de trecere subterană/de suprafaţă pentru instalarea de reţele, de conducte sau de alte echipamente necesare realizării investiției “Construire rețea de canalizare în comuna Livada, județul Arad” şi pentru acces la locul de amplasare al acestora, în condiţiile legii;
d) dreptul de a obţine restrângerea sau încetarea unor activităţi care ar putea pune în pericol persoane şi bunuri;
e) dreptul de acces la utilităţile publice.

Art. 6. Dreptul de uz şi servitute de trecere au ca obiect utilitatea publică, au caracter legal şi se exercită de către Beneficiar pe toată durata existenţei funcționale a rețelei de refulare menajeră a U.A.T. Livada pe teritoriul administrativ al Municipiului Arad.

Art. 7. În exercitarea dreptului de uz şi servitute de trecere asupra terenurilor Proprietarului, Beneficiarul, cu respectarea prevederilor legale, poate:
– să depoziteze, pe terenurile Proprietarului, necesare executării lucrărilor, materiale, echipamente, utilaje, instalaţii pentru întreţinere, revizii, reparaţii şi intervenţii necesare;
– să instaleze utilaje şi să lucreze cu acestea, să amplaseze birouri de şantier, cu acordul prealabil al Proprietarului;
– să instaleze reţele, conducte sau alte echipamente necesare realizării investiţiei, precum şi accesul la locul de amplasare al acestora pentru intervenţii, întreţinere, reparaţii, revizii, modificări şi exploatare, conform prevederilor legale în vigoare.

CAPITOLUL V. GARANȚII

Art. 6. Beneficiarul își asumă în exclusivitate și suportă cheltuielile de refacere a drumurilor (astfel cum sunt definite conform art. 2 alin. (3) din Ordonanța Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare) afectate de lucrare, acestea fiind readuse la starea inițială, respectând structura existentă a porțiunilor de drum afectate, precum și cheltuielile aferente degradărilor apărute la drum, trotuare și spații verzi aferente, cauzate de realizarea/amplasarea instalației, atât în perioada executării lucrărilor, cât și pe întreaga perioadă de existență a instalațiilor în zona drumului.

Art. 7. Proprietarul este obligat să permită trecerea prin fondul său a rețelelor edilitare ce deservesc Comuna Livada, de natura rețelei de refulare a apelor uzate menajere.
Art. 8. (1) Proprietarul are dreptul la îndeplinirea integrală, exactă și la timp a obligațiilor contractuale stabilite în sarcina Beneficiarului.
(2) Atunci când, fără justificare, Beneficiarul nu își execută obligația și se află în întârziere, Proprietarul poate, la alegerea sa și fără a pierde dreptul la daune-interese,
a) să ceară executarea silită a obligațiilor;
b) să obțină rezoluțiunea Contractului;
c) să folosească, atunci când este cazul, orice alt mijloc prevăzut de lege pentru realizarea dreptului său.

Art. 9. Executarea obligației de a face
(1) În cazul neexecutării obligației de a face, Proprietarul poate, pe cheltuiala Beneficiarului, să execute el însuşi ori să facă să fie executată obligația.
(2) Cu excepția cazului în care Beneficiarul este de drept în întârziere, Proprietarul poate să exercite acest drept numai dacă îl înştiințează pe Beneficiar fie odată cu punerea în întârziere, fie ulterior acesteia.

Art. 10. Dacă Beneficiarul refuză să îndeplinească obligația de a face cuprinsă în titlul executoriu, în termen de 10 zile de la comunicarea încheierii de încuviințare a executării, Proprietarul poate fi autorizat de instanța de executare, să o îndeplinească el însuşi sau prin alte persoane, pe cheltuiala Beneficiarului.

Art. 11. Dacă prin titlul executoriu Proprietarul a fost autorizat ca, pe cheltuiala Beneficiarului, să execute el însuşi ori să facă să fie executată obligația de a face, nu mai este necesară obținerea unui nou titlu executoriu prin care să se stabilească despăgubirile datorate de Beneficiar, în acest din urmă caz, sumele respective se determină pe bază de expertiză sau de alte documente justificative de către executorul judecătoresc, potrivit dispozițiilor art. 628 Cod procedură civilă.

Art. 12. Aplicarea de penalități
(1) Dacă în termen de 10 zile de la comunicarea încheierii de încuviințare a executării Beneficiarul nu execută obligația de a face, care nu poate fi îndeplinită prin altă persoană, acesta va fi constrâns la îndeplinirea ei, prin aplicarea unor penalități.
(2) Acordarea de penalități în condițiile alin. (1) nu exclude obligarea Beneficiarului la plata de despăgubiri, la cererea Proprietarului, în condițiile legii.

Art. 13. Obligarea debitorului la despăgubiri
Dacă în titlu executoriu nu s-a stabilit ce sumă urmează a fi plătită ca echivalent al despăgubirilor datorate în cazul neexecutării obligației de a face ce implică faptul personal al Beneficiarului, instanța de executare urmează să stabilească această sumă, inclusiv cea referitoare la prejudiciile ocazionate prin neexecutarea de bunăvoie a obligației, înainte de aceasta să devină imposibil de executat.

CAPITOLUL VI. ÎNCETAREA CONTRACTULUI

Art. 14. Contractul încetează în următoarele situații:
a) la expirarea duratei stabilită prin Contract;
b) în cazul în care interesul național sau local o impune, prin denunțarea unilaterală de către Proprietar;
c) în cazul nerespectării obligațiilor contractuale de către părți, rezoluțiune, cu plata unei juste despăgubiri în sarcina părții în culpă;
d) în cazul imposibilității obiective a Beneficiarului de a-l exploata, prin renunțare, fără plata unei despăgubiri;
e) în situația extinderii sistemului de canalizare pluvială pe străzile neechipate din cartierul Grădiște și în cazul implementării proiectului de investiție cu fonduri europene – Proiect Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de Apă și Apă Uzată din Județul Arad (Extindere și Modernizare);
f) alte clauze de încetare a Contractului, convenite de părți, fără a aduce atingere prevederilor legale în vigoare;
g) prin acordul părților.

CAPITOLUL VII. MODIFICAREA CONTRACTULUI

Art. 15. Prevederile Contractului pot fi modificate, după o prealabilă notificare scrisă, cu acordul ambelor părți, prin act adițional.

Art. 16. Contractul va fi adaptat corespunzător reglementărilor legale ulterioare încheierii acestuia, care îi sunt aplicabile.

CAPITOLUL VIII. CAZUL FORTUIT ȘI FORȚA MAJORĂ

Art. 17. Răspunderea este înlăturată atunci când prejudiciul este cauzat de forță majoră sau de caz fortuit.

Art. 18. Forța majoră este orice eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil și inevitabil.

Art. 19. Cazul fortuit este un eveniment care nu poate fi prevăzut și nici împiedicat de către cel care ar fi fost chemat să răspundă dacă evenimentul nu s-ar fi produs.

Art. 20. Partea care invocă forța majoră este obligată să notifice în scris celeilalte părți în termen de 10 zile de la data producerii evenimentului și să ia toate măsurile posibile în vederea limitării lui.

Art. 21. Dacă în termen de 10 zile de la producerea evenimentului nu încetează, părțile au dreptul să-și notifice încetarea de plin drept a Contractului, fără ca vreuna dintre ele să pretindă daune-interese.

CAPITOLUL IX. RĂSPUNDEREA CONTRACTUALĂ

Art. 22. Nerespectarea de către părțile contractante a obligațiilor contractuale prevăzute în Contract atrage răspunderea contractuală a părții în culpă.

CAPITOLUL X. LITIGII

Art. 23. Părțile au convenit ca toate neînțelegerile privind validitatea Contractului sau rezultate din interpretarea, executarea ori încetarea acestuia să fie rezolvate pe cale amiabilă de reprezentanții lor.

Art. 24. În cazul în care nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, părțile se vor adresa instanțelor judecătorești competente.

CAPITOLUL XI. NOTIFICĂRILE ÎNTRE PĂRȚI

Art. 25. În accepțiunea părților contractante, orice notificare adresată de una dintre părți celeilalte este valabil îndeplinită dacă va fi transmisă la adresa/sediul prevăzut în partea introductivă a Contractului. Fiecare parte contractantă este obligată ca în termen de 3 (trei) zile din momentul în care intervin modificări ale adresei sediului (inclusiv telefon/e-mail) să notifice celeilalte părți contractante schimbarea survenită.

Art. 26. Orice notificare între părți, referitoare la îndeplinirea Contractului, trebuie să fie transmisă în scris, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire.

Art. 27. Notificarea se poate transmite și prin e-mail, cu condiția confirmării în scris a primirii comunicării. În situația în care comunicările dintre părți se fac prin intermediul poștei electronice sau a faxului și sunt dublate de transmiterea acelorași documente și prin poștă, data comunicării va fi considerată data la care se înregistrează exemplarele transmise prin poștă.

Art. 28. Notificările verbale nu se vor lua în considerare de niciuna dintre părți, dacă nu sunt confirmate prin intermediul uneia dintre modalitățile prevăzute la alineatele precedente.

CAPITOLUL XII. ALTE CLAUZE

Art. 29. Proprietarul are dreptul de a urmări, controla și supraveghea modul de respectare și îndeplinire a obligațiilor contractuale, starea bunurilor, întocmind note de constatare pe care le transmite Beneficiarului.

Art. 30. Modificarea Contractului se face numai prin act adițional încheiat între părțile contractante, aprobat de Consiliul Local al Municipiului Arad.

CAPITOLUL XIII. CLAUZE FINALE

Art. 31. Contractul reprezintă voința părților și înlătură orice înțelegere verbală și scrisă dintre acestea anterioară sau ulterioară încheierii lui.

Art. 32. Contractul intră în vigoare la data semnării de către părți.
Părțile au convenit să încheie astăzi, ____.____.2022, prezentul Contract, conținând un număr de 4 (patru) pagini, în 4 (patru) exemplare, dintre care 2 (două) exemplare pentru Proprietar și 2 (două) exemplare pentru Beneficiar.

Articole asociate:

[ACTUALIZARE] „Combinația” cu dejecții a lui Bimbo din Livada a fost retrasă de pe ordinea de zi a C.L.M. Arad

Bimbo, Borha și cu Faur vă așteaptă miercuri seara, în Grădiște, să vă consulte cu privire la transformarea cartierului în conducta de epurare a comunei Livada

„Canalizarea din Livada racordată la Grădiște” a primit flit de la cetățenii din Grădiște în urma consultării publice

O ultimă consultare a cetățenilor cu privire la „canalizarea din Livada racordată la Grădiște” va avea loc miercuri, în Sala Ferdinand

Consultarea publică pe tema „canalizarea din Livada racordată la Grădiște” s-a încheiat. Concluzia: cetățenii refuză să-și dea acordul pentru că „nu mai au încredere în nimeni”. Decizia rămâne în sarcina consilierilor locali municipali

[ACTUALIZARE] Proiectul de hotărâre privind „Canalizarea din Livada racordată la Grădiște” a fost retras de pe ordinea de zi

Categorie: Administrație
Etichete: canalizare Livada, comuna Livada, drept de uz și servitute, racordare rețea Grădiște
Distribuie:
Articolul anterior
Arădenii sunt invitați la Centrul de Vizitare Ceala, să se alăture proiectului internațional Face-Europe
Articolul următor
CS MIOVENI – UTA… un meci submediocru la capătul căruia n-avem decât să ne mulțumim cu un rezultat mediocru

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Fill out this field
Fill out this field
Te rog să introduci o adresă de email validă.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Din aceeași categorie