Profitând de mărirea poligonului militar cu 3000 de hectare, primarul Lela Florin manevrează, în interes propriu, terenurile concetățenilor din comuna Tauț [2]

primar lela florin
Distribuie:

După ce Curtea de conturi a constatat abuzurile Primarului comunei Tauț, Lela Florin, la începutul anului 2023, stabilind, printre altele, faptul că a cauzat  Comunei un prejudiciu cert de 15.806 lei prin propria Dispoziție de primar nr.67 din 01.09.2021, prin care si-a mărit, împotriva legii, singur, salariul la 8.920 lei/lună (și la 6.690/lună salariul viceprimarului), instituția statului a stabilit ca termen de remediere data de 28.04.2023.
Conform Auditului CCR din 17.02.2023, primarul mai era obligat, în calitate de ordonator principal de credite, să completeze Registrul  Agricol în conformitate cu prevederile legale, respectiv să dispună reînnoirea acestuia în vederea realizării corespondenței atât cu poziția din registrul agricol pentru perioada anterioară, cât și cu numărul din rolul nominal unic atribuit fiecărui contribuabil.

Florin Lela nu a pus în aplicare niciun normativ și nicio dispoziție – mai degrabă le-a sfidat!

Nu a înscris imobilele cetățenilor în Registrul Agricol si Registrul Fiscal (conform art. 6 (3) din Ordinul nr.25/2020 publicat în Monitorul Oficial nr.307 din 13.04.2020  – mai mult, a dispus ștergerea din Registrele Agricole si Registrele Fiscale a imbobilelor după bunul plac. Cauzând un prejudiciu comunei Tauț prin neînscrierea imobilelor în Registre si, prin urmare, neîncasarea impozitelor aferente acestor imobile.

Profitând de haosul creat în actele de proprietate aflate în custodia Primăriei, dar mai ales de „bomba funciară” care a explodat odată cu ORDINUL EXTINDERII POLIGONULUI MILITAR CU 3000 DE HECTARE, primarul Lela a profitat… pe modul silențios – dar s-a ales și cu mai multe procese civile cu persoane fizice și juridice – un medic, un antreprenor si chiar persoane simple din Arad,  care au cumpărat câte o parcelă de teren lângă lacul Tauț („să aibă la pensie un loc unde să vină să se relaxeze”). Primarul s-a împotrivit intabulării dreptului de proprietate a acestor cetățeni care au plătit zeci de mii de euro pe terenuri,  le-au și amenajat și, credeau ei, „au terminat tot”.

Din punct de vedere juridic și… militar, „sunt ca și terminați ei – primarul invocând („în culise, după perdea”, nu scris, nu într-o ședință, nu cu acte în față!) exproprierile care le va face Armata pentru mărirea Poligonului și sumele pe care le va plăti Statul pentru expropriere.
În fapt, Lela se pregătește pentru expropierile pe care le va face Armata… și degeaba „cetățenii din satele Nădăș, Dud și Tauț s-au adunat pe 22 Mai 2023 în fața Primăriei din comuna Tauț pentru a protesta” – ei fiind ultima dintre grijile administrației, pe o listă de sute…

Avem un material probator cu modus operandi prin care Primarul Lela Florin expropriază înaintea Armatei terenurile cetățenilor 

prin eliberarea în mod preferențial de adeverințe de posesie, adeverințe și certificate fiscale, precum și încasarea impozitului doar preferențial de la persoanele preferate, pentru a le recunoaște dreptul asupra terenurilor expropriate.

 Modus operandi: Primarul personal cheamă la primărie persoanele de încredere în speța MICULIT EVA, domiciliată în municipiul  Arad str. Bujor (…),  pentru a nu-și pierde un teren vândut de 8 ani de aceasta împreună cu mama ei (teren moștenit de la defunctul tată și soț), spunându-i că poate să îi rezolve să nu îl piardă. Infracțiunea comisă de această femeie este înșelăciune, LELA FLORIN, având funcția de Primar al com. Tauț, jud. Arad. Prin chemarea acestei persoane la Primărie, care a vândut terenul in fata Notarului acum 8 ani de zile pentru a nu îl pierde”, comite infracțiunea de abuz în serviciu si fals intelectual pentru eliberarea certificatului fiscal pentru ca vânzătoarea să își ia înapoi terenul vândut la altă persoană fizică în fața notarului, tranzacție despre care Primarul știe pentru că a încasat de la cumpărătorul de bună credință 8 ani de zile impozit pe acest teren.

Pentru acest serviciu cordial, frățesc, doar Primarul știe cum sa făcut de a compensat serviciul prestat cetățenei MICULIȚ EVA… care din senin a primit inapoi un teren de 2,72 hectare.

Altă persoană implicată din Primarie este agentul fiscal BOROȘ LAURA, care, prin semnarea certificatului fiscal împreună cu Primarul pentru ca MICULIȚ EVA să își facă moștenirea, săvârșește aceeași faptă de abuz în serviciu si fals intelectual, precum și instigare la comiterea infracţiunii de înșelăciune.

Aceste persoane (care ar trebui să fie în slujba cetățeanului )au creat un prejudiciu total cumparatorului Bădoiu George de peste 155.000 RON, reprezentând 55.000 RON contravaloarea parcelei 689/ 6, Tarla 94, în suprafață de 27.200 m2, cumpărate de acesta de la MICULIT EVA și 100.000 RON daune pentru imposibilitatea notării de către acesta a posesiei asupra suprafeței de 123, 55 ha teren cumpărat de acesta din anul 2014.

Cum să îi dea primarul posesia acestui cetățean, cand poate pe rând să îi vândă tot terenul de 123,55 ha?! „Primar întreprinzător”… și oare profitul rezultat în urma vânării intră în buzunarul propriu și al persoanelor din Primărie de încredere, precum Laura Boroș sau  precum salariile majorate illegal prin Dispoziția de primar nr.67 din 01.09.2021

Concluzii: STAREA DE FAPT CU PROBE și PLANGEREA PENALA (colaterală expunerii de mai sus)

MOTIVE:

În fapt, subsemnatul sunt din data de 06.07.2015 proprietarul parcelei 689/ 6, Tarla 94, în suprafață de 27.200 m2, înscrisă inițial în Titlul de proprietate nr. 161696/ 17.03.2017, iar în prezent în CF nr. 307878 Tauț, pe care am cumpărat-o cu prețul de 700 Euro/ ha de la numitele MICULIT EVA și Omota Anghelina( decedată la data de 25.03.2016 ), moștenitoarele de drept ale defunctului Omota Adam, fiind încheiat cu această ocazie Actul Notarial reprezentat de Procura Specială autentificată sub nr. 1314/ 06.07.2015 de BIN Savin Năstase.

Precizez că la fila 2 alin. 2 din această Procură specială, vânzătoarele MICULIT EVA și Omota Anghelina declară în mod expres că:

„(…) totodată în baza acestui mandat, mandatarul nostru va vinde suprafața de mai sus, chiar și în beneficiul propriu, cu mențiunea că noi am încasat întreg prețul vânzării, agreat de către noi și corespunzător cotelor noastre de proprietate, reprezentând suma de 700 (șaptesute) Euro/ha, noi nemaiavând nicio pretenție de nicio natură, nici prezentă sau viitoare în ceea ce privește terenul de mai sus…”.

Din 2015 până în prezent, subsemnatul stăpânesc în mod continuu, public și netulburat parcela menționată mai sus, sub nume de proprietar, achitând anual și impozit pe teren   pentru această parcelă la Primăria com. Tauț,

întrucât imediat dupa cumpărare, la aproximativ o săptămână, am declarat acest teren la Primărie și s-a înscris în Registrul agricol și Registrul fiscal. Ulterior cumpărării acestei parcele, am angajat un topometrist care a identificat parcela și a efectuat măsurătorile necesare finalizării demersurilor necesare pentru a obține titlul de proprietate asupra terenului cumpărat de mine, demers finalizat prin emiterea Titlului de Proprietate nr. 161696/ 17.03.2017, susținere pe care o probez atât cu schițele și măsurătorile efectuate de topograful plătit de mine, Sorin Gheorghe, cât și cu confirmarea măsurătorilor și schițelor  de către Primăria și Consiliul local Tauț.

După ce, în baza Procurii Speciale autentificate sub nr. 1314/ 06.07.2015 de BIN Savin Năstase, am intrat în posesia Titlului de Proprietate al acestui teren, am înștiințat Primăria com. Tauț prin Adresa înregistrată sub nr. 1091/ 28.03.2018 despre emiterea Titlului de Proprietate, pe care l – am depus în copie la Primărie.

Drept urmare, subsemnatul plătesc anual impozitul la Primărie pentru toate parcelele cumpărate de mine, inclusiv pentru parcela 689/ 6, Tarla 94, în suprafață de 27.200 m2 incepând din 06.07.2015, stare de fapt pe care o probez cu Chitanța nr. 228/ 01.02.2021 în valoare de 58 lei, plătită pentru Parcela lui Omota Adam: 689/6, Tarla 94, în suprafață de 27200 m2, cumpărată de la mine de la soția acestuia, defuncta Omota Anghelina și de la fiica sa, numita MICULIT EVA.

Mai mult decât atât, prin cererea nr. 3031/ 21.07.2021, am solicitat în mod expres Primăriei com. Tauț, eliberarea înscrisurilor necesare pentru notarea posesiei mele în Cartea Funciară, potrivit procedurii prevăzute de Legea nr. 7/ 1996 republicată, modificată și completată.

Primarul LELA FLORIN a eliberat înscrisurile necesare pentru notarea posesiei mele pentru 32 de parcele în suprafață de 11, 92 ha, teren cumpărat în totalitate de mine începând cu anul 2014,

fiind lucrat și posedat de mine sub nume de proprietar, dar a dat de înțeles că dorește bani sau alte beneficii pentru îndeplinirea acestei obligații legale, spunând în gura mare prin Primărie, martori fiind toți angajații Primăriei că, citez:vreți să vă întabulați gratis .

Neabordându-l, acesta pur și simplu a oprit acordarea posesiei și a început să instige vânzătorii de la care am cumpărat terenuri, inclusiv pe numita MICULIT EVA, în schimbul unor beneficii, să – și întabuleze pe numele lor dreptul de proprietate în Cartea Funciară asupra terenurilor cumpărate de mine de la acești vânzători, pentru a nu se pierde   dreptul de proprietate al persoanelor care l-au vândut.

Prin refuzul abuziv și complet nejustificat de eliberare a Adeverințelor și actelor necesare înscrierii posesiei mele în Cartea Funciară, în condițiile în care eu am avut aceleași acte identice și pentru restul de123, 55 ha, ca și pentru suprafața de 11, 92 ha, (135, 47 ha – 11, 92 ha ), respectiv Procuri speciale autentice de vânzare începând cu anul 2014, ignorând totodată cererea mea nr. 3031/ 21.07.2021 împreună cu documentele depuse la Primăria com. Tauț, numitul LELA FLORIN a comis infracțiunea de abuz în serviciu, faptă ce m – a prejudiciat în mod grav, împiedicându – mă    să îmi înscriu posesia asupra acestor terenuri în Cartea Funciară în baza Legii nr. 7/ 1996, așa încât pentru acest refuz de a respecta legea și a elibera documentele necesare notării posesiei în CF, subsemnatul mă constitui parte civila cu suma de 100.000 RON ( o sută mii lei), anexând în dovedirea susținerilor mele un număr de 32 de extrase de Carte Funciară, aferente suprafeței de 11, 9299 ha, pentru care a fost notată posesia mea, precum și cererea nr. 3031/ 21.07.2021.

La data de 01.03.2023, prin Notificarea nr. 601, numiții LELA FLORIN, Primarul com. Tauț și BOROS LAURA, agent fiscal la Primăria com. Tauț,

fără a avea calitatea de mandatari ai numitei MICULIT EVA, deoarece pe de o parte nu au prezentat absolut nici o Procură specială din partea acesteia, iar pe de altă parte, sunt funcționari publici ce prin natura funcției acestora reprezintă strict interesele Unității Administrativ Teritoriale Comuna Tauț, îmi aduc la cunoștiință fără să aibă nici un drept, în mod abuziv, nelegal și discreționar că „potrivit art. 2035, pct(1) din Legea 287/2009 – Cod civil – Procura specială cu nr. 1314/ 06.07.2015 încheiată la Biroul Individual Notarial SAVIN NĂSTASE și-a încetat valabilitatea. Mandanta OMOTA ANGHELINA a decedat la data de 25.03.2016.În data de 27.02.2023 s-a solicitat de către BIN BateaARAD, eliberarea unui certificat de atestare fiscală pentru defunctul OMOTA ADAM ”.

Raportat la conținutul acestei notificări, precizez faptul că acesta nu corespunde realității, întrucât chiar dacă numita Omota Anghelina a decedat, în lipsa unei Revocări exprese autentice făcute de numita MICULIT EVA cu privire la mandatul ce mi – a fost încredințat de aceasta prin Procura Specială autentificată sub nr. 1314/ 06.07.2015 de BIN Savin Năstase, acest mandat își produce depline efecte până la data de 05.07.2025, potrivit prevederilor alin. penultim din această Procură specială, în care mandantele au precizat în mod expres că: „Mandatul este gratuit și transmisibil, valabil până la îndeplinirea sarcinilor, dar nu mai mult de 10 (zece) ani.

Constatând abuzul în serviciu săvârșit de semnatarii Notificării nr. 601/ 01.03.2023,

ce pe de o parte au acționat fără absolut nici un drept în calitate de mandatari ai numitei MICULIT EVA, iar pe de altă parte, au denaturat grav și flagrant realitatea, declarând încetată o Procură specială autentică, înregistrată în RNNEPR, ce nu a fost revocată de mandanta MICULIT EVA și care își mai produce efecte încă mai mult de doi ani, respectiv până în ziua de 05.07.2025, imediat după primirea acestei notificări, în data de 12.03.2023, am răspuns prin e – mail Primarului com. Tauț, numitul LELA FLORIN, punându-i în vedere că parcela 689/ 6, Tarla 94, în suprafață de 27.200 m2, este cumpărată, utilizată și declarată pe numele meu la Primăria com. Tauț, jud. Arad, încă din data de 06.07.2015, respectiv din momentul în care am plătit prețul acestui teren defunctei Omota Anghelina și numitei MICULIT EVA, urmând a-mi întabula în Cartea Funciară dreptul de proprietate.

Ignorând cu rea – credință susținerile mele din email,

numiții LELA FLORIN șiBOROS LAURA au eliberat totuși certificatul fiscal pe numele defunctului Omota Adam pentru această parcelă, permițând numitei MICULIT EVA să devină moștenitoare pe terenul vândut de aceasta încă din anul 2015 și să – și întabuleze dreptul de proprietate în CF nr. 307878 Tauț.

Față de această împrejurare, am contactat – o telefonic pe numita MICULIT EVA, convorbire începuta la ora 17:16 în ziua de 29.04.2023, tel: 0040357404859, Total: 22:24 min. Aceasta mi – a comunicat că, citez: Primarul LELA FLORIN m-a anunțat că pierd terenul dacă    nu îmi fac moștenirea după Omota Adam, la fel mi – a spus și agentul fiscal, BOROS LAURA “. La întrebarea mea dacă i – au cerut bani pentru această informare și favoare, numita MICULIT EVA mi – a răspuns, citez: „îl cunosc de mult pe d – nul. Primar și la alegeri este suficient să votez cu el, atât eu, cât și familia mea .

Astfel în schimbul mai multor voturi, Primarul LELA FLORIN comite cu intenție directă infracțiunea de abuz în serviciu și instigare la infracțiunea de înșelăciune, în scopul de a obține voturi.

În acest context, invederez că la întrebarea „cum a primit certificatul fiscal pentru a-l prezenta notarului public pentru a efectua succesiunea”, numita MICULIT EVA mi – a răspuns, citez: pur și simplu a fost înscris Omota Adam în registrul fiscal de către agentul fiscal BOROS LAURA, fără a plăti din urmă cu 5 ani impozitul pe numele lui Omota Adam și i-a fost eliberat certificatul fiscal.

Față de această împrejurare, Primarul LELA FLORIN, prin ștergerea mea abuzivă din evidențele Primăriei com. Tauț privind impozitul pe teren, pentru a înscrie în schimb o altă persoană, precum și prin semnarea Certificatului fiscal pe numele lui Omota Adam ( eliberat abuziv numitei MICULIT EVA, în condițiile în care nici ea și nici antecesorul său nu au plătit impozit  pe parcela 689/ 6, Tarla 94, în suparafață de 27.200 m2 ) șiaNotificării adresate subsemnatului, știind că parcela respectivă a fost vândută de MICULIT EVA și Omota Anghelina de aproximativ 8 ani subsemnatului, fiind în posesia mea din anul 2015 (eu depunând toate actele doveditoare în repetate rânduri la Primăria com. Tauț, jud. Arad), a comis atât infracțiunea de abuz în serviciu, cât și infracțiunea de fals intelectual.

Numita BOROȘ LAURA, cu funcția de agent fiscal la Primăria com. Tauț, a comis infracțiunea de fals intelectual,

deoarece a semnat la rândul său Certificatul fiscal pe numele lui Omota Adam și Notificarea adresată subsemnatului, cunoscând la fel ca și Primarul LELA FLORIN, că parcela 689/ 6, Tarla 94, în suprafață de 27.200 m2, a fost vândută subsemnatului  de către MICULIT EVA și Omota Anghelina, ce au încasat suma de 700 EURO/ ha, fiind în posesia și folosința mea din anul 2015, actele doveditoare fiind depuse de mine la Primăria com. Tauț.

Numita MICULIT EVA a săvârșit infracțiunea de înșelăciune împotriva mea, fiind instigată de Primarul LELA FLORIN și de agentul fiscal BOROS LAURA, care i – au spus, citez: că voi pierde terenul, dacă nu îmi fac moștenirea după Omota Adam , deoarece a acceptat și a dezbătut moștenirea antecesorului său Omota Adam asupra unui teren pe care știa că l-a vândut împreună cu mama sa Omota Anghelina în fața notarului public prin Procura Specială autentificată sub nr. 1314/ 06.07.2015 de BIN Savin Năstase pentru suma de 700 EURO/ ha, declarând în mod expres că „Totodată în baza acestui mandat, mandatarul nostru va vinde suprafața de mai sus, chiar și în beneficiul propriu, cu mențiunea că noi am încasat întreg prețul vânzării, agreat de către noi și corespunzător cotelor noastre de proprietate, reprezentând suma de 700 (șaptesute) Euro/ha, noi nemaiavând nicio pretenție de nicio natură, nici prezentă sau viitoare în ceea ce privește terenul de mai sus.

În concluzie,

consider că prin motivele şi argumentele invocate în prezenta plângere, am demonstrat fără putinţă de tăgadă că numita MICULIT EVAa săvârșit împotriva mea infracţiunea de înșelăciune, iar numiții LELA FLORIN şi BOROS LAURA au săvârşit cu intenţie directă calificată prin scop, infracţiunile de instigare la comiterea infracţiunii de înșelăciune, abuz în serviciu şi fals intelectual, drept pentru care solicit punerea în mişcare a acţiunii penale faţă de aceştia şi tragerea lor la răspundere penală.

Totodată, pentru prejudiciul pe care numiții menționați mi l – au creat în mod direct și nemijlocit, subsemnatul mă constitui parte civilă cu suma totală de 155.000 RON, reprezentând 55.000 RON contravaloarea parcelei 689/ 6, Tarla 94, în suprafață de 27.200 m2, cumpărate de mine de la MICULIT EVA și 100.000 RON daune pentru imposibilitatea notării de către mine a posesiei asupra suprafeței de 123, 55 ha teren cumpărat de mine din anul 2014.

Dovada prezentei plângeri penale înţeleg să o fac prin proba cu înscrisurile anexate în copie certificată şi cu depozițiile martorilor:

Miculit Viorel, domiciliat în Minișu de Sus nr. 182, com. Tauț, jud. Arad;

Bratu Gheorghe și Pantea Elena, domiciliați în Minișu de Sus nr. 334, com. Tauț, jud. Arad, tel: (…) care toți cunosc modul în care familia numitei MICULIT EVA s – a înțeles cu numiții LELA FLORIN și BOROS LAURA să primească Certificatul fiscal pentru parcela deja vândută de circa 8 ani, de ea si de mama ei Omota Anghelina, subsemnatului;

Balint Steluța, mama subsemnatului, persoana care a plătit anual impozitul și care cunoaște faptul că numiții LELA FLORIN și BOROS LAURA cunosc foarte bine împrejurarea că eu am cumpărat parcela menționată mai sus de la MICULIT EVA, precum și faptul că cei doi au scos împreună de la impozit terenul meu, după ce s-au înteles cu numita MICULIT EVA să îi elibereze acesteia un certificat fiscal pentru a-și face moștenirea, în scopul de a mă prejudicia.

În drept,  îmi întemeiez prezenta plângere pe dispoziţiile art. 295 Cod proc.pen., art. 47, art. 244 alin. 1, art. 297 alin. 2 teza I – a, art. 321 alin. 1 Cod penal și ale Legii nr. 7/ 1996.

Anexez prezentei în copie certificată, Procura Specială nr. 1314/ 06.07.2015 de BIN Savin Nastase, Titlul de Proprietate nr. 161696/ 17.03.2017, Adresa nr. 1091/ 28.03.2018, Notificarea din data de 01.03.2023, răspunsul meu din data de 12.03.2023 la această notificare, CF înscriere MICULIT EVA prin act notarial nr. 19/ 08.03.23, Chitanța nr. 228/ 01.02.2021, schițe, măsurători ale parcelei 689/6, Tarla 94, Cererea nr. 3031/ 21.07.2021, CF – uri pentru 32 de parcele în suprafață totală de 11, 92 ha, pentru care a fost înscrisă posesia mea în baza înscrisurilor eliberate de Primăria com. Tauț, jud. Arad, încalcă obligatia de a înscrie in Registrul Agricol a suprafeței de 22,0567 ha teren agricol arendat, posedat, lucrat si ulterior cumparat de fermierul Badoiu George Vichente, potivit art. 6 (3) din Ordinul nr.25/2020, conform declaratie notariala 627/17.05.2022 date de fermierul Badoiu George la BIN Fildan Teodor. Anul trecut acesta sustine ca pe campania 2022 in urma refuzului Primarului Lela Florin de a trece in Registrul Agricol a suprafetei de 22,0567 ha si prin urmare neeliberarea Adeverintei APIA pe aceasta suprafata lucrata de fermier a cauzat acestuia o paguba de aproximativ 25000 lei.

Primarul Lela Florin comite in continuare abuzuri față de același fermier si dispune ștergerea nelegală din Registrul Agricol si Registrul Fiscal a suprafeței 135,47 ha teren agricol lucrat, posedat si cumpărat de fermier, pe motivul ca nu este încă trecut in Cartea Funciara.

În acest sens nu s-a schimbat Legea de anul trecut.

Prejudiciul cauzat comunei Tauț constă în neîncasarea impozitului pentru suprafața respectivă de teren agricol – aproximativ 7000 lei.

Prejudiciul cauzat fermierului prin ștergerea din Registrul Fiscal al terenului constă în împiedicarea acesta de a se înscrie în Cartea Funciară, Primăria neputând elibera un certificat fiscal pe un teren scos din Registrul Fiscal.

Prejudiciul cauzat fermierului prin ștergerea din Registrul Agricol si neeliberarea Adeverinței APIA (obligatorie pentru depunerea cererii la APIA) constă în împiedicarea acestuia de obține subvenția pe diferența de 135,47 ha, prejudiciu care se ridică la aproximativ 170.000 lei. Suprafața pentru care s-a încasat impozit în 2023, de 9,98 ha intabulate a rămas in Registrul Agricol și Registrul Fiscal, pentru care s-a eliberat Adeverința APIA.
Fermierul face proba cu Patrimoniu 2022 145,25 ha si 2023 pe 9,98 ha si Adev. APIA 2022 145,25 ha si 2023 9,98 ha, Cerere Adev. APIA 2023.

Foto: V.O. pentru Aradon

Text (prelucrat de redacție): George Vichentie Bădoiu

…………………………………………..

Articol asociat (partea I)

Curtea de Conturi a constatat abuzurile primarului comunei Tauț. Plângerile și procesele împotriva lui Florin Lela curg de inundă Primăria [1]

Categorie: Culise
Etichete: Badoiu George Vichente, comuna Tauț, poligonul militar Tauț, primarul Lela Florin, Registrul  Agricol Tauț
Distribuie:
Articolul anterior
O invitație la pictură: Elena Boțan, la Biblioteca arădeană
Articolul următor
De toate, pentru toți: ARTIȘTII care vor întreține atmosfera la Festivalului Berii
Bagă un „16”

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Fill out this field
Fill out this field
Te rog să introduci o adresă de email validă.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Din aceeași categorie

gigi andor

Gigi Andor și rețeaua sa de „tâlhari de ALBA-NEAGRA” din Slovenia „aspiră”, încă, banii din portofelele celor care călătoresc cu autocarele ATLASSIB și-i „investesc” în EXECUȚII MAFIOTE. Tentativa de omor asupra lui Cristian Costea este anchetată de procurorul Dan Ilarie

  Rețeaua de tâlhari de alba-neagra nu și-a consumat, încă, resursele în toate locurile din Europa unde își derula operațiunile cu caracter eminamente infracțional vreme de mai bine de 20…
medical

Un nou caz de CORUPȚIE CRIMINALĂ la Spitalul Județean Arad: o infirmieră de 37 de ani a suferit un Accident Vascular Cerebral duminică, în timp ce se afla și la SERVICIU, și în CONCEDIU MEDICAL… „pe barba asistentei-șef de la CHIRURGIE”

  Seria ororilor de la Spitalul Județean Arad funcționează ca un ceas perpetuum-mobile acționat de corupția din interior: nu se oprește decât dacă-l distrugi. Încerci să iei o „pauză informațională”…