[ACTUALIZARE 2] RETIM promite „favoruri” în speranța că asociațiile de proprietari nu se vor adresa instanțelor judecătorești pentru a-și recupera sumele datorate de operator pentru neprestarea acestui serviciu în ultimii trei ani

155577035 260521072188020 643692753432747914 n
Distribuie:

 

[ACTUALIZARE 2]:  RETIM vs ULAL – runda a treia: La întâlnirea de vineri, 26 februarie, atmosfera a fost de mediere, iar RETIM a fost un „luptător spășit” care „s-a oferit să spele de 3 ori pe an, în loc de 2 ori pe an, containerele și recipientele de colectare a deșeurilor menajere pe domeniul public, începând cu anul 2021, în speranța că asociațiile de proprietari nu se vor adresa instanțelor judecătorești pentru a-și recupera sumele datorate de operator pentru neprestarea acestui serviciu în ultimii trei ani.”

[COMUNICAT DE PRESĂ]

Marți, 23.02.2021, ADI SIGD JA a organizat o întâlnire de mediere, la solicitarea Retim nr. 502/17.02.2021 de mediere, în condițiile art. 7, lit. g din Contractul de concesiune nr. 1603/2017, cu reprezentanții Primăriei Municipiului Arad, S.C. Retim Ecologic Service S.A. și ULAL Arad, în cadrul căreia s-a discutat în contradictoriu și nu s-a ajuns la un acord comun. Prin urmare, Primăria a solicitat o a doua întâlnire la care fiecare parte să-și prezinte punctele de vedere, susținute cu documente, în data de 26.02.2021.

Solicitarea Retim de mediere a venit ca urmare a faptului că sute de asociații de proprietari, prin președinți, au depus adrese către Retim pentru restituirea a 3% din sumele facturate de către operator și achitate de către asociațiile de proprietari pentru un serviciu neprestat, și anume serviciul de spălare a containerelor și recipientelor de colectare a deșeurilor menajere, aflate pe domeniul public, prevăzut în contractul colectiv încheiat între operatorul serviciului de salubrizare a localităților și utilizatorii colectivi.

În cadrul întâlnirilor s-au prezentat următoarele:

1. Primăria Municipiului Arad a sugerat o taxă specială de 30 lei/persoană/lună, aproape de 3 ori mai mare decât tariful actual practicat de către operator, în cazul în care utilizatorii individuali din condominii refuză să încheie contracte individuale cu operatorul, în speranța că vor descuraja asociațiile de proprietari să rezilieze contractele colective, încheiate cu operatorul serviciului de salubrizare al localităților.

De asemenea, Primăria și-a propus să realizeze, în decursul anului 2021, 4 platforme de colectare a deșeurilor voluminoase de mobilă/saltele, a deșeurilor din construcții și a deșeurilor vegetale, care să deservească 4 zone rezidențiale/cartiere din municipiu, precum și un obiectiv mai ambițios: să realizeze integral infrastructura necesară pentru colectarea selectivă a deșeurilor municipale pe domeniul public până la finalul anului 2022.

2. ADI SIGD JA a susținut ferm că deține toate dovezile – graficul de prestare a serviciului de spălare a containerelor și recipientelor pe zile și zone, procesele-verbale de constatare a prestației la fața locului, fotografii, înregistrări – stocate pe o memorie externă, cum că Retim a prestat serviciul de spălare a containerelor și recipientelor la utilizatorii colectivi, de 2 ori pe an, în perioada 2018-2020.

3. S.C. Retim Ecologic Service S.A. s-a oferit să spele de 3 ori pe an, în loc de 2 ori pe an, containerele și recipientele de colectare a deșeurilor menajere pe domeniul public, începând cu anul 2021, în speranța că asociațiile de proprietari nu se vor adresa instanțelor judecătorești pentru a-și recupera sumele datorate de operator pentru neprestarea acestui serviciu în ultimii trei ani.

4. ULAL Arad și-a prezentat punctele de vedere, în scris, cu număr de înregistrare la Primărie, care cuprind soluții atât la problemele de funcționare și administrare cauzate asociațiilor de proprietari de către Retim prin nearmonizarea contractelor colective cu prevederile Legii nr. 196/2018, cât și la nemulțumirile proprietarilor din condominii privind tariful individual foarte mare, stabilit per persoană pentru un serviciu colectiv/comunitar, care nu reușește să îndeplinească cerințele și nevoile comunității locale.

De asemenea, ULAL Arad a solicitat operatorului serviciului de salubrizare a localităților să răspundă în scris la toate adresele depuse de către asociațiile de proprietari, în termenul legal de 30 de zile de la data înregistrării lor la Retim.

Mai mult, ULAL Arad a solicitat ca ADI SIGD JA să-i transmită dovezile pe care le deține pentru a fi prezentate asociațiilor de proprietari.

adresa ulal arad 2021 02 26 1

adresa ulal arad 2021 02 26 2

 

adresa ulal adi deseuri

155160921 469301610774118 1787971290146886223 n

Dorina Lupșe – Președinte ULAL Arad

 

***********

[ACTUALIZARE](25 februarie): RETIM iese la atac și vrea să ne spună „adevărul despre boicotul ULAL Arad”

RETIM vs ULAL – runda a doua: După întâlnirea eșuată de marți și înainte de cea de vineri, 26 februarie, RETIM iese la atac și vrea să ne spună „adevărul despre boicotul ULAL Arad”. Redăm integral comunicatul operatorului de salubrizare:

[COMUNICAT DE PRESĂ]

Adevărul despre boicotul ULAL Arad

Județul ARAD s-a angajat de mai bine de 10 ani să implementeze sistemul integrat de management al deșeurilor care are un singur scop simplu: reducerea cantității depozitate în deponeul ecologic (groapa de gunoi) prin sortarea și redirecționarea unei părți cât mai mari a deșeurilor reciclabile și biodegradabile spre reciclare și compostare. Acest sistem care este coordonat de către ADI SIGD ARAD are patru mari contributori și nu poate funcționa în lipsa nici unuia dintre ei:

1. Arădenii care sortează din casă deșeurile în cele trei categorii (reciclabile, biodegradabile și reziduale) și le depozitează adecvat în recipientele destinate fiecărui tip de deșeu (galben – plastic și metal, albastru – hârtie/carton, maro – biodegradabil, negru – rezidual, verde – sticla)

2. RETIM care colectează deșeurile colectate separat de către arădeni și le transportă la stația de sortare, stația de compostare sau la depozitare

3. RECONS care operează stația de sortare, făcând sortarea deșeurilor în vederea trimiterii deșeurilor reciclabile către reciclatori și a celor nereciclabile la depozitare.

4. FCC care operează deopotrivă stația de compostare cât și depozitul, făcând – după caz – compostarea sau depozitarea deșeurilor.

Cadrul de desfășurare ale punctelor 1 și 2 ale acestui sistem este determinat de legea salubrizării din Romania care reglementează atât contractul dintre ADI SIGD Arad și operatorul RETIM, cât și contractele individuale dintre RETIM și populație (gospodării individuale și asociații de locatari) sau agenții economici și instituțiile publice.

Reprezentații asociațiilor de locatari prin intermediul dnei Dorina Lupșe, precum și al altor membri din conducerea ULAL Arad (domnii Edmond Hartmann și Flavius Nedelcu), cât și a multor altor administratori de asociații de proprietari, au participat la redactarea contractului prin negocierea anumitor clauze precum prelungirea termenului de plată al facturilor de la 15 la 30 de zile, eliminarea prevederilor legate de predarea recipientelor către asociația de proprietari, prelungirea datei limită de transmitere a numărului de persoane la ultima zi a lunii, iar prin semnarea contractului s-au angajat să participe la derularea sistemului.

În realitate, însă, de la data semnării acestui contract, nu numai că reprezentații ULAL nu susțin sub nici o formă colectarea separată a deșeurilor la sursă (punctul 1 de mai sus), ci fac tot posibilul să îi pună bețe în roate. Un exemplu pentru această atitudine este ultima campanie de denigrare a societății RETIM în spațiul public, prin campania mediatică în presa locala și social media, derulată de aceștia odată cu începutul unei inițiative ADI SIGD Arad și RETIM de informare a populației cu privire la regulile de sortare a deșeurile și sancțiunile impuse de lege pentru nerespectarea acestora.

Campania ULAL are pe agendă câteva puncte care sunt prezentate într-o manieră lipsită de orice adevăr:

Faptul că RETIM ar emite facturile mult prea devreme și le-ar data necorespunzător, ceea ce ar crea dificultăți administratorilor: O falsă problemă, facturile RETIM purtând data ultimei zile a lunii aferente prestării serviciului și fiind emise și trimise către abonați în primele zile ale lunii următoare, așa cum de altfel prevede contractul. Tocmai pentru a veni în sprijinul asociațiilor de proprietari, RETIM a acceptat că termen de plată pentru facturi 30 de zile în loc de 15 (mai mult decât prevede legea). În aceste condiții, 9% din asociații plătesc factura în termen de 15 zile, 64% plătesc intre 16 și 45 de zile și 27% plătesc într-un termen de peste 45 zile. RETIM nu a facturat penalități de întârziere, decât în situația (rar întâlnită) în care, după multe luni de întârziere compania RETIM a fost nevoită să apeleze la executarea silita.

RETIM ar emite facturile pe baza unui număr estimativ de persoane pentru a încasa mai mulți bani decât i se cuvin:   Afirmație falsă: facturile asociațiilor de proprietari se calculează în funcție de numărul de locatari declarați de asociație (prin intermediul administratorilor), iar în lipsa acesteia pe baza numărului de persoane prevăzut în contract. Într-o manieră cât se poate de practică, discutată cu administratorii încă de la începutul colaborării, orice eventuale mici discrepanțe se reglează de către administratori de la o lună la alta. O analiză efectuată pe parcursul contractului asupra numărului de persoane declarat pe întreaga perioada scursă până la acel moment, pentru un total de 1.661 de asociații, arată că după mai bine de un an și jumătate de operare 1.281 de asociații nu înregistrau nici o diferență între numărul de persoane declarate (și facturate de către noi) și numărul de persoane trecut pe liste de cheltuieli afișate în cadrul asociației, un număr de 258 de asociații nu declaraseră 10.803 de persoane și doar 16 asociații au declarat 260 de persoane în plus. Cifrele vorbesc de la sine, în nici un caz neputându-se vorbi de vreun număr de persoane facturat suplimentar de către RETIM, ci dimpotrivă.

Imagini de la punctele de colectare a deșeurilor care se doresc a atesta o așa zisă manieră defectuoasă de prestare a serviciului de colectare. Se înțelege că ULAL încearcă să demonstreze că operatorul nu colectează deșeurile ajungându-se la situații precum cele prezentate în imagini.

Realitatea este că infrastructura de colectare a deșeurilor existentă în Arad asigură capacitate de depozitare suficientă pentru asociațiile de proprietari, iar ridicarea se face zilnic (sau 6 zile din 7), colectându-se deșeurile menajere deopotrivă din recipiente, cât și de lângă acestea. Întrebarea corectă este de fapt de ce se ajunge în situația în care punctele de colectare sunt inundate de deșeuri? De ce sunt containerele pline și deșeuri de toate felurile lăsate chiar și lângă containere?

Răspunsurile sunt în continuare și țin de încălcarea flagranta a regulilor și a legii de către unii dintre utilizatori:

– La punctele de colectare abandonează deșeuri persoane care nu sunt arondate: agenți economici (în cantități mai mult decât semnificative) sau locuitori de la case (deșeuri voluminoase, vegetale, din amenajări ale locuitelor, etc)

– Unii dintre locuitorii arondați nu respectă regulile de colectare separată și depozitează deșeuri reciclabile puse în amestec cu deșeurile reziduale

– Deșeurile reciclabile (în special ambalajele) sunt depozitate la punctul de colectare în starea lor „naturală”, adică nepliate și nestrivite, ocupând în mod inutil spațiu și creând un aspect vizual neplăcut.

Aceste situații sunt în mod clar probleme de comportament, de nerespectare a regulilor de depozitare a deșeurilor: prin urmare, absolut toți actorii trebuie să se implice în a rezolva aceste lucruri, deopotrivă asociații de proprietari și ULAL, RETIM și autoritățile publice. RETIM nu reprezintă cauza ce generează situația neplăcută prezentata și nu poate singur, în nici un caz, să fie soluția acesteia.

Nu în ultimul rând pe lista falselor acuze aduse de ULAL se afla spălarea și curățarea periodică a recipientelor de la punctele de colectare de la asociațiile de proprietari: Patru administratori, reprezentanți ai asociațiilor de proprietari au depus un număr de 157 de cereri (113 depuse de un singur administrator), invocând faptul că RETIM nu ar fi prestat niciodată serviciile de spălare și curățare periodică menționate, fapt pentru care consideră că trebuie aplicate penalități de 3% pentru toate facturile emise de la începutul contractului (aprilie 2018) și până în prezent, amenințând că în caz contrar contractul este reziliat.

Această prestație este reglementata prin contract a se efectua de doua ori pe an în perioada mai – septembrie. RETIM a prestat aceste servicii fiind monitorizat permanent de către ADI SIGD Arad și Primăria Municipiului Arad. Mai mult decât atât, RETIM este nevoit că zilnic să curețe de la respectivele platforme cantitățile impresionante de deșeuri ce se regăsesc în afara recipientelor de colectare, din cauza indisciplinei unor utilizatori, angajând costuri suplimentare ce nu au fost recuperate.

În data de 23 februarie a avut loc o întâlnire de mediere cu reprezentanții ULAL, solicitată de către RETIM și organizată de ADI SIGD Arad, la care au participat și reprezentanții Primăriei Municipiului Arad.

Tot în 23 februarie ULAL a emis un comunicat de presa în care relatează trunchiat și eronat conținutul discuțiilor purtate, aducând în spațiul public mai multe informații, care în opinia companiei RETIM, sunt menite să inducă în eroare opinia publica, printre care riscând să fie chiar asociațiile de proprietari și președinții acestora.

Cel mai probabil pentru a nu fi trași la răspundere pentru faptul că au blocat o relație contractuală între asociațiile pe care le reprezintă și operatorul de salubrizare, invocând motive nereale și interpretând în mod nelegal clauzele contractului de salubrizare, reprezentanții ULAL susțin mai multe neadevăruri.

Astfel ULAL „propune” ca „toate contractele să se încheie între operatorul RETIM și fiecare proprietar de apartament, iar încasarea sumelor să se facă direct de către RETIM de la fiecare abonat și nu prin intermediul asociațiilor de proprietari”.

Această „propunere” nu este legală. Cadrul legislativ care reglementează atât activitatea de salubrizare cât și regimul de funcționare al asociațiilor de proprietari prevede că doar asociația de proprietari încheie contract cu operatorul, aceste cheltuieli cu salubrizarea fiind cheltuieli comune ale asociației.

Regulamentul de salubrizare al județului Arad este o transpunere a reglementarii naționale, a unui cadru legal general, și prevede că în cazul asociațiilor de proprietari, acestea încheie contractul de salubrizare cu operatorul.

Chiar și Legea 196/2018 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari și administrarea condominiilor la art 82 spune practic același lucru – „Cheltuielile repartizate după numărul de persoane reprezintă cheltuielile asociației pentru: apă rece, caldă și canalizare; combustibil pentru prepararea apei calde de consum; energia electrică utilizată pentru funcționarea instalațiilor comune, inclusiv a ascensoarelor; colectarea deșeurilor menajere, vidanjare.”

Această campanie de dezinformare este folosită de către ULAL pentru a forța rezilierea contractelor cu asociațiile, situație în care conform legii, Primăria Municipiului Arad va deconta operatorului serviciile prestate și va recupera costurile de la asociațiile de proprietari prin intermediul taxelor de salubrizare. În aceasta situație, asociațiile de proprietari riscă, conform legii, să fie amendate pentru lipsa contractului de salubrizare.

Astfel, litera c) a Art. 26(1) din Legea nr. 101/2006, prevede că „utilizatorii achită contravaloarea serviciului de salubrizare prin a) tarife, în cazul prestațiilor de care beneficiază individual, pe bază de contract de prestare a serviciului de salubrizare; b) taxe speciale, în cazul prestațiilor efectuate în beneficiul întregii comunități locale; c) taxe speciale, în cazul prestațiilor de care beneficiază individual fără contract.”

RETIM dorește ca cetățenii Aradului să cunoască aceste realități și – totodată – îi invită pe președinții asociaților de locatari să contacteze compania pentru a discuta în mod direct orice aspecte legate de situația creată. Compania dorește să le înțeleagă orice nemulțumiri și să le ofere soluțiile pe care le are la dispoziție, sau să îi îndrume către cei care le pot oferi aceste soluții.

Totodată, RETIM dorește că aceștia să fie bine informați, evitând astfel neînțelegerile și neplăcerile ce pot să apară în urma semnării unor cereri care nu au nici bază reală și nici legală.

Reprezentanții companiei rămân optimiști în ceea ce privește schimbarea modului în care privim cu toții gestiunea deșeurilor,  cetățeni, operatori în domeniul salubrizării, autorități publice locale, înțelegând că schimbarea de abordare este absolut necesară în demersul comun de a trece de la „strângerea gunoiului” la „colectare separată și reciclare”.

………………………………………………………………….

[TITLUL INIȚIAL] (23 februarie): Războiul dintre ULAL și RETIM continuă: 580 de asociații de proprietari cer restituirea celor 3% din valoarea facturilor pentru că serviciul de spălare a containerelor și recipientelor de colectare NU A FOST PRESTAT

Gestionarea serviciului public de colectare a deșeurilor este iar o problemă în municipiu. De această dată, 580 de asociații de proprietari au transmis către operatorul S.C. Retim Ecologic Service S.A. adrese de reziliere a contractelor în situația în care nu li se va restitui procentul de 3% din valoarea facturilor, procent plătit pentru serviciul de spălare a containerelor și recipientelor de colectare a deșeurilor menajere aflate pe domeniul public, serviciu care NU A FOST PRESTAT.

Acesta fiind un alt segment neprestat, la fel ca cel al colectării selective, despre care, în mai multe articole întrebam UNDE SUNT CEI 81 de lei / tonă prinși în tarifele pe care le-am plătit, doi ani jumate, pentru operațiunea de sortare a deșeurilor care nu s-a făcut? (vezi articolele asociate).

Acesta este conținutul adreselor transmise de către asociațiile de proprietari către RETIM:

adresa asociatii retim

Marți, 23 februarie, reprezentanți din partea ULAL Arad, Retim Ecologic Service și Primăria Municipiului Arad au participat la o întâlnire, de la ora 10:00, în sala 60 din Primăria Municipiului Arad în scopul clarificării acestor aspecte.

Mai mult, reprezentanții ULAL au propus ca toate contractele să se încheie între operatorul S.C. Retim Ecologic Service S.A. și fiecare proprietar de apartament, individual, iar încasarea sumelor să se facă direct de către Retim / apartament, în baza facturilor emise, și nu prin intermediul asociațiilor de proprietari.

Întâlnirea a fost contondentă și fără nicio decizie luată, urmând a mai avea loc încă una, vineri, 26 februarie, la ora 12.00

Reprezentanții Retim au venit la întâlnire cu procese-verbale încheiate între ei și ADI Deșeuri, documente care „atestă” prestarea serviciului de spălare a containerelor și recipientelor de colectare a deșeurilor menajere aflate pe domeniul public, fapt care i-a înfuriat și mai tare pe reprezentanții ULAL care susțin că acest serviciu nu a fost prestat și tocmai pentru acest motiv solicită restituirea procentului de 3% din valoarea facturilor.

Reprezentanții ULAL au solicitat ca, la întâlnirea de vineri, să li se prezinte graficul după care s-a prestat acest serviciu, inclusiv pe zile / zone.

Dacă într-adevăr aceste procese verbale există, sunt asumate de către ADI Deșeuri și serviciul se dovedește a nu fi fost prestat de către operator, suntem în fața unui fals grosolan și evident, iar autoritățile s-ar putea autosesiza.

Reprezentanții ADI Deșeuri și-au asumat rolul de avocat al RETIM-ului în cadrul întâlnirii, în loc să medieze această situație.

Reprezentanții primăriei au încercat să inducă ideea că „dacă se vor rezilia contractele, se va institui o taxă specială”. Or, acest fapt este ilegal! Pentru ca să poată fi instituită o taxă specială, beneficiarul ar trebui să refuze încheierea contractului. În cazul de față, nu se refuză încheierea contractului. Asociația de proprietari nu este beneficiarul contractului, ci fiecare apartament este beneficiar. Conform variantei propuse de ULAL, RETIM trebuie să încheie contract cu fiecare proprietar de apartament. Abia dacă toți proprietarii refuză încheierea contractului cu RETIM s-ar putea lua în discuție instituirea unei taxe speciale. Doar că, să nu uităm, taxa specială a fost eliminată în 2011, în baza unei hotărâri judecătorești definitive, motiv pentru care s-a trecut la tarif.

Cu privire la posibilitatea instituirii taxei speciale reprezentanții ULAL precizează:

„Având în vedere faptul că asociațiile de proprietari sunt persoane juridice, înființate în scopul administrării părților comune/proprietății comune din condominii, iar serviciul de salubrizare a localităților se desfășoară pe domeniul public al municipiului pentru mai multe blocuri la un loc (în condițiile și termenii stabiliți de Primărie), asociațiile de proprietari nu sunt beneficiari individuali și se încadrează la lit. b), alin. (1), art. 26 din Legea nr. 101/2006 a serviciului de salubrizare a localităților.
În cazul în care asociațiile de proprietari reziliază contractele colective existente, încheiate cu operatorul, pentru a se asigura finanțarea serviciului de salubrizare rămân două posibilități:
1. Operatorul încheie contracte individuale la nivel de proprietate individuală (șansele sunt foarte mici să reușească să încheie cu toți proprietarii individuali din fiecare condominiu)
2. Primăria instituie taxe speciale pentru utilizatorii colectivi din cadrul condominiilor”
***
Notă: Articolul 26(1) din Legea nr. 101/2006 la care se face referire prevede că: „În funcție de natura activităților prestate, atât în cazul gestiunii directe, cât și în cazul gestiunii delegate, pentru asigurarea finanțării serviciului de salubrizare, utilizatorii achită contravaloarea serviciului de salubrizare prin: a) tarife, în cazul prestațiilor de care beneficiază individual, pe bază de contract de prestare a serviciului de salubrizare; b) taxe speciale, în cazul prestațiilor efectuate în beneficiul întregii comunități locale; c) taxe speciale, în cazul prestațiilor de care beneficiază individual fără contract.”

***

De ce s-a trecut de la taxă specială la tarif, explică în referatul Nr. 509 din 05.01.2017 primarul Municipiului Arad de la acea vreme, Gheorghe Falcă

„Dificultăţile întâmpinate în desfăşurarea serviciului de salubrizare menajeră din municipiul Arad atunci când era stabilită taxă specială de salubrizare, înregistrarea de datorii către operator, imposibilitatea recuperării taxei speciale de salubritate de la un număr tot mai mare de persoane fizice declarate insolvabile şi de persoane juridice pentru care era deschisă procedura insolvenţei, gradul scăzut de colectare a taxei speciale de salubritate etc., au condus la abrogarea acesteia şi înlocuirea ei cu tariful de precolectare, colectare, transport şi depozitare a deşeurilor municipale. Această modificare s-a aprobat prin HCLM nr.175/2011.

Având în vedere că serviciul de salubrizare menajeră, pe bază de tarif şi prin încheierea de contracte de prestări servicii direct între beneficiari, persoane fizice şi juridice, şi prestatorul serviciului de salubrizare, se desfăşoară corespunzător prin Hotărârea Consiliului Local nr. 251/2016 s-a aprobat finanţarea pe bază de tarif a serviciului de salubrizare al municipiului Arad, parte componentă a Proiectului Sistem Integrat de Gestionare a Deşeurilor, judeţul Arad.” 

HCLM nr.175/2011 a fost și ea atacată de ULAL la acea vreme și s-a cerut revocarea acesteia. Revocarea hotărârii a fost respinsă prin HCLM nr. 230/ 26.08.2011

Articol unic – Se respinge ca neîntemeiată cererea Uniunii Locale a Asociaţiilor Locative Arad, înregistrată la Primăria Municipiului Arad, cu nr.53891 din 10.08.2011, cu titlu de plângere prealabilă, de revocare în totalitate a Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Arad nr.175/18.07.2011 privind aprobarea unor măsuri pentru reglementarea activităţii de salubrizare menajeră în municipiul Arad.”

Ce prevede HCLM nr.175/ 2011

Art.1.Odată cu intrarea în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă prevederile Hotărârii nr.331/2000, privind instituirea taxei speciale de salubritate, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi prevederile referitoare la taxa de salubritate, astfel cum au fost aprobate prin Hotărârea nr. 342/2010, pentru aprobarea impozitelor şi taxelor locale.
Art.2.Se aprobă tariful pentru precolectare, colectare şi transportul deşeurilor municipale de 2,69 lei/persoană/lună fără TVA pentru persoanele fizice şi de 49,59 lei/mc fără TVA pentru persoanele juridice.
Art.3.Se aprobă tariful pentru depozitarea deşeurilor municipale de 0,48 euro/persoană/lună fără TVA pentru persoanele fizice şi de 8,82 euro/mc fără TVA pentru persoanele juridice.
Art.4.Se aprobă contractul – cadru de prestare a serviciului public de salubrizare care se va încheia de operatorul licenţiat şi autorizat cu fiecare utilizator/beneficiar, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.5.Prezenta hotărâre intră în vigoare începând cu data de 01.08.2011, dată la care concesionarul licenţiat al serviciului public va încheia contracte direct cu utilizatorii.
Art.6.Prezenta hotărâre se duce la îndeplinire de către Primarul Municipiului Arad, prin Direcţia Venituri, Direcţia Tehnică, celelalte direcţii şi servicii de specialitate ale Primăriei Municipiului Arad şi se comunică tuturor celor interesaţi prin grija Serviciului Administraţie Publică Locală.

hclm 175 pg1

hclm 175 pag2

***

Întâlnirea de marți a fost anunțată public, luni, 22 februarie, printr-un comunicat de presă din partea ULAL:

[COMUNICAT DE PRESĂ – 22 februarie 2021]

„Sute de asociații de proprietari, prin președinți, ne-au adus la cunoștință faptul că au depus adrese către S.C. Retim Ecologic Service S.A. pentru restituirea a 3% din sumele facturate de către operator și achitate de către asociațiile de proprietari pentru un serviciu neprestat, și anume serviciul de spălare a containerelor și recipientelor de colectare a deșeurilor menajere, aflate pe domeniul public, prevăzut în contractul civil încheiat între operatorul serviciului de salubrizare a localităților și utilizatorii colectivi.

Prin aceste adrese, președinții au informat operatorul serviciului de salubrizare a localităților că în cazul în care acesta nu va restitui sumele respective, asociațiile de proprietari vor fi puse în situația de a înceta contractul cu acest operator și de a se adresa instanțelor judecătorești pentru recuperarea sumelor datorate de către operator.

În urma acestor adrese înregistrate la societatea Retim, Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Sistem Integrat de Gestionare a Deşeurilor Județul Arad, reprezentată prin dna Simona Stan, în calitate de director adjunct al Asociației, având în vedere solicitarea Retim nr. 502/17.02.2021 de mediere, în condițiile art. 7, lit. g, din Contractul de concesiune nr. 1603/2017, a invitat reprezentanți din partea ULAL Arad, Retim Ecologic Service și Primăria Municipiului Arad la o întâlnire în data de 23.02.2021, la ora 10:00, în sala 60 din Primăria Municipiului Arad.

Problemele de igienă și sănătate a populației, precum și de protecție și conservare a mediului, cauzate de serviciul defectuos, sărăcăcios, prestat sub parametrii de eficiență și calitate de către societatea Retim, în combinație cu lipsa unui sistem integrat de gestionare a deșeurilor, sunt foarte bine cunoscute de către autoritățile administrației publice locale care însă au grijă să crească anual tariful serviciului și să amendeze cetățenii contribuabili/utilizatorii colectivi fără a le asigura condițiile și infrastructura necesare colectării selective a deșeurilor menajere pe domeniul public al municipiului Arad, în conformitate cu legislația în vigoare încă din anul 2007 și cu standardele europene”, transmite Dorina Lupșe, președintele ULAL Arad.

Articole asociate:

[ACTUALIZARE] Răspunsul Primăriei Arad la întrebările adresate pe tema colectării selective a gunoiului 

Avem „Stație de Sortare gunoi reciclabil” dar întrebările rămân: ce s-a întâmplat cu banii încasați, aproape trei ani, pentru operațiunea de sortare care nu s-a efectuat? Cine răspunde pentru asta?

Categorie: Investigații
Etichete: ASOCIAŢIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ SISTEM INTEGRAT DE GESTIONARE A DEŞEURILOR JUDEŢUL ARAD, asociatii de proprietari, colectare selectiva deseuri, dorina lupse, președintele ULAL Arad, S.C. RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A, ULAL Arad
Distribuie:
Articolul anterior
Asociația „Gai cartierul nostru” vrea să SALVEZE clădirea fostei „Generală 10”, care încă poartă numele BARONULUI! [VIDEO]
Articolul următor
Mihai Fifor: „Roadele” guvernării de dreapta: scumpiri uriașe, în cascadă, ale curentului electric, gazelor, combustibililor simultan cu înghețări ale pensiilor și salariilor
Bagă un „16”

2 comentarii. Leave new

  • Je gurile se adună. Păi măi cRetim voi sunteți penali rău. O să dați sigur de dracu împreună cu toți cei ce vă susțin. Voi nu ați făcut cu nimeni nici un act adițional de majorare de tarif. Deși le ați mărit fără a crește calitatea serviciului de cîteva ori. Păi voi credeți că vrăjeala ține la infinit? O să vă luați „flota” și o să părăsiți zona cît de curând cu F.șiȚ de mânuță.

    Răspunde
  • retim minte si dezinformeaza si da vina pe ulal care a intervenit in favoarea omului necajit de rand…retim a scumpit servicile desi au dat asigurari ca nu vorface acest lucru…iar primaria arad in loc sa protejeze aradenii se comporta ca un actionar la retim…cine mai e prost sa creada in hotii de la primaria arad si mafia retim?

    Răspunde

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Fill out this field
Fill out this field
Te rog să introduci o adresă de email validă.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Din aceeași categorie

reteaua caracal

DENUNȚ înregistrat OFICIAL la DIICOT Arad împotriva FAMILIEI DINCĂ, sub acuzațiile de TRAFIC DE PERSOANE în scopul practicării PROSTITUȚIEI – „Baza MAFIEI caracalenilor” fiind la LEUL din Ineu, iar „ferma-pușcărie” la Șilindia

  La Șilindia și în satele aparținătoare Camna, Iercoșeni, Luguzău, Satu Mic, pe fondul unei depopulări masive și a unei sărăcii-lucii, s-a întemeiat o colonie de caracaleni condusă de familia Dincă – respectiv de Daniela și…